14. dubna 2009

Rakousko: Žaloba proti výrobcům ptačí chřipky jako biologické zbraně


Závažný počin v Rakousku: Jane Burgermeister je rakousko-irská občanka, novinářka na volné noze, která píše pro British Medical Journal, Nature, atd., a žije t.č. ve Vídni. Dověděla se o praktikách rakouských biolaboratoří s ptačí chřipkou, a po shromáždění důkazů podala nyní žalobu na dotyčné společnosti. Míří vysoko - obviňuje (nejen) rakouskou vládu z organizovaného zločinu, a obvinění vede až k Illuminátům...

http://birdflu666.wordpress.com/

Podání žalob proti společnostem Baxter a Avir

Jane Burgermeister (překlad Orgonet)


13. dubna 2009

Podala jsem trestní oznámení v Rakousku proti Baxter and Avir Green Hills Biotechnology pro výrobu a šíření vakcíny chřipky kontaminované ptačí chřipkou v letošní zimě, a prohlašuji, že to byl záměrný čin pro vyvolání pandemie a rovněž pro získání prospěchu z této pandemie.

Avir a Baxter AG mají své ústředí na území města Vídně, kde žiji, a tím spadám pod jurisdikci prokurátora města Vídně.

V dokumentaci, kterou jsem podala u vídeňského městského soudu ve středu 8. dubna 2009 po konzultaci s právníky, přináším důkazy o záměru společnosti Baxter and Avir způsobit škodu, a mimo jiné uvádím fakt, že Baxter užívá regulaci Biosafety Level 3, aby zabránil právě této kontaminaci běžné chřipky virem ptačí chřipky.

Rovněž předpokládám, že jsou racionální důvody domnívat se, že Baxter je součástí tajného programu biologických zbraní a že existují plány na brzké vypuštění ptačí chřipky jako zbraně na světovou populaci.

Dále poskytuji důkazy pro podporu názoru, že Baxter je menší jednotka operující v rámci většího celku jednotek náležejících k mezinárodně organizované zločinné skupině, která, jak se domnívám, může být ztotožněna se skupinou neformálně označovanou jako „ilumináti“.

Tvrdím, že existují důkazy, že plány americké vlády ovládané ilumináty na ¨vypuštění ptačí chřipky na americkou populaci v blízké budoucnosti, a uvádím mezi jinými cvičení s ptačí chřipkou, tábory FEMA a masové hroby.

Zastávám názor, že rakouské soudy, které mají jako signatáři Konvence Spojených národů pro trestání a prevenci zločinů genocidy, jsou povinny právně pronásledovat všechny jednotlivce a organizace, když existují důvodné důkazy, že jsou zapojeny do plánování jakékoli genocidy, včetně vedoucích představitelů USA.

V době organizací globálního zločinu tvrdím, že je nezbytnější než jindy, aby rakouské soudy použily mezinárodního práva k ochraně rakouského lidu, jakožto i lidu na celém světě, proti ptačí chřipce a dalším hrozbám, představovaným zejména globálně organizovaným gangsterským zločinným syndikátem iluminátů.

Jako důkaz účasti Baxtera na tajném, podlém mezinárodním programu biologických zbraní cituji zprávy, že virus „ptačí chřipky“ byl oživen americkými vědci zkoumajícími biologické zbraně ze španělské chřipky v r. 1996, a též uvádím, že Baxter má patentovánu vysoce patogenní mutaci viru ptačí chřipky, což je pro něj obtížně zdůvodnitelné, pokud Baxter neprovádí výzkum druhů ptačí chřipky působících jako zbraně.

Jako důkaz, že Baxter záměrně vyráběl a distribuoval kontaminovaný materiál, poukazuji na to, že pravidla Biosecurity Level 3 byla v Baxterových zařízeních v Orth an der Donau systematicky porušována.

Uvádím rovněž zprávy z médií, že kontaminovaný materiál byl zaslán do 16 laboratoří s falešnou či nesprávnou nálepkou jako důkaz záměru oklamat personál ve vnějších laboratořích, aby se domnívali, že zacházejí s relativně neškodným materiálem a aby se chovali méně opatrně, a tím bylo zvyšováno riziko jejich nákazy ptačí chřipkou a působení jako pandemičtí nosiči ptačí chřipky pro veškerou populaci.

Uvádím fakt, že nejméně 36 – 37 lidí z personálu laboratoří bylo preventivně léčeno na ptačí chřipku a normální chřipku v nemocnicích, což zdůrazňuje nebezpečí, že mohli být infikováni ptačí chřipkou a mohli roznášet epidemii.

Navíc prezentuji důkazy pro to, že Baxterova výrobní zařízení byla určena pro vakcinační materiál pro ptačí chřipku – zejména použití 1 200 litrů bioreaktorů a vero cell technologie – jako duální program biologických zbraní. To proto, že toto by umožnilo rychlou výrobu obrovského množství kontaminovaného vakcinačního materiálu, pokud by se nějaký živý virový materiál ptačí chřipky dostal do bioreaktoru.

Tvrdím, že výroba a distribuce kontaminovaného materiálu ptačí chřipky Baxterem do 16 laboratoří v letošní zimě ukázala, že jakákoli bezpečnostní kontrola selhala – a že další takový „výpadek“ bezpečnostní kontroly nemůže být vyloučen, ani to, že se kontaminovaný materiál nakonec nedostane do 1 200 litrů bioreaktoru. Cituji názor, že pandemie španělské chřipky v letech 1918-19 byla rozšířena kontaminovanými vakcínami.

Tvrdím,že motivem šíření pandemie pro Baxtera je zisk.

V roce 2006 uzavřel Baxter kontrakt s rakouským ministerstvem zdravotnictví na dodání 16 miliónů dávek vakcíny pro případ „pandemie“. Tato akce odpovídá vzorci čerpání zisku z ilegálních aktivit, což je typické pro gangy organizovaného zločinu.

(Poznámka: Rakouský ministr zdravotnictví, který podepsal smlouvu s Baxterem v r. 2006, je Maria Rauch-Kallat, manželka Alfonse Mensdorffa-Pouilly, který byl propuštěn z vězení v Rakousku 3. dubna 2009 po pěti týdnech vazby ve spojitosti s úplatkářstvím a praním špinavých peněz týkajícím se britského výrobce zbraní BAE systems.)

Tvrdím rovněž, že rakouští i mezinárodní představitelé jsou zapojeni do krytí těchto aktivit.

Jako důkaz krytí uvádím fakt, že představitelé nepodnikli žádné kroky. Veřejnosti bylo poskytnuto málo informací nebo žádné.

Protože žádná politická strana nevydala žádné prohlášení, několik členů parlamentu zjevně jednajících za sebe položilo otázky rakouskému ministru zdravotnictví 20. března, aby získali nějaké informace.

Otázky zněly: „Může být vyloučeno ohrožení rakouského lidu?!“ „Jaké kroky byly podniknuty, aby se to již neopakovalo?“

Ve své žalobě říkám, že rakouský lid má právo, aby byl plně informován o incidentu a veškerém vyšetřování.

Předpokládám, že Rakousko má „stát ve státě“, nebo „tajnou armádu“, skupinu agentů, kteří jednají podle příkazů iluminátů a kteří získali klíčové pozice v rakouské vládě a úřadech, a kteří poskytují krytí, které umožňuje Baxteru a Aviru operovat víceméně mimo zákon.

Prohlašuji, že osoby v čele rakouských mainstrémových médií jsou součástí krytí tohoto zločinného syndikátu. Média v nepřípustném zanedbání svých povinností čtvrtého stavu, která měla vyzvat organizace k vysvětlení, zůstala téměř v mlčení, pokud se týče incidentu v Rakousku.

Protože tak málo Rakušanů slyšelo o způsobu, jakým Baxter vyráběl a rozesílal v letošní zimě pandemický materiál, budou ochotni nechat sami sebe i své děti očkovat vakcínou poskytovanou touže společností Baxter v případe epidemie, jak tvrdím. Mlčení médií je proto, jak tvrdím, nezbytným elementem při provádění tohoto zločinu.

Pokud by milióny Rakušanů a Evropanů zemřely následkem pandemie ptačí chřipky a/nebo kontaminovaného vakcinačního materiálů, jejich domy, vlastnictví, úspory, farmy, společnosti a jiný majetek by připadly státním úřadům kontrolovaným organizovaným zločinem, a tak by se snadno dostaly do soukromých rukou.

Tvrdím, že k vraždě miliónů lidí na celém světě prostřednictvím ptačí chřipky jako zbraně vedou loupežné důvody. Poskytuji důkazy, že ilumináti naplánovali globální finanční kolaps, aby se sami obohatili, a nyní užívají relativně levnou a účinnou zbraň ptačí chřipky jako součást předem stanoveného plánu zlikvidovat obrovské množství svých oloupených obětí dříve, než se mohou seskupit a provést odplatu.

Kdyby se mezinárodně organizovanému zločinnému syndikátu, který označuji jako „ilumináti“, podařilo zabít milióny či miliardy lidí rozpoutáním epidemie ptačí chřipky, mohli by kontrolovat nejen osobní majetky svých obětí, ale také přírodní zdroje celých zemí, zdroje, které jsou čím dál cennější v době globálního oteplování, jak tvrdím.

Dokument, který jsem poskytla prokurátorovi, si můžete přečíst níže v němčině. Některé z citací jsou v angličtině. Anglický překlad uveřejním na webu, jakmile bude hotov.


Ocením jakoukoli informaci, články nebo tipy vztahující se k případu ptačí chřipky, abych je mohla poskytnout prokurátorovi pro posílení žaloby.

Bylo mi řečeno, že jako další krok moje materiály dostanou číslo případu a budou přiděleny státnímu prokurátoru, který přezkoumá informace, a pokud bude dostatek důkazů o porušení zákonů, povoli, aby proti Baxteru a Aviru byla vznesena soudní obvinění.

Pokud chcete přispět nebo pomoci, kontaktujte mě, Jane, na jmburgermeister@gmail.com.

Chtěla bych podat více takovýchto žalob, také v dalších evropských zemích, ve snaze zamezit šíření zločinu.

Jakékoli dary k uhrazení výdajů jsou vítány.

Související odkazy:

http://www.newstin.cz/related.a?edition=cz&group_id=cz-010-000595699&similarSort=time-asc&similarFilter=ALL

http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn-/domaci.asp?c=A090303_214331_domaci_abr

http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-chripky-1df-/domaci.asp?c=A090216_212758_domaci_abr

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.