4. února 2014

Fukušima: Nezávislá studie: Japonské potraviny jsou bezpečné

Michael Van Broekhoven žije v Kalifornii, tedy v oblasti, kam dle některých názorů prý již dorazila radiační kontaminace z Fukušimy. Michael sledoval od počátku situaci ve Fukušimě, podléhal obavám, a psal o tom na svém blogu. Sám změřil osobním dozimetrem Inspector vzorky půdy, hub a mořských řas ze svého bydliště, které mu ukázaly zvýšené hodnoty radiace oproti přirozenému radiačnímu pozadí. Úřady mu sdělily, že nehrozí žádné nebezpečí. Proto je nechal analyzovat v laboratoři, ale zvýšená radioaktivita nebyla potvrzena ani tam. 

Michael přesto chtěl zjistit pravdu ohledně dálkové kontaminace, a proto se vydal v listopadu-prosinci 2013 jako turista do Japonska. Tam měřil svým kapesním dozimetrem v obchodech, a zakoupil 9 vzorků potravin, které vykazovaly zvýšenou radiaci oproti tamějšímu radiačnímu pozadí. V USA zadal vzorky k analýze na umělé radionuklidy nezávislé laboratoři.

Výsledky byly pro něj překvapivé, a přiznává, že na jejich základě změnil názor na šířené obavy z radiace, o čemž píše na svém blogu.

Výsledky jeho zkoumání jsou cenné zejména proto, že byly získány nezávisle, nepořídila je žádná konspirační ani antikonspirační organizace/web, ani stát, ani jaderná instituce, ani žádná zájmová skupina spjatá s čímkoli. Analýzu zadal a zaplatil Michael sám ze své kapsy (prý stála 2 200 dolarů). 

=Orgonet=


Radioizotopová analýza ukázala, že japonské mořské řasy z oblasti Hokkaido jsou bez kontaminace

http://allegedlyapparent.wordpress.com/2014/01/19/radioisotope-analysis-hokkaido-japan-kelp-safe-radioactive-food-pacific-ocean/
Michael Broekhoven
19. ledna 2014
Překlad a poznámky: OrgoNet

Zkoumání:

9 vzorků potravin, zakoupených v Japonsku (města Iwaki, Kyoto, Nara, Nagano a Tokyo) od poloviny listopadu do začátku prosince 2013, bylo zasláno do profesionální plně certifikované nezávislé kvalitní laboratoře v USA na radioizotopovou analýzu. Tyto vzorky byly zvoleny proto, že Geigerův měřič Inspector na nich zjistil údaje od 20% do 400% vyšší než místní radiační pozadí.


Cílem bylo zjistit, zda zvýšenou radioaktivitu způsobily umělé radioizotopy. Účelem bylo ověřit, zda prohlášení japonské vlády že „veškeré potraviny jsou k jídlu naprosto bezpečné“ je pro tyto vzorky pravdivé či ne, a získat nezávislá vědecká data ohledně rozšíření radiace z jaderné katastrofy ve Fukušimě – Daiči přes oceán na relativně dlouhé vzdálenosti.


Vzorky:
 • 6 mořských řas kelp (z různých částí Hokkaida v severním Japonsku)
 • 1 mořská řasa Nori (zpracovaná ve Fukuoka, jižní Japonsko)
 • 1 sušená ryba Urume-Iwashe (kulatý slaneček), chycená v oblasti Bungo Chanel, Japonsko
 • 1 vzorek čaje (zelený čaj, oblast sklizně neznámá, ale z Japonska)
Provedené testy:

Všech 9 vzorků prošlo gamaspektroskopickou analýzou.
Z těchto 9 vzorků, bez ohledu na výsledky gamaspektroskopie, čistě pro dodatečné vědecké údaje:
3 řasy Kelp byly také podrobeny rozboru na plutonium, stroncium 90, a celkové záření alfa a beta.

Krátká verze zprávy obsahuje oproti tomuto resumé navíc velké množství dodatečných údajů, více detailů výsledků testů, mapy s lokacemi, odkazy na jiná zkoumání, atd. (Většina tohoto článku byla napsána předtím, než jsem měl výsledky z laboratoře, a popisoval jsem tam dlouze vzorky a důvody zkoumání.)

Proč jsem provedl toto zkoumání, kontext výzkumu:

Měl jsem podezření a vážné obavy ohledně spadu z Fukušimy v potravinách, které ještě vzrostly, když jsem objevil, že některé japonské potraviny (zejména řasa kelp z Hokkaida) vykazují dle mého Geigerova měřiče významně zvýšenou úroveň radiace. Nebyl to důvod, proč jsem navštívil na podzim 2013 Japonsko, ale byl to důvod, proč jsem zahájil tento vedlejší vědecký projekt. (Článek a fotografie z mé cesty: Návštěva Fukušimy ve zkratce, fotografie a úvahy http://allegedlyapparent.wordpress.com/2013/11/18/a-visit-to-fukushima-cut-short-with-photos-and-reflections/

Obával jsem se, že jaderná katastrofa ve Fukušimě-Daiči zasáhla nejen mořský život v Japonsku a jeho blízkosti, ale také tisíce mil od Japonska, a že potraviny v Severní Americe by mohly být vbrzku kontaminovány narůstajícím množstvím umělých radioaktivních materiálů. Příčinou těchto obav byla nejen pokračující jaderná katastrofa na pobřeží Západního Pacifiku, ale i dojem, že vládní organizace ve východní části Severního Pacifického oceánu (USA, Kanada, Mexiko) kupodivu nikterak nereagují na tuto široce rozšířenou obavu.

Loni na jaře (2013), když jsem bydlel u Arcaty na severním pobřeží Kalifornie, jsem poslal do laboratoře na gamaspektroskopickou analýzu 4 vzorky (1 houby, 2x půda, 1 řasy), u nichž můj Geigerův měřič Inspector vykazoval zvýšenou radiaci. Viz Výsledky laboratoře z 5. června 2013 http://allegedlyapparent.wordpress.com/2013/06/05/radioisotope-analysis-results-for-sampled-seaweed-soil-mushrooms-northern-humboldt-county-california/ 
Z laboratorní zprávy o vzorcích z pobřeží Kalifornie:
"Veškeré výsledky jsou pokládány za blízké radiačnímu pozadí, i když ve vzorcích půdy bylo detekováno nějaké cesium, množství zjištěné radioaktivity je pokládáno za minimální.
Tyto výsledky tedy nijak významně nezvýšily mé obavy (vlastně se mi docela ulevilo), ale potvrdily nutnost dalšího testování, zejména ohledně zjištění, kde jsou v Severní Americe (pravděpodobná) problematická místa. Mé vzorky mořských řas tehdy, na rozdíl od hub a půdy, obsahovaly pouze přírodně se vyskytující izotopy, ani stopu cesia-137 ani jódu-131. Předtím jsem nepozoroval, že by můj Geigerův měřič reagoval na potraviny tak, jak reagoval na mořské řasy v Japonsku. Potom byly pozorovány zvýšené úrovně radiace v Kalifornii (v dešti, viz EnviroReporter 27. listopadu 2013, http://www.youtube.com/watch?v=fRT4QJNO1M0 a na pláži blízko San Franciska (viz enenews, 4. ledna 2014 http://enenews.com/just-in-official-detects-radiation-at-500-normal-level-on-california-beach-befuddled-as-to-why-its-so-high-claims-its-no-immediate-public-health-concern-video ) (je to tak, bez ohledu na to, jaká příčina těchto jevů bude nakonec odhalena), a přesto oficiální místa vydávala prohlášení, že tam není „žádné zdravotní riziko“, že vše je „pod úrovní obav“, atd., a to jako obvykle – což je ten problém – předtím, než měli k dispozici aktuální údaje z radioizotopové analýzy konkrétních lokálních vzorků.

Geigerův dozimetr ukazuje pouze zvýšení úrovně, ale neodhalí vám přesnou příčinu. Proto je třeba laboratorních testů na vzorcích. Domníval jsem se, že bych mohl poodhalit něco, co je skrýváno, a tak jsem se rozhodl jednat a nechat analyzovat vzorky.

Takže vám zde předkládám tuto malou skládačku, která by mohla vrhnout něco více světla na situaci ohledně radioaktivní kontaminace Pacifického oceánu. Moje údaje nejsou vymyšlené, ani recese, ani spekulativní, ale pocházejí z přesných vědeckých laboratorních testů. A poskytují překvapivě dobré zprávy, zejména pro milovníky mořských řas, jako jsem já. 

Při své turistické cestě do Japonska od poloviny listopadu do začátku prosince 2013 jsem procházel obchody v různých městech a měřil potraviny svým osobním měřičem. K mému podivu se hodnoty veškerých potravin nelišily od radiačního pozadí, pouze některé mořské řasy (kelp) vykazovaly zvýšené hodnoty radiace, a právě tyto vzorky jsem zakoupil. Jeden ze vzorků jsem zakoupil v obchodě v blízkosti pláže, která je vzdálena 15 mil od místa katastrofy v elektrárně Fukušima. (Když jsem tam lidem ukazoval, že tato řasa vykazuje 400x zvýšenou radiaci, pokyvovali hlavami a usmívali se (nikdo nemluvil anglicky)). Údaje o obsahu umělé radioaktivity v mých vzorcích potravin:

Vzorky byly analyzovány na obsah jakýchkoli stop umělých štěpných materiálů, jako jsou jód 131, cesium 134, kobalt 60 a mnohé další. V plné laboratorní zprávě jsou uvedeny mnohé další detaily, ale zde je cílem podat rychlý přehled výsledků v jednotkách SI, které jsou obsaženy v níže uvedené tabulce.

Tabulka je sestavena pro rychlý přehled. Není tam toho moc k vidění, protože zvýšená radioaktivita vzorků zjevně nepocházela z Fukušimy, ale téměř u všech vzorků pocházela vysokého obsahu draslíku (a tedy draslíku-40). 

Tabulka: Přehled výsledků analýzy vzorků. 

Vysoké hodnoty naměřené mým geigerovým měřidlem byly zcela jistě způsobeny přírodním obsahem draslíku 40.
(Poznámka Orgonet: Zde považuji za nutné vložit vysvětlení ohledně přírodního radioaktivního draslíku 40. I pro mě nová informace, a věřím, že se poučí i mnozí z vás...:
Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/e/02-prirodni-radioaktivni-latky/1935.pdf 
Přírodní radioaktivní látky: 
"Přírodní radioaktivita je nedílnou součástí našeho životního prostředí. Jednou z radioaktivních látek, které se běžně v přírodě vyskytují, je draslík. Všechny přírodní formy draslíku obsahují i radioaktivní draslík 40K. Ten je jedním z významných přírodních zdrojů ozáření. Draslík 40K je obsažen v každém lidském těle, kde slouží mimo jiné jako mediátor signálů v buňkách. V těle průměrného dospělého člověka je obsaženo 13 mg radioaktivního draslíku 40K o aktivitě v řádu stovek Bq/kg. Lidé mohou být proto v podstatě považováni za zdroje radioaktivního záření o celkové aktivitě v řádu desítek kBq. Hodnota vnitřního ozáření, které je lidské tělo vystaveno díky draslíku 40K, může dosahovat až 1 mSv/rok. Dalším prvkem, který přispívá k přírodnímu záření, je např. radioaktivní uhlík 14C, protože živé organismy jsou tvořeny asi z 20 % uhlíkem, přičemž zlomek atomů uhlíku tvoří právě radioizotop 14C s poločasem rozpadu 5730 let. To představuje celkovou aktivitu 14C v lidském těle okolo 5 kBq.")
Vysvětlivky k tabulce:
Added CPM: Počet pulsů měřiče navíc oproti radiačnímu pozadí.
% above test site backroung: % zvýšení oproti radiačnímu pozadí:
Naturally occurring potassium-40: Přírodně se vyskytující draslík-40.
Gross Alpha, Beta: Celkové záření alfa, beta.
MDA: nižší než detekovatelná koncentrace
ND - none detected - žádná neobjevena
no data - nebyl proveden dodatečný test na tuto látku (je to velmi drahé)

© Michaël Van Broekhoven, 2014

Testování bylo provedeno na mnohem více izotopů než uvádí tento přehled. Výsledky naleznete pod „Úplné laboratorní výsledky“.

Poznámka laboratoře: 
U vzorků 2, 3, 4, 8 a 9 byly poskytnuty nedostatečné objemy (méně než 150g). Výsledky testů by měly být považovány za kvalitativní, nikoliv za kvantitativní. Jinými slovy, kobalt 69 a cesim 137 byly „detekovány“, ale jejich přesné množství spadá do oblasti marginální chyby, takže údaje nemohou být použity pro vědecké kalkulace, které by vyžadovaly kvantitativní přesnost.


Shrnutí zjištění 

Významně zvýšené úrovně radioaktivity těchto vzorků, které jsem naměřil svým Geigerovým měřičem Medcom Inspector Alert, evidentně nejsou způsobeny radioaktivní kontaminací z Fukušimy, ale přírodně se vyskytujícími izotopy, většinou významným obsahem draslíku-40.  To znamená, že tyto japonské mořské řasy jsou úžasně výživné, nikoli však kontaminované.

Obával jsem se, že budu muset psát něco jiného, ve smyslu „mé bádání ukázalo, že jaderný průmysl, téměř jistě jako přímý důsledek stále unikajícího reaktoru společnosti TEPCO ve Fukušimě – Daiči, zničil nejméně část dříve slavných pobřežních lesů řasy kelp ostrova Hokkaido na dálném severu Japonska,“ (vlastně jsem si tu větu už formuloval předem, než jsem dostal údaje) ale – laboratorní výsledky (jé, já jsem se spletl!) odhalily, že zvýšená radioaktivita nacházející se v těchto řasách je ve většině případů pouze důsledkem přirozeného obsahu přírodních radioizotopů, především draslíku-40.

I když už jsem o této možnosti začal uvažovat dříve (viz můj blogpost z 9. ledna 2014 „Mohlo by normální přírodní radioaktivní draslík-40 (K-40) být hlavní příčinou zvýšené úrovně radioaktivity v potravinách?“ http://allegedlyapparent.wordpress.com/2014/01/09/potassium-40-food-beans-seaweed-radiation/ , přesto jsem tohle neočekával:

 • 2/3 mých podezřelých, předpokládaně významně kontaminovaných vzorků neobsahovaly vůbec žádné jaderné znečištění. Ani ň. (Vědecky: detekované úrovně, pokud tam nějaké byly, nebylo možné kvantitativně vyčíslit.) 

 • Úrovně umělých radionuklidů v ostatní 1/3 vzorků jsou extrémně nízké, v nekvantifikovatelném množství - „zjištěny stopové úrovně“. 

 • Tyto vzorky jsou jako potraviny  naprosto neškodné. 

 • !!! Geigerovy měřiče, jako Medcom Inspector Alert, který jsem používal, jsou tak neuvěřitelně citlivé na přirozeně se vyskytující radioizotopy, že jakýkoliv závěr na nich založený, ať už ukazují něco „alarmujícího“ či ať to, co ukazují je „bez obav“, je bez ověření konkrétních vzorků v laboratoři předčasným nevědeckým hádáním. 

 • Jeden vzorek mořské řasy přesto ukazuje důkaz jasně měřitelné jaderné kontaminace (zjištění kobaltu-60 v řase kelp sklizené asi 500 km od místa jaderné katastrofy ve Fukušimě). 

 • !!! Přirozená radiace může být překvapivě vysoká. Neuvěřitelně velké hodnoty záření beta jsou způsobeny zcela, nebo téměř zcela, draslíkem-40. Tyto testy jsem dal dělat dodatečně, a byly přidány do tabulky. Například vzorek č. 1 dosáhl hodnoty 5 094Bq/kg! 

Co bylo přesnou příčinou velkého údaje záření alfa ve vzorku č. 1, zůstává tajemstvím. Zde je třeba provést další zkoumání. 

I když šlo o velmi malé množství vzorků, na základě těchto laboratorních výsledků, které významně podkopaly podstatu mých obav z jaderné kontaminace na dlouhou vzdálenost, jak jsem psal H EREhereherehereherehere and in the previous blogpost), mým nově nabytým osobním závěrem je, že přinejmenším mořské řasy sklízené u ostrova Hokkaido jsou BEZPEČNOU  potravinou. (To platí v polovině ledna 2014. Tato skutečnost se může změnit na základě případných nových informací.)

Tento nezávislý výzkum provedl © Michaël Van Broekhoven a zveřejnil na svém osobním blogu. Více detailů o této nezávislé studii, vzorcích, a úplné laboratorní výsledky lze nalézt zde: http://wp.me/puwO9-2oD

North America – January 18, 2014 - DISCLAIMER

40 komentářů:

 1. Jestlipak víš, Orgonete, že veškerý draslík v přírodě, je radioaktivní s poločasem rozpadu přes miliardu let? Jestli máš dozimetr, zkus si změřit manganistan draselný, nebo nějaký draselný hnojivo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo jo, celotělový skener ho pozná i v lidském těle. Vytváří to celkem zlověstnou špičku na výstupu, ale v praxi je to normální stav. http://borovicka.blog.idnes.cz/c/184525/Radioaktivita-kolem-nas-a-v-nas.html

   Vymazat
  2. Draslík má 2 stabilní izotopy (K-39, K-41). Dohromady je jich v jednom průměrném látkovém množství kolem 99,9883 %. Toho slabě radioaktivního (K-40) je tam nula nula nic (přesnějí 0,0117%). Veškerý draslík v přírodě, tedy radioaktivní není. Zbytek jsou umělé isotopy, o kterých se zpráva nezmiňuje.
   Nejdřív si laskavě ověřte zdroje, ze kterých čerpáte. Já čerpám z oficiální zprávy IUPAC strana 747

   http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/2003/pdf/7506x0683.pdf

   (čísla nejsou uvedena v procentech, ale v desetinných číslech, číslo v závorce je nejistota měření uvedená na poslední desetinná místa)

   S pozdravem,
   Lukáš Dokoupil

   Vymazat
  3. Veškerý draslík v přírodě je radioaktivní, protože to 0,0117 % K40, které je tam obsaženo stačí na to, aby např. chlorid draselný (běžné hnojivo) měl specifickou aktivitu 16KBq/kg.
   Žádné umělé isotopy draslíku neexistují. Ten obsah K40 je velmi stabilní, v draslíku z různých zdrojů je stejný natolik, že jedna analytická metoda stanovení draslíku je založena právě na měření jeho radioaktivity.

   Vymazat
  4. Prosím Vás. Nedělejte ze mě blbce. Umělé isotopy draslíku skutečně existují.

   http://adsabs.harvard.edu/abs/1935Natur.135...96H
   http://ie.lbl.gov/education/parent/k_iso.htm

   Za druhé. Vaše tvrzení, že veškerý draslík je v přírodě je radioaktivní se dá vztáhnout prakticky na každý chemický prvek, protože drtivá většina chemických prvků má přirozeně se vyskytující radioaktivní isotopy až na pár výjimek. Vaše tvrzení by mělo smysl pouze tehdy, pokud by neexistovaly stabilní isotopy draslíku, což samozřejmě pravda není a nebo pouze tehdy, pokud by se experimentálně prokázalo, že i stabilní isotopy se rozpadají (ovšem v horizontu delším než je poločas rozpadu nejstabilnějšího isotopu Bismutu-209 T1/2 = 2x10 na 19 let). Pokud byste řekl, že veškerý uran, bismut, radon atd. v přírodě jsou radioaktivní, pak bych neměl výhrady. Vy si ovšem (jak jsem Vás pochopil) pletete pojem radioaktivita s pojmem práh citlivosti. Radioaktivita opravdu není definována tím, že vezmu náhodně několik vzorků, pokusím se změřit jejich aktivitu a když to průměrný přístroj nedokáže detekovat, tak řeknu, že ten prvek není radioaktivní a naopak, když to přístroj změří, tak to je radioaktivní. Pokud není schopen běžný přístroj detekovat aktivitu zářiče, který slabě září, pak je to proto, že jeho signál je menší než střední kvadratická odchylka šumu aktivní části detektoru. Všechno to se může dít nezávisle na tom zda přístroj dokáže rozlišit toto záření nebo ne. Ať už tak či onak. Radioaktivita není definována nějakým limitem rozpadů za sekundu na jednotku hmotnosti látky či prahem citlivosti průměrného měřícího přístroje, ale pouze a jen jako rozpad nestabilních jader atomů za emise různých typů záření.

   S pozdravem,
   Lukáš Dokoupil

   Vymazat
 2. (:-))) Vím to asi 24 hodin, od doby, co znám tento článek a odkaz http://www.fbmi.cvut.cz/e/02-prirodni-radioaktivni-latky/1935.pdf , který uvádím v článku. Nějak jsme to asi ve škole nebrali, nebo jsem tenkrát chyběl (:-)))

  OdpovědětVymazat
 3. vsechno to zradlo je bez radiace pac bylo sklizeny suseny a baleny davno pred fukusimskym hribkem Jestly chce hoch americkej namerit naky relevantni cisla at pocka jeste tak rok nez se na pulty dostanou rasy co zacaly skizet az po tom co vyklopili do oceanu vanicku s bezicim reaktorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to by musel byt hoch americkej hodne blby aby meril za tolik penez rasy co byly sklizeny pred hribkem, kdyz tam schvalne jel kvuli tem po hribku
   vse ma datum vyroby
   zadne jine radioaktivni potraviny nezjistil - podle tebe tam prodavaji v obchodech jen to, co se vyrobilo pred 3 lety?

   Vymazat
  2. Já jim nevěřím, je to jedna banda zločinců globalistických ať v Japonsku tak v UssA. Vše účelově překroutí a popřou, a lidem ještě nakonec budou tvrdit, že je výborný k jídlu a bezpečný pro zdraví i lidský recyklovaný trus !

   Vymazat
 4. Tak si myslím, že asi i zde došlo ke špatnému pochopení problematiky. Tichý oceán je prostě gigantický a několik stovek tisíc tun radioaktivního materiálu se v něm rozpustí jak nic... Nicméně tím to nekončí, ale začíná. Materiál se hromadí v řasách a planktonu. Zde jsou velice malilinkaté koncentrace. Takže řasy pochopitelně musí být OK. Jenže v potravinové pyramidě oceánu se v každém organismu, který je v pyramidě výše, koncentrují toxiny asi tak 7x více než v organismech o stupeň níže. Takže takový žralok může mít v sobě již cca 50x větší koncentraci, než je v řasách. To stále ještě nemusí být nebezpečné... Ale když žralok uhyne a sežerou jej krabi, coby místní mrchožrouti... a tyto sežere něco, a to něco se nechá sežrat třeba tuleněm = koncentrace škodlivin se zase několikrát znásobí..., a tento tuleň se ocitne na stole eskymáka, může mít ten eskymák pak již možná problém... A já bych si to dovolil dát ještě do kontextu s dalším znečišťováním oceánu (rtuť, ropa, plasty atd.). Radiaci z Fukušimy nelze vnímat izolovaně od ostatních znečištění!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonymní 14:37
   Musím s Vámi souhlasit ve všem. Tak nějak to chápu i já. A proto opakuji: Fukušima je jako časovaná bomba, která se právě kvůli té velikosti oceánu projeví, až později, Prostě laicky řečeno, až se vše tou radioaktivní vodou nasákne. Zdraví

   dan.

   Vymazat
 5. Moc se mi to jeho povídání nezdá, protože v Japonsku nikoho volně s dozimetrem běhat nenechají. Jak ho tam asi přes letištní kontrolu dostal? Byl tam jeden můj známý a tvrdil mi, že informace o radioaktivitě jsou v Japonsku střežené tajemství, pod hrozbou vězení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jsou kecy. S dozimetry tam normálně pobíhají třeba Greenpeace, pokud je to ještě nepřestalo bavit. A ty by Japonské úřady hnaly jako první, protože ať už by naměřili cokoliv, je stoprocentní jistota, že to budou zveličovat.
   http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/nuclear/safety/accidents/Fukushima-nuclear-disaster/Radiation-field-team/

   A tenhle si můžete koupit přímo v Japonsku, není třeba nic pašovat.
   http://global.rakuten.com/en/store/stop-denjiha/item/pm1621/
   Případné ověření, jestli není cinklý, zvládne každý, kdo do problému radioaktivity trochu vidí (třeba proměřením těch řas, kde se sušením radioaktivita koncentruje).

   Vymazat
  2. Měj byste se začít zajímat proč a kým byli Greenpeace založeny a komu jejich akce prospívají. Nehledejte v oficiálních materiálech. Tak jako charitativní nadace slouží úplně něčemu jinému, než si lidé myslí - právě u nás vyšla kniha Akta Rockeffeler, která v originále vyšla již v roce 1975. Je to 39 let staré, můžete lehce porovnat s dneškem. Vše, co se dnes vyučuje a co se dočtete v oficiálních médiích je potřeba nejdříve otočit o 180° a tam hledat pravdu. To co dnes uniká z Fukušimi, ohrožuje život na celé planetě. Ale kdo nechce vidět a slyšet, může spát samozřejmě dál. Vždyť se přece "nic neděje".

   Vymazat
  3. Aby nebyly kdyz do 50 let zbudou v japonsku jen ti vybaveni vyjimecne silnou dedicnou odolnosti proti radiaci a par neidentifikovatelnejch radioaktinich mutantu :) ale psst to se nesmi verejnost dozvedet takze se vklidu posadte vubec nehorite zadna radioaktivita nejni nic se nedeje my jen potichu zvedneme bezpecnostni limity 10 000 x a vidite ze je vse v norme tak nac se stresovat :)

   Vymazat
 6. Ahjo, stále si někdo plete rozdíl mezi kontaminací s ozářením, pokud je materiál kontaminován, dostali se do materiálu cizí částice což je detekovatelné a měřitelné spektrometrickou metodou o jaké částice se jedná, pokud se ozářením materiálu se vytvořili cizí částice, toto však není to a samé, proto na to pozor!!! tedy materiál (jídlo) pokud není přímo kontaminované, může být do jisté míry ozářeno, při tom vznikají v materiálu další cizí částice chemickou přeměnou či izotopů, také dost záleží na druhu ionizovaného záření a jeho množství, protože se třeba při ozáření může stát, že se v materiálu sice objeví cizí izotopy ale ty nebudou toxické jako ty, které ozáření způsobili a za dále, tyto druhotné částice nemusí mít stejný poločas rozpadu, kupříkladu jak bylo ve wiki popsáno - Rozpadová řada uranu 238 je tvořena 16 prvky a končí stabilním olovem 206. Takže je opravdu rozdíl, mezi kontaminací a ozářením, dotyčné jídlo nejspíše bude jen ozářené, nemusí být kontaminované, tedy záleží na druhu jídla, něco snese více záření a něco méně, opravdu záleží na druhu záření, pokud jde o živou stravu, tam může vznikat druhotné degenerační onemocnění kupříkladu z toxických izotopů nebo přímo narušením buněčné rovnováhy a DNA, takže můžou vznikat známá různá znetvoření (degenerace plodů rostlin či degenerace zvířat, lidí nevyjímaje), i přes to, že taková potrava nemusí jevit známky radioaktivyty, je toto nebezpečné ke konzumaci, protože s takovýmto buněčným poškozením se pak po přeměně v lidském zažívacím traktu toto svinstvo s narušenou DNA dostá do tělního systému příjemnce a může to ovlivnit orgány a jeho imunitní systém a tak podobně...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Téměř veškeré potraviny u nás i ve světě jsou ozařovány, údajně na ochranu proti bakteriím.
   Viz http://orgo-net.blogspot.cz/2010/09/ozarovani-potravin-u-nas.html

   Vymazat
  2. Protože odkazy z článku na Orgonetu (z r. 2010) již nejsou funkční, tak informace lze najít třeba na http://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-posoudil-bezpecnost-ozarovani-potravin.aspx, vše o této problematice možno vygooglovat.
   U nás i ve světě jsou ozařovány opravdu téměř veškeré potraviny, zelenina i ovoce ... lidé o tom vůbec nevědí.
   Samozřejmě, ozařování není kontaminace, ale stejně ...

   Vymazat
  3. A čím to ozařujou ? Slyšel jsem od jednoho známého, co pracuje v pivovaře, že prý vodu na pivo ozařují kobaltem, aby byla "sterilní" a pivo vydrželo 6 měsíců ve flaškách bez úhony !

   Vymazat
  4. 8:28: Známý má pravdu. Ozařují to kobaltem 60. Zagoogluj si na ozařování potravin. Asi bychom o tom měli dát článek, lidé to téměř nevědí ...

   Vymazat
  5. 4. 20:58 - To je přesně proč o tom mluvím, ozařováním neboli samotné ionizované záření ničí život, proto se lehce (zne)užije pro odstranění nebo li umrtvení živých organismů nejen v potravinách, ale ty v té potravě stále zůstávají, jsou jen mrtví a neovlivňuje to jen mikroorganizmy ale i samotnou strukturu celé potraviny, neb ve své přírodní podstatě nezemřeli normální smrtí ale na poškození (tak mohou zemřít i lidé a jakýkoliv živý organizmus obdobně, jako třeba popálením silné kyseliny nebo na degeneraci DNA protože každá buňka je jeden živý organismus ať už tělesná nebo třeba jen jedna bakterie), a tak se s tímto v podstatě brutálně zničeným odpadem musí zažívací trakt a imunitní systém příjemce doslova poprat, proto to je stejně nebezpečné, jako přímé ionizované ozáření, které ničí živé buňky a člověk či jen živý tvor toto záření ustojí jen do té míry, do jaké má v pořádku tělesné funkce nenarušené a nezatížené ať už třeba chemií, či dalším ionizovaným zářením, parazity, nemoci a tak podobně. Zdravý a vitální člověk vydrží hodně, obnova buněk je denním normálem ale když už se buňky nestíhají obnovovat, možná se vytvoří nějaká nemoc ale to by měl přestát a třeba se i uzdravit pokud by to ozáření bylo jen krátkodobé, ale oslabeného i malá dávka může zabít, i tak malá dávka, jako je přirozeně se vyskytující zvýšené množství izotopů, jen pokud je takto oslabený člověk vystaven dlouhodobým účinkům, třeba i celoživotně, proto je nebezpečný třeba i Radon, který se dostává ze zemské kůry skrz podlahy do budov... v ČR byli objeveny místa s lehce vyšším výskytem Radonu a ti lidé v té vesnici byli převážně nemocní ... takže znova, jakékoliv ionizované záření je pro život nebezpečné... S tím článkem jedině souhlasím a doporučuji toto uvést, někde jsem to již viděl ale byl to jen krátký odstavec... Celkově je špatné, že si lidstvo zahrává s něčím takovým, však je lepší na to nemyslet a radovat se, jaky krásný v našich končinách život ještě zůstal...

   Vymazat
  6. orgonet 21:08
   Ano Orgo, máš pravdu. Tohle ozařování potravin není přílíš chráněným tajemstvím, i když hodně lidí o tom stále neví. Ovšem, přípustná hranice radioaktivity "ještě přípustné bezpečné hranice" se prý co chvíli navyšuje. Nevím, co je na tom pravdy. Vzhledem k obrovskému nárustu rakoviny a rakovinových nádorů u lidí za posledních 25 let bych si i troufala tvrdit, že ne všechna těla jsou schopné tento "limit" přijímat.

   dan.

   Vymazat
  7. Mozna neni ozarovani potravin kontaminace,ale me by zajimalo co vsechno ono ozarovani znici,jak snizuje vyzivovou hodnotu potravin,a zase by me zajimala pravda,ne co o tom pisou "vedci" a potravinari.Protoze mame dost jidla,nestradame hladem a presto jsme podviziveni a kysely,to ma za nasledek oslabovani imunity a nastup vsech moznejch nemoci a plisni v organismu,ktery ho dal okyselujou,az se nastartuje sebedestrukce,mikroby zodpovedny za rozklad mrtvejch organismu dostanou povel k nastupu a zahajej svou praci.

   Vymazat
  8. Ozařování potravin je součástí Agendy 21, neboli program depopulace lidstva. Lidé jsou tráveni vodou, jídlem i vzduchem (chemtrails) - nemají před tím úniku ! Takže až se kvóta živých ustálí někde na 500 milionech, tak s tím přestanou. To je jejich cíl ! K depopulaci v Evropě významně přispěje nesmyslné zvýšení daní a zavedení nových daní v EU pro léta 2014 - 2020.

   U nás k tomu navíc přispívá novela občanského zákoníku, která je v příkrém rozporu s novelou procesních předpisů Ministerstva spravedlnosti. Díky tomu exekutoři mohou vyplundrovat byt kohokoliv, o kom zjistí, že k němu dlužník dochází, u něho dlužník přebývá nebo tam má jen své věci !
   Podle některých právníků by za přitvrzením vůči manželům dlužníků mohl být tlak ze strany exekutorů, kterým se usnadní postup v exekuci. Současně by za uvedenými „nesrovnalostmi“ v zákonech mohla být snaha omezit nároky dotčených manželů na náhradu škody jak vůči státu, tak samotným exekutorům kvůli nesprávnému postupu při výkonu exekuce.
   „Mohla to být lobby ze strany exekutorské komory či ‚politické‘ zadání, jak nároky na náhradu škody vůči státu omezit,“ řekl Právu právník, který si nepřál být jmenován.
   Jestli si v minulosti politici stěžovali, že málo lidí vstupuje do manželství, tak teď to bude ještě méně, protože se všichni budou obávat, jestli partner nemá nějaké dluhy, aby to po něm nemusel platit.
   Jestli si v minulosti politici stěžovali, že málo lidí vstupuje do manželství, tak teď to bude ještě méně, protože se všichni budou obávat, jestli partner nemá nějaké dluhy, aby to po něm nemusel platit.Jenže navíc ... už spolu nesmí ani bydlet....nemusí být ani manželé, aby vás exekutoři oškubali. Psali, že stačí, když se u vás ten druhý zdržuje....a ani u vás nemusí mít trvalé bydliště. Člověk aby se bál pozvat si už i návštěvu.

   Takže depopulace se na lidi nekompromisně valí ze všech stran !

   Vymazat
 7. Na popud tohoto článku jsem ochotná uvěřit, že vše je v pořádku. Zatím. Pokud se tento rok a pak ani ten následující nic "zvláštního" kolem vod a mořských živočichů nebude dít, pak připustím, že jsem uvěřila na stovky mrtvých delfínů či hejna ryb, deroucí se jakoby ven z moře aj. příhody. Prozatím jiné vysvětlení pro velké úhyny těchto vodních tvorů nemám a proto nevěřím, že panika kolem Fukušimy je bezdůvodná.
  A jinak...až čas vždy ukáže, jakými jsme byli hospodáři ! Zdraví

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až dostanete všichni rakoviny, cysty, melanomy, sarkomy a další podobná svinstva, pak jistě nebudete šířit to, že je to v pořádku, a tak jak to má být !

   Vymazat
  2. Rakovina má mnoho jiných příčin než jaderná kontaminace. Vysoce ohrožen rakovinou je ten, kdo v sobě nosí nenávist a/nebo lítost. K propuknutí nemoci pak stačí kouření, nedbalé stravování, obezita, atd. Jaderná kontaminace je v našich podmínkách až ten úplně poslední faktor, co může mít vliv na vznik rakoviny.

   Vymazat
  3. ... a ještě dál:
   ..základy rakoviny lidstva jsou ve špatném působu vedení vody, tj řek, potoků atd... viiz Viktor Schauberger a jeho knihy
   Tj člověk je složen cca 70-90% z vody, tj pokud je voda sama o sobě špatně vedená, tj "rakovinotvorná" co pak z ní može vyrůst? A jak to pusobí na lčoveka při vypití? ....
   Tady je třeba provést změnu a to co nejdříve! :-)

   Vymazat
  4. Neverim,ze je starost o radiaci bezduvodna a Fukushimska tragedie nesmyslem,ale souhlasim s tim,ze uhyny a nemoci zivocichu nema na svedomi JENOM Fukushimska nehoda,coz ovsem nezlehcuje jeji vyznam!

   Vymazat
  5. Mořští živočichové, zvláště savci, ryby, želvy nebo tuleni dostávají těžké rány ze zvukových podmořských zařízení, jejichž emise je dokonce dokáží těžce fyzicky poškodit a popálit až k smrti !!! Oni utíkají v panice před těmito emisemi kamkoli jakmile je to zasáhne. Proto končívají na plážích nebo v zátokách v mělké vodě, kde ty účinky nejsou už tak silné, ale pro ně je to zároveň sebevražedná volba !

   Vymazat
 8. Illumináti toho vypouštějí do světa mnohem víc než jen radioaktivitu. Šířením hysterie kolem radioaktivity mohou zakrývat další utajované druhy zbraní, jako haarpy, akustické zbraně, nanotechnologie a další. O tom, že akustické zbraně umístěné v oceánu působí hromadné úhyny vodní fauny viz http://orgo-net.blogspot.cz/2013/05/americka-akusticka-zbran-v-jiznim.html
  Nanovlákna v tělech zvířat + příslušné haarpové frekvence působí rovněž hromadné úhyny.
  Dále používají či zkoušejí zbraně biologické, genetické, bioinženýrství atd.
  O tom všem se lidstvo nemá dozvědět, a proto Illumináti využili strachu lidstva z radioaktivity a záměrně vytvořili tuto jadernou nehodu.
  I když uhynou delfíni nebo onemocní ryby třeba vlivem záření z haarpových vysílačů, neinformovaní lidé automaticky věří, že to způsobila radioaktivita ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neznalost = hlupáctví, které povede lidi k jejich zkáze ! Proto se to musí změnit - svrhnout bankéřskou fašistickou chuntu a rozběhnout programy na regeneraci Země !

   Vymazat
  2. Orgonet 20:52
   Můžete mít pravdu. Já ani nepochybuji o tom, že Ilumináti dělají šílené věci, bez ohledu na následky. Jistě, mají vytyčený svůj cíl. Řekněme snaha aktivovat hvězdnou bránu, snaha zlikvidovat nepohodlné rasy a národy a plno jiných hrůz, které nám obyčejným lidem snad ani nepřijde na mysl o tom přemýšlet. Haarp, bioinženýrství a všeho toho ,o čem píšete. To vše může mít také obrovský vliv na zdraví pozemských tvorů, fauny, včetně lidí.
   Pro nás laiky je jistě těžké posoudit, co víc nám škodí . Avšak... všechny ty vynálezy se dají jistě včas zastavit, provoz přerušit, pokud by bylo opravdu zle. Radiace se však zastavit nedá !

   dan.

   Vymazat
 9. Jedno je jisté. K havárii ve Fukušimě došlo, jestli je teď nebezpečí reálné nebo ne, tak k němu může dojít později. Takže já stále dokola vidím jeden film. Na místě bývalé elektrárny rostou krásné stromy, v křišťálové vodě se prohánějí zdravé ryby, lidé jsou na tom místě spokojení, usmívají se a vše překypuje radostným životem.
  Třeba se někdo přidá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Práve včera mi tento obraz mirniks-dirniks prišiel pred zrak. Tak už sme dvaja ... :-)) B

   Vymazat
  2. :-) ano přidá :-) ale to neřeší podstatu problému...

   Vymazat
  3. Svetloleji, veď ty to robíš už dávno , přidáváš... B

   Vymazat
  4. Pokud budeme tři tak to problém nevyřeší, ale kdyby nás bylo hodně pak by jsme se dostali k podstatnému výsledku a najednou a konečně by jsme si uvědomili jací jsme tvůrci, že vše máme ve své moci kterou nevyužíváme. Jednou k tomuto poznání stejně lidstvo dojde.

   Vymazat
 10. http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=houstone-fukusima-se-rozpada&cisloclanku=2012050004

  OdpovědětVymazat
 11. pro 0:41. Dík za odkaz.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.