6. února 2014

Radioaktivní ozařování neboli ionizace potravin v ČR

V souvislosti s Fukušimou a obavami z jaderné radiace je dobré připomenout věc, kterou téměř nikdo neví, a to, že většina potravin, které denně konzumujeme, může být běžně a legálně ozařována za účelem zvýšení trvanlivosti a snížení výskytu bakterií.

Ozařování ionizačním zářením není totéž co kontaminace. Po ozáření potravina není dále radioaktivní, ale je "mrtvá", bez bakterií a hnilob. Výživové hodnotě to jistě nepřidá. K ozařování se používá především radioaktivní kobalt-60. 
Na takto ošetřených výrobcích má být napsáno "ionizováno", nebo "ošetřeno ionizací", ale kdo z obyčejných lidí ví, že to znamená "radioaktivně ozářeno"? Na menším obalu si to lehce přečteme, ale u zeleniny asi nebudeme studovat bedny? 

Při kontaminaci lidsky vyrobenými radionuklidy po jaderných nehodách vydává materiál/potravina dále nebezpečné záření. Například když se kráva pase na trávě s radioaktivním spadem, tyto látky přejdou do mléka, s mlékem se dostanou do lidského těla a tam dále vydávají záření poškozující organismus. Například lidé na Ukrajině po Černobylu nevěděli, že mléko je kontaminované, normálně ho pili a podávali dětem, a z nich některé (údajně 6000) v dospělém věku onemocněly rakovinou štítné žlázy.

Takže, ozařované potraviny nás sice bezprostředně nezabíjejí, ale umíte si představit, že k našemu zdraví nepřispívají. Což se dá myslím dohonit - zejména klidnou myslí a dodržováním přiměřené životosprávy včetně pohybu, odpočinku atd., však to znáte. Nejdůležitější je klid mysli!!!Ozařování je jedním z důvodů, proč je záhodno vyrábět si potraviny vlastní. 


Základní informace se dočtete například v tomto "proozařovacím" článku z r. 2011 http://3pol.cz/1080-ochrana-potravin-ozarovanim
Kolik a co přesně se u nás ozařuje, to se mi nepodařilo vygooglit, jestli někdo víte, napište. 

=Orgonet=


Ochrana potravin ozařováním

2011

Letošní červen přinesl zdravotní krizi v Německu způsobenou nebezpečným kmenem bakterie Escherichia Coli. V současné globalizované civilizaci, kdy různé potraviny cestují od místa pěstování do místa spotřeby tisíce kilometrů, je mnohdy obtížné uhlídat jejich zdravotní nezávadnost, a to i navzdory všem hygienickým opatřením a testům.

Potraviny můžeme dezinfikovat různým způsobem. Od běžného mytí až k jejich stříkání či moření chemikáliemi. V případě tzv. biopotravin se však pěstitelé snaží chemikálií vyvarovat. Mnohem bezpečnější než ošetření chemické je ozařování potravin ionizujícím zářením. Na rozdíl od chemikálií nezanechává záření na potravinách žádné stopy a oproti důkladnému vaření a pečení, které také patogeny zabije, zachovává vitamíny, enzymy a další nutriční hodnoty potravin.

(Dodatek Orgonet: V podstatě vše, co si koupíme, může být ozářeno, viz tabulka z vyhlášky.)

Metoda je známá už dlouho
První patenty týkající se ozařování potravin byly uděleny již v roce 1918 v USA a v roce 1930 ve Francii. USA se věnovalo výzkumu optimálních podmínek ozařování, jako je velikost radiační dávky, stupeň zralosti produktů, způsob balení a teplota, i určení různých způsobů využití, jako je sterilizace, pasterizace, hubení hmyzích škůdců, zpomalení klíčení apod. Velká laboratoř vznikla v roce 1962 v Notticku ve státě Massachussetts a dnes je mezinárodně uznávaným střediskem ozařování potravin. První povolení k aplikaci této metody týkající se ničení hmyzích škůdců v pšenici a pšeničné mouce vydal v USA v roce 1963 Úřad pro potraviny a léky FDA (Food and Drug Authority). Další výzkumné programy ozařování potravin měly také Kanada, Belgie, Francie, Nizozemí, SSSR, Polsko a Německo.

V České republice provozuje ozařovnu potravin firma ARTIM, spol. s r. o. Všechny potraviny ošetřené ionizujícím zářením, nebo potraviny vyrobené z takto ošetřených surovin, musejí být označeny údajem „ionizováno” nebo „ošetřeno ionizací”. (Pozn. Orgonet: Nevím, jestli Artim je ještě aktuální, odkazy na jejich web nějak nefungují.)

Kvalita potravin ošetřených ionizací
Na žádost americké vlády vypracovala výzkumná organizace Raltech Scientific Services rozsáhlé nutriční, genetické a toxikologické studie ozářených potravin. Myši, křečci, krysy a králíci dostávali ozářené kuřecí maso (tvořilo 35–70 % jejich stravy), minimální absorbovaná dávka činila 46 kGy. Prováděly se i studie mutagenity. Žádné důkazy o genetické toxicitě neboli teratogenních účincích u těchto zvířat však zjištěny nebyly, stejně tak ani žádné abnormality v multigeneračních studiích. Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní agentura pro atomovou energii i další mezinárodní organizace už v roce 1980 potvrdily, že ozařování potravin do radiační dávky 10 kGy nepředstavuje toxikologické riziko ani žádné problémy se snížením výživné hodnoty.

V roce 1983 vznikla Mezinárodní poradní skupina pro ozařování potravin ICGF sdružující 46 členských zemí. Poradní skupina konstatovala, že technologie ozařování je dostatečně ověřená a nevykazuje škodlivé účinky na zdraví lidí. Přijat byl také celosvětový standard pro ozářené potraviny Codex alimentarius. Radiační ošetřování potravin bylo vzhledem ke své zdravotní nezávadnosti a dalším výhodám povoleno pro různé potraviny ve více než čtyřiceti zemích a je podporováno Světovou zdravotnickou organizací, lékařskými sdruženími a potravinářským průmyslem. Jak to funguje
Ozařování snižuje počet mikroorganismů tím, že je vystaví ionizujícímu záření, které je zabije. Zdrojem záření mohou být gama paprsky (v ozařovacích zařízeních se nejčastěji používá kobalt 60Co nebo cesium 137Cs), rentgenové záření o energii nepřevyšující 5 MeV, nebo svazek elektronů z urychlovače, jejichž energie nepřevyšuje 10 MeV. Žádný z těchto zdrojů záření nemá takovou energii, aby mohlo v potravinách dojít k indukci radioaktivity. Záření proniká do celého produktu, u některých druhů zeleniny (brambory, cibule) oddaluje klíčení, u ovoce a jiných potravin prodlužuje dobu skladovatelnosti, uchovává nutriční hodnotu a vitamíny. Dokonce ani významně nemění barvu, chuť, vůni nebo strukturu potravin. Nezměněna zůstává i hladina minerálů a nutriční hodnota proteinů v mase.

Radiační dávky
Radiační dávky se udávají v grayích (1 Gy = 1 joule/kg = jednotka pro energii absorbovanou ozářeným materiálem, 1 kGy = 1000 Gy). Nejčastějšími bakteriálními patogeny u masa a drůbeže jsou Campylobacter jejuni, Escherichia coli 0157:H7 (E. coli), Listeria monocytogenes, Salmonella a Staphylococus aurens. V případě E. coli se při aplikaci dávky 1 kGy zahubí 99,99 % patogenů a před dosažením dávky 2 kGy 99,99999 % patogenů. U Salmonelly je při dávce 1 kGy zničeno 99,5 % bakterií, při dávce 2 kGy 99,9997 % a před dosažením dávky 3 kGy 99,999999 % patogenů. Maximálně povolená radiační dávka je 10 kGy. V roce 1965 FDA povolil ozařovat brambory dávkou 0,05 až 0,15 kGy s cílem prodloužit dobu skladovatelnosti.

V roce 1973 bylo povoleno ozařovat koření a v roce 1985 vepřové maso k eliminaci parazitů Trichionella spiralis, a to použitím dávky 0,3 až 1 kGy. V roce 1986 bylo povoleno ozařovat některé druhy ovoce dávkami do 1 kGy k oddálení dozrávání. Pro ničení octomilky v ovoci byly povoleny dávky 0,25 kGy. S cílem zničit patogeny a prodloužit skladovatelnost bylo v roce 1990 povoleno ozařovat drůbeží maso dávkou 3 kGy a koncem roku 1997 také čerstvé hovězí, jehněčí a vepřové maso a masné produkty. V únoru 2000 povolilo americké ministerstvo zemědělství používat záření k ošetření zmrazeného syrového masa a masných produktů dávkami 4,5 až 7 kGy.

Maximální dávky 10 kGy jsou k ničení mikroorganismů v mase, masných výrobcích, sušeném hovězím mase nebo v drůbežím mase, v ovocných džemech, sušené zelenině, dětské výživě, párcích, obilovinách, bramborových lupíncích a koření povoleny také v jiných zemích. FDA potvrzuje, že ozařování potravin přispívá ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, protože snížuje riziko onemocnění z konzumace potravin.

Proč ozařovat potraviny
Hlavní důvody jsou tři:
 • Vysoké posklizňové ztráty potravin způsobované hmyzími škůdci, kontaminací bakteriemi a kažením (OSN uvádí, že dvě třetiny všech potravin na světě se znehodnotí zkažením dříve, než dojdou ke spotřebiteli!).

 • Rostou obavy z onemocnění po konzumaci závadných potravin.

 • Rozvoj mezinárodního obchodu vyžaduje přísné karanténní požadavky na jakost ovoce, zeleniny a jiných potravin.

Počet případů onemocnění v důsledku požití závadných potravin vzrůstá. Americká střediska pro kontrolu nemocí a prevenci odhadují, že se v USA každoročně vyskytne na 80 milionů případů infekce z potravin a 9 000 lidí na ně umírá. Z důvodu kontaminace mikroorganismy E. coli bylo v srpnu 1996 například třeba vyřadit z trhu USA asi 12 milionů hamburgerů.

V USA se ročně ozařuje 7,5 až 9 milionů kilogramů hovězího masa. Radiačně ošetřenou listovou zeleninu na trhu však nenajdeme a celkový prodej ozářených potravin zůstává nízký. Jedním z důvodů je obava prodejců z nedůvěry spotřebitelů. „Musíme udělat maximum pro to, abychom zajistili větší bezpečnost potravin," řekl v souvislosti s letošní zdravotní krizí v Německu Dr. Michael Osterholm, z University of Minnesota, odborník na infekční nemoci a poradce vlády. A dodává: „Obrovské zvýšení bezpečnosti by pro řadu položek znamenalo ozařování potravin." Nejde jen o patogenní kmen E. Coli, ale o salmonely, listerie a další bakterie vyskytující se na hlávkovém salátu, špenátu, feferonkách, klíčcích různých semen, rajčatech, okurkách, melounech a na další zelenině.

Ionizace potravin v USA a v Evropě
V USA je povoleno ošetřovat ionizujícím zářením širší sortiment potravin než v Evropské unii. Od 1. 1. 2004 povolilo americké ministerstvo zemědělství používat radiačně ošetřené hovězí maso i ve školních jídelnách. Potraviny jsou k dispozici v rámci federálního programu, který zdarma poskytuje obědy pro přibližně 25 milionů dětí. Ministerstvo podpořilo také dostatečné informování o této nové technologii studentů, učitelů, rodičů i zaměstnanců škol.

Američané konzumují více ozářených potravin, než si myslí. Ozářena je asi třetina dovážených koření, která se přidávají do potravin. Nízkými dávkami pro zabití hmyzu, který by ovoce znehodnotil během přepravy, je ošetřeno asi 15 milionů kilogramů dováženého ovoce, např. kvajávy a manga. Nejnovějšími radiačně ošetřenými produkty jsou v USA pamlsky pro domácí mazlíčky. Jde o příspěvek k řešení problému salmonely, která se do domácností zavléká ze zkažených žvýkacích pamlsků pro psy.

V EU je všeobecně schváleno ozařování pouze jedné kategorie potravin – sušených bylin, koření a kořenících přípravků. Na základě národních legislativ však některé státy EU (Francie, Belgie, Nizozemí, Itálie, Velká Británie) povolují ozařování i podstatně širšího sortimentu výrobků. Po schválení nové vyhlášky č. 133/2004 Sb. z 12. března 2004 je sortiment potravin, které lze ozařovat, rozšířen také v České republice.

Odpůrci všeho „jaderného“ jsou proti
Průzkumy ukázaly, že mezi spotřebiteli panují pochybnosti, neinformovanost a obavy ze všeho, co souvisí s ionizujícím zářením. Hlasití kritici radiačního ošetřování potravin se chovají stejně jako kritici z počátku 20. století, kdy byla uzákoněna pasterizace mléka. Tehdy se tvrdilo, že pasterizace vážně znehodnocuje nutriční hodnotu a vede k tvorbě toxinů. Ukázalo se, že když byli spotřebitelé o metodě ozařování potravin podrobněji informováni, zájem ozářené potraviny kupovat vyjádřilo až 90 % z těch, kteří původně projevovali obavy.

Kromě potravinářství se radiační ošetření dnes běžně používá v medicíně pro sterilizaci zdravotnického materiálu a léčiv. Je zajímavé, že proti tomu nikdo neprotestuje.

Radiačně ošetřené potraviny poskytují nezávadnou stravu vojákům v poli nebo astronautům. V nemocnicích jsou takřka nenahraditelné pro pacienty, kteří jsou po transplantacích a chirurgických zákrocích, popř. mají porušenou imunitu. Důvodem je úzkostlivá ochrana před jakýmikoliv patogeny z potravy.

Prameny
IAEA, TECDOC‑1386, s. 18. (Emerging applications of radiation processing, Technical meeting 28.‑30. 4. 2003, Vienna)


Další odkazy:

Studie o ozařování potravin:
http://www.agronavigator.cz/attachments/Ozarovani_potravin_web.pdf
Potraviny ošetřené ionizací
http://www.konzument.cz/users/publications/4-publikace/28-potraviny-osetrene-ionizaci.pdf

Máme se bát ozařovaných potravin?
http://www.vitalia.cz/clanky/mame-se-bat-ozarovanych-potravin/

Česká vyhláška o ozařování potravin:
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1006185&docType=ART&nid=11307

Otázky a odpovědi k ionizaci potravin:
http://www.pdf-repo.com/pdf_1a/197g2o13m951b33c59.html

Ozařovna potravin Artim, která tuto činnost uváděla na stránkach ještě v r. 2011, ale která se k této činnosti už asi nechce znát:
http://www.artim.cz/znaceni-osetrenych-potravin

38 komentářů:

 1. Ogonet (môže odpovedať aj niekto iný), ožaruje sa aj nebalené mäso ? Čo myslíš ? Ďakujem za odpoveď...

  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ozářené, neozářené, je to jedno. Je to plné antibiotik a dalších "prorůstových" lahůdek.

   Vymazat
 2. Mně se zatím nedaří najít ucelené informace, co a kolik se přesně u nás ozařuje, ale na jedné prezentaci bylo, že čerstvé maso se nesmí ozařovat, balené ano.
  Možná je to v té vyhlášce, nemám ji přečtenou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ozářená množství v ČR v letech 1992-2003
   http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/krticka/lectures/foodirrad.ppt

   Vymazat
 3. Úplně jiné ozáření:-)
  http://2012portal.blogspot.ca/2014/02/cobra-beyond-veil.html

  OdpovědětVymazat
 4. Ozařování není právě laciné a proto se používá spíše výjimečně. Rozhodně to, že je něco povoleno ozařovat neznamená, že je to skutečně ozářené. Na složení potravin má ve skutečnosti menší vliv, než např. sterilizace teplem, nebo chemická konzervace.

  OdpovědětVymazat
 5. hmmm.....pozorně čtu na obalech složení potravin,ale zmíňku o ionizaci jsem nikde nenarazil,zatím.V ČR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pozrite si vodu pre kojencov Lucka - tam to je napísané. B

   Vymazat
 6. Nejvíce se ozařuje balená voda, která má schopnost navazovat na sebe informace o radioaktivitě. Lidé ji pak klidně pijí. Ozařování probíhá radioaktivním prvkem AMERICIEM, který se nejvíce používá na ozařování. Podívejte se kolem sebe, kolik lidí má dnes zhoubné nádory.
  Orgonete, tentokráte jsi hodně přestřelil s tím, že hysterie kolem Fukušimy je vedena od ILLUMINÁTŮ. Pro myslící lidi je jasné, že tahle katastrofa je v dějinách lidstva nevídaná a možná jednou z posledních. Pohádky, které jsi otiskla od nějakých lidí, kteří údajně dělali testy potravin a řas, je do nebe volající zločin a nesmysl. Někdo má zájem, aby se radiace co nejrychleji rozšířila a vedla k depopulaci lidstva. Jiný důvod v těchto článcích, které ti byly přeposlány, nevidím.
  Lidé, začněte konečně sami myslet a dělat si o všem vlastní úsudek. Nenechejte se zvyklat nějakými nesmyslnými informacemi, které jsou jsou jasné jako 1+1

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voda se ozařuje především UV zářením. Je to mnohonásobně levnější a jelikož je snadné z vody udělat tenkou vrstvu, kterou UV pronikne (na rozdíl od pevných potravin), je to jasná volba. Mnohem větší problémy budou s dlouhodobým skladováním v PET obalu.
   Americium se navíc na ozařování moc nepoužívá, ale je třeba v detektorech kouře. Na ozařování se používá zejména kobalt-60 a cesium-137, někdy i radium. To cesium je nebezpečnější, pokud zářič někdo vykuchá - prášek sloučeniny cesia se vysype a zamoří okolí. Viz třeba http://en.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia_accident a podobných nehod už bylo docela dost.

   Vymazat
  2. spolocnost TEPCO by mala byt medzinarodne sudena za diletanstvo obrovskych rozmerov, stavaju jadrove elektrarne na pobrezi koli lacnemu chladeniu, ale oni predsa vedia ze v Japonsku pravidelne nastavaju zemetrasenia a tsunami, oni tam aj postavili ochranu pred vlnami ale slabu, su to diletanti

   Vymazat
 7. Trochu odbočím. Nedávno celý svět zaujalo záhadné objevení kusu kamene na Marsu jehož záhadný výskyt dokládá série snímkování. Asi se nejedná o kámen. V této souvislosti zde přikládám informační odkaz, že byla v této souvislosti proti NASA podána žaloba.
  Více zde :
  http://www.earthfiles.com/news.php?ID=2170&category=Science

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě-v tom téměř "kosmickém" mrazu a řídké atmosféře , rostou na Marsu houby.Navíc, Oportunity i Curiosity pátrá po daleko menších náznacích bioaktivity.Temní nejsou tak blbí, aby případný objev "pustili" na veřejnost.Ale-i kdyby na Marsu takové houby rostly,nemá to u nás vliv ani na počasí, ani na výši příspěvků na ROH,případně jinou "bohulibou" organizaci.

   Vymazat
 8. kdo je švejkovsky vibračně NASTAVEN,nic se ho netkne,ani klystýr,chinin,ba ani hnoje NWO pro zbytečné jedlíky..http://www.youtube.com/watch?v=N7QSiRBNd98

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. tak, ty Hnoje NWO, to je dobry, pane Bodlak. :-)))))
   hezky vecer, mirca

   Vymazat
 9. ono je to jedno jestli se ozařuje nebo ne, pokud používáte mikrovlnou troubu, pak je to jídlo totálně mrtvé.., platí i na indukční ohřev

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uvědom si, že fotony, vyzářené z "přirozeného" ohně, mají mnohem větší kvantovou účinnost,než fotony z mikrovlnky.Takže-jez radši všechno syrové.

   Vymazat
  2. indukční ohřev s mikrovlnkou nelze srovnávat - jde o naprosto odlišné principy a frekvence, indukční ohřev ohřívá hrnec, mikrovlny ohřívají kmitáním molekulárních dipólů přímo v potravině, indukčák se v působení na potravinu neliší od elektrické odporové plotýnky, ty hlavo

   Vymazat
 10. Netroufám si odhadnout, kolik pokolení může taková generace, požívající ozařované suroviny, ještě splodit.Troufám si však pronést obavu, že jednoho krásného dne by se to mohlo zcela zvrtnout. Všemocní elitáři jistě své dcery a syny takovými "upravenými" pokrmy neživí.
  Dlužno připomenout, že důvod, proč ozařují, je proto, aby zničili zárodky, které způsobují rychlé kažení. Tedy kvasinky. Jenže...ty jsou v ovoci přirozené. Stvořitel přírody je tam z nějakého důvodu dal také a nám to celá staletí jaksi prospívalo. Nehledě na fakt, že takový rentgen si jistě nevybírá, co by měl "pálit" a co zanechat. Takže..zničí vše....kvůli čemu je např. takové jablko výživné. Smutné téma.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a o to tu samozrejme jde, vse vyzivne znicit. Plisne a bakterie, o to zajiste neprijdem.Mega davky nam dodavaj pomoci chem.tr.
   takze tzv. Ochrana potravin`` jsou opet kecy pro ovce.

   Vymazat
  2. Nezabudaj ze clovek a jeho konanie je tiez sucast prirody

   Vymazat
  3. Pokud se cítíš jako ovce, je to tvoje věc.Staré přísloví říká, že vůl zůstane volem, i když ho přivedou do chrámu.Nedávals ve škole pozor,nebo jsi jen "papouškoval".

   Vymazat
  4. Dej si tedy "přirozeně" shnilé, včetně všech aflatoxinů a jiných rakovinotvorných sraček, co se v ovoci, či potravinách "přirozeně" vyskytují.A kup si učebnici fyziky.

   Vymazat
  5. "aflatoxinů a jiných rakovinotvorných sraček" - zacnime pestovat bez chemie a sme v pohode. Co sa tyka plesni a aflatoxinov, tak H.Clarkova opisuje v knihe ocistu pomocou vitaminu C + ako rychle sa plesne objavuju uz aj na chlebe atd, takze ozarovanie je nezmysel ak si to vsetko nastudujes. Rakovinove je trebars aj maso, ale este stale je malo veganov z presvedcenia a nie zo zdravotnych dovodov.

   Vymazat
  6. Začni pěstovat bez chemie a vyroste ti prd. Zeptej se starých vinařů jak ot bylo před pár stoletími a dnes. Bez základní chemie by nás tady nebylo 7 miliard budiž-k-ničemů, ale sotva tak půl miliardy.

   Vymazat
 11. Také mimo téma, ale velmi zajímavé: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7255-informujeme-aktualne-situace-v-yellowstonskem-narodnim-parku-se-priostruje-mame-k-dispozici-exaktni-indicie-o-umele-vyvolane-rezonanci-na-jedne-ze-zdejsich-zlomovych-linii/

  Ty pravidelné rezonanční vzorce jsou velmi zvláštní. Že by "HAARP"?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. proč umělé ?? víš že tím co píšeš , že takto se šíří ..to negativní ?

   Vymazat
 12. Zdravím, co vim, tak třeba tadle metoda se používala na cibuli a obdobnou zeleninu, ta se tak mohla dlouhodobě uskladnit aniž by hnila nebo klíčila či vyrůstala. To bylo v 80.letech, kapitalismus určitě učinil pokroky.. _mars_

  OdpovědětVymazat
 13. Byl zaznamenán případ a bylo z toho celkem haló. Nevím už přesně kolik let to je zpátky ale granule z USA pro kočky a psi se před vstupem do Evropy ozařují a pak se to stalo, kočky umíraly a to houfně, chovatelé šíleli a nikdo nevěděl proč až se na to došlo, kočky to nesnesou. Myslím, že se lidi i soudili.

  OdpovědětVymazat
 14. Ja som toto pisal davnejsie na nejake fora, ale ludia to moc neberu. Pritom sa na niektore importovane citlive elektronicke suciastky uvadza "Do Not X-Ray", lebo by sa poskodili. Potraviny samozrejme sa pokazit nemozu, nie je to predsa vidiet. Iba elektronika moze prestat fungovat. Mna vytocili vypatlanci na colnici, ozaruju vsetko, a to aj ak idete do lietadla, ale tam som sa s nimi uz musel pohadat. Tak cosi islo mimo rentgen a jadierka co preziarili som hodil do kosa. Kym na takychto miestach budu ludia co si nevedeli najst slusne zamestnanie co ich bavi, tak na nas bude cely system s...ť.
  Veselo taktiez dovazame rozne vitaminove doplnky a to, ze sa niektore vitaminy B ozarovanim nicia a hlavne ak to ide beznou zasielkou tak ozarovanie tam mate minimalne 2 krat, tak no comment

  OdpovědětVymazat
 15. Uvadzam iba z dovodu doplnenia priloh (z archivu):
  Význam radioaktivního ozáření pro zdravotní nezávadnost potravin
  https://web.archive.org/web/20070722163358/http://www.zuova.cz/informace/smd/smd198.pdf

  OdpovědětVymazat
 16. V loňském roce jsme pořizovali 1000l nádobu na vodu, takovou tu na paletě a v kleci. Pořídili jsme ji od známého, který ji dovezl z - výrobny granulí pro velkochov. Po předání nás upozornil, ať si ji pořádně vymyjeme a něčím očistíme, neboť je od kyseliny sírové. Dobrá, umyjeme. Ale prosím tě vysvětli nám na co potřebují ve výrobně granulí kyselinu sírovou? No, ono jak jede ta namletá hmota na tom výrobním páse, tak projíždí takovým tunelem, ve kterém na tu hmotu stříkají pod tlakem tu kyselinu sírovou, dělá to takovou páru. Následně to vyjede z pásu na sušení a hotovo. Popopočkej oni to stříkají na ty granule , a proč prosím tě? No oni ty zvířátka potom více zadržují tělesný obsah vody a jsou tudíž na jatkách potom těžší, víš. Aha. .... haha... dodnes nevím co si o tom myslet, podrobnosti jsem nehledal .....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonymní 20:04
   to je šílené ! Já říkám, raději už ani nic nového nevědět. Je mi z toho zle.

   dan.

   Vymazat
 17. veškerá semínka (luštěniny atd) je možno na ozáření zkontrolovat klíčením,i zelenina

  OdpovědětVymazat
 18. Již 60 let!!
  z webu Artim:
  Artim spol. s r.o. – (ale z Obchodního rejstříku byla vymazána 6. 1. 2012!)
  Radiová 1
  Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 27

  Výpis z JUSTICE:
  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a30007&typ=full&klic=6hplla

  Diskuse na webu firmy:
  Autor: Ochránce, Ozářené potraviny
  Z vašich stránek jsem pochopil, že ozařujete potraviny. Nemusím se bát takových potravin, vždyť musí být radioaktivní? Vždyť i geneticky upravované potraviny jsou škodlivé. Proč by jinak bylo okolo toho tolik diskuzí.
  Nebojte se. Potraviny se zbavují přebytečných mikroorganismů pomocí ionizujícího záření již asi 60 let. K jejich zničení se používá druh záření ( dalo by se říci i svícení), který nemůže vyvolat radioaktivitu. Toto záření si můžete představit jako proud světelných částic-fotonů,, které mají jen o něco vyšší energii- hýbají se rychleji, než mikrovlné záření ve vaší domácí mikrovlnce. Zdroj tohoto záření je stejný radionuklid, jako ve známém Lexelově gama-noži. Ošetřené zboží ( sterilizují se tak i zdravotnické potřeby a léčiva), má pouze nižší obsah kontaminujících mikroorganismů a neobsahuje patogenní bakterie a plísně.
  Autor: pan Artim, E-mail: hogwash@centrum.cz, jak vznikl název ARTIM
  Jak jste přišli na tento název firmy?? Hodně by mě to zajímalo, jelikož jse jmenuji také Artim!
  Název ARTIM vznikl jako zkratka Aplikace Radiačních Technologií a Indikátorových Metod
  -------------------------
  Tab. 3 Ekonomické porovnání jednotlivých metod ošetření koření
  Způsob úpravy koření Cena v Kč na 1 kg plodů fenyklu
  sterilace vodní parou 25,90 - 38,90 Kč
  ozařování ionizujícím zářením 8,90 Kč
  aplikace extraktů rostlin
  aksamitník rozkladitý nať - lihový extrakt 54,0 Kč
  dobromysl obecná nať - lihový extrakt 28,80 Kč
  kmín kořenný plod - lihový extrakt 37,30
  kmín kořenný plod - vodný extrakt 27,0
  konopí technické seté nať- lihový extrakt 51,40
  vlaštovičník větší nať - lihový extrakt 34,70
  (zdroj: http://web2.mendelu.cz/af_291_mendelnet/mendelnet09agro/files/articles/tp_stankova.pdf)
  A.

  OdpovědětVymazat
 19. Granule pro psy se "pýše " s tvrdým "Y".Kočka nemůže umřít, ale jen "pojít" ,případně chcípnout.
  Pokud kočky chcípaly z americkýho žrádla, určitě to nebylo z ozářených granulí-kdoví, co v nich bylo za šmejd. A co psi?-taky "pocházeli"?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oziarene je casto mrtve, podobne ako tepelne upravene. Napr. krasne jablcka v obchodoch.

   Vymazat
 20. Liecivy caj pre rakovinu Essiac:
  http://www.seniortip.cz/?module=article&id_article=2289

  Zabranit ozareni (alespon v Canade a USA) se doporucuje objednavat dodavkovou sluzbou (UPS nebo FedEx) ne postou, ktera ma narizeno vsechny rostliny ozarovat. Nebezpeci ozareni hrozi zvlaste u objednavek ze zahranici, ktere prochazi celni kontrolou. Toto je zvlaste problem u korene Turecke Rebarbory, ktera neni domaci rostlinou severoamerickeho kontinentu.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.