11. září 2012

Proč USA označily Írán za "osu zla" 1


V návaznosti na včerejší článek o Keshově nadaci pokračuji ve čtení na webu této nadace a je to nesmírně zajímavé. Na jejich stránky se téměř nelze dostat (blokovány ...), ale články jsou převzaty i na webu o volné energii pesn.com, odkud překládám následující, pro mne naprosto strhující - a hlavně naději vzbuzující - informace. (Bude to asi na dva díly.)

Jinak, zprávy o poselství této nadace se pomalu prosazují na různých fórech 2012, lidé horečně zjišťují, zda je to důvěryhodné či ne ... Je to docela legrační, světoví channelisté/channelistky si dopisují ve stylu: zeptej se SaLuSy, jestli je to pravda, já se zeptám XY, když ale on teď nechce komunikovat, že prý je vše OK, nechce mluvit o tomhle, atd. (:-)))

I kdyby se nadaci pana Keshe nepodařilo proniknout obrovským odporem světové temnoty,  pro mne je to důkaz, že se skrytě odehrávají pozitivní věci, o nichž se třeba ani nedovíme, a ty věci nás pomalu posouvají ke kýženému Zlatému věku, tak jak nám sdělily vesmírné zdroje ... 

Zdroj:

Jak se Írán stal "osou zla"

Mehran Keshe 
(asi srpen 2012)
Překlad: OrgoNet

(Obrázek: Logo Keshe Foundation za světový mír.)

Dostáváme žádosti, abychom vysvětlili naše stanovisko ohledně očekávané a možné války mezi Íránem a USA.

Tuto novou informaci vydáváme, abychom zabránili plánům na jakoukoli novou válku ve světě a abychom předběžně oznámili naši konferenci v září.

Vysvětlíme zde, jak dojde k tomu, že se státy jako Írán stanou v očích mezinárodního společenství „osou zla“ prostřednictvím předem naplánovaných akcí sloužících k zahájení nové světové krize.

Připravte se, že to bude dlouhé čtení, ale je důležité pochopit, proč zveme státy k naší nadcházející schůzce. Jsme si plně vědomi toho, co vydáváme na veřejnost, a chceme, aby nejen státy, ale i občané Země pochopili plnou hloubku poznání a skryté práce všech států v Nadaci, i důvody naší činnosti, i když to někdy vypadá, jako když jsou proti naší etice.

Nadace brzy vydá druhou část našeho prohlášení.

Pro ty, kteří nevědí, o co jde: na 6. září 2012 plánujeme mírovou konferenci Nadace v Centru Nadace Keshe v Belgii, podrobnosti česky viz http://orgo-net.blogspot.cz/2012/09/nadace-keshe-zve-vlady-sveta-na.html

Naše pevné přesvědčení:

K žádné válce mezi Íránem, Izraelem a USA nedojde, protože pokud by k ní došlo, posledně jmenovaný stát má mnohem více co ztratit, a možná dokonce vše. To je jasné poselství od Nadace. Pokud vás zajímá, proč vydáváme takovéto indikace, věnujte prosím pozornost následujícímu otevřenému dopisu:

Jak se státy stanou „osou zla“ v důsledku předem naplánovaných akci skutečného zla na Zemi, to si snadno přečtete, uvidíte a pochopíte zde. Většina čtenářů tohoto fóra i ti, kteří slyšeli má dřívější interview, znají mé vědecké pozadí a mou práci.

Je důležité objasnit všem čtenářům a světovému publiku, že se každý stát může stát „osou zla“, a to v důsledku dohody podepsané prezidentem Reaganem a premiérkou Thatcherovou koncem 70. let, o vytvoření „jaderné triády“ USA, UK a Francie.

V počátcích mé práce, na tajném britském jaderném zařízení, jsem četl různé návrhy a dokumenty, z nichž jsem pochopil, že budoucnost světového jaderného průmyslu je dána dohodou výše zmíněných tří států, v níž byl zahrnut i odstavec o tom, že každý stát se může stát osou zla, z důvodu budoucí kontroly nad energetickými zdroji.

Touto dohodou byl zahájen proces destrukce světové ekonomiky a druhý proces zotročení všech států, jak tomu v minulých staletích bylo prostřednictvím opia, ale tentokrát pomocí jaderného průmyslu jako biče hrozby a ovládání.

Koncem 70. let došlo k dohodě, že Britové budou používat americké ozbrojené síly k nátlaku a útokům na státy, aby je oloupily o jejich zdroje a pak je ovládly prostřednictvím dodávky systémů pro jadernou energii a kontrolou nad jaderným palivem.

V rámci fungování triády Britové zase dali Američanům a jejich společnostem právo vyrábět jaderné elektrárny, i pro UK. Podnětem bylo, že i kdyby UK náhle zastavilo veškerý nový výzkum při vývoje a stavbě nových jaderných elektráren, Britové by recyklovali po celém světě jaderné palivo, což je v podstatě nejlukrativnější dlouhodobá součást jaderného průmyslu. To vše bylo děláno pod záminkou pomoci Americe redukovat množství jaderného paliva vydaného po světě.

Současně s šířením bude UK moci v budoucnosti vykonávat na státy nátlak podle své vůle - pokud si nedají zpracovat jaderný materiál, nebudou moci provozovat své jaderné elektrárny.

A protože státy potřebují nové palivové tyče, stanou se v dodávkách energie závislými na šlechetnosti UK, což způsobí návrat kolonialismu, stejně jako v minulých staletích.

UK používá již několik desetiletí svůj systém znovuzpracování paliva pro Japonsko a Německo.

Současně , aby i Francouzi zůstali na palubě, byla část strukturální práce v Evropě a výroba jaderného paliva pro Evropu přenechána Francouzům.

A tak si tato triáda států rozporcovala světovou energii mezi sebou tak, že až dojde ropa nebo dojde k ropné krizi, pak se tyto tři státy, s vyloučením Ruska a Číny, stanou kontrolory energie pro Evropu, Střední východ, Asii a Jižní Ameriku.

A nyní nám dovolte vysvětlit, jak se státy stanou „osami zla“, jako například Ïrán, který se jí stal prostřednictvím této triády jaderné kontroly, pomocí svévolných a nepravdivých obvinění a kontrolou nad světovými médii.


 • Za prvé si uvědomme, že Írán byl a je soběstačným státem, který si sám produkuje jaderný materiál.

V polovině 50. let Američané používali uran z dolů Hamadan v jižní střední oblasti Íránu pro jaderné zpracovávání a dodávky paliva. To je dobře zdokumentováno mezinárodními převozy uranu.

Nyní jsou tyto doly v rukou íránského státu, a tak Írán nemusí kupovat žádné palivo a používá své vlastní přírodní zdroje pro jeho získání, zpracovávání a produkci paliva. Pokud bude potřeba, má dokonce přebytek surovin k podpoře energetických zdrojů jiných států v oblasti.
Tak se Írán stal dodavatelem paliva a konkurentem současné jaderné triády Francie, UK a USA.


 • Za druhé, íránští jaderní vědci, s pomocí dřívější i současné podpory USA a spoluprácí s ruskými vědci získali dostatečné znalosti, aby mohli sami vyrábět jaderné reaktory pro výrobu energie.

S nově získanými poznatky a myšlenkami doma vychovaných jaderných vědců a inženýrů může nyní Írán nově naporcovat koláč známý jako americký trh výroby jaderné energie.
Nyní se Írán stal další finanční hrozbou americkému členu jaderné triády.

A dalším úspěchem je, že íránští letečtí inženýři, navzdory americkým sankcím a bojkotu součástek, vyrobili v Íránu v minulých pěti letech plně funkční model letadla Boeing 707, který funguje v íránské flotile tryskových letadel, a nyní si každý může koupit od Íránu přesné součástky těchto letadel v ještě lepší kvalitě než z USA.

Íránští vědci nyní využívají poznatků, kterých využili při stavbě letadla, k tomu, aby se stali plně schopnými vytvořit stroj použitelný v současných zkouškách svého vesmírného programu.

A tak bojkot dal Íránu výhodu a krok napřed pro nový vesmírný program, zatímco NASA zůstává v temném věku vesmírné technologie.


 • Za třetí, nyní má Írán své vlastní suroviny, a naučil se za posledních třicet let mnohé v důsledku bojkotu na součásti pro ropné rafinérie a materiálů, a tak se v minulých třech letech začal učit i procesu znovuzpracování paliva.

Tím může Írán nyní používat svůj vlastní uran jako palivo k obohacení a dodat svému národu tolik potřebnou energii, kdyby došla ropa.

Při schopnosti znovuzpracování a obohacování paliva pro své elektrárny má Írán sílu a schopnost rozporcovat na kousky koláč Francie, USA a Velké Británie.

Proto se nyní Írán stal dodavatelem a konkurentem, nejen ropy, ale i jaderného průmyslu, společně s triádou.

A tak nálepka „osy zla“ je jen jedním z mnoha zločinů, kterých se dopustily státy jaderné triády, a nového pokusu o nastolení ropné krize podobně jako v r. 1972. Tentokrát by Britové ovládali světovou energii a státy světa si vzali jako rukojmí, jako piráti na moři, tak jak to dělají už po staletí, ale v moderní verzi.

Jiná nedávná akce EU – bojkot proti Íránskému státu – vzešla z čisté náhody a z chamtivosti Německa, které nemá s Íránem nic společného.

Počátkem 70. let Írán získal malý, ale velmi důležitý prototyp jaderného reaktoru, který byl pro něj postaven západními státy z důvodu tréninku budoucích jaderných vědců, aby tam mohly počátkem 80. let být stavěny jaderné elektrárny.

Já jsem měl být jedním z těch vědců, až/pokud se vrátím po studiu jaderného inženýrství v Evropě do Teheránu.

Tento jaderný reaktor, který je na Univerzitě v Teheránu, má schopnost produkovat jaderné materiály (izotopy) vysokého stupně, které jsou nyní potřebné pro lékařské využití ve všech státech.
Tento sektor průmyslu zdravotní radiace bude mít v příštích letech hodnotu 12 miliard Euro.

V minulých letech došlo k tomu, že jaderná elektrárna v Kanadě, která má stejný systém jako íránský výzkumný jaderný reaktor a dosud byla hlavním producentem těchto izotopů, se porouchala a nemůže produkovat izotopy pro lékařský trh a naplnit světovou poptávku. Tato elektrárna zaměstnávala tisíce vědců a pracovníků a vytvářela pro Kanadu po celé roky miliardové příjmy.

To dalo Íránu bezprecedentní možnost pokrýt toto vakuum na trhu a dodávat jaderné lékařské izotopy. Je to klíčový materiál, který může zachránit životy tisíců lidí na celém světě, protože bez těchto izotopů není možné provádět skanování mozku, magnetickou rezonanci ani další neinvazívní lékařské procedury.

Zajímalo by mě, kolik Britů, Američanů, Francouzů a ostatních národností se nedozví, že jim a jejich dětem byly vráceny životy díky Íránu.

To se neshoduje s obrazem osy zla, který jaderná triáda vytvořila pro Írán.

Zajímalo by mě, kolik Američanů odchází od magnetické rezonance a děkuje za život íránským vědcům, kteří pro záchranu životů zaplnili mezeru na trhu, vzniklou po selhání kanadského jaderného zařízení.

Děkujeme vám, íránští vědci, a ne těm, kteří nikdy neříkají skutečnou pravdu, za pomoc světovému lidstvu, při níž ohrožujete své životy, a dokonce přicházíte o život vraždami během pomoci zbytku lidstva v této potřebné době.

Německá vláda, stejně jako japonská, se dle smlouvy o Druhé světové válce žádným způsobem nemůže zapojit do šíření jaderných materiálů. Ale německá vláda může určit zástupce a využít třetího státu pro svůj výzkum a vývoj systému, který by pokryl kanadský výpadek ve výrobě jaderných izotopů.

Prostřednictvím smlouvy s Francií, UK, USA a Belgií Německo podepsalo smlouvu se zbytkem států EU na výstavbu náhrady kanadského reaktoru v jaderném centru Mol v Belgii, který je v současnosti ve výstavbě.

A tak se stal Írán nechtěně konkurencí i pro Německo a Francii, protože dokáže zaplnit momentální mezeru v oblasti zachraňující lidské životy po celém světě.

Ale na Írán nebude zaútočeno, dokud je tento reaktor funkční, protože i prezident USA by mohl potřebovat tyto izotopy z Íránu pro záchranu svého života či své rodiny z nějaké nemoci, a tak hra na kočku a myš s Íránem bude pokračovat, dokud nebude v provozu reaktor v Belgii.

A proto se Německo objevilo jako jeden ze států 5+1 (5 z OSN a 1 z Německa) v jednání s Íránem ohledně íránského jaderného programu.

Německo podle smlouvy o druhé světové válce, nemůže mít nic společného se světovými jadernými operacemi.

Role Íránu v posílení světového míru prostřednictvím nově získaného vesmírného programu


 • Írán je a bude vedoucím státem světového míru.
 • Írán má schopnost zastavit jakoukoli válku a může potlačit všechny budoucí války svou současnou znalostí technologie vesmírných lodí.
 • Írán, země míru, bude vedoucím státem míru při světových nuceně vzniklých krizích.

Dovolte mi, abych vám jednoduše vysvětlil, co se stane, pokud triáda jaderných států či jejich zástupci se rozhodnou v blízké budoucnosti zaútočit na Írán.

Írán se v posledních třech stech letech nikdy nerozpínal za své hranice, a nikdy tak neučiní, protože jsme pochopili, že válka není nic jiného než plýtvání lidskými zdroji.

(Pokračování).
14 komentářů:

 1. každý božský tvor,pokud se ze svobodné vule nenálévá pančovaným alkoholem,či nevolí ODS za dva buřty zadarmo,ví,že OSA DOBRA je tam,kde je poušt bez surovin,kde se ková ocel na plameni z velbloudího trusu....http://www.youtube.com/watch?v=AQ092rRTrfE a když máme to výročí..http://www.youtube.com/watch?v=Vcp4iLrosK4

  OdpovědětVymazat
 2. Je to tak prosté, to, co jsme zažívali ve škole a jiných zařízení funguje globálně. Někdo, kdo si myslí, že je silnější řekne " A to je moje ! " a slabší se musí podřídit. Jak dlouho ještě budou tito zmetci ovládat většinu. Jak dlouho to americe a koloniální anglii bude svět žrát, že to jsou naše vzory co se týká demokracie? To už tu bylo v historii mnohokrát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pořád je to o tom jednom: "Hlavně ty prachy!" - Prostě ti, co na nich sedí jako žáby na prameni, nedopustí, aby je nemohli z lidí dál dřít. A je jim úplně jedno, že někdo např. trpí těžkou chorobou, která se dá úspěšně léčit takříkajíc zadarmo. To se jim nehodí do krámu. A kdo by přišel o nejvíc peněz v případě, že by Keshefoundation uspěla a povedlo se jim jejich technologii dostat do běžného používání? V první řadě ti, co vyrábí a distribuují energii (3/4 miliardy jako roční odměna řediteli ČEZu by byla obratem ruky naprostou utopií), farmakologičtí molochové a armáda. Státy by neměly co přerozdělovat (rozuměj: politici by si neměli čím ládovat vlastní kapsy), protože energií zdarma by se zlevnilo totálně všechno: výroba a distribuce potravin, výroba spotřebního zboží... a tak by se dalo pokračovat. Já si nemyslím, že by se ti, co šéfují průmyslovým odvětvím, ze kterých jim mastně kape do šrajtoflí, dobrovolně zřekli toho zdroje peněz ve prospěch blaha lidstva. Lidstvo jim je ukradené. Takže můžeme čekat, že i když je tahle technologie hotová, bude to trvat ještě hodně dlouho, než bude volně k dispozici, a bude to neskutečně těžké ji skutečně prosadit. Právě pro to, že ti, co jim z toho současného stavu kynou nemalé prebendy, udělají všechno pro to, aby nedopustili zavření kohoutků, ze kterých jim tečou prachy na konta.

   Vymazat
 3. Důležité upozornění
  S prezidentským dekretem podepsal do práva prezidentem Obamou již dříve tento týden, použití jinými vládami kosmických technologií vyvinutých Keshe nadace a další podobné, se nyní stala trestným činem.
  To znamená, že od tohoto týdne vědci nemohou uvolnit své technologie na veřejnosti nebo jakékoli vlády nic víc, pokud je to pro použití ve válce a přínosná pro západní zbraně výrobní národy.
  Neakceptujeme takovou kastraci vědy a žádáme Spojené státy americké vládě za účelem objasnění této vyhlášky v Bílém domě.
  Je to zákon, umlčet Keshe Foundation a dalších výzkumných organizací, nebo může Amerika vyvíjet tlak, aby bylo možné pouze jejich technologie být přijaty po celém světě?
  Toto nařízení prezidenta je proti mezinárodní vědecké svobody pro rozvoj, výzkum a sdílení informací, a to je dusit, aby na vědeckých organizací, jako je ta naše.
  Prosím, informujte svého tisku.
  MT Keshe

  http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-kf-center/123-events/312-the-second-international-presentation

  OdpovědětVymazat
 4. http://www.keshefoundation.org/phpbb/viewtopic.php?f=2&p=4800#p4800
  21. září a jiné prezentace těchto technologií vyvinutých nadace. jsme pochopili, že počet lidí, kteří si myslí, že budeme ukazovat náš prostor a energetických technologií v této prezentaci a následné prezentace ze strany nadace. je důležité na vědomí, že tyto prezentace jsou a budou časté události, které jsou a musí být organizována nadací a budou použity pro výuku a ne demonstrace jakékoli části technologií, které jsme vyvinuli. První prezentace je Tesla a další je dostat hoblované být MS a jeden po který je plazmová technologie. Ze všech těchto prezentací pozveme předních světových odborníků ve svých oborech, aby se dosavadní poznatky v oblasti svých odborných znalostí a porovnat jej s našimi vývoji. We Will nikdy oznámit, kdy a kde si ukážeme některé z našich technologií a my se nikdy předem doručit takovou zprávu.Jak všichni víte, v poslední době jsme oznámili, co budeme zobrazovat v kosmických technologií skončil s jadernou kontrolu a neohlášené policejní zasedání na naší výzkumné laboratoři a podkladových materiálů zajištěn a zapečetěny pod policie a vládních jaderné kontroly těsnění na 25.11.2011 a až dnes jsme se podařilo získat naše materiály zpět, nebo získat licenci, aby mohli dělat žádnou demonstraci. Dokud jsme dostali licenci že belgické úřady budeme přeformulovat od prokázat jakoukoli technologii pro nebrzdí pravidla a zákony národa a ne dostat nadaci do průšvihu. Ve svém nedávném krátkém rozhovoru s Jeho Veličenstva krále Belgie Vysvětlil jsem jeho veličenstva, jak jsme cenzurovány a pokrok v této oblasti je natolik obtížné a neví, kdo je za tento proces blokování v Belgii prosím neočekávejte nic vidět, jak jsme jen ukázat, když jsme to bezpečné. MT Keshe

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zkoušela jsem taky okopírovat stránky z tohoto webu, že bych si je hodila do překladače (i když ten strojový překlad je někdy úděsný, rámcovou představu člověk i tak získá), ale nepodařilo se mi to ani přes ctrl+c a ctrl+v, ani přes "vybrat vše" - "vložit". Prostě tohle na tom Keshe webu provést vůbec nejde - nevím proč.

   Vymazat
 5. http://zpravy.idnes.cz/za-sucho-u-nas-muze-zapad-schvalne-rozhani-mraky-pronesl-ahmadinezad-1il-/zahranicni.aspx?c=A120911_121844_zahranicni_ipl

  Pokud vám uniklo. Tak už i oficiální média, hleďme, hleďme, kdo by to byl řek...
  Lvice

  OdpovědětVymazat
 6. Tak tohle je nejkrutější (v dobrém slova smyslu) článek, jakej jsem za poslední tři roky četl.
  Moc prosím Orgoneta o co nejrychlejší pokračování.

  Díky
  Honza
  Brno

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den, nezbývá mi, než poděkovat s nejvyšší upřímností za tyto důležité informace. Jsem tak překvapená, že to musím nějak strávit, ale věřím, že je to pravda. děkuji iva

  OdpovědětVymazat
 8. Jsem moc rád, že KF zaujímá, já to louskal anglicky v neděli a byl jsem nadšen. Také jsem měl často výpadky - prý problém MySQL, holt jsem musel zkoušet více pokusů. Moc díky za překlad!
  Martin

  OdpovědětVymazat
 9. Svět se určitě změní k lepšímu, všechno má svůj čas a vše se vším souvisí. Náhoda neexistuje. Mocipáni, chamtivci /a tím jsou nazváni ještě slušně/, cítí svůj konec, a proto budou "kopat" dokud budou mít nějakou možnost a sílu, ale to je naopak jejich poslední...............
  Všem pěkný den, moc díky Orgonetku a nezapomeňte, že smích od srdce zvyšuje vibrace...........:-)
  Lada.

  OdpovědětVymazat
 10. Ano, vše se vším souvisí. Když budeme skládat mozaiku posledních let na matce Zemi, zjistíme, že všechno, co se nyní děje do sebe pěkně zapadá. Chci tím říci, že je tato celá "VĚC" dobře naplánovaná "Božím vědomím"
  Bůh = vesmírný intelekt. Pokud mají Máyové "pravdu" /a zatím se nikdy nemýlili/, svět - matka Země se posune do 5. dimenze. Co to znamená? Dalo by se napsat mnoho anebo vůbec nic. Technologie získají pouze pozitivně smýšlející lidé - bytosti na matce Zemi. Ostatní mají velkou smůlu, ale oni si o to řekli. Poslední měsíce roku 2012 budou velmi zajímavé a nejen to. Přijdou věci, že "SVĚT" bude zírat. Jsem přesvědčen o budoucím dobrém světu a přeji si, aby lidstvo konečně pochopilo, proč jsme tady - na matce Zemi. V podstatě je to velmi jednoduché, ale měli bychom "JEN" chtít.
  To, co zde uvádím, je jen můj názor, s kterým nemusí každý souhlasit. Moc pěkné dny všem. Lada.

  OdpovědětVymazat
 11. A co na to Matthew? Obama má být dle něj zachráncem světa. Že by Obama agresi zabránil?

  OdpovědětVymazat
 12. Také se těším na dobu, kdy budou lidé umět rozumněji zacházet s energiemi..., ale napsal mi kamarád, že má informaci od Petra Chobota, že je to dezinformační akce tajných služeb, která má zesměšnit projekty na volnou energii :-(

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.