12. února 2014

Henry Makow: Jak Rockefellerové předělali ženu

Henry Makow  je u nás znám jako autor knih Illumináti a Nemilosrdná ležUž mnoho let se zabývá odhalováním role Illuminátů, kteří se všemi prostředky snaží zotročit lidstvo. Jedním z těchto prostředků je i feminismus. Následující článek je starší, nicméně stále platný ...

(Mě zaujal Henry Makow v poslední době i jako autor článků o Fukušimě, která byla, podobně jako 11. září,  falešným útokem Illuminátů. Kvůli tomu se s ním rozešel Jeff Rense, majitel známého konspiračního webu, který se postavil na stranu Illuminátů - šiřitelů hrůzy z jaderného nebezpečí. )

Společnost a média nám vnucují sobectví ve všech oblastech života, ale kdo se probouzí, začíná chápat, že božskou přirozeností vedoucí ke štěstí je pochopení své role a pokora. Takže, naslouchejme svému božství ...

=Orgonet=

Jak Rockefellerové předělali ženu

http://www.savethemales.ca/001904.html
Henry Makow
2007
Překlad: OrgoNet


Feminismus je vynikajícím příkladem toho, jak Rockefellerův megakartel využívá obrovské moci masových médií, neboli propagandy, k ovládání společnosti.

Během pouhých 40 let ztratily mnohé ženy kontakt se svými přirozenými instinkty lásky. Následkem toho jsou rodiny ve zmatku, sexuální zvrhlost vymykající se kontrole a prudce klesající porodnost.

Budu se zde zabývat rolí Rockefellerů, ale nejprve je třeba si připomenout, že pro ženu je láska instinktivním aktem sebeobětování.

Žena dává sama sebe manželovi a dětem, naplňuje ji, když vidí, že se jim dobře daří, a přijímá jejich lásku, úctu a vděčnost.

Žena činí tuto nejvyšší oběť pouze jedinému muži, který se o ni bude starat, chránit ji a starat se o svou rodinu. Muži instinktivně chtějí tuto odpovědnost naplnit. Toto je podstata heterosexuálního vztahu (například manželství): ženská síla výměnou za mužskou sílu vyjádřená jako láska. Sex je symbolem tohoto exkluzívního pouta. Manželství a rodina nemusí být pro každého, ale pro většinu je to přirozená cesta.

Feminismus naučil ženy, aby odmítaly tento model jako „zastaralý, tyranský stereotyp“, i když odráží jejich přirozené instinkty.

Jeden britský spisovatel napsal, co zaslechl v rozhovoru dvou mladých žen:

„Dneska jsou všichni muži k ničemu,“ řekla jedna. „Jo,“ řekla druhá. „Problém je, že nepřijali výzvu feminismu. Nechápou, že potřebujeme, aby byli více mužní, a oni se místo toho z toho vyvlékají.“

Co je to za logiku? Ženy jsou méně ženské, a muži mají být více mužní? Muži nejsou určeni k tomu, aby bojovali se ženami. Potřebují, aby jejich role byla potvrzována ženským uznáním a důvěrou. Když ženy s nimi neustále soupeří, tak se muži z manželství a rodiny „vyvlečou“ .

Nyní, když láska a manželství jsou „diskreditovány“, ženám nezbývá jiná náhrada za lásku než sex. A tak jsou mnohé nepřirozeně posedlé svým vzhledem a pateticky dávají svá těla kdekomu.

Stálá láska není založena na sexuální přitažlivosti ženy, ani na osobnosti a výkonech. V podstatě je založena na sebeobětování. Lidé milují lidi, kteří je milují.

Velký obraz: centrální bankéři

Lidé si neuvědomují, že feminismus je masová indoktrinace, protože nedokážou rozpoznat ani původce, ani prostředky a motivy.

Nedávno tyto všechny věci popsal Aaron Russo, filmový producent („Amerika: Od svobody k fašismu“) a potvrdil tím, co zde říkám já.

Nicolas Rockefeller, který se snažil získat Russoa do Rady pro zahraniční vztahy (CFR), mu řekl, že jeho rodina "vyrobila osvobození žen“ pomocí kontroly sdělovacích prostředků v rámci dlouhodobého plánu zotročení lidstva. Přiznal, že nás chtějí „očipovat“. Zadejte si „Rockefellerova nadace“ (Rockefeller Foundation) a „Ženská studia“ (Women´s Studies) do Googlu a dostanete půl miliónu odkazů.Skrytým cílem feminismu je zničit rodinu, která zasahuje do vymývaní mozků mládeže státem. Postranními účinky jsou snižování počtu lidí a rozšiřování základny daňových poplatníků. Muž byl zbaven role zajišťování rodiny, což rovněž rodinu destabilizuje.

Drastický posun v modelu rodiny musí dávat světu nějaký smysl. Rockefellerové jsou součástí soukromého světového centrálního bankovního kartelu, který ovládá i média, obranu, farmacii a další kartely. Aby ochránili svůj monopol na kredit a bohatství, vytvářejí světový policejní stát („světovou vládu“), přičemž využívají falešné útoky jako např. 11. září jako záminku permanentní války. Rockefeller řekl Russovi o tomto plánu rok před 11. zářím.

Básník Charles Peguy řekl: „Vše začíná ve víře a končí v politice.“ Bankovní kartel potřebuje nějakou filosofii, která by ospravedlnila spoutání lidstva. Touto filosofií je satanismus. Kartel ovládá svět skrze síť tajných společenství spojených se svobodným zednářstvím, komunismem, Vatikánem a organizovaným Židovstvem (Bnai Brith, ADL, AJC, Sionismus). Nejvyšším tajným řád je znám jako Illumináti.

Moderní západní kultura je zednářská, založená na luciferianismu. Svobodné zednářství učí, že člověk, nikoli Bůh, určuje realitu. (Přirozeně, musejí odmítnout přírodní a duchovní zákony, aby mohli vnutit svou vlastní moc.) Povšimli si, že lidé jsou bázlivé a poddajné bytosti, které raději věří tomu, co se jim řekne, než aby věřili svému vlastnímu rozumu a vnímání. A tak například média úspěšně propagují homosexuální hodnoty, které jsou v rozporu s našimi přirozenými instinkty.

Média vymýtila lásku

Pro indoktrinaci a sociální kontrolu s konečným cílem zotročení jsou využívány veškeré aspekty masových médií (filmy, televize, časopisy, hudba, reklamy, zprávy). Existuje spojitost mezi tím, co se dělo v komunistickém Rusku a tím, co se děje v dnešní Americe. V obou případech se centrální bankovní kartel snaží vnutit svou totalitární kontrolu.

Funkcí masmédií je nás od toho rozptýlit. V současné době používají jako rozptýlení globální oteplování.

Za účelem zničení rodiny média přesvědčila ženy, že se nemohou spoléhat na heterosexuální vztah.

Myrna Blythová byla v letech 1981-2002 šéfredaktorkou „Domácího časopisu pro ženy“ (Ladies Home Journal). Ve své knize „Spin Sisters“ (2004) říká, že média vnutila současným ženám „kariéru přesně stejným způsobem nátlaku, jako jejich matkám byl vnucen obraz Štastné ženy v domácnosti.“ (38)

Illumináti podkopali přirozený milující instinkt žen použitím následujících stále opakovaných tvrzení:

1. Mužům se naprosto nedá důvěřovat. Blythová například v Lifetime Networks činí závěry, že: „všichni muži jsou 1) nevěrné krysy, 2) vulgární bestie, 3) proradní parchanti, 4) to vše dohromady. Ženy na druhé straně jsou … silní a úspěšní lidé, kteří dosahují úspěchů přesto, že jeskynní muži je chtějí udržet na starém místě.“ (62-63)

2. Ženy jsou obětmi jen proto, že jsou ženy. Blythová říká, že „média tento signál vysílají jasně a zřetelně. Protože jsme ženy, jsme oběťmi ve svém soukromém životě, v práci i ve společnosti jako celku.“ (156) Takže ženy musejí mít pocit křivdy, nároků a vzpoury. Stejná taktika je používána k manipulaci Židů, černochů, dělníků i gayů. (Viz můj článek „Oběť jako morální zombie“.  )
3. Ženy mají být sobecké. Blythová říká: „Je tu osvobození a sebeláska. Volný čas nyní znamená čas jen pro sebe, strávený o samotě, nebo maximálně s nějakou kamarádkou, ale rozhodně bez manžela a dětí... Je nekonečně mnoho článků, které káží toto nové feministické evangelium, že dopřávání si požitků je důležitou součástí zdravé, vyrovnané ženy.“ (66)
4. Sex není vyhrazen pro lásku a manželství. Magazíny jako Glamour a Cosmopolitan naléhají na mladé ženy, aby „se spustily na své první schůzce,“, „otevřeně házely okem po mužích“, a „byly výkonné v posteli“. Vůbec se tam nemluví o manželství ani rodině. (160) Takové ženy nemohou důvěřovat muži dostatečně na to, aby se mu v lásce odevzdaly.
5. Sebenaplnění spočívá v kariérním úspěchu, nikoliv v manželovi a rodině. „Mít zaměstnání je pro ženu rozhodující pro její pocit hodnoty a sebeúcty,“ hlásala Betty Friedanová. Ve skutečnosti však „většina práce je hluboce ordinérní,“ říká Blythová (35-36). (Neříkám, že ženy nemohou mít zaměstnání, ale neměly by se nechat odradit od rodiny, pokud ji chtějí.)

A tak mnohé pracující ženy jsou rozpolcené, protože se pokoušení sladit své přirozené instinkty s neustálým vybízením, aby činily opak. Trosky tohoto počínání – rozbité rodiny a dysfunkční lidé – jsou rozesety všude.

Ve stejnou dobu zaměřil magazín Playboy podobné poselství na muže. Nepotřebujete být v manželství, abyste mohli mít sex. Manželství a děti jsou otrava.

Závěr

Toto neustálé masírování médii je organizované vymývání mozků. Společnost je již totálně rozvrácena centrálním bankovním kartelem, používajícím satanský kult a svobodné zednářství jako hlavní nástroj. Většina zednářů si této pravdy není vědoma, ale majitelé masmédií zajisté ano.

Dříve bylo rčení: „Je to tak americké jako mateřství a jablkový koláč“. Pouze satanisté zatracují mateřství. Feminismus, místo aby ženám dal větší moc, mnohé zbavil ženskosti. Zbavil je bezpečné a úctyhodné role a zredukoval je na sexuální objekty a nahraditelné pracovníky.

Luciferiáni podporují vzpouru, protože popírají to, co je přirozené a vede ke štěstí. Stejně jako jejich symbol, Lucifer, si chtějí hrát na Boha.

Boží láska spočívá v ženině oddanosti manželovi a dětem. A tak ji bankéři musejí zničit.


P. S. Orgonet 13. 2. 9:00:

Níže je moc pěkná diskuse, zračící, jak napsal jeden čtenář, naprostý chaos a zmatenost, pokud jde o roli ženy a muže. 

Samozřejmě že Illumináti se snaží prosadit své zájmy, ale my (např. žáci Ivanky) bychom si měli stále být vědomi, že každý z nás má individuální osud, a učí se zde na Zemi věci, které si předem naplánoval. Takže opět, všechno je dobré, každou životní situací se učíme a vyvíjíme, a každá je pro nás právě ta nejlepší pro naše učení. I ti Illumináti jsou zde pro nás naplánovaní.

Vypadá to nadějně, protože sem napsalo i několik žen, které už roli ženy pochopily a v praxi žijí, takže jsou příkladem, že to jde (:-)

Většině z nás bude pochopení naší mužské či ženské role trvat asi ještě dost životů. Je ale možné, že když si teď jen malinko připustíme, že role ženy i muže možná asi opravdu spočívá v té rodinné lásce, tak nám to může ušetřit mnoho bolestných náběrů zkušeností, které se jinak musejí tak dlouho opakovat dokola třeba po mnoho životů, dokud nepochopíme ... 

55 komentářů:

 1. No, to je úsměvné......nějaký muž "ví naprosto přesně", jaký je úkol či sen jakékoliv ženy, co má žena doopravdy cítit, jak má žít, resp. ne žít, ale jak touží být obětí, třese se nedočkavostí, jak se "nejlépe" obětovat a být obětována. Odpusťte, ale toto je neskutečný, křesťansko ideologický blábol. Co by ten pán psal, kdyby byl ženou? Možná by mu v jeho dalších soudech pomohl citát: Dřív, než mě budeš pomlouvat a soudit můj život, obuj si mé boty a projdi mou cestu, projdi mou minulost, pociť mé slzy, zažij mou bolest, projdi kroky, které jsem prošla já, zakopni na každém kameni, na kterém jsem zakopla já. Za každým vstaň a jdi dál, tak jako já! A až potom můžeš soudit moje chování a tvrdit, že mě znáš... Přeji vše dobré a život bez předsudků a obětí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Musím s Vámi souhlasit. Vždycky za vše může žena, aspoň že v tom mají někteří jasno.. já bych to tak jednoznačně neviděla. Je možné, že se lidi pochopí jen když se opravdu milují, do té doby zbývá jen tohle, ale aspoň je o čem diskutovat.

   Vymazat
 2. Zkuste dohledat jaké národnosti byly nejaktivnější feministky.

  OdpovědětVymazat
 3. nechapu co se tu resi.. A homosexualove nemuzou za to, co media pisou a chcou nanutit lidem. Na zadnem duhovem pochodu jsem nikdy nebyl a ani neplanuji.. To je o lidech, ktery se nechaju ovlivnit a jedou tam, opet je vsechno o lidech.. Jsem homosexual ale deti bych nechtel mit jenom proto, ze u nas v rodine to bylo spatne a nevim jak ma vlastne vychova vypadat a mam za to, ze bych jim nedal co by bylo potreba, ale kdyz bych to vedel, tak bych nevahal... Mluvi se tu o rodine uplne a tak ale treba v Indii nebo tych krajinach nekde tam, ted nevim presne, se uzatvaraj manzelsvi treba se tremi zenami abo tak, ne monogamni manzelstvi.. to je ruzne, nic nemusi byt pravda. Je to indivodualni a mi rodice boli ,,plnohodnotni rodina,, cili muz a zena a jak to dopadlo. Tohle je taky utoceni proti homosexualum.. Vsecko je proti vsemu. Kazdej ma vlastni rozum. Co sa tyce zen, o kterych je clanek, myslim, ze se to tyka i muzu vseobecne, takhle pekne to vidim u obou pohlavi ne jenom u zen. nicemu sa neda verit, hledte si sveho.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mě vadí przniči dětí a předpubertálních holek a kluků ať jsou to heteráci, homouši nebo lesby. Do izolace s nimi !

   Vymazat
 4. Velmi nadprůměrný článek. Právě pro články jako je tento mám tak rád weby, jako je tento. Dodám: Když se dívám na US filmy znázorňující 50tá léta 20 století, kdy ještě ženy byly v amerických domácnostech, vždy mě velice udivuje, jak tam lidé při tehdejší technologické úrovni a pokroku měli vysokou životní úroveň. Muži běžně uživili své velké rodiny včetně svých žen. Měli auta, domy, dovolené... O 50 let později tam pracují velmi běžně i ženy. Je zde mnohem větší vědeckotechnický pokrok, a mnohem menší rodiny mají co dělat, aby se uživili!!! To je hrozně zvláštní, a nelze si to vysvětlit jinak než nějakou proti - rodinnou konspirací - ostatně rodina je základ společnosti. A když chcete změnit společnost, musíte přece změnit její základy, že?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale pane! Copak já psal něco o tom, že ženy by měly být jen doma a že nemají mít práva jako muži atd.? Já napsal, že kdysi muži mohli uživit své rodiny sami, a dnes nemohou... a musí jim s tím pomáhat i jejich ženy a přesto se nemají nějak výrazně lépe materiálně, než kdysi. A to je hrozně divné! Nu a kdo si najde čas na děti? No když chtějí ženy pracovat, mohou, pak by ale tyto rodiny měly mít lepší standard, ne? Mít třeba peníze na zájmy pro děti, aby se nepotloukali po ulicích... Mají? Ne, nemají! A to je divné!!! Nevkládejte mi do úst slova, co jsem neřekl a do hlavy myšlenky, které nemám, a pak na tyto myšlenky nereagujte kritikou...! Prosím o to. Ostatně, co je to Západ? Nějakých 500 až 1000 mil. obyvatel s kulturou osvobození ženy..., jistě to je moc hezké. Ostatní svět ale nějak na tuto kulturu kašle, zdá se: A nyní Západ kolonizuje zcela odlišná kultura... Na ulici čím dále tím častěji potkáváte muslimské ženy v jakýchsi stanech v létě v těch nejhorších vedrech... a kupou dětí kolem... a zdá se, že Západ se svou kulturou zanikne... Tím ale zanikne i kultura feminismu a osvobození ženy, že? Ostatně je pozoruhodné, jak feministky a feministé pořád řeší, že nemají ženy zde na Západě stejná práva jako muži, ač je vlastně mají, ale vůbec velmi velkoryse přehlíží celý muslimský svět, kde ženy mají jasně koránem vyhrazená práva řadící je jen kousek nad domácí zvířectvo... (doufám, že ne právem). Proč tedy ta energie kritiky nejde tímto směrem?

   Vymazat
  2. ...."Muži v tej dobe chodili aj na týždňovky, na turnusy za prácou, atď....A ŽENA DOMA SAMA... S DEŤMI............ Muž si mohol na svojich pracovných cestách sexovať, a žena čo mohla ??? ... " No jako by to byla nějaká slast být týden mimo domov a nemít na očích své děti a ženu... a ty parohy co hrozily, že? No a s tím sexováním na cestách, to je taky těžké... Morální právo na to ženatí muži s dětmi neměli, a když se to provalilo, nebylo to bez následků, že... Přijít o domov, a děti + nutnost platit vysoké alimenty, byl již v té době častý trest... "... NEMALA ĆAS..... " No co vím, tak kdo chtěl, čas si našel a nebylo to nic neobvyklého, že? Nezabúdaj aj na to, že hoci vtedy boli oveľa menšie platy ako teraz, tak potraviny boli ešte lacnejšie, než teraz v pomere k súčasnému platu..........No to je tedy fakt relativní pojem. Od doby 1913, kdy byl založen FED, se s penězi a dolarem děly takové věci, že peníze nelze dnes používat jako spolehlivý nástroj na měření toho, jak se lidi měli kdysi a jak se mají dnes. Orwellovské Ministerstvo hojnosti z románu 1984 jistě mělo podobný nástroj na oblbování obyvatelstva... "Je mi zle z ľudí, ktorí ženu degradujú na nejakú upratovačku a kuchárku, ktorá môže vyjsť do spoločnosti max. tak raz za mesiac s manželom na večeru (alebo hoci aj raz za týždeň), a tým to končí.... " Ale jděte! Nedávné průzkumy jasně doložily, že jakmile muži doma uklízí a myjí nádobí či děckám utírají zadky, připadají náhle svým ženám méně sexy... Nu a muži taky stovky let bádají nad tím, jak by doma svým milovaným ulevili, a tak byly vynalezeny ledničky, pračky, vysavače... nu a budoucnost jistě přinese nějaké univerzální domácí roboty, že ženy nebudou doma mít již žádné takovéto starosti... Muži ale ano, budou jim dělat údržbáře, že... No a stěžovali si muži na to, že dělají doma opraváře, zahradníky, rodinné řidiče rodinného auta, či údržbáře všeho možného atd.? Osamocený muž si jistě umí uvařit, vyprat a uklidit - pokud tedy chce (tedy mnohý). Dovede ale osamělá žena opravit na domě rozbitou střechu? Málokterá... "ŽENA POTREBUJE SLOBODU ROVNAKO AKO MUŽ, a je mi ľúto žien, ktoré sa nechali veľa krát "nabúchať", žijú len pre deti, a na ich sebarozvoj im ostáva TOTÁLNE MINIMUM ČASU." Ano a tím souhlasím - s tou svobodou atd. ALE, ale svých svobod v případě rodiny a lásky se jak ženy tak i my muži vzdáváme dobrovolně... To je třeba onen symbolický akt svatby, kdy se o manželech říká, že již nejsou svobodní ale ženatý a vdaná... Seberozvoj se dá realizovat i v manželství - ale je otázka, co si kdo pod tím představujeme... Někdo hodiny drbáním či pomluvami, jiný ožíráním si tlamy v baru, a další vskutku něco i studuje či cvičí... Vztahy mezi muži a ženami by měly tedy měly být spíše určovány: rozumnými a spravedlivými zákony, láskou, porozuměním a vstřícností, a dobrou morálkou. Řeší něco z toho feminismus? Málokdy, zdá se mi... I když některé důvody pro jeho vznik asi chápu...

   Vymazat
  3. Marek & Marek:
   Když už jste takový grafoman, mohl byste pro nás ostatní udělat aspoň to, abyste nepsal hůlkovým písmem polovinu vašich sdělení? Je to stejné, jako byste na nás řval. Děkuji.

   Vymazat
  4. Marku, a jaký sebarozvoj může mít žena. která chodí do práce 5 dní v týdnu 8,5 hodiny? Pořád a pořád. Ona totiž zdaleka každá práce na našem trhu pro ženy není nijak kreativní, těch je jen pár, podmíněných vzděláním, je jich většina spíše ubíjejících. A pak skutečně stačí mít jedno, dvě děti, víc ne, a ta pracující žena je v jednom kuse umletá jak ve mlýně. A na oddych není nikde čas, je to téměř beznadějné. A jak píše pán nade mnou, ta životní úroveň za tuto otročinu je nakonec ještě mizerná. To je sebarozvoj k závidění!!!

   Vymazat
  5. Je to sice adresováno Markovi, ale odpovím z pohledu ženy. Vystudovala jsem informatiku, programování a ta práce mě opravdu baví. Jezdili jsme na školení, učili jsme se nové věci. Musím říct, že svoje děti miluju, ale už jsem se nemohla dočkat, až půjdou do školky. Představa , že budu doma a budu se jen starat o domácnost, je pro mě hrozná.A navíc když je žena plně závislá na svém muži, tak toho bohužel
   většina zneužívá. Znám z vyprávění prababičky, jak moc" šťastné" byly ty ženy v domácnosti za první republiky, pokud se nejednalo o bohaté rodiny.Nejlepší je, že hlavně muži vědí, co je přirozenost ženy a jak budou šťastné, co by měly dělat.

   Vymazat
 5. Ve světě dle představ pana Makowa bych byla zřejmě illuminátkou.
  K příspěvku z 15:44 hod. polemizují s názorem, že "rodina je základ společnosti". Možná v jiných realitách, v mé je např. základem společnosti člověk. Společnost tvoří lidé. To je vše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se týče toho, co jste napsal: No děs a hrůza. Postrádá to jakýkoli morální rozměr a zdravý rozum. Podrobně rozeberu některé Vaše statě: "Žena v 50. rokoch 20. storočia (v amerických domácnostiach) poznali LEN STAROSTLIVOSŤ O DETI A DOMÁCNOSŤ........... Boli používané na "výrobu" deti a ich odchov (mimofinančný, ale jedlo sa kúpilo alebo zaobstaralo za peniaze - majetok, ktorý zadovážil muž)... " Má úvaha, co by mohlo být myšlenkovým stejně hloupým adekvátním protipólem v mužském myšlení: Muž (sobecký a neodpovědný) s rodinou by si taky mohl myslet, že by mu bylo lépe, kdyby neměl žádnou rodinu.. Všechny vydělané peníze jen pro sebe! Ta trocha sexu vyžebrané doma na manželce jednou za 14 dní (protože ji pořád bolí hlava atd.) mu přeci za to strádání a dřinu nestojí...! A co třeba ti nevděční haranti...., kdoví jestli jsou vůbec jeho, že? "BOLI VO VäZENÍ v podstate......" No jako by muž zase nebyl ten v podstatě s koulí u nohou..., jak je to někdy ztvárňováno na svatbách! "Muž si mohol "kráčať svetom", žena bola v podstate zavretá na svojom pozemku, maximálne tak šla do obchodu........ TOTO SA TI ZDÁ NORMÁLNE ??? " No to vypadá, jako by si muži s povinností uživit své rodiny mohli dělat co chtěli, ale nebylo to tak. Museli jít tam, kde mohli nejlépe dostát svým povinnostem a své cti. Ale uznávám, že držet někoho na nějakém pozemku proti jeho vůli není normální... Ale nějak mi připadá, že ženám toto nikdo nedělal. Ty které nechtěli, přece se nemuseli vdávat a mohli se kdykoliv utrhnou a odejít beze cti od rodiny, že? Sice by je jejich okolí odsuzovalo atd., ale do vězení by nešli a kamenování by se taky bát nemuseli... "A keď umrel muž, čo sa stalo so ženou, ktorá nevedela ako sa uživiť ??? ... Potom už nebolo z čoho variť, za čo kúriť a podobne..... " Co vím, křesťanské komunity v USA v té době rády takové rodině přispěchali na pomoc... A když žena byla pěkná, a i když nebyla, často sama dlouho nebyla

   Vymazat
  2. To je pravda, že společnost tvoří lidé, ale lidé přeci ve většině případů se generují a vyrůstají v rodinách... - zatím... V mé koncepci to jsou rodiny jako ty nejmenší svépomocné jednotky... Rodiče pomáhají dětem, sobě navzájem... a později děti rodičům... A to velmi rozličnými způsoby. Společnost zde je taky kvůli kooperaci lidí a jejich vzájemnému pomáhání si, ne? Není tedy pochyb, že rodina je základ společnosti.

   Vymazat
 6. K tomuto bych si dovolila citovat několik slov, která řežou přímo do srdce svou jasnou pravdu:
  Pozemská žena, která se podřizuje rozumu, zatlačuje právě tím své pravé ženství zpět. Jmenovitě nynější nepřirozené, tedy zákonům stvoření odporující, ženským světem prováděné napodobení mužů, jakož i vysloveně rozumové práce musí mít těžké následky pro ženství, neboť v tom je porucha harmonie ve stvoření! Žena! Co říká již toto slovo samotné jakožto souhrnný anebo základní pojem čistoty, půvabu a touhy po světlých výšinách! Jak velikou, vznešenou a ušlechtilou jsi měla být, pozemská ženo, a co jsi sama ze sebe udělala! Nedovedeš již ani vycítit, že tvoje oblíbená společenská hra uplatňování se a činění se žádoucí, že každé slovo, ano i každý pohled na tebe z mužské strany je ve skutečnosti jen pohanou tvé ženské důstojnosti, pošpinění tvé Bohem chtěné čistoty! Ženo, jestliže se neprobudíš ke své vlastní hodnotě ve stvoření a nebudeš podle toho jednati, rozdrtí tě zpětný účinek tvé veliké viny dříve, než se naděješ! A ty, muži, spatřuj konečně v ženě onu velikou pomoc, jíž potřebuješ a které nemůžeš postrádati, chceš-li jíti podle zákona Božího. A cti v ženě to, k čemu ji Bůh určil! Způsob tvého cítění k ženě bude ti branou ke Světlu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravdivá slova, zbývá dodat, že je to citováno z knihy Svět Grálu- každému doporučuji

   Vymazat
 7. Když jsem článek četla, jen jsem nesouhlasně kroutila hlavou...ale pak jsem se zamyslela a...sice se neztotožňuji se vším, ale!... Když se ohlédnu za svým životem, tak jsem si prošla zajímavými fázemi. Vystudovala jsem technickou VŠ a rozhodla se všem ukázat, že i ženská dokáže dělat "chlapskou" práci. Pracovala jsem na stavbě, nejprve jako mistrová, později jako stavbyvedoucí. Upřímně, neznám jinou ženu - stavbyvedoucí. V osobním životě jsem štěstí moc neměla, za prvé jsem měla časově velmi náročné povolání, za druhé muži ze mě měli respekt, za třetí jsem chorobně žárlila. Když nad tím teď uvažuji, žárlila jsem na ŽENY...já totiž nikdy moc ženská nebyla, odmala jsem sportovala, chyběly mi klasické ženské křivky... Chovala jsem se, mluvila a možná i trochu vypadala jako chlap. Paradoxně jsem si tím zvyšovala sebevědomí, připadala jsem si tím blíže mužům a ženskosti žen jsem se vysmívala. Teprve v necelých 30 letech jsem potkala muže, se kterým jsme měli zpočátku velmi divoký vztah, ale nakonec jsme se vzali a nyní píši z pozice matky dvou dětí, která se učí být ženou :-) Už si nedokážu představit, že bych se vrátila na stavbu. Nemáme televizi, nekupuji noviny ani časopisy (tedy kromě Meduňky :-) ), velmi mě baví vaření a pečení. Naučila jsem se i háčkovat a plést... A dokonce jsem si už koupila i pár sukní :-) Objevila jsem svou duchovní stránku a pracuji na sobě. Vždy jsem si myslela, že když už toho svého nebudu moci snést, jednoduše se rozvedu (stejně jako jsem se vždy rozešla s přítelem, když mi přestal vyhovovat). Ale dnes vím, že bych to neudělala. Moje místo je vedle něj a společně s našimi dětmi. A tak děkuji za tento článek, protože díky němu jsem si toto vše, vlastně i svou proměnu, uvědomila ;-) Když to shrnu, jde vlastně o to, že feminizace zvyšuje ženám ego a tím zapomínají na svůj duchovní rozměr. A vo tom to je.... R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Držím vám palce co jich jen mám, aby vám váš muž neoplatil po mužském způsobu. Přesně tohle jsem si myslela taky, že moje místo je jen vedle něj a našich dětí a svůj život podřídila tomu jeho. A protože dobré skutky je potřeba po zásluze trestat, trestu se mi dostalo - podvedl mě s největší courou široko daleko. Od té doby jsem svůj přístup k "sebeobětování" hodně změnila a rozhodně ten trest nezůstal bez odvety. Ona každá sranda má své hranice... ;-)

   Vymazat
  2. Moje cesta vedla přes genderová studia, feminismus, Simone Beauvoir atd,teď peču kváskový chleba, a je mi dobře.Dita
   PS: manžel mě taky podvedl s největší courou, dalo mi práci pochopit, proč to tak bylo

   Vymazat
  3. To se ale mýlíte, já svůj život nepodřizuji mému muži. O tom nikde nepíšu... Stojím si ale za tím, že mé místo je vedle něj. Myslím si, že kdyby mě chtěl podvést, mohl to udělat v době, kdy jsem chorobně žárlila a patřilo by mi to. Ale náš vztah je postaven (teď už určitě) na důvěře a nemyslím si, že by měl důvod mě podvést. Navíc máme oba dost dobře vyvinut smysl představit si, co by následovalo a zda by to stálo skutečně za to. A pokud by k tomu přeci jen došlo, pak já bych měla štít čistý...záleželo by jen na něm, zda by odešel za jinou nebo zůstal s náma. (Mimochodem, to, že muž podvede ženu, má vždy nějaký důvod...) Nemám ambice opětovat zlé zlým, a už vůbec ne snížit se k tomu, abych jej podvedla s jiným - vždyť bych byla sama proti sobě, no ne? To má být msta?? Komu? Jemu nebo sobě...? Víte, jsou věci, které člověk nevrátí, ale je moudré se z nich poučit. Každý má právo poučit se ze svých vlastních chyb. A na závěr: od chorobné žárlivosti jsem došla až do bodu, kdy si myslím, že jsou daleko horší věci než nevěra... R.

   Vymazat
  4. Napsala jste hezky, upřímně, ale Vaše ženství (a obětavost ) v rodině se mohlo rozvinout především díky tomu, že jste si patrně vzala velmi kvalitního, charakterního a milujícího muže. To byl i můj případ, a proto jsem se svým mužem dodnes (37 let). Kdybyste si takového muže ale nevzala, tak byste své ženství a mateřství rozvinout nemohla- a třeba už byste byla v této chvíli rozvedená. Tím chci říct, že nezáleží pouze na ženách, jak se domnívá Makow, ale velmi záleží i na chování dnešních mužů.

   Ke své práci se určitě časem vrátíte, už jenom proto, že jsou tak nastavené podmínky zákonem. A zákon je neúprosný, ženy, které se obětují rodině a nemají odpracované roky, nedostanou důchod. Já jsem se pro rodinu také obětovala, i předepsané roky jsem odpracovala, ale důchod je tak minimální, že je až směšný. Prostě žebračenka. Kdyby mě muž opustil, mohla bych se jít pást na louku a bydlet pod most, nebo se hodit na krk svým dcerám. Tolik tedy o obětavosti žen v rodině.
   Jarmila 2

   Vymazat
  5. Feminizace a liberalizace lidstva je nejvyšší svinstvo, kterého se mocní na nás dopustili, a stále ještě dopouštějí ! Kdo ví, rozumí, a kdo ne, bude mít hloupé kecy !

   Vymazat
 8. Perfektní článek odrážející realitu,je nutno se zamyslet.

  OdpovědětVymazat
 9. Skvělý článek. Díky orgonete. Žena a matka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zeny a matky prosim Vas, uz si konecne nenechte nikym radit, co mate nebo nemate delat a jak se mate chovat, a to hlavne ne od muzu, kteri tento svet dovedli tam, kde prave je....Samy vite nejlepe, co mate delat...

   Vymazat
 10. Co, článek. Ale příspěvek v 18:36 je hezký.

  OdpovědětVymazat
 11. www.miroslav-zelenka.cz harmonie energii jang a jin

  OdpovědětVymazat
 12. Zajímavý článek a ještě zajímavější diskuze, ze které je evidentní naprostý chaos a zmatenost pokud jde o roli ženy (ale i muže) v posledních min 100 letech. A není to jen vinou iluminátů a médií a blabla, ale HLAVNĚ díky odtržení od sebe sama. Každý přece prožívá v určitém čase a místě svoji roli jinak, to přece nejde nějak generalizovat, ne?

  OdpovědětVymazat
 13. S článkem naprosto souhlasím! Rozděluji svůj život na "před dětmi" a "po dětech". Narození mých dětí jaksi nevědomky způsobilo můj obrat o 180°. Po deseti letech doma s dětmi jsem moc toužila jít do práce a konečně vydělat nějaké peníze, kterých jsme měli nedostatek. Inu, velká rodina... V zaměstnání jsem vydržela 2 roky a dobrovolně se vrátila do domácnosti. Všichni si klepali na čelo, jak můžu opustit práci a vrátit se do finanční nejistoty. Věděla jsem najednou, že mé místo je doma. Tam, odkud jsem tak moc chtěla utéct mezi "normální" lidi. A že žádné peníze nemohou vynahradit čas pro rodinu a domácnost. Jsem tedy zpátky sice ve finanční tísni, nicméně nesmírně šťastná. Že jsem tu pro děti, které mě po příchodu ze školy vyhledávají. Že milují, když jsem doma, když je navařeno a napečeno. A já to miluji též. Miluji chvíle v kuchyni, kdy vím, že tvořím s láskou. Miluji, když se po mě děti shání, jestliže nejsem doma. Miluji, teplo domova a vím z hloubi srdce, že to tak mám mít. Jsem neskutečně šťastná, že jsem si dokázala proti všem (i proti vlastnímu muži) uhájit hlas svého srdce a z práce se vrátit domů. A dokonalým zázemím jej podporovat v jeho mužské roli - uživit rodinu. Konečně i on došel k tomu, že mít doma láskyplnou náruč, teplo domova a blahobytnou kuchyň je velký luxus. Víc než uštvaná žena, víc než peníze, které by donesla a které vůbec neodpovídají tomu, kolik času stráví mimo domov.
  I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem na tom úplně stejně, i když děti jsou už dospělé, stále jsem v domácnosti, nejmladší dcera je na střední, peněz jsme neměli nikdy nazbyt, žili jsme skromně, ale krásně. Každý den navařeno, napečeno, malá zahrádka a spokojené děti i manžel. Vždycky vzpomínám, když přišly děti domů, otevřel jim manžel tak jsem slyšela- kde je maminka? Teď mám koníček, občas z toho něco prodám, takže je nějaká koruna na víc a je nám fajn. Nejde k tomu, ale ženu nutit, některá to doma nezvládá, chybí jí společnost jiných lidí, tak jako některým ženám chybí starost o rodinu, manžela, děti a domácnost. Když jsem odložila první dítě do MŠ, tak jsem strašně trpěla, zůstala jsem doma a další děti ode mne odešli až v 7 letech do školy. Nikde jsem nepracovala, ale pro svoji rodinu jsem udělala určitě víc, než kdybych domů nosila výplatu a pro sebe určitě taky, protože vždycky jsem byla jsem neskutečně šťastná.

   Vymazat
  2. Schvaluni vám vaše rozhodnutí. Mám jedny příbuzné, kteří jsou v práci od rána do večera, prachů spousty, dům, drahé auto, drahé dovolené u moře, ale na děti nemají čas. A když už nějakou chvíli vyšetří, tak jedině u počítače nebo TV. Ty děti kolikrát chudáci chodily za rodičema ůprosit, aby si s nima chvíl pohráli, ale byly odbyty, ať se něčím zabaví. Nakonec to dopadlo tak, že chodí do rodin svých kamarádů, kde o děti zájem mají, a vůbec se nechtějí zdržovat doma. Je to tam pro ně naprosto cizí ! Dostávaly za to různé zákazy, výhrůžky, snížení kapesného,ale nic to nepomáhá, ty děti nemilují svoje rodiče za jejich chování k nim, a proto od nich utíkají jak jen mohou. Věřím, že než jim bude 18 let zdrhnou z domu nadobro.

   Vymazat
  3. Paní, přesně, přesně!!! Píšete i za mě, já bych to lépe nenapsala a přesně tak to cítím! Já to též udělala, chodím do práce sporadicky, 1x týdně, a zbytek jsem doma. A mám velmi vysoké vzdělání. A miluji a vážím si přesně toho, co Vy. Tomu se dle mého kariéra nikdy nedá rovnat. Ale říkám - dle mého, každý k tomu musí asi sám dojít. A také jsem neměla plný souhlas rodiny, nejvíce mě mrzelo, že to nepochopil můj tatínek, kterého velice miluji a ctím, ale tímhle jsem ho zklamala. Můj manžel též záhy ocenil, že je velmi fajn, když nemusí v práci hlídat minuty, aby vyzvedl děti támhle odtamtud, ale může práci dodělat a nic ho nehoní.Stejně jako nehoní nic mě. Eva.

   Vymazat
 14. Článek se mi taky líbí, ne sice ve všem, ale podstata ano. Snažím se nosit sukně a říkám si, jsem holka, jsem holka.....jo zapomněly jsme, že ženy získávají energii z matičky země....
  Já vím, že se některým ženám bude zdát v součásné době " volných vztahů" pobuřující, že se mají "obětovat, odevzdat" jen jednomu muži a rodině, ale pokud poznáte toho "pravého", tak je to nádhera. Ale jak ho poznat, když média ohlupují děvčata již v dětských časopisech SEXEM, SEXEM..... O zákonu RITA je neinformuje nikdo. Pokud by věděly, že již první sexuální styk bude mít fatální vliv na jejich potomky- myslím, že by nebyly tak benevolentní a lehkomyslné ve svých vztazích. Maminky děvčat, přečtěte si o zákonu RITA a řekněte to svým dcerám. V časopisech a na diskotékách se to nedozví...., Marie
  http://vedomie.wordpress.com/2013/10/28/zakony-rita-2/

  OdpovědětVymazat
 15. Tento clanek je tezce iluminatsky manipulativni a je tam spoustu kecu....divim se, ze to orgo vubec vystavuje...Muzske jesitnosti je tento clanek velmi vhod,ukazuje na to, ze co se zenam podarilo prosadit za lepsi podminky pro zivot, je vlastne spatne. Opravdu jsem si nevsimla, ze by media feminismus prosazovala, jak se pise v clanku. Prave naopak, v mediich feminismus neustale zesmesnuji...Ale nebyt feminismu dosud by zeny nemohly studovat na vysokych skolach, nemohly by volit, byly by zcela financne zavisle na muzich atd., atd... Pro ego muzu je tezke unest , ze v mnoha smerech uz nemaji o tolik vyhodnejsi pozice, jako tomu byvalo. Takze pro nektere je urcite lepsi uverit,ze za vse spatne mohou opet zeny, zvlaste kdyz ten pan mluvi o Iluminatech, tak to musi byt pravda, ze ano...je to ta sama taktika, dohromady se smichaji nektere pravdive udaje se lzi a vyvodi se manipulativni nepravdive zavery (podobne jako u Teal Scott).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manipulace a snaha o ovládání žen, aby i ten neúspěšný a neschopný muž byl víc jak žena a ona k němu musela vzhlížet, to by se pánům líbilo. Spíš by to chtělo, aby i muži v sobě objevili a rozvíjeli svou ženskou stránku a snažili se o porozumění a spolupráci místo o vládnutí.

   Vymazat
 16. A co tykhle respektovat jin navenek a jang uvnitř? A u mužů obráceně a možná bychom si lépe porozuměli. Sama jsem byla jsem v prvé polovině života hodně, hodně "ženská" i mé hormony tomu odpovídaly. Pak jsem z toho přebytku hormonů těžce onemocněla. Odvážila jsem sepak konečně najít v sobě i mužský princip a ejhle hormony se srovnaly a celá jsem se zharmonizovala. Jsem pro i proti :-) Žena i muž :-)

  OdpovědětVymazat
 17. 12. února 2014 17:14...dalsi varianta je mila pani, vy jste zila jen s idioty...coz teda uz taky neco rika. Ale jo budte mrcha, jak chcete...zda se, ze je to vase jedina moznost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No někdo přece musel to zlatokopský myšlení ženy naučit, nebo se pletu ?

   Vymazat
 18. Anonymní 17.38 a zejména 18.36: vaše komentáře jsou lepší než sám článek ! :)
  Vo tom to je :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Šafrán je velmi vzácný a drahý stejně, jako tyto a podobné komentáře !

   Vymazat
 19. Nejlepší komentáře na Orgonetu píše autor, který se podepisuje Vítězslav K. Více takovýchto komentářů a měl by psát i články!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nenálepkujte předčasně, těch výtečných komentátorů je tu mnohem víc, než jste zdá se schopen/na dohlédnout.

   Vymazat
 20. Dobrý den všem :-), je velice zajímavé vidět úhly pohledu vás všech. Osobně si myslím,že neexistuje nějaký zaručený správný model vztahu,nebo rodiny. Každý člověk má ten dar, že dokáže prožívat svůj život v souladu se svým srdcem. To je podle mne důležité a jestli jste muž nebo žena na tom nezáleží. A stejně tak každá žena( jakož i každý muž) může být kým chce. Záleží i na našem původním plánu,co cítíme jako správné. Asi by nikdo neznal žádnou Marylin Monroe,kdyby to byla zasloužilá matka 5 dětí a žila poklidně na okraji města se svým manželem a o to jde :-). Její role na zemi byla jiná,je stále inspirací pro mnoho žen i mužů a to v tom nejlepším slova smyslu. Matka Tereza byla ztělesněním lásky,kterou se rozhodla dát celému světu,ale záleží přeci jenom na nás! Svoji lásku si můžeme ponechat pro sebe,můžeme ji dát jednomu,nebo více mužům a nebo, ji můžeme dát celému světu :-). Zdá se mi to velice jednoduché.....a tak vám všem přeji SPOUSTU LÁSKY

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc se mi líbí Váš komentář:-) Záleží na nás, jestli chceme být chvíli mužštější, pár roků ženštější... Ony samy ty role, jak postupně v životě přicházejí, nás do toho vpraví, pokud je s pokorou přijmeme. A s pokorou přichází i dobré ovoce těch rolí. Přijmout matku, přijmout i vášnivou milenku, přijmout pečovatelku i režisérku divadla,masérku i kuchařku, bojovnici za týrané lidi nebo spisovatelku....JaJi

   Vymazat
  2. Tak tohle by měl orgo vystavit místo manipulativního článku.Plný souhlas

   Vymazat
  3. Nebuďte až zase tolik skeptický. Modely rodin a jejich vztahy jsou známy docela dobře za těch kolik tisíc let lidské historie. Problém je v tom, že jsou současné generace v tomto ohledu účelově schválně degenerovány, a také tím, že jsou cíleně mezigenerační vazby a zkušenosti. Cílem je to, aby mladí lidé do svých životů implementovaly pouze to, co jim podsouvá nebo dokonce nařizuje tato technokratická zločinecká společnost skrze své zvrácené, zvrhlé normy a zákony.

   Vymazat
 21. přijde mi zvláštní, jak někteří muži vykřikují, co je pro ženy nejlepší. jako, když žába učí ptáka létat. je už docela dost žen, které pomáhají ostatním ženám, jak najít jejich přirozenou ženskost, ale jejich články nikdo moc nešíří. existují weby, semináře a různé meditační skupiny pro ženy atd. myslím, že bude lepší, když probuzení žen necháme hlavně v roli žen. a pánové ať se zabývají zas svou cestou, jak být mužem. jinak všechny zdravím :)
  žena

  OdpovědětVymazat
 22. Když někoho miluji, tak ho nezradím. Zradit znamená zklamat jeho důvěru. Já mám tebe a ty máš mě a když spíš s jiným člověkem, tak už to neplatí. Důvěra se zcela neobnoví nikdy. Programy, které nám nedovolí zradit druhého jsou užitečné. Slabost a nebo zvědavost, posedlost a nebo absence svědomí. Nikdo přeci není tak hloupý, aby nevěděl, že si bere z cizího talíře a že až od toho uteče, že to bude muset někdo zaplatit. Jak se do lesa volá, aneb podobné se přitahuje. Vždy mě fascinuje, kolik toho na sebe lidé prozradí ve svých příspěvcích. Pravda je jenom jedna a proto nesuďte. Názory dneška jsou zítřejší prach. Trochu se změníš a všechno je jinak, i opačně. Martin Havran

  OdpovědětVymazat
 23. Ta paní, která pracovala jako stavbyvedoucí, to moc pěkně vystihla. Držím jí palce.

  OdpovědětVymazat
 24. Zajímavý film na zamyšlení - jak by to vypadalo, kdyby světu dominovaly ženy...
  Zkoukněte...je to ,,odstrašující" katastrofa :( ..., která nepotřebuje komentář...i když se jich po zkouknutí objeví zřejmě mnoho!!! http://www.stern.de/panorama/youtube-film-majorite-opprimee-wenn-frauen-die-welt-regierten-wie-maenner-2089375.ht

  OdpovědětVymazat
 25. Kolotoč sa krúti.Sedia v ňom muži aj ženy.Prispôsobujú sa dobe, technike, situáciám,okolnostiam.Jeden kričí "nech sa krúti naspať" druhý "doprava" tretí "doľava",ale on ide stále ďalej. Čo spravím? Buď vystúpim alebo v ňom ostanem sedieť........

  OdpovědětVymazat
 26. Nechci tento clanek hodnotit jako skvely nebo mizerny, to by bylo velmi subjektivni. Kazdopadne vybocuje uplne ze vseho, co jsem zde az dosud stacil precist. Proc? Obsah a poselstvi odrazi skutecnost velmi verne i v prurezu byt kratce popisovane historie. Proto cim verneji odrazi realitu, tim vice se priblizuje pohledu Bible = pohledu Stvoritele a tim bude nutne naprostou vetsinou lidi v opovrzeni a mozna nakonec tento blog nebude mit temer kdo cist. Jen mrtve ryby pluji s proudem ducha tohoto porouchaneho sveta, ktery je v rebelii proti bbiblickemu Stvoriteli. Ano, je to zde kadopadne anomalie, dosud onou vyjimkou z pravidla, ktere zde az dosud - nebojim se rici - predstavuje duchovni stoku, ktera neodmita prijmout cokoli, co nema nic spolezneho s pravdou, pouze s jakymsi zdanim pravdy, ktere hraje na svrablave usi tech, kteri si hledaji sve kameloty duchovniho podvodu. Netusim, jestli autor zaradil clanek v pominuti mysli anebo za plneho vedomi, pripadne si zde neco netestuje. Pokud se pomatl na rozumu, pak toto blaznovstvi je podstatne silnejsi nez moudrost svetska. A jestli byl strizlivy, pak mu i tak drzim palce, aby vydrzel a jiz vice se nenechal uzitecnymi idioty dabla duchovne opijet. Prospeje tim nejen sobe, ale i tem, kteri sami nedokazi rozlisit lez od pravdy.

  J 14,6
  Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.

  OdpovědětVymazat
 27. Porodnost neklesla z důvodu že by ženy nebyly plodné anebo nechtěly děti,toto je velký omyl,ale z toho důvodu že muž vymyslel antikoncepci kterou se ženy krmí jako jídlem a ta vychází již dlouhodobě do přírody,kde se dostane do vody ...tento princip zná už v dnešní době každý a i to že ta antikoncepce má vliv na vodní živočichy jak je tím naplněná ...a co to dělá s mužskou populací? že právě většina mužů je neplodná. Na ženy má tento způsob ochrany mnohem menší dopad než na muže. A kdo si to vymyslel ? zase muž ...jak to že nevymyslel ochranu antikoncepci pro sebe ? ale viagru ano ! .....a potom začnou svádět veškerou formu změny jako jsou feministky jen a jen na ženy ony mohou za současný chaotický stav ? ! anebo když reagují lidé v komentářích že nikdo nemá právo brát jinému život ...ale požadují trest smrti ! jakou logiku má takové vyjadřování ....prostě se lidé vyjadřují a myslí podle něčí předlohy a myslí si jak jsou v právu se takto chovat. Tento článek je v podobném duchu.

  OdpovědětVymazat
 28. Nejak ubudlo láskavych článkov. Príliš veľa energie ste tu dali ... a výsledok ? B

  OdpovědětVymazat