3. února 2014

Kryon: Nová Země a my v ní 31. 1. 2014

Na Tři krále jsem Ti zaslala první balíček Kryonových konkrétních kroků pro naše země. Od té doby došlo k "magnetizování" lidí a tvorbě nových projektů. Za sebe mohu říct, že jsem nesmírně vděčná, že jsme za krátký čas vytvořili životaschopný tvůrčí tým, který se podílí a bude i nadále podílet na přijímaní a šíření zásadních pozitivních alternativních informací, které pomohou velmi významně konkrétnímu procesu vzestupu. Nový web má název : www.kryonnovazeme.cz. mail: kryonnovazeme@email.cz nebo také jedlickova.h@centrum.cz Pravidelně budou doplňovány kryonovými pobídkami, doporučeními a návody na konkrétní kroky pro nás, kdo již víme, že tomu prostě "neutečeme". A také proč? Narodili jsme se na "svatém místě" matky Země. Narodili jsme se v oblasti jejího srdce. Srdce se nám v této zemi podaří otevřít dříve než tomu bude na jiných územích. Je to závazek a výzva. Přes srdce pravdivěji uvidíme, ucítíme a podle toho budou přicházet i naše rozhodování.

V lednu jsme "kryonovali" párkrat. Informace, jak přicházejí, již brzy budou k dispozici na nových stránkách spolu s e bookem a audio podobou . Připravují se i překlady do němčiny a angličtiny. Určitě bychom uvítali překlady do italštiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny . .

Lidé mají být informováni a v této době víc než kdy jindy pravdivě . . .

Posílám vám všem jako pohlazení rozhovor s Kryonem, který se uskutečnil před pár hodinami. "Vysílač" je stále otevřen, přijímačů je zatím málo a vhodných ještě méně. Dovol si uvěřit, že vše je možné. . . i toto. . . i cokoli jiného. . . .

Miluji vás a děkuji Helena JedličkováKryon pokračování 31.1.2014 14 00 Nová země a my v ní . .


Milovaný Kryone můžeme pokračovat? Ano, tady na naší straně „závoje“ je vše připraveno k dalšímu volnému pokračování. Jsem rád, že můžeme být opět spojeni v tomto vzácném čase přes své energie a vibrace. Jsem Kryon z Magnetické služby, jsem věrný a nikdy nekončící služebník lidstva.

Dnes budeme pokračovat situací, ve které se nyní nacházíte. Vrcholí doba zimního času. Zimní čas vždy byl a bude dobou rozjímání, zpomalení, uvolnění a ochoty jít „hlouběji“ k sobě sama. Dělejte si stále více času pro své vlastní zklidnění a zpomalení. S touto energií ruku v ruce k vám přichází vděčnost, za vše co máte, co se vám dostává.

Dnes již víte víc, že je důvod vděčně přijímat vše co k vám přichází, neb vše co přichází jste si sem, do těchto končin přišli odžít a prožít. Abyste se přes prožitek dostali k pochopení.

Pochopení a přijetí z vašich nejvnitřnějších hlubin bez hodnocení, kritiky a odmítání, toť cíl výuky zde.

Chci vám všem říct, že planeta Země není pro vás domovským přístavem. Planeta Země je pro vás místem, kde si můžete prožít významnou část pochopení na vaší vývojové spirále. V tomto životě, který právě prožíváte je planeta Země pro vás jednoznačně klíčové místo. Není mnoho planet na kterých je možné uskutečňovat prožívání a to na celém povrchu planety.

Většina planet na kterých je možný život ve formě v jaké se vy nacházíte má podmínky pro vývoj života nikoli na povrchu, ale uvnitř. Tedy životy ve 3. dimenzi se prožívají uvnitř těla planety. Planety bývají ženské energie. Je to tak nutné, neboť tato energie je ve své podstatě „pasivní“ tedy přijímající. Tato energie velmi ráda, z nekonečné lásky a úcty k životu jako takovému, umožní vývoj v hmotných tělech na svém a ve svém těle.

Představte si, že každá planeta obdařená plodivou silou vnímá život, který se na ní učí a vyvíjí jako jednotlivé buňky jejího těla. S množstvím jednotlivých buněk se planeta rozšiřuje, stává se silnější. Její plodivá síla „nabobtnává“. Tím se planeta také poznává. Učí se přes vás, přes vaše životy o sobě, o svých nekonečných možnostech.

Když je mladá, je jako mladá dívka – nezkušená, nezná ještě své skutečné možnosti, nezná své hlubiny, své výšiny. Toto se učí v průběhu života. V období svého mládí se seznamuje se svými fyzickými možnostmi, seznamuje se s možnostmi svého těla. Je v radosti ze svého mládí a ze všech svých možností o kterých zdaleka neví, jaké opravdu jsou. Je nadšená, chce vše vyzkoušet a přijmout. A tak tuto energii vysílá přes sebe do nekonečných vesmírných prostor, kde jsou připraveni „osívatelé“ jednotlivých planet. Tito mistři ovládají tvorbu jednotlivých těl rostlin, živočichů i lidských těl. Vše je proces a vždy přichází v pravý čas.

Není možné, aby určitá forma života vznikla, když ještě nejsou planetárně a vesmírně vhodné podmínky. Takže každý projev života trpělivě čeká, až přijde čas na jeho projevení. V rámci vesmíru se nejedná o příliš dlouhé časové úseky. Ovšem z pohledu 3. dimenze se jedná o neuvěřitelně dlouhé časové úseky, kdy jedna forma života zásadně střídá druhou formu života.

Takže se vrátíme k planetě Zemi. Planeta Země je planetou „vyvolenou“ mezi ostatními podobnými planetami. Od svého počátku vynikala neuvěřitelnou silou a schopností uchovat a udržet život za každou cenu. Svým vnitřním vybavením tomu prostě uvěřila, že tyto schopnosti má a tak se také stalo.

Lidé proto jste v tomto čase na planetě Zemi, neb ona je ta nejvhodnější pro tento významný úsek vaší cesty. Teď již víc rozumíte, jste v mnohém podobni planetě Zemi. I vy ve svých nitrech tušíte a mnohdy skálopevně víte, že jste schopni uskutečnit proměnu pro kterou jste sem přišli.

Prosím nadechněte se do svých srdcí a dovolte si dýchat v rytmu srdce matky Země. Váš dech a její dech jedno jsou. Vaše rytmy srdce a její rytmy srdce jedno jsou. Vaše mysli a její mysl jsou také jedno. Neb používáte její tělo k vašemu projevení.

Matka Země o každém z vás ví, že se pohybujete na jejím povrchu anebo pod ním. Zná v každém okamžiku sílu myšlenek, kterými disponujete. Velmi si váží stavu ve kterém se společně nacházíte.

Je vám vděčná, že s vámi, dnes žijící lidé mohla uskutečnit svůj posun do nové vibrační hladiny do nové energie, kde se spolu s vámi teprve „rozkoukává“.

Je to pro ni zcela nová situace, stejně jako pro vás. Je vděčná, že v této nové vibrační hladině, řekněme pro určitou představu, opravdu pouze pro představu, v 5. dimenzi si bude spolu s vámi více prožívat své i vaše spříznění. Už na ni nebudete nikdy pohlížet jako na něco „kde jste se vyskytli“ a kde tedy žijete své životy a v zásadě nechápete vyšší smysl. Od nynějška je situace vnitřní i vnější stále více otevřenější pro naprosto nové prožívání.

Tak jak si i vy budete více a více uvědomovat vaše tělo a jeho význam pro váš život, stejně tak si budete víc a více uvědomovat totéž u matky Země.

Země je tak nesmírně silná, že souhlasila se všemi „pokusy“ které se na jejím těle i uvnitř odehrávaly.

Země miluje a nikdy nepřestala milovat nic co je její součástí. Má neuvěřitelné možnosti ke svému sebeléčení a uzdravení. Vše co potřebuje má v sobě. Potřebuje pouze čas na svoji revitalizaci.

A ten jí dříve či později velmi rádi a s láskou dáte. Neb při větším a hlubším pochopení ani nemůžete nic jiného udělat. Zůstaňte prosím klidní za jakékoli situace. Snažte se vše řešit v míru. Mír je velmi silná energie.

Mír je energie, která se šíří celým prostorem, rozlévá se jako voda všude. Slovo válka, agrese, to jsou krátké frekvence, které se snaží narušit tuto pokojnou silnou vědoucí energii.

Věřte mi lidé. Již není nutné, abyste přes války dosahovali širšího a hlubšího pochopení o sobě samých. Každý z vás žijících dnes na planetě Zemi má ve svém těle, na buněčné úrovni, tuto informaci uloženou. Co válka obnáší. . .

Většina lidí válku nechce znovu prožít nepřeje ji ani sobě, ani svým přátelům. Občas ji někteří z vás přejí svým nepřátelům. Ano zatím jste ještě polarizováni, zvláště na některých územích. Nebude však dlouho trvat i na těchto územích zavládne mír.

A teď vám řeknu moji milí jak ??? Bude stačit, když většina z vás bude svoji energii směrovat do pozitivních láskyplných životních obrazů. Představujte si, jak vaši potomci i vy sami žijí na nádherných místech, které si je „přitáhli“, protože oni jediní ví co tento konkrétní prostor potřebuje. Pijí zdravou vysoce vibrující vodu, tou zalévají pozemky o které se s láskou, něhou a úctou starají. Voda je základ a vždy bude. Každý rok jsou pozemky jiné, stále šťastnější jsou tu lidé i celá příroda. Toto není utopická vize, toto je opravdová realita vaší bližší či vzdálenější budoucnosti.

V těchto vašich představách jste spojeni se „sny“ matky Země. I ona teď sní a tvoří pro „sebe“ a život, který chrání a umožňuje mu vývoj, novou vizi. Je to NOVÁ ZEMĚ, kterou tvoříte spolu s ní a celý vesmír s nadšením sleduje jednotlivé etapy vašeho probouzení se. Dovolte si prosím uvěřit nekonečným možnostem, které jste si sem přišli společně prožít.

Každá uvolněná energie ČLOVĚKA TVŮRCE je jako „kartáč“, který velmi efektivně vyčistí a uhladí určitým směrem mnohá místa na povrchu planety, která se ještě zmítají v pochybnostech a v krátkozrakých šarvátkách, které udržujete při životě pouze vaší pozorností.

KDYŽ ZMIZÍ VAŠE POZORNOST, zmizí i tato ohniska.

O těle matky Země přemýšlejte prosím jako o nejkrásnějším planetárním výtvoru na kterém jste se i vy lidé přišli podílet.

Miluji vás a moje láska je jako křišťál nekonečně čistá a stále zářící a prohřívající. Děkuji vám za vše i za čas, kdy jsme právě spolu. Pijte hodně vody. . . Neb když jsme spolu vaše těla jsou křišťály.

Děkuji Kryone vidíš, že brečím dojetím při těchto slovech. Lásko moje neber to tak vážně. Časem bys stále „plakala“, ale vy se budete smát a milovat, tak jako vás teď miluji já a všichni co jsme tu společně za „oponou“.


15 19 hod

42 komentářů:

 1. Ano Matka Zeme nás bezvýhradně a bezpodmínečně miluje....ikdyž ničíme ji i její další děti...když se podívám na chování lidstva jako celku, zatím moc úcty k životu v globálním měřítku nevidím, to co tvoříme moc nepřispívá blahu planety a jejích obyvatel...bereme a bereme...chováme se jako rozmazlení spratci. Snad dokáží jedinci, kteří se opravdu chovají s úctou k životu změnit i druhé a tím i celek. Zregenerovat se planeta jistojistě umí...stejně jako lidské tělo...jen se musí zbavit škodlivin. To je reálný pohled obyvatele na Zemi, neumíme se na své chování podívat s odstupem, chybí nám sebereflexe. Ano pozitivně myslíme, alespon posíláme Matce energii a snažíme se ovlivnit tak události a zvrátit je v dobro....ale současně stále kupujeme mrtvá zvířata v supermarketech, která umírala zdlouhavě na hácích, používáme vymoženosti testované na zvířatech a dalších tisíce věcí atdatd. Ruku na srdce - to vypadá jako úcta k životu ve slově, ale ne v činu.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslí pití té vody, která když ji dáte do mrazáku, tak potom netaje?:)
  Nelíbí se mi, že se ospravedlnuje krutost lidí tím že jim planeta slouží k dušenímu vývoji.

  OdpovědětVymazat
 3. Mne sa tiež nepáčia tieto veľa hovoriace a nič nepovediace "šannelingy"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ale je tam řečeno vše co potřebuješ

   Vymazat
 4. No je to pěkný článek, škoda jen že úplně všemu tak nějak nerozumím a mám z toho trochu smíšené pocity.

  OdpovědětVymazat
 5. Víme že jsme nesmrtelné duše, víme že Bůh je láska a nic jiného, víme že tam venku je dobro, víme že nás miluje Matka Země, jinak by se s námi už vypořádala.
  Doprčic, ale jsem duše inkarnované v relativitě a máme jednat, jednat s úctou k veškerému životu a láskou, zakročit proti bezpráví, ochránit slabší a pokud je to nutné zastavit agresi.
  Chce se po nás abychom tvořili a ukázali nějaké činy. Je sice hezké sedět meditovat a usnadnovat si to tím že si myslím že stačí myšlení. Ale to je tak trochu pokrytectví a zbavování se odpovědnosti za stav světa....pokud je nějaký vnější pozorovatel, jistě by se radovat a s ním celé nebe, kdybychom si ten svět začali tvořit na všech úrovních - v myslence, slovu a činu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ale už v tom co píšeš je agresivita , ...ano kdyby všichi zastavili naráz myšlení, myšlenky ne jedinou vteřinu , okamžitě tato realita zmizí...

   Vymazat
  2. Vždyť to říkali v posledním díle Akta X : Pravda je tam venku ! A mají pravdu !

   Vymazat
  3. pravda je uvnitř tebe

   Vymazat
  4. Pro: Anonymní4. února 2014 22:31 To je nesmysl - protože jednak je to NEPROVEDITELNÉ. Zastav mysl 7 miliard lidí v jednom okamžiku - jedině že bys všem paralyzoval jejich mozek. A opravdu tohle pomůže k duchovnímu vývoji???? A za druhé bys musel nechat vypnuté mozky lidí, kteří by po ukončení paralyzace mohli mysleli negativně a sobecky - takže taky forma agrese, když už budeme hodnotit její míru.
   Tento názor je opět další "teoretická" verze rádoby "neagresivity" kterou můžeme omývat dokola, mezitím co bude Země chátrat a zlonič kvést.

   Vymazat
  5. to hle nemá cenu řešit , protože vy to pořád filtrujete přes hlavu...rozumem, pro to nechápete že revoluce typu barikády , protesty , násilí...nás nikam neposunou

   Vymazat
  6. já jsem nečetl že by tady padaly slova jako barikády , protesty , násilí.
   ale ok, rad bych tedy slyšel konstruktivní řešení. dokud nepřestaneme s destrukcí planety, zřejmě si ani nemužeme říkat vyspělé duše a zabývat se svým duchovním vývojem, dokud nesrovnáme skutečný ekosystém kterého jsme součástí. zatím vidím že se koukáte zvenčí jen na prohnilý systém ekonomiky, ale už se nerozhlížíte tak abyste viděli kde se ten zhnilý systém nachází a co s ním provádíme. zatím jsem nic plodného nečetl ani neslyšel.

   Vymazat
 6. Ten člověk Kryon jistě nepochází ze Země. Možná jsou planety ve vesmíru, které jsou a mohou být vděčné svým obyvatelům, žel, naše planeta je zcela jistě vůčí svým obyvatelům jiného názoru. Aneb také, není dobré mazat si med kolem úst, když je každému pozemskému oku jasné, že naše matka Země- živitelka se sice čas od času trochu zregeneruje, ale jinak chřadne dál. Stejně jako my lidé. Neb..."láska mnohých vyprchala"

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kryon zcela jistě pochází ze Země, a jistě se náramně baví, jak mu to tady všichni žereme i s navijákem

   Vymazat
  2. hlavně že se bavíš ty ...

   Vymazat
  3. No asi jo, taky mi přijde že se tvůrci chanellingů baví...jednou jsem četl jeden o Obamovi - prý jak je to vyspělá duše a jak je nutné jej zvolit v dalším období...dobrá propaganda že:)

   Vymazat
  4. všichni jsme vyspělé duše , tady jen hrajeme nějaké hry , a Obama je opravdu důležitý, jen to má těžší než si představoval...ale to ty nemůžeš vidět :-)

   Vymazat
  5. Anonymní6. února 2014 8:16
   opravdu? on to má těžké:) rozmyslet se jestli budu hrát hru - jdu do Sýrie a pozabíjím civilisty, protože jsou strategickou zemí....nebo nejdu už jen z morálního hlediska, ne proto že znechutím veřejnost....atd že...v takové "hře" a jim podobných je opravdu těžké se rozhodnout:) jediný co jsem já viděl to že s ním bud někdo manipuluje, nebo že on už není on - viz videa na youtube ho a jeho ženy - zvláštní znaky tzv. ještírků...oči, výrůstky na obličeji atd..řekni co vidíš ty:) pokud vidíš něco víc, tak se s námi poděl:) pokud nevidíš, tak proč opakuješ nějaké věci které někdo řekl?

   Vymazat
 7. A co není "šanneling" ? Odkud pramení intuice, instinkt, inspirace, motivace ..... výsledek náhodných vzruchů v mozku? :)

  B.T.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. když se napojíš na Zdroj ..máš ho v sobě

   Vymazat
  2. Tato úvaha je opravdu zcestná

   Vymazat
 8. B.T. pramení to ze Zdroje. Problém je v tom, že intuice ti napovídá co je pravda a co zakrytá lež, jak máš jednat tak aby to bylo správné, aby z toho vznikly pozitivní emoce....ale tyto channelingy...dávno jsem si všimla, že nabádají k tomu nic nedělat... on to někdo udělá za nás - ona se Matka posune do 5D a my s ní....s mocnáři se vypořádají mimozemštané, nebojme se, není třeba nic dělat....myslete sluníčkově. Tohle mi moc jako pomoc nepřipadá, připadá mi to spíše jako modifikace nějakého náboženství, kdy za sebe inkarnované duše nechávají myslet a jednak někoho jiného - a také se od něj "spasit" a když už se chovají opravdu krutě k okolí - lidem i přírodě, tak se chlácholí, že přijde Někdo a obětuje se za ně (nejlépe velmi krutou a bolestivou smrtí) a zachání je....
  má to společný jmenovatel - lidé se zbavují odpovědnosti a nevěří ve svoji krásu a především vnitřní sílu, která nejen že vytváří krásné myšlenky, ale dává sílu konat.
  tento channeling je bezesporu krásný, vlastně jediný který mě kdy zaujal....protože mluví o tom že nás Matka Země miluje...ona nás opravdu miluje, ale stejně tak miluje ostatní bytosti z ní zrozené a tento stav světa jí musí způsobovat velké utrpení

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to špatně chápeš , nenabádají nic nedělat , ale nepodporovat temnotu

   Vymazat
  2. Doporučuji shlédnout otitulkovaný "novoroční projev" Ralpha Smarta" na Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=-06SPc_X43c

   Vymazat
  3. opravdu? a co roznášet světlo v běžném životě? to radí?

   Vymazat
 9. B.T. jen technická poznámka - channelovat do hlavy ti může kdokoliv - jakákoli entita at pozemská nebo mimozemská, nebo astrální,,,znáte přece experimenty z 2 světové o odvládání mysli, hlasech v hlavě, hypnoze, napadení temnými entitami,, - ted nemluvím o tomto - tento je opravdu krasny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Existuje ještě entita elektronická a psychotronická. Obě se aktivně používají k dálkovému ovládání mysli lidí. Takže věrohodného na channelingu nelze dokázat NIC !

   Vymazat
  2. no s tím musím souhlasit

   Vymazat
 10. Můj nazor - jsme inkarnované duše v relativitě, máme tu zakoušet různé situace a naučit se na ně reagovat a vyvíjet se tím - a hlavním cílem duše je naučit se žít v souladu se vším živým i neživým - mít úctvu k jakémukoli životu a výtvoru, protože život je posvátný.
  zvládli jsme tuto základní a nejdůležitější lekci? tím neříkám že Země je škola (!) .... je to planeta která nám poskytuje příležitosti (duše může zakoušet to co v absolutnu nemůže - tam je jen láska) a kterou bychom měli za tohle uctívat...a děláme to?

  OdpovědětVymazat
 11. Já třeba v sobě cítím obrovskou sílu.....mám chut jít a nechat jí volnost, vypustit nejen myšlenkami ale i činy...je to tvořivá síla, není ani pozitivní ani negativní, je to čistá surová energie, kterou chci zaměřit pozitivně (ne na nenávistní boj proti nečemu) .... ale jít, nechovat se podle očekávání druhých, shodit okovy a nálepky, myslet a vyhodnotit situace sám za sebe podle toho kde cítím pravdu a lásku, pomoci všem kterým půjde - at slovem nebo činem, zastat se všech kteří jsou ponižování, zabránit aby byli zabíjeni..proč kupovat maso z marketů - vždyt nás stejně zabíjejí, proč se nechávat očkovat, proč nekupovat maso od regionálních farmářů (nebo vlastní rodinný chov - babička má slepice, králíky..) a vážit si plodů Zeme - v létě vidím spoustu ovocných stromů a pod nimi shnilá jablka - jakobychom už neuměli sníst nějaké ze stromu, jen koupit v kauflandu ...vždyt existují bylinky, ze kterých lze vyrobit léčiva (konopí aj.) nebo ze kterých lze vyrobit mýdlo, šampon....bez chemie, jedovatých látek, bez testů na zvířatech a naopak prospěšné pro zdraví...vždyt existují lidé kteří disponují psychologickými schopnostmi např. léčit sebe i jiné...tyto schopnosti musí mít každý člověk, všichni přece máme mozek..neříkejte mi, že jste nikdy nezahnali bolest hlavy nebo začínající teplotu myšlenkou že ted se to nehodí....museli by ale jednat lidé na všech úrovních - na úrovni domácností, podniků, států a vlády...a ti výše to neudělají dokud budou peníze.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vše je třeba udržovat v rovnováze. Jakékoli výkyvy si vyžadují oběti, strádání, bolest.

   Vymazat
  2. aha. ale zajímavé že oběti přinášejí především zvířata a příroda na oltář lidstvu, pokroku, systému a techniky....každá lidský věc totiž má dopad především na ně.
   já chápu zlo a bolest jen jako příležitost vytvořit dobro - poznat špatnou stranu k tomu abychom tvořili tu správnou. ale ne to udržovat v rovnováze a říkat že si to vyřaduje oběti, to je trochu bezcitnost. s takovou myšlenkou nesouhlasím.

   Vymazat
 12. Mnoho lidi nechce opustit svou materialni podstatu, nebot na ni je postaven cely jejich zivot uz od detstvi, proto nechteji menit sve navyky a mysleni, ale vubec nechapou ze by se tim naopak povznesli a vse by slo hladceji.treba na to casem prijdou...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nepřijdou ! Budou muset být podrobeni nějakému typu "šokové terapie". Některým nepomůže ani zážitek blízký smrti !

   Vymazat
 13. Doporučuji shlédnout otitulkovaný "novoroční projev" Ralpha Smarta: http://www.youtube.com/watch?v=-06SPc_X43c

  OdpovědětVymazat
 14. http://inner-light.ning.com/forum/topics/jak-vytvorit-trhliny-v-matrixu-ve-kterem-jsme-vezneni-ovladani-a

  OdpovědětVymazat
 15. Tento svět je postaven na dualitě. Proto nelze podporovat jen zlo ale také jen dobro. Pokaždé vznikne nerovnováha. Vím že to zatím málokdo pochopí ale protože je naplněn hněvem a možná i chutí se pomstít negativu. Toto smýšlení však nepodporuje rovnováhu a ti co si myslí, že tímto zásahem podporují pozitivum jsou na omylu. Nelze chtít zničit zlo ve jménu dobra. Je to stejné jako křižácké výpravy, kdy ve jménu dobra Boha pozabíjeli nevěřící. Ti co nehledají střed a odsuzují z jeden pólů ať mínus nebo plus, jsou právě takovými křižáky. Lidé konečně zahoďte smutek, agresi, pomstu a jiné duální nevyrovnané myšlenkové a emoční stavy. Nacházejte střed a přítomnost. Koukněte se do své historie, zdali nějaké království které vyvraždilo jiné království přetrvalo. Nikdy, vždy ho vystřídalo nebo spíše vyvraždilo za se jiné království nebo to stejné minulé. Stále děláte stejné kroky, které stále vedou jen na jednu stranu a to buď na černou nebo na bílou. Vaše jediná cesta je tyto dvě polarity spojit v jednu aby se tím vyrušila dualita a nastalo to čemu říkáte opravdový mír, zlatý věk. Muž jako plus a žena jako minus budou vždy odděleni než dojde k vytvoření neutrálního středu což je v tomto případě dítě, které je nestranné, žije přítomným okamžikem, raduje se ze života a všemu dává zelenou.

  OdpovědětVymazat
 16. To se mi líbí,koresponduje to se společnou meditací dvojice, v seriálu Okem Boha Hóra ,http://www.youtube.com/watch?v=MGKXr2EIeVg&feature=related zdravím všechny s pokorou Míra

  OdpovědětVymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 18. Zdravím :) Pokud platí,že vše je už dopředu dáno,není co řešit,každý jedinec reaguje podle svého místa,které zaujímá na takzvaném žebříčku evoluce,cesta k jednotě je krásná hra.Vše co nás povznáší je vítané,díky Kryone

  OdpovědětVymazat
 19. Vše co nás povznáší je vítané,díky Kryone

  OdpovědětVymazat
 20. bavilo ma preťítať si všetky reakcie, lebo mi to umožňuje plne a znova v realite prežiť myšlienkové obrazy Kryona. HOvoriť , že má pravdu netreba, je to v okamihu, keď čítaš jasné. Každý z vás vyjadruje naozaj to, čo práve teraz prežíva a vníma. Minimálne dvaja z vás sú smerom k ostatným vybavení potenciálom, ktorý už začínajú uplatňovať k ostatným. To je skvelé,z pár desiatok komentárov až dvaja na vysokej úrovni. KOľko vás musí byť v Čechách, o svet naozaj nenmám obavu. prajem krásne prežitú jar všetkým, a najmä snahu pokúsiť sa vytvárať len tak pre seba aspoň pár láskavých predstáv denne. A k tomu si dat kludne trebárs aj jahody se šlehačkou. ako bodku za správami.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.