18. února 2014

Soči: Jak Světlo rozehnalo tmu

Díky čtenáři za zaslání odkazu následujícího článku.
Oproti všem pomluvám předcházejícím hry v Soči od počátku i přes televizi cítím, že na olympiádě je klid, světlo a krásné vibrace, a říkám si, že toto světlo snad Rusové vložili do světa vědomě ... Následující článek tomu dává za pravdu. Zdroj: leva-net.cz



O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

10.02.2014

Text o symbolice slavnostního zahájení z pera ruského bloggera chipstone. Prosbu Torge-Tarega v diskusi vyslyšela a článek přeložila Vlabi.




Bílá magie proti černé aneb jak Světlo rozehnalo tmu

K tomuto momentu jsme šli dlouho. Bylo těžké bojovat celou dobu nejen s vlastní nedbalostí, ale i se zklamáními. Nejen kvůli obrovským potížím spojeným s tímto projektem. Nejen kvůli zlodějině bezohledných podnikatelů. Navíc nám ještě házeli klacky pod nohy. Házeli až do posledního momentu, jako by si uvědomovali, že se tento okamžik nemá stát jen show, otevírající olympiádu, pouze sportovním svátekem. Nebudu zde vyjmenovávat pokusy o sabotáž olympiády. Všichni, kdo chtějí, slyšeli. Věděli jsme, že musíme odolat tlaku, i když to mnohdy nebylo snadné, a jít kupředu. A DOŠLI JSME. Svátek zahájení olympiády se uskutečnil, ať někdo chtěl, nebo nechtěl, ale už dnes se svět probudil jiný. A to je skvělé. 60 hlav států a premiérů vlád proti pouhým 39 ve Vancouveru (předchozí rekord); 88 zúčastněných zemí proti 82 v Kanadě (předchozí rekord). Tyto údaje nepotřebují komentář. A ti, kdo si vzteky bez sebe hryžou nehty a šli se na zahájení dívat v televizi, nechť se cítí vyloučeni z této oslavy života, což už stejně ve skutečnosti jsou.

Před dvěma roky v Londýně jsme byli svědky skutečného komplexního rituálu černé magie, děsivého ve své síle a rozsahu. Dělal jsem tehdy rozbor toho, co se dělo. Dnes už se můžeme dohadovat, proč tento rituál nebyl úspěšný v plném rozsahu. Ať už se něco nepovedlo, ať už to byl přečin organizátorů, rituál v klíčovém okamžiku nevedl ke zhroucení světa, možná se soupeři pokazil zákeřný plán, nebo to byla „babička“ na padáku, či se na poslední chvíli snažil agend 007 zachránit své přátele a s nimi zbytek světa. Nevíme a myslím, že se to nikdy ani nedozvíme. Ale rituál se odehrál a ukázal schopnost Zákulisí hrát na vysoké symbolické úrovni. Zůstala otázka, máme-li jim co odpovědět.

Počáteční očekávání nebyla radostná. V tisku se po Londýně objevily námitky vůči zahájení sočské olympiády a vyvolávaly smutné myšlenky. Ale jak se ukázalo na konci, byla to falešná stopa. Scénář byl zcela odlišný ve významu i ve výběru postav. Ve veřejném předvedení magie (čti - egregoriálně-matričního vlivu, pozn.) je velmi důležité používat techniky sice ne vždy jednoznačné, ale jasně pochopitelné. Čím více symbolů v jedné a téže scéně, tím silnější je jejich dopad. V tomto smyslu zahájení v Soči nechalo londýnské hry daleko za sebou.

Byla publikována řada různých komentářů slavnostního zahájení olympijských her. V tomto ohledu rozhodně nechci opakovat řečené a proto ukáži jen závažné momenty.


1. Posvátná země

Malý film předcházející zahajovacímu ceremoniálu je velmi závažný. Zaprve vytváří přímou vazbu mezi starověkým Řeckem (Argonauti) a dnešními olympijskými hrami, což současně se samotným faktem konání olympijských her realizuje získání kontroly nad tímto egregorem, ze kterého v poslední době Zákulisí čerpá čím dál více sil.

Zadruhé, mýtus o Argonautech říká, že hrdinové Řecka k nám nepřijeli za bohatstvím, ale za moudrostí, čímž staví na správná místa vztahy soupeřících civilizací. A to ještě víc symbolově upevňuje převzetí (ovládnutí) egregoru.





2. Na počátku bylo Slovo.

Slavnostní zahájení začíná azbukou. A to naší, ruskou Abecedou. V ní se výslovně mluví o tom, jakou roli hraje Rusko pro celosvětovou civilizaci, co všechno jí dalo, jakkoliv by se snažili dnešní „historici“ představit nás jako zaostalé divochy.





3. Dívka jménem Láska
Jméno dívky je přímý odkaz na skutečnost, že ze dvou základních energeticko-informačních toků si Rusko jednoznačně vybírá Lásku, zatímco protivníkům zůstává padnout v toku zničujícího inferna. Navíc Rusko k sobě volá celý svět, předkládajíc jinou volbu, volbu vedoucí k budoucnosti.




Z číše, přeplněné hněvem Hospodina,
krev se valí přes okraj, a Západ v ní tone.
Krev se valí i na vás, druzi a bratři moji! -
Slovanský světe, semkni se více...
"Jednota, - vyhlašuje orákulum našich dní, -
může být skována železem jen a krví..."
Ale my zkusíme spojit ji Láskou, -
a uvidíme, co je pevnější...
(F. Tjutčev, 19. století)
Iз переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его Любовью, -
А там увидим, что прочней... (Ф. Тютчев)



 (kdo by se chtěl podívat na rytmiku originálu v transliteraci - zde)

Ale to není vše. Dívenka je také symbolem čistoty a nevinnosti. Celá fabulace ceremoniálu je prodchnuta voláním k Vyšším Silám. А dosáhnout jich je možné pouze skrze čistou a nevinnou duši. A právě její obraz perzonifikuje malé děvčátko.


4. Rusko v prostoru

Dívka sní, ve snu stoupá k nebi a dívá se na Rus, proplouvající pod ní. Ale Rusko ne reálné, ne materiální, ale jeho nebeský odraz. A tato Rus v sobě neodráží současnou ošklivou civilizaci. Jsou to obrazy země předků.
Ze všech obrazů, které se před námi vznášely, bych vybral jeden – severní „ostrůvek“, kde
jsou starobylé Idoly (na obrázku vpravo).
Vzhledem k tomu, že obrazů proplulo nemnoho, je náhoda nepravděpodobná. Spíš to jsou symboly dávných bohů-ochránců Ruska po všechny časy, kteří až do teď zůstávají beze změny. Část "Rusko v prostoru" končí tím, že dívka jménem Láska pouští svůj červený sen o štěstí k nebi, k Bohům, kteří musí uslyšet její prosbu a odpovědět. A ti, jak uvidíme později, odpoví.


5. Olympijské hvězdy–vločky

 Jakmile dívka nechala odejít k Bohům svou prosbu v podobě červené koule, vpluje do arény pět sněhových vloček, které se mají proměnit v olympijské kruhy hořící láskou. Vločky jsou symboly zimy, ledu, hubících Lásku. Ale Láska je silnější než led a pod jejím vlivem se vločky začínají měnit na symboly olympiády.
Ale jedna vločka zůstává zavřená. Náhoda, nepříjemná závada? U těchto magických rituálů je velmi nepravděpodobné, někdy až nemožné, aby se ve finále porušil celý scénář, a v tomto případě se to nestalo.
V závadu by se snad dalo uvěřit, kdyby nebylo dvou věcí najednou. Zaprve prakticky okamžitě si toho všichni všimli. Neotevřená vločka symbolizuje kruh, který symbolizuje Ameriku. A tento kruh, což také není bez důležitosti, je červené barvy. Na televizním záznamu se vše okamžitě mění na vstup z generálky, kdy se otevřelo všech pět vloček. Ale v živém přenosu zůstává pátý neotevřený.
A druhá věc, která vzbuzuje ještě větší pochybnosti o závadě. Zde budu trochu napřed v ději, a to v epizodě s ruskou trojkou (trojspřeží, unikátní druh zapřahání koní, p.p.). Ta (symbolizuje právě Rusko) s viditelnou námahou vtahovala do arény stadionu červený kruh. Na jednu stranu je to druhý kruh symbolizující slunce. Ale v druhé rovině symboliky také ještě nerozkrytý olympijský kruh Ameriky. Nikdo nemůže zůstat stranou. Láska si podmaní všechny nepřátele.
Poslední zajímavý moment s kruhy-vločkami. Ve své neotevřené podobě přesně odpovídají emblému BP (British Petroleum). To je jeden z pilířů Rothschildovy říše. Na internetu se již objevily montáže překrytí tvarů přes sebe. A to je velmi zajímavý aspekt. Před momentem otevření mělo všech pět vloček takovou formu. Ale čtyři odešly z moci Zákulisí. Zůstává jen jedna. Ano i to, jak je potom ukázáno, jen dočasně.


6. Průvod sportovců

Co může být symbolického v průvodu olympijských týmů? Vyšli, zamávali divákům, nesli vlaku. Na všech olympiádách totéž. Ale tentokrát to tak není. V Soči se týmy nevynořily zpoza tribun, ale vycházely ze samého srdce svých zemí, jejichž obraz se objevoval přímo na promítací ploše, jíž genialita tvůrců sočského zahájení vytvořila přímo na ledě arény. Diváci to vše sledovali jakoby z vesmíru, o čemž hovoří první záběry na obrazovce před scénou s průvody. A to je pohled Bohů na Zemi. Všichni vycházející z nitra svých zemí vstupují do jejich (naší), pozornosti a žehnají čestnému sportovnímu boji.



7. Rusko v čase

Umělci se transformaci Ruska od starověku až po současnost věnovali jen velmi symbolicky. 
Артисты во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 4
Pták-trojka“ táhne sálající slunce, které ničí kryt ledu. V dalším obraze pluje Rusko na volné vodě a zobrazí se jako „zázračná velryba“. Planeta spočívala na třech pilířích a Rusko-Rus byl jeden z nich. Vznikla téměř před všemi zeměmi, jejichž území bylo ovlivněno zaledněním. Védická Rus slaví konec velké zimy. Svátek Máslenice, který se nám dochoval z hlubin pohanských věků, je světlý a radostný. Na scéně se velmi organicky promění v pravoslavný křesťanský svátek (Nanebevzetí kostelů a kopulí), ale vše se děje velmi přirozeně, organicky, symbol kontinuity života v Rusku po staletí. Dokonce i dnes, přes četné pokusy během historie, je ruské pravoslaví daleko od těch křesťanství, která se šíří na Západě. Díky velkým osobnostem jako Sergej Radoněžský, neztratilo víru, zachraňujíce její podstatu – Lásku.

Další epizodou je éra Petra Velikého. Rusko roste, vyvíjí se a stává se námořní velmocí. Ale ne všechno je tak jednoduché. Hlavně v této době do naší země přichází mnoho cizorodého. To je důvod, proč je rozbouřené moře s plachetnicemi a následně i Petrohrad líčen v ponuré černé a bílé.
Ale život jde dál, mocné Rusko se opět vyrovnává se všemi viry, je pestré a prosperující. Světem opět vládne láska, o čemž vypráví příběh založený na Tolstého Vojně a míru. První ples Nataši Rostovové. Vše je barevné, vzdušné. Ale přicházejí symboly nových hrozeb. Jedenáct vysokých sloupů symbolizuje nejen paláce, kde se hudbou a tancem blýskají plesy.
Jsou to také ponuré postavy hierofantů, znova zatahující Rusko do války. Tato válka je zobrazena černou dírou, která se otevře přímo pod tančícími na plese a pohltí celou scénu i se všemi barvami. Bezčasovost trvá dlouho, velmi dlouho, mnohem déle než samotné války s Napoleonem. Do této propasti tvůrci vložili všechny následné události 19. století. Je zde i zednářské spiknutí děkabristů a následné teroristické útoky na cary a zničení staleté cesty Ruska. Stručně vše, co vedlo k revoluci ve 20. století.
Líbilo se mi, jak a co bylo ukázáno ve vztahu k sovětské éře historie. Předválečná část je prodchnuta mocnou tvůrčí silou vyjádřenou v šarlatových tónech, symbolizujících nejvyšší cenu, kterou stát musel zaplatit za svou velikost a průmyslový rozvoj. Válka je opět vyjádřena Tmou, spouštějící se k zemi za vytí bombardérů.
Ale nad vším tím, stejně jako dříve, hoří malinké ohníčky Duší chránících Rusko.
Poválečná historie je protkána nadějí a skokem do budoucnosti.. Výstavba měst, rozvoj vědy. Nejvíce čtoucí země na světě. Kosmos. A nekonečná víra v sebe a budoucnost. Opět je na prvním místě Láska a samozřejmě její viditelné plody – děti.Toto téma není zdůrazněno náhodou. To je naše velmi jemná a velmi jasná odpověď všem strážcům perverzí všeho druhu. Jen normální heterosexuální vztah je ŽIVOT TVOŘÍCÍ. Jiná není a nikdy nebude.
Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí. Rusko nových temných časů, na které nejsme hrdí. Ukázat Tmu stoupající nad naší zemí by zastínilo celý tento svátek. Zda je to dobře, nebo špatně, je otázka. Jemně se nám naznačuje, že duše současného Ruska prakticky umřela, ale pouze proto, aby se znovuzrodila, jak tomu bylo vždy a jak bude vždy v budoucnosti. Ale aby se tak stalo, my zde na Zemi jsme povinni dát toto velmi dobře na vědomí vyšším silám.


8. Symbolika ohně

Co se stane, když se ve tmě pohlcující celý svět rozhoří Duše skládající se v nádherném tanci v posla míru – holubici? Je to tanec – modlitba, nejen pro Rusko. Je to modlitba celého světa, který se sešel na olympiádě. A tato modlitba je slyšet. Holubice spěchá ke hvězdám. Spěchá ke Stvořiteli jako vyslanec všech lidí planety milujících život. Ve středu promítané plochy jsou vidět nesčetné hvězdy a mlhoviny. Uprostřed jsou přízračné kontury nebeského Ruska. Nad tím vším, v nebeských sférách začíná férie Světla. Bohové uslyšeli modlitbu lidí. Jeden po druhém se probouzejí a odpovídají proudem světla. Tito bohové vnější podobou symbolizují zimní sporty.
Střídavě blikají světla, jako by bohové byli propojeni v dialogu o osudu lidstva. A nakonec je rozhodnuto a od jednoho z nich vyletí blesk letící do srdce nebeského obrazu Ruska. A už v materiálním Rusku se tento blesk promění v olympijský oheň rozvíjející se z nitra Země.
Vše je rozhodnuto. Náš osud je zvážen a určen. Vyběr se obrací ve prospěch života. Lidé celého světa se scházejí kvůli sportu a také v zájmu jednoty a boje za budoucnost, kdy porazí ty, kdo obhajovali zničení lidstva. A realizátorem Boží Prozřetelnosti se stává Rusko. Je to nevyhnutelné. Bylo předurčeno sjednotit všechny země planety a vést je k lepší budoucnosti, lámajíc temné scénáře bývalých loutkovodičů.
Finálem ceremoniálu se stalo zapálení ohně. Kvůli tvaru hlavní olympijské pochodně proběhla řada sporů. Někomu připomínal stavícího se hada, jiný v ní viděl hrdou hlavu labutě. Ale procedura zapálení ohně činí tyto spory nesmyslnými. Pokud je někdo pro symbol hada žhnoucího posvátným ohněm, prosím. Ale mně osobně je bližší obraz labutě, jejíž jméno je v souladu s Láskou, která se díky ohni mění na Ohnivého ptáka stoupajícího nad Ruskem a spolu s ním nad celým světem.

JIŽ JSME VYHRÁLI. Třebaže k tomu, aby tohle pocítili všichni, bude třeba ještě dlouhá doba. Ale to už nic neznamená. Takové síle, jejímiž svědky a účastníky byla více jak miliarda lidí, se nelze postavit.
SLÁVA RUSKU, SLÁVA LÁSCE, SLÁVA STVOŘITELI!

*   *   *


32 komentářů:

 1. No, myslím, že každý si může vymyslet konspiračních teorií a různých symbolik, kolik chce. Každopádně bych ale chtěl uvést na pravou míru nesmysl, který se občas vyskytuje, a to že konkrétní kruh znamená konkrétní kontinent. NIKOLIV!

  Cituji např. z Wikipedie: "Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. Existuje obecný názor, že kruhy představují jednotlivé kontinenty, ale není tomu tak. Baron de Coubertin vnímal kruhy a barvy jako dva nezávislé symboly a MOV výslovně uvádí, že žádný z kruhů nereprezentuje konkrétní kontinent. Olympijské kruhy jsou součásti olympijské vlajky, která má bílý podklad a v jejím středu je umístěno pět olympijských kruhů..."

  Jinak též: Šest barev (bílý podklad, plus modrý, černý, červený, žlutý a zelený kruh) na olympijské vlajce bylo vybráno proto, že alespoň jedna z uvedených barev se vyskytuje na vlajce kteréhokoliv národa světa. (zdroj: www.olympic.org)

  Tedy, nikde není řečeno, že by červený kruh symbolizoval Ameriku! To je pouze spekulace autora, aby měl vůbec o čem psát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravděpodobně máte s těmi významy jednotlivých barev pravdu. Tu ale prakticky nikdo nezná. Většina lidí vidí za jednotlivými barvami jednotlivé kontinenty a za červenou barvou barvu kůže bývalých obyvatel Ameriky. S tím prostě moc nenaděláte.

   Vymazat
  2. A jsi si jistý, že na Wikipedii to je (musí být) správně?

   Vymazat
  3. Z Wikipedie se pomalu a jistě stává Wiki-blabla-pedie !!!

   Vymazat
  4. Na Wiki samozřejmě nemusí být vše pravda, ale ty informace o olympijské vlajce (kruzích a barvách) jsou z oficiální definice olympijských symbolů uvedených na stránkách Mezinárodního olympijského výboru. Takto to definoval Pierre de Coubertin - autor olympijských kruhů a vlajky (v r. 1914). Mylný názor tedy je přiřazování konkrétní barvy kruhu ke konkrétnímu kontinentu. ("It is a misconception, therefore, to believe that each of the colours corresponds to a certain continent." http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_1303.pdf)

   Je to ve výsledku jedno, jen jsem chtěl ukázat, ža na základě nějakého "hoaxu" si lze potom vymýšlet libovolné teorie.

   Vymazat
  5. všichni u toho pátého kruhu "konspiračně" ať tak nebo tak mysleli jedině na emeriku, né na austrálii nebo afriku

   Vymazat
 2. Hezký článek dobře vystihující situaci. Olympiádu v Soči hodně sleduji a navzdory různým pesimistickým a dokonce odsuzujícím hlasům, které poukazovaly právě na nevhodnost pořádání tohoto sportovního svátku v Rusku je pro tyto negativní vize a hlasy jasnou odpovědí velkolepost a krása této olympiády. A to ve všech směrech. Skvěle postavená sportoviště, velmi dobře upravené tratě, které jsou situovány v nádherném přírodním prostředí. A také panující velmi hezká a přátelská atmosféra mezi diváky i návštěvníky z celého světa. To jsou trumfy proti jakékoliv negativitě, kterou se někteří snažili šířit. A tak jsme svědky i přes určitá úskalí, které bylo nutné při přípravě tak velké události překonat, jako i snahy nejrůznějších prospěchářů se na úkor olympiády obohatit, sportovní svátek míru a lásky.
  Trochu z této situace sice vybočuje hokej jako určité odvětví sportu, ale tento sport je tak celosvětově nastaven, tvrdé souboje a agresivita jsou pro tento sport charakteristická. Bez takového boje by to nebyl hokej.
  Krásná olympiáda. Díky Rusko :-) :-)

  OdpovědětVymazat
 3. To je sice hezké ale politika Ruska , není jednoznačná, pokud chtějí podporovat Mír na Zemi , mělo by to být jasné, i z toho co dělají, neprodávat zbraně kde komu, ...to za prvé .atd atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezapomeňme,že Rusko bude mít zcela zásadní vliv na této planetě. Otevře nové poznání,Už teď jim dochází trpělivost s dohodami,které se týkají kosmu.Proto vyzvali USA aby oznámili lidstvu pravdu kterou dluží,

   Vymazat
  2. Dalo by se s vámi snad i souhlasit. To by ale musely ty zbraně přestat prodávat i jiné mocnosti.

   Vymazat
  3. ale zbraně proti zbraním nic nevyřeší, to tu máme tisíce let, ....Rusko bude důležité ale až se obrodí, a bude bez putina a mafiánů

   Vymazat
  4. O obrodu Ruska a eliminaci mafiánů se snaží právě Putin.
   Chtělo by to se trochu hlouběji zorientovat v současném politickém dění, než vyslovím jakékoliv hodnocení, a ne jen zmanipulovaně papouškovat naše zkorumpovaná media.

   Vymazat
  5. Přesně tak jak píše Vla Bi.

   Vymazat
  6. já se orientuji, proto má putna ..miliardy ulité v cizině ?? papouškuješ hlavně ty, Rusko bude svobodné až se zbaví putinů a podobných ...ale to zatím nejsi schopen pochopit

   Vymazat
  7. Každý a tedy i Putin má na cestě ke skutečné svobodě a demokracii svou roli. A to i na té bílé i na té černé straně. Putin není žádné ořezávátko a mnoho rusů nějaké blaho z jeho jednání ještě dlouho nepocítí. Na druhou stranu nasadil správný směr pro Rusko a celý svět strhává s sebou. On v současnosti pracuje pro lepší budoucnost nás všech. Ve srovnání s celým potápějícím se západem (vč.nás) vidíme tak s Ruskem v čele alespoň nějaké světýlko na konci tunelu.

   Vymazat
  8. Zatímco Západ uctívá ohnivého Fénixe (viz tzv.upalování starostí v Bohemian Grove v Kalifornii, nebo zahajovací ceremoniál - vpodstatě megaokultní rituál - v Londýně), ptáka zmaru a smrti, Rusko se představilo jako vzácný bílý orel, jenž shlíží jako strážce života na tak těžce zkoušenou Zemi.

   Vymazat
  9. Keby rusko nepredavalo a neprodukovalo zbrane uz by vsetkych zasrany amici drzali pod krkom!

   Vymazat
  10. Anonym 13:41,
   To je právě ten paradox, že "sluncem v duši" se zatím mír při nejlepší vůli zajistit nedá. Když bylo Rusko v prvních letech po rozpadu slabé, neměl z něj Západ respekt a dělal s ve světě, co chtěl. A tak padl Irák, Jugoslávie, Lýbie. Dnes díky tomu, že Putin vsadil na silový sektor, dokáže být Rusko protiváhou ve snahách o převrat v Sýrii a i na Ukrajině by se situace vyvíjela podstatně hůř. Nevím, jak by se ti líbilo například platit za ropu a plyn dvojnásobek v případě, že by se EU + USA posadily na ropovod. A to je jen jeden z mnoha aspektů..

   Vymazat
 4. Snad ani nechtějte vědět, co ten olympijský oheň jako celek i s "podstavcem" připomíná mně... Ale rozhodně to není ani labuť, ani had!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já tam vidím draka s roztaženými křídly jak z hřtánu chrlí oheň. Co když to má něco společného s Fulfordem a asijským Řádem bílého draka ?!

   Vymazat
  2. Sice mi to chvilku trvalo, než jsem se rozhoupal k napsání přispěvku na těleso olympijského

   ohně, ale mě se v jedné chvili před očima objevil útvar (a zatím se toho dojmu nemůžu

   zbavit) který sem viděl ve volně přístupném článku na Matrix2001 - zde odkaz:

   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7264-rezonance-2022-tekute-svetlo-39/

   Jedná se o útvar, který se nachází uprostřed lidského mozku, a zde pod animovaným

   obrázkem je tento popisek:
   "Červeně je znázorněn corpus anténního mechanismu pro přijem a vysílání na

   hyper-rezonanční úrovni".

   Horní část je u tělesa olympijského ohně otočena sice opačně a rozdvojeni nahoře

   spojeno... ale co když je to jen kvůli ohni, který má být na špici, ale útvar, jako symbol plní

   svoji, nám neznámou funkci ? Toť otázka.

   Kaštan

   Vymazat
  3. Benjamin Fulford má velmi dobré informace o dění, které je nám zamlčováno, aby z nás byly poslušné omámené ohlupované ovce ochotné otročit. Zde na Orgonetu byl 20.7.2013 umístěn jeho článek na téma "Mezi kabalou se šíří chaos a panika". Na konci tunelu je už vidět světlo: www.hipknowsys.blogspot.cz; www.benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog; www.2012portal.blogspot.cz. Závěrečné odpočítávání začalo... Cobra dne 19.2.2014 uvedl."Astral 85% clear, etheric 70% clear".

   Vymazat
 5. Trochu mimo téma... leč není prostor kam s tím.. Možná to bude vypadat jako řečnická otázka, ale neviděl někdo včera tj. 17.2.2014 Měsíc dříve než v nějakých 22 h ? Byla krásná hvězdnatá obloha bez jediného chemomráčku a Měsíc nikde.. Když už vyšel, byl na místě, kde je ke spatření hned po setmění - východ. Byla kolem něho korona a v pravém horním okraji (opravdu jen kousíčkem) byl trochu přistíněn. Nevím zda je to dnes záměrem, je 20:30 a všude na obloze chemodeka, ani malinký svit Měsíce není vidět, respektive CO má a nemá být vidět... Děje se něco, nebo je to jen normální fáze tohoto souputníka ? Pozorováno v lokalitě Českosaské Švýcarsko.
  Děkuji Marcel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. díval jsem se a nic se neděje, je to normálně po úplňku

   Vymazat
  2. Ta často dlouhodobě ležící chemodeka velmi ztěžuje pozorování čehokoliv v nějakém delším horizontu než jeden týden ! Proto nejsme schopni reálně říci, zda je něco na noční (ale i denní) obloze jinak či nikoli. Brzy to už rozuzlí přítomnost cizích objektů ve Sluneční soustavě.

   Vymazat
 6. to by mne tedy zajímalo --- já zas vnímám podstavec jako bránu - je to symbol brány - kruh, který se může otavírat a zavírat a v něm jeden z nejstarobylejších duchovních symbolů - člověk - žena a muž - jezero a posvátná hora - najdete to napříč kulturami. moc se mi líbí, jak se v rusku dává přednost tradiční rodině - a ten červený kruh je skutečně Ameriky, tedy alespoň my jsme se to učili ve škole, že jednotlivé barvy reprezentují kontinenty - vždy jsme si to pamatovali - afrika řerná, v americe červení indiáni atd --- díky Rusko!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. barvy nesymbolizují kontinenty ale civilizace

   Vymazat
  2. Ja poznám len dva kruhy, ktoré sa čo do svojej veľkosti zväčšujú a zmenšujú, podľa situácie/činnosti. Hlavne ženy by o nich vedeli rozprávať, a jeden z nich môže byť aj "červeným svetlom" presvietený :D
   Takže vidíte, koľko ľudí, toľko videní.
   Takže zverejnite aj to moje, thanx for believi´n.

   Vymazat
 7. S těmi barvami a kruhy je to skutečně tak, jak uvádí první příspěvek. Nebyly původně myšleny jako země.
  Ale jak říká správně odpověď na něj - lidé si to tak začali myslet - prostě je to napadlo, spojili si barvy kruhů se zeměmi, protože se to tak prostě nabízí.
  Už to tak zůstalo a těžko to někdo odpáře...
  Třeba to tak autor nemyslel, byl zde v pozadí "někdo" kdo to tak naplánoval - "někdo" kdo byl autorovi inspirací, kdo byl původcem této myšlenky, třebaže se zrodila v jeho hlavě... :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Nepropadejte falešné iluzi : jedná se v zákulisí o jednoho a téhož loutkovodiče, jenž dokáže hrát scény světa oběma (či kolik jich vlastně má !) rukama najednou. Pravou loutkovodí Ameriku, pacifickou unii, její tzv.svobodu a demokracii, a levou zase Rusko a všechny na ní (v Blízkém, Středním a Dálném Východě) nabalené -ismy !
  Proto nepropadejte iluzi úzkého elektromegnetického spektra (viditelného světla lidskýma očima), protože "otec lži" je dokonalý eskamotér, kouzelník a podvodník, jemuž na Zemi není rovno ! Vždy se ptejte, komu a proč ty věci, události slouží, koho oslavují, komu se klanějí ! Komu odevzdávají moc nad světem a lidmi !

  OdpovědětVymazat
 9. http://armorica-bara-selan.webnode.cz/news/poselstvi-k-energetickemu-proudeni-a-pusobeni-do-obdobi-jarniho-slunovratu/

  máte možnost, zabývat se tím co není důležité a podporovat temnotu , nebo se přidat ke Světlu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A já myslela, že slunovrat je jen vlétě a v zimě. Nojo, časy asi fakt zásadně mění... :-)))

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.