31. ledna 2012

7 tipů, jak projít rok 2012

Zdravím Orgonete,
 
dnes mi přišel tenhle text, za poslední dobu jeden z nejpříjemnějších, co jsem četla.... Trefil se mi do noty a tak se o něj ráda dělím. (Pozn. Org. Díky, nevíš náhodou zdroj?)
Měj se hezky, přeji dny naplněné světlem :-)
AM

zajímavý článek....

Každý, kdo očekává v roce 2012 nějakou apokalypsu, se jí doopravdy dočká. APOKALYPSA je totiž slovo řeckého původu, ale neznamená katastrofu či zničení, nýbrž ZJEVENÍ či ODHALENÍ. A k tomu tento rok opravdu dojde - vlastně již nějakou dobu dochází. I letos se dozvíme věci a skutečnosti dosud utajované, odhalíme lži a podvody, a tím nastartujeme změny v uspořádání společnosti a současně změníme svoje myšlení ze sebestředného "já - dobro pro mne" na vyspělejší "MY - konání pro Celek". Zbavíme se tak starých dogmat a sobeckých modelů chování.

Lidstvo nepochybně vstupuje do historického momentu, kdy ani největší skeptici nemohou popřít, že se na planetární úrovni cosi děje a že to má vliv na transformaci věděckých paradigmat. Nastávají monumentální změny, ohlašující konec jedné reality a počátek nové éry. Naše letopočty ve vesmíru neplatí....


Fyzický konec světa, jak jej ukazují sci-fi filmy, tento rok nejspíš opět nenastane. Vesmíru je úplně jedno, jakým způsobem u nás počítáme čas. My máme rok 2012, ale třeba Židé mají letos rok 5773, Číňané 4709, muslimové 1434,...... Nový rok dokonce ani nezačíná na celém světě ve stejný den. Gregoriánský kalendář sice počítá Nový rok od 1. ledna, ale pravoslavná církev jej má až 14.ledna, Číňané, řídící se astronomickým lunárním kalendářem, ani nemají stanoveno pevné datum - jen vědí, že to bude někdy mezi 21. lednem a 21. únorem.


Totéž se týká i různých věšteb o zániku světa. Jeden jsme měli očekávat už v roce 2000, ten další je podle indických pramenů ohlášen na rok 2046, kdy má kolem naší planety přeletět vesmírné těleso, které probudí spící sopky vyvolá zemětřesení a záplavy. Tak, a teď si tedy vyberme...

Co nám přinese rok 2012?


Tento rok je pod vlivem planety Merkur a z numerologického pohledu jej provází číslo 5 (= prostý součet cifer v letopočtu), které představuje rychlé změny a potřebu pohybu vpřed /(stejně jako symbolizuje samotný STŘED, neb stojí uprostřed číselné řady 1-9,  tedy symbolizuje i přítomný potenciál naší vnitřní stability - pozn.překl./).


Tato energetická vibrace bude mít nesporný vliv na uspořádání společnosti, ale též na vztahy a zdraví. Můžeme prožívat každý moment, jako by byl ten poslední. Lidská civilizace se totiž ocitla v globální ekonomické krizi a to i navzdory tomu, že se celá století snaží o ekonomický růst./ Ani růst však nelze donekonečna, nic neroste až do nebe... / Finanční systém kolabuje a peníze ztrácejí svoji původní hodnotu, takže lidé začínají zjišťovat, že systém, v němž žijeme, už nefunguje. Z toho vzejde pád politických systémů a právě proto se musíme starat o svoje zdraví - tělesné i duševní - abychom tomu dokázali čelit. Toto napětí a ztráta iluzorní stability rovněž způsobí rozpad slabých a nevhodných partnerství a manželství. Všechno nefunkční a nekompatibilní, bez možnosti pozitivního vývoje, se rozpadne, aby se mohla vytvořit nová, vhodnější a zdravější spojení. Samozřejmě, že tolik zásadních změn vyprovokuje všechny materialistické mocipány k tomu, aby se jakýmkoliv způsobem udrželi na trůně s své "otroky" v práci. Všichni, kdo žili na úkor jiných, se budou cítit natolik ohrožení, že se budou snažit potlačit všechen pohyb vpřed, omezováním masy lidí, a odstraňováním důkazů i svědků, kteří jim už vidí do karet. /(Podobný jev se může projevit i v nerovných vztazích, kde jeden je příliš dominantní a nehodlá opustit svůj post ve prospěch rodiny, na úkor svých vlastních potřeb.)/ Z toho vyplývá vždy omezení skutečné svobody, likvidace silných individualit a snaha o kontrolu informací v médiích. Často nám budou podsouváni neviditelní nepřátelé nebo neexistující problémy, abychom sešli na nesprávnou stopu a hierarchie moci tak získaly čas na vykonání svých
plánů. Je třeba si dávat pozor i na různé technologie, jako jsou čipy, GPS,memory-sticky, značkovací a jiné nanotechnologie, moderní mobily a pod., protože všechna tato zařízení mohou posloužit k monitorování Vašeho vlastního života. Rovněž přechod na další bezhotovostní platební styk umožňuje úplnou kontrolu a dohled nejen nad Vaším kontem, ale i každým nákupem, který denněděláte. Internetové sociální sítě vyžadují stále více osobních a důvěrných údajů, až po aktuální fotografie a každodenní zveřejňování Vašich myšlenek. Google o každém z nás za vteřinu zjistí víc, než Sherlock Holmes. Ale komu mají tyto informace doopravdy sloužit a proč se stávají povinnými políčky ve formulářích ???

*Zde je 7 tipů, jak projít rokem 2012 a dál....

1)  NAUČTE SE UVOLNIT. Každý den věnujte alespoň 5-10 minut krátké meditaci, určené ke spojení se Světlem. Je to jako sprcha a zároveň zdroj energie pro naši duši a vědomí. Netřeba žádné komplikované postupy, postačí ten nejjednodušší: zklidnit dech, uvolnit tělo a představit si (vizualizovat) Světlo.

2)  UJASNĚTE SI SVOJE ÚMYSLY A CÍLE. Nelze se pohybovat životem jen jako bezprizorní loďka unášená proudem. Ani do taxíku nenastoupíte se slovy "odvezte mne kamkoli".
Založte si třeba sešit, do kterého si každé ráno zapíšete svůj cíl či motto toho dne, ale nezapomeňte si zapsat i kam se chcete "doplavit" v ten konkrétní týden, měsíc. Nevadí, když se bude Váš cíl časem měnit, podstatné je, abyste věděli, jaké úmysly a myšlenky formují Váš život, protože o ně se bude opírat všechno, co v životě uděláte. Proto je potřeba vědět, zda vykonáním toho či onoho skutku nejdete sami proti sobě...

3)  UZAVŘETE SVOJI MINULOST. Všechny staré a nedořešené vztahy či záležitosti jsou nepřetržitě přítomné ve vašem podvědomí a ovlivňují vaše konání i výběr různých možností. U někoho se  to projevuje jako sebetrestání, u jiného jako stagnace,/ deprese /či sebelítost. Nepotřebujete vyhledávat osoby z vaší minulosti k tomu, abyste ji mohli uzavřít.
Nepotřebujete ani žádné složité terapie či regrese. Stačí jednoduše danou záležitost (vztah) považovat za uzavřený a ukončený.  Nezabývejte se dále vzpomínkami, které ve vás živí nějaké emoce k dané skutečnosti, protože právě tím se k ní vážete. Zbavte se všeho, co odráží vaši starou formu bytí.
Pokud to považujete za nutné, napište dopis, obsahující slova jako "odpusť,/ prosím"/, "děkuji",/"odpouštím ti"/, "žij šťastně"... a pod., a adresujte jej sobě, příteli z minulosti či komukoliv, s kým/čím se potřebujete rozloučit a navždy se odpoutat. Pak tento dopis SPALTE. Sledujte, jak vaše minulost mizí v plamenech a od tohoto momentu si dovolte nový život.

4)  NÁSLEDUJTE SVOJE SNY. Každý z nás máme svůj sen o tom, kým chce být a jak chce žít. Rozpomeňte se na tyto sny a začněte je NESOBECKY následovat. Dovedou vás do cíle a vy budete šťastni z naplnění smyslu vašeho života. Vaše zdravé sny jsou jako "sever" na kompasu, neustále vás budou směřovat správným směrem. Zapomeňte na přijaté limity a na očekávání druhých. Myslete na to, co od sebe čekáte vy sami. Jen vy víte, co hledáte a jen vy sami to můžete najít. Je to jako s pokladem, o němž víte jen vy - i kdybyste jej každému popsali, jen vy budete nakonec vědět, zda je to onen originál, či jen napodobenina.

5) UDRŽUJTE SVOJI ENERGII ČISTOU. Naše enregetická pole jsou plná zbytkových energií, které už pro náš další vývoj nemají žádný význam, avšak vytvářejí právě opačný efekt a nutí nás bojovat s energiemi, které na nás ulpěly někdy v minulosti. Je nad slunce jasné, že dokud se nezbavíte staré energie /(modelů chování, návyků, výmluv...)/, nemůže k vám přijít energie nová.
Když si představíte sebe jako 100% energie, prochopíte, že bez uvolnění některé její části nemáte prostor na přijetí další energie. Ani do sklenky nenalijete víc vody, nežli dovoluje její objem. Chcete-li do sklenky se starou (zkaženou) vodou dodat polovinu nové, musíte z ní i tak nejdříve polovinu odlít a až potom můžete dolít novou. Nezapomínejte však na ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI, který k vám přitáhne věci odpovídající zase jen kvalitě vaší vlastní energie. Ponecháte-li si 50% staré energie, můžete dostávat jen 50% nových věcí. Opět si představte sklenici se starou vodou - je dost možné, že se v ní už pomnožily bakterie a nedá se pít. Když však vylijete jen polovinu poháru a dolijete jen půlku nové čisté vody, ještě stále se nedá pít - stále
jsou v ní bakterie, které se opět rozmnoží do veškeré vody ve sklenici a i tu čistou dolitou zase zkazí. A takto je to i s naší energií...
Tento rok se však /relativní/ tok našeho času bude dále zrychlovat a tedy i zákon přitažlivosti bude fungovat mnohem rychleji, tudíž SE K NÁM BUDE MNOHEM RYCHLEJI VRACET VŠE, CO JSME ZASILI.
Proto nepodceňujte způsoby energetické očisty sebe,(svého těla, mysli i duše), svých blízkých, ani svých domovů.

6) ZHARMONIZUJTE SVOJI DUŠI, MYSL I TĚLO.  Všechny nastávající změny jsou už dávno v pohybu a proto se lidé cítí stále víc unavení a dezorientovaní, než kdykoliv dřív. Je to proto, že hmota je mnohem pomalejší než vědomí a právě proto se náš materiální svět mění mnohem pomaleji, než ten nemateriální. Vždyť i naše myšlenky jsou nohonásobně rychlejší, než naše těla. Zapracujte na své harmonizaci a propojte svoji mysl se svou duší i tělem -/ uveďte své tělo, mysl a duši do kvalitativně shodných vibrací./ Není to nijak těžké, stačí si najít čas a /sjednotit/ (naplnit) všechny tři aspekty svého bytí. Dejte svému tělu oddech /od hyperaktivního života/, což tělu umožní rozšířit jeho přirozené energetické kanály. Neznamená to žádné vylehávání před televizí - ta energii jen odčerpává. Stačí ale třeba, když si najdete čas alespoň posedět na balkoně a pozorovat oblaka/, či jít na malou procházku/. Potřebujete totiž kontakt s naturální energií přírody, z níž všichni čerpáme vitální energii pro naše těla. Též /přiměřeně/ cvičte - pomáhá to průtoku energie v těle. /Komunikujte s lidmi na stejné vlně, vzájemně se tím posilujete v osobním vývoji. /

7) PROJEVTE VDĚČNOST ZDROJI VAŠÍ MATERIÁLNÍ EXISTENCE. Tímto není myšlen váš zaměstnavatel, maminka či paní z účtárny, která vám vypisuje výplatní pásku. Tímto zdrojem je naše planeta, naše maminka Země. Tady jsme se narodili, z ní žijeme a až umřeme, naše těla opět spočinou v její  náruči. Chováme se k ní nevděčně a úplně jsme s ní ztratili kontakt.
Je logické, že jí nerozumíme a máme dojem, že/ se na nás hněvá, ale ještě stále má s námi trpělivost, a jako dobrá Matka nám neupírá možnost nápravy a odpuštění. Projevte vděk oné zhutněné energii, po které chodíte a z níž čerpáte. Stačí malý dáreček, nic velkého - třeba/ každý rok /zasadit někde malý stromek nebo keř... Naše planeta je iniciátorkou změny vědomí a vyčištění energií, Od ní to vše závisí, protože i naše materiální existence závisí na čistotě této její hutné energie. Nemůžeme transformovat svoji existenci na materiální ani duchovní úrovni a obcházet přitom Zem, která jediná nám to může umožnit.....

6 komentářů:

 1. Koniec sveta v roku 2012 alebo čo sa naozaj stane.

  Ono sa to už samozrejme stalo, ale v našom leveli máme ešte pár mesiacov k dobru : ).
  Vysvetlím to sedliackym jazykom. Náš svet, čiže 3D, je hra (predstavme si napr. počítačovu hru), ktorú prevádzkuje jedna alebo viacero bytostí 5D. Predstavte si teraz, že figúrky v počítačovej hre zistia, že sú len výtvorom a bábkami (loutkami) nejakých ľudí. Pravdepodobne by chceli rýchlo ukončiť hru a hneď skočiť do hláv svojich tvorcov. Chceli by začať žiť plnohodnotný život, vrátiť sa domov, resp. dosaďte si každý, čo chcete podľa pocitov. To isté sa presne stane aj ľuďom. Zistia, že tento svet nie je reálny a budú chcieť ísť naspäť domov. Nemusím ani hovoriť, že smrť, utrpenie, láska, priateľstvo, hlad, smäd, hmat a podobne sú len ilúziou 3D sveta. A doteraz sa nám zdá, že táto ilúzia je dokonalá, to znamená reálna. S približujúcim sa decembrom 2012 sa táto istota začne pomaly rozsypávať. Čas je tiež len súčasť hry a dá sa nastaviť podľa priania 5D hráča. Ilustračne sa to dá vysvetliť tak, že takýto 5D hráč zvládne za jeden deň odohrať životné osudy jednej miliardy ľudí. Že je to absurdné? Aj absurdnosť je len ilúziou 3D sveta.
  A na záver sa rozlúčim slovami klasika. Všetky odpovede nájdeš vo svojom srdci.

  OdpovědětVymazat
 2. Zdravím Orgonet, přidávám zajímavý odkaz

  http://www.multishare.cz/stahnout/609883/tajemstviamenti1-pdf/

  díky za skvělé stránky

  OdpovědětVymazat
 3. mrazy nás momentálně fackují a město Praha dostalo nabídku postavit vytápěný stan pro bezdomovce....jenže NIKDO nechce ten stan na SVUJ POZEMEK....končím formulkou,TO JSME ČEŠI.....

  OdpovědětVymazat
 4. DÍKY za tento a jiné články a Orgonetovu práci. Je to pro mě už dlouho nejdůležitější ZDROJ informací...
  Díky s nadějí a láskou pro všechny. MP.

  OdpovědětVymazat
 5. Mňa čim ďalej oslovuje táto história mám s toho dobrý pocit pri srdci.
  http://www.vedy.sk/sk/slovansky_kalendar.php#letopocet

  OdpovědětVymazat
 6. http://www.faixova.cz/krystaly/

  Mějte každý svůj krystal! =)

  Feb

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.