19. května 2013

Lékař otevřeně hovoří o chemtrails

Toto je článek o chemtrails z r. 2007, který je stále aktuální. Byl publikován na Osudu v r. 2008, odtud byl převzat na warfare r. 2011, a myslím, že v roce 2013 bude dobré ho opět připomenout. 
Jak vidíte, už před šesti lety (a dříve) někteří lidé upozorňovali na chemtrails a geoinženýrství, ale informovanost se od té doby příliš nezvedla ... a globalisté a jejich přisluhovači zatloukají čím dál více.


Lékař otevřeně hovoří o chemtrails

Victoria Hardy
3. 3. 2007

Několik posledních dnů bylo v Severní Karolíně krásně a dostatečně teplo na to, aby se mohlo sedět na slunci pouze v tričku a pozorovat ptáky, jak se připravují na jaro. Miluji přírodu; není nic lepšího než vůně hlíny, když se půda začíná rozmrazovat po dlouhé zimě, nebo vzrušení, vidět jak rostlinky poprvé vystrkují hlavy ze země; myslím, že část mého já je stále ještě dítětem, které se rádo hrabe v hlíně. Také si myslím, že trávení času v přírodě je úžasný způsob spojení s Bohem během života a s tvořivostí, která je na zemi. Přesto byla má radost letos pokažena pohledem na letadla nad hlavou zanechávající dlouhé stopy a s tím spojeným pocitem zmatku a zděšení, že je jiní lidé nevidí, nestarají se o ně, nebo o nich nevědí. 

Ano, mluvím o chemtrails. Napsala jsem o nich několik dalších článků, které upoutaly minimum pozornosti, ale přesto jsem vytrvalá. (1) (2) (3) (Pozn. Orgonet: Odkazy již nejsou funkční.) Jelikož jsem ve své vlastní mysli nedospěla k žádným závěrům a myšlenky o chemtrails mě přivádějí k metafyzické teorii, oslovila jsem v tomto velmi malém studijním oboru ostatní. 

Dr. Stephen D. McKay mi nedávno poslal e-mail a sdělil mi, že byl kontaktován společností BBC a Channel 4 z Velké Británie s nabídkou, aby pracoval na dvou dokumentech o změnách počasí a projektech geoinženýrství, včetně problému chemtrails. A včera jsem po šesti letech výzkumu v této věci obdržela výsledky jeho bádání.

Dr. McKay se domnívá, že v naší atmosféře probíhají čtyři projekty. 

1. Snaha zabránit slunečním paprskům

“Prvním projektem je snaha zabránit slunečním paprskům, aby dopadaly na Zemi, včetně ultrafialového záření, které tam bez náležité vrstvy ozonu ve vyšších sférách nad zemí bude pronikat. To podle předpokladů sníží teplotu na povrchu Země a zabrání ultrafialovému záření, aby lidem způsobovalo rakovinu kůže. Aerosol je pravděpodobně oxid hliníku nebo sloučenina, která má podobné vlastnosti.”

2. Vojenský program Radiofrekvenční plánovač misí 

“Druhým a nejvíce utajovaným projektem je RFMP (Radiofrekvenční Plánováč Misí), vojenský program námořnictva Spojených států. RFMP je název systému označující skupinu počítačových programů. Jeden z podpůrných podprogramů v systému RFMP se nazývá počítačový program VTRPE. VTRPE je zkratka označující Proměnnou terénní rádiovou parabolickou rovnici. Je to počítačový propagační program pro rádiovou frekvenci, který se zabývá rádiovými vlnami a umožňuje systému RFMP vidět bojiště na televizní obrazovce trojrozměrně (3D). Systém RFMP také závisí na satelitech, které mu dodávají snímky z bojiště, které se skombinují s obrazem z bojiště zobrazeným ze země, a tak vytvářejícím obraz 3D.”
 ”Vytvořením mimořádně interaktivního a vizuálního prostředí (radarové obrazovky televizního typu) systém RFMP umožňuje obsluze počítače seznámit se s prostředím "rádiové frekvence" dříve, než se na bojišti uskuteční válečná mise přehráváním různých "co-kdyby" virtuálních bojových scénářů na svém počítačovém monitoru. Jelikož jsou všechny hlavní způsoby propagace rádiové frekvence modelovány na tomto počítači (systém RFMP), zvláštní, někdy kontraintuitivní, případy mohou být podrobně testovány a využívány během válečné mise.” ”Počítačový program VTRPE fungoval přesně pouze na vodě a v pobřežních oblastech, ale ne na pevninských masivech, protože radarové vlny systému na pevnině vyžadovaly k přesnému fungování atmosférické podmínky známé jako "kanály".” ”Vláda a armáda vyřešily problém "kanálů" vypuštěním aerosolu, směsi solí barya, do atmosféry nad Amerikou. Vytvořili atmosférický kanál RF se základem z aerosolu barya z letadla. Chemické a elektrické vlastnosti směsi způsobí, že vlhkost zůstane v mracích. Aerosol opět vytváří elektrické a chemické prostředí, které podporuje kanál RF pro vojenský systém RFMP / VTRPE. Vlákna obsahující baryum mohou podporovat kanál. Směs aerosolu soli barya vytvoří také po rozprášení v přímém směru přenosovou cestu z bodu A do bodu B v obou směrech a umožní na té přenosové cestě vysokofrekvenční komunikaci, dokonce i přes zemské zakřivení. S přímočarým vedením z bodu A do bodu B mohou být snadněji monitorovány nepřátelské vysokofrekvenční komunikace.” 

3. Řízení počasí 

”Třetí projekt také používá směs solí barya v atmosféře. Řízení počasí je projektem amerických vzdušných sil a používá koncepci Nikoly Tesly o záření rádiových frekvencí (HAARP) směrem k ionosféře nad zemí. Podpůrné systémy křehkého života v našem životním prostředí jsou vládou ovlivňovány, testovány a pozměňovány pro vojenské účely. Ze spisů vzdušných sil vyplývá, že "jsou rizika vysoká, ale odměny stojí za to." Směs solí barya, podporující vlhkost, je dodávána k povětrnostním frontám a ovlivňována na způsob řízení. Předpokládá se, že se mikrovlnná energie také používá v programu řízení počasí. Údaje o počasí jsou také požadovány v programu VTRPE systému RFMP. Vylepšená technologie řízení počasí umožní armádě zadržet déšť, vyvolat potopy, sucho nebo bouře, zadržet sluneční svit, poškodit potravinové plodiny a bez jediného výstřelu srazit jakoukoli zemi na kolena.”
 4. DARPA - program pro rozvinuté obranné projekty, programy biologické detekce a dekontaminace

”Čtvrtým projektem v atmosféře je DARPA, Agentura pro rozvinuté výzkumné obranné projekty, programy biologické detekce a dekontaminace. Program také používá směs solí barya jako základní pojivo v aerosolu spolu se speciálními polymerovými vlákny v atmosféře. Na zkoušku vypouštěli do atmosféry biologický roztok a testovali systémy detekce a dekontaminace.”
”Předpokládá se, že sůl barya, polymerová vlákna a jiné chemikálie v atmosféře jsou tělesnými dráždidly, která jsou buď přímo nebo nepřímo odpovědná za nedávné zvýšení epidemických výskytů krvácení z nosu, astmatu, alergií, zápalu plic, onemocnění horních cest dýchacích a nápadného zvýšení příznaků zánětu kloubů, ke kterému nedávno došlo po celé zemi. Chemikálie nezákonně rozprašované do atmosféry tvoří atmosférické a pozemní podmínky škodlivé pro zdraví lidí a zvířat, ale příznivé pro růst škodlivých plísní a hub. Tyto podmínky nejsou zdraví prospěšné. Rozpustné soli barya (zemního kovu) jsou toxické pro organismus savců. Rychle se vstřebávají ze zažívacího ústrojí a ukládají ve svalech, plicích a kostech. Lékařská obec neposkytuje žádné konkrétní údaje o dlouhodobých účincích barya v lidském těle.”

Tyto programy jsou tajné 
”Tyto programy jsou tajné, protože federální EPA a státní agentury pro kvalitu životního prostředí mají "nevědět" o tom, jaké jsou vedlejší produkty metabolitů biologických, nezákonných a škodlivých přísad. Z tohoto důvodu byl projekt občany těchto zemí prohlášen tajným.”

Takže teď to víme, a je to tak, jak jsme tušili; a nyní nastává otázka, co dál? Když jsem si posledních pár dní užívala pěkného jižního počasí a pozorovala letadla, někdy pět najednou, zanechávající stopy na obloze, slyšela jsem, že se očekává nesmírně zuřivá bouře a přemýšlela jsem, proč nikdo nevidí tuhle stranu mince?

Brána mého filozofického rozumu se náhle otevírá tisícem otázek a trochou odpovědí. Slyšela jsem mnohé lidi, jak říkají, že uzření chemtrails změnilo jejich život, většina z nich si pamatuje datum, jako si člověk pamatuje traumatický zážitek, ale vím, že zážitky měnící život nás jedině posilují. Slyšela jsem ostatní mluvit o myšlence, že jim uvědomování si budoucí činnosti připadalo, jako by byli povoláni nebo vyvoleni pro nějaký vyšší cíl, podobný cílu osobností ve filmu Blízká setkání třetího druhu. Ale většina lidí prostě mluví o strachu, smrti a nemocech řinoucích se z mraků a podotýkám, že pokud má toto zločinné spiknutí celosvětových elitářů lidstvo poškodit, je strach přesně tím, co by od nás čekali, a je naší povinností se nad tuto emoci pozdvihnout.

Mnoho díků Dr. McKayovi za čas a poskytnutí výsledků jeho bádání.

(Pozn. Orgonet: Článek Interview s dr. Mc Kayem od Victorie Hardy:  http://www.hipforums.com/newforums/showthread.php?t=237287)

 Zdroj, translation OSUD.cz 2007

(Pozn. Orgonet: Následující výzva Osudu z r. 2008 je stále aktuální a platná.)

Prosím, rozešlete tento článek svým známým. Přibývá důkazů, že globální vláda podniká bez vědomí občanů rozsáhlé kroky proti globálnímu oteplování, přičemž zásadním způsobem ohrožuje jejich zdraví a životy....

26 komentářů:

 1. ad bod 2/ - jsem si nějak nevšimla, že by v Evropě zuřila válka, aby armády potřebovaly zrovna tohle, a přesto je den co den nebe počmárané tím svinstvem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Válka v Evropě evidentně probíhá, a to skrytou meteorologickou formou. Je to utajená záškodnická válka, o moc nad úrodou, nad dopravou, nad rekreačními oblastmi, nad zdravím a psychickým stavem lidí, atd.

   Už není třeba, aby si proti sobě stouply armády a střílely a bojovaly o území, protože větších účinků na území nepřítele lze dosáhnout povodní, sněhovou bouří, kroupami, mrazem, suchem, atd. atd., a navíc není vidět, kdo to způsobil.

   Smazat
  2. Dle ankety 3484 lidí věří v chemtrails, ostatní ví a jiní spí.Když jsem se poprvé setkala s patenty na ovlivňování počasí, vzpoměla jsem si na Americký film obchodníka s deštěm.Dnes vím, že nejen v Evropě probíhá utajovaná záškodnická válka v přímém přenosu ovlivňováním počasí.Nad našimy hlavami lítají armádní speciály se souhlasem našich vlád.Nemám strach.Čemu jsem dříve slepě věřila dnes nevěřím.Věřím tomu,že kdo vědomě, záměrně, cíleně škodí jiným bytostem,nese za své skutky plnou odpovědnost a následky by měl poznat sám.Jarmila

   Smazat
  3. Meteorologická válka je moderní válka, kde není třeba armád, není třeba živit, vyzbrojovat a cvičit vojsko, pracně ho někam přepravovat atd.
   Stačí od řídícího pultu mačkat knoflíky ovládající mikrovlnnou radiaci a jiná vlnění, a nakládat kontejnery s chemikáliemi do letadel.
   Povodně, silný vítr, zemětřesení atd. způsobí protivníkovi daleko větší škody než pracný útok celé armády.

   Smazat
  4. Pro Anonymní 20. května 2013 13:22:
   Která "jiná vlnění"?

   Smazat
  5. Pak ale nepotřebují 3D obraz ničeho - důsledky toho, co dělají, znají velmi dobře, a taky pro tyto důsledky to dělají. Vymýšlet si nějaký program na 3D zobrazení terénu a postavení armád v nich je tedy pitomost.

   Smazat
  6. A ještě to haj.lové svedou na počasí, které uměle vytvořili ! Jak stupidní, nízké a ďábelské dílo poseroutků za kompem !

   Smazat
 2. Pod toto z článku se plně podepisuji:
  "Slyšela jsem mnohé lidi, jak říkají, že uzření chemtrails změnilo jejich život, většina z nich si pamatuje datum, jako si člověk pamatuje traumatický zážitek, ale vím, že zážitky měnící život nás jedině posilují. Slyšela jsem ostatní mluvit o myšlence, že jim uvědomování si budoucí činnosti připadalo, jako by byli povoláni nebo vyvoleni pro nějaký vyšší cíl, podobný cílu osobností ve filmu Blízká setkání třetího druhu. Ale většina lidí prostě mluví o strachu, smrti a nemocech řinoucích se z mraků a podotýkám, že pokud má toto zločinné spiknutí celosvětových elitářů lidstvo poškodit, je strach přesně tím, co by od nás čekali, a je naší povinností se nad tuto emoci pozdvihnout." Pamatuji si den, kdy jsem to viděla poprvé na vlastní oči a co to se mnou udělalo a jak mi je pokaždé, když to nad Ostravskem vidím. Psala jsem o tom do jiných diskusí, tam jsem ale byla a pořád jsem "blbka z Bohnic". Naštěstí jsem našla tyto stránky! Pravda se ale stále více ukazuje a to je dobře. Jestli to snad s námi myslí dobře a je to tak, jak to říká toto video http://www.youtube.com/watch?v=UsuJrgzMwTI, ak proč to neřeknou??? Protože je to samozřejmě jinak, protože oni myslí jen na sebe asi takto:http://www.sinagl.cz/z-nasi-korespondence/temelin-na-berounce-nejmodernejsi-bunkr-v-cr-nekomentuji.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky za tento post, i já se pamatuji na ten šok a bezmocnost z pochopení chemtrails (bylo to na jaře r. 2008), a posléze na snahu s tím něco dělat. To mě přivedlo k orgonitu a k psaní tohoto blogu.

   Vědomí lidí se mění, ale moc rychle ne. I když ze začátku blogu mě taky mnozí posílali do Bohnic, anebo věštili, že ten blog mi brzy (tajní) zavřou a mě zlikvidujou, nestalo se tak. Už je přece jen vytvořena významná skupina lidí, kteří vědí o chemtrails a řízení počasí, a snaží se probouzet ostatní.

   Někteří lidé jsou sice už na pokraji probuzení, ale dosud nejsou úplně připraveni, a tak se raději vymlouvají na falešné pseudoduchovní tvrzení, že tím, že se na něco negativního díváme, to posilujeme a udržujeme při životě.

   Ale je to jinak: dokud to "negativní" (přesněji to, co si nepřejeme) nebudeme vidět a nepřipustíme si to (na své osobě i ve společnosti), nemůžeme čekat změnu. Změna sama nenastane, ta nastane jen tehdy, když ji budeme chtít, budeme si ji představovat, tím se jí vibračně přizpůsobíme a bude moci k ní dojít.

   Příklad pro ty, kteří se nechtějí dívat na negativní, aby to neposilovali: lékaři, ti se vlastně dle této pseudoduchovní teorie pořád zabývají nemocemi, tedy negativitou. (které současná populace vnímá jako "negativní", i když mnozí již víme, že mají pozitivní úlohu) Takže by se tím neměli zabývat, aby je neposilovali a neudržovali? Čili by neměli léčit lidi? Dokud není stanovena diagnóza, nelze léčit. To věděli už ve starověku: Non medetur morbus dum causa non cognitur.

   (V důsledku je ale pravda, že současný "lékařský průmysl" má spíše zájem na udržování nemocí, protože zdraví lidé nepřinášejí zisk ... ale to je jiná záležitost.)

   Smazat
  2. Poprvé 1996, pak 2003, kolem květnového úplňku:-)
   Povodně. Cizí zásah. Bezmoc mě polila.
   Naštěstí další roky to bylo štěstím dovnitř.
   L.A.-:)

   Smazat
  3. Pozor ten temelín na Berounce má být opevněná satanská synagoga, hlídaná hochy s ostrým střelivem. Uvnitř se totiž budou konat šílené krvavé rituály, orgie a černé mše. A proč myslíte, že to bude možné provozovat, byť v utajení před veřejností ? Protože všichni hlavouni a mocní tohoto státu v tom jedou s nimi ! Mnozí z nich se toho zvěrstva budou osobně účastnit. Řád zednářského bratrstva jim to ukládá jako povinnost ! Naše vláda je totiž prošpikovaná zednáři a sionisty, a lidem to zřejmě vůbec nevadí ! Pokud to tak necháme i nadále, připravme se na pravé peklo, co nám tu ještě předvedou. A nebude pak z toho nikam úniku, leda tak ještě do hrobu !

   Smazat
  4. Těm bláznivým ženským, které betonovou ohavnost u Berounky postavily, naštěstí snad došly peníze.

   Smazat
  5. To jsou jen takové mimikry : ta stavba bude schválně na pohled zvenčí jako nedostavěná, aby nebudila tolik pozornosti kolem. Ale uvnitř bude vše dokončené a připravené. Bude to tam vřít a skučet magickými, satanskými rituály. Až budete v ne příliš vzdálené budoucnosti vídat, jak kolem toho temelína-templu, nebo z něho, vylétají různá světla podobná ufo, budete mít jistotu, že se "to" tam zrovna děje !!! Uvidíte, že se toho objektu budou lidi bát, a mnozí se odtud raději odstěhují jinam !!!

   Smazat
 3. Ahoj
  Zasielam link ohladom chemtrails uverejneny na SVK... :

  http://www.topky.sk/cl/13/1349189/Prekvapiva-konspiracia-o-ciarach-na-oblohe--Ziadne-stopy-po-lietadlach--ale-smrtelne-virusy-
  Laco

  OdpovědětSmazat
 4. Já si prošla strachem, nenávistí, vztekem, smutkem .......... dneska když vidím nebo slyším letadlo tak se usměju a řeknu mu : jen lítej brácho lítej, ale věř mi že na nás tady to prostě nefunguje - k tomu mi dopomáhej Bůh. Amen ..... a od té doby je u nás oma méně kašle a rým a méně nerviček ..... a více orgonitů i Orgonetu v mých mejlech přátelům. J

  OdpovědětSmazat
 5. Dobré je i toto video:
  http://czechnewstv.cz/morgellony-jeden-z-cilenych-ucinku-rozprasovani-chemtrails/

  OdpovědětSmazat
 6. Zdravím,mám pocit, že o chemtrails psal už první WM magazín (Wojnar,Matějka) a snad dokonce ještě dřív magazín 2000 .. což je více jak 6 let a dříve rozhodně :) mimo jiné dělám časosběry nad Libercem, mrkněte, některé jsou opravdu pokoukáníčko http://www.youtube.com/watch?v=7L8Oia2MGg0&list=UU0fJMBUlNaomPf-FiIDo7Dg&index=3
  zdraví TAC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ahoj lidi jsem z Liberce, nad hlavou mám několik koridorů a včera 19.5. a dnes 20.5. 2013, za letadly která jindy více či méně čmárají, ani obláček, vůbec nic. Jak je to možné?

   Smazat
  2. To máš jako v zemědělství: zemědělci taky pořád nehnojí na stejném poli, ale tam, kde je to zrovna třeba. Lítají monitorovací lety, jestli je dostatečně pohnojeno, a když je, tak šetří.
   (Už i ta zahrádka mi leze na mozek (:-))))

   Smazat
  3. Hm asi ano, ale oni na obloze nebyly ani běžné contrail, jen modré nebe a letadlo, které se i špatně okem hledalo, páč tam nebyly ty páry. Koukám už dlouho, tohle nepamatuju. Asi je nahoře nějak sucho a teplo a tady dole kosa, až mám strach o kytičky, které jsem si ze semínek vypiplal- afrikáni, a v sobotu zasadil. A vyhrožujou mrazíkama, to bych nepřežil. Překryju to geotextílií. Mějte se hezky ahoj Pštros.

   Smazat
 7. Odkdy věříte lékařům a vědcům?

  OdpovědětSmazat
 8. Jo jo.Leze to na mozek:-)

  OdpovědětSmazat
 9. Chemtrail Spray Operations Captured on Doppler Radar
  www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eWvwaOgP564

  OdpovědětSmazat
 10. V březnu jsem se šla v neděli projít za Čáslav a lidi, tam se děla hrůza hrůz. V jedné vteřině jsem napočítala 10 letadel chrlících chemtrails, která létala různými směry a rozprašované těžké kovy zůstávaly až do rána na obloze v rovnoběžných a kolmých čarách. Kdo ví, kde ta letadla nabírají ty tuny kovů, kterými nás práškují, kde mají svoje startovací dráhy??? Lenka

  OdpovědětSmazat
 11. Zvláštní věc-Sudety- záp.Čechy(Stříbrsko) , dříve téměř denní ChT několik let,
  nyní minimálně měsíc,možná déle ani ň.
  Totéž jsem si všiml i v Praze...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná to bude tím, že se na Ruzyni opravuje hlavní dráha a letadla přistávají i odlétají v jiném směru než obvykle.

   Smazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.