27. dubna 2009

Zase chřipka (dokončení)

Zde je dokončení překladu návrhu obžaloby, kterou hodlá podat rakouská novinářka proti Světové zdravotnické organizaci (viz předchozí článek Zase chřipka).

WHO vede podle zpráv vyšetřování o roli Baxteru a Aviru při výrobě a distribuci tohoto materiálu, ale dosud neuveřejnila výsledky tohoto vyšetřování ani neučinila doporučení ohledně přísnějších pravidel biobezpečnosti pro laboratoře pracující s vysoce patogenním virem ptačí chřipky. Proč ne?

Tvrdím, že jste neprovedla plné a detailní vyšetření tohoto incidentu, a tím, že jste nezveřejnila výsledky ani neučinila jasné opatření pokud jde o prevenci opakování tohoto incidentu, což je nejen neschopnost vykonávat svou povinnost, ale i důkaz vaší role při zakrývání skutečného původu pandemického viru, který je ve vlastním odborném centru WHO.

V mé obžalobě podané prokurátorovi města Vídně 8. dubna 2009 tvrdím, že Baxter se svévolně pokusil rozpoutat pandemii s účelem zisku z ní tím, že uzavřel předem lukrativní smlouvy na poskytnutí vakcíny proti ptačí chřipce s rakouským ministerstvem zdravotnictví v r. 2006, a to smlouvu s rakouskou ministryní zdravotnictví Marií Rauch-Kallat, která zahrnuje poskytnutí 16 miliónů dávek vakcíny v případě, že WHO by vyhlásilo pandemii ptačí chřipky.

V Německu je dávka vakcíny proti ptačí chřipce povinná, což zajišťuje větší zisk pro farmaceutické společnosti, a dodává motivaci pro tyto společnosti, aby rozpoutaly pandemii, protože z ní budou mít zisk, a aby podnikaly kroky k ovlivnění členů WHO ve smyslu vyhlášení pandemie bez adekvátního důvodu.

S odkazem na zákony o gangsterstvím ovlivněné zločinecké organizace jsem argumentovala, že vysoké úřady v organizacích jako je WHO jsou propojeny s kriminálními elementy, které ve skutečnosti napomáhají další kriminální činnosti páchání vražd s motivem loupeže – stručně řečeno, tím, že užívají tajné programy biologických zbraní.

Následkem činnosti Baxteru bylo nejméně 35 lidí v Rakousku a České republice preventivně léčeno v nemocnici na ptačí chřipku a běžnou chřipku. To zdůrazňuje fakt, že dle profesionálního mínění lékařského personálu zde bylo reálné, konkrétní a specifické nebezpečí z kontaminovaného materiálu od Baxtera a WHO pro zdraví těchto jednotlivců, a to takové, že bylo pokládáno za nezbytné použít léčbu. Mám za to, že zaměstnanci české laboratoře, kteří přišli do kontaktu s Baxterovými kontamináty a kteří o tom podali poprvé zprávu dne 6. února, byli umístěni do karantény.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento incident proběhl teprve před několika týdny a vaše organizace je v něm zapojena tím, že a) poskytla zhoubný kmen viru ptačí chřipky, a b) vyšetřuje tento incident, je vaší povinností, abyste si byla vědoma veškerých detailů, obvinění ze zločinného záměru, důkazů pro tato obvinění a vyvracení těchto obvinění, protože existuje tak mnoho podobností s touto novou „prasečí chřipkou“, také obsahující syntetickou strukturu, která se záhadně objevila současně na dvou místech.

Zejména musíte být informována o faktu, že Baxter používá biozabezpečení 3. stupně, pokud zachází s vysoce patogenním virem ptačí chřipky, které společnosti zaslala WHO ze svého referenčního centra, a že při použití tohoto 3.stupně opatření je náhodná kontaminace viru lidské chřipky smrtelným virem ptačí chřipky, který jste zaslali ze svého referenčního centra, nemožná.

Musíte také vědět o výzkumu Jefferyho K. Taubenberga z Oddělení molekulární patologie z Institutu pro patologii ozbrojených sil, týkajícím se viru ptačí chřipky, a to jeho rekonstrukce smrtelného kmene ptačí chřipky z genetického materiálu získaného z obětí pandemie španělské chřipky v letech 1918 – 1919.

I když mnozí badatelé a NGO vydali varování, že vzkříšení tohoto zhoubného viru je nebezpečné pro veřejnost, WHO byla jedním z největším podporovatelů pokračování výzkumu a jeho „protijedu“ tím, že vydala milióny z kapes daňových poplatníků na výzkum a program prevence.

Musíte si být vědoma, že teprve v minulém létě vědci publikovali ve vědeckých časopisech důkazy ukazující, že ptačí chřipka se může smísit s virem lidské chřipky a vytvořit pandemický virus v laboratorní situaci.

Musíte si rovněž být vědoma, že probíhající kriminální vyšetřování v Polsku týkající se úmrtí bezdomovců poté, co jim byla podána lékaři a zdravotníky zkušební vakcína proti ptačí chřipce.

Toto je, jak dokazuji, množství důkazů ve veřejné sféře, které dokazují, že farmaceutické společnosti a vládní organizace a další činitelé vědomě a záměrně vytvářejí materiál pandemického viru a jak jsme viděli v Rakousku, v letošní zimě jej vypustili mezi populaci a pokoušejí se zakrýt svou účast.

Pokud byste nyní vy a WHO vyhlásili pandemii prasečí chřipky v USA, a pokud by zemřeli lidé jako přímý důsledek očkovacího programu, který zahájíte, anebo pokud by byly významné důkazy poškození zdraví lidí v přímém důsledku masového vakcinačního programu, který zahájíte, jak se stalo v roce 1976, mohla byste být obviněna nejen z konspirace o masové vraždě, ale z masové vraždy samotné.

Dále, pokud jsem informována, WHO publikovala studii týkající se ekonomického vlivu pandemického viru.

Pokud vy jako součást svého úřadu napomáháte zločineckým organizacím, které se propojily s vysokými úřadu, roznítit a pak vyhlásit pandemii, která naruší ekonomiku, pak vy a ostatní vedoucí jednotlivci pracující pro WHO s oficiálními kompetencemi i WHO jako organizace můžete být také vystaveni žalobě nejen pro kriminální činy, ale také pro škody vyplývající z žalob podaných nejen americkými občany, ale také občany a společnostmi celého světa, jejichž příjmy klesnou jako přímý důsledek rozpoutání pandemie a následným rozvratem ekonomiky.

Pokud dojde k vyhlášení pandemie ze strany WHO a k masovým úmrtím v důsledku masového očkovacího programu, může nastat situace, kdy vy i WHO budou obviněni tisíci lidí z kriminálních činů, ale také z poškození majetku.

Tvrdím, že jsou důkazy vyplývající z vašeho chování v případu Baxter, že pod rouškou svého úřadu, při vykonávání oficiálních povinností, ve skutečnosti jednáte ve jménu skrytých zločinných zájmů podnítit pandemii a zneužít vyhlášení pandemie k získání politických a finančních výhod, čímž podporujete skupinu, kterou označuji jako zločinecký gang iluminátů.

Vyhlášení pandemie ze strany WHO má přímé politické, finanční i další výhody pro některé elementy v americké vládě, zejména elementy, které, jak tvrdím, patří ke zločinnému gangu Iluminátů/Nového světového řádu/CIA/Svobodných zednářů, a kteří nyní mají být vyšetřováni ohledně potrestání mučení na Guantanamu za porušení amerického a mezinárodního práva, a to Donald Rumsfeld (který má finanční konexe s výrobcem léku proti ptačí chřipce Tamiflu), Richard Cheney a Alberto Gonzales.

Zavedení stanného práva pomůže všem podezřelým z porušení zákonů o mučení, aby se vyhnul pronásledování ve Spojených Státech, i když případ se projednává ve Španělsku.

Tvrdím, že zneužíváte svého úřadu generální ředitelky WHO, vědomě a záměrně, abyste dopomohla Iluminátům dosáhnout jejich politických a finančních cílů.

Tvrdím rovněž, že dnes, v sobotu, je již dostatek důkazů, že záměrně manipulujete informace týkající se propuknutí prasečí chřipky, která údajně vypukla včera, abyste zveličila nebezpečí pandemie za účelem ospravedlnění nařízení o masovém vakcinačním programu, zatímco ignorujete a potlačujete informace, které naznačují, že tato opatření nejsou adekvátní rizikům.

Konečně vás žádám, abyste mi poskytla do pondělí 27. 4. 2009 do 10.00 středoevropského času formou emailových příloh, linků, stručných sdělení zákonů atd. a další následné dokumentace tak, abych je mohla shlédnout dříve, než podám kriminální obvinění týkající se tohoto případu.

Zejména vás žádám, abyste mi zaslala, anebo pověřila někoho z personálu, aby mi zaslal:

1) studie, které máte datovány, o očkování proti ptačí chřipce, které zamýšlíte provádět na americké populaci, s jasným důkazem z vědeckých pramenů, jako jsou klinické zprávy v recenzovaných vědeckých časopisech, pokud jde o jejich jednoznačnou bezpečnost.

2) Informace týkající genetické sekvence kmene prasečí chřipky dosud detekovaného WHO z obětí vypuknutí „prasečí chřipky“ v Mexiku a Americe.

3) Informace, které společnosti mají smlouvu s WHO o poskytování vakcinace proti prasečí chřipce a za jakých okolností a podmínek, včetně kvalitního zajištění, finančních okolností a podmínek.

4) Detailní rozbor veškerých bezpečnostních procedur a nezávislých recenzí, které WHO provedla, aby zajistila, že očkování proběhne dle uznávaných standardů bezpečnosti a kvality.

5) Dokumenty dokazující, že máte zákonnou autoritu vyhlásit pandemii v případě prasečí chřipky a z toho vyplývající masovou vakcinaci populace, a to ve formě úryvků zákonů, pravidel apod.

Prosím o zaslání výše uvedených dokumentů jako emailových příloh.

Pokud nedodržíte pondělní termín, budu uvádět ve svém podání žaloby, že tyto dokumenty nemáte.

Žádám vás, abyste se ujistila, že máte kopii emailu mně zaslaného, abyste mohla dokázat u soudu, že a)jste měla veškeré požadované pravomoci a dokumenty, a b) že jste je měla pohotově a dostupné pro veřejnost a soudní zkoumání pohotově pro naléhavé situace, jak je vaší povinností jako veřejného činitele.

Budu tvrdit, že pokud jste nařídila svým úředníkům WHO, aby řídili místnost kontroly pandemie nepřetržitě denně po 24 hodin, jak bylo sděleno v médiích, pak máte zvláštní povinnost být ve službě během tohoto víkendu, a pokud nebudete ve službě v případě naléhavé situace, kterou jste vyhlásila, je to porušením pravidel chování ve svém úřadě. 
Protože máte k ruce dostatečný personál, budu tvrdit, že můžete svěřit práci týkající se sbírání materiálu a dokumentů, které požaduji v bodech 1 – 5 svému personálu a být schopna sledovat „pandemii“, která, jak prohlašujete, nastává.
Pokud mi zašlete tyto dokumenty po pondělní uzávěrce, prosím ujistěte se, že máte kopii tohoto emailu, tak, abyste mohla prokázat u soudu, že jste měla dostatečnou pravomoc i po ruce dokumenty dokazující tuto pravomoc, a že jste je mohla rychle prezentovat tak, jako veřejný činitel v případě takovéto „nutnosti“.
V případě, že si přejete prostudovat kriminální obvinění, které jsem podala 8. dubna a přejete si, abyste mohla lépe pochopit zákonnou podstatu pro tato kriminální obvinění, která podám v pondělí 28. dubna, připojuji kopii v němčině.
Mohu vám také doporučit svůj blog, kde jsem publikovala obvinění v anglickém překladu, i když je přeloženo pouze prvních dvacet stran.
http://birdflu666.wordpress.com/ 
Úvod na tomto blogu rovněž poskytuje přehled mých důkazů a argumentů.
Níže také podávám kopie dvou mediálních zpráv, které potvrzují některé tvrzení, která činim v tomto emailu, zdůrazňující relevantní body, včetně informací naznačujících, že tento kmen prasečí chřipky by mohl být „záhadně“ vypuštěnou biologickou zbraní.
Pokud máte nějaké připomínky nebo byste chtěla poukázat na nějaká fakta, o nichž se domníváte, že jsou mylná, prosím obraťte se na mne co nejdříve. Ráda vám odpovím na jakékoli dotazy.
S pozdravem Jane


2 komentáře:

  1. Tak moc drzim palce at skutecna pravda a realita vyjde na svetlo drive, nez-li bude zcela urcite zmanipulovana medii ve prospech skrytych stran a duverne znamych mocenskych elit. Soucasne pani Jane Burgermeister patri me hluboke osobni podekovani za statecnost jakou prokazuje!

    OdpovědětVymazat
  2. Tak moc drzim palce at skutecna pravda a realita vyjde na svetlo drive, nez-li bude zcela urcite zmanipulovana medii ve prospech skrytych stran a duverne znamych mocenskych elit. Soucasne pani Jane Burgermeister patri me hluboke osobni podekovani za statecnost jakou prokazuje!

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.