25. března 2009

Tisková zpráva z konference o změnách klimatu, NY, březen 2009


V tiskové zprávě z březnové konference o změnách klimatu v New Yorku je citován i náš prezident Václav Klaus. Mám fakt radost, že někdo z Čechů se zařadil do světové dobré společnosti.Konference o změnách klimatu: Genocidální politika globálního oteplování zabije stamilióny lidí10. března 2009 (EIRNS) (Překlad: Orgonet)

Dr. Arthur Robinson, ředitel Oregonského institutu pro vědu a medicínu a původce petice proti Al Gorovu hoaxu o globálním oteplování, který do dneška podepsalo 32 000 vědců, řekl na 2. světové konferenci o klimatických změnách, že lidé jako Al Gore, kteří propagují panikářství kolem globálního oteplování, páchají genocidu tím, že odebírají rozvojovým zemím výrobní technologie. Když hovořil na konferenci pořádané Heartlandovým institutem v New Yorku, řekl: „Existuje současný příklad genocidy odejmutím technologie, a to zákaz DDT, který měl za následek smrt 30 – 40 miliónů lidí a zanechal půl miliardy lidí nakažených malárií.“
Tato třídenní konference je druhou každoročně konanou konferencí sponsorovanou Heartlandovým institutem. Mezi mluvčími jsou: lord Christopher Monckton, který připravil videofilm „Podvod s globálním oteplováním“, MIT meteorolog Richard Lindzen a atmosférický fyzik Fred Singer.
Dr. Lindzen řekl, že „proces začlenění vědy ve prospěch politického hnutí má velmi zničující vliv na vědu – zejména proto, že toto téma je velkou motivací pro financování. Většina financování v otázce klimatu by se nekonala, kdyby nebylo tohoto námětu.. A je třeba dodat, že většina vědy financované v rubrice klimatu se ve skutečnosti nezabývá klimatem, ale spíše údajným vlivem svévolně předstírané změny klimatu.
Dr. Robinson řekl také, že přístupy podporované propagací panikářství jsou mnohem horší než zákaz DDT, protože povedou k přídělovému systému energií. Tento přídělový systém energií bude mít největší vliv na populaci Třetího světa, která se snaží pozvednout svou životní úroveň aplikací energie a technologie. Poznamenal, že „miliardy lidí, které žijí na nejnižší úrovni lidské existence, budou nesmírně trpět příděly energie, a povede to opět ke smrti stamiliónů nebo i miliard lidí.“
Václav Klaus, president České republiky, přednesl úvodní projev, v němž dal konferenci ústřední myšlenku. Obvinil v něm vlády států Evropské unie z toho, že vyvolávají paniku ohledně globálního oteplování, přičemž zakrývají své skutečné záměry. „Pravděpodobně nechtějí odhalit své pravé plány a ambice – zastavit ekonomický rozboj a vrátit lidstvo o několik staletí zpět.“, řekl Klaus. „Je evidentní, že debata o klimatických změnách neučinila žádný zaznamenatelný pokrok. To mi připomíná frustraci, kterou lidé jako já cítili v době komunismu.“
Stejně jako Klaus, Lindzen poukázal na zlé politické záměry. „Jakmile dojde k pochopení, hloupost celé té otázky se stává evidentní – i když ti, kteří spustili paniku s oteplováním jako nástroj pro postmoderní převrat, se budou samozřejmě snažit tu záležitost zatemnit.“
Lindzen a další mluvčí poznamenali, že „globální anomálie průměrné teploty se statisticky významně nezvětšila nejméně od roku 1995,“ s tím, že to nevyvrací tezi o oteplování, ale že „pro veřejnost tento fakt bude pravědpodobně rozhodující.“
Lord Christopher Monckton použil ve své prezentaci na konferenci výsměch a humor, když zaútočil na genocidální podvod o globálním oteplování. Monckton řekl, že „o panikářích by se mělo mluvit jako o „bedwetters“ (slovní hříčka na základě podobné výslovnosti badweathers - zastánci špatného počasí, a bedwetters - ti, co se v noci pomočují. Pozn. překl.)

Nazval Al Gorova vědeckého poradce Jamese Hansena „doktorem Divnoláskou od NASA“ se slovy, že „Hansenova velká obava o vzestupu hladiny moří o 426 stop byla příliš absurdni, aby se jí dalo věřit, a že jedinou hrozbou vzestupu hladiny je ta, kterou vytvářejí „bedwetters“.

Monckton řekl: „Nikdy nebyla krize klimatu, není žádná krize klimatu ani žádná nebude. Protože není žádná krize, vůdcové světa musejí mít odvahu nic nedělat.“
Monckton řekl, že žádná krize není, a řekl konferenci, že environmentální hnutí zašlo příliš daleko. „Environmentální hnutí musí být postaveno mimo zákon, protože jejich politika zavraždila 40 miliónů lidí, hlavně dětí, zákazem DDT.“ Dodal: „Způsobili masové strádání hladem a potravinové nepokoje svým nesmyslným úsilím o biopaliva. Temné síly v environmentalistickém hnutí chtějí vytvořit nový věk temnoty, v níž je lidstvo zatlačeno zpět do doby kamenné bez práva zapálit si oheň.“
Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.