Den, kdy byly provedeny útoky na New York a Washington. Den, ve kterém byly zničeny tři budovy Světového obchodního centra a poškozena budova Pentagonu. Den, kdy kvůli těmto útokům zemřelo zhruba 3000 lidí. 11. září 2001 bylo černým dnem pro celý svět. Zanedlouho po útocích se však začaly objevovat pochybnosti o pravdivosti oficiální verze útoku. Vedení USA mělo totiž hned po útocích jasno, kdo za útoky stojí- teroristé v čele s jakýmsi Usámou bin Ládinem. Zajímavé, že v tom měli jasno ještě dříve, než mohlo začít jakékoli vyšetřování. Ani později vytvořená speciální vyšetřovací komise nedošla k jinému závěru - nic jiného se ani nedalo čekat, protože vedení komise bylo zkorumpované a při prošetřování byly komisí záměrně vynechávány některé klíčové informace. Tím se důvěryhodnost oficiální teorie o útocích- už tak plné trhlin- ještě snížila a mnoho lidí po celém světě si začalo uvědomovat, jak to bylo doopravdy. Namátkou jsem vybral několik důkazů toho, že oficiální verze nemůže být pravdivá.

  • I když byly nárazy letadel do věží tak silné, že to zničilo černé skříňky, osobní doklady teroristů byly v troskách nalezeny nepoškozené.
  • Přestože letadla narazila do horních částí věží, obě věže se zhroutily po výbuchu v jejich spodní části. Z technického hlediska je nemožné, aby podobné poškození horní části takto vysokých věží způsobilo takový výbuch v jejich spodní části, aby se sesula celá věž.
  • Kromě dvojčat se zřítila také budova č. 7, údajně kvůli požáru způsobeném padajícími troskami jedné z věží dvojčat. Vzhledem ke konstrukci této budovy a k její vzdálenosti od dvojčat je něco podobného nemožné.
  • Na videozáznamu pádu budovy č. 7 je patrné, že se tato budova zřítila volným pádem do svého půdorysu. To by bylo možné pouze v případě, že by všechny sloupy, kterými byla budova ukotvena do země, byly v jednom okamžiku zničeny, což nasvědčuje řízené demolici (něco podobného se stalo i u padajících dvojčat, ale u budovy č. 7 je to nejprůkaznější).
  • Dalším důkazem o záměrné demolici dvojčat i budovy č. 7 jsou částice nanotermitu nalezené v prachu z padajících budov. Nanotermit je velmi silná výbušnina, se kterou by šla demolice těchto budov relativně nepozorovaně provést. Rozhodně se ale nejedná o látku, která by se jen tak náhodou vyskytla v prachu z nějaké padající budovy. 
  • I když do Pentagonu měl narazit Boeing 757 (tedy relativně velké letadlo), zůstal v Pentagonu jen poměrně malý otvor, který s velikostí letadla nekoresponduje. Navíc nebyly nalezeny téměř žádné trosky letadla, kterých by tam v případě nárazu Boeingu zůstalo velké množství- např. dva motory, které měly asi 3m v průměru a byly vyrobeny z materiálu, který tam rozhodně nemohl shořet. Je navíc podezřelé, že údajné letadlo narazilo zrovna do té části Pentagonu, kde se právě vyšetřovala ztráta 2,3 bilionu dolarů a nárazem byla většina podezřelých účtů zničena. 

To byly jen některé z důkazů vyvracejících či zpochybňujících oficiální verzi. I když zde přispění teroristů nemůžeme vyloučit, je jasné, že tohle naplánovaly americké tajné služby.
Mnozí lidé se ptají, proč by americké tajné služby něco takového prováděly, popř. jaký užitek by z toho měly. Je to velice jednoduché- falešné útoky 11. září měly dva hlavní účely. Prvním účelem bylo to, že Američané se chtěli dostat k nerostnému bohatství ukrytému na blízkém a středním východě a právě tyto falešné útoky jim poskytly záminku k výbojům do těchto oblastí. Druhým účelem bylo vytvořit mezi běžnými lidmi strach z terorismu, aby si lidé nechali dobrovolně vzít svobodu. Tento účel rozeberu trochu podrobněji.

Právě kvůli 11. září došlo k rozsáhlému narušení lidských a občanských práv. Kvůli údajné hrozbě terorismu byly zpřísněny kontroly na letištích, byly zavedeny plošné kamerové systémy (mnohdy i schopné rozeznávat obličeje), navíc jsou zaváděny plošné odposlechy mobilních telefonů, atd. Určité skupiny lidí totiž chtějí vytvořit v prakticky celé vyspělé části světa totalitní systém, ve kterém by byl každý jednotlivec sledován. K něčemu takovému by se samozřejmě neodhodlali veřejně a najednou, protože by se lidé vzbouřili. Proto postupují vychytrale- nejprve v lidech vypěstují strach z terorismu a poté jim nabídnou něco, co jim zajistí bezpečí- pokud se vzdají části svých práv. Lidé na to samozřejmě přistoupí (a pokud se najde někdo, kdo proti tomu protestuje, tak jej ostatní považují za zastánce terorismu). Tímto způsobem lidé postupně přijdou o svá práva a v konečné fázi nastane totalitní systém známý jako NWO (new world order- nový světový řád). Tehdy si již lidé uvědomí, jakou chybu udělali, ale již to nebudou moci odvrátit, protože kdo se režimu postaví, bude odstraněn.

Zatím se nacházíme ve fázi, kdy ještě existují zbytky demokracie, ale pokud lidé nezačnou jednat jinak, demokracie zcela zmizí. Velkou hrozbou je Evropskou unií chystaný projekt Indect, prostřednictvím kterého bude sledována prakticky veškerá činnost každého občana EU. Spuštění projektu Indect je plánováno na konec roku 2013. Předpokládám, že do té doby bude proveden další falešný teroristický útok, který přiměje lidi, aby se dobrovolně vzdali své svobody.

Už Benjamin Franklin kdysi řekl: Ten, kdo se ve jménu bezpečí vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečí. Vskutku pravdivý výrok, který přesně popisuje, co se dnes děje. I když už od největších falešných teroristických útoků moderní doby uplynulo 11 let, stále se najdou lidé, kteří naivně věří oficiální verzi. Lidé, kteří si nechají ve jménu bezpečí vzít svobodu a nakonec nedostanou ani jedno, ani druhé…