18. ledna 2012

Narazil/nenarazil Titanik do ledovce?

Dneska nestíhám blogovat, takže aspoň jeden šikovný konspirační příspěvek od čtenářky (velký dík), který má souvislost s naším současným zájmem o lodní katastrofy (:-))), viz http://orgo-net.blogspot.com/2012/01/italska-vyletni-lod-byla-torpedovana.html 
Vida, není nic nového, že se za zdánlivou lodní katastrofou ukrývá hanebný záměr ...Tak to dopadá, když pravda přece jen vyjde na povrch. Jen se tak potvrzuje, čeho všeho jsou lháři a zloději schopni. Snad i toto přispěje k postupnému otevírání očí těch, co nechtějí vidět a mnozí ani slyšet současné lháře a zloděje. Zbytečné to asi je pouze pro ty, kterým jsou všechny argumenty fuk - hlavně, že se i oni napakují; pak je každá lež dobrá. Posuďte sami:

Narazil / nenarazil Titanic do ledovce?

Očima vévody z Ellgutu:

Titanic do ledovce nenarazil: Do hlubin konspirace s Janem Berwidem Buquoyem. Patrně se jednalo o největší pojišťovací podvod všech dob. Zaoceánský parník "Titanic" nikdy na žádný ledovec nenarazil. Plavidlo vyrobila společnost International Mercantil Marine (IMM). Firma patřila americkému multimilionáři J. P. Morganovi. Stavbou Titanicu se IMM beznadějně zadlužila. Jediným možným řešením bezvýchodné situace bylo onu doposud největší loď všech dob maximálně pojistit a poslat jí co nejdříve ke dnu.

Je tomu 100 let, kdy byl Titanic 31. 5. 1911 spuštěn v Belfastu (Severní Irsko) na vodu. Na svou první oficiální plavbu se však vydal až o rok později, 10. 4. 1912 z anglického Southhamptonu.

Co způsobilo tak dlouhé zdržení? Gigantického obra nechtěla totiž žádná pojišťovna nechat pojistit. Nešlo ani tak o výši pojistky, jako o to, že při bližším zkoumání se zjistilo, že Titanic takřka není schopen plavby. Údajně "nepotopitelná" loď byla spíš obrovskou plovoucí rakví. K budování plavidla byl použit nekvalitní materiál, nýtované pláty již rezivěly, vnitřní prostory nebyly dodělány, parník měl chronický nedostatek záchranných člunů, členem posádky chyběly dalekohledy a dokonce i lodní šroub byl "vypůjčen" ze sesterské lodi "Olympic". Není tedy divu, když se po ohledání objektu pojišťovací agenti od potencionálního vraku raději úprkem vzdalovali. Na první pohled bylo patrné, že společnost IMM nevládne finančními prostředky, aby mohla učinit Titanic "nepotopitelným". Plavidlo bylo doslova "slepeno" dohromady z levně zakoupených materiálů a na hladině se drželo, dalo by se říci, jenom silou vůle. O "nepotopitelnosti" nemohlo být vůbec ani řeči. Sebemenší kolize na moři by znamenala okamžité klesání ke dnu. IMM v čele s J. P. Morganem byli finančně v koncích a nemohli daný žalostný stav nijak změnit. Přesto se presidentovi společnosti IMM, J. Bruce Ismayovi, podařilo s vedením britské pojišťovny Lloyd's of London uzavřít pojistku na v přepočtu necelých 30 000 000 eur (cca. 750 000 000 Kč) na vrak, který byl pro účely zaoceánských plaveb takřka bezcenný. Teď šlo pouze o to se "plovoucí rakve" co nejrychleji zbavit. Titanic vyrazil na svou první a poslední plavbu 10. 4. 1912 z anglického přístavu Southhampton. I když se rozšířila scestná, klamná reklamní zpráva o "nepotopitelnosti" plavidla, výsledek byl celkem skromný:

Skoro čtvrtina míst na lodi zůstala neobsazena. Bylo to dáno tím, že jízdenka na Titanic byla nehorázně předražená. To, co se jinde platilo za I. třídu spojení mezi Southhamptonem a New Yorkem, musel cestující na Titanicu zaplatit již za podřadnou III. třídu. Plavba tím byla ztrátová a nestačila krýt ani základní výdaje za provoz. Všem ve vedení IMM bylo jasné: projekt Titanic je nerentabilní finanční debakl. Jak se však dané přítěže zbavit?

Aby se dosáhlo u Lloyd's of London vyplacení plné pojišťovací částky, bylo nutné držet se určitých pravidel: Loď se musí potopit na širém moři, volat o pomoc, ale nikdo nesmí přijet a zachránit ji, přičemž se musí potopit tak hluboko, aby byla nevytažitelná a tím zamést za sebou jakékoliv stopy. Nejlepší by byla kolize s ledovcem, ale kde ho v polovině dubna uprostřed Atlantiku najít? Titanic si sice nechával telegraficky zasílat "varovné zprávy" o tom, kde by se ledovce nacházet mohly, ale na žádný se mu nepodařilo narazit. Parník projel bez zádrhelu všemi možnými nástrahami a začal nabírat přímý kurs New York. V tento okamžik nechal kapitán Edward J. Smith, vrchní důstojník Henry Wilde a president IMM, J. Bruce Ismay, loď zastavit.

Rozhlásili, že prý plavidlo narazilo na "ledovec" a potápí se.

Cestující si měli navléknout plovací vesty a nastoupit do záchranných člunů. Většina z nich považovala opatření za pouhé cvičení a někteří dokonce za nejapný vtip. Ubytovaní v II. a III. třídě se ani nenamáhali vyjít na palubu. Příčina? Nikdo z cestujících žádný náraz nepocítil a nikdo z nich žádný ledovec neviděl. Tak proč se vzrušovat?
Titanic se zastavil na nejhlubším místě své plavby (3820 metrů od hladiny ke dnu). Vytáhnout vrak z této hloubky bylo tehdejší námořní technikou nemožné. V této oblasti - kurs polohy plavidla: 41° 43' SŠ 49° 56' ZD - se žádné ledovce ani v nejkrutější zimě nenacházejí, natožpak aby tam byly v polovině dubna, tzn. 14. 4. 1912.

Telegrafista Titanicu, Jack Phillips, sice volal o pomoc, a dbal o to, aby byl signál zachycen, ale soustavně úmyslně udával chybnou polohu lodi, takže skutečná záchrana nebyla vůbec možná; což vyhovovalo pojistným podmínkám. Přesto, následek toho později byl, že vrak Titanicu nemohl být celých 73 let nalezen, neboť na poloze, kterou udával telegrafista, se žádný vrak nenacházel. Také záchranná loď "Carpathia" našla ztroskotance úplně jinde, než na kursu, jenž telegraficky udával Jack Phillips. Lidé nacházející se již asi půl hodiny v záchranných člunech na klidné mořské hladině nevycházeli z údivu. Gigantické plavidlo stálo na místě, všude zářila světla, cestující v podpalubí v plné zábavě a o nějakém potápění ani památky. Pak nastaly dva mohutné výbuchy. Titanic se prolomil ve středu a obě půlky lodi se nezávisle na sobě začaly potápět.

V úřední zprávě se tvrdilo, že výbuchy způsobily přehřáté kotle, když přišly do styku s mořskou vodou vnikající zvenčí do strojovny. Byla to ta nejstupidnější výmluva vedení Titanicu vůči vyšetřovací komisi v New Yorku. Přesto uznali vyšetřovatelé danou fabulaci jako objektivní pravdu. Je to neuvěřitelné! Teplota (ne)vnikající mořské vody by se byla pohybovala okolo nuly. Účinek by byl opačný: místo výbuchu by se kotle prudce ochladily a přestaly by okamžitě fungovat. Elektrický proud by se vypnul anebo by zkratoval. Titanic se naopak těšil vynikající pohodě a zářil jak rozsvícený vánoční stromeček! Ve středu lodi žádné kotelny nebyly. Byl to nejslabší článek plavidla a v těchto místech se nacházely poštovní zásilky. I pro nejneschopnějšího amatéra to není problém v těchto místech, mezi tisíci poštovními zásilkami, umístit balíčky s třaskavinou a v daný okamžik je odpálit. To se také stalo. Parník se po výbuchu začal ve střední části plnit vodou. Tlakem exploze byly vyraženy nýty bočních plátů ze vnitř ven. To zcela jasně ukazují snímky všech ponorek, jenž vrak na mořském dně fotografovaly. Voda se hrnula do útrob Titanicu podlahou (díra po výbuchu), tak jako levou i pravou boční stěnou, kde byly tlakovou vlnou vyraženy nýty a ochranné pláty se uvolnily. Asi po hodině se parník v prostředku zlomil. Obě půlky zůstaly trčet do vzduchu. Příď se potopila hned. Záď zůstala stát v pravém úhlu k hladině a lodní šroub s nápisem "Olympic" kolmo hleděl do nebe. Asi po čtvrt hodině začal klesat ke dnu odděleně. Když obě části Dr. Robert Ballard se svojí ponorkou 01. 9. 1985 na dně našel, byly od sebe vzdáleny 650 metrů. Kolem půlnoci 14. 5. 1912 se sešli kapitán Smith, jeho zástupce Wilde, 1. důstojník Murdoch, konstruktér Titanicu Andrews, president IMM Ismay, a II. telegrafista Bride. Před vyšetřovací komisí Harold Bride vypověděl, že při onom setkání konstruktér Thomas Andrews vypočítal dobu trvání potopení Titanicu. Prý se měl parník udržet nad hladinou maximálně 90 minut.

Jak to mohl onen inženýr vědět, když v době rozhovoru teorie o "kolizi Titanicu s ledovcem" ještě nebyla vůbec na světě? Zcela deduktivně musel vypočítávat dobu životnosti plavidla na hladině, pro provedení exploze údajných "kotlů". K jeho cti lze dodat, že se nespletl. Když se Titanic otřásl výbuchy, začala mořská voda vnikat do lodi spodem a boky, v oblasti poštovního depa, kde nebyly žádné těsnící komory, které by mohly živel zadržet. Po rozhovoru se II. telegrafista již na své místo v telegrafní kabině nikdy nevrátil. Objevil se až před výslechovou porotou v New Yorku, kde se netajil tím, že v době, kdy loď najela na "ledovec" se nacházel v podpalubí, v poštovním depu. Přesto svojí výpověď několikrát změnil a místy plácal páté přes deváté. Proč byla porota zafixována na teorii "ledovce" a nezatkla Brideho za podezření ze sabotáže s následkem potopení plavidla, nad tím zůstává rozum stát. On byl prakticky jediný, kdo mohl s úspěchem danou výbušninu mezi ostatní zásilky zamíchat a posléze odpálit.

Teorie o údajné trhlině na pravém boku parníku o délce 90 metrů po kolizi s ledovcem je pouze vybájenou legendou. Žádná z ponorek spuštěných k vraku Titanicu nic takového neobjevila. Fotografie údajných ledovců, se kterými loď měla kolidovat, jsou výmyslem. Až do Ballardova objevení vraku v roce 1985 se totiž vůbec nevědělo, kde se Titanic vlastně potopil, a proto nebylo možno ani určit místo onoho neexistujícího ledovce. V oblasti, kde začal parník klesat ke dnu, žádné ledovce nejsou. Zaoceánský gigant měl opravdu nedostatečný počet záchranných člunů. To ovšem ve skutečnosti nehrálo rozhodující roli. Problém byl v tom, že cestující do člunů nechtěli nastupovat, protože neviděli důvod. Loď stála na místě a nic se nedělo. První člun o kapacitě 65 osob byl spuštěn na hladinu s 28 cestujícími a druhý o kapacitě 40 lidi vezl pouze 12 osob. Málokterá ze záchranných pramic byla naplněna alespoň z 60 % svého skutečného předpokládaného počtu cestujících. Pro nedostatek zájmu skládací čluny nebyly vůbec spuštěny na vodu. Proč? Žádný ledovec nebyl nikde vidět a loď se nepotápěla. Venku byla pouze nepříjemná zima. O to, zúčastnit se nějakého "cvičení", neměl tedy nikdo zájem. Změna nastala, až když se zaoceánský parník začal po dvou explozích plnit vodou. Vypukl nepopsatelný chaos. Ano, Titanic se stal obětí promyšleného spiknutí a sabotáže, kterou s největší pravděpodobností provedl II. telegrafista Harold Bride. Kam se však poděli ostatní protagonisté tohoto brutálního aktu: kapitán Smith, jeho zástupce Wilde, I. důstojník Murdoch, konstruktér Andrews a I. telegrafista Phillips? Podle svědeckých tvrzení se nacházel telegrafista Phillips s Bridem v člunu číslo 4. Zachránila je "Carpathia". Kapitán Smith plul s několika ostatními členy posádky na záchranném člunu, kde je znázorněn na snímku, jak zachraňuje malou holčičku. Matka zachráněné dívky mu na "Carpathii" v přítomnosti II. důstojníka Lightollera za záchranu dcery vroucně poděkovala. Murdoch se zachránil spolu s Lightollerem na převráceném skládacím člunu. Konstruktér Andrews zmizel neznámo kam. Před výborem New Yorkské vyšetřovací komise vypovídali z okruhu spiklenců pouze Ismay a Bride. Podle úřední verze se všichni ostatní "utopili". Není bez zajímavosti, že na rozdíl od jiných cestujících, jejich "utopená těla"nikdy nebyla nalezena.

28 komentářů:

 1. Dalsi otazniky:
  Chybi mi tam zminka o lodi TITAN (zminka i na WIKI):
  http://www.titanicworld.cz/vznik/titan.html

  a taky o tom, ze vsichni, kdo nesouhlasili se zalozenim FED, byli pozvani na palubu, aby to tam v klidu probrali, organizator schuzky se nestihl nalodit:
  http://www.moneycontrol.com/news-topic/fed-planning-comm/video-911-why-it-was-done-benjamin-fulford-11-28-2011mov_Wc_O6oXFuVg.html
  rimi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se dalo čekat, že ti sionističtí par.anti zneužijí kdeco pro své satanské cíle. Je ještě celý "oceán sionistické špíny" po celém světě, kterou se lidem nepodařilo, a možná už nikdy nepodaří, odhalit, a alespoň "in memoriam"odsoudit.
   Podobně ti ha.z.ové "shodili" poměrně nedávno to letadlo Air France, co se ztratilo nad oceánem při letu z Brazilie do Evropy. Byla tam samá vysoce postavená esa světového průmyslu a obchodu. A také poslední mužský potomek brazilského císaře !!! Zřejmě odmítli další poslušnost globalistickému establishmentu, a proto museli být zlikvidováni podobně, jako další nepohodlní lidé, kteří cestovali v letadle, které bylo americkou CIA"shozeno" nad skotským Lockerbie. Libyjští teroristé byli již jen krycí legendou pro média a jimi obelhávané lidi !!!

   Vymazat
 2. Tohle je nesmysl. Spíš se hovoří o problémech Olympicu, který loděnice vyrobila jako sesterskou loď - měl vybuchout kotel a pokřivit lodní kýl. Loděnice pak nepoužitelný Olympic přestrojila na Titanic a poslala jej k potopení. O tom svědčí přítomnost dvou lodí z mateřské, které se nacházely na místě zřejmě připraveného ztroskotání, dále jiná dispozice kajut na horních palubách Titaniku, málo naloženého uhlí a fotografie z ruské miniponorky, která vyfotografovala pod loupajícím se nápisem TITANIC na přídi tuším písmeno O. Kapitán nebyl žádný magor, aby likvidoval stroje v záběhu, spíše se zřejmě snažil dostihnout hlášené ledové pole. Při té honbě za splněním zadaného úkolu se však zřejmě skutečně srazil s ledovcem, ovšem ne proto, že by jej plavčíci viděli pozdě, nýbrž proto, že poškozený lodní kýl znemožňoval rychlé manévrování.Olympic/Titanic sloužil až do roku 1935, třetí (menší) sesterská loď Britannic (původní náze Gigantic) se potopil v roce 1916 při setkání s minou. Jsou to vše jen spekulace, ale mě seděj víc než pohádkové příběhy s utopeným DiCapriem (nic proti Capriovi). Proti výše publikovanému článku hovoří už jen fakt, že autor se ohání zadlužením a nezmiňuje vůbec stavbu dvou sesterských plavidel. O záměně Titaniku za poškozený Olympic vyšla někdy před deseti lety velmi zajímavá kniha, ale nevím, jak se jmenovala. Jan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak proč jsou dodnes videa z kamer, které natáčely vraky Titanicu, těžce zcenzurovány !!! Vše, co je dostupné, nic neprokazuje ani z tvrzení v článku, ani tvrzení Vaše !!! Jen odtajnění všech video nebo foto materiálů může rozhodnout, co se tehdy skutečně stalo.
   Stejné to bude i s tím současným italským parníkem !!! Pravdu se možná dovíme tak za 50-60 let, až vymře většina svědků !!! A bude se zase lhát a mlžit, jako když se práší !!! Fuj,pakáži sionistická !!!

   Vymazat
  2. Ale ty záběry zcenzurovány nejsou. Pokud si stáhnete dokument Titanic: odhalená tajemství, tak tam záběr na lodní šrouby opravdu je. Benny

   Vymazat
 3. Našel jsem si detailní fotografie lodních šroubů už namontovaných na Titaniku, ještě když stál v docích v Belfastu. Šrouby měl tři. Bohužel nápis Olympic na žádném z nich není a to jak z venčí tak ani z pohledu od trupu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť říkám, že tu zase někdo "mlží jak špína v tunelu" !!!

   Vymazat
  2. Ale nikdo tu nemlží. Zkuste si nějakou knihu o Titanicu přečíst. Benny

   Vymazat
 4. Taky jsem kdysi četl, že Titanic byl úmyslně potopen. Plechy byly rozervané směrem ven a ne dovnitř, tudíž muselo dojít k výbuchu uvnitř. Každopáně, zda narazil či nenarazil, rozhodně to bylo naplánované :)

  OdpovědětVymazat
 5. titanic bol potopeny naschval, pretoze sa na nom viezlo nieco, co ini nechceli. to je vsetko.

  OdpovědětVymazat
 6. Zajímavé je že se Costa Concordia potopila přesně sto let po Titaniku.Že by JPMorgan nechal potopit Costa Concordia stejně jako Titanik aby tím oslavil 100 let od zbavení se nepohodlných lidí na Titaniku?

  OdpovědětVymazat
 7. Nic není v případě satanské kabbaly vyloučeno !!!

  OdpovědětVymazat
 8. Proboha, nechápu, jak někdo může takovýmto teoriím věřit. Lidi, to jste vážně hloupé ovečky, které zhltnou všechno, co napíše nějaký blábola na internet? Jako titaniakovi se mi tato teorie opravdu špatně četla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neříkám,že tomu věřim, ale čemu věříš ty? - tomu co ti od mala cpou do hlavy? Potom nevím,kdo je ovce. Já se alespoň snažím sama zamyslet a sama zjistit nějaké informace a nevěřím tomu co mi tv a podobné naservírují. A války vznikají proč?,ale zkus se sám zamyslet.Lucie

   Vymazat
  2. Lucko, já si také sám zjišťuji informace. Kupříkladu čtu podruhé knihu Titanic od Miloše Hubáčka a Titanic: poslední tajemství lodi snů od Brada Matsena a shlédl jsem už takových 15-16 dokumentů a vím, že konspiračky na toto téma jsou prostě bláboly. Benny

   Vymazat
  3. mozes si precitat 10 000 knih o titanicu, a vidiet 20 000 dokumentov, ked si tam nebol ci uz pr iplavbe alebo v ponorke v sucastnosti vies iba o tom co nekdo povie, co samo o sebe je slepy nazor.

   Vymazat
  4. Tak hele, napíšu to jednoduše. Sice nevim, kolik lidí už napsalo knihy o RMS Titanicu, ale to je teď vedlejší. Hlavní je to, že všichni ti lidé se na drtivé většině těch faktů shodnou (snad jedině mimo detailů). A teď přijde nějaký Bukvoj nebo Robin Gardiner a řeknou, že to všechno jsou kecy a mediální masáž. Komu si myslíte, že uvěřím? Miloši Hubáčkovi, Bradu Matsenovi, Charlesi Haasovi, Johnu Eatonovi, Kenu Marshallovi a Donaldu Lynchovi, nebo Robinu Gardinerovi, či Bukvojovi? Navíc, když konspirační teorie mohou být na první pohled i naprosté bláboly (mluvím teď o Gardinerovi i Bukvojovi)? Pánové Hubáček, Matsen a další zkrátka nabízí jednoduše pochopitelná a dokazatelná tvrzení, kterým konspirátoři buďto nerozumí, nebo odmítají uvěřit a pak vymývají mozky svým ovečkám. Takže sorry, ale konspiračky nejsou nic pro mne (v tom případě se sám divím, že sem ještě vůbec lezu). A pokud jde o ponorku, rád bych se k vraku Titanicu někdy podíval, ale jsou-li mé informace správné, tak jeden charter z Ruska k Titanicu stojí 750 000 Kč. A to nepočítám dopravu. Takže si musím vystačit se záběry v dokumentech. A i ty jednoduše svědčí o nepravdě těchto teorií (sériové číslo Titanicu na šroubu, polouzavřená promenáda na palubě A). Benny

   Vymazat
 9. Škoda, že autor tejto teórie nespomenul aj ne aktivitu lode Californian a jej kapitána Stanleyho Lorda, ktorý ignoroval svetlice a tak. Škoda, že ste nespomenul aj nemeckú ponorku, o ktorej sa hovorí, že sa nachádzala v tesnej blízkosti Titanicu ale neprišla na pomoc, aby sa neprezradila.
  Celá táto teória má ale dva veľké háčiky.
  Olympic po zrážke s Hawkom nebol poškodený nejako extrémne moc. V trupe Olympicu sa síce vytvorila diera, ale ľahšie opraviteľná.
  Vec druhá. I keď sa to na prvý pohľad zdá, Titanic a Olympic neboli identické. Bežný smrteľník ich nerozozná, ale rozdieli tam boli. Úprava oboch lodí, aby sa ich výzor zamenil by stálo tiež nemalé finančné prostriedky.
  mathulo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Áááá, ty jsi taky viděl ten dokument „Proč se potopil nepotopitelný Titanic“? Já jsem tuto teorii nečetl celou, protože je to pro mne pouhá ztráta času. Ostatně jako všechny ostatní konspirační teorie. Musím s tebou však souhlasit. Kapitána Lorda mohlo opravdu napadnout vzbudit radistu Cyrila Furmstona Evanse, aby zjistil, které lodě jsou poblíž.
   A netvrďte mi, že by se RMS Olympic musel opravovat strašně dlouho, protože 5. října se objevil v Belfastu a už 14. listopadu tam odtud vyplul. A ty rozdíly byly tyto: polouzavřená promenáda na palubě A, kajuty na palubě protažené až k bokům lodi, zvětšená restaurace a la carte, nová Café Parisien (poslední 2 vylepšení získal i Olympic při úpravě po potopení Titanicu; společně se zdvojením trupu, kdy byl 2. trup vestavěn dovnitř, a zvýšením přepážek až k palubě B to White Star Line vyšlo na 250 000 liber), zvětšená recepce 1 třídy na palubě D(což znamenalo 10 stolů a 50 proutěných křesel navíc oproti Olympicu).
   Přijď taky někdy pokecat na Titanic World.:-) Benny

   Vymazat
  2. A to jsem ještě na nějaké menší rozdíly zapomněl, jako například nové loupače v kuchyni nebo držáky na doutníky v koupelnách luxusních apartmánů. Na Olympicu dokonce byly příliš měkké matrace. Benny

   Vymazat
  3. A jinak: neměl jsi na mysli spíše tu záhadnou loď mezi Californianem a Titanicem? Benny

   Vymazat
 10. Opravdu byste potřebovali nějakou léčbu. Jsou na to dokonce léky... A kdo z vás tam byl? A kdo se k té lodi (ať už ji nazýváte jakkoli) dostal? Ale hlavně že jste nejchytřejší a bylo to spiknutí...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky si říkam, když tady tak čtu ty příspěvky fandů konspiračních teorií. :-) Benny

   Vymazat
 11. BTW: soucítím s vámi. Schvaluju vše, co si myslíte. A jste určitě jiní než oni. Už jen to schvalování komentářů je velmi působivé.

  OdpovědětVymazat
 12. Dobrý den, Ahoj,
  Tato konspirační teorie je blábol ! za:
  1. Společnost WSL tímto potopením utrpěla ! (pojistné nebylo celé, plno žalob na odškodnění, poškozené jméno rejdařství)
  2. V této oblasti jsou ledovce ! je začátek jara, to znamená tání ledů na severu, které se dostávají na jih. (nezávislé lodě, zde potkávali jeden ledovec za druhým)
  3. Titanic ! usiloval o rychlou,luxusní plavbu ! (Byl přece sám záchranným člunem) s tohoto důvodu, plul 21uzlu(ze 24) mezi ledem a tmou ! Katastrofu zapříčinila lidská pýcha a pocit porážet přírodu ! Jiné lodě, raději kotvení-(ve tmě s ledovci).
  4. Svědkové--vypovídali, že Titanic se potopil spíše vcelku ! Proč? Lidé na člunech pozorovali lod,která se potápěla přídí a záď se zvedá !! ( To jasně dokazuje, trhliny v přední části a následné přelévání) Proč? neřekli ,že se rozpůlil ! zrovna v okamžiku,kdy Titanic prasknul(obrovským tlakem ve spoji lodi--(to je fyzika) v tomto okamžiku vypadl proud !! proto pozorovatelé nesledovali prasknutí !!
  5. Souřadnice ( Titanic od nárazu plul dál) a souřadnice potopení ?? Když neco tak mohutného klesá, loď rotovala,proudy, vzduchové bubliny....proste ji to zaválo dál ! to snad chápe každý :)
  6. Z dnešního pohledu mel Titanic špatnou ocel a nejty ! ale před sto lety to bylo to nejlepší !!
  7. Lidé před 100 lety milovali techniku ! učast na Titanicu byla společenská událost :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alespoň někdo rozumný se tu našel. Benny

   Vymazat
 13. Nejlepší bude cestovat v čase do roku 1912 a všechno pořádně prověřit. A pak tu bude prostor pro konspirační nesmysly...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alespoň nějaké rozumné slovo. Taky bych se docela rád vrátil v čase a celý osud Titanicu pořádně prověřil (ovšem pod podmínkou, že bych se dostal do záchranného člunu). Benny

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.