31. ledna 2012

Morgellony je forma řízené evoluce lidského genomu

Prosím, neberte tento nový článek o Morgellonech jako strašení, zkuste to brát jako relaxaci - já to čtu čistě ze zvědavosti. (:-))) a se zájmem budu čekat, zda se tyto teze potvrdí - pokud vůbec někdy ...
Nebojte se, když jsme to přežili doteď, přežijeme to i dál ...


Americké Centrum pro kontrolu nemocí nazývá Morgellony halucinací, kryje DARPA

Rady Ananda, 30. 1. 2012
Překlad: OrgoNet

Představte si, že máte mentální dovednost vytvářet dosud neznámá živá vlákna, která se mohou sama reprodukovat, některá z nich mají na sobě reliéfní identifikační písmena, a pak ta vlákna přimějete vyčnívat z vaší kůže, to vše proti své vědomé vůli.

Zni to jako science fiction? Neni  to sci-fi, říká americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC).
Navzdory tomu, že na tom hlavní zdravotnická agentura strávila 4 roky a utratila 600 000 dolarů, s použitím nejrozsáhlejsí světové soudní databáze, říká, že není schopna identifikovat zdroj vláken vystupujících z těch, kteří trpí Morgellonovou nemocí. (1).

CDC tvrdí, že čtyři ze sta tisíc lidí – to je míra infekce v Severní Karolíně – si pouze představují existenci těchto vláken.

Morgellonová nemoc, spojená s řadou fyzických a mentálních symptomů (2), se vyznačuje neobvyklými vlákny vyčnívajícími z kůže, která způsobují léze a bolavá místa, která se nehojí, nebo se hojí velmi pomalu.
„Provedli jsme vyšetřování této nevysvětlené dermopatie, abychom charakterizovali klinické a epidemiologické rysy a prozkoumali možné etiologie,“ vysvětluje studie. Jediná navrhovaná potenciální etiologie je, že pacienti mají halucinace.

Nebyl odhalen žádný běžný způsobující medicínský stav nebo zdroj infekce, podobný běžněji uznávaným stavům jako je klamné zamoření.

Více informací, než poskytuje sama studie o 300 slovech, poskytl CDC v tiskovém prohlášení publikovaném minulý týden (3), kde halasně vychválil studii. Jeho webová stránka Nevysvětlená dermopatie jde dále než to, co je oznámeno v samotné studii, říká, že „není žádný důkaz o spojení s životním prostředím,“ a slibuje, že další studie nebudou prováděny. (4)

„Lidé, kteří trpí Morgellonovou nemocí, nejsou halucinací, bez ohledu na to, co se vám snaží namluvit CDC a mainstreamový tisk,“ říká Jan Smithová z MorgellonsExposed.com. Sama trpí Morgellony už přes 13 let.

Obrázek výše je na její webové stránce. Přemýšlejte, proč by člověk s Morgellonovou nemocí  měl mít na sobě vlákna, na nichž jsou reliéfní písmena. Ta fotka je skutečná a vzorek nebyl nijak změněn. Je dostupný pro výzkum a testování DNA.“ (5)

Studie CDC oznámila: „Většina materiálů sebraných z kůže účastníků byla složena z celulózy, pravděpodobně původem z bavlny.“

V jednom ze vzorků odebraných z těla Jan Smithové bylo zjištěno složení z celulózy a GNA, což je syntetická forma DNA. (6). Glykolová nukleická kyselina se přírodně nevyskytuje, je používána k vytváření syntetických forem života. (7)

Ale proč by CDC neznala přesně původ celulózy, a říkala, že je pravděpodobně původem z bavlny? A co zbytek, který není celulóza? O tom studie neposkytuje žádné podrobnosti.

CDC poslala celulózu a nepřírodní vlákna do Patologického ústavu ozbrojených sil (AFIP), jak oznamuje Associated Press. (8). Tento ústav sbírá vzorky vláken a další forensní materiáli již 150 let. (9) Jeho rozpočet pro rok 2011 byl 65 miliónů dolarů. (10) Jistě by věděl, zda tato nová vlákna jsou přirozená nebo umělá. Ale dělá, že neví.

AFIP je stejná skupina, která sbírala veškeré forenzní důkazy při útoku na Pentagon 11. září, a v lokalitě zřícení v Pennsylvánii, pod kódovým označením Operace Vznešený orel. (11).

Centrum pro zkoumání Morgellonové nemoci, které vede dr. Randy Wymore, také nebylo schopno identifikovat vlákna. Výzkumné centrum Státní univerzity Oklahoma porovnalo vzorky s databází forensního týmu Policejního oddělení v Tulse, kde je 800 vláken a 90 000 organických sloučeni, bez úspěchu, jak oznamuje Barbara Minton z Natural News. (12)

I když Wymore neodpověděl na mou žádost o komentář v reakci na novou studii CDC, jeho webová stránka stále tvrdí, že Morgellony „jsou často chybně diagnostikovány jako klamná parazitóza či nemoc obsesivního svědění.“ (2)

Co skrývá CDC o Morgellonech?

CDC neříká ve své veřejné zprávě, že tato vlákna jsou živá a pohyblivá. Rostou a reprodukují se, a lze to vidět i v Petriho misce za použití některých viditelných frekvencí světla. Pokud jsou vytvořeny halucinacemi, bylo by to poprvé ve vývoji lidstva.

Výzkum, který provedl Cliff Carnicom, naznačuje, že tato dosud neidentifikovaná vlákna viděná na pacientech s Morgellonovou chorobou jsou stejná, jako vlákna sebraná po vzdušném sprejování chemtrails. (13)

Po pětidenní kultivaci vytvořila tato vlákna lesk přes vinné médium, a hned poté explozívně vytvořila stovky nových vláken během 24 hodin. (14) Carnicom později zjistil, jak se tito nanočervi živí železem z lidské krve, a vysvětlil, že „změny v železe a využití železa v patologickém smyslu jsou základem Morgellonové problematiky.“ (15)

Carnicom provedl pracný výzkum, a učinil závěr, že nanočervi přítomní u Morgellonových pacientů představují zcela novou formu života, která byla uměle vytvořena za použití znaků z každé ze tří oblastí života (Bacteria, Archaea a Eukarya). (16)

Aby podpořil tuto tezi, odvolává se na prozrazení agentury DARPA (Agentura výzkumu moderních projektů obrany), že hodlá „vyvinout nesmrtelné syntetické organismy“, jak je uvedeno v odtajněné verzi rozpočtu na rok 2011, citace z Wired.com:

„Jako součást rozpočtu na příští rok investuje DARPA 6 miliónů dolarů do projektu zvaného BioDesign, s cílem eliminace „náhodného nebo přirozeného evolučního pokroku“. ... Projekt DARPA také plánuje vrhnout 20 miliónů do nového programu syntetické biologie, a 7,5 miliónu do toho, aby se „o desítky let urychlilo sekvencování, analyzování a funkční vytváření celulárních genomů.“ (17)

Pokud tato vlákna jsou nějakým druhem vysoce tajné vojenské nanotechnologické zbraně, vysvětlovalo by to, proč od CDC ani od vojska nepřichází odpověď ani pomoc.

S použitím Carnicomova výzkumu i dalších vytvořila v minulém roce dokumentaristka Sofia Smallstorm (Tajemství 11. září) obzvláště pozoruhodnou tezi ve své řeči: Je možné, že ti, kteří trpí Morgellony, jsou ti, jejichž těla geneticky odmítají tyto nanoinženýrské životní formy, zatímco ostatní těla je integrují? (6)

Tato otázka musí trápit mozky jak v CDC, tak v DARPA. Určitě se tam diví, co mají ta 4 lidská těla ze 100 000 jiného, že odmítají tyto syntetické životní formy. Zprávu o tom, kterou jistě nevydají na veřejnost, bych si chtěl přečíst.

My víme, že v r. 2006 Národní institut zdraví zařadil Morgellony mezi geneticky zapřičiněné nemoci, způsobené přítomností tří kopií chromozomu, místo normálních dvou (známo jako trisomie). Bylo to zjištěno na genech 5S rRNA umistěných na chromozomu 1, v oblasti q42.11 až q42.12, podle schématu, které je prinstcreenem od Jan Smithové, což vysvětluje, že o rok později NIH zničila webovou stránku. (18).

Trisomie může způsobit mentální retardaci a fyzické deformace. (19) Způsobují tyto bioinženýrské formy života, že rRNA produkuje třetí kopii chromozomu 1 na q42.11 až q42.12? Anebo, ti, kteří trpí Morgellonovou nemocí, již mají třetí kopii, a její přítomnost je něčím, co nutí nanočervy, aby opouštěli tělo?
Někteří lidé souhlasí s Carnicomem, že tato živá vlákna jsou na nás sprejována prostřednictvím halasně popíraného chemtrailového programu. Morgellonový pacient Kandy Griffin, president Výzkumné skupiny Morgellonů, to vyjádřil takto:

Morgellony nejsou nemoc. Je to proces. Je to forma nucené/řízené evoluce lidského genomu. je to fetální stádium transhumanismu, a je to tu s námi.

Tento tajný projekt je prováděn za použití každodenních chemtrailových operací, které probíhají globálně. Není úniku. Chemtrailové operace terraformují zemí a vše na ní, včetně vás. (20)

Naděje tu je. V poslední části svých tezí Carnicom navrhuje několik strategií pro zmírnění, které lze použít jak pro ty, kteří vyvinuli Morgellony, i pro ty, kteří je nevyvinuli, ale kteří tyto bioinženýrské formy života spíše přijímají než je odmítají. (15)

Poznámky a další výzkum:

[1] Pearson ML, Selby JV, Katz KA, Cantrell V, Braden CR, et al. (2012) “Clinical, Epidemiologic, Histopathologic and Molecular Features of an Unexplained Dermopathy.” PLoS ONE 7(1): e29908. doi:10.1371/journal.pone.0029908. Available athttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029908
[2] Oklahoma State University Center for the Investigation of Morgellons Disease homepagehttp://www.healthsciences.okstate.edu/morgellons/index.cfm

See also: Randy S. Wymore and Rhonda Casey, “Morgellons Disease” (Joint Statement to the medical community), Oklahoma State University Center for Health Sciences, Tulsa, 15 May 2006. http://www.healthsciences.okstate.edu/morgellons/Joint%20Statement_4.pdf

Wymore, “A position statement from Randy S. Wymore on the topic of Morgellons Disease and other Morgellons-related issues,” 19 June 2007. http://www.healthsciences.okstate.edu/morgellons/docs/Wymore-position-statement-2-19-07.pdf

[3] Centers for Disease Control and Prevention, “CDC to launch study on unexplained illness,” 16 Jan. 2008. http://www.cdc.gov/media/pressrel/2008/r080116.htm

See also: Managing Infection Control, “Infection Focus: Morgellons; CDC to launch study on unexplained illness,” March 2008. Reproduced at http://healthvie.com/wp-admin/Articles/mic0308w52.pdf

[4] Centers for Disease Control and Prevention, “CDC Study of an Unexplained Dermopathy,” 25 Jan. 2012. http://www.cdc.gov/unexplaineddermopathy/
[5] Jan Smith, Morgellons Exposed, n.d. http://www.morgellonsexposed.com/
[6] Sofia Smallstorm, “From Chemtrails to Pseudo-Life: The Dark Agenda of Synthetic Biology,” speech at Conspiracy Con 2011, 4 June 2011, Santa Clara, California. Video athttp://www.youtube.com/watch?v=pzW5Kb8u0Og
[7] Science 2.0, “GNA: DNA’s Chemical Cousin Is a Nanotechnology Building Block,” 28 April 2008.http://www.science20.com/news_releases/gna_dnas_chemical_cousin_is_a_nanotechnology_building_block
[8] Mike Stobbe, “Study of freakish mystery illness finds no cause,” Associated Press, 26 Jan. 2012. http://news.yahoo.com/study-freakish-mystery-illness-finds-no-cause-220159892.html
[9] U.S. National Library of Medicine, “Historic Medical Sites: Armed Forces Institute of Pathology,” 2 March 2004 (rev. 3 Aug. 2011), National Institutes of Health.http://www.nlm.nih.gov/hmd/medtour/afip.html
[10] Comptroller, Office of the Under Secretary of Defense, “Defense Health Program Operation and Maintenance Fiscal Year (FY) 2011 Budget Estimated Consolidated Health Support.” Vol I, Sec 5-C, OP-5, CHS, 11PB, DHP, Exhibit OP-5. p.3. Available athttp://comptroller.defense.gov/defbudget/fy2011/budget_justification/pdfs/09_Defense_Health_Program/VOL_1/Vol_I_Sec_5-C_OP-5_CHS_11PB_DHP.pdf
[11] Armed Forces Institute of Pathology, The AFIP Letter, Vol. 159, No. 5, Oct. 2001. Reproduced at http://www.american-buddha.com/operationnobleeagleAFIP.pdf
[12] Barbara L. Minton, “Morgellons: Terrifying New Disease Reaching Pandemic Status,” Natural News, 3 Mar 2009. http://www.naturalnews.com/025757.html#ixzz1NacD5b3d
[13] Clifford E Carnicom, “The Biggest Crime of All Time, Confirmed: Environmental Filament Matched to Morgellons Condition,” 1 March 2011. http://www.carnicom.com/bio2011-2.htm
[14] Carnicom, “A New Form: Frequency Induced Disease?” 8 March 2011.http://www.carnicom.com/bio2011-3.htm
[15] Carnicom, “Morgellons: A Thesis,” 15 Oct. 2011 (rev. 1 Dec. 2011)http://www.carnicominstitute.org/articles/bio2011-6.htm
[16] Carnicom, “Morgellons: A New Classification,” 3 Feb. 2010 (rev. 11 Feb. 2010)http://www.carnicominstitute.org/articles/morgobs8.htm
[17] Katie Drummond, “Pentagon Looks to Breed Immortal ‘Synthetic Organisms,’ Molecular Kill-Switch Included,” 5 Feb. 2010. http://www.wired.com/dangerroom/2010/02/pentagon-looks-to-breed-immortal-synthetic-organisms-molecular-kill-switch-included/
[18] Jan Smith, “The Hidden NIH Webpage: NIH Website Lists Chromosome 1q42 Responsible for Morgellons Disease,” 18 Jan. 2008.http://www.morgellonsexposed.com/nih1Q42.htm#NIH:_Morgellons_officially_recognized_as_a_disease

See also: Sorensen PD, Lomholt B, Frederiksen S, Tommerup N, “Fine mapping of human 5S rRNA genes to chromosome 1q42.11–q42.13,” (1991). Cytogenet. Cell Genet. (1991); 1(57): 26-9. Abstract available at http://www.gene-profiles.org/pub/fine-mapping-of-human-5s-rrna-genes-to-chromosome-1q4211—-q4213

[19] March of Dimes, Chromosomal abnormalities, Dec. 2009.http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html
[20] Kandy Griffin, “Morgellons is not a disease,” 7 Aug. 2011.http://morgellonsresearchgroup.com/morgellons-is-not-a-disease/

Many videos and other sources at: Amir Alwani, “If Chemtrails And HAARP Didn’t Disturb You Enough, Wait Until You Hear About Morgellons,” 21 Nov. 2011. http://potentnews.wordpress.com/2011/11/20/if-chemtrails-and-haarp-didnt-disturb-you-enough-wait-until-you-hear-about-morgellons/

Read more of Carnicom’s papers at http://www.carnicominstitute.org/papers_by_date.html


Rady Ananda is an investigative reporter and researcher in the areas of health, environment, politics, and civil liberties. Her two websites, Food Freedom and COTO Report are essential reading.

RECENT REPORTS BY RADY ANANDA:
Confessions of a Lukewarmist
Thyroid cancer, fracking and nuclear power
PIPA vote stalled while US censorship still grows
Giuliani on WTC7 questions: Get a haircut, take a shower

11 komentářů:

 1. pokračovanie ako sa mame brániť v skratke aby som si zas nezaťažoval hlavu a lúštením prekladu cez prekladač kde najdem.

  OdpovědětVymazat
 2. toto je dle mého názoru nejpřínosnější stránka o morgellonech. člověk, který ji má na svědomí se vyléčil úspěšně a nezjištně léčil a léči vlastními preparáty lidi z celého světa. link je už přes překladač http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMarc%2BNeumann%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DVXv%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.morgellons-research.org/morgellons/morgellons-diagnosis.htm&usg=ALkJrhjrsdyVgJ99z8YFIZv02IDnn38FfA

  OdpovědětVymazat
 3. ještě k předchozímu mnou zaslaného linku - tady je odkaz na stránky Marca Neumanna http://www.morgellons-research.org/morgellons/
  V ČR je tato nákaza také a nejedná se sci fi. Problematiku morgellonů sleduji vzhledem k její souvislosti s limskou boreliosou. Prosím, věnujte tomuto webu pozornost!!!

  OdpovědětVymazat
 4. O problematice morgellonů psal již před několika roky Jeff Rense ( viz jeho stránky)

  OdpovědětVymazat
 5. notomě poser... zvčerejška na dnešek jsem se málem zbláznil.. co teda článek říká že mám být rád ? to akné řeším celá léta já považoval ty vlákna za jakési slaboučké pořádně nevyvinuté vousy... a dnes mě ani nevím jak napadlo zadat to do googlu vůbec jsem nečekal že to našlo přesně.. no a začlo něco co jsem málem unáhleně pěkně podělal... začal jsem si z ksichtu klasicky boláky vypadajíc podobně jak akné, vposlední době se mi to podařilo parádně redukovat přípravky MMS a hlavně změnou stravy, přikládal jsem to parazazitům, vyzkoušel jsem všechno ... jak jsem začal zišťovat že s hrůzou.. narůstala ve mne agrese nevídaná, dnes jsem počítal že zavraždím z ostravy do prahy všechny doktory a jiné pošuky kteří by se odvážily omě říkat že mám halucinace... dočet jsem s eže se lidé co to maají bojí... to není můj případ.. jsem člověk který prošel od toho nejhoršího grázla velice tvrdou duchovní cestou až k proření ale né jledajakému, řekl bych že až moc... od jisté doby mám tak ryzí a moudré myšlenky že překvapuji sám sebe... odjakživa mě cosi vedeživotem a jen zhruba poslední dva roky se nechávám vézt místo vzdoru a schválně opaku... no a toto mě dovedlo k tomu výsledku že nejen že vím co nás čeká, nebojím se ani trochu smrti, spíš bych ji uvítal a jsem šíleně zvědavý, ale zároveň vím že sebevražda je velice špatná věc a takto jeto porušení pravidel to nehrozí, jen jsem byl fakt špatný člověk a to že jsem přežil tu autonehodu nebylo zadarmo, od té doby zkrátka neřídím svůjživot já ale téměř zcela ten frajer nademnou co mě střeží, začly se dít zázraky a doslova začal jsem pomáhát spoustě lidí a můj život tak konečně dostal smysl... a nejen to já byl zato placen velice slušným platem který ovšem si už nedovedu užít.. ve světě je moc utrpení a zkrátka se vněm nedovedu bavit protože to je prostě zvěrsvo sobecké.. není důvod k žádné radosti ve světě kde se rodí v mukách a umírají v mukách děti... bytosti které zanic nemohou a mají právo být šťastné.. .dále můj život jsem i přestu nezábavu začal prožívat z plného potencialu a vím že bohatý člověk a jiný nízky a jednoduchý ani sevšemi penězy nebude žít takto zcela a jako já.. nějakou dobu jsem váhal a nebyl si jistý existencí duše po smrti.. pořád ve mě byl ten těžký skeptik... mno netrvalo dlouho a já dostal hmatatelný důkaz ale o další nestojím .. byl to ten že matka dostala ve 2 ráno zástavu sedce a já přišel v okamžik jejího posledního vydechnutí, a viděl jsem duši jak stoupá nahoru a poté co jsem ji vzkřísil první pomocí a vrátila se zpět jsem tu duši cítěl jako chladný vánek, 8h jsem ztoho byl neschopen jednoduchých činů jelikož jsem se snažil vstřebat tento zážitek,, ale kvěci zkrátka jsem velice řekl bych přesně porozuměl realitě.

  OdpovědětVymazat
 6. * dále.. chci dostat odpověď jestli to nemůže ublížit vážným způsobem ? Protože matka nic moc se zdravím a nejsem schopen ji přesvědčit k zodpovědnosti a nápravě.. pochopil jsem že ono né že ona nechce... ona si to nezaslouží, protože nechce mě poslouchat asi protože opět nezaslouží si prozřít život si náležitě užila a zkrátka to je zato daň, akorád otec ten osebe celýživot velice dbá, má k 80tce a já žasnu nad jeho mentálním i fyzickým výkonem, jen si taky najde miliard udůvodů proč se nemůe dát dokupy a stále slepě žere ty kidy doktorům místo aby chlampal mms pročistil tlusté střevo atd... já jim to říkal 100 000 jelikož ale mi začlo docházet to jestli vůbec ještě stojí o to trápení tady a hlavně vidím nanich že by neradi zažili to peklo co tady brzo nastane až se začne bortit systém a přirozenou redukcí vymírat miliardy lidí neschopných v přirozených podmínkách přežít.. takže jim jasně říkám nechcete nechtějte ale neskuhrejte protože já to nesnesu... vidět trpět rodiče.. no takže tak... a dnes jsem jim chtěl oznámit svůj čin útoku a nejspíš i odchodu na druhou stranu protože jednak nechci dojít do stavu děr pocelém těle a aby mnou prorůstaly jakási živá vlákna to je fakt jak scifi horor zároveň jsem dostal vztek na všechny okolo protože všichni hlupáci považovali mé myšlenky o tomto za magorství, bratr jak začal chroptit jaaasně oni nás tráví z vrchu určitě tím i mě zmatl a ani já nevěřil že by takto tvrdě chtěli škodit lidstvu já jsem věřil že to sprejují z prostého důvodu toho že zkrátka továrny jedou jak vzteklé a ozónová vrstva je jak cedník, což opět pouze mě bije do očí i do nosu, z okna jsem se sdšením pozoroval děcka s rodiči jak si na pískovišti hrajou spokojeně sluní.. všude smrděl ozón nebe modré až dočerna že jste viděli až do vesmíruu ale nikoho to netankovalo..a vždy jak nastal tento stav oběvily se letky které během párchvil zalátaly tu lochnu hliníkem, a já se náramě bavil a kazil jim to a přemýšlel kolik je to muselo stát prachu a kdy mě odstřeli :D a hlavně jsem nevěřil oné "historce" o černém vrtulníku, až jak tady létal zcela jakoby nic týden vkuse, kroužil kolemě když jsem vylezl ven, díky tomu otec v chemtrails uvěřil a nejen on kámoš mi píše že jak ho probudil ten kraval šel si zakuřit nabalkon a vypadlo mu cígo z huby když viděl jakcvrtulník stojí na mým panelákem ve vzduchu asi 10 min... no a pak zistili že asi není normální lítat mezi paneláky jak švihli ... a já je začal se snažit chytit na kameru.. a povedlo se pár záběrů mám většinou ale jak prchá vdáli nebo z dáli číhá až zalezu bylo to opravdu šíleně zábavné a říkal jsem si no to je paráda... :D no pak jsem si začal všímat černého atypického mercedesu SUV s kouřovými skly a ten dobré dva měsíce vkuse ukazoval jak nejspíš americké složky umí být tajné.. co ale nechápu dotď jak mohli vědět kam jdu... když jsem to kolikrát nevěděl ani já a oni vždy stáli opodál... šílenou náhodou jsem na cizím bytě ve 3 ráno vykouk z okna a krokem po parkovišti jede onen vůz a ejhle vyfotil si dvě stejné filety ve kterých jsem se vozil...tím opět potvrdili že nesem magor.. trošku jsem se zlek když jednou jsem přicházel domů kolem 2h tak vedle vchodu na boku paneláku byl opřený kdosi v černé jak uniformě né policajt spíš ipak... a ani se nehnul tehdy jsem váhal jestli to nemám radši otočit a dát se na útěk.-... nemusel jsem :D každopádně mají 3 měsíce mého života detailně zzdokumentováno :D těžko říct já tvrdím že to byli pedofilové a teď se ukájejí nad těmi fotkami a vším :D protože od 13 vypadám na 13 a budu si ve třiceti :D tak sem se jim asi líbil :D nebo snad mi nechcete říct že nějaké záhady a konspirační teorie .... takto dráždík skeptiky, protože neexistuje náhoda která by toto způsobila, no a od té doby klid přikláním se k tomu že mě zkrátka chcou mít aspon z části pod kontrolou, protože vědí oni i já že jsem proně škodnou a tak jako většina souhlasně : JEDINEC NIC NEZMŮŽE ..

  OdpovědětVymazat
 7. * tak já vím že jedině u jedince to musí začít aby se něco změnilo.. a připadá mi že z jakésiho důvodu mě nemůžou jen tak oddělat.. né kvůli zákonům to by oddělali celou rodinu a tocicho po pěšině :D ale že zkrátka takto to nejde... no a teď už to jde do doby kdy milerád jakkoli znemožním jejich ovláfdání. Jen jsem si řek že počkám až naši odejdou.. zdrtilo by jeto ikdyž jsem se snažil jim hodněkrát vysvětlit že pokud zemřu tak v boji a se ctí a dobrým úmyslem a čistým svědomím to ale asi rodič nedovede pochopit... no jelikože mi všecko popírali a já díky tomu hledal špatným směrem realnější řešení svých kožních problémů tak sem si řek tu máte a nasrani mužete být sami na sebe... takže pokad těm pošukům co na nás dělaj pokusy vrtám hlavou tak to sem i rád :D ale pokud bychměl být ten kterému je ubližováno a snahou mě takto odrovnat... tak neváhám oblíkám se a jdu do boje proti všemu co mě nasere..

  OdpovědětVymazat
 8. *.kohokoli totiž kdybych popravil tak bych mu leda prokázal sliužbu a ještě by mi poděkoval... protože většinu lidí čeká něco horšího než byla 2,sv.... kurec to bude dluuuhe psaní :D ale lidé říkaj že je to baví a že bych napsat knihu problém je vtom že to nelze korigovat a psát část po části... tak buďte rádi a na oplátku mi odpovězte stručně a jasně jsem obětí a vyhrávají nebo odolávám a lamou si zuby ? :D tj celkem prdel protože jsem chvístek suchar 50 ati šmíráci pořádni chlapi si semnou neporadí ? :D to potom jsem zvědav jestli budou tak odvážni a přiblíží se ... neváhal bych a ihned bych se je pokusil zlikvidovat a neeeřikejte jak bych to udělal neznamená že jak vy nevíte o tom perčlivě chráněnem svalu v těle lebkou, že ho nepoužívaj všeci vy máte na rukách... vůči tomu co je v lebce to nemá srovnání dokázal jsem se tím svalem ubrán... no toto alle to je extrém ted sem vytáh shuby myslel jsem že vlas ono ale nééé dlouhé je to jak půlka vlasu a stršně tenoučké oto nejde mě děsí to že se to samo hýbe ! Doprdel tu musí být skrytá kamera nebo stále sním zavřel jsem to do fet pytle.. ráno se probudim a oklepu ze špatného snu ... jako co to ksakru odkud to je to jako oni vytvořili nebo mitototo hlavva absolutně nebere... to má jakovědomí ? To žije ? nebo to je elektro doprdele dyt to skoro nejde vidět.. a no ikdyž to srovnám s vlasem možna to je vlas uvidim rano ... lidi poradim vám jak ty titěrnosti pozorovat velice podobným přiblížením jako dětský mikroskop... ten doma kdždý nemá... ale dalekohled má hodně lidí... tak ho otočte podívejte se naopak skrtz něj s přobližujte věc k čoč a ono když to dostečně blízko se dostane tak to místo prodlužování parádně zvětší...kuura to odešlu a stránka spadne :D sry no:D a tu odpověď nezapomeňte díky a mějte se orgonete klobouk dolů ty musíš mít mozek jako kráva ztoho všeho, jestli to zvládáš vpohodě tak má úcta :D já měl kritické chvilky že jsem už byl na prahu cvokhausu :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Michal P. do toho CVOKHAUSU skutečně patří !!!

   Vymazat
  2. Neřekl bych, vzhledem k tomu kdo z nás a jak používá rozum se tam hodíš ty... Já narozdíl od tebe jsem schopen používat mozek k tomu abych přemýšlel.. Asi si spolu s ostatníma pakoval kapsy blbostí jak pánbůh nám "bláznům" rozdával rozum. Své psychické zdraví, se nebojím prokázat. Jsem naprosto vyrovnaný a klidný teda né když se jsem tehdá prvně zjistil co mi doopravdy je.. kdyby se toto stalo tobě, utírali by ti slinu od huby a čuměl bys dokonce života do blba nadopovaný práškama.. Mozek mám abnormálně výkonný a hlavně odolný, jelikož mi bůh nenadělil svaly tak jsem musel k životu používat mozek.. Za což jsem rád jelikož mít svaly je země hrozně debilní člověk.. Každopádně tady jsou má videa

   https://www.youtube.com/watch?v=EJrpp9AOcuQ
   https://www.youtube.com/watch?v=A_djwKCmmjo
   https://www.youtube.com/watch?v=PZ5B8Lxne6w

   Vymazat
 9. Ahoj,
  přečetla jsem si,cos napsal .Jsem zděšená,protože už cca 15.let mám na sobě taky takové boláky Aspoň vždy dva,které jsou aktivní,bolestivé a nehojící se .Občas to vyškubnu a jsou na tom takové malé chloupky.Někdy z toho šílím a připadám si jako cvok Nikomu jsem to neřekla.Sějou se mi zvláštní věci a to,co si myslím,se většinou výplní.
  Ale lidé kolem mě mi nevěří,a i vlastní rodiče.Chtěla jsem to ukončit ,ale nedokážu to.Čekám,že se z toho snu vzbudím.Nechci to vědět,nechci znát pravdu,ale nutí mě něco,pořád pravdu hledat.M .

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.