27. září 2012

David Icke: Rakovina je houba, a je léčitelná!


Díky několika čtenářům za zaslání zajímavého článku (bez uvedení zdroje překladu).
Originál na webu Davida Icke: http://www.davidicke.com/articles/medicalhealth-mainmenu-37/29121

Rakovina je houba, a je léčitelná!
David Icke


Neuvěřitelná čísla! Osm milionů lidí zemře každý rok na rakovinu po celém světě. Očekávaný nárůst úmrtí v roce 2030 - 12 milionů. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině do 85 let. V průměru v lidské společnosti zemře na tuto nemoc každý čtvrtý člověk!

Ztratili jsme mnoho svobod pod globální vládou tohoto zhoubného systému, navíc však lidé umírají na nemoci, které elitní rodiny a jejich farmaceutický kartel odmítají léčit.

Je smutnou skutečností, že již v roce 1969 během svého veřejného vystoupení na mýtinku s lékaři v Pittsburghu hovořil dr. Richard Day, ředitel organizace "Plánovaného rodičovství", která se zabývá mimo jiné i problematikou eugeniky a která je řízena klanem Rockefellerů, o nadcházející transformaci globální společnosti.

Tento člověk požádal lékaře, aby si zapnuli své diktafony a dělali si poznámky, zatímco četl dlouhý seznam plánovaných akcí, které by měly trvale změnit naši globální společnost. Speciální důraz pak byl kladen na projekty sociálního inženýrství. Ovšem ne každý z přítomných lékařů si nechal tyto otřesné informace pouze pro sebe, a tak dnes po mnoho desítkách let máme možnost slyšet tato neuvěřitelná fakta. Nyní o 40 let později můžeme na vlastní oči vidět, jak přesné byly předpovědi dr. Richarda Daye.

A proč zmiňuji tuto skutečnost? Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto:
"V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci."

Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním. Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu. Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši.

Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci. V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti. Myslím, že uvažujete velmi správně - tady nejde snad ani o peníze, ale elita chce prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně.

A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini. Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v posední fázi rakoviny.

Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané "candida" (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).

K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z "Shen Clinic":

"Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky."

Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje,rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné. On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám "léčení". Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny.

V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí.

"V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie".

Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů jak tuto nemoc léčit. Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida. Dále si položil otázku: "To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?

Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:

 a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
 b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.
 c) Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou.

Všeobecně se také má zato, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání. Ovšem Simoncini (viz obr. vpravo) uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému.

Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní sytém.

Plán globálního vládnoucího systému je prostý – snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé.

Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak.

Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.

Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky. Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu.

Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka. Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného,
který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny. Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem.
Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem. A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.

Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky "na tvrdo". Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií. Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti.
Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini: http://www.curenaturalicancro.com/

Stisknutím záložky "contact" je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí (J.CH.).

Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno.

Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých.

"CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky".
Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!! Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin.

Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:

 a) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
 b) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1". Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků

Myslíte si, že se to všechno děje náhodou? Podívejte se, jak všechny indicie do sebe přesně zapadají. Myslíte, že Tullia Simonciniho chtěli zlikvidovat náhodou? Vládnoucí systém našeho světa chce, aby lidé umírali na rakovinu, a to bez jakékoliv účinné pomoci (možná, že existují světlé výjimky). Možná, že to nyní zní neuvěřitelně, ale přijde doba, kdy tyto skutečnosti vyplují na povrch.

A ještě jedna důležitá informace na závěr:
"Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!

65 komentářů:

 1. Dobry nasel jsem nejake informace o Salvestrolu... Dokonce je nejaky produkt Salvestrol Q40...

  OdpovědětVymazat
 2. pracuji s NLS(Systémy nelineární analýzy) diagnostikou , která umí frekvenčním testování u člověka zjistit výskyt pazazitů a přemnožení nežádoucích mikroorganismů.A potrvzují, že 90% klientů má ve svém těle přemnoženou Candidu většina o tom nevěděla.99% testovaný má překyselený organismus, 50% to zatím ještě nedělá potíže -ale brzy budou mít potíže!
  Mám koupenou ozonovou čističku ovoce a zeleniny se kterou řeším toto:
  Je schopen zabíjet bakterie, viry a jiné mikroorganismy oxidací tak, že naruší a rozbíjí strukturu jejich membrán.Výhody:• Odstraňuje pesticidy z ovoce a zeleniny a hormony z masa a mořských plodů• Zabíjí bakterie a udržuje potraviny déle čerstvé• Dezinfikuje kuchyňské potřeby, hračky a oblečení• Posiluje tělo, podporuje krevní oběh a metabolismus. Ozonovou vodu používejte k mytí obličeje, končetin a ke koupelím. Ochrání Vás před bakteriemi, viry a plísněmi. • Čištění vzdušným odfiltrováním škodlivých látek.

  OdpovědětVymazat
 3. hovínka.cz..http://www.novinky.cz/domaci/279895-v-krkonosich-se-objevila-smecka-peti-vlku.html přirození regulátoři rakoviny,zvané ZBOHATLICKÝ FRIKULIN...až vlček nějakého takového kousne do prdele,tak vlekaři vyhlásí bankrot,či dokonce hladomor.....

  OdpovědětVymazat
 4. hezky sděleno v knize Nemoc jako cesta...

  OdpovědětVymazat
 5. Od 25.09.2012 jsou zveřejněny informace
  o postupu jak odstranit z těla toxické látky, zvláště hliník, který je rozprašován v tzv. chemtrails na níže uvedené internetové adrese:
  http://energieupramene.blogspot.cz/2012/09/odstraneni-toxickych-latek.html
  Kromě toho, že tento postup je způsobem jak se velmi účinně bránit katastrofálním zdravotním dopadům chemtrails na náš organismus,
  je schopen mj. i vyřešit problém s narušenou acidobazickou rovnováhou a tudíž funguje nejen jako prevence, ale i řešení rakoviny.

  Ať se zdraví světem šíří,
  to všem přeje
  Sv. Jiri
  sv.jiri@centrum.cz  OdpovědětVymazat
 6. Prislo to asi odtialto, neviem preco ludia nedavaju k tomu odkaz a iba to skopiruju

  http://www.jajsem.com/sokujici-pravda-o-rakovine/

  kazdopadne to prelozil a publikoval www.matrix-2001.cz (v platenej verzii), odtial to niekto dal na Cestyksobe a odtial sa to dostalo na www.jajsemm.com kde ale napisali aspon pravy zdroj

  OdpovědětVymazat
 7. Dekuji za uverejneni takoveho clanku, jenom nejsem si jista tim, ze se docka cteni postizenymi lidmi. Jsem pecovatelka a teda prichazim do styku s tak postizenymi lidmi. trpi oni i jejich rodiny. Anestetika nezabiraji a po chemo a radioterapii tito lide umiraji ve velikych bolestech a vetsinou ve stari zdlouhave. Mladi rychle. Je mozne , ze nasi lekari kteri prisahali chranit zivoty lidi konaji vlastne vedomou vrazdu za tech nejbolestivjesich situaci? Jsou to vubec lide ti nasi doktori? na kazdeho dojde "neodejdes dokud nezaplatis do posledniho halere" a uvedomuji si i tuto pravdu? oko za oko,...nikdo nemuze byt vynat zpod karmy,takze?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co jim tento článek vytisknout a dát do ruky... oni to pak budou šířit dál... Pořád lépe se o tom dovědět pozdě (pro nemocného, ale příbuzné ještě ne), než nikdy...

   Vymazat
  2. Když pracujete jako sestra u takto postižených lidí, tak jim aspoň poraďte. Můžete například vyjít z informací http://energieupramene.blogspot.com kde se píše o detoxikaci organismu. Návod je velmi podobný jako v případě výše uvedeného článku. Jedná se o pití zelených nápojů ze zeleniny. Není to metoda, kterou byste něco riskovala, protože zdravá zelenina nikdy nikomu v ničem neublížila. Honza.

   Vymazat
 8. Aj na Slovensku máme jedného lekára, MUDr. Kamila Jurkoviča, ktorý začal liečiť onkologických pacientov "neschválenou" metódou. Súd mu zakázal vykonávať lekárske povolanie a liečiť svojich pacientov...
  Motto:
  Na Slovensku sa každý rok s príchodom jari objavujú nadácie, ktoré útočia na naše city pod záštitou humanizmu a žobrú peniaze od ľudí dobrého srdca...Spôsob činnosti týchto nadácií je na hranici psychického nátlaku a vydierania! Smutné a trestuhodné na tom všetkom je, že farmaceutické kartely s pomocou OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) robili v štátoch tzv. tretieho sveta na ľuďoch pokusy a výskumy - najskôr ich očkovaním nakazili rôznymi chorobami, a tým sa stali prenášačmi príslušných chorôb. A teraz ešte zarábajú na ich biede, utrpení a pomalom umieraní cez rôzne žobrajúce nadácie, lebo tie vyzbierané peniaze na „údajnú pomoc" napokon skončia na bankových kontách „vyvolených". gringo

  OdpovědětVymazat
 9. MMS a konopný výtažek vyléčí raka. Tyto látky mají antibiotický, antimykotický a virocidní účinek. Pozabíjí bastardy, imunita se pak chytne, rozjede a pořeší zbytek - kde není plíseň není ani rozklad.
  Nevyléčí ovšem lidskou blbost - kdo má strach a věří felčarovi, má to jasny :(

  OdpovědětVymazat
 10. Kdezto MMS je opravdu hodne chemie, v tomto clanku se mluvi o sodě a vytazku ze zeleniny a ovoce (salvestrolu) a to je velky rozdil, nemyslite si? Kdezto cloveku po MMS je spatne po tomto cloveku spatne neni.

  A dale prosim, vsehny tady umi lecit (parazity, plisne, rakoviny, choroby ruzneho puvodu), ale ze by se to masove rozsirilo mezi vsechny obyvatele teto republiky - to ne? Kde je chyba? Neucinna lecba nebo sarlatanstvi? A to me stve... !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud je někomu po MMS špatně, tak ho hlavně špatně užívá. V nejzákladnějším postupu je uvedena zásada, kdy se koncentrace zvyšuje pomalu. Jakmile to člověku přestane vyhovovat, má okamžitě koncentraci snížit. Ono to MMS zas tak "hodně chemie" není. Jde o chloritan sodný smíchaný s kyselinou citrónovou. Někteří místo kyseliny citrónové doporučují kyselinu chlorovodíkovou (tu máme mimo jiné v žaludku a vzniká tam pro tělo přirozeným způsobem). Obyčejnou sůl, což je chlorid sodný, taky nepovažujeme za nějak velkou chemii. Při chemoterapii se používají mnohem horší věci.

   Vymazat
  2. Pokud někdo špatně snáší MMS1, tak ať přejde na CDS - destilovaná voda nasycená čistým plynem chlordioxidu.
   Na netu je spousta info i videí o výrobě. Je to jednoduché a při užívání nejsou žádné nevolnosti.
   Výzkum a možnosti MMS1 stále pokračují a CDS je výsledek takovéto činnosti. Je to opravdu skvělé, oproti užívání MMS1. A navíc, pH CDS namíchané v jedné dávce vody k vntřnímu užití (obvykle 1dcl) je 7!
   Běžné dávky MMS1 aktivované citronkou, nebo HCL mají pH okolo 4,5. To moc dobré není.
   V každém případě je chlordioxid doslova zabiják rakoviny. Je samozřejmě třeba dbát i na zvyšování pH organismu a tím se celá léčba podstatně zkrátí a člověk se dostane do bezpečí!
   Alfa :)

   Vymazat
  3. Jak sjem rekl o prispevek vyse, MMS je proste chemie a at se to dela v mensich davkach nebo postupne zvysovat, at to dobre clovek namicha - je to chemicke a cloveku to neprostipa zrovna moc dobre. Samozrejme je to aso mene skodlive a a lepe snesitelne nez chemoterapie, ale ten prirodni vytazek Salvestrol a Soda, je v podstate mnohonasobne zdravejsi nez-li MMS.

   o CDS jsem jeste neslysel... Co myslite, dokaze vylecit rakovinu plic v hodne pokrocilem stadiu?

   Nelze opomenou take vitamin B17!

   Vymazat
 11. V boji s candidou albicans dobře funguje i tento výrobek:
  http://www.nutrabona.cz/nutra-bona-symba-b-glukany

  Mám s ním v rodině a nejbližším okolí ty nejlepší zkušenosti, mé mamince právě při nádorovém onemocnění žaludku pomohl prodloužit život z lékaři odhadovaných 3 měsíců (po operaci) na 3/4 roku, a to v posledních cca 2 měsících už skoro nejedla, resp. miniaturní porce potravy. Dávala jsem jí i šťávu z čerstvě vymačkaných mandarinek, protože spíš byla schopná něco vypít než sníst. Kamarádčině synovi tahle věc pomohla zcela odstranit úporné akné, se kterým si nedovedly poradit ani masivní dávky širokospektrálních antibiotik. Přitom ona mu to koupila ne proto, aby mu to s tím akné pomohlo, ale proto, že jako vysokoškolák se stravoval takovým hurá stylem. To, že se mu zcela vyčistila pleť, byl bonus, který nikdo ani nečekal.

  OdpovědětVymazat
 12. Článek o prováděných zdravotních reforem v "post-komunistických" státech. Reformy mají stejný základ na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v České republice. Pravděpodobně za nimi stojí americké zdravotní pojišťovny prostřednictvím Americké obchodní komory, případně lidé ze Světové obchodní banky. Jedná se o souhrn obdobných zákonů, obvykle 5-7, které mají zdravotnictví co nejvíce odstátnit a umožnit maximální privatizaci, včetně nemocnic a zdravotních pojišťoven. Cílem tzv. "reforem" je vytvořit podmínky pro to, aby zdravotní péči ovládl pokud možno jeden poskytovatel tzv. "služeb". Zprivatizovaný systém je vybudovaný jako obchodní koncern, jehož primárním cílem je produkovat zisk pro své akcionáře.

  http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/lekari/zdravotni_loupez.html

  OdpovědětVymazat
 13. Hmm, tak jsem mrknul na ten zázrak: nutra-bona-symba a pravím vám, 100 gr porce pohankové kaše + polévková lžíce pravého jogurtu zcela nahradí tohle předražené špičkové symbiotické nutraceutikum. Amen.

  OdpovědětVymazat
 14. Studie náhodou zjistila, že chemoterapie rakovinu značně zhoršuje

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1107-studie-nahodou-zjistila-ze-chemoterapie-rakovinu-znacne-zhorsuje

  OdpovědětVymazat
 15. dobrý deň, bola tu spomenutá aj ozonizácia, má este niekto skúsenosti s touto metodou, prípadne s týmto produktom?
  http://www.prirodni-leciva.cz/generator-ozonu-oz-1000/d-42187/
  vopred ďakujem

  OdpovědětVymazat
 16. http://www.budwigcenter.com/anti-cancer-diet.php

  Dobry den, preposilam link na dietu doktorky Budwigove. V unoru mel muj otec dva nadory v tlustem streve a metastaze na plicich. V zari- nadory jsou pryc, metastazi o 50%mene.
  Chodi na chemoterapie, jit ovosan, aloe, colostrum, jedlou sodu a javorovym sirupem, mostuje cervenou repu a hlavne kazdy den ji cottage syr s olejem ze lneneho seminka, viz link. Neco funguje.
  Drzim vsem palce.
  Tana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. prosím, mohla by ste mi na anansmary@gmail.com, poslať zrozumiteľný návod na tento recept? Na stránke mi ho prekladač preložil ako hlavolam nezmyslov. Veľmi by som ho potrebovala. Ďakujem za ochotu.

   Vymazat
  2. a ešte by som poprosila recept aj na tú sodubikarbonu s javorovým syrupom:)

   Vymazat
 17. Dobrý den, je mi 45 let. Jsem právě po komplet prodělané léčbě rakoviny prsu. Dvě operace, 6 chemoterapií, 33 ozářek a řeknu vám, že kdyby nebylo všech těch různých přírodních doplnků, homeopatik, ovoce, zeleniny, hlavně lásky a pochopení blízké rodiny tak nevím jak by to vše dopadlo. A to nejhlavnější máme všichni v hlavě a tou je psychika, vyrovnanost, optimismus a neustále dobrá nálada. Vše co uvádíte mám vyzkoušeno ale ještě nikdo neuvedl Super Ravo Zaper který jsem začala používat a je moc fajn. Začala jsem ihned pocitovat že to opravdu funguje. Ještě mám určité problémy po prodělané léčbě ale vše se zlepšuje a mám z toho moc dobrý pocit. Všem, kteří jsou postiženi rakovinou přeji úspěšné vyléčení a všem držím palečky. Já jsem byla na velké kontrole a zatím je vše v pořádku........

  OdpovědětVymazat
 18. Léčím se na nádorové onemocnění od roku 2007. Jsem po 2 operacích prsu, 3 chemoterapiích a ozařování. Problémy mi začaly po 2.operaci na Bulovce, kde mi odstranili prs a nic tam nenašli.(?) Tím mi ale rozjeli...a to je právě to, s čím se nemohu smířit. Lékaři tomu říkají rakovina bez další možnosti léčby, takže jen léky proti bolesti-tkzv. "máte to za pár...". Ale na to jsem dost mladá, nepoznali ani zánět, tak jsem odešla. Brala jsem 6 měsíců MMS, cítila jsem se fajn, to ano, ale vytvořila jsem si zvracivý efekt a stejně to nepomohlo. Přešla jsem na DCA, které si objednávám z USA (viz jejich stránky), byla jsem na odstranění parazitů u Dr.Hoppe v Mariánských lázních, našla jsem si novou onkoložku, ale nic, co by dávalo kladné výsledky. Užívám denně sodu po 12 dnech, jím ovoce a zeleninu...pořád nic a "houba" si vegetí. Řekla jsem si, že jestliže chce někdo či něco žít v mém těle, tak se ale musí podřídit mým podmínkám-to já udávám ten kurz!Každé ráno přikazuji svému CNS aby zničilo vše, co do mého těla nepatří a bojuji!!! Dnes jsem mluvila s léčitelem, který mi zatím po telefonu logicky vysvětlil celý systém a jak se dají ty buňky odstranit (zmínil i tu sodu). Tohle mi z lékařů nikdo nedokázal říci a ten doktor, který vypadal, že by zájem mě vyléčit měl, tak toho druhý den odvelili jinam...náhoda? Takže k Panu léčiteli jsem objednána a budu ho poslouchat na slovo. Jeho vysvětlení i postup léčby je totiž logický!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   zkuste cottage sýr s olejem ze lněného semínka viz. budwig diet, už znám 3 lidi, co jim to pomáhá. Držím palce.
   Tana

   Vymazat
  2. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391040480-navraty-dokumentaristu/21256326358-viliam-poltikovic/ Ing. Stanislav Dvořák držel dietu 42 dní (pil šťávy a čaje) podle knihy Rudolfa Breusse.

   Vymazat
 19. Nejsem určitě ten pravý, kdo by vám měl radit, jen vašemu boji fandím. Možná by vás ale mohla inspirovat paní Marie na stránkách http://www.jajsem.com. Možná nejen inspiruje, ale i poradí. Držím palečky ať tu bestii zvládnete.

  OdpovědětVymazat

 20. Můj manžel, který byl velmi infekce s rakovinou plic, byl dokonce uveden dny, že bude žít, je nyní zdravý jako nově narozené kuře s pomocí doktora Henderson se svým konopí.
  Díky doktoru Henderson, který prodal konopného oleje pro nás, že jsme použili při léčbě můj manžel.
  Ještě jednou chci poděkovat doktoru Henderson jeho nádherný konopný olej nyní jsme šťastná rodina s mým manželem nevrátil živý, silný a zdravý. Můžete se obrátit na Dr. Henderson na každé lékařské otázce na jeho e-mail: hendersonmedicalservice@gmail.com pro další pomoc.
  Paní Sarah Packer
  Z Kanady

  OdpovědětVymazat
 21. Am Christopher žiji v USA, moje žena trpěla rakovinou prsu a doktor mi řekl, že nic, že by mohl udělat a pak mi kamarád řekl o Ricka Simpsona oleje konopného, které mohou vyléčit rakovinu, řekl jsem on, že má žena prsa rakovina byla v poslední fázi, že jsem si nemyslel, že konopný olej by vyléčit a on mě přesvědčil, to zkusit a tak jsem se rozhodl to zkusit.

  Udělal jsem nějaký výzkum a našel jsem lékaře, který mi pomohl s Konopný olej vyléčit mé ženy rakovinu prsu a on mě ujistil, že po 4 měsících by se rakovina pryč.

  Koupil jsem ho, a ona používala to, že to fungovalo přesně tak, jak lékař slíbil. Díky lékař Bryan Vance mi pomohl s konopím olej a pro jeho podporu a péči.

  bryanvance_medicalservice@outlook.com

  Pomohl mi a on mohl pomoci i vám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Konopný výtažek pojmenovaný autorem Rickem Simpsonem Fénixovy slzy má něco do sebe. Mám ozkoušeno, že u člověka co bere léky proti bolesti zabral výtažek tak, že se léky přestaly brát. Navíc to dané osobě pomohlo psychicky, byl více veselejší, ale sjetý rozhodně nebyl - jen pro ty, co dělají unáhlené závěry ;). Děláno podle receptu R.Simpsona. Film zdarma ke shlédnutí na internetu i s cz titulky se jmenuje: Útěk před lékem (orig. Run from the cure).

   Vymazat
 22. Som tak vďačná Dr Thomas za záchranu môjho života s jeho konopný olej a lekárske služby . Vzdávam vďaka Bohu všemohúcemu pre ktoré majú možnosť spoznať o tejto nádhernej liek , ktorý som bol schopný kúpiť od Dr.Thomas tu Spojených štátov a bolo vydané ku mne do 48 hodín po objednaní bol namiesto mňa . Som veľmi rád , že vás všetkých , že som tak šťastný , že som nič viac rakovinou už povedať . Mockrát vám ďakujem Dr.Thomas pre vaše nekonečné pomoc týkajúcu sa môjho života . Pre všetkých tých , ktorí majú problém s nádorovým ochorením , nemali by váhať už, kontaktujte Dr Thomas postarať sa o váš problém , a vidieť to vyriešil po celý život . kontakt : thomasmedicalservice@hotmail.com My odporúčame , aby sa u pacientov s rakovinou je , že všetci vieme , ako rakovina smrtiace je a vojna proti rakovine bolo tak ťažké v boji , ale s érou konopného oleja , ktoré som bol schopný získať od Dr.Thomas , môžem povedať , že moja rakovina je celkom preč a ja zažíva nový život s celou svojou rodinou a moje štyri krásne deti . Takže prosím , zachrániť svoj život a svoju rodinu s Rickom Simpson olej priamo od Dr Thomasa , kontaktujte ho na thomasmedicalservice@hotmail.com , bude tu vždy pokračovať v ukladaní ľudia život je . to je sľub , že budúcnosť pre silné veriaceho konopného oleja . Chcem celý svet vedel , že konopný olej je zázrak , a to prišlo na pobyt - Viac na : http://www.collective-evolution.com/2013/08/23/20-medical-studies-that-prove-cannabis-can-cure-cancer/#sthash.6CLtJA2m.dpuf ja

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den mužu se zpetat jak mužu kontaktovat Dr. Thomas? Máme v rodine rakovinu prsu a chtela by jsem vědet víc o konopním oleju jak se užívat a kde ho sehnat. MOc Moc dekuju za každou pomoc. Prosím o kontant na email whitegarden@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
 24. Bohužel nevím, jak ho kontaktovat, zkuste pomocí vyhledávače.
  Jak však je již dnes stále šířeji známo, příčina rakoviny (a všech nemocí) je duchovní, zkuste si přečíst Ivanku (viz Orgonet 12. 5. 2014).
  Přeji hodně zdraví.

  OdpovědětVymazat
 25. moja žena trpí rakovinou štítnej žľazy, čo bolo potvrdené, že je fáza štyri, doktor mi povedal, že tam bolo málo, čo mohla urobiť, pretože ona nereaguje na liečbu, ale môj švagor prišiel do našej záchrane objednaním tohto konopného oleja Ricka simpson základom, ktorý povedal, bol pomáhal nejaký boj o pacientov s rakovinou rôznych typov, takže sme sa rozhodli dať mu šancu, tak ďaleko moja žena je dokonale zlepšuje veľmi dobre a v súčasnej dobe sa môže chodiť po dome úplne sama. Cítil som jeho potreby aj nechať ostatné, ktorí trpia touto akútneho ochorenia, že akonáhle máte dobrý konopný olej, to môže naozaj dať jeden zvukový druhú šancu na život. ak ste náhodou byť v núdzi tohto konopného oleja sa môžete obrátiť na nadáciu, ktorá dodaný môjho brata v práve tohto e-mailu: rickcancercure02@gmail.com Wagner

  OdpovědětVymazat
 26. moja žena trpí rakovinou štítnej žľazy, čo bolo potvrdené, že je fáza štyri, doktor mi povedal, že tam bolo málo, čo mohla urobiť, pretože ona nereaguje na liečbu, ale môj švagor prišiel do našej záchrane objednaním tohto konopného oleja Ricka simpson základom, ktorý povedal, bol pomáhal nejaký boj o pacientov s rakovinou rôznych typov, takže sme sa rozhodli dať mu šancu, tak ďaleko moja žena je dokonale zlepšuje veľmi dobre a v súčasnej dobe sa môže chodiť po dome úplne sama. Cítil som jeho potreby aj nechať ostatné, ktorí trpia touto akútneho ochorenia, že akonáhle máte dobrý konopný olej, to môže naozaj dať jeden zvukový druhú šancu na život. ak ste náhodou byť v núdzi tohto konopného oleja sa môžete obrátiť na nadáciu, ktorá dodaný môjho brata v práve tohto e-mailu: rickcancercure02@gmail.com Wagner

  OdpovědětVymazat
 27. Vzpomínám si, probouzí každé ráno myslet, že to bude můj poslední den na Zemi, protože moji lékaři mi řekli, že se nedá nic dělat, aby mi zachránil život, ještě si pamatuji, jako by to bylo včera, ale vše, co je v minulosti, nyní, protože i byly rakoviny zdarma 4 v posledních 6 měsíců. Jsem tak rád, že jsem dostal 2. šanci žít a já dlužím kontaktovat: ricksimpsoncancercure01@gmail.com a svůj tým odborníků, kteří mi pomohli s konopným olejem, který vyléčit mou rakovinu. Ztratil jsem naději, ale Dr. Rick Simpson našel jsem naději a nakonec můj lék. Carey James, Toronto, Kanada

  OdpovědětVymazat
 28. Môj príbeh. , , ,
  Ako rodený skeptik, som strávil nespočet času a energie, výskum všetky dostupné možnosti liečby až na to, čo môj onkológ neodporúča. Bol som rozhodnutý vyliečiť moju rakovinu, a vedel, že tam bolo niečo, čo sa tam po tom, čo osvedčil počet ľudí, ktorí nielenže prežil, ale darilo a pokračoval žiť plnohodnotný život rakovinou zadarmo. Okrem čítania o Rick Simpson olej, a pozoroval spustiť z Cure videu, som tiež hovoril s ľuďmi, ktorí skutočne používajú olej, a to bolo šokujúce počuť jeden po druhom, ako efektívne tento liek v skutočnosti je. Len som nemohol uveriť, že tam bol liek tam, a ako zle sa stalo, že tieto informácie nie sú zdieľaná s verejnosťou!

  Liečba Regimini:
  Mám celkom veľkú toleranciu k marihuane, a tak som začal s plným zrnko ryže veľké množstvo oleja namiesto polovica zrna. Postupne som zvýšil dávku každý deň, kým som dosiahol plného gram každý večer. Štandardný protokol pre Ricka Simpsona oleja je požitie celkom 60 g sa v priebehu 2-3 mesiacov, ale mal som 70 g celkom pre bezpečné opatrenie. Použil som prebytok ako lokálnej liečby starostlivosť o pleť, útočiť na viditeľné hnedé škvrny na tvári a na krku.

  Po 3 mesiacoch, moja rakovina bola v úplnej remisii. Do 4 mesiacov, som rakovinu a úradne dostal dobré vysvedčenie od svojich lekárov. Čo nevedia, je to, že väčšina mojej liečby bola pomocou Rick Simpson Oil. Urobil som použiť niektoré z liekov, ktoré predpísané, ale to bolo v kombinácii s olejom.

  Som povznesený chcem pokračovať v zdieľaní s ľuďmi, ktorí do toho, čo som prešiel, že je absolútne nádej a liek vonku. Oni jednoducho musí byť aktívny a agresívny s liečbou, nie čakať, až bude príliš neskoro. Kúpte si lieky na Phoenix Tears cez email: phoenixtearsoil8@gmail.com

  Okrem toho, že efektívne bojovník rakovina, tam sú niektoré pekné nežiaduce účinky, ktoré pochádzajú z používania Rick Simpson olej, napríklad, už nemusím brať žiadne lieky proti bolesti. Len jedna alebo dve kvapky oleja sa zmierniť bolesť a pomôže vám spať ako bábätko. Najlepšie zo všetkého je, jeho prirodzený. , , Vďaka všetkým zamestnancom v Amsterdame záhrady, ktorý ma viedol po celú dobu tejto ceste. Vy ste úžasný!

  Marian.

  OdpovědětVymazat
 29. AKO MÔJ RAKOVINY VAJEČNÍKOV BOL VYLIEČENÝ S KONOPE OLEJ

  Môj príbeh začína v januári 2012. Som babička zvyšovanie 3 vnučky, bežal som dennej starostlivosti doma a vedela som, že 4-7 prietrže v mojom žalúdku. Začal som s veľa bolesti. Potom deti boli zdvihol môj manžel ma vzal na Er. Mal som veľa testov a držali ma od stredy do piatka. Nakoniec dal im povolenie robiť chirurgii opraviť prietrže, ja som zostal v nemocnici na jeden týždeň; pretože som mal sponky musel vrátiť budúci týždeň na ich odstránenie. Lekár požiadal ma, či som chcel najprv dobrá správa alebo zlá správa. Netušila som, čo lekár určený, on mi povedal, že on mal našli nádor je odstránený a zaslané pre biopsiu. Výsledkom vrátil Etapa 4 Ovarian peritoneálnej karcinóm. Musel som ísť na budúci týždeň vidieť gynekológ. Nariadil ct scan a niektoré krv práce a povedal som potreboval začať chemoterapiu. Bol vydesený, ale bol pripravený k boju. Mal som veľa ľudí a kostoly sa modlia a úplne ho dal k Pánovi. Prešiel som 4 cykly chemoterapie, stratil 30 libier, ale zvládli to a ono to nefunguje. Bolo odporučené, že konope olej je jedinou možnosťou liečby musím zostať nažive. Kúpil konope olej z Londýna rakoviny centrum kontaktovať ich e-mail londoncancercentre@gmail.com a bola daná smerníc ako používať konope olej pre liečbu po použití konope olej na stanovenú dobu vzhľadom ku mne, bol som úplne zadarmo a cured rakoviny vaječníkov a žijem zdravý a šťastný.

  Norma päty

  OdpovědětVymazat
 30. Rakovina konopný olej z predaja za vynikajúce ceny. Liečivé hodnota, kontakt
  mi pre všetky typy rakoviny liek. Kontaktný e-mail: ricksimpson38@gmail.com

  http://www.youtube.com/watch?v=Xh2qd_foV-4

  Dodávka podľa požiadaviek zákazníka.

  CBD Oil je už legálna vo všetkých 50 štátoch, a môžu byť dodané do svojho
  dvere.

  Moja žena trpí rakovinou štítnej žľazy, ktorá bola potvrdená na
  byť fáza štyri, doktor mi povedal, že tam bolo málo, čo od tej doby mohol robiť
  ona nereaguje na liečbu, ale môj priateľ prišiel na náš
  záchrana objednanie tohto konopný olej z Rick, ktorý povedal: bol
  pomáha nejaký boj o pacientov s rakovinou rôznych typov, takže sme
  sa rozhodol dať mu šancu, ak moja žena je dokonale zlepšuje
  veľmi dobre a v súčasnej dobe vie chodiť po dome úplne sama.
  Cítil som jeho nevyhnutné som nechal ostatných, ktorí trpia touto akútnou
  ochorenie, ktoré akonáhle máte dobrú konopný olej, to môže naozaj dať jeden z
  zvuk druhú šancu na život. náhodou, ak sa stalo, že v núdzi
  tohto konopného oleja sa môžete obrátiť na Ricka, ktorá poskytla ja a moja žena sa
  to

  Prosím, zavolajte a e-mail :( ricksimpson38@gmail.com) Doctor Williams
  ho požiadať, aby buď pomoc v mene Boha. Môžete tiež tento post
  na stave vášho Facebooku šíriť povedomie a akcie.

  Rick Simpson
  1007 East Grand Ave.

  OdpovědětVymazat
 31. Ahoj všichni,
  Dávám výpověď o rakovině a jak můžete vyléčit rakovinu, pokud jste byla diagnostikována.
  kontaktovat tento e-mail rolandsmithmedicalgroup@yahoo.com a získejte lék.
  Tam je to oblíbený citát, který říká, že nemáte ceníte toho, co máte, dokud jej ztratíte.
  Život sám je nejcitlivějším dar máme, a měli bychom udělat nejlépe žít naplno. dovolte mi začít tím, že představí sám.
  Mé jméno je Maria Iliana Mendez Praha Česká republika a já jsem zde, aby svědectví a dávat naději těm, kteří si myslí, život je u konce, když jsou diagnostikovány s rakovinou.
  Kdysi jsem byl trpí rakovinou, která byla potvrzena můj lékař, aby v etapě 4 (čtyři) a byl jsem řekl, tam byl malý nebo nic, co bych mohl udělat, změnit svou situaci, protože rakovina už pryč hluboko a já jsem byl už ne reagovat na ošetření. Všechny naděje byla ztracena ve mně a já všichni mohli myslet se těší na den, kdy jsem zemře.
  To byl, dokud můj přítel mě dát do styku s Dr. Roland Roland Smith Medical Group. Věřte mi, nikdy jsem věděl, že život mi mohl dát druhou šanci, dokud jsem kontaktoval tento lékař, Roland Smith.
  Objednal jsem si tento Konopný olej od Dr. Roland Smith a spolu s dobře veden poradenství Bojoval jsem tuto rakovinu a dnes jsem zpátky na nohy a dobře znovu a to vše díky Dr. Roland Smith Medical Group.
  Vím, že existuje mnoho lidí tam venku, kdo má rakovinu, a kteří by milovali být vyléčen, stejně jako já. Nechci, aby to jen pro sebe, protože život je tak vzácný a nechat to být odpad z důvodu rakoviny, protože to má nyní všelék díky Roland Smith Medical Group.
  kontaktujte Roland Smithovi ještě dnes a dostat vyléčen z rakoviny jakéhokoliv typu. Níže je kontaktní e-mail a webové stránky.
  E-mail: rolandsmithmedicalgroup@yahoo.com
  E-mail: rolandsmithmedicalgroup@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 32. Am Tanya Albert am giving a testimony about Dr. Ekpiku the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact Dr. Ekpiku via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. contact him via: ekpikuspelhomeofgrace@gmail.com or ekpikuspelhomeofgrace@hotmail.com call +2348073673757 OR whatsapp him ,or search the Google to know more of his product!! http://ekpikuspellhomeofgrace.blogspot.com/ THESE ARE THE THINGS Dr. Ekpiku. . HERPES . HIV/AIDS . CANCER . ALS disease.

  OdpovědětVymazat
 33. http://www.zapper.cz/cs/mudr-jelisejevova

  OdpovědětVymazat
 34. My father has been suffering from lung cancer and the doctor told us that there is nothing he could do after doing 5 times chemotherapy and radiation and my father was not responding to treatment and not getting better. I was frustrated and confused and seeking advice from people until a friend told me about the Rick simpson cannabis oil and its fast curing ability of any kind of cancer and told me that her mother inlaw ovarian cancer was cured with the oil. I was desperate to save my father and contacted one of the oil distributor of Rick Simpson cannabis oil to get the miraculous oil. So far so good my father is responding to treatment of cannabis oil and the health condition have improved drastically for good, if you are a cancer patient looking for how to get the oil you can contact Dr Jordan on his email address (drjordan0000@gmail.com) to get the cannabis oil.

  OdpovědětVymazat
 35. volám sa pán ben john.

  Chcem poďakovať rick Simpson a kompletnú správu Rick Simpson liekoch pre ich záchranu života konopného oleja, ktorý vyliečiť rakovinu štítnej žľazy mojej manželky, doktor mi povedal, že tam bol malý nemohol, pretože napriek všetkým chemoterapie a ožarovania, bola nereaguje na treatment.so kamarát prišiel k našej záchrane tým, že nariadi táto konopný olej z Rick Simpson liekoch, ktoré mu povedal Rick bol pomáha pacientom v boji proti rakovine rôznych typov, takže sme sa rozhodli to skúsiť, ak moja žena sa zlepšuje veľmi dobre a v súčasnej dobe vie chodiť po dome celý svoj herself.i pocit, že je to potrebné, aj nechať ostatných, najmä tých, ktorí trpia touto akútneho ochorenia, že akonáhle máte dobrý konopný olej, to môže naozaj dať druhú šancu na life.If sa vám stalo, byť umieranie potrebu tohto konopného oleja, môžete sa obrátiť na základ, ktorý nás dodávaný s týmto e-mailu: RICKCURECANCERFOUNDATION@GMAIL.COM~~HEAD=dobj

  OdpovědětVymazat
 36. Môj muž, ktorý bol vysoko infikovaných s rakovinou hrubého čreva s Mets do iných častí tela, bol dokonca daná 6 mesiacov života. Život pre rodinu bol sýty peklo smútkom v srdci, ale dnes hovorím svetu, že konopný olej zachránil môj manžel pred smrťou. On je stále nažive a my sme v 10. mesiaci. Boh je tak veľký. Vďaka Dr Gareth Walsh, ktorý predal olej konope pre nás, ktoré sme použili pri liečbe môjho manžela choroby. Ešte raz chcem poďakovať Dr. Gareth Walsh pre jeho nádherné konopný olej sme teraz spokojní s mojím manželom naspäť živého, silné a zdravé. Môžete sa obrátiť Dr Gareth na každej zdravotníckej problematike na svojom E-mail: drwalshmedicalservice@outlook.com pre ďalšiu pomoc.

  OdpovědětVymazat
 37. O léčení rakoviny, srdečně cévních a jiných nemocí jsem během let získal nejrůznější informace a zkušenosti, jejich výčet by byl dlouhý, ale závěr je krátký. Nejlepší a nejlacinější metodou prevence i léčení je dobrá životospráva spočívající ve spokojenosti, pozitivitě, čistém prostředí, dostatku mírného pohybu a především ve správném stravování. Potrava by měla být živá, nekoncentrovaná, neseparovaná, nezpracovaná, nechemizovaná a nepravidelná. Čas nasycení by se měl střídat s časem půstu, kdy pijeme jen vodu. Zelenina, ovoce, plody, ořechy, semena. To je vše.

  OdpovědětVymazat
 38. Moja matka bola diagnostikovaná rakovina prsníka, potom som zbytočne veľa peňazí za roky pre liečbu, kým som počul o konopného oleja môže vyliečiť všetky rakovinu, som sa snažil hľadať spôsob, ako dostať olej a nakoniec jeden môj priateľ mi povedal, ako sa k nemu dostať a získať olej, bol som schopný ho e-mailu a kúpil olej, moja matka začala brať to na 12. januára a sláva Bohu by bola uzdravená v apríli po tom, čo jej posledný skenovanie bol negatívny, by som chcel poďakovať Dr.Eric Mark po dobu strávil v získavaní tento olej k záchrane ľudských životov, môžete mu e-mail, ak budete potrebovať pomoc a vyliečenie (Ericmarkcancercure@gmail.com) olej funguje pre všetky typy rakoviny a stojí za to. modlí za vás

  OdpovědětVymazat
 39. Chcem poďakovať rick Simpsona za mi dal konopný olej vyliečiť moju rakovinu matiek. som dnes šťastná matka je stále nažive a šťastný. Ak potrebujete konopný olej vyliečiť vaše rakoviny dnes. vyhnúť podvodníkov online a poradie pre dôveryhodne canabis oleja vyliečiť rakovinu prostredníctvom e-mailu: ricksimpsonmedicineoil@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 40. My Name Lisa, chci poděkovat Dr. MADU za kouzlo udělal pro mě, když jsem přišla o manžela na jinou dámu na své pracovní místo, Dr Madu seslat kouzlo lásky pro mě a za 2 dny můj manžel vrátil domů, aby mě a mé děti s tolik lásky, pokud budete potřebovat jeho pomoc !! Můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: maduutemple @ gmail.com nebo přidejte ho co-app +2349038103368.

  OdpovědětVymazat
 41. Jsem opravdu vděčná a vděčná za to, co doktor Oba udělal pro mě a naši rodinu. Byl jsem s HIV / AIDS dobré tři roky bez řešení, onemocnění téměř vzal můj život a protože jsem nebyl schopen pracovat a také jsem ztrácel spoustu peněz na léky, ale jeden věrný den, když jsem šel on-line, jsem potkal hodně O svědectvích o tomto velkém člověku, tak jsem se rozhodl, že to zkusí a Bohu je sláva, kterou udělal. On mě vyléčil ze svých nemocí a jsem tak šťastný a rád, že o něm píším dnes. Pokud potřebujete jeho pomoc z vás také chtít dostat vyléčit právě tak, jak jsem dostal moje, stačí e-mail dr.obaherbalhome@hotmail.com nebo Whatsapp, +2348151943640 a dostat své léčení. On má lék na další smrtící nemoci jako je cukrovka, herpes, hepatitidy všech typů a rakoviny.

  OdpovědětVymazat

 42. Moja žena trpí rakovinou pankreasu, čo potvrdzuje, že v štvrtej fáze lekár mi povedal, že je málo, čo by mohli robiť, pretože neodpovedali na liečbu, ale môj brat našiel záchranu tohto konopného oleja, ktorý nariadil Rick Simpson Foundation, Pravdepodobne pomôcť niektorým chorým rakovinovým kontrolám rôznych typov, a preto sme sa rozhodli dať mu šancu zlepšiť sa až teraz moja žena veľmi dobre je dokonalá a teraz môže ísť okolo domu samotného. Cítil som, že je potrebné nechať ostatných trpieť týmito akútnymi ochoreniami, že keď máte dobrý konopný olej, môžete skutočne dať druhú šancu v živote. Ak potrebujete konopný olej, obráťte sa na nadáciu, ktorú mi poskytol môj brat s týmto e-mailom: ricksimpsonmedicalorg@outlook.com alebo ho zavolajte na číslo +17372107440

  OdpovědětVymazat

 43. Moja žena trpí rakovinou pankreasu, čo potvrdzuje, že v štvrtej fáze lekár mi povedal, že je málo, čo by mohli robiť, pretože neodpovedali na liečbu, ale môj brat našiel záchranu tohto konopného oleja, ktorý nariadil Rick Simpson Foundation, Pravdepodobne pomôcť niektorým chorým rakovinovým kontrolám rôznych typov, a preto sme sa rozhodli dať mu šancu zlepšiť sa až teraz moja žena veľmi dobre je dokonalá a teraz môže ísť okolo domu samotného. Cítil som, že je potrebné nechať ostatných trpieť týmito akútnymi ochoreniami, že keď máte dobrý konopný olej, môžete skutočne dať druhú šancu v živote. Ak potrebujete konopný olej, obráťte sa na nadáciu, ktorú mi poskytol môj brat s týmto e-mailom: ricksimpsonmedicalorg@outlook.com alebo ho zavolajte na číslo +17372107440

  OdpovědětVymazat
 44. Mon voyage avec le cancer du sein a commencé en août 2016. J'ai été dévasté, effrayé et engourdi quand j'ai découvert que j'avais un cancer. À l'époque, j'avais 48 ans et pensais que j'étais en bonne santé. J'ai immédiatement commencé à rechercher des médecins et des traitements. J'ai trouvé un chirurgien près de chez moi en dehors de la France Paris pour enlever la tumeur. Après la chirurgie, j'ai consulté un oncologue et un radiologue locaux. Les médecins étaient si impersonnels. Ils ne voulaient pas écouter un mot que je disais. Ils voulaient me mettre dans l'un de ces scénarios de coupe-biscuits. Il n'y avait pas d'autres options pour moi. Ils voulaient juste couper, rayonner et faire la chimio. Je me sentais comme ils faisaient affaire, je devais obtenir une deuxième opinion. Alors nous avons décidé d'essayer l'huile de cannabis Rick Simpson. Nous avons contacté Rick via: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com j'ai utilisé l'huile pendant un mois et il y a eu de grands changements

  Meilleures salutations,
  Rhonda Fredrick

  OdpovědětVymazat

 45. Ahojte všetci,

  Aplaudujem pomoc, ktorú poskytol môjmu otcovi Rick Simpsonovej nadácii. Pred dvoma rokmi bol môj otec diagnostikovaný na rakovinu pľúc. Porazil ho raz a potom sa vrátil späť do svojho mozgu. Odkedy sme robili všetko medicínsky, aby sme mu pomohli. Ukázalo sa, že rakovina je imúnna voči Chemo a žiareniu, pretože môj otec hovorí o tom, že je to jeho posledný rok a cítil som, že stratil nádej. Nakoniec obstarávame lieky z bezpečného zdroja s Pomôcť môjmu priateľovi. Dostali sme liečbu nadchádzajúcej nadácie, ktorá sa stále usiluje o rozšírenie svojej dodávateľskej siete. Napriek tomu som im dal výhodu pochybností a neskončili na konci. Môj otec začal túto liečbu s olejom z kanabisu, za krátku dobu tam bolo obrovské zlepšenie. Môj otec bol zachránený RSO (Rick Simpson Cannabis olej). Vidím, že môj otec sa opäť rozvíja a plný života. Boh žehnaj pánovi Rickovi Simpsonovi a jeho nadáciám, ktorí pomáhajú ľuďom dosiahnuť túto skvelú liečbu. Ak sa stanete, že potrebujete túto veľkú Rick Simpsonovú nadáciu, môžete sa dostať ich e-mailom>

  ricksimpsonfoundation@outlook.com
  ricksimpsonblogfoundation@gmail.com
  Telefón: +17372107440

  OdpovědětVymazat
 46. Som tu, aby som svedčil o doktorovi Iwajowovi, ktorý mi pomohol v mojom živote, chcem informovať verejnosť o tom, ako som bol vyliečený z (HERPES SIMPLEX VIRUS) Dr. Iwajowou, navštívil som inú nemocnicu, ale dali mi zoznam liekov ako Famvir , Zovirax a Valtrex, ktoré sú veľmi drahé na liečbu symptómov a nikdy ma vyliečili. Prechádzal som cez internet hľadajúc nápravu na HERPES a videl som komentár ľudí, ktorí hovoria o tom, ako doktor Iwajowa ako ich vyliečil. Keď som ho kontaktoval, dal mi nádej a poslal mi Bylinkový liek, ktorý som si vzal a vážne to pracovala pre mňa, výsledok HERPES bol negatívny. Som tak šťastná, že zdieľam toto svedectvo. Moja rada pre vás všetkých, ktorí si myslia, že ich nie je žiadny liek na opar, ktorý nie je pravda, len kontaktujte ho a získajte liečbu od Dr. Iwajowa liečivé liečenie kúzla všetkých druhov ochorení, ktoré môžete mať. Nezabudnite meškanie v liečbe vedie k smrti e-mailom ho @ DRIWAJOWASPELLTEMEPLE @ GMAIL.COM alebo ho zavolajte na číslo +2348103508204 Robert Becker z USA

  OdpovědětVymazat
 47. Byl jsem celkově vyléčen z viru Herpes s rostlinnou medicínou
  Ahoj všichni, jsem zde, abych svědčil o skvělé práci DR MOHAMMED v mém životě s pomocí jeho bylinné tradiční medicíny. Od roku 2015 trpím Herpesem a od té doby jsem hledal řešení, jak ho léčit. Byl jsem v různých nemocnicích, ale zjistil jsem, že žádný z nich pro mě nevypracoval, že jsem jenom plýtvat penězi. Pak jsem užíval mé léky, abych udržel můj život a snížil bolesti. na věrný den dostávám telefon od mé sestry a začala mi říkat, že její přítel, který trpěl stejným herpesem, byl právě vyléčen pomocí herbářského lékaře. a tolik lidí bylo vyléčeno z HIV prostřednictvím svého bylinného léčiva. Pak jsem byl přemýšlel, i když jsem byl trochu zmatený, takže mě povzbuzovala, abych mu dal také soud. pošlu mi ho a po nějaké diskuzi a pošle mi bylinný lék prostřednictvím DHL COURIER SERVICE. Vzal jsem bylinný lék podle pokynů po několika dnech, kdy jsem začal zaznamenávat nějaké změny a moje příznaky byly úplně pryč, po nějakém týdnu chci svého lékaře k testu a můj opar je naprosto negativní. Dnes jsem zcela zdarma. může Bůh požehnání tomuto člověku za jeho léčbu v životě, prosím, kontaktujte tohoto lékaře o léčivé rostliny. herbalcure12@gmail.com nebo whatsapp / call +2349036036397, takže můžete také vyléčit a podělit se o své svědectví., VIRUS, KTERÝ JE TŘEBA POUŽÍVAT, HIV, CODE SORE, RAKOVINA, DIABETY, ACNE a mnoho dalšího jen kontaktujte a uvidíte pro tebe

  OdpovědětVymazat
 48. Byl jsem celkově vyléčen z viru Herpes s rostlinnou medicínou
  Ahoj všichni, jsem zde, abych svědčil o skvělé práci DR MOHAMMED v mém životě s pomocí jeho bylinné tradiční medicíny. Od roku 2015 trpím Herpesem a od té doby jsem hledal řešení, jak ho léčit. Byl jsem v různých nemocnicích, ale zjistil jsem, že žádný z nich pro mě nevypracoval, že jsem jenom plýtvat penězi. Pak jsem užíval mé léky, abych udržel můj život a snížil bolesti. na věrný den dostávám telefon od mé sestry a začala mi říkat, že její přítel, který trpěl stejným herpesem, byl právě vyléčen pomocí herbářského lékaře. a tolik lidí bylo vyléčeno z HIV prostřednictvím svého bylinného léčiva. Pak jsem byl přemýšlel, i když jsem byl trochu zmatený, takže mě povzbuzovala, abych mu dal také soud. pošlu mi ho a po nějaké diskuzi a pošle mi bylinný lék prostřednictvím DHL COURIER SERVICE. Vzal jsem bylinný lék podle pokynů po několika dnech, kdy jsem začal zaznamenávat nějaké změny a moje příznaky byly úplně pryč, po nějakém týdnu chci svého lékaře k testu a můj opar je naprosto negativní. Dnes jsem zcela zdarma. může Bůh požehnání tomuto člověku za jeho léčbu v životě, prosím, kontaktujte tohoto lékaře o léčivé rostliny. herbalcure12@gmail.com nebo whatsapp / call +2349036036397, takže můžete také vyléčit a podělit se o své svědectví., VIRUS, KTERÝ JE TŘEBA POUŽÍVAT, HIV, CODE SORE, RAKOVINA, DIABETY, ACNE a mnoho dalšího jen kontaktujte a uvidíte pro tebe

  OdpovědětVymazat
 49. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 50. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 51. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 52. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 53. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 54. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat
 55. moje žena trpí rakovinou pankreatu, která byla potvrzena jako čtvrtá, doktor mi řekl, že je málo, co by mohla udělat, protože nereagovala na léčbu, ale můj bratr ze zákona přišel na naši pomoc tím, že objednal tento konopný olej od Rika Simpsonova nadace, kterou říkal, pomáhá nějakému pacientskému boji proti rakovině různých typů, a tak jsme se rozhodli dát šanci, zatím se moje žena velmi dobře vylepšuje a v současné době může chodit po domě sama. Cítil jsem, že je nutné, abych ostatním, kteří trpí touto akutní chorobou, že když máte dobrý konopný olej, může to opravdu dát druhé zdravé druhé šanci na život. pokud jste náhodou potřebujete tento konopný olej, můžete kontaktovat nadaci, která dodala mého bratra v právu tímto e-mailem: ricksimpsoncannabis@hotmail.com

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.