3. února 2014

Hysterie kolem Fukušimy je vyvolávána Illumináty (3)

3. část překladu článku Kena Adachiho.
Překlad: OrgoNet
2. část: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/02/hysterie-kolem-fukusimy-je-vyvolavana.html


Komentář k nemocím a úhynům zvířat:

V odkazech pod Davovým videem na youtube jsou i články o sardinkách a orlech, rybách a lososech, kteří všichni rychlým tempem umírají z důvodu neexistující radiace proudící z Fukušimy. I Alexandra Bruce z webu enenews.com se nechala nachytat na mizení sardinek jako indikátor otravy Fukušimou. 

Články, které pokládají toto ubývání a nemocnost za „důkaz“ radiační otravy, budu analyzovat v příštím článku. Ukážu, že tyto články samy o sobě neobsahují zmínku či referenci na Fukušimu jako příčinný faktor, ale spíše se týkají např. 20letého až 40letého přirozeného cyklu lovu sardinek ve vodách Britské Kolumbie. A v rozporu se lžemi zveřejněnými v Davových lincích na enenews.com, losos v severozápadním Pacifiku zaznamenává absolutní boom co do množství populace. Do třecích toků ve Washingtonu, Oregonu a Britské Kolumbii se vrací více lososů než v předchozích letech.

Miliónům lidí je vymýván mozek senzačními titulky a falešnou nepřesnou propagandou v článcích o radiační „katastrofě“ ve Fukušimě, která prostě neexistuje.

Od března 2011 jsem publikoval již nejméně 35 až 40 článků odkrývajících mýtus o radiaci z Fukušimy, která nemá žádný vliv na lidi, ryby ani atmosféru v Severní Americe. Radiační hysterie kolem Fukušimy je Illumináty vytvářená kontrola psychiky, stejně tak jako globální oteplování a ropná krize, které byly vycucány z palce a nemají žádný podklad v realitě. 

Porovnání Černobylu a Fukušimy

Častým zaklínadlem, které slyšíte od propagátorů radiační hysterie, je chybné tvrzení, že Fukušima byla horší než Černobyl. To prostě není pravda, jak ukazje toto video:

Fukušima a Černobyl: Mýtus versus realita

(Video je anglicky, pod ním český přepis.)


(Pozn. Orgonet: Ideální by bylo otitulkovat toto video, ale to si netroufám, neb se mi nedaří spojit se s jeho vlastníkem, a můj youtube účet už visí na vlásku z důvodu porušování autorských práv, paradoxně mě nahlásil i Eckhart Tolle... Peťovi, který překládal videa Eckharta, už byl za to účet zrušen. Takže dělám přepis, který je ostatně i trvanlivější ....)

Fukušima a Černobyl: Mýty versus realita.

Přepis videa http://youtu.be/qaEKfPlCL_4, pořídil OrgoNet, 3. 2. 2014

11. března 2011 velké zemětřesení a tsunami vytvořily jadernou nehodu v japonské elektrárně Fukušima – Daiči. Do okolí unikal po několik dní radioaktivní materiál. Japonské úřady přijaly opatření k ochraně veřejnosti. Byla vytvořena 20kilometrová uzavřená zóna a byla vydána omezení na konzumaci výrobků pěstovaných v okolí elektrárny. Ale zdá se, že tyto akce pouze přidaly k náladě veřejnosti, k jejich zmatenosti, živené šílenstvím globálních médií. (Viz titulky zpráv ve světě: Mimo kontrolu, Jaderná katastrofa, Chaos, Jaderná krize v Japonsku, Lítost a strach, Pracovníci z Fukušimy zemřou, Příšerný strach v každé rodině, Reaktory na pokraji sil, Uniklá radiace se šíří, Britové řekli: Opusťte Tokyo, Světová atomová hysterie.)

Obecný předpoklad byl, že Japonci budou trpět dlouhodobě rakovinami z radiace. Pokud jde o pracovníky, kteří provádějí záchranné práce v elektrárně, světová veřejnost na ně pohlíží již teď jako na „chodící mrtvé“.

Oči celého světa byly upřeny na Fukušimu, a mezitím proběhlo jedno důležité výročí, 25. výročí katastrofy v Černobylu, které poskytlo velké poučení, pokud jde o dlouhodobý vliv radiace na zdraví. Černobyl byla dosud nejhorší jaderná nehoda na světě.

Již v r. 1955 byl založen Vědecký výbor OSN k účinkům jaderné radiace. V posledních 25 letech se detailně zabýval vlivem radiace na zdraví a životní prostředí po události v Černobylu.

Dr. Malcolm Crick, předseda tohoto výboru:
„Zdravotními účinky Černobylu, které jsme zaznamenali, bylo asi 6 000 rakovin štítné žlázy u lidí, kteří byli dětmi v době, kdy se stala událost, a pili kontaminované mléko. Z těchto zhruba 6 000 případů zemřelo asi 50. Rakovina štítné žlázy není vysoce smrtící choroba, pokud je správně léčena. Pokud jde o ostatní účinky, v podstatě neexistují žádné dobré a přesvědčivé důkazy, že by byly jakékoli jiné důsledky pro zdraví vzniklé kvůli radiaci z nehody, než zmíněné rakoviny štítné žlázy. Mnoha lidem se to bude zdát neuvěřitelné, ale je to tak.“

Prof. Gerry Thomasová, ředitelka Tkáňové banky Černobylu, Imperial College, Londýn, je světovou autoritou na molekulární proktologii. Tkáňová banka je mezinárodní iniciativa ke sbírání biologických vzorků od lidí, kteří byli v dětství vystaveni radioaktivnímu jódu. Tato práce vedla prof. Thomasovou k přehodnocení názoru na účinky jaderné energie.

Prof. Thomasová:
„Zdravotní následky nemusejí být tak zlé, jak jsme si nejprve mysleli. Já jsem také předtím byla ostře proti jaderné energii, ale teď to přehodnocuji. Výsledky studií, které jsme provedli, nejsou takové, jak by to mohlo zvenčí vypadat. Ukazují, že je pouze jedna věc, kterou bychom mohli pokládat za důsledek radiace, a to je prudký nárůst rakoviny štítné žlázy u dětí, které byly ve velmi raném věku vystaveny této radiaci z černobylské události.“

Prof. Abel Gonzalez z Argentiny, člen Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, která od r. 1928 spojuje nejvýznamnější autority v oblasti radiologické ochrany. Tato komise poskytuje vládám celého světa rady k této ochraně:
„V případě Černobylu uniklo mnoho jódu, a co je důležité, nikdo neřekl populaci, že ten jód tam je. A tak bylo tímto jódem kontaminováno mléko. Matky, které nevěděly, že došlo k této nehodě, dávaly svým dětem kontaminované mléko. Velmi silně kontaminované. Není divu, že děti z něj přijaly vysoké dávky radiace, a mnoho lidí v Bělorusku i na Ukrajině i v Rusko pak dostalo rakovinu štítné žlázy, kterou lze připsat Černobylu.“

Dr. Malcolm Crick:
„Pokud jde o dělníky pracující na záchranných pracích v Černobylu, 134 lidí dostalo akutní nemoc z ozáření, a to z několika prvních dní velmi vysokého vystavení radiaci. 28 z těchto lidí zemřelo v prvním měsíci po ozáření. Ostatní v průběhu let měli problémy s kůží, s rakovinami, ale zemřelo z nich v době od nehody do dneška jen asi 28-29. A všechna z těchto úmrtí ani nemohou být připisována radiaci, mnozí zemřeli z jiných příčin.“

Takže, hlas vedoucího vědeckého orgánu je jasný: Jediný pozorovatelný vliv Černobylu na zdraví veřejnosti je následující.

Tabulka:
Doložené zdravotní následky Černobylu na běžnou populaci:

 • 6000 případů rakoviny štítné žlázy
 • Z nich zemřelo 15
 • Jiný vliv na zdraví: nejsou důkazy.

Tabulka:
Doložené zdravotní následky Černobylu na pracovníky elektrárny vystavené vysokým dávkám:

 • Akutní nemoc z ozáření 134
 • Úmrtí v krátké době 28
 • Úmrtí dlouhodobě méně než 20

Tyto údaje jsou velmi významné. Byly totiž předpovídány statisíce, či rovnou milióny obětí této nehody...

Veřejnosti často není známo, že radiační dávka je dána typem a množstvím radiace, jíž jsme vystaveni. Je měřena v mezinárodních standardních jednotkách „milisievert“.
Prof. Thomasová hovoří dávkách, které dostali obyvatelé v blízkosti Černobylu.
„Je třeba to dát do perspektivy. Každý z 6 miliónů obyvatel dostal asi 9 milisievertů.“

Tabulka:
Dávky radiace, které dostala běžná populace v Černobylu:

 • Štítná žláza evakuovaných dostala 500 miligrayů
 • Neevakuovaní, ale sídlící v kontaminovaných oblastech: dávky pro štítnou žlázu 100 miligrayů
 • Celková tělesná dávka pro každého z 6 miliónů obyvatel = 9 milisievertů, což je 80% celoživotní dávky dodané do r. 2005

„9 milisievertů, to je tolik, kolik každý z nás dostane, když nám dělají například CT vyšetření. Panikaří snad někdo, když mu dělají CT? Ne. Takže, měli bychom toto mít na mysli, když hovoříme o podobných nehodách. Radiaci jsme vystaveni neustále a nemůžeme se jí vyhnout.“

Přirozené radiační pozadí tvoří pro většinu lidí hlavní způsob vystavení radiaci. Běžné jsou úrovně od od 1,5 do 3,5 milisievertů ročně. I když existuje několik míst v Indii, Íránu i v Evropě, kde dávka může být i 50 milisievertů ročně. Část roční radiační dávky dostává většina lidí například z lékařských vyšetření.

A jak je to ve Fukušimě – Daiči?

Prof. Thomasová:
„Ve skutečnosti by neměly být logicky vůbec žádné zdravotní důsledky pro populaci.“

Prof: Gonzalez:
„Jediným dlouhodobým důsledkem Černobylu je rakovina štítné žlázy, a ti lidé ji dostali proto, že jako děti pili kontaminované mléko. Ale ve Fukušimě nic takového není. Matky to vědí, a dětem takové mléko není podáváno. Je to kontrolováno. Takže bychom mohli očekávat, že by Fukušima neměla mít žádný vliv na štítnou žlázu.“

Ve srovnání se záchranáři v první linii z Černobylu je zabezpečení fukušimských záchranářů naprosto odlišné.

Prof. Gonzalez:
„Jsou velmi dobře chráněni, mají obleky, přístroje zaznamenávající dávku záření, procházejí kontrolami.“

Prof. Thomasová:
„Samozřejmě dostali vyšší dávky radiace než běžná populace, ale ne více, než dostali například piloti helikoptér v Černobylu. Domnívám se, že dlouhodobě by neměli mít následky.“

Tabulka:
Porovnání zdravotních důsledků Černobylu a Fukušimy u běžného obyvatelstva:
Rakovina štítné žlázy:
Černobyl 6000 Fukušima 0
Úmrtí na rakovinu štítné žlázy
Černobyl 15 Fukušima 0
Další zdravotní následky
Černobyl: nejsou důkazy Fukušima Žádné

Závěrem je, že událost ve Fukušimě by neměla mít žádné zdravotní důsledky pro okolní obyvatelstvo.

Tabulka:
Porovnání zdravotních důsledků Černobylu a Fukušimy u záchranářů vystavených vysokým dávkám:
Akutní nemoc z ozáření:
Černobyl 134 Fukušima 0
Úmrtí na radiaci (krátkodobě)
Černobyl 28 Fukušima 0
Úmrtí na radiaci dlouhodobě
Černobyl méně než 20, Fukušima velmi nepravděpodobné

Pokud tedy zdravotní důsledky nejsou takové, jak se běžně domníváme, jaké jsou důsledky vážné jaderné nehody v Černobylu?

Dr. Krick:
„Bylo to obrovské trauma pro lidi. Stres, úzkost, obavy z radiace, protiopatření, která byla učiněna, to vše rozložilo jejich životy.“

Dr. Gonzalez:
„Černobyl byl skutečnou katastrofou pro lidi z té oblasti. Změnil politiku oblasti, veškeré sociální struktury, veškerou ekonomiku. Ale to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo to, co psala média, aby desinformovala lidi." (Viz titulky novin: Mimo kontrolu. Jaderná katastrofa. Japonsko v ěsu, protože radioaktivita prudce stoupá. Chaos.)

Ve zmatku a celkovém rozkladu po jaderné nehodě jsou sociální a ekonomické důsledky jsou daleko větší než následky spjaté se zdravím lidí. Takže, co je možno udělat?

Dr. Krick:
„Myslím, že v komunikaci s veřejností by mohla daleko lépe fungovat vědecká komunita. Nějaká ochranná rozhodnutí se dělají pořád, a měla by být spojena s pochopením veřejnosti. Jenže tomu pochopení je bráněno způsoby, jakými vědecká komunita (ne)komunikovala v minulosti. Tohle musíme zlepšit, to musí být náš program do budoucna. Velmi důkladně je třeba promyslet, jak můžeme lépe vysvětlovat veřejnosti velmi komplikovaná rozhodnutí, tak, aby je lidé opravdu mohli přijmout a ocenit.“

Prof. Thomasová:
„Nemyslím, že bychom měli obviňovat za to, co se stalo, jenom vědce, i když mají také odpovědnost. Měli bychom se naučit vědecky vysvětlovat složité situace jako je Fukušima a dávat veřejnosti informace, které by mohla sama posoudit. Když nikdo z vědců není ochoten mluvit s médii nebo vládou, to ještě živí strach lidí. Při takových katastrofách je komunikace mimořádně důležitá. Kdyby byly informace kolem Fukušimy lepší, možná by nedošlo k tak velkým psychologickým škodám na rozsáhlé populaci.“

Vědci, průmysl i vlády musejí lépe pracovat, aby rozptylovali široce rozšířené mýty o účincích radiace při jaderných nehodách.

Pro lidi z Fukušimy by měla otázka, kdy se mohou vrátit domů, být řešena na základě vědeckých posouzení.

Jaderná energii má největší potenciál naplnit světové potřeby energie v 21. století.
Naplnění tohoto potenciálu bude záviset na lepším pochopení veřejnosti, co je radiace.

Vyrobila Světová jaderná asociace, world-nuclear.org


(Pozn. Orgonet: Další video s podobnou tématikou, zatím nepřeloženo:)
Mýtus: Zabije vás jaderná energie a radiace?

Ken Adachi

© Copyright 2013 Educate-Yourself.org  All Rights Reserved.

15 komentářů:

 1. Ty následky Černobylu snad autor nemyslí vážně. Jsou několikanásobně podhodnocené. A tvrzení, že "žádná radiační katastrofa ve Fukušimě neexistuje", je už samo o sobě propaganda těžšího kalibru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spiiidy,tak ti si myslim,ze v Japonsku vlastne zadny misto jmenem Fukushima,ani neni.....apropo,existuje vubec zeme se jmenem "Japonsko"? :-))))

   Vymazat
  2. Pane Proude, brzy už existovat skutečně nebude.

   Vymazat
 2. Článek bych přejmenoval-Illumináti tutlají fakta o katastrofě v JE Fukušima.
  Martin

  OdpovědětVymazat
 3. Tak toto je propaganda jako vyšitá, evidentně se něco děje a všichni, kdož by tyto problémy ventylovali budou proti systému a copak jim hrozí? jasné umlčení, takže se to prostě okecává stejně jako chemie, jako GMO a tak podobně... Od Černobylu je to už desítky let a přesto se tam rodí nemocní, vznikají nemoce, defomace rostlin a zvířat, všudypřítomné zdravotní problémy a to i desítky kilometrů od epicentra... Ve fukušimě sice zatím palivo neexplodovalo ale otevřený skelet budovy reaktorů dokořán a s tím, že se těžké izotopy Cesia, Stroncia a jiných dostávají s chladící vodou jak do ovzduší, tak do moře... Myslet si nebo dokonce k ještě tvrdit, že žádný velký problém nebo dokonce vůbec žádný problém se nevyskytnul, značí jen o aroganci dotyčného, který toto tvrzení interpretuje. Stačí vidět jeden obrázek, kde pracovníci fukušimi sedí v dodávce a na dlouhé tyči mají radiometr, protože to místo nemohou změřit osobně, kvůli nadlimitnímu ozáření... Radioaktivita je svinstvo, kdekoliv se o tom můžeme přesvědčit ať už kolem Černobylu nebo třeba v Afghanistanu nebo Iráku, kde si děti hrají vedle vraků tanků, který byli zasáhnuté střelou z ochuzeného uranu, i přes to se jen díky válce v takovýchto oblastech rodí zmrzačené děti, starší umírají na leukémie, rakoviny a tak podobně, nebo také vojáci, kteří žijí na letadlových lodí, kde je nejenom atomový pohon ale nakládá se i s hlavicemi s ochuzeným uranem, nyní tito vojáci mají vážná zrdavotní onemocnění... Jak bych to popsal, do jisté míry není ozáření smrtelné, záleží jen a jen na tělesném stavu a imunitním systému, ve většině případů se s poranenými buňkami tělo popere ale při vyšších dávkách pak vznikají poruchy a nemoci, leukémie, rakovina a tak podobně, proto tvrzení že nikdo zatím neumřel je sice hezké, ale kolik jich umře na další následky zdravotních komplikací?... Takže opravdu důkazů po celém světě je nadmíru mnoho, to by se o tom mohlo povídat hodně dlouho, takže tvrzení, že ve fukušimě to tak zlé není jen značí o tutlání možných problémů a třeba ne jenom těch o fukušimě... takže těmto tvrzením nevěřím a ani je nečtu celé když prvních pár slov z odstavce je evidentný tlachání... Třeba v moři je víc izotopů třeba že pokračují s podmořskými testy nebo třeba pokud je pravda o té bombě, která odpálila to zemětřesení a tsunami, pak je jasné, kde se to v oceánu bere, ale pozor, internet je zrádný a nevěřte všemu, co se kde píše protože jak sleduji, spousty toho jen koluje, jeden to vydá, je to zajimavé, další a další se toho chytnou a to pak koluje, takže opravdu pozor... Každopádně jinak, Jakýkoliv reaktor, kde se děje štěpná reakce je celosvětově a pozemsky velmi nebezpečný, ikdyž si všichni kolem myslíme, jak je to becpečné, přirovnal bych to jako nakládání se sudem nitroglirecinu, nikdy nevíme kdy bouchne i přes to, že se doposud nic nestalo nejde před tím zavírat oči...

  OdpovědětVymazat
 4. Autor tohoto článku musel být velmi dobře někým zaplacen. Vědci se děsí možných následků fukušimy a on říká, že se v podstatě nic neděje. Tohle ale nemůže vykládat myslícím lidem. Měl by se za to stydět. Jestli někdo lidem vymývá mozek, tak je to právě on. Škoda věnovat těmhle nesmyslům energii a čas.

  OdpovědětVymazat
 5. Ahoj Orgo
  Shlédl jsem velmi zajímavý video o atomových elektrárnách, atomový energii a věcech s tím souvisejících. Tady je odkaz :http://www.youtube.com/watch?v=4EJN-3Nb56A
  Jenom chci říct , že odborníci na Černobyl , na které odkazuješ v článku ohledně srovnání Fukušimi a Černobylu , asi vůbec nemohli být účastni Černobylské události před XX lety. To, že se o ní nějakým odborným způsobem vyjadřují a ještě navíc se statistickými údaji , to už budí dost nedůvěryhodným dojmem. Proč by rusové před XX lety zvali všechny zmíněný profesory v tvém článku přímo na místo katastrofy, nebo aby jim dali k dispozici podklady a informace k dané události (jako by neměli dost svejch vlastních odborníků k vyjádření se k situaci), která se tehdy stala , když na druhou stranu , se v té době do SSSR jen tak někdo nedostal (ani z východního bloku , natož odjinud). Když se neustále budeme řídit názory rádoby odborníků ( kteří asi zdaleka vůbec nevědí, která bije ohledně jejich vlastního těla, minulých životů , ekosystému v jejich nejbližším okolí ,toho ,co jejich děti dělají v době , když si myslí, že ony zrovna spí , atd), nic opravdovýho se asi nedozvíme. Myslím si , že všichni , kteří chodíme na Tvůj blog a bez skrupulí se odvážím říct , že většina z nás , by spíš uvěřila faktům přímo z centra dění (Japonsko, Fukušima , nebo tam někde , kurňa nevím přesně kde). Klidně bych poslal nějakou finanční částku , aby někdo sbalil gaigra ( neměl by to bejt vyloženě blb) , hupsnul do letadla a nějakým běžným standartním způsobem změřil ( třeba kus dál , pochybuju , že ho pustí přímo na místo) , jak to tam opravdu je. Asi by to neměl bejt nějakej blb s titulem,kterej má všechno naučený z jediněsprávnýchzdrojů , ale někdo , kdo je víc animálnější a nenechá se vodit jen trak za rypák, na nic si nehraje a zároveň cítí, že je to pro něj výzva. Jinak si myslím , že se ničeho objektivního nikdá nedoberem a můžem si o tom povídat doalelůjá.
  Díky moc za všechno , co děláš (mě jsi před lety pomohl otevřít oči)

  Richard

  OdpovědětVymazat
 6. Prosíme všechny čtenáře velmi naléhavě, pomozte i ve svém vlastním zájmu. V této chvíli, jakkoli se to snaží vlády i masová média zamlčet, jde již lidem zcela o všechno.

  Myslete alespoň 1x denně, od této chvíle až do uskutečnění cíle na tuto základní myšlenku, kterou si zároveň prosím uvědomte:
  “V této chvíli mizí ze světa celá japonská jaderná elektrárna Fukušima a to včetně veškeré radiace, kterou ve světě zanechala.”

  Kdo umí, můžete zároveň s větou i vizualizovat. Vnímat své překvapení, emoce, až poprvé uvidíte, že elektrárna opustila náš hmotný svět.
  Veškerá hmota je v základu energie a tuto energii lidské vědomí dokáže ovlivňovat! Váš mozek má totiž větší sílu, než atomová bomba, což není mezi lidmi obecně příliš známo. Mozky 50-80 milionů lidí při koherentním, čili stejném myšlení, vytvoří tak ohromnou energii, že se přání uskuteční. Představte si tuto ohromnou sílu, která bude působit na hmotu, která se v důsledku tohoto koherentního myšlení lidí zdematerializuje = zmizí z fyzického světa. To je v této chvíli jediná možnost, jak lidstvo zachránit.
  “A připojí-li se skutečně k tomuto rituálu více než 50 milionů lidí, budete překvapeni, že opravdu dojde k fyzickému zmizení jaderné elektrárny. Započne zcela nová etapa v dějinách lidstva. Dnes je ale třeba aktivity každého z vás pro rozšíření zprávy po celé zemi. Všude žijí lidé, kteří si chtějí navzájem pomáhat a pomoci také Zemi, ale potřebují tento návod, aby věděli, co dělat. Ať již mluvíte jakýmkoliv jazykem, přeložte prosím tento text do něj a oslovte své známé a také nezávislá média ve své zemi.“

  Vše je jasné. Piloti nahazují motory a já se loučím. Přede mnou stojí úkol, jak oslovit 50 milionů lidí z celého světa. Není už v této době malých úkolů.

  Vy jste dnes jedním z nich.
  Prosím, pomozte!

  OdpovědětVymazat
 7. Je dobré si přečíst názory obou táborů. Očekávala jsem, kdy se zmíní Černobyl. Ale v Černobylu je postavený sarkofág a staví se přes něj nový, aby do ovzduší nic nešlo. Kdežto Fukušima má starosti, jak udržet stále chladnou vodu v poškozené nádrži na vyhořelé uranem prosycené tyče. Které se tam svážely (ach ten globální trh !!!) z celého světa. O čemž psaly už tehdy, hned po havárii. To pamatuji. A protože "vana" je děravá a přitom musí být neustále plná chladící mořské vody, logicky se musí přilévat ještě více vody a ta, která prosakuje odchází prostě tam, kam všechna voda z děravých van. Vše však nutně zkončí v moři !!
  Tohle rozhodně není konspirace. Ani bezdůvodné strašení. I když je to děsivé. Je to prostě fakt a my lidé máme vidět na vlastní oči, kam to vede, když si člověk začne hrát na Boha. Viz. štěpení jádra atomu a věci poddružné.
  Máme však dávno slíbeno, že až bude člověku nejhůře, přijde pomoc Nejvyššího. Takže. Co ještě dodat ? Ten čas se už opravdu přiblížil.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 8. Když došlo k Černobylu, tak moje manželka byla těhodná a někdy o prázdninách začala krvácet a těhotenství se stalo rizikovým. Syn se narodil "zdravý", ale časem se ukázalo, že se mu kosti v holeni začaly točit proti směru hodinových ručiček a chodidlo mu směřovalo výrazně dovnitř. Mám kamarády myslivce, kteří vědí o jisté lokalitě na Šumavě, kde zastřelená divoká prasata se zakopávají, protože mají nadlimitní úroveň radiace. Ale to není radiaace od Fukušimi, ale od Černobylu. Ono se to hezky "vykecává" díra do hlavy, když málokdo má k dispozici měřící zařízení. Když radiaace není vidět, není cítit, když nemáte žádný funkční smysl, který by vás upozornil na jeho přítomnost, tak si možná nechámi namluvit, že co nevidíme, to neexistuje. Kéž bych se mýlil a autor článku měl pravdu! Ale zatím všechny moje životní zkušenosti oponují tomu, co autor v článku píše. A když je to tak, jak píše autor článku, tak proč jsou vůbec nějaké normy? Když ani v případě havárie se vlastně skoro nic nestalo?! CZK

  OdpovědětVymazat
 9. http://fukushima-diary.com/

  OdpovědětVymazat
 10. Informace o radioaktivní kontaminaci tichého oceánu, jak to teda je?
  sledujte fakta udělejte si sami názor:
  http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7242-internetem-koluje-teorie-ze-za-informacemi-kolem-radioaktivni-kontaminace-vod-ticheho-oceanu-u-zapadniho-pobrezi-severni-ameriky-stoji-iluminati-podivejte-se-na-tento-material-a-udelejte-si-vlastni-nazor/

  OdpovědětVymazat
 11. V tom seznamu titulákú chybí suverén na všechno jinak, profesor mňoukal. To je špatně položená otázka.

  OdpovědětVymazat
 12. A kdo z vás čtenářů ví ??? že dvě věže v Ney Yorku spadly za vydatné pomoci radiace a byl to malý jaderný výbuch ....je o tom video dokument který všechno vysvětluje, A je nějaká zmínka o radiaci? ani náhodou protože to byli údajní teroristi, a po nárazu letadel ...prostě co se vypustí do medií to je ta jejich pravda a ne jak se děje ve skutečnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Malá oprava, dovolím si : Ty věže v NY byly celkem 3 (slovy tři), ta poslední (WTC 7 )nezasažená žádným letadlem spadla odpoledne , vykazujíce znaky řízené demolice par excellence . U všech tří věží zatím bylo zjištěno, že byl použit nanotermit(vojenská verze) a zjištěna jezírka roztaveného kovu v základech budov , což nemohly způsobit požáry leteckého paliva ani kancelářského vybavení. Na teplotu tavení oceli to nestačí. Proto dnes existuje hnutí "za pravdu o 11.září, a další aktivity -architektů a projektantů, pilotů, pozůstalých po obětech a další skupiny, které se domáhají obnovení vyšetřování událostí 9/11 , více na příslušných stránkách .

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.