13. února 2014

Henry Makow: Jak univerzita klame studenty


Jak univerzita klame studenty
http://henrymakow.com/000561.html
29. 8. 2009
Henry Makow
(Tento článek poprvé vyšel v r. 2004)
Překlad: OrgoNet

Svého syna bych poslal na univerzitu, jen pokud by neměl vůbec žádný talent.

Ale on tam stejně jde, kvůli společenskému životu a diplomu. Varuji ho, že až vystuduje Humanitní studia a Společenské vědy, nebude schopen nezávisle myslet ani vstřebávat informace, které neodpovídají jeho programování.

Moderní univerzita není oddána pravdě, nýbrž právě naopak. Represívní feministická „femi-mánie“ v amerických kampusech je přebujelá, ale není to jen symptom, je to hlubší problém.


Moderní západní „kultura“ je založena na klamných ideách „osvícenství“, což je intelektuální hnutí 18. století. I toto hnutí bylo produktem illuminátského programu na vytvoření nového (světského) světového řádu popřením existence Boha a neměnných přírodních a duchovních zákonů.

V praxi to znamená, že studenti humanitních oborů studují bandu ateistů, kteří jsou jim prezentováni jako Bohové. Jejich profesoři fungují jako nejvyšší kněží.

Podobně jako když hluchý ladí piano, oni se pokoušejí vysvětlit postavení lidstva bez jakéhokoli spojení se Stvořitelem, Velkým Plánem a lidským Božským duchem.

Vykreslují lidstvo jako zoufalou zvěř v amorálním světě, pro niž je typický nemilosrdný boj o přežití.

Oslavují „lidskou svobodu“, čímž chápou svobodu odmítat Boží řád, oddávat se zvířecím požitkům a vytvářet odcizenou a dysfunkční osobní realitu.

Osvícenství je luciferiánská doktrína svobodného zednářství. (Dalším produktem osvícenství je komunismus. Všichni vůdčí komunisté byli svobodní zednáři.) Slavnostní baret, který nosí absolventi univerzity při promoci, je symbolem svobodného zednářství. Černé pláště symbolizují okultnost. Studenti humanitních věd jsou nevědomky a postupně vtahováni do luciferiánského/komunistického kultu.

Bůh představuje morální a duchovní hodnoty jako láska, pravda, dobrota, harmonie a spravedlnost. Víra v reálnost těchto hodnot je zásadní pro náš zdravý vývoj. I když je naše kultura ústně propaguje (ano, takto funguje podvod), ve skutečnosti pracuje na jejich zániku.

Dysfunkčnost je program

Moderní vzdělání a kultura jsou vytvořeny tak, aby nás činily dysfunkčními. To potvrzují Protokoly sionských mudrců. Protokoly nejsou antisemitským útokem. (To vám říkají jen proto, že nechtějí, abyste si je přečetli.) Je to detailní projekt Nového světového řádu, který je v současné době prováděn v praxi.

Napsal je baron James Meyer Rotschild či Adolphe Cremieux někdy v letech 1855-1895 pro tajnou zednářskou společnost, Illumináty. Illumináti představují pokračování feudálního spojení mezi židovskými bankéři a evropskými aristokraty. Illumináti vytvořili a financovali komunismus.

Illumináti jsou zavázáni oddaností Luciferovi, vzpurnému andělu, který popřel Boha, a řekl, že realitu bude určovat člověk. Lucifer znamená v latině „nositel světla“. Nyní chápete, proč se říká „osvícenství“? Superbohatí lidé chtějí být Bohem a vytvářet realitu tak, aby odpovídala jejich zájmům. Aby to mohli učinit, musejí přetnout naše spojení s Realitou, to jest s Bohem (aboslutní pravdou, láskou a spravedloností). (Pozn. Orgonet: "Illumináti" znamená latinsky "osvícení".)

Jejich prostředky jsou neomezené, a právě tak jejich ambice. Zde je několik tvrzení z Protokolu 16.

"Za účelem zničení veškerých kolektivních sil s výjimkou naší ochromíme první stupeň kolektivismu, univerzity, tím, že budeme provádět vzdělání v novém směru.

„Musíme zavést do jejich výuky veškeré principy, které tak brilantně lámou jejich řád.“

„Nedomnívejte se ani v nejmenším, že tato tvrzení jsou prázdnými slovy. Uvědomte si, jaký úspěch jsme zařídili darwinismu, marxismu, nietzsche-ismu … je naprosto zřetelné, jaký rozkladný vliv měly tyto instrukce na mysli jinověrců.“ (Protokol 2)
„Musíme vymazat z paměti lidí veškerá fakta z předešlých staletí, které jsou pro nás nežádoucí...“
„Musíme je přetvořit na „nemyslící poddajný dobytek čekající na to, až mu budou věci předloženy přímo před oči, aby si o nich vytvořil ideu...“

Dovolte mi připomenout pasáž z komunistické příručky vymývání mozku z r. 1930: „Ve Spojených státech jsme schopni změnit díla Williama Jamese i ostatních … a umístit dogmata Karla Marxe, Pavlova, Lamarcka i poučky dialektického materialismu do učebnic psychologie, natolik, že každý, kdo bude studovat psychologii, se současně stane adeptem přijetí rozumnosti komunismu.“

„Jelikož každá katedra psychologie ve Spojených státech je obsazena osobami, majícími spojení s námi, je zaručeno důsledné používání těchto textů … Široké vzdělávání vzdělané vrstvy obyvatelstva v dogmatech komunismu je tímto relativně snadno zaručeno.“ (II, kap. 11)

Skláníme  se před „Velkými Muži“

Studenti se setkávají s „kultem Velkých Mužů“, s moderním pantheonem těch, kteří si usurpují místa Bohů.

S každým jejich výrokem se nakládá jako se Slovem Božím. Vědecké články jsou plné výrazů, které se později ukáží jako chyby v tisku. V doktorandském semináři jsem zažil, jak student přečetl seznam hrubých obscénností, které vybral z románu Williama Faulknera „Sanctuary“ (Svatyně). Po každém sprostém slově ostatní studenti s hrůzou zalapali po dechu, jako by bylo znesvěcováno božské dílo.

Profesoři jsou přeplacení kněží tohoto sekulárního kultu. Mají životní zájem, aby se jejich otřepané fráze udržely. Podněcují studenty k celoživotnímu návyku mentálního otroctví. Veškeré poznání pochází od Velkých Mužů. Studenti si mohou dovolit pouze analyzovat jejich názory. Jeden profesor mi jednou řekl, že jsem propadl u zkoušky proto, že „pouze Velcí Muži si mohou dovolit říkat takové věci“.

Studentská mysl se stává pasívní a dezorientovanou. Student se snaží uvést v soulad protikladné světové názory.

Já jsem jednoho dne jsem došel k probuzení.
Copak tito „velcí muži“ nežijí ve stejném světě?
Cožpak to není ten samý svět, ve kterém žiji já?
Cožpak si nemohu si dovolit myslet sám za sebe?

Studenti jsou zmateni co do místa i co do prostoru. Tím, že nepřetržitě studují minulost, domnívají se, že už nezbývá nic, co by se dalo udělat. Nejde už napsat žádný manifest, žádná Bastilla nepotřebuje dobýt.

Zatímco svět volá po novém vedení, nová generace je pohřbena v zatuchlých rukopisech a píše si poznámky o mrtvých mužích.

Vzdělání slouží svému účelu

Jak jste již jistě pochopili, vzdělání v humanitních vědách není určeno k tomu, aby nás povzneslo či k něčemu zmocnilo. Svět je řízen a ovládán tajnou kabalou bankéřů a jejich spojenců. Jejich cílem je, slovy Cecila Rhodese, „postupně se zmocnit bohatství světa“. Přirozeně tento plán musejí skrývat. Chtějí si ze studentů vytvořit své nástroje. Profesoři, kteří nehrají s nimi, jsou vyhozeni.

Pokud jste to nepostřehli, univerzity nejsou místem stimulace výzkumu a debat. Jsou to stojaté vody, které zapáchají morálním kompromisem a deziluzí.

Lidstvo tápe v temnotě. „Vše, co víme, je, že vítr fouká,“ napsal Thoreau. Naše klamná důvěra je založena na materiálním pokroku a technologii, což Thoreau nazývá „vylepšené prostředky k nevylepšeným cílům“.

„Nasměrovali jsme bezmozkovité hlavy jinověrců na pokrok,“ říkají Protokoly (XIII). S výjimkou „materiálních vynálezů“ pokrok „jako klamná idea znamená odklon od pravdy ve všech ostatních směrech.“

Jinými slovy, osvícenci nakazili lidstvo iluzí, že buduje humanistickou utopii založenou na rozumu, když ve skutečnosti buduje neofeudální tyranii. To je podstata „globalismu“ a princip, který je v pozadí světového dění.

Na závěr, Bůh je Duch či stav vědomí, kde jsou ideály spravedlnosti, dobroty, pravdy a lásky samozřejmými. Největší prioritiou osvícenců je zničit křesťanství a víru v Boha. Musejí oddělit lidstvo od jeho metafyzické podstaty, aby mu mohli vštípit falešnou realitu vedoucí k jejich nadvládě.

Vzdělání v humanitních vědách je placebo, náhražka za opravdové vzdělání. Je to záminka pro indoktrinaci, jejíž přijetí vám dává kvalifikací pro zaměstnání.

Svět nebude zachráněn činy Božími, nýbrž činy lidí zastupujících Boha. Naší povinností je brát tyto ideály vážně ve svých soukromých životech a vnášet je do světa. Cenou za odmítnutí Boha je stát se otrokem velmi zlých lidí.

- See more at: http://henrymakow.com/000561.html#sthash.PLdloZTf.dpuf

6 komentářů:

 1. Odporucam knihu od Helsinga Tajne spolocnosti "valka svobodnych zednaru"

  http://www.martinus.sk/?uItem=147656

  A len tak pre zaujímavost: Vatikansky teleskom pri Mount Graham sa vola LUCIFER. Vid odkaz: http://in5d.com/church-nibiru-anunnaki.html

  OdpovědětVymazat
 2. Nedivme se. Veškeré lidské obory, zdroje, včetně školství, mají v rukách vyznavači Bafometa. Také se jim říká tajuplně Ilumináti. To jsou ti, kteří "obkrášlují" naše města a hlavně Prahu takovými příšernostmi, jako třeba u Sazky od "umělkyně" Ley Vivitové. Nepřipomínám jejich kontroverzní "sochu" náhodou. Jde o to, že pokud mají "vyvolení" tak pozitivní vztah k tak příšerným výtvorům, jak asi moc musí být pokřivená jejich morálka uvnitř ! Protože :" ..dobrý strom nemůže dávat špatné ovoce a špatný strom nemůže dávat dobré."
  A tak, není divu, že na našich školách učí zvrácenosti a odvracejí mladé lidi od Boha a pravdy, když samy vyznávají Boha mamonu ! Nyní jsou to v jednoduším slova smyslu jejich školy (jejich majetek) a tak samozřejmě se na nich bude učit pouze to, v co oni samy věří. Nic však netrvá věčně. To si Stvořitel téhle pozemské kolonie sám pojistil, aby vše ,co není v jeho očích dobré a neneslo dobré ovoce, bylo včas odstraněno.A teď ještě pohled na tu sošku, kdo nezná:
  http://byznys.lidovky.cz/sazka-prodava-nesmysly-po-husakovi-vcetne-lavicky-neresti-pok-/firmy-trhy.aspx?c=A111110_103613_firmy-trhy_nev

  dan.

  OdpovědětVymazat
 3. Ivan Björn13. února 2014 17:04

  Velmi zajímavý článek o tom vatikánském teleskopu.
  Myslím, že by čtenáře tady dost zajímalo...
  Chopí se někdo šikovný překladu?? :-)

  OdpovědětVymazat
 4. V prvom rade, co takto sa pozriet na oficialne stranky http://www.vaticanobservatory.org/ potom skusit pozriet http://www.vaticanobservatory.org/VO-NEWS/index.php/recent-news/vatican-observatory-main/vatican-observatory/item/153-vatican-lucifer.html a nasledne kliknut na odkaz http://www.mpe.mpg.de/ir/lucifer Snad pochopite, ze vec sa ma inak a niekto sa zamerne snazi sirit vykonstruovane hoaxy.

  OdpovědětVymazat
 5. http://ulozto.cz/xj85UJqP/psm-protokoly-e-book-v2-pdf

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji Orgonetu za článek. Dávám odkaz svým známým, Všichni ti " humanisté" a další " isté ", předkládají lidem myšlenku, že jsou jen živí tvorové s instinkty . Přimlouvám se za přeložení a uveřejnění dalších podobných článků. Děkuji.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.