14. února 2014

Psychotronické zbraně - petice kanadské vládě

Díky čtenářům za odkaz na tuto petici zveřejněnou na exopolitice.cz.

Zdroj: http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/psychotronicke-zbrane-petice-kanadske-vlade/

Psychotronické zbraně - petice kanadské vládě
10.02.2014 17:37
Překlad: Ladislav Matějka

Vážený člene kanadské vlády:

Obracíme se na Vás jménem Organizace obětí psychotronických zbraní (ovládání mysli) a žádáme Vás o pomoc pro početné kanadské voliče, kteří jsou neprávem terčem útoku psychotronickými zbraněmi (anebo zbraněmi na ovládání mysli, elektronickými, využívajícími řízenou energii, neurologické, nesmrtící), a to bez jejich vědomého souhlasu.

My a mnoho dalších jsme TÝRÁNI A MRZAČENI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE NA OVLÁDÁNÍ MYSLI 24/7 (24 hodin, 7 dnů v týdnu – pozn. překl.) Nebyli bychom týráni ani manipulováni v řádně fungující, právní společnosti.


Oběti psychotronických zbraní uvádějí detailně ty nekrajnější a nejtotalitnější případy porušování lidských práv v historii lidstva, včetně úděsných případů psychologického týrání a mentálního i fyzického mrzačení.

Kriminální živly vystavují lidské subjekty nepřetržitému sledování, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Monitorují lidský mozek, včetně myšlenek, reakcí, motorických povelů, sluchových vjemů a vizuálních obrazů. Soustavně mění vědomí a zavádějí do mozku hlasy, zvuky, povely, „sny“, a další rušivé podněty. Bezprostředně zneužívají, týrají a napadají naše těla – včetně provádění pokročilých medicínských postupů na dálku.

Mezi některé symptomy napadených osob patří :

 • Mikrovlnné slyšení a týrání intenzívním, hlasitým, elektronicky znějícím zvukem
 • Zkreslení vidění a halucinace
 • Manipulace vůle, emocí, pocitů a vjemů
 • Manipulace lidského chování: vynucená řeč, nedobrovolné pohyby těla, přenos specifických povelů do podvědomí, povinné provádění těchto povelů
 • Čtení myšlenek na dálku, vyvolávání myšlenek, „implantace“ charakteru
 • Oslabování smyslového vnímání: neschopnost koncentrace, narušení schopnosti racionálního a samostatného myšlení
 • Ztráta paměti a vědomostí
 • Neadekvátní stavy, které napadení jedinci předtím nikdy nezažili (stavy narkotického opojení, deprese, chorobné tužby apod.)
 • Ovládání spánkových vzorců: spánkový nedostatek, případně neovladatelný spánek
 • Rozmazané vidění
 • Křeče, záchvaty a výbuchy
 • Nesnesitelná uměle vyvolaná bolest v jakékoli části těla, včetně zástavy srdce a dalších závažných medicínských stavů

Vyšetřování těchto zločinů je v kompetenci RCMP (Královské kanadské jízdní policie – pozn. překl.). Opakovaně jsme kontaktovali RCMP, policii, bezpečnostní a zpravodajské služby, soudy a další vládní instituce, avšak všechny naše žádosti o pomoc a ochranu zůstaly naprosto ignorovány nebo potlačeny. Vládní „nicnedělání“ nabývá v této situaci formy schvalování těchto zločinných, fašistických experimentů ovládání mysli na nevinných a bezbranných lidech. Proto nese kanadská vláda za tyto zločiny odpovědnost. Kanadská vláda musí dodržovat zákon o národních, mezinárodních a lidských právech a chránit kanadské občany těmito zákony. Místo toho jsme ale svědky obrovského rozporu mezi uznávanými principy a hodnotami na jedné straně a realitou na druhé straně.

Je naší odpovědností zaznamenávat a upozorňovat svět na tyto hrozné zločiny a mimořádné nebezpečí, které tyto technologie staví proti demokracii, lidským právům, soukromí, mentální a fyzické svobodě a zdraví všeho lidu. Toto jsou ty nejstrašlivější myslitelné zbraně a zločiny, a tito lidé tím, že je používají, jsou masoví vrazi a konspirátoři, kteří provozují fašistické, totalitní a fundamentalistické intriky.

Doktor Josef Mengele a další nacisté, kteří zahájili vývoj těchto technologií v koncentračních táborech za 2. světové války, byli po válce přivedeni z Evropy sem, aby pokračovali ve svých zvěrstvech. MKULTRA (projekt CIA na ovládání mysli – pozn. překl.) byl prvním z těchto ilegálních a nemorálních experimentů s nedobrovolnými oběťmi. My jsme poslední oběti. TOTO MUSÍ PŘESTAT a lidé, nesoucí za to odpovědnost, musejí být odhaleni a postaveni před soud za tyto úděsné zločiny proti lidskosti. My pouze žádáme, aby naše lidská práva byla respektována, a aby kanadská vláda jmenovala Výbor, který se podívá této velice závažné věci na kloub, a to na základě důkazů, shromážděných, zachycených a zformovaných oběťmi za dlouhá léta.

Toto těžké porušování lidských práv musí být okamžitě vyšetřeno.

S úctou,


Galina Kurdina, helenkurdin@yahoo.ca, 385 Apache Trail, North York, ON, Canada, M2H 2W6. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Carlo Calandra, carlocalandra@hotmail.com, 21 Knowland Dr, Toronto, ON, Canada, M9A 4L7. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


David Smith, davidlsmithss@yahoo.ca, 1454 Trillium Way on Gabriola Island, BC, Canada. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Carmen Marie France Markey, cmarkey06@hotmail.com, 406-1575 Best Street White Rock, BC, Canada, V4B5K1. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Nicole Delpeuch, Nicole1124@videotron.ca, 3130 rue Berthiaume, Laval, QC, Canada, H7M 2K3. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Robin Yan, speakoutandrr@hotmail.com, 1807-160 Alton Towers Cir., Scarborough, ON, Canada, M1V 4X8. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Alan Grieve, agrieve12@sympatico.ca, 31 Alexander St, suite 312, Toronto, ON, Canada, M4Y 1B2. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Rob Beattie, quantumleap1@live.com, 10 Redfield Ave, Nepean, ON, Canada, K2H 6A8. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Gerry Duffett,duffett52@yahoo.com, 3358 - A McCowan Rd – Basement, Scarborough, ON, Canada, M1V 5P5. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Mark Holden, markwholden@hotmail.com, 11 Centre St. Box 6, Conn, ON, Canada, N0G 1N0. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Susan Michael, susrswd@telusplanet.net, P.O. Box 519,105 Lepine Ave, Fort Chipewyan, AB, Canada, T0P 1B0. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Justin Haldorsen, jdh1@ripnet.com, 3646 Gliderway Private RR#3, Mantoick (Ottawa), ON, Canada, K4M-1B4. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Cecilia Mallon, malloncecilia@hotmail.com, 447 LaCloche Lake Rd, Massey, ON, Canada, P0P 1P0. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Derrick Robinson, derrickcrobinson@gmail.com. President Hnutí za osvobození od skrytého zastrašování a sledování. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Moe Hosny, moe_hosny@yahoo.ca, P.O. BOX 10, Gedimino Str. 7, Vilnius 01002, Litva. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


John Finch, tijohnfinch@gmail.com, MCmailteam@gmail.com, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Austrálie. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Christine Lynn Harris,christinelynnharris@hotmail.com, 530 Divisadero St, San Francisco, CA 94117. Zacílená osoba, členka Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


Richard Centeno, deniminlb@hotmail.com, 154 Tunstead Ave #2, San Anselmo, CA 94960. Zacílená osoba, člen Organizace obětí psychotronických zbraní (Ovládání mysli).


3. Knihy a články týkající se elektronických zbraní, technologií na ovládání těla a mysli, viz: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/ , vyhledávač pro knihovnu Medline, službu národní knihovny USA pro lékařství a národní institut zdraví:


 • Moreno JD., 2004, Agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů ve vaší mysli, Cerebrum;6(4):91-9
 • June 2003, Mlčení neuroinženýrů, Nature, 423(6942):787
 • Hoag H., June 2003, Kontrola na dálku, Nature, 423(6942):796-8.
 • Rudolph A, July 2003, Armáda: chytrý stroj by mohl přinést benefit miliónům, Nature, 424(6947):369
 • Keiper A, 2006, Věk neuroelektroniky, New Atlantis,11:4-41
 • Durand DM, 2007, Nervové inženýrství—nová disciplína pro analýzu a interakci s nervovou soustavou, Methods Inf Med, 46(2):142-6.
 • Birmingham JT, Graham DM, Tauck DL, May 2004, Plovatka bahenní a rozvoj neuroelektronických technologií, J Neurosci Res,76(3):277-81
 • Kawato M, June 2008, Robot s ovládáním mozku, HFSP J., 2(3):136-42. Epub 2008 May 23
 • Glannon W., February 2006, Neuroetika, Bioetika; 20(1):37-52.
 • Fuchs T., November 2006, Etické problémy v neurovědě, Curr Opin Psychiatry;19(6):600-7
 • Butler D., January, 22, 1998 “Pokrok v neurovědě může ohrozit lidská práva”, Nature, Vol, 391, p. 316
 • Delgado JM, Mark V, Sweet W, Ervin F, Weiss G, Bach-Y-Rita G, Hagiwara R., October,1968, Nitromozková rádiová stimulace a záznam zcela dobrovolných pacientů, J Nerv Ment Dis.;147(4):329-40
 • Horgan J., October, 2005, Zapomenutá éra mozkových čipů, Sci Am.;293(4):66-73
 • Delgado JM, November, 1955, Vyhodnocení trvalé implantace elektrod do mozku, Elektroencefalografie a klinická neuropsychologie, 7(4):637-44.
 • Delgado JM, June 1959, Elektronické ovládání pohybu a chování, Obchody Newyorské akademie věd; 21:689-99.
 • Faden RR, 1996 May, Dnešní výzkum lidského subjektu – závěrečná zpráva Poradního výboru o experimentech s ozařováním lidí, Acad Med;71(5):482-3.
 • Heath RG, December, 1963, Elektrická samostimulace mozku člověka, Americký psychiatrický časopis, 120:571-7.
 • Heath RG, January 1972, Rozkoš a mozková aktivita člověka. Hloubkové a povrchové elektroencefalografy během orgasmu, Časopis o nervových a psychických chorobách, 154(1):3-18
 • Adey, W. Ross, December, 1979, Neurofyziologické účinky radiofrekvence a mikrovlnná radiace, Bulletin of the New York Academy of Medicine, V.55, #11
 • Bawin SM, Gavalas-Medici RJ, Adey WR., 1973, Účinky modulovaných vysokofrekvenčních polí na specifický mozkový rytmus u koček, Brain Research, V.58.
 • Elazar Z, Adey WR., 1967, Spektrální analýza nízkofrekvenčních složek elektrické aktivity mozkové struktury během učení, Elektroencefalografie a klinická neurofyziologie, V.23.
 • Frey AH, 1965, Behaviorální biofyzika, Psychological Bulletin, V.65, #5.
 • Frey AH, 1962, Reakce sluchového systému člověka na modulovanou elektromagnetickou energii, Časopis pro aplikovanou fyziologii, 17/4, pg. 689 – 692
 • Eichert ES 3rd, Frey AH, June, 1976, Protokol: Reakce sluchového systému člověka na elektromagnetickou energii o hustotě s nízkým výkonem a pulzní modulací: hledání mechanismu.
 • Frey AH, Feld SR, Frey B., February, 1975, Nervová funkce a chování: Vymezení souvislostí, Annals of the New York Academy of Sciences, V.247

V knihovně Medline se nachází na 259 článků a knih o mozkovém rozhraní, 155 článků o neuroinženýrství, 80 článků o nervovém rozhraní, 18 článků o neuromechanických systémech, 580 článků o neuroinformatice, 20 866 článků o neurosnímkování, 1 380 článků o neuroprotézách, 26 článků o umělých a biologických nervových obvodech, 33 697 článků o nervovém ovládání, 3 678 článků o zpracování nervových signálů, 2 658 článků o nervovém modelování, 2 články o výpočtech nervové soustavy.


Více zde: http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/psychotronicke-zbrane-petice-kanadske-vlade/

10 komentářů:

 1. Rád bych to podepsal....jen nevím kde a jak

  OdpovědětVymazat
 2. http://orgo-net.blogspot.cz/2013/12/kdyby-byla-radiace-z-mobilu-viditelna.html jen pro připomenutí, na temné nadáváte ale jejich technologie používáte !

  OdpovědětVymazat
 3. Odkazy na Medlin jsou sice pěkný, ale představa, že to jde dělat "bezkontaktně"-na dálku, je mimo možnosti fyzikálních zákonů.Psychotronika jako taková je ovšem pavěda.

  OdpovědětVymazat
 4. Nie je to síce k téme, ale je to čudné :
  http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=reditel-od-jp-morgan-se-stava-5-bankerem-co-zemrel-behem-2-tydnu&cisloclanku=2014020066

  OdpovědětVymazat
 5. Pocit ovládání mysli zvnějšku je jeden z hlavních atributů paranoie. Vyhledejte si o tom něco.

  OdpovědětVymazat
 6. asi nějaká psychotronická zbraň byla na mě použita...co je to "lol"? nějak mě to nedocvaklo co tím míníš...

  OdpovědětVymazat
 7. megalol, jak si clovek s kontrolovanou mysli uvedomi, ze ma kontrolovanou mysl?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. lol, otevřít dveře a tam bílý králík přece :-)

   Vymazat
 8. V mysli sa mu zjavi Aolian =D

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.