19. února 2014

Zrcadlo - Cesta k domovu

Hezký den - „Orgonete.“

děkuji za zveřejnění a také vám všem, příznivci Orgonetu, za vaše reakce na článek „Zrcadlo“.
Aby však toho nebylo příliš málo, podívejme se na další příběh, který je pokračováním předešlého obrazu člověka jdoucího na cestě vlastního poznání a probuzení.
Tentokráte však s názvem - „Zrcadlo - Cesta k domovu.“

Zda příběh bude mít své pokračování nebo nikoliv, nevím, vše je totiž ve vašich rukou.
Anti
Jedná se mi o to, aby čtenáři případné komentáře psali s tímto vědomím, že skutečně pokračování vzniká na základě jejich ohlasu a hlavně obsahu. Učím se tímto znát jejich cesty, na které mohu reagovat a pokusit se odpovědět případným dalším pokračováním příběhu.
Děkuji za pochopení :-)
Anti

Zrcadlo – Cesta k domovu
Zvedám se z hroudy hlíny a ještě naposled pozoruji zrcadlo a toho, který se mi zdál býti cizincem, ale nebyl. I on odchází stejně jako já.
Cítím se dobře, neboť mi byla ukázána cesta – cesta, po které jedině musím jít a vše, co jsem směl prožít, musím přijmout do svého nitra jako své vlastnictví.
Tuším však, že přejde nejeden boj, ve kterém budu protivníkem především já sám, neboť léty navyklé způsoby myšlení a jednání se musí změnit, chci-li se stát novým ve všem, po čem toužím. Vím také, že se rozum jen tak nevzdá a učiní mnohé, aby mne oklamal a poskytl pouze zdání pravé cesty.
Měj odvahu,“ vyslovuji polohlasně a ubírám se směrem k domovu.
Sotvaže vykročím v naději ve své vítězství, slyším opět hlas v mém nitru. Hlas je však poněkud jiný, jakoby mi teď pomáhal někdo druhý!
Ano, je tomu skutečně tak. Tvým pevným rozhodnutím jsi současně změnil směr svého dalšího života i všeho toho, co tě potká. Změnil se proto i tvůj pomocník na další cestě. Tvé vedení je svěřeno nyní mě. Lidé nás často nazývají svým svědomím, které je napomíná a pomáhá, pokud si to přejí a chtějí nás slyšet.“
Je čas jít dále.
Nemysli si, ještě musíš sklidit mnohé příkoří a nesnáze, jež tě sevřou, které jsi dříve způsobil druhým! Vzpomeň si na zahradu, jež ti byla ukázána k tvému poučení, a která ve skutečnosti nebyla zahradou, ale cestou lidského ducha na své pouti Stvořením. Květiny a bodláčí pak opět ukazují obraz osudu člověka mezi lidmi v denním životě a jeho radost, štěstí nebo hádky a nenávist. Člověka, který se zmítá ze strany na stranu ve svém osobním boji se svými zlými a dobrými vlastnostmi.
Bylo ti ukázáno, jak jsi také sám dobře poznal, že každé přání člověka se vždy splní, ať je dobré nebo zlé. Vždy dostane o co žádá, avšak za všechno, co činí, je plně zodpovědný. To je ta nepochopená svobodná vůle každého lidského ducha. Tkví pouze v jeho rozhodnutí! Zákon mu pak nadělí v plné míře vše, co chtěl a druhým přál! Vrátí se mu proto všechno jeho jednání, jemu samému zmnohonásobené, do posledního zrnka! Vašimi slovy: kdo přeje – tomu bude mnoho přáno, kdo zasévá vítr, sklidí bouři! Je to tak jednoduché, a přesto pro mnoho z vás tak nepochopitelné.
Proto bylo řečeno, že chce-li člověk bojovat proti čemukoliv, vrátí se mu ještě více boje a touhy po boji, zasévá-li neporozumění, sklidí od lidí taktéž neporozumění, zaseje-li nenávist, sklidí opět nenávist. Dobře jsi to však pochopil, proto jsi zatoužil po světlé cestě života a já mohu ti být nápomocen do té doby, pokud se budeš snažit napravit vše chybné z minulosti!
Neboj se však toho, že máš ještě příliš mnoho k vyrovnání. Cožpak trestá otec dítě, které se viditelně snaží být lepší? I když u lidí je vše možné, u Zákonů Božích takováto nespravedlnost možná není!“
Jak to tedy je,“ ptám se, „znamená to, že mi bude vše minulé odpuštěno, budu-li se snažit být lepší nežli dříve?“
Jistě jsi již někdy slyšel, že je kolem každého z lidí jakási aura, záření, které obaluje celou jeho postavu. Takových zářících obalů je kolem vás mnoho, každý na jiném stupni hmotnosti i mimo ni. Vzniklo-li kdysi v tobě chtění ublížit druhému, přešlo posléze do myšlenek, slov a konečně činu jako takovému. Vidíš tedy, že špatný čin není vykonán až samotným skutkem, ale již při chtění ublížit! Tvé tělo a mysl je pouze nástroj, který používáš. To si dobře pamatuj! Tvé myšlenky jsou plně závislé na vnitřním chtění. A to je směrodatné!
Každým špatným činem, jak jsi zajisté již také někdy četl nebo slyšel, se vibrace člověka snižují. Stáváš se jakoby vysílačem, kterým vysíláš do prostoru své špatné činy. Dojde k činu a posléze, po kratší nebo delší době, se k tobě vrací toto tvé temné záření obohaceno a mnohonásobně zesíleno zpět. Vytváří pozvolna kolem tebe poměry, ve kterých budeš muset žít a trpět pod stejnými následky někoho jiného mnohem více!
Dojde-li však během doby, kdy se toto záření k tobě vrací zpět k lepšímu pochopení a k opravdovému chtění se zlepšit, tvé vibrace počínají stoupat, zvyšovat se, a stávají se tak vůči vracejícím se nízkým vibracím propustnější. Proto i zpětná vyrovnání neboli také karma se nemůže již plně zachytit a ublížit ti. Již není stejného druhu s tvým nitrem.
Pro tvé lepší pochopení asi takto: Je to však jenom příměr! Představ si rozhlasový vysílač vysílající píseň na určitém kmitočtu. Je-li u přijímače naladěn stejný kmitočet nebo jak říkáte, že přijímač je naladěn na požadovanou stanici, pak slyšíte píseň plně bez zkreslení. Nařídíš-li však tento přijímač na vyšší kmitočet než je vysílač, písnička zní stále slaběji, až posléze zmizí.“
No dobře,“ ptám se opět, „ale stejně tak se můžu stát horším a výsledek je stejný!“
Opět lidský rozum!? To, co ti bylo řečeno k lepšímu pochopení, byl pouze jakýsi příměr.
Dostane-li se záření člověka do vyšších vibrací, tyto vyšší vibrace mají schopnost prostupující temnější záření rozkládat. Pokročí-li člověk v duchovním zdokonalení nebývale mnoho od původních špatných činů, pak se vracející se temné záření rozloží téměř úplně a trest, který by tě dozajista očekával, mizí! Nic ti však není darováno zadarmo. Musíš vynaložit mnoho sil a překonávání, aby se odpuštění skutečně dostavilo.
Takto to chodí i v celém Stvoření. Chceš-li něčeho dosáhnout nebo získat, nemůžeš si to pouze přát a čekat, že ti vše vysněné spadne samo do klína. Vždyť tím bys přece přitáhl pro sebe ještě více přání a čekání, nic jiného. Byl bys jako ryba v tekoucí vodě. Zastaví-li se třeba i na okamžik, voda ji rychle strhne zpět. A se zastavením jde vždy ruku v ruce hniloba, rozklad a smrt.“
Se skloněnou hlavou naslouchám a má noha se tak tak vyhýbá velké kaluži vody, jež se náhle objevila přede mnou. Je plná pěny a začíná zapáchat.
Ano, i tato kaluž mi jasně ukazuje pravdivost řečeného. I při zastavení vody brzy následuje hniloba a zánik!
Moc děkuji za vše, co jsi mi řekl. Budu se snažit jak jen umím, abych dosáhl cíle. Prosím o sílu, abych dokázal překonat vše, co mě čeká.“
Zvyšující se ruch dává tušit, že domov je již blízko.
Anti44 komentářů:

 1. Jedna necista myslenka v Tve hlave, je tisickrat horsi nez kdybys snedl kousek neciste veci kdekoli na svete

  Je to pry stare indicke porekadlo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neznečišťuje tě to, co do tebe vchází, nýbrž a pouze to, co z tebe vychází

   Vymazat
 2. Moc pěkné, děkuji. Krásný den :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Bylo by fajn sestavit novou anketu. Třeba věkovou nebo něco podobného zajímavého

  OdpovědětVymazat
 4. Také jsem dřív věřila, že to takhle funguje. Momentálně ale žiji probuzení z bludu a zjišťuji, že není asi všechno tak, jak tomu věříme. Nejsem dokonalá bytost, někdy mne ovládá ego - jako každého. Až budeme dokonalí, nebudeme muset absolvovat inkarnace a budeme se tu vznášet jako éterické bytosti. Možná:-)Cca před půl rokem se mi po dvou smolných letech zhroutilo to nejcennější, čeho jsem si považovala. Moje dětství bylo tak trochu psycho, matoucí soužití s materiálními a sebestřednými rodiči. Až kolem svých 30ti let(dnes je mi o 10 víc) jsem zjistila, že mohu být sama sebou a našla jsem svoje pravé Já. Bylo to nádherné, fascinující. Ve svém Já zůstávám, což bohužel prohlubuje moje odcizení s rodiči. Ale beru to jako školu a poznání. Jistě to tak nebylo náhodou a já si z nějakého důvodu zvolila právě tohle. Snažím se čerpat zkušenosti a být srdcem na dlani. Občas z toho bývám unavená. Přirovnala bych to k tomu, že uklízíte sníh a on pořád padá. No a tak jsem byla přešťastná ze svojí rodiny. Klidného a obětavého manžela, úžasných dvou dcer. Hýčkala jsem si tenhle poklad s vděčností, holky jsem se snažila učit vždy těm pravým hodnotám, těm neviditelným. Naše spokojená rodina byla velkým trnem v oku švagrovi, se kterým si dodnes užíváme své. I na tom se učím odpouštět, přijímat.
  Zkrátka jsem přesvědčená, že jsem docela pilná žákyně ve škole života, neříkám, že nechybuji, ale to se snad při učení dá čekat...? A tak nechápu, proč musím žít absolutní zoufalství - před půl rokem jsme téměř současně dostali ortely: manžel a starší dcera velmi vážně nemocní. K tomu velký existenční problém v podobě hypotéky (manžel ztratil příjmy) a desítky smolných drobností, které komplikují život i zdravým lidem, jako třeba 11 rozbitých věcí v domácnosti během tří měsíců, nezaviněně nabourané auto, atd. Nejsem klasický materialista lpící na věcech, doma toho ani moc nemáme, vždy říkám, že kdyby k nám přišli zloději, zase by odešli:-) Věci považuji za půjčené záležitosti k používání v této inkarnaci a snažím se jich používat co nejméně. Jejich rozbití nám ale zkomplikovalo život - rozbitá trouba, mobil, který jednou zahodím, ale teď ho vážně potřebuji, počítač - totéž, atd. Pak mi přijde mailem, že Ježíš praví, že sklízím, co jsem zasela. Nemyslím si, že jsem zasévala právě tohle. Pokud to bylo v minulých životech, pak postrádám výchovný efekt. nechápu to. Situace stále běží, manžela čeká vážná operace, i on hodně změnil díky nemoci - učí se pochopit, kde udělal chybu, změnil životosprávu.... Stále je ještě před námi to nejtěžší, nechci úplně vše ventilovat. I tak je obtížné v kostce popsat to, co i naše přátele překvapuje, co všechno najednou se nám stalo. Vždy jsem lidem pomáhala, teď jsem se naučila i pomoc přijmout. I to bylo docela obtížné:-) Ale dostavilo se fyzické a psychické vyčerpání. Někdy mívám pocit, že přede mnou už je jen černá zeď. Omlouvám se, že jsem se tak rozpovídala, chtěla bych totiž požádat dobré duše, které sem chodí, jestli třeba nechápou - na rozdíl ode mne - proč se nám tohle děje, a proč se mám cítit provinile, že jsem něco dělala ve svém životě špatně. Tak strašné to zas nebylo. A to, co jsem udělala, jsem už snad nejednou odčinila.
  A tak když čtu nebo slyším - jak si správně přát, s vděčností a pokorou, jak stačí věřit a být pozitivní, říkám NESTAČÍ. Žiji to na vlastní kůži. Dřív jsem tomu taky tak věřila. Prošla jsem Kieshou, Eckhartem Tolle, Ivankou Adamcovou, a mnohým dalším. Snažím se skloubit duchovno s materiálnem, aby bylo v harmonii, používám srdce i rozum. Mladší dcera je poškozená očkováním, vypiplali jsme jí každodenním cvičením, lekcí jsme prošli docela dost a jsme pokorní žáci.
  Ještě bych chtěla poprosit, pokud by chtěl reagovat někdo, kdo má potřebu mne kárat a mentorovat, prosím, upusťte od toho. Další duševní kyselinu právě teď nepotřebuji. Děkuji za pochopení:-) A omlouvám se, že jsem tak dlouho zdržovala..... chodím sem často a obzvlášť mezi některými přispěvateli do diskuze se cítím jako mezi známými blízkými:-)
  Přeji všem Lásku a sílu na zvládnutí všeho, co potřebujete♥
  Mika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokusil jsem se Vám poslat do rodiny část svého zdraví a energie, držte se a pěkné dny.

   Vymazat
  2. Proste vydrz a porad se uc,vstrebavej poznany a nechavej to zrat,casem se ti vsechno bude rovnat jako ony puzzle,zapadat do sebe,nehodici se ulozi na priste,hodne stesti,nic z toho co se dozvis nebude ztraceny,vsechno ma svou hodnotu,at do plusu,nebo do minusu,karat neni za co,jsi na "ceste" a snazis se :-)

   Vymazat
  3. vydržte, budu se za Vás a Vaši rodinu modlit

   Vymazat
  4. Mika: Jsi na světě proto, abys ses naučila odložit egoismus nebo aspoň jeho část, což znamená naučit se přijímat všechny situace a všechny lidi, protože si to tak tvé božství před narozením naplánovalo. Tvé božství zde přijalo roli ve hmotě - ve tvém těle s tvým jménem, a tvým úkolem je hrát tu roli a vše, co k ní patří, přijmout. A člověk si nemůže naplánovat víc než může zvládnout, takže to zvládneš i ty.

   Pokud si budeš stále uvědomovat, že nejsi toto tělo a jméno, ale že tu jenom hraješ roli, a že i ostatní lidé z tvého okolí hrají své role, a že úkolem všech je naučit se všechny situace v klidu přijímat, pak to budeš mít mnohem snadnější. Uvědom si, že tvůj osud je daný, že sis ho sama naplánovala, a nemůže se dít nic jiného, než co tvé božství naplánovalo, a nemůžeš to změnit, takže je zbytečné chtít něco jiného než je, či mít strach z toho, co přijde. Stačí si říct, tak jo, ať je to cokoli, já to přijímám. Neposlouchat svoje ego, které to chce mít jinak než to je.

   Pokud vše v klidu přijímáš, všechny situace se rychle mění k lepšímu. Pokud se něčemu nebo někomu stále bráníš a máš odpor, tak se ta situace musí pořád opakovat, dokud se nenaučíš přijmout ji bez odporu. Stačí dělat postupné krůčky, ono nejde hned vše přijmout s pokorou, ale aspoň si v každé situaci uvědom, že ten odpor máš – čili že chceš aby to bylo jinak - a řekni si, že příště ti to uděláš líp, že ti to bude víc jedno. Uvidíš, že budeš čím dál tím lépe umět zachovat klid.

   Své rodiče, kterým připisuješ jakousi vinu, sis před svým narozením vybrala, aby ses od nich naučila právě to, co potřebuješ. Máš jim být vděčná za to, co ses od nich naučila, čili pokud měli například špatné vlastnosti, vybrala sis je proto, aby sis ty mohla uvědomit, že ty to tak dělat nebudeš. Správný postoj je, že budeš vděčná svým rodičům za to, že ti ukázali, jak se chovat nechceš. Jakmile je odsoudíš, pořád se ta vlastnost, kterou jsi u nich odsoudila, bude nějakou formou k tobě vracet, v lidech z tvého okolí, z práce apod. Přehodnoť svůj vztah k rodičům, řekni si, že jsi jim vděčná za to, co tě naučili. Oni dělali jen to, co uměli, a lépe to neuměli, ale pro tebe to byla ta nejlepší škola. Tím přehodnocením se určitě odloupne něco z tvých současných těžkostí.

   Nemoci jsou způsobeny dlouhodobým odporem k nějakému člověku či situaci. Určité místo těla, podle způsobu odporu, je zablokováno, čili nemůže tam vstoupit Bůh. Například máme-li v sobě nenávist, či lítost, pak je postižena oblast srdeční čakry. Když něco dlouhodobě pokládáme za špatné, pak to postihne nohy. Atd. Až když ten odpor či lítost či nenávist pustíme, pak se teprve můžeme uzdravit. Dobré je si uvědomit, že s tím člověkem, který nám „ublížil“, jsme to měli v osudu domluveno, že nám to udělá, že nám zahraje tu roli, abychom se naučili toto odpustit.

   Náběr peněz je rovněž dán osudem, takže ani nad financemi nepomůže plakat. Ale pomůže, když si uvědomíme, co stále ještě máme, a že jsme za to vděčni.

   Chce to pomalu přehodnocovat své postoje směrem ke spokojenosti a optimismu a vděčnosti za to, co máme. Někdy stačí malé pochopení a dojde k velkým změnám.

   Přeju hodně zdaru.

   Vymazat
  5. Pro Anonymní19. února 2014 21:48
   šiš..tohle jsou obecné kecy,člověku, který musí řešit jako paní Mika, nepomohou.. To tvé učení každý známe, i ona. I když si něco vybereme do života, neznamená to, že to musíme odžít celé!!
   Trochu ohledů k paní Miky,prosím...
   Pokud nemůžeš reálně pomoci, obecné kázání a rady jsou na nic.
   Děkuji.

   Vymazat
  6. Já bych ještě přidal, že neexistuje nevyléčitelná nemoc - jen špatně léčená. Existují věci jako MMS, nebo Gerson therapy, stačí hledat... Mnoho zdravotních problémů si sami vypěstujeme tím, že je krmíme - živočišné bílkoviny nebo špatné kombinace jídel... Důležitý je alespoň 51% podíl syrové stravy v jídelníčku, protože jinak tělo spouští imunitní reakci... Nemám vlastní zkušenost s těžkou nemocí, takže co píšu je spíš "teorie", nicméně kdybych něco dostal, zkusím jednu z těch možností, co jsem psal výše

   Vymazat
  7. http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/cenik-ezoterickych-sluzeb.html

   Vymazat

  8. Pro anonymní 19. února 2014 13:05
   To bylo velmi přesné odhalení - cituji z Vašeho textu komentáře : Momentálně ale žiji probuzení z bludu a zjišťuji, že není asi všechno tak, jak tomu věříme. Falešný hráč (ten "za oponou"), mistr a otec lži, je velmi velmi inteligentní a mocný. A dokáže věci interpretovat tak, že ani lidé s vysokým vnímáním a rozlišováním dobra a zla neprohlédnou tu lest, do které jako do špatné hry se špatným koncem jím byli proradně vtaženi. Nenechte se proto uchlácholit také tvrzením, že všechno je dobré...

   Vymazat
  9. Pánové a dámy, vy vůbec nerespektujete to, o co vás ta paní (Mika) žádala : ...Ještě bych chtěla poprosit, pokud by chtěl reagovat někdo, kdo má potřebu mne kárat a mentorovat, prosím, upusťte od toho...
   Jak tak koukám, spousta z vás si tu sedí na vedení, a je mu jedno, o co vás člověk žádá. Hlavně, když tu melete svou se svými žentoury a kolovrátky...styďte se, to si říkáte orgoneťáci, probuzení lidé ?!

   Vymazat
 5. on ten Vesmír činí laskyplné lekce utrpením,abych si očistil ty svoje stíny,které díky euroatlantické výchově mistrně skrývám.Řev a mejdany v ubytovně byly ubíjející,což vedlo i k přepadení od cikánských kapsářek.Tu památnou noc před deseti,jsem hrdinně nechal větrat okénko,aby se v noci dobře dýchalo,samozřejmě DEFINITIVNĚ vnitřně smířen s tím nočním mejdanem,při kterém jsem i USNUL.Lekce utrpením skončila a rozhostilo se velebné ticho,řev ukončen....již deset let. A Cikáni mě na ulici sami zdraví,zajímavé zjištění....A když by někdo Klause na sjezdovce proklál nožem,Klaus by se UDIVENĚ ptal, za co? Nevědomost a nezodpovědnost za vlastní stíny dělá léčebná utrpení bytostí se stejnými problémy..stejné přitahuje stejně..Jsem na to sám se sebou,žádný rozzářený gošárník mi nepomuže ani s množstevní slevou za potrhlé semináře.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně jste pochopil : Nevědomost a nezodpovědnost za vlastní stíny...je vás stále jako šafránu, bohužel...

   Vymazat
  2. A další skvělé odhalení : ...Jsem na to sám se sebou,žádný rozzářený gošárník mi nepomuže ani s množstevní slevou za potrhlé semináře...

   Ty potrhlé semináře bych rád zvláště zdůraznil !

   Vymazat
 6. Mika milá, neradím, nepomôžem, nekáram, - len poviem, že tento stav zas prejde. Mám ťa rada, si úprimná, a pripomenula som si pri tvojich slovách, že chcem zotrvať pri úprimnosti a pravde. Ďakujem Ti. Nech Ti požehnáva BOH, B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nestačí jen žehnat, je třeba také přímluvných modliteb.

   Vymazat
 7. Existujú iba 3 základné zlozky v Univerze. 1) láska, 2) strach, 3 Zákon atrakcie, alebo ako to niektorí nazývaju zákon prítazlivosti. Nic iné neexistuje, ani karma aj tá je zle vysvetlená. Rozspisovat sa tu o tom nemám chut, lebo by to bolo na dlhé trate. Na mojom blogu o tom napisem casom clánok ale teraz nie... K tomuto vyssie uvedenému treba dodat ze existuje PERSPEKTIVA. Kazdá dusa, kazdý clovek má svoju vlastnú perspektívu, ktorá je stavaná na základe prezitokv a skúseností toho cloveka. To aj znamená ze ziadna pravda neexistuje, ako náhle sa clovek vzdaluje od tých troch prvkov: 1 láska, 2 strach, Zákon atrakcie = pritazlivosti, tak sú to vsetko len nadstavby ktoré májú málo so skutocnou pravdou do cinenia, lebo vlastne ziadna pravda neexistuje. Vsetko sú len vysvetlenia na diania z perspektívy kazdého cloveka. Ked clovek pochopí hore uvedené tri zlozky, tak pochopí aj základ tvorenia a ako to funguje a vtedy sa vôbec nemusí pýtat ze kde urobil chybu, lebo nieco také ako chyby vôbec neexistuje.... Prajem vsetkým zivot plný lásky a vedomého tvorenia.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nemáte pravdu, existují pouze zákony lidské a Boží

   Vymazat
 8. Prvni zrcadlo bylo obsahem mnohem lepsi:-).Autor zjevne nezna pribeh kyvadel a pusobeni vyrovnavajicich energii.Doporucil bych mu knihy Vadima Zelanda(je jich uz tusim 10),hned ta prvni mu mnohe osvetli a vynikajici knihu "zasveceni" od Elisabeth Haich.Obe jsou na ulozto.cz k mani.Vsechno je jen o energiich a jejich pusobeni,na nich stojej "zakony" universa.Vsechno jsou energie,i my,vice ci mene zhusteny,ale stale v pohybu.......

  OdpovědětVymazat
 9. mika vim naprosto presne co se s tebou vami deje a proc klidne ti to popisu i kdyz nevim jestli par vet bez diakritiky ti pomuze pochopit momentalne se koupu koukam na to jednim okem a diakririka v mobilu znamena klikat uple jinde .776361535 muj tel . Takze k tobe to co jsi popsala je dokonaly popis toho co se nazyva temna noc duse a deje se ti to prave ted reknu ti primo jak to chapu ja aniz bys ten pribeh musela studovat pribeh brahmy a šivy ktery si ale samozrejme precti a to na x verzi to ti pomuze lip pochopit .takze jak to chapu ja neni to karma co se ti deje je to popsat to slovy a textem je tezky no clovek tu není pro to aby byl stastny ! Sli sme sem abysme se neco naucily to empatii soucitu a odpusteni posledni tri slova bych mohl popsat nekolika a4 a to co se mame naucit najdi si pribeh tu ktery se menuje slunicko o dušičce dale vesmir se nam snazi ukazat dokazat ze se mýlime lžeme zijem v omylu a sešli sme z nasí cesty kterou sme si tu na svete meli naplanovanou . K tobe nejdriv prides o veci znici se pak o zdravi cleni rodiny mozna i ty pak zacnou umirat a nakonec umres i ty pokud kdekoli kdykoli se zmenis a tak ze pochopis ze nezijes tak jak bys mela (nejsme tu abysme byli stastni u tv a cpali se a uzívaly si radosti a stesti ) jsme tu abysme prozily naucily se urcite veci musis najit a obnovit svuj ukol ucel tu v zivote a to i kdybys k tomu cily mela jit pomalu pak tohle vse pomine a zastavi se to nektere popisy (temna noc duše) najdes je lehce gogle seznam jsou velmi osklive proste jak pochopis prestane se ti to dít a vse bude fajn deti neumrou manzel se uzdravi vse se da do poradku a zivot bude pěkný deje se ti to prave proto ze jsi tak trochu na ceste tohle je skouska kterou kazdy duchovní ckovek v urcite fazi zazije je to krute je to tak dela ti to vyssi sila ktera dokaze menit ovladat naorosto cokoli . V pribehu brahmy a sivy je brahma ktery se tu narodil jako prasatko postupne zapomel proc sem sel co si chtel prozit zazit pochopit naucit nasel si prasnicku udelali si selatka a zil hezky zivot stastny a šiva to viděl a rozhodl se ze mu pomuze zachraniho (a takto sme na tom vsichni vymazou nam pamet posliu nas sem pak nas system naprogramuje na relativne normalni zivot a pritom sme uplne mino spatne mijíme svuj osud mimoto system z nas chce sat energii a delat si znas otroky pak sou entity ktere se zivy nasim utrpením bolesti ty si nas taky pestuji plus system a dalsi nechce abysme se vyvinuly udrzuji nas na nízke urovni ) zpet k pribehu beahma nepochopi co ae mu deje straslive trpí šiva mu postupne postrily selatka prasnicku i jeho a pak brahma prozre a podekuje mu ze ho zachranil proste musis prozrit driv nez budes v nebi a prestane se ti to dít mimoto system ví hypoteky sou udelany nao
  Naprosto presne ze lide maji krize manzekstvi zivotni v urcitych cyklech a jejich cil vedi ze spoustu lidi se driv nebo pozdeji dostane do problemu a nebudou schopni zaplatit hypoteku a ze jim vse vemou vedí ze krize sou ted nevim po trech peti osmy lety a podle toho sou nastaveny doby splaceni vedi ze lide muzou prijit o praci onemocnet. .............

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koukám, jak špatně chápete orient a jeho kulturu, vůbec by vás za to, co tu píšete, nepochválili.

   Vymazat
 10. http://www.youtube.com/watch?v=-zCv32k05zc

  OdpovědětVymazat
 11. Pro Miku, velmi inspirativne......

  OdpovědětVymazat
 12. Psano 1prstem na mobilu ve vane bez bryli sory za chybi a paak to ani neslo vlozit pac to bylo dlouhy .......... Pravda je ze sme otroci a to co z nas matrix ma je energie ktera z nas proudí podle toho kam upirame mysl pozornost atd nezijem nase zivoty nepracujem na sobe neucime se spime a zijem v omylech nespravne plan naseho života stracen ano de zit nejakou dobu jinak uzivat si delat si hezky ale ne do nekonecna pokud nejsme ochotni k ceste vratit semele nas to a budem se muset narodit znova . Abysme mohli odpustit nejdriv se nam musi stat neco zleho a tak porad dokola navzajem si provadime veci ubližujem si a vytvaříme karmu cil je odpoustet pochopit empatie soucit učit se poznavat rozvijet obohacovat nasi realitu vylepsovat a pak ve správnou chvíli udelat to co je třeba udělat jinym podle toho co potrebuji zaslouží a cesta vse co k tomu vede a pak neni problem mit hezke vztahy rodinu praci zivot , nemoc je vzdy lekce kdyz clovek dlouho neco porusuje a pri urcitem porusovani vam zadny lekar tableta neopomuze pouze zmena o to de , dostat se na krizovatku kde se zamyslime proc jak se to delo a co bysme meli zmenit nazamenovat s ptanim se proc jak ze to chceme vedet to se nam pak stane tolik veci ktere povedou k tomu ze to pochopime ze budem litovat ze sme to chtely vedet . Lidi sou blazni slepý spíci zhypnotyzovani otroci co delaji vse spatne naopak ztraci prodavaji svuj cas v nesmyslny praci resici veci ktere neexistuji myslej na nesmysly ktere stim souvisí jedí 95% falesne jidlo ze samosky ztraci zahazuji svoje zivoty prilezitosti pak se diví prooooooč proste buch vesmir se s vami snazi zatrast probudit zachranit za kazdou cenu nebude mit zadnou litost to znicit ty falesne nefungujici modely nesmyslne traveni casu premysleni nefunkcní neamyslnou realitu veci lidí ktere prekazí
  O blbostech splachovani síly energie di háje ztraceni casu proste nejsme na svete abysme sedeli u pc tv cpali se falesnym jidlem bez prany zivotni sily bez mineralu vytaminu a i kdyz nic zleho nedelame tak nasi lhostejnosti prispivame k naprostemu zniceni ekosystemu planety nasim konzumnim stylem nic nedelani to neznamena ze na urcitych vecech nemate podil a navic nic nedelate aby byli veci líp spravně. probudte se to je cil clovek mimo to ma tvorit poznavat obevovat ucit se a pak az umre ty informace mu zustanou ale take prejdou dal jinam sme ocima rukama teto planety srdcem skrze nas žije vníma dýcha tvoří mení žije a kdyz ji fakt naštvem tak nas muze snaznout behem par minut tomu se snazi matrix-2001.cz orgonet a podobne weby zabranit cez-okno net snazi se nas probudit premyslejte co zivíte tím jak premýšlíte kam proudí vaše síla moc komu čemu jí odevzdávate jako radí se pekně ale to ze to vím taky bolelo nebylo jednoduche tolik bolesti ztraceneho casu energie usilí ale stoji to za to . Jo radí se pěkne pokud clovek dosahl osvícení očistil karmu prozil zazil pochopil co se mel naucit vratil se obnovil svuj smysl zivota naucil se vse o moci energii a fungovani sveta systemu a teto reality je mi 37 a je to báječný život to pak si človek muže i užívat a bavit se . A jinak vse v zivote je pomijive vse dřív nebo později ztratíme platí tim za poznani energii penezi usilim ztratou a utrpením . Zadarmo není nic to nemuze mit efekt ani uzitek Ps kdyby mel nekdo zajem o osobní vedení tak 776361535 mistr. Hitch . A obohacovat vylepsovat tento svet je potreba vylepsovat a nezapomente ze vase srdce oci ruce sou casti planety vesmiru ktery skrze nas citi jedna vyvíji se jedná a tak ten kdo spí musí byt probuzen a ten kdo je ztraceny nebo mrtvy zničen . Takze většina z nás tu se pripravme na probuzeni a ty normalni lidi kolen na zničení, a z materialniho hlediska taky trosku nedivte se ze se vam doma rozbiji veci sou schvalne tak vyrobeny aby se rozbili a museli ste si je kazdych pet let koupit znova urcite casti polymery i kovy se daji presne nastavit za jak dlouho rupnou par let po rom co to tu vse prestane fungovat bysme tu zas behli s kamenem v ruce .  

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A že vás to baví psát jedním prstem na mobilu romány. To opravdu nemáte nic ušlechtilejšího na práci ?

   Vymazat
 13. . S nemoci a lidmy je to stejne stravu a dalsi nam zamerne delaji tak aby ....... je opradu treba zabyvat se ti co jime u jidla je ta iluze opravdu dulezita a lehce pochopitelna to co je sladke treba neni sladke vubec to co chutna nemusi byt dobre a to co hezky vypada nemusi byt zdrave vetsina tech veci vypada chutna jako neco a je to neco jineho mějte se síla s vámi . A jeste neco co mne trapilo 17 let pochopil sem nedavno pišete jak na sobě praxujete ale řadíte se mezi dobre dobro na dobrou stranu lip to nereknu to je chyba jakkoli se radíte at na dobrou ci zlou stranu tak veskery duchovní vývoj je zablokovany ja se leta radil na tu spatnou ale byl to neustaly boj o strany chvilí sem byl dobry chtel tesit lecit pomahat být dobry pac se mi stalo neco krasneho treba ale pak stalo se neco zleho a ja chtel byt zlo samo nicit skodit atd a pak zas se stalo neco dobryho a dal.a dal neustale sem se prepinaal z dobryho na zlyho a naopak je treba byt clovek proste reagovat na to co se deje a neskatulkovat nemuzu najit spravny slovo se do ani jedný s techto kategorii pak muze nastat pokrok.vyvoj a duchovni cesta proste zit nekomu pomoct nekomu ne nekdy udelat neco.dobryho jindy blbyho ale nikdy se neradit do zadny s tech dvou kategorii pak je vas jakykoliv progres pokrok zablokovan stredni cesta byt clovek a zit a delat co je potreba podle situace

  OdpovědětVymazat
 14. Dobry vecer,
  Chtel bych napsat, ze nevim zadnou odpoved. Jenom Vas obdivuji, ze stale drzite prapor nahore!:) vetsina tech radoby duchovne v pohode zijicich, kteri maji vetsi, ci mensi stesti, ze ziji to co mohou zvladnout, budou urcite komentovat Vas clanek. Ja mohu jen rict, ze o zivote toho vime nesmirne malo,tak jako o jeho smyslu a vyznamu. Bohuzel, mnohdy musime projit tim, co se na nas vali..........casto je to maso. Ticho meditace a pochopeni toho kym jsme, to vyrazne nemeni.......... moje zkusenost je takova. Drzim Vam palce. Nezbyva nam nez verit, ze ma vyznam drzet linku poznani a pochopeni i skrz peklo, ktere mnohdy v zivote zazivame.
  A prosim ostatni, at se nechlubi nasprtanymi tzv. znalostmi tzv. ucitelu.
  Dekuji
  Lada

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevim,jestli beres doporuceni ostatnich kde sehnat informace jako "chlubeni se nasprtanymi znalostmi",podle tvyho vyjadreni soude,by pomohly i tobe :-).A spravnej pristup k nim.Vzdelavat se je potreba,nikde neni napsany,ze co se dozvis je zakon kterymu musis verit,naopak,never nicemu,stan se pozorovatelem a myslitelem,zbirej informace a trid si je,uc se se sebou a s nima zachazet,casem ti samo zacne vyplouvat napovrch to co ma nejakou cenu,a to i bez meditaci a ruznejch channelingovejch krouzku.Uc se,hledej informace,ale zustavej nohama pevne na zemi,jinak se muze stat to co mnohym,ze te to "sezere" a ztratis spojeni s realitou .......

   Vymazat
  2. Pro lada19. února 2014 20:23
   Stačí, když víte, že jako člověk náležíte mezi Boží děti. Pátrejte po tom proč, a co z toho pro vás vyplývá, jaký užitek to pro vás má. Ví to především temnáři tohoto světa, a potlačují před lidmi vědění o této klíčové záležitosti, kde mohou ! Pokud by lidé na světě toto tajemství odhalili, zlomili by tím moc a vládu temnářů nad námi !

   Vymazat
  3. Pro lada 19. února 2014 20:23
   Uvedla jste zde velmi podnětné nyšlenky :
   - Nezbyva nam nez verit, ze ma vyznam drzet linku poznani a pochopeni i skrz peklo, ktere mnohdy v zivote zazivame.

   - A prosim ostatni, at se nechlubi nasprtanymi tzv. znalostmi tzv. ucitelu.

   Rozvíjejte své poznávání Pravdy neoblomně a soustavně. Cíl pak jistě uvidíte a pochopíte.

   Vymazat
 15. Milá zpráva...dnes 19.2. Jaroslav Dušek oznámil v televizi,že přestal jíst MASO. MYSLELI jsme,že je vegetarián DÁVNO....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A tak je to se všemi gurui a jejich prohlášeními : VŠECHNO JE JINAK, jak praví stará hebrejská moudrost.

   Vymazat
  2. J.Dušek - to už je jen takový srandovní kolorit po všech jeho prohlášeních, které nedodržel, kterým se vyhýbal apod. Takže já Járu beru s rezervou, vždyť je to nakonec především herec, že ?

   Vymazat
 16. http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:mistr-hilarion&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

  OdpovědětVymazat
 17. Pěkný den všem
  článek se mi velmi líbí, souzní í s mým přesvědčením. . Pro Miki- Pokračovatelka paní Cibulkové - Ludmila Kozáčková na svém webu AMEZDAS ( tohoto webu si velmi vážím a doporučuji všem )vysvětluje, že karma již v tento čas není. Že namísto ní je nemoc. Nejprve jsem s tímto názorem polemizovala, teď připouštím, že je to možné. Vždyť na zem proudí zvýšený příliv energie, který napíná a zpřetrhává karmická vlákna. Co by se odčiňovalo staletí, to proběhne v tomto životě. Možná Vám to bude připadat cynické, ale svým způsobem je to pro lidi pomoc. To se Vám asi nyní děje. Moc Vám budu držet pěsti

  OdpovědětVymazat
 18. ".....Prosím o sílu, abych dokázal překonat vše, co mě čeká.“.....prosby nebejvaj "vyslyseny",jsou jinou energii nez diky,ucme se dekovat ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koukam,ze jsem udelal nechtic podobnou chybu jako delaj umyslne sarlatani,nevysvetlil jem to.Tak zkusim napravit.Kdyz prosis aby se cokoliv......je to o nicem,nedavas zadnou moznost.Kdyz dekujes za to co jsi uz dostal,nebo cekas ze to dostanes,podminujes to,jako by se uz stalo ;-)

   Vymazat
  2. Na tom něco bude, že se musí žádat, prosit adresně, cíleně. Cokolivem, kýmkolivem - to je jako když v systému uděláte zkrat - nic nedostanete, nic se nestane !

   Vymazat
 19. Milá Mika.
  Soucitím s tebou.
  Můj příběh je podobný. I já jsem došla do bodu totální bezvýchodnosti v důsledku řady těžkých událostí /nemoc, exekuce, kruté dlouhodobé bolesti a bezvládnost, zamítnutí ivalidity a neschopnost postarat se o dítě. Přitom jsem byla jediná, kdo to mohl udělat. Hrozba bezdomovectví, izolace, zrada své rodiny a rozvod... vše naráz/.
  Nejde o mně. Píšu to proto, aby jsi pochopila, že člověk může sebevíc věřit správnosti své cesty a přesto může opomenout to podstatné...
  Celý život jsem se snažila žít "správně". A to ze všech sil. Celý život jsem tu byla pro druhé.Tahala jsem je ze všech těžkých situací, povzbuzovala celé hodiny, poskytovala azyl a potřebnou pomoc. Vždy jsem byla extrémně empatická, nesnesla jsem aby někdo trpěl. V práci jsem také byla tahoun oddělení, obětavá... atd, atd,.
  Pořád jsem hledala co tak hrozného jsem udělala. Začaly mi spontánně nabíhat minulé životy. Ale ani tam jsem nikomu vážně neublížila. Byly to spíš těžké situace pro mne.
  Cítila jsem veliký zmatek, dezorientaci a pořád ukrutné bolesti.
  Bože, vdyť jsem nic neudělala, proč bych měla tak nelidsky trpět!
  Říkala jsem si to pořád dokola...až jednou, jakoby mnou projel blesk.
  Nic jsem neudělala, NIC JSEM NEUDĚLALA ! všechno ve mně řvalo zoufalstvím a bolestí. Celé měsíce a roky jsem nemohla na nic přijít až teď, v takto vypjaté chvíli krajní bezvýchodnosti mi docvakla ta stokrát opakovaná věta: nic jsem neudělala - pro sebe, abych našla svou cestu, žila i skrz své možnosti, ne jen pro druhé...
  V jediném momentě po letitém hledání mi to bylo ukázáno. Neznamená to, že děláš stejnou "chybu" a neznamená to, že se mi stal zázrak. Dodnes mám bolesti a spoustu chorob i trápení, ale mám i cestu a naději. Našla jsem svou kontinuitu, svůj "řád" a tak mohu dál žít, protože znám svůj směr. Už vím, kde jsem se odchýlila i to, že návrat bolí.
  Můj vzkaz pro tebe je: neposlouchej kouče, nečti knížky o noci duše ani jiné "návody", neobracej se ven, tam to není. Ptej se sebe. V čase nejsilnější úzkosti, v minutě zoufalství, nebo to jsi sobě nejblíž. Ptej se tak dlouho až poznáš svoji cestu. Něco tě nasměřuje. Ten zásadní smysl bude "osvícen", dostaneš směr a svou cestu pak budeš hledat dál. Budeš mít východisko /směřování/, ze kterého vykročíš k životu. Stojím při tobě.
  Mrg.


  Pro Orgo: omluvte, prosím mou češtinu, nejsem Češka. S pozdravem Margita

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já už skoro myslel, že Mrg je další nový titul před jménem.

   Vymazat
  2. Pro MIKU,
   Margita to napsala pěkně,hlavně poslední odstavec...když si znovu po sobě přečteš svoje vyjádření,tak tam najdeš i odpověď.......zjednoduším to....."stále jsem vše dělala pro druhé ".......a co jsi dělala pro sebe?,myslím tím pro tvé vnitřní dítě,tvou vnitřní podstatu,tvé božství.....?miluji tě zlatíčko Marta

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.