3. února 2015

Tajemství vyřešeno: chemtrails jsou uhelný popel

http://youtu.be/F6r0GqbH9OsDoplnění 10. 2. 2015: Video s českými titulky zde: http://youtu.be/39HA4c4t_CA


Publikováno 1. 2. 2015 (anglicky).
 • Toto video podává řešení 20 let starého tajemství.
 • Kdo vyrábí směs rozptylovanou v chemtrails?
 • Odkud ta směs pochází?
 • Proč ji dělají?

Chemtrails jsou uhelný popel

Překlad videa: OrgoNet 3. 2. 2015

Obrázky jsou printscreeny z videa, proto mají horší kvalitu. 
Video je vlastně namluvená prezentace, její PDF anglicky zde. V době překladu mi ještě nebyla k dispozici.

 • Od poloviny 90. let se objevují na nebi přetrvávající stopy letadel, a každým rokem jich přibývá.

 • Po dvě desítky let bylo tajemstvím, co to ta letadla na nás sprejují.

 • Konečně jsme se dozvěděli, co je zdrojovým materiálem pro tyto chemtrails tryskových letadel!
 • Je to uhelný popel, který je dále zpracován a tvoří základ chemtrails.
 • Chemtrailsová rezidua v dešťové vodě mají tutéž směs toxických materiálů jako uhelný popel pocházející z elektráren spalujících uhlí.


 • Každý den je ve světě nasprejován tak obrovský objem chemtrails, že nemůže být žádný jiný zdroj pro tyto nanometalické oxidy kromě uhelného popela.

 • Popílek a škvára jsou vytvářeny v každé uhlí spalující elektrárně. 
 • Popílek je bohatý na oxid hliníku (asi 30%), což je hlavní chemikálie, která se nachází při testech dešťové vody na chemtrails. 
 • Odpad při spalování uhlí z elektráren je největším proudem průmyslového odpadu ve světě. Jen v USA se ho tvoří ročně asi 120 miliónů tun.

 • Ročně se v USA vytvoří více než 50 miliónů tun popílku. 
 • Více než 40% produkce popela v USA je zpracováno na cement, základy silnic, suché zdivo, bauxit, plastická plniva, a další nezveřejněné materiály, jako je chemtrailsová směs.
 • Využití popílku se od zavedení chemtrails v polovině 90. let více než zdvojnásobilo. Za účelem chemtrails se každoročně zpracovávají milióny tun popela. 


 • 39% elektřiny je v USA vyráběno spalováním uhli. • Tajný chemtrailsový program získává popílek z elektráren za velmi nízkou cenu. 

 • Doprava miliónů tun popílku na tajné letecké základny je velmi snadná, po železnici nebo říčních člunech, stejnou cestou, jaká je používána k dopravě uhlí do elektráren.
 • Nízká cena popílku a existující zpracující závody, snadná doprava a nedostatek veřejného povědomí ohledně uhelného odpadu činí z popílku ideální zdrojový materiál pro tajný chemtrailsový program.

 • Patent č. 5003186 popisuje ochlazování Země oxidy kovů.

 • Popílek má správnou velikost i směs oxidů kovů, takže jsou třeba jen minimální úpravy k vytvoření směsí smíchané s vodou pro sprejování. 
 • Uhelný popílek má správnou velikost částic (podle patentu 10-100 mikronů) pro použití jako Welsbachův reflektivní materiál pro sprejování v horní atmosféře. (Viz http://orgo-net.blogspot.cz/2010/10/dalsi-z-us-patentu-na-chemtrails.html
 • Tento test dešťové vody z města Chico v Kalifornii má vysoké hodnoty aluminia a baria. 
 • Vedle aluminia ukazují testy dešťové vody různé další toxické kovy, které se VŠECHNY nacházejí v uhelném popelu (v závislosti na zdroji uhlí).

 • Tento test z hrabství Alachua na Floridě ukazuje vysoké hodnoty aluminia každý den, a vysoké hodnoty baria jen v některých dnech. 

 • Uhelný popel je složen především z oxidů křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku, titanu, thalia, sodíku, draslíku, arsenu, rtuti a síry, plus malá množství uranu a thoria. 
 • Barium je v uhelném popelu vždy přítomno, a rovněž ve většině chemtrails. 

 • Tento test deště v Kalifornii ukazuje údaje o hliníku, bariu a stronciu v období dvou měsíců (listopad 2013 – leden 2014)
 • Popílek s nízkým obsahem baria možná dostává před sprejování přídavek těženého barytu.
 • Uhelný popel má nebezpečný obsah uranu, radia a thoria.
 • Oblasti sprejované chemtrails jsou otravovány ochuzeným uranem (přírodně se vyskytující U238)
 • Radioaktivní uran se nachází ve veškerém uhelném popelu.
 • Radioaktivní thorium je Welsbachův materiál a nachází se v každém nejběžnějším typu uhelného popela. 
 • Patent na Welsbachovy materiály (viz výše) ukazuje, jak oxid hliníku, oxid thoria a další oxidy kovů mohou odvracet sluneční světlo zpět do vesmíru za účelem ochlazení planety.
 • Avšak barium není jako Welsbachův materiál zmiňováno.
 • Pokud barium není reflektivní materiál, proč se tedy nachází v testované dešťové vodě? 
 • Podle Jima Phelpse., „otce“ chemtrailsového programu, je barium užíváno na odstranění fluoridu z atmosféry. Ten se tam dostává při spalování uhlí jako znečištění vzduchu, a je snaha ho odstranit, aby nevytvořil metan z dalších uhlovodíků. 

 • Podle vědeckých měření je ročně po celém světě vypouštěn milión tun fluorinu. Tyto fluoridové složky jsou extrémně silným skleníkovým plynem, asi 8 000x horším než CO2, co se týče zachycování horka v zemské atmosféře. 

 • Podle dokumentů Jima Phelpse musí být chemtrails sprejovány proto, aby byl svět ochráněn před fluorovodíkem, který vzniká spalováním uhlí.
 • To je kruhová logika: takže je třeba užívat umělé mraky z uhelného popela, aby byl svět zachráněn před spalováním uhlí????
 • Proč nemáme na veškerých elektrárenských komínech 100% odlučovače fluoridu? Proč nepřestaneme spalovat uhlí?
 • Ti, co nevěří v chemtrails, říkají, že je nemožné vytvořit a vyčistit celosvětovou dodávku aluminia, baria a stroncia a dalších oxidů kovu, aniž by to bylo odhaleno. 

 • Každá elektrárna spalující uhlí má prostory pro zpracování popela, buď pro uložení na skládku, nebo pro další zpracování a převoz do další oblasti.

 • Skeptikové chemtrails říkají, že chemtrails neexistují, protože je nemožné vyrobit a transportovat tolik sprejovací směsi po zemi, aniž by to někdo zjistil.
 • Uhelný popel je již převážen po celé zemi, s použitím tahačů, železnice a říčních člunů, takže je snadné převážet i chemtrailsovou směs zcela otevřeně americkému letectvu, na tajné letecké základny po celých Spojených státech i v Evropě. 
 • Zde je mapa uhelných elektráren v USA. Použijte Google maps, abyste viděli, které z nich mají závody na zpracování popela k výrobě chemtrailsové břečky.

 • Zjistěte si, kde se nebezpečný uhelný odpad zpracovává ve vaší blízkosti, na http://www.southeastcoalash.org/
 • Místní provozy v blízkosti uhelných elektráren mohou uvádět nižší množství přepravovaného zpracovaného popela po železnici, než skutečně opouští jejich závod.

 • Přesně stejné železniční cisterny jsou vidět, jak přijíždějí na chemtrailsové letecké základny. Toto pomůže identifikovat, která tepelná elektrárna dodává chemtrailsové materiály.

 • Veřejné odhalení, soudní procesy a nenásilná občanská neposlušnost mohou zastavit plnění a převážení těchto cisteren. Zastavení této dopravy zastaví chemtrailsový program. 
 • Musíme rovněž přestat spalovat uhlí a zastavit neregulované zpracovávání uhelného popela.
 • Nyní, když víme, odkud pocházejí chemtrails, máme moc ukončit chemtrailsový program, který zabíjí naši planetu.
 • Všechny uhlím poháněné generátory elektřiny a závody zpracující jejich uhelný popel musí být přísně regulovány po celém světě, aby bylo ukončeno sprejování toxických kovů z tryskových tankerů (i vypouštění smrtícího fluoridu do vzduchu). 
 • Proč by majitelé uhelných elektráren chtěli pomáhat s chemtrails?
 • Kdo by mohl mít prospěch z toho, aby lidé přestali sledovat znečištění uhlím? Znečišťovatelé – lidé jako bratři Kochovi, kteří vydělali na nedostatečné regulaci znečištění, které denně produkují. 

 • Vše, co rozptyluje pozornost lidí od skutečného znečištění způsobeného výrobci fosilních paliv, jako jsou bratři Kochovi http://en.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries , jim pomáhá potlačit snahy na regulaci znečištění.
 • Bratři Kochovi investovali milióny dolarů, aby rozšířili, že změna klimatu je hoax, protože kdyby byla brána vážně, způsobilo by to vyšší náklady, což by snížilo jejich zisky. 

 • Dává dokonalý smysl, že bratři Kochové přesunují vinu za vysokou úroveň znečištění pryč ze svého vlastního průmyslu, na vládu, protože to činí jejich znečišťování méně viditelným a je méně pravděpodobné, že bude zregulováno. 
 • Chemtrails okamžitě skončí, až vlastníci uhelných elektráren pochopí, že právníci, vládní regulátoři a ICC mají v plánu je pronásledovat.
 • Pronásledovat tyto miliardářské zločince je cíl, na němž musíme společně pracovat, a tak poskytněte toto video aktivistům, právníkům a vládním regulátorům!
 • Když platíte za elektřinu vyráběnou z uhlí, platíte za chemtrailsové jedy, které pomalu zabíjejí vás i vaši rodinu a všechny budoucí generace.
 • Odmítněte kupovat elektřinu z elektráren spalujících uhlí.

 • Po celém světě musíme použít nenásilnou občanskou neposlušnost a zákonné nástroje, jako procesy, finanční pokuty a státní a federální regulaci, abychom zastavili chemické sprejování.
 • Začněte pozorovat svou místní elektrárnu, železnici či leteckou základnu.
 • Máme moc zachránit naši planetu. Ještě je čas, pokud každý přispěje.

 • Musíme masově produkovat bezuhlíkové zdroje energie (viz Kvantový elektrický generátor).

 • Přemýšlejte, jak můžete pomoci, a udělejte to!
 • Jestli nepomůžete, sprejování bude pokračovat.
 • I jednotlivá místní skupina může zastavit toxické sprejování ve vaší oblasti!

 • Hledejte na youtube „jak zastavit chemtrails a haarp“.
 • Zapojte se! Stěžování nevede k ničemu.
 • Podívejte se na dokument „Mocnější síla“, kde se dozvíte, jak nenásilná občanská neposlušnost může překonat každé tyranské zlo.
 • Nehledejte hrdiny nikde jinde.
 • My jsme hrdinové, na které čekáme.


PDF anglicky zde. 

O využití popela základní informace česky: P. S. Orgonet:

Dává to perfektní smysl až po ten závěr (... Bratři Kochové financují šíření myšlenky, že člověkem způsobované oteplování je hoax ...), který je poněkud ... překvapující. Nevím, nevím, zda nám někdo zase nepodstrkuje nějakou další flignu ...

V poslední době mám dojem, že se aktivistům a stěžovatelům záměrně a pod rouškou aktivismu podstrkují údaje o chemtrails, aby tím byla pozornost odvrácena od každodenní manipulace počasí a klimaterorismu, což podle mě představuje minimálně stejné, ne-li větší ohrožení planety jako geoinženýrství za účelem snížení oteplování. 

I když, tímto by se vysvětlovalo, proč vlády mají na tom geoinženýrství takový zájem ... podplaceny uhelnými lobby, které současně vyrábějí znečištění/oteplení i materiál pro jeho potlačení, dvojí zisk ... fuj, už aby se v tom prase vyznalo.

Na nebi je místa dost, aby se tam stále vešli všichni zájemci o zisk, ať už na klimaterorismu, nebo na geoinženýrství, či na dalších možnostech...
P. P. S. 8. 1. 2015

Toto berte jaké mé předběžné zdroje k tématu "Co mají společného letiště a popel". Angličtináři si už teď můžou počíst.

Zpracování obrovského množství popela a jeho letecká doprava z letiště Ashville: http://charmeck.org/city/charlotte/FocusAreas/Environment/Documents/CoalAsh/Coal%20ash%20fill%20at%20Asheville%20Airport.pdf

Skladování popílku na letišti: http://www.charlotteobserver.com/2014/03/13/4763697/duke-energy-proposes-storing-coal.html#.VM-muo10yCg

Nebezpečí emisí z uhelných elektráren: http://www.lung.org/assets/documents/healthy-air/coal-fired-plant-hazards.pdf

Weby odkazující na výrobu tekutých paliv z uhlí:
https://scholar.google.com/scholar?pws=1&client=ms-android-verizon&tel=1&entrypoint=android-velvet&hl=en-US&ctzn=America/Chicago&oe=utf-8&safe=images&redir_esc&noj=1&biw=360&gcc=us&v=3.6.16.1614640.arm&dbla=1&bih=615&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:wGEKb66UnU_41M:scholar.google.com/

Společnost Duke Energy, popel a letiště:
http://www.charlotteobserver.com/2014/12/04/5362324/duke-energy-may-find-shortage.html#.VNegCfmG-qF33 komentářů:

 1. Kdyby to tak nějaká hodná duše přeložila ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Orgonete a všichni ostatní. Zrovna tak brouzdám netem a nevím ani co hledám a najednou mi skočil tenhle odkaz http://www.matrix-neo.cz/downloads/13971143128604/3.-toltecka-cesta-procitnuti.pdf jak se odpojit od matrixu a tak to začnu číst a hned vím, že je to pravda... nevím jestli to bude pravda i pro ostatní, ale já s těmi myšlenkami opravdu souhlasím a přijde mi to fakt výborné. Je to pdfko a má to jenom 3 stránky.

   Vymazat
 2. https://www.youtube.com/watch?v=vca7c04r95I

  OdpovědětVymazat
 3. že by úklid skládek ? Už ten bordýlek z výdobytků civilizace opravdu není kam dávat. Ale než delší komentář, raději počkám na překlad. Díky Orgo

  dan.

  OdpovědětVymazat
 4. V tom filme mi chýba perspektiva vojenská a HAARP. Konstatuje sa tam ze uhelné elektrárne sa týmto spôsobom zbavujú popola a to môze byt urcite tak, ale úzitok z toho majú viacere manipulacné orgány.

  OdpovědětVymazat
 5. http://prvopodstata.blog.cz/1502/03-02-2015-okenko-marneho

  OdpovědětVymazat
 6. Přátelé, každé letadlo, které je ve vzduchu můžete sledovat zde: http://www.flightradar24.com/46.76,14.42/5
  Kdyby se ve vzdušném prostoru pohybovalo letadlo bez označení, byl by to obrovský průser. Když slyšíte dopravní letadlo, můžete si hned online ověřit, co je to za stroj a kam letí atd. Popřípadě můžete letadlo sledovat až do přistání. Není možné, aby se tisíce sprejovacích letadel pohybovali jen tak prostorem. Letecký provoz je živý organismus, který nejde jen tak zmanipulovat. Co se týká videa, je to jen pokus přesvědčit ovčany, aby se podrobili jaderné energii a aby neremcali když jim za barákem vyroste les solárních a větrných elektrálen. Takže jen LOBY. Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :) ten server určitě nemusí zobrazovat všechny letadla ... letové kontroly jistě musí vědět o všech letech, ale co se dá na web, to je věc druhá. "Lietam v tom tiež, lietam v tom rád" :)

   Vymazat
  2. :-))) njn, to jsou POUZE dopravní letadla, nikoliv vojenská :-) Najdi si čas, sedni s notíkem pod modré nebe, když létají s chemkou a sleduj cože je to za letadla dle tvého "linku" :-))) Říkám ti - nenajdeš je. (I když v mapě je určité časové zpoždění proti reálu)
   K druhé části- k videu chemky- nevím, přemýšlím o tom, zda je to hoax, kšeft, nebo pravda.
   Hezký den.

   Vymazat
  3. Sa musím pousmiať nad týmto komentárom...:) Ty si sa kedy zobudil? Už si to vyskúšal, čo si napísal? Ja hej a predstav si, zopárkrát sa mi stalo, že letelo lietadlo a na flightradare nebolo...
   yoshi

   Vymazat
  4. http://www.flightradar24.com/46.76,14.42/5 /// . . . to je blbost, protože přelety vojenských letadel nejsou nijak evidovány.

   Vymazat
  5. Ano, ťuňťa , snad se probudí, zrovna tak jako letadlo s tanky z Mošova se ztratilo...
   Dita

   Vymazat
  6. Nechcel som hneď reagovať na tie prelety lietadiel lebo som si nebol istý nesledujem stále flightradar tak som počkal na reakciu vidím tu 5 komentárov ktoré my potvrdili to čo som si myslel na radare sú len civilné lietadla len vidieť niektoré prepravné od UPS,DHL aj tie lietajú niektoré z otáznikom chemosajrajteri ani z tým otaznikom na radare niesu.Dosť často v leteckom kordore vidieť 2 lietadla 1 zanecháva normálnu čiaru je na radare označené to druhé nalepené za chemosajrajter na radare nieje.
   Minule ma tak napadlo pozreť si prelety cez Ukrajinu chvilu som to sledoval za 15 min ma to vyhodilo zo stŕanky to ma zaujalo že prečo? tak som chvylku počkal zase som sa napojil ale nič sa nedialo nad celou Ukrajinov preletelo 5 lietadiel aj to do Kyjeva tak som bol zvedavý kam presunuli koridor či k nám na východ možno ano tam lietalo toho dosť ale potom že pozrem zo srandi Rusko no tak to ma prekvapilo v tesnej blizkosti za hranicou Ukrajiny plno lietadiel od Švedov zaujimave že Lotyške,Litvy Polske,Emirati atď zaujímave že na Rusov kidajú čo sa dá ale pritom rusom viac dôverujú ako Ukrajine letecké spoločnosti? Zaujímave ...

   Vymazat
  7. Letecký prostor není a nikdy nebude živý organismus !!

   Vymazat
 7. No, jako že se nic neděje.......prostě normálka, no...
  http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/firma-nabizi-svatebcanum-bezmracne-nebe-za-3-7-milionu_332290.html#.VNJGnD90zIU

  OdpovědětVymazat
 8. No a je to, uz vam nam vysvetlili, ze je sprejovano na ochranu pred fluoridi...To se dalo čekat, takovej odpornej plk...ze je to pro zachranu atmosfery..


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přečti si to prosím ještě jednou pořádně, než to odsoudíš, tam jsou úplně nové překvapující souvislosti, aspoň teda pro mě...

   Vymazat
 9. Nestál by za preloženie aj tento film ? https://www.youtube.com/watch?v=aflFJhDpTUI
  IvH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To by stál, proto už tady na něj bylo upozorněno http://orgo-net.blogspot.cz/2015/01/reziser-chystaneho-filmu-o-nwo-nalezen.html s nadějí, že se ho ujme někdo, kdo má čas přeložit dvě a půl hodiny filmu, na mě je to moc, to by trvalo rok...

   Vymazat
  2. https://www.youtube.com/watch?v=owAqiCs4dGw

   Gray State Official Concept Trailer #1 [Slovenské titulky]

   Vymazat
 10. Ano, ano, očekával jsem, kdy se to tu objeví, že chemtrails jsou zdravé a potřebné :D :D :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chemtrails jsou pro vaše dobro, tak si ho prosím vás nenechte od nikoho vzít !

   Vymazat
 11. Mám pocit, že se v tomto případě jedná o "odklonění" od správného směru. Rozhodně nepopírám, že by ve vzduchu nebyly avizované látky. Ovšem nijak to nevysvětluje výskyt kreatinu (součást krevního hemoglobinu) nebo různých polymerů, nebo bakterie, která žije pouze v zemi a není možné, aby se dostala samovolně ze země do vzduchu. Jak říkám, je to jenom pocit, ale myslím si, že nás něko neúmyslně (ale spíš úmyslně) zavádí stranou. CZK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, zavádí nás stranou. To je však chabé slovo. Usilovně je pracováno na totální zkáze lidstva, jeho depopulaci, aby byl zachráněn petrodolar a jeho nenažraní buržousti s límečky a kravatou.

   Vymazat
  2. Dekuji, neco v podobnem duchu jsem odpovidal Orgovi, ale asi nedošla odpověď. Napsal jsi to za mne.Namur

   Vymazat
 12. chemtrails jsou uplne o necem jinem nez obycejny popel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jeje nějaký chytrolín se probudil se slávou po funuse. Ale aspoň že jste se probudil.

   Vymazat
  2. anonymní 15:46
   No, ono se v dnešním světě zabíjí většinou více much jednou ranou. Někde ten projekt vydělávat přeci musí. Takže, máme eko daň aj. zajímavosti. Nic není tak jednotvárné, jak se na pohled zdá

   dan.

   Vymazat
 13. Včera (7.2.) létali navečer, koukal jsem na jejich čtverce na modři (bylo jasno) Jukněte na NOAA, v noci grilovali a ráno? Dopoledne (8.2.) kalamita "bílé tmy" spousty havárii na silnicích. Ty ornamenty na snímcích opět zajímavé. Ale v podstatě hnus, no. Ono to má i jiné dopady, než náhlé změny počasí, spad s*aček na nás. Opravdu to mění energie na území. Jak píše Aolin - přírodní bytosti jsou zmatené, i zvířata to cítí, vše pokroucené. Lidé jsou také zmatení v chování a náladách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naše vláda si zřejmě nekoupila od klimoušů balíček výpalného, a tak nám sem pustili bílou tmu.

   Vymazat
 14. V závere tohoto článku je zmienka o chemtrails:
  http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7989-studentske-poznamky-z-projektu-modre-svetlo-solarni-krize-a-kody-solara-11-11-solara-12-12-ohnive-frekvence-a-cerveny-puls/

  Zrejme to bude trochu zložitejšie vysvetľovanie než sa na prvý pohľad zda.

  OdpovědětVymazat
 15. 2016 is strange part 11https://www.youtube.com/watch?v=75qBrOhoJtM

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.