25. září 2012

Matthew: Poselství na září 2012


Matthew: Poselství 1. září 2012
Překlad: OrgoNet

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Ve vzduchu je velké vzrušení pro všechny osvícené duše – odpočítávání do prahu Zlatého věku Země je již v měsících a týdnech, ne v desetiletích, a pak v letech, která následovala počátek jejího vzestupu!

2.Zejména mezi nově probuzenými dušemi, ale i u některých dlouhodobě oddaných pracovníků světla jsou různá vnímání dvou aspektů této události, která je v tomto vesmíru jedinečná: sám vzestup a odhalení. Někteří vidí tyto věci jako jednotlivé, nespojené události, a jiní se zase domnívají, že vzestup je proces a odhalení je událost. My budeme mluvit o našem pohledu na tyto probíhající procesy jako o dvou stranách jedné mince, abychom tak řekli.

3.Na konci 30. let naložila ekonomická deprese na vaši společnost těžké břemeno a vzestup německé Třetí říše vedl k invazím do blízkých zemí. Gaia, duše Země, věděla, co se chystá v jejím potenciálním energetickém poli. Věděla, že její planetární tělo, které bylo téměř zbaveno světla, je příliš slabé, aby přežilo nevyhnutelnou druhou světovou válku a další násilnosti, které budou následovat z důvodu moci temnoty nad vědomím lidstva.

4.Proto tehdy zavolala o pomoc. Okamžitou odpovědí bylo masívní dodání světla od vzdálených civilizací, které umožnilo Zemi setřást ze sebe hlubokou třetí hustotu a pomalu začít vzestupovat na vyšší, i když stále velmi hustý energetickou úroveň.

5.Nyní se rychle přesuneme k tomuto roku. Během jeho posledních dní a počátečních dní roku 2013 bude planeta cestovat skrze nebeské okno mezi třetí a čtvrtou hustotou, kde se chuchvalce energie krátce smísí, a vstoupí do čtvrté hustoty, kde začíná Zlatý věk Země.

6.Ale tento slavný mezník není koncem její cesty. Vzestup bude pokračovat, dokud planeta nebude bezpečně v páté hustotě, kde Gaia ve starých dobách vznikla, a rovněž tak její planetární tělo. Po velmi dlouhé době strávené v nízkých hustotách, které byly odpovídající kolektivnímu vědomí po sobě následujících civilizací, se tělo Gaii navrátí domů.

7.A odchod Země z třetí hustoty bude slavnostně oznámen po celém osvíceném vesmíru! Avšak, víte-li, že tento úžasný proces bude pokračovat po následující roky, zabrání vám to v malomyslnosti, která postihne ty, kdo očekávají, že 21. prosince dojde k dramatické události. Když se toho dne ani následujícího nestane nic dynamického, bylo by smutné, kdyby ti, kteří počítají s tím, že dojde k něčemu pozoruhodnému, se na úrovni duše rozhodli, že se přidají k těm, kteří si také zvolili z různých důvodu nezůstat na planetě.

8.Nyní si povězme o odhalení. Protože je spojeno s oficiálním prohlášením o přítomnosti naší vesmírné rodiny, mnozí pracovníci světla se cítí zklamáni, protože už jsme tak blízko konci vašeho roku 2012 a stále žádné takové přiznání nepřišlo.

9.I když bývalá základna moci Illuminátů byla otřesena, stále mají v některých oblastech silný vliv, a jednou z nich jsou média. Potlačují informace, které nechtějí pustit na světlo, a zabraňují většině vaší populace dozvědět se, že kolem planety jsou tisíce lodí z duchovně a intelektuálně vyspělých civilizací a že pracují bok po boku s vámi, anebo žijí ve Vnitřní zemi. A tak většina lidí z vašeho světa vůbec neočekává, že by se setkala se členy naší vesmírné rodiny. V kolektivním vědomí je o nich naprostý nedostatek vědomostí a velmi málo myšlenek na jejich přivítání.

10.To v kombinaci s úporným lpěním temných na některých vojenských sektorech může znamenat riziko pro vás i přistávající stranu, a oddaluje to oznámení a přistání ve větším počtu. Ale je naprosto jisté, že to ani o trošičku nezmenšuje probíhající pomoc vašich bratrů a sester!
11.Zásadní pokrok na zemi pokračuje skrytě a posádky lodí nadále užívají technologii na palubách ke snižování toxického znečištění a k blokování funkce silných zbraní. Vyrovnávají účinky zemětřesení, snižují rychlost větru a směrují velké bouře pryč od hustě osídlených oblastí, přičemž umožnňují uvolnění velkého množství negativity. Stálá koordinace mezi zpravodajstvím ze země a z oblohy maří pokusy Illuminátů o „černé operace“, jako je organizovaný terorismus, vleklé výpadky energie a přerušování komunikačního systému.

12.Abyste si nesnižovali své osobní světlo negativními pocity, protože „odhalení“ neproběhlo včas, žádáme vás, abyste rozšířili jeho definici - prozrazení či zveřejnění - o pojem „vyjít na světlo“. To je přesně to, co se děje od doby, co Země nastoupila na svou dráhu vzestupu!

13.V nejranějších letech vzestupu nebyly žádné důkazy, že se děje něco neobvyklého, ale s postupem Země se zvyšovala intenzita světla, a začaly být odhalovány opovrženíhodné aktivity, které předtím byly známy pouze zlovolným pachatelům a těm, kterých se přímo týkaly. Když dlouhodobě pevně usazená temnota vycházela na světlo, lidé, aniž by si uvědomovali, že reagují na vibrace světla, začali otevírat svá srdce a mysli.

14.Všimněte si světově rozšířených změn v postoji k válce. Jednota ducha spojených sil během 2. světové války – je vlastenecké zabíjet a čestné umírat – se vyvinula v globální mírová shromáždění a meditace. Všimněte si, jak mnoho informací vyšlo na světlo ohledně korupce ve vládách od státní po komunální úroveň, a v multinacionálních korporacích a finančních institucích. Byli identifikování pedofilové mezi kněžstvem a v organizacích, které byly pokládány za ráj pro vaše děti, a jedinci dříve pokládaní za učitele či idoly padli, protože byly odhaleny jejich temné charaktery.

15.Nyní si dejte tato odhalení a všechna ostatní do jejich správného kontextu – je to nedílná součást vzestupu Země. Jak planeta cestovala skrze stále vyšší energetické roviny, vycházelo na světlo stále více oblastí zločinu a hrůzných okolností, které byly dříve skryty. To bylo nezbytně nutné, aby lidé viděli, jak temnota ovládala jejich životy, a aby ve světle tohoto poznání byli motivování k prospěšným změnám.

16.Světelná energie rostoucího uvědomění, tužeb a činů vaší civilizace během postupu Země pozvedla kolektivní vědomí. Před pouhými 70 lety byla ve smrtelných křečích! Její přechod z hluboké třetí hustoty k bodu blízkého vstupu do čtvrté hustoty je vesmírným úspěchem, který nemá předchůdce co do rychlosti ani co do rozsahu!

17.Budete-li chápat odhalení jako základní a neoddělitelnou součást procesu vzestupu, nemusí docházet k žádnému zklamání nebo ztrátě odvahy, i když stále ještě nedošlo k oficiálnímu uznání přítomnosti naší rodiny. Buďte si jisti, že k němu dojde! Jejich veřejné přijetí konkrétními světovými představiteli bude završením celého procesu odhalení, a my, stejně jako vy, žádostivě čekáme na tento významný den!

18. Chápeme, že vědět „Kdy?“ (Kdy dojde k odhalení mimozemských civilizací, poznl Org.) je pro vás velmi důležité, a zeptám se Hatonna, jestli nám k tomu může poskytnout bližší informace.


Hatonn:
Děkuji, že ses mě zeptal, Matthewe. Nejprve chci říci, že se s tebou shoduji ve všem, co jsi již řekl o Odhalení a o tom, proč se oficiální oznámení dosud odkládá. A děkuji také, že jsi vysvětlil, že naše posádky v lodích dělají vše, co mohou, aby vám pomohly, zatímco čekají na možnost přistát, a naše posádky na Zemi také dělají vše, co mohou. Jsme v pohotovosti již deset let, abychom pomohli na svět téhle show!


Ale vraťme se k tomu, kdy budeme „ohlášeni“: problémem je samozřejmě stále bezpečnost, ale novým klíčem jsou listopadové prezidenstské volby v USA. Je podstatné, aby pokračovalo prezidentsví Obamy. Nemá to nic společného s politikou v té zemi ani v žádné jiné! Je to pouze a jen kvůli mistrovskému plánu Zlatého věku!


Plán se řídí tím, co chce Gaia, duše Země. Ta chce mírový svět, na kterém bude mít každý rovný podíl a všichni budou respektovat její říši Přírody. Nejvyšší vesmírná rada určila jako hlavního hráče duši s vysoce rozvinutým stupněm duchovnosti a se zkušenostmi s vedením světa v mnoha předešlých životech. Tou duší je Barack Obama.

Narodil se s Gaiinou vizí světa a udržel si ji, a má jak inspiraci, tak kvalifikaci, aby jí dosáhl. Jeho znovuzvolení je naprosto nezbytné pro pokračování plánu, protože jeho oponent není schopen ani nemá zájem provést změny, které plán vyžaduje.

Jsme naprosto apolitičtí a nesnižujeme Mitta Romneyho! Jde o to, že ani on ani ti, kteří sdílejí jeho stanoviska, nemají motivaci změnit status quo, pokud jde o peníze, ani o onu obrovskou nerovnost, kdy pár lidí vlastní mnoho miliard a miliardy lidí mají málo či nic, a tento stav nemůže a nebude pokračovat. Země nedovolí, aby tato nerovnováha trvala nadále.

Myslím, že zde je třeba obsažnějšího vysvětlení. V mistrovském plánu stojí, že někteří jednotlivci mají dát mnoha a mnoha duším příležitost odkroutit si svou karmu ve třetí hustotě a vyrovnat zkušenosti z jiných životů, aby mohli vzestoupit spolu se Zemí. Když byla asi před deseti lety tato část plánu splněna, měli se tito jednotlivci přidat k silám světla. Ale neučinili to, a proto stále pokračují války, předsudky, korupce, chamtivost, oddělenost, terorismus a další podmínky typické pro třetí hustotu.

Podle původního plánu už v tuto dobu mělo být to vše dávno pryč. Bylo záměrem, aby Obama, až se stane prezidentem, poskytl širokou podporu pro sjednocení lidí všech států a aby vedl váš svět do Zlatého věku. Podle toho plánu jsme se vy i my měli spojit již před deseti lety a pracovat společně, abychom uklidili nepořádek na vaší planetě způsobený chamtivými a bezcitnými hráči o moc.

Nu, na to stále čekáme, a Obamovy snahy dosáhnout reforem jsou stále blokovány jeho nepřáteli v Kongresu či zámožnými jednotlivci, kteří ovládají většinu jeho členů. Prostřednictvím hrozeb smrtí jeho rodině či blokovým hlasováním byl Obama donucen k rozhodnutím, která jsou proti jeho svědomí a jeho vizi světa. Poté, co se dozvěděl, že on i jeho rodina mají naši ochranu, se jeho mysl zbavila této hluboké starosti, ale stále ještě se musí vypořádávat s neústupným stranictvím a nehorázným lhaním či překrucováním faktů.
To je to, co se odehrává na hlavní scéně v USA právě teď, a co by se tam mělo odehrát, aby tento stát mohl spolupracovat s ostatními zeměmi na nápravě žalostného stavu, v němž se nachází váš svět! Pokud naše odhalení bude klíčovým pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dostatečně dlouhou dobu před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho zvolení je jisté, objevíme se brzy poté.

Znovu opakuji, nejde o nic politického! Až se objevíme, politické rozdíly nebudou v žádné zemi významným tématem. Tím bude odhalení pravdy o nás a o mnohých dalších situacích.
Matthewe, tohle je asi tak vše, co mohu říci o tom, kdy „vyjdeme na veřejnost“. Děkuji ti za možnost o tom promluvit.

19. Hatonne, my ti děkujeme za tak jasné vysvětlení situace a za ujištění, že ať to již bude před volbami či po volbách, oficiální přivítání naší vesmírné rodiny bude brzy! To ukončuje naše obavy, že duše by se mohly rozhodnout odejít, pokud se 21. prosince neodehraje nic dynamického – ono pozoruhodné drama přijde s představením naší vesmírné rodiny!

20. Milí pracovníci světla, víme, že při vašem pocitu naléhavosti veřejného uznání ostatních civilizací jde o více než jen zvědavost. Jde o vaši upřímnou touhu, aby byly ukončeny války, rozsáhlé utrpení a činy mimořádného násilí.

21.Jak jsme prohlásili v předchozích sděleních, pokračování těchto okolností je způsobeno zejména panujícími vibracemi, které zesilují vlastnosti a chování v dualitě - „dobré“ se stává lepším, „zlé“ se stává horším. A v souladu s tím, co řekl Hatonn o načasování v mistrovském plánu, je žádoucí, aby se dále „dobré stávalo lepším“.

22.Roky temnoty, které máte navíc, způsobily mnoha lidem obrovská neštěstí, ale důležitější je, jak byly ovlivněny jejich duše. Pokud krátký život, trauma a vážné těžkosti nebyly součástí životních plánů některých duší, božská milost jim dala vyspělý duchovní stupeň, a pro pachatele hrůzných činů to znamenalo, že pokud jejich činy byly mimo jejich smlouvu duše, jejich duchovní stupeň se snížil. To znamená, že cyklus věčného života duše během těchto let temnoty navíc nebyl nepříznivě ovlivněn, a mnoho a mnoho duší učinilo velké skoky vpřed duchovně i intelektuálně.

23.Cítíme, že je třeba opět připomenout, že je zbytečné cítit strach z čehokoli. Viděli jste, že obavy z terorismu na Olympijských hrách byly zbytečné. Naléhavě vás žádáme, abyste zařadili i všechny ostatní strachuplné zprávy a předpovědi do stejné kategorie – že u vás neprojdou! To neznamená, že Illumináti nemají v úmyslu šířit strach. Ale znamená to, že právě tak jak se jejich předešlé pokusy nezdařily díky zásahům naší vesmírné rodiny, i jejich ostatní plány stihne tento osud, dokud nebude přemožena veškerá temnota. A to bude už brzy!

24.Pokud jde o vzestup Země, ani strach mnoha jednotlivců nemůže oddálit její plynulý postup ani odvrátit ji z její dráhy, ale může oddálit či zvrátit růst jednotlivců v duchovní a vědomé bdělosti. My vás všechny objímáme bezpodmínečnou láskou, tou nejmocnější energií v tomto vesmíru. Stačí, když ji pouze přijmete, a můžete být beze strachu z toho, co je před vámi, a radostně a vzrušeně se těšit na zbývající dny tohoto roku a všech roků, které přijdou. Ach, tady se musíme opravit – v kontinuu, ke kterému se rychle blížíte, není žádné lineární uspořádání času - takže řekněme, že na všechny životy, co přijdou.

25.Po celé dlouhé cestě tohoto života cestujeme v duchu s vámi, a těšíme se z každého kroku, který vás přivádí blíže k vašemu vítěznému vstupu do pozemského Zlatého věku.

LOVE and PEACE 
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

P.S.Orgonet:
Zatímco vyvěšuji toto, vidím, že už bylo vydáno nové sdělení na říjen ... nicméně toto je stále platné a pravdivé.


20 komentářů:

 1. Děkuji Orgonete, asi jsem vážně špatně "vsadila" na Grega Giles. Rhiannon

  OdpovědětVymazat
 2. ... LOVE platí forever. Bed

  OdpovědětVymazat
 3. Zdravím orgonete,moc děkuji za útěchu a pohlazení na duši,který mě mě přímo rozplakal tento článek a velice se těším na další poselství.Bolesti a utrpení již bylo dost a s otevřeným srdcem se těšme na setkání s těmi, co nás ochranují a celou planetu. S láskou v srdci Marie

  OdpovědětVymazat
 4. Milý Orgonete,mnoho díku za příspěvek a ZEJMÉNA překlad...je možné ihned nalézt nějaké video,jenže bez znalostí jazyka je zde problémek...Člověka by zaujal SOUČASNÝ informační šum kolem japonské princezny...její zásadní video je neměnné...?http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t19ZRCzglaI

  OdpovědětVymazat
 5. moc prosim o sdeleni na rijen co nejdrive
  super preklad
  dekuji

  OdpovědětVymazat
 6. Velké díky všem za překlady článků a videí. :-)

  Keramikanos

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.youtube.com/watch?v=KGosG5wA2eQ&feature=related

  OdpovědětVymazat
 8. drive dokola rikal, ze do konce roku uz na zemi nebude vubec zadna negativita atd,jen laska. a ted najednou ze se nic moc nezmeni po 21.prosinci,at nejsme smutni a zklamani :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... piánko, co se vleče neuteče. Hlavní je, že se jednotlivec otáčí.
   Aj ty ?

   Vymazat
  2. neni to jedno co se tu pise? my je k necemu potrebujeme? sami se musime zmenit
   ani se nedivim tomu, ze se to neustale oddaluje (jestli to tak teda je)
   jednou se v pravou chvili dovime pravdu

   Vymazat
 9. Kazdy toho nakeca a vsichni budou prekvapeni, ze po 21. prosinci se nic nestane :) mate mit racionalni mysleni.

  OdpovědětVymazat
 10. Petex napsal asi tak to, co si myslím. Souzním s tímto.

  Uvědomme si prosím oč jde v celé transformaci. Přece o „probuzení“, tj. převzetí odpovědnosti za svůj život (jde o uvědomění si, že vše, co žiji vč. toho jak je řízená společnost ve státě, na Planetě, vytvářím, či spoluvytvářím JÁ) a tím i život na Planetě, Lidstva atd. Vše je spojeno, vše se ovlivňuje. A co to je za převzetí odpovědnosti za sebe, když čekám, že přijde někdo zvenčí a vyřeší nebo spoluvyřeší moje problémy, touhy atd.??

  Pak, žijeme ve Vesmíru Svobodné Vůle. Ti, kteří žijí ve Světle v 5. a vyšší úrovni Vědomí toto plně respektují. A nikdy, nikdy nezasáhnou jakkoliv do vnitřního vývoje života na Zemi, protože vědí, že máme na svůj vlastní vývoj PRÁVO, které oni RESPEKTUJÍ. S jednou výjimkou – nedovolí nám Planetu zničit např. jadernou válkou, to fakt by zasáhli (jakože již i takto zasahovali), protože tato Planeta má význam pro celou Galaxii.

  Co chci říct. Přestaňme vyjadřovat tyto touhy – už aby přišli – převezměme si každý svou odpovědnost za sebe, řešme z této pozice problémy, které stojí před námi v osobních životech (očišťujme své energie) a před celou společností (např. kdo, jak a proč nám vládne atd.....), buďme sebevědomí, nebojme se vystoupit se svým názorem proti nešvarům, požadovat i se zasadit o nápravu, řešení atd. a ONI pak přijdou o to dříve. PROČ? Protože budou vidět, že je zvou sebevědomé, důstojné Bytosti jako sobě rovné, jako své přátele, „starší“ bratry a sestry, a ne jako své záchrance a posléze i v očekávání mnohých, vládce, z kterých by se pod tlakem takového Vědomí na Planetě vyvinuli noví Bohové.

  Alan

  OdpovědětVymazat
 11. To se tedy načekáme, většina lidí se totiž změnit nechce a snad ani nemůže, kolem sebe vidím jenom samé zombee a žádné probuzené, sebevědomé a láskyplné jedince. Pokud nezasáhne vyšší moc, a to co nejdříve, můžeme si už pomalu chystat pohřební věnce. Toto neskončí dobře, budeme zgenocidování tak, jak si xidi usmysleli. Ovčí stádo je už přichystáno na porážku, bez odporu se nechá zlikvidovat a ještě pěkně poděkuje, zejména tady u nás. Tolik chudých, bezdomovců, nezaměstnaných, sebevrahů a pořád je tu hřbitovní klid, jakoby vše bylo v nejlepším pořádku. Jen si vezměte, kolik vymytých mozečků se vždy dostaví na nějakou akcičku, pořádanou tímto fašistickým režimem,naposledy letecké dny NATO. Když jde ale o vyjádření protestu, tak tytéž zbabělé entity sedí doma a nikam nejdou. Obávám se, že s tímto národem je konec, většinu tvoří nesamostatní, nemyslící a vládě poslušní jedinci, kteří si svůj "Matrix" ještě zuřivě brání, zatímco mají stále hlouběji do kapsy a za tu almužnu, které se zde říká mzda, si stejně už nic pořádného nekoupí(vše samý šunt, brak a jedovatý odpad eufemisticky zvaný potraviny). Zkrátka a dobře, vidím to tak, že žádné změny se nekonají a konat nebudou, nejsou totiž lidi, těch pár s tím nehne. V takovém světě nemá smysl nadále přebývat a čekat, až nás zločinecká mafie zlikviduje. Tak a teď vidíte, jak si z nás všichni ti Salusové, Mathewové a další, jen dělali srandu, protože ti, co to psali, si vše vymysleli. Vždyť to byly jen samé sliby a chiméry a nic z toho, co nám zvěstovali, se nestalo, jen samé cancy, vyšlé z tohoto světa a nikoliv z vyšších dimenzí. Pokud vůbec něco vyššího existuje (už tomu pomalu přestávám věřit), tak snad vidí, že svět je na pokraji katastrofy, možná to tak má být a stádo je opravdu určeno k likvidaci a temnota planetu Zemi pohltí a s ní i její nehodné osazenstvo. Doufám, že alespoň fauna a flóra bude zachráněna. Je mi to moc líto, ale už delší dobu cítím, že všechno je jinak a žádná 5D není a nebude.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj pekny prispevok, mas uplnu pravdu.
   Pekne si to vystihol s tym aka je dnesna situacia.
   Teraz mi dovol aby som ti povedal nieco comu nebudes verit.
   Ako sa hovori tesne pred usvitom je najvacsia tma, alebo by sa dalo povedat ze je az moc ticho ako pred poriadnou burkou ktora ma prist necakane a prevrati vsetko naruby.
   Chcem tym povedat len tolko ze tieto chanellingy su z jedneho zdroja a ten je falosna federacia svetla, preto sa len vyhovaraju a utisuju ludi ze ked dojdu bude vsetko OK.
   Ako nam ale mozu pomoct ked su to oni ktory nas uveznili v tejto chladnej dobe matrixu kde vladnu stroje a clovek je slaby pretoze stratil spojenie s prirodou?
   Ano oni sa teraz zahraju na spasitelov, ukazu ludom ako sa ma zevraj zit novy vek, klamstva same..
   Je to ta ista firma, ale preco su teraz zrazu tak aktivni a chcu si ziskat ludi? No je to jednoduche uz nemaju moc, stracaju ju.
   A posledne co ta kamarat moj chcem ubezbecit, ano na zemi sa vsetko zmeni ale nebude to vdaka nim ale mi sme si to takto vybrali a je to nas zivot a chceli sme presne toto zazit.
   Takze prosim ta vydrz to ked pride dalsia takzvana skuska ja viem ze si unaveny z toho, ale nedaj sa oklamat ked sa ukazu bude to len show plna klamstiev a uskokov.
   Ludia ja len hovorim aby ste zostali s matkou Zem ktora sa o nas starala a aj sa postara.

   Juro


   Vymazat
  2. To je tak : někomu se z toho, co se kolem něho dnes ve světě děje, urodila skepse. Jinému zase svítá naděje, že se to konečně změní, že se zhorutí stávající systém, a že bude nahrazen něčím novým odlišným, kde lidé budou mít zaručena přirozená práva a podíl na chodu společnosti. Může se stát, že tento starý nereformovatelný systém zahyne ve víru válek a ohně. Bylo by to jenom logické vyústění jeho neodvratného konce. Pokud přežijeme, máme "cestu na Tábor" otevřenou ...

   Vymazat
  3. Nie ja som clovek, ale ty si na to zabudol ze si aj ty:)

   Vymazat
 12. Prajem pekny den,
  Takze nieco mi tu nehraje, na jednej strane hovori o iluminátoroch ako maju vsetko este v moci, ale obama je uplne vpohode jeho sa nedotknu, ak teda hovori pravdu ze je dusa ktora prisla zmenit veci k lepsiemu?
  Co sa stalo s americkymi prezidentmi, ktori len trozku nesli podla ich planu?????
  Ludia, vazne este potrebujete byt klamani znova a znova?
  Ten clanok vyznieva pre mna velmy rozporuplne a urcite na neho vela unavenych dusi skoci...
  Ano pravdu ma v tom ze to bude velkolepa show ked sem pridu, a vela ludi s nimi pojde, pritom sa bude ohanat racionalitou a tym ze ved uz to musia byt ti dobri ktori prisli pomoct, je to skuska ludia, nic viac.
  A pre mna je to strasne lahka skuska, ja im neskocim na lacny medik :)

  Juro

  OdpovědětVymazat
 13. Na lásku to do konce roku nevypadá: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/fotogalerie/2012/09/27/hruzne-pribehy-syrskych-deti/

  OdpovědětVymazat
 14. Hej ty ANONYMNÝ,
  čo tu nadávaš druhému do volov, rob si to na svojom webe.
  Prosím ORGONETa aby zmazal tento jeho hanlivý, volovský výrok.
  Ďakujem obom.
  Bed

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.