10. září 2012

Jaroslav Krejčí: MŽP opatrně připouští chemtrails

V návaznosti na nedávný článek o tom, že věda v podstatě uznává chemtrails, děkuji čtenáři za odkaz na článek z blogu Jaroslava Krejčího, ://fenomen2012.net/akce/dopis-mzp.htm

Jaroslav Krejčí jest již známou osobností z blogu idnes, máme zde několik jeho převzatých výstižných a dobře propracovaných článků o chemtrails, (hledejte vyhledávačem Krejčí). A když je v televizi něco o chemtrails, ptají se jeho (:-))) ...
Tenhle článek je taky ukázkový, včetně odkazů, (:-))), tak si dovoluju ho přetisknout...

Ministerstvo životního prostředí ČR opatrně připouští chemtrails - celá korespondenceV tomto článku budu citovat odpovědi Ministerstva životního prostředí, kam jsem již v prosinci posílal rozsáhlou argumentaci podporující teorii chemtrails, čekajíce reakci. Po téměř dvou měsících se mi totiž konečně dostalo odpovědi – respektive hned dvou. A v jednom případě jde o odpověď poměrně překvapivou...

Cituji první můj email s argumenty, od kterého se vše následující odvíjelo:

Vážené MŽP,

obracím se na Vás ohledně velmi diskutované problematiky zvané "chemtrails".

Již několik let se na internetu sbírají informace, že dopravní letadla v rámci nějakých utajovaných akcí vypouštějí vysoko do atmosféry látky jako hliník, měď, zinek, barium apod., které mají schopnost odrážet určitou část slunečních paprsků a tak zpomalovat globální oteplování. Spekuluje se i o rozprašování fluoridu sodného, který postupně otravuje malou areu v mozku a tak člověka připravuje o individuální sílu. Myslím, že je hodně na místě podotknout, že tuto teorii zastává mimo jiné známý pilot Evžen Kulič (viz. níže). Já sám se o tuto problematiku částečně zajímám a vzhledem k tomu, že existuje spousta ukazatelů, že jde o jev skutečný, považuji už za nezbytné, aby se vláda nejen ČR touto problematikou zabývala. Pravidelné užívání těchto látek v rámci jakýchkoliv operací totiž může závažně poškozovat zdraví širokého okruhu obyvatel.

JAKÉ JSOU ARGUMENTY?

1) ČHMÚ naměřil v Krušných horách v místě Pramenáč zvýšený obsah hliníku ve sněhu. ( http://www.freeglobe.cz/Articles/284-mohou-za-to-chemtrails-v-krusnych-horach-nalezen-ve-snehu-zvyseny-obsah-hliniku.aspx). Přitom neuvedl možný zdroj tohoto netypického prvku obsaženého ve sněhu.

2) Někteří meteorologové ČHMÚ pro "obhajobu" svých argumentů proti chemtrails nepoužívají vědecké argumenty, nýbrž jen posměšky na adresu zastánců chemtrails. (http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010020001). Zarážející je, že tento nevědecký blábol ČHMÚ společně s ÚFA AVČR, KMOP MFF UK a ČMeS představují jako společnou tiskovou zprávu!

3) "Kondenzační stopy" porušují pravidla atmosféry. Za předpokladu, že by mělo jít o běžné kondenzační stopy, musely by se tyto stopy v suchém vzduchu při tlakové výši ihned za letadlem rozpouštět. To potvrzuje i ČHMÚ. Byly ovšem zaznamenány četné případy, kdy se nepřirozeně dlouhé čáry za letadly vyskytovaly i za povětrnostních situací, které toto z fyzikálních příčin vylučovaly.

4) Oblačnost mívá často na družicích zvláštní "navlnkovaný" charakter, který v přírodě a za slabého větru nebývá přirozený. (např. tento snímek:http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/noaa_avhrr/201012101325_NOAA15/201012101325_NOAA15_CE_RGB124.jpg). To by mohlo svědčit o manipulaci s počasím.

5) Tzv. "geoinženýrství", tedy de facto tajný vědní obor, který se zabývá možnostmi uměle ovládat počasí, má více než padesátiletou historii. Už v 50. letech se objevily v některých zemích první pokusy s počasím. Některé teorie dokonce naznačují, že k prvním pokusům mohlo dojít už v začátcích 20. století. V 70. letech 20. století (konkrétně roku 1978) byla podepsána mezinárodní smlouva, která zakazovala použití zbraní umělé modifikace počasí. (Což jasně dokládá, že vlády světa o schopnostech člověka zasahovat do počasí věděly už před více než 30 lety a považovaly ji za určitou hrozbu.) Tato smlouva však dnes již neplatí. V 80. letech navíc na půdě ČSSR podle samotného ČHMÚ byly prováděny výzkumy s meteorologickým radarem na Slovensku (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/existuji-materialy-o-upravach-pocasi-urady-mlci/). Vzhledem k bohaté historii geoinženýrství pochybuji, že by dnes nebylo možné umělou modifikaci počasí provádět na globální úrovni. Zároveň považuji za skandální, že o tomto vědeckém oboru není seznámena široká veřejnost.

6) Odpůrci teorie chemtrails argumentují, že dopravní letadla Boeing jsou technicky nevyužitelná k jakýmkoliv plošným "postřikům", protože to nedovoluje konstrukce letadla. Nedávné využití Boeingu při požáru v Izraeli, kde letadlo chrlilo destitisíce litrů vody na určená místa, však dokázalo, že letadlo k účelu postřiku lze snadno přestavit a využít. (http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/lesni-pozary-v-izraeli-pry-temer-pod-kontrolou/565632)

7) Internet je plný videí a obrázků, která zachycují netypické chování čar za letadly. Stopy například místo aby se rozpouštěly, vytváří postupně jednolitou šedavou oblačnost a vytvářejí velmi podivné formace. (zcela náhodně např. videohttp://www.youtube.com/watch?v=H88ncgQoRs0)

8) Uznávaný pilot Evžen Kulič poskytl pro server prvnizpravy.cz vyjádření, kde otevřeně přiznává, že je zastáncem teorie chemtrails. Zároveň dodává, že v USA nechal provést testy vzduchu, které prokázaly, že se v něm nachází fluorid sodný. To podle Kuliče má flouorid sloužit k postupné otravě malé arey v mozku každého člověka, který je nucen fluorid dýchat a s pitnou vodou, kde je fluorid přidáván pod záminkou ochrany proti zubům, polykat. Studie však prokazují, že fluorid sodný a hliník, které se objevují ve vzduchu velmi pravděpodobně důsledkem rozprašování letadly, mají na zdraví člověka velmi negativní vliv (http://www.freeglobe.cz/Articles/292-nove-poznatky-o-toxickych-ucincich-fluoru-a-hliniku.aspx). Článek, kde se k chemtrails vyjadřuje Evžen Kulič, zde: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/chemtrails--ptame-se-za-vas44-co-je-na-tom-pravdy/

9) Předpoklady větší části zastánců teorie chemtrails je, že chemtrails je tajná operace NATO. Protože nejen přes ČR mohou letadla na základě smlouvy Open Skies Treaty přelétat v podstatě bez povolení, dává vláda ČR USA volnou ruku k využití jejich možných tajných zbraní proti změnám klimatu, aniž by to musela vědět.

10) Zatímco většina populace nemá o chemtrails tuchu a pokud ano, této teorii se vysmívá, v amerických školách se o umělých čarách za letadly, které brání intenzivnímu slunečnímu záření, mluví jako o samozřejmosti (viz. článek na prvnizpravy.cz "Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy ")

11) Vzhledem k tomu, že látky, které jsou rozprašovány, nejsou přírodního původu, škodí na zdraví lidem i přírodě. Záhadné netopýří plísně a masivní úbytek včelstev se objevuje takřka paralelně od doby, kdy podle zastánců chemtrails došlo k význymnému nárůstu jevu chemtrails.

12) Zastánci chemtrails včetně mě tvrdí, že dýchání těchto látek z ovzduší může u lidí vyvolávat dráždivý kašel, pálení v krku, bolesti hlavy, různé alergické příznaky a další symptomy. Já a lidé v mém okruhu přitom skutečně mají problémy především s častým pálením v krku a trápí je záhadný dráždivý kašel, který nemá nic společného s nachlazením. Podotýkám, že podezřele vysoká koncentrace hliníku ve sněhu byla detekována i v Krušných horách institucí ČHMÚ.

Pro zajímavost přidávám ještě reakci jednoho z čtenářů magazínu Flymag.cz, který reagoval na již výše zmíněný nevědecký článek meteorologa RNDr. Petra Dvořáka "Chemtrails - stále opakovaná pitomost":

"„Vážený pane Dvořáku, RNDr: Váš článek je taková ubohost, že jsem něco podobného dlouho neviděl. Je jasné, na čí jste straně. Člověk ani nemusí být meteorolog, aby viděl, co se děje na nebi. Vy nevidíte najednou stovky čar na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel denně? Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy? Nevidíte obrovskou narůžovělou koronu kolem Slunce a Měsíce? Nevidíte, že je tři čtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer? Nevidíte, že prší z mlhy, kterou to s sebou nespláchne, ale přetrvává několik dní? Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a nevíte, že vždy tomu bylo naopak? Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo. Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení? Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková a nevidíte prazvláštní kousky duhy s obráceným spektrem? Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována? Nevidíte satelitní snímky družic NOAA, MODIS a MIRAVI plné chemtrails, ikdyž se je snažíte retušovat, poškozovat a odstraňovat? Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu, kašlou a nevědí proč? Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody. Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách? Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí? Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to orografická oblačnost? Nevíte, že poslední roky zažíváme povodně, kdy náhle na jedno místo spadnou tuny vody během pár minut a myslíte si, že je to normální a přirozený jev?

Nechtěli jsme do EU, popíráme Globální blábol o oteplování a nedovolili jsme USA postavit radar v Brdech. Možná to máme zato. Možná je v tom BASF a Monsanto a jejich jedovaté, geneticky zmutované plodiny, kterými nás chtějí zamořit. Možná je v tom něco šílenějšího. Kdo ví? Ale co vím já je, že meteorolog, který nemá hlavu jen jako špunt na krku proti dešti, si musí být geoengineeringu vědom a napíše-li takový článek, jaký jste tu napsal vy, je součástí celého toho svinstva a propagandy. Je mi z vás smutno."


Protože mezi lidmi koluje již naprosto nepřeberné množství pádných argumentů a indicií, že chemtrails skutečně existují, požaduji jako občan ČR, jehož zdraví může být v potenciálním ohrožení, důkladné prošetření této problematiky vládou ČR. Látky údajně využívané v rámci tajné operace chemtrails mohou mít katastrofální dopad jak na zdraví všech zastižených lidí, tak i zvířat a rostlin, a to všechno na úkor schopnosti rádoby inteligentního člověka ovládat počasí nebo manipulovat davy.

Moje matka a sestra už opravdu nechce každou noc i den kašlat bez zjevné příčiny, stejně jako já už mám dost častého nepříjemného pálení krčních i nosních mandlí, rovněž bez patrné příčiny. Jsem ostře proti jakýmkoliv pokusům na počasí i lidech, které se tajně provádí, velmi mne pobuřují tyto snahy a odmítám kvůli tomu nést případné zdravotní následky po celý život a vidět, jak pravidelné rozprašování těchto látek mají neblahý vliv souhrnně na životní prostředí jako takové. Mělo by odzvonit těm, kteří jen soustavně zesměšňují zastánce teorie chemtrails vědeckými institucemi a rádoby chytráky, kteří opomíjí všechna fakta a souvislosti, které o existenci chemtrails jasně svědčí a ze zastánců chemtrails dělají neoprávněně blbce. Dokud se tu neobjeví prostor pro skutečný dialog, můžete si všechna svá tvrzení o nesmyslnosti chemtrails, stejně jako tvrzení ostatních institucí jako např. Úřadu pro civilní letectví nebo ČHMÚ, které rozesíláte ptajícím se lidem, strčit za klobouk.

Věřím, že se touto problematikou už začnete v brzké době patřičně zabývat.

S nechutným pálením v krku a s pozdravem
Jaroslav Krejčí

* konec citace

Protože MŽP ani po týdnu po odeslání emailu neodpovědělo, rozhodl jsem se zaslat jim další email s připomenutím:

Vážené MŽP,

je tomu týden, co jsem Vám poslal email s přesmětem "Žádost o prošetření". Jde o problematiku chemtrails, kterou jsem ve svém dopise rozebral. Prosím o odpověď.

S pozdravem
Jaroslav Krejčí

* konec citace

Už mi dochází trpělivost, protože na Štědrý den tomu bude zase týden, co jsem výše uvedený email odeslal a pořád nic. Tak jsem to 21. prosince zkusil znovu, a tentokrát jsem napsal na Oddělení výzkumu a vývoje panu Karlu Buštovi. A odtud jsem se dočkal odpovědi 23. prosince:

Vážený pane Krejčí,

děkuji za důvěru, s níž jste se obrátil na naši instituci a  oceňuji Váš upřímný zájem o problematiku kvality ovzduší, která je jedním z faktorů ovlivňujících zdraví lidí.  MŽP v uplynulých letech podpořilo řadu projektů zaměřených na kvalitu atmosféry a faktory, které ji ovlivňují. I když o existenci úvah a teorií, které zmiňujete ve svém sdělení, víme, v rámci působnosti oddělení výzkumu a vývoje jsme se  podobnou problematikou nezabývali. Zdravotní dopady znečištěného ovzduší podrobně zkoumal  např. kolektiv MUDr. Radima Šráma, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., který svoje výsledky rozsáhle publikoval. Závěry těchto výzkumů můžete nalézt jak v odborných časopisech (např. Ochrana ovzduší), tak ve výzkumných zprávách uložených v knihovně MŽP. Tam byste pravděpodobně mohl nalézt i odpověď na původ řady zdravotních potíží, které trápí Vás a Vaše rodinné příslušníky. Problematika ochrany ovzduší jako taková patří na MŽP do kompetence odboru ochrany ovzduší (ředitel Ing. Kužel), ochrana klimatu pak přísluší odboru změny klimatu (ředitel Ing. Zámyslický).

S pozdravem a přáním příjemných vánočních svátků

Karel Bušta
odd. výzkumu a vývoje
MŽP

* konec citace

Čili v první odpovědi jsem se dočetl jen odkazu na jiný odbor MŽP a poněkud vyhýbavé odpovědi na jeden svůj argument z dvanácti (že látky používané pro operaci chemtrails mohou vážně škodit širokému okruhu obyvatel i přírodě). Jinak tu nebylo v podstatě nic, co by přímo vysvětlovalo, podporovalo nebo vyvracelo další argumenty, které jsem psal v úplně prvním emailu. Poslechl jsem nicméně p. Ing. Buštu a 27.12. kontaktoval Odbor ochrany ovzduší, kde je ředitelem Ing. Jan Kužel. Opět jsem odeslal svou dvanáctibodovou argumentaci i s odkazy na zdroje a opět jsem čekal odpověď. Ta byla zajímavější. Dorazila o měsíc později, 25.ledna a byla v souboru PDF ve formátu obrázku. Ten nyní přikládám v přímém znění jen s rozmazanými kontakty na inkriminované osoby - snad z pochopitelného důvodu.

Na první pohled se zdá, že MŽP píše něco ve smyslu „látky, které jsou rozprašovány v rámci tajné operace chemtrails, byly zaznamenány v mechu“. Vám to tak nepřijde? (Pro zvětšení klikněte na obrázek.)

„...byly sledovány i koncentrace těchto látek v mechu.“ A kde se tam ty inkriminované látky vzaly? Přece se v přírodě normálně nevyskují a nějakou čirou shodou náhod se široce mluví o tom, že přesně tyhle jedovaté látky, co byly zachyceny v mechu, se sypají z letadel v rámci chemtrails... Hm, minimálně dost zajímavé... Obrázek nechť si udělá každý sám.

Poslední věta pak patrně odkazuje na mou připomínku, že „záhadné netopýří plísně a masivní úbytek včelstev se objevuje takřka paralelně od doby, kdy podle zastánců chemtrails došlo k význymnému nárůstu jevu chemtrails“ (bod 11 ve výčtu argumentů). A logický vývod z této poslední věty v odpovědi - do roku 2005 byly koncentrace inkriminovaných látek zaznamenány, ovšem nikoliv ve zvyšující se tendenci. Ale co po roce 2005, od kdy se o chemtrails i nad ČR mluví mnohem více, to už zřejmě nikdo neví. Kdoví, co a v jaké síle na nás sypou posledních 5 až 6 posledních let...

Rozbor, jehož výsledky přibližuje MŽP, nejsou navíc jedinými testy, které nakonec ukázaly vyšší koncentraci hliníku, zinku, mědi, barya apod., a to jak ve vzduchu, tak ve vodě. Již dříve jsem stručně psal o různých testech ze zahraničí.

Jen namátkou:

Například německý meteorolog David Chang si jednoho dne všiml podezřele velké letecké aktivity na nebi. Vzhledem k charakteru stop, které za sebou letadla zanechávala, měl podezření na chemtrails. Rozhodl se tedy umístit ven lapač nečistot, který zjišťuje nečistoty ve vzduchu a jejich charakter. Druhý den se šel podívat na výsledky. A nestačil se asi divit - mimo jiné zjistil značně zvýšenou koncentraci barya a oxidu hliníku ve vzduchu, který dýchá každý člověk a vše živé! Odkaz na jeho oficiální stránky:http://www.chemtrail.de/

Rosalinda Petersonová, která dříve pracovala na ministerstvu zemědělství USA, si také v roce 2002 začala všímat podezřele výrazných čar za letadly. Když otestovala vodu v jedné z kalifornských řek, po rozborech v laboratoři zjistila, že se v ní nachází značné množství barya, manganu, hliníku, hořčíku a zinku.

Ale pořád převažuje dojem, že je všechno nesmysl. Nicméně začínají být k smíchu spíše odpůrci těchto „konspirací“...

Viz. také zajímavý článek na blogspot.com: Kdo má prsty namočené v chemtrails?
... a také něco na Fenoménu 2012: Vyhlásil válku chemtrails, zázrakem přežil autohavárii

15 komentářů:

 1. Oceňujem všetkých, ktorí sa neboja hovoriť. Môžu byť rôzne názory, emócie sú prípustné, laž ak chceme žiť a dávať teraz, a potom teraz musíme byť otvorení.
  Ďakujem Orgoneti, Bed

  OdpovědětVymazat
 2. Na kontroverznom fejsbučku sa zjavujú revolučné príspevky od mladých ľudí.
  Modlím sa ..

  OdpovědětVymazat
 3. Výborná práce i odvaha..... Jinak nž s odvahou to nejde.... Opravdu jde o život. Zajímalo by mne, jak dopadla podobná iniciativa z jara v Č.Budějovicích.... Díky a s octováním

  OdpovědětVymazat
 4. Velmi vítám, že ses Orgo vrátil, a pokračuješ v poslání, jež jsi přijal ve jménu nás všech, kteří toužíme po změně uspořádání světa a zcela odlišném systému společenského zřízení, než jaký panuje tady a teď !!!

  Jen tak na okraj : dnes nad Č.Krumlovem, nad Kletí, nad CB a nad Prachatickem byl zjevný naprosto čítankově ukázkový sprejing chemtrails a vývoj chemtraislové oblačnosti !!! Velká škoda, že mám foto v opravě, jinak bych zajistil zcela unikátní seriál fotografií. Podobně minulý týden byla zcela unikátní příležitost pozorovat tlustou chemodeku (odhadl jsem její tloušťku na 300 - 500 m), jak se její svítící okraj sune po obloze od SZ nad Č.Krumlov. Nad samotným CK byly četné takové ty "hřebínky" v řadách za sebou (haarp,eiscat či něco mikrovlnného nebo skalárního?), a řadily se za sebou jak vagony, čímž vytvářely druhou chemodeku, která se sunula naproti té první od SZ. Během několika hodin došlo ke spojení a hustému zaclonění slunce po zbytek dne.

  Ještě ke včerejší neděli : nesprejovalo se dnad již od sobotní noci po celou neděli. Venku bylo cítit cosi, co znám z dětství - že to venku "vonělo venkem"!!! Bylo to čisté a svěží tak, že jsem měl dobrou náladu po celý den, a chtěl jsem, aby to trvalo i napořád. Ráno v pondělí ten pocit byl pryč, a obloha zase plná neuvěřitelných chemtrails.

  A už se zase na SZ od CK tvoří "hrady" jak mrakodrapy. Mám v podezření vysílací věž na sv.Maří u Vimperka. Tam budou mít zřejmě také vojenský radar, jako ho mají na Kleti !!! A co radar Eisenberg nebo Hoher Bogen v Bavorsku ? Sledujete někdo jejich činnost ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak u nás se práve v neděli sprejovalo jak o život. Byly to tak hnusné čáry přímo nad námi, jaké jsem už dlouho neviděla. Nejkomičtější vždycky je, jak letí letadlo, trousí za sebou sajrajt a vzépětí letí další , za kterými se contrails ukázkově rozpadá okamžitě a střelhbitě. To si fakt myslí, že jsme úplně na hlavu padlí???
   Ve čtvrtek jsem jela domů a nad Vyškovskem jsem celou cestu sledovala takové zvláštní chemoefekty, celkem to vypadalo jak rybí kostra. Trošku foukal vítr. Bohužel jsem řídila, takže fotit nešlo a doma už to nebylo tak výrazné. Ale něco podobného jsem ještě neviděla. Že by se v klimouších probouzely umělecké sklony?
   Lvice

   Vymazat
  2. Ahoj - přesně tak, bylo to cítit venkem! Říkala jsem, že všechny rostliny dnes tak krásně voní, ještě v pondělí dopoledne bylo rajsky, ale začaly se již objevovat doslova mohutné čáry. Večer na nás padla totální skepse a trvá stále, i když se snažíme mít radost, pořád padáme dolů a fakt nevím, co bude dál.... proč nám někdo furt bere světlo? Proč se už nemůžeme rozzářit, když k tomu tady jsme! Fakt mi poslední měsíce připadá, že veškerou krásnou energii, co vytvořím, si pak "přijdou vzít" - - - a člověk zůstává jak to zvíře zavřený v kleci chemtrailových mříží a nemůže ven, protože hodně jiných zvářat ani nechce věřit, že jsou zotročení, jim prostě ten život na základě emocionálních výkyvů stačí...

   Vymazat
 5. Taky oceňuji a děkuji, Martin :)

  OdpovědětVymazat
 6. Bude asi trvat ještě dlouho, než oficiální místa otevřeně přiznají existenci chemtrails...

  Mimochodem, také jsem na idnesu psal před pár měsíci o chemtrails. Článek je zde: http://jansedlacekjan.blog.idnes.cz/c/276891/Chemtrails-ovlivnovani-atmosfery-a-lidi-pomoci-letadel.html I když tam teď s odstupem času vidím menší nepřesnosti, tak hlavní fakta o chemtrails tam jsou shrnuta celkem dobře.

  A ještě jedna věc- nová družice MSG 3 zítra chystá testovací snímání stř. Evropy- podrobnosti např. na http://www.bourky.com/ostatni-clanky/mimoradny-pozorovaci-projekt-11-zari-2012/. Zřejmě už zdokonalili cenzuru družicových snímků natolik, že si mohou dovolit zveřejňovat snímky z nové družice...

  OdpovědětVymazat
 7. Mimo téma: Video s českými titulky Inelia Benz: Nové paradigma http://www.youtube.com/watch?v=ikI8LJNOqq8&feature=plcp

  OdpovědětVymazat
 8. http://www.nakamarukaoru.com/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a tohle je co? Nemyslím, že by u nás lidé běžně ovládali japonštinu...

   Vymazat
  2. translátor mi japonštinu schroupl...no a veleznámý projev s českými titulky http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t19ZRCzglaI

   Vymazat
 9. Zdá sa mi ? Keď nás nasmerujú na fuj chemtrailsovanie máme hlavy vytočené hore, robia robia to tiež so zámerom. To si potom nevšímame iných vecí...

  OdpovědětVymazat
 10. http://www.youtube.com/watch?v=Aj6Jx6zDiZ8&feature=relmfu

  OdpovědětVymazat
 11. Oceňuji Vaši snahu neustále upozorňovat na současné problémy. Nicméně poslední dobou začínám mít trochu smíšené pocity. Čím více se o tomto problému začíná mluvit nejen mezi zastánci, ale i mezi ostatními lidmi, tím zřejmě bude častěji docházet ke konfrontacím s těmi, kdo jsou za chemtrails zodpovědní. Proto se oni buďto budou neustále bránit říci pravdu do doby, kdy to bude neudržitelné nebo přejdou na jiné metody, které ještě nejsou podchycené. Dokonce se mi poslední dobou zdá, že chemtrails ubývá. Podobná pozorování potvrzují i moji další přátelé. Nedělám si iluze, že by s tím přestali, spíš už zkoušejí nějaké další metody, o kterých nevíme. Z toho plyne to moje znepokojení, že zodpovědní sprejovači jsou zase o kus dál. Pokračujte tedy, přestože boj s lidskou blbostí je běh na dlouhou trať a zdá se předem prohraný.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.