13. dubna 2011

"Katastrofický kapitalismus" těží z uměle způsobených katastrof

Jaderná katastrofa ve Fukušimě: bilance měsíc poté


Dr. Ilya Sandra Perlinghieri, 11. 4. 2011

Dnes (11.4.) je to přesně měsíc od doby, kdy začala v Japonsku katastrofa jaderných reaktorů spojená s tsunami. Od té doby se ani zdaleka nic nezlepšilo. Ve skutečnosti je situace dramatikcky horší, protože ti, kteří jsou u vlády, zastírají rozsah jak krátkodobých, tak dlouhodobých důsledků poškození reaktoru a extrémní nebezpečí jaderné energie. Reaktor Mark 1 GE, nedbale konstruovaný, měl problémy ještě předtím, než byl vůbec postaven, a navíc je na tomto místě v Japonsku uloženo více než 650 000 tyčí vyhořelého paliva, shromáždených za více než 45 let, což dodává katastrofě další dimenzi nebezpečí. Ani zdaleka to nebude nikdy vyřešeno. Pro japonské politiky a korporátní představitele, kteří nechtějí přiznat, že ohrozili celou populaci, je důležitější zachovat si tvář než říci pravdu. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24224

Od prvního dne japonská vláda hraje společnou hru se svými partnery v Americe, aby skryla skutečnou závažnost radioaktivního spadu. Před dvěma lety jsem zde napsala článek o kontaminaci, které musí čelit obyvatelé Černobylu dnes, 25 let po katastrofě. Radioaktivní následky čtyř reaktorů ve Fukušimě daleko přesáhly Černobyl. Fukušima nebyla žádnou nehodou, ani přírodní katastrofou.

Další následný otřes přišel na Japonsko dnes ráno. Měl hodnotu 7,0 Richterovy stupnice a epicentrum bylo v oblasti Fukušimy. Neznámý počet těl je dosud uvězněn v troskách po tsunami. Čtyři reaktory jsou v různých fázích zničení, a stále jsou příliš zahřáté a vysoce radioaktivní. Skutečný evakuační plán nebyl nikdy proveden. Pro Japonce je nyní dlouhodobé vystavení vysokým úrovním radiace dalším těžkým toxickým břemenem k obrovské zátěži způsobené americkými bombami, které USA spustily na Hirošimu a Nagasaki před 65 lety. Pro všechny Japonce to jistě bude hrozné utrpení. Ale protože různé radioaktivní prvky cestují s větrem nad oceány kolem celé zeměkoule, zasáhnou všechny z nás. Bude to geneticky předáno nenarozeným dětem další generace. Radioaktivní kontaminace bude dlouhodobá, takže TEPCO (majitel reaktorů) velmi pravděpodobně nebude volán k odpovědnosti za děti, které dostanou leukémii či jiné rakoviny, cukrovku, nebo se stanou neplodnými. Následky ovlivní milióny lidí.

Je tragické, že podobný scénář nadále bude působit škody mnoho let poté, co došlo k explozi ropné plošiny v Mexickém zálivu. Zločinný způsob, jakým BP zacházela s touto obrovskou katastrofou,  ukazuje, jak funguje „katastrofický“ kapitalismus: přinese obrovské zisky pro majitele zařízení a účastníky, ale smutek, utrpení, ztráta zaměstnání, nemoci, smrt a ekocida (jak to nazývá Rebecca Campbellová) celé oblasti Zálivu.

Navíc TEPCO nadále vypouští denně více než 11 500 tun radioaktivní vody do Pacifického oceánu, což mělo být zastaveno již před dvěma dny. Toto nemělo nikdy být povoleno! Je to nesvědomité, a je to další příklad toho, jak jaderný průmysl nemá žádný skutečný způsob, jak naložit nejen s vyhořelým palivem, ale v tomto případě ani s tunami vysoce toxické vody. To nejen porušuje mezinárodní práva, ale je to extrémní zločin. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24224

Tato voda teď bude cestovat přes oceán k západnímu pobřeží Severní Americky. Bude kontaminovat celý potravní řetězec (od velkých velryb a delfínů až po veškeré druhy ryb, planktonu a mikroorganismů), a celý Pacifik bude nesmírně znečištěn. Pak voda dosáhne i kalifornských pláží, Big Sur a La Jolla. Voda bude procházet všemi svými cykly, takže se bude i vypařovat a radioaktivní vzduch bude nesen kolem celé zeměkoule. My všichni jsme ve vážném nebezpečí. A to vše nebyla žádná nehoda, ale plánovaná otrava nás všech.

Tím, že americké monitorovací systémy různých agentur jsou podle potřeby „vypnuty“ nebo nefunkční (kdo tomu věří?), nic netušící lidé na celém západním pobřeží (od Mexika po Britskou Kolumbii) budou vodit své děti plavat do radioaktivní vody. Anebo se z důvodu extrémní radioaktivity vrhnou na pláž velryby a jako obvykle vědci nebudou mít „žádné vysvětlení“ pro jejich smrt? Japonská nukleární katastrofa je co do rozsahu devastace celé planety nevídaná. Jak mnoho klamu a lží ještě sneseme?

Jaderný průmysl se nikdy nestaral o to, aby vzal v úvahu Princip pravidel bezpečnosti nebo etické hodnoty. Proč by měl, když úroveň zisku má vždycky přednost před čímkoli jiným? Naše bezpečnost či zdraví, či budoucí život na planetě, to je nezajímá. Viděla jsem to osobně, když moje celá obytná čtvrť byla svévolně zničena během roku 2003, 1 milión akrů v jižní Kalifornii bylo zničeno FIRESTORM. Nikdo nebyl volán k zodpovědnosti. Vše bylo zatajeno. My jsme byli ponecháni v ústraní, zatímco lži ze strany vlády se jen valily. V destruktivním světě „Katastrofického kapitalismu“ vítězí hrabivost, jak napsala Naomi Kleinová v knize „Šoková doktrína“.

Blížíme se k 25. výročí černobylské jaderné katastrofy, 25. dubna, a toto je další připomínka, že jaderná energie je extrémně riskantní! Průmysl z ní má po mnoho desetiletí obrovské zisky, zatímco každý živý organismus nese hlavní nápor nevýslovných škod a nemocí z tohoto vysoce toxického zdroje energie.

Je zde ještě další aspekt této katastrofy, o němž musíme kolektivně mluvit. Nesmí to zůstat skryto. Přirozené a pradávné procesy naší země byly dramaticky změněny skrytými vojenskými a vládními operacemi výroby „tektonických zbraní“, jak píše vědec Leuren Moret. (3) Výsledkem je environmentální chaos biblických proporcí, který přináší vážné škody nám všem. Četné webové články dokumentují spojení mezi právě proběhlou strašlivou japonskou nukleární katastrofou spojenou s tsunami a se zařízením HAARP na Aljašce. http://presscore.ca/2011/?p=1624

A to není jediné. Síť podobných zařízení je po celé planetě. Některá z nich jsou přenosná a cestují po oceánech (viz link níže). Za méně než rok byly již tři podobné mimořádně obrovské katastrofy. Další dvě jsou exploze ropné plošiny v Mexickém zálivu a zemětřesení na Haiti. Ani jedna událost nebyla přírodní a přirozená. Pro ty, kdo žijí v těch oblastech, to znamená každodenní tragédii. Všechny tyto události způsobily obrovský zmatek a devastaci pro nevinné civilisty po celé Zemi, přičemž průmyslové korporace a banky z nich získaly nesmírné zisky.

Poslední víkend (7. dubna), když bylo oznámeno další zemětřesení v Japonsku, magnitudy 7,4, současně zmizely z webu údaje o HAARPu (takže je nikdo nemohl sledovat). A jak mnoho škod je zatajováno po dvou dalších vážných následných otřesech během méně než týdne? Japonská vláda už ani neoznamuje úrovně radiace.
Když se podíváme zpátky a uvědomíme si obrovskou aroganci lidstva zaměřeného na ničení a násilí (a vědí velmi málo o fungování mechanismů naší planety), které svévolně ničí počasí naší planety a její obyvatelstvo (kvůli tajným akcím, bez ohledu na možné neznámé důsledky), zdá se, že před nám leží nemožný úkol. I když součástí oněch zločinných tajných akcí je pravděpodobně depopulace planety, jde zřejmě i o jiné věci než odstranění 5 miliard lidí. Od Mexického zálivu po Japonsko se staly obrovské oblasti neobyvatelnými – i když tam stále žijí milóny lidí. Jaký další zločinný aspekt v tom je?

Je zajímavé, že minulý měsíc Ebvropský parlament vydal varování o HAARPu, s poznámkou, že je to „projekt, o němž veřejnost téměř vůbec nic neví, a s tím je třeba něco udělat.“ Dále dokument EU uvádí poznámky:

„Evropský parlament pokládá HAARP z důvodu jeho dalekosáhlého dopadu na životní prostředí za globální otázku a vyzývá k legálnímu, ekologickému a etickému zkoumání jeho dopadu nezávislou mezinárodní komisí, dříve než bude dále zkoumán a testován. S politováním konstatuje, že vláda USA neposlala nikoho, kdo by poskytl důkazy ve veřejném slyšení ohledně environmentálních a veřejných rizik spojených s Vysokofrekvenčním aktivním aurorálním výzkumným projekterm – HAARP, který probíhá na Aljašce. (5) http://news.exopoliticsinstitute.org/index.php/archives/1126
Bude zajímavé vidět, zda tento dokument dosáhne nějakého výsledku.

(Pokračování příště.)

16 komentářů:

 1. Dobrý den, jsem ráda, že jste přidal nový příspěvek a že jste zpět, děkuji. Bohužel minimum pozitivních zpráv.
  Dostal se mi do rukou e-mail tohoto znění:
  Díky Poselství od Masara Emota Všem lidem na celém světě, prosím pošlete svou lásku a vděčnost vodě atomové elektrárny ve Fukušimě v Japonsku! V důsledku silného zemětřesení o síle 9 stupňů a neskutečně velké tsunami, se stále pohřešuje více než 10 000 lidí… Už je to 16 dní od doby, kdy se neštěstí stalo. Situace se ještě zhoršila tím, že voda z reaktorů atomové elektrárny Fukušima začala unikat a kontaminuje oceán, vzduch a molekulu vody v okolní oblasti. Lidský rozum není schopen tento problém vyřešit, jen se snažíme zchlazovat hněv radioaktivních materiálů v rektorech tím, že tam vléváme vodu. Opravdu nelze dělat nic jiného? Myslím, že lze. Během více než 20 let výzkumu hado (vlnění, vibrace) a technologie vodních krystalů, jsem byl svědkem, že voda se může změnit na pozitivní, pokud dostane čisté vibrace lidské modlitby a nezáleží na tom, jak je to daleko. Rovnice energie Alberta Einsteina, E=MC2 ve skutečnosti znamená Energie = počet lidí a soulad lidských vědomí. Nyní je čas pochopit pravý význam. Pojďme se společně modlit jako spoluobčané této planety. Rád bych požádal všechny lidi, ne jenom Japonce, ale celý svět, aby nám pomohli najít cestu z krize této planety. Postup modliteb bude následující: Název obřadu: "Pojďme poslat naše myšlenky lásky a vděčnosti vodě v atomové elektrárně ve Fukošimě." Den a čas: 31. března, 2011 (čtvrtek) 12,00 v poledne místního času Prosím, řekněte následující větu: "Vodo v atomové elektrárně ve Fukošimě, litujeme, že jsme ti způsobili utrpení. Prosím, odpusť nám. Děkujeme ti a máme tě rádi." Prosím, řekněte to nahlas nebo v mysli. Opakujte to 3x a mějte ruce sepjaté jako při modlitbě. Prosím nabídněte své upřímné modlitby. Mnohokrát ze srdce děkuji. S láskou a vděčností, Masaru Emoto
  osobnost Masaru Emota:
  http://www.lecenibezchemie.cz/Voda/voda4.htm
  Tato akce již proběhla, nikdy však nemůže zaškodit i idividuální pozitivní myšlenka.

  Ovšem to, že se Evropský parlament zabývá zprávou o HAARPu je přínosné.

  Přeji pěkný den.

  Beata

  OdpovědětVymazat
 2. Európska Únia napíše, požiada, ....
  a dostane niekedy, nejaké " vysvetlenie".
  ... vieme že
  They don´t really care about us....

  OdpovědětVymazat
 3. myslím že těch katastrofických scénářů je už dost sem tam by se mohli jen připomenout ale spíš hledat alternativní řešení jak to změnit a jak tomu pomoci třeba i tou změnou myšlení toto všechno je voda na jejich mlýn a proč pořád něco podporovat i když ,,nechtěně" například voda je nositelka informací která dokáže všechno očistit i tu nafouknutou radiaci tak jak očistila ropu v Mexickém zálivu o čem se také nikde nepíše, to si myslím že jsou už v této době mnohem prospěšnější informace

  OdpovědětVymazat
 4. Poslední odkaz v článku, který se má týkat zařízení HAARP je nefunkční. To už se o to nějaký pravdoláskař v rámci zachování správného světonázoru postaral nebo jde jenom o špatně zkopírovaný link?

  OdpovědětVymazat
 5. Podle dalších dostupných informací se vše toto děje na základě smlouvy USA a UK s mimozemskou entitou Draco. Vlády obou zmíněných zemí prodaly obyvatele Země za jejich technologie a udržení kontinuity moci. Mimozemšťané nesmí bez souhlasu obyvatel planety nebo jejich představitelů zasahovat do jejích vnitřních záležitostí. Tento zákon střeží Strážci. Pokud však nějaká lidská autorita přivolá k řešení pozemských záležitostí mimozemskou entitu, je jim dovoleno se do toho vložit. Přesto jsou dál obě zúčastněné strany Strážci monitorovány,a připraveny záchranné akce nebo akce na odvrácení katastrof nebo zmírnění jejich následků, čímž "temné straně" na Zemi je narušována veskrze destruktivní činnost. Přesto se stalo, že současné vlády světa jsou již jen vazaly nových mimozemských pánů. Depopulace na pouhých 660 milionů lidských jedinců byla jednou z podmínek zmíněné smlouvy. Dalším bodem bylo umožnění "mizení" lidí beze stop, neboli unášení lidských a zvířecích obětí pro potřeby mimozemských aktivit a výzkumů. Jedna ze zachycených zpráv hovoří o tom, že se lidé a zvířata (zvláště savci) mají stát potravním řetězcem pro tyto "spolupracující" mimozemšťany.A za tímto účelem, že se prý klonují těla asi tak rychle, jako se tisknou dolary ve FEDu v UssA. Pokud se lidé nezvednou jako jedna lidská tsunami, a nesvrhnou a nepobijou tuto kolaborantskou špínu lidského rodu ( a to si říkají knížata, baroni a králové !!!), dočkají se skutečného pekla na Zemi, jaké nikdo co paměť sahá nepamatuje ... Světlu a Lásce zdar, temným globalistům a NWO zmar !!!

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za skvělý článek!!! Možná to zní dost divně...mám pocit, že za ničením a neobyvatelností velikých částí světa, může být nepozemská civilizace. Jistě dohody s "vládnoucími" elitami.

  OdpovědětVymazat
 7. Ahoj, musíme povstat. Nebudeme a nemůžeme čekat, až nás to také rozdrtí.... Copak je toho po světě málo..?? Ti nejschopnější a nejinteligentější z nás to musí započít. Ostatní se přidají.......
  Včera jsem četla na tomto webu o chemtrails (od r.1999 skoro každý den máme nad hlavami jakési pravidelné mraky..),o modifikovaném sněhu, záření z mobilů a jeho účinků na mozek. Uvědomte si, že skooro každé malé dítě má mobil...., a jeho ozářený mozek??
  Ve všech novodobých válkách se "chrání civilisté" bombami s obohaceným uranem...Prý se rozpadá za 4,5mld let... Koukněte na you tube, jak vypadají děti, které se v těchto oblastech narodily... Právě je slyšet z rádia, že NATO nepošle do Lybie pozemní vojsko...HA HA.., vždyť je to tam zamořené.... Nedávno jsem byla na obědě s Iráčanem, už 30let - možná víc, žijícím tady. Měli jste ho vidět, jak plakal, když jsme začali mluvit o Iráku... Opravdu je to tam strašné...Vždyť je to do očí bijící!!!! A lidé mlčí....!!!! Zajímá nás koupit jogurt do lednice na zítra dětem a ten svetr.., líbí se vám?; chlapi jdou večer na pivo, proberou tam nepodstatný plky..,... V podstatě vůbec nikdo nic neřeší....!!!!!! A přitom říkáme, jaké máme problémy, jak se nám špatně daří... Myslíme jenom sami na sebe... Jsme egocentričtí hlupáci... Bůh s námi. Proberte se, prosím!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Pokud byste měl někdo možnost vidět, co se děje kolem Země, kolem Slunce a ve Sluneční soustavě vůbec, zajisté by hrůzou nespal. Zdá se, že dosavadní aktivity tohoto druhu spějí k jakémusi "horizontu události", a němž kolují po internetu četné spekulace. Žádná z nich však nevěstí nic dobrého. O to více velmi naléhavě je třeba šířit poselství Matky Boží - svaté Panny Marie, které Ona denně přínáší poutníkům a dalším návštěvníkům v chorvatském Medžugorje už od roku 1983 !!! Vyzývá nás všechny, věřící i nevěřící, abychom se modlili anebo svá úsilí směřovali k zachování míru : míru v srdcích, v myslích, ve skutcích, míru mezi lidmi, a usmíření se svým Stvořitelem. Ona už tehdy věděla, kam se svět řítí, a co všechno bude následovat. Často při setkání s vizionáři pro nás lidi, jako své děti, pláče, a dokonce nás prosí, abychom zanechali všeho Zla, učinili pokání, a upnuli svou mysl k vybudování nového spravedlivého světa, který by byl za pomoci Boží zbaven válek, hladu, bídy a smrti. Záleží na každém z nás, jak se k této nabídce samotného Boha postavíme, a zda si zvolíme dalších 1000 let pobytu v pozemském Edenu nebo zda se propálíme do pekelného koncentráku, jehož osnovy globalisté NWO už mají ve svých trezorech proti nám připraveny...

  OdpovědětVymazat
 9. S tím povstáním je nejvyšší čas. Jako příklad pro všechny, kteří milují skutečnou svobodu, kterou nám každému Bůh daroval, nám to předvedli Arabové v severní Africe a na Blízkém Východě. Co má smysl ? Nechat se zotročit a bídně chcípat jako když se vaří bezmocně lapené žáby v kotli, nebo povstat, riskovat smrt a dobýt si zpět genocidou NWO ničenou svobodu ?! Pokud nic z toho, pak by lépe bylo, kdyby nás všechny vyvraždili, a zůstali tu jen ONI sami se sebou. Komu by pak vládli ? Koho by odírali o dolar ? Teď, když nás je přes 6 miliard, jim pranic na lidském životě nezáleží. Navíc už ani globalisté nejsou svými pány na Zemi, a musejí poslouchat svou mimozemskou "vrchnost". Pokud lidé proti "dráčkům" povstanou bude jim "shůry" pomoženo. To je asi ten horizont události, na který všichni netrpělivě čekají...nezapomínejme, že globalisté NWO chtějí a dělají pro to vše, aby vyvolali 3.sv.válku. Nesmíme jim to umožnit ani dnes, ani nikdy jindy. Fukushima je výstražným mementem toho, co by se v blízké budoucnosti mohlo opakovat v daleko širším měřítku po celém světě...

  OdpovědětVymazat
 10. Beato, výborně !!!
  Přesně tuto cestu měla P.Marie na mysli ve svých medžugorských poselstvích : Mír a Lásku !!!
  Je vidět, že Jednota Boha se přibližuje ke všem lidem nejrůznějších ras a vyznání po celém světě (viz Masaru Emoto). Máme za úkol vytvořit jeden jediný protonárod bez rasových a diskriminačních předsudků, a jen skutečně Bohu věrní Židé (ne sionisté a všemi -ismy mazaná pakáž!!!)nás ostatní mají vést jako naši vyspělejší bratři, patriarchové a mudrci zpět tam, odkud jsme na Zem přišli...

  OdpovědětVymazat
 11. http://www.ebaumsworld.com/video/watch/81438295/- Japonsko se potápí?

  OdpovědětVymazat
 12. opravdu musíme povstat!!!!!!!!!!
  http://www.exopolitika.cz/news/zmente-svet-/

  OdpovědětVymazat
 13. To je neuvěřitelné to video (viz Nibiru) !!! Jakoby zespodu pumpovala nějaká gigačerpadla vodu proti povrchu, který celý plave a láme se na obrovské kry. A na zlomech crčí gejzíry vody. A ten dům !!! Neuvěřitelné !!! Vůbec se nedivím, že jsou Japonci z toho v šoku. Asi se opravdu část Japonska potápí !!! Tohle se prý bude dít ve velmi brzké době po celém světě!!! Utužujte si fyzičku, protože brzy nám všem zbydou jen vlastní nohy a možná tak kolo k přesunům z místa na místo. Země se začíná hýbat jako živá !!! To je neuvěřitelné !!! Pořád nám vtloukali do hlavy, že Země je jen neživá statická koule. A ona reaguje, ona se probouzí. Ten poslední útok HAARPem na Japonsko byla asi poslední kapka, která přetekla pohár jejího hněvu!!! Teď bude svůj povrch i útroby čistit. Mocipánům nepomůžou ani archy ani bunkry. Vše bude zničeno. Zbývá jim jedině utéct do Vesmíru, pokud na to mají prostředky. Ale tam už čekají Lovci (poblíž Saturnu a Jupitera byl zaznamenán pohyb gigantických mateřských lodí a roje menších plavidel)na svou příležitost. Zřejmě i oni vědí, co se na Zemi děje. Silnice a železnice budou neprůjezdné !!! Z letišť nevzlétne jediné letadlo !!!To bude ten skutečný kolaps, o kterém se v poslední době tolik píše, poněvadž zkolabuje doprava a zásobování potravinami a energiemi. A na tom je západní civilizace postavena !!! Ten jezdec z Apokalypsy, co jsem ho viděl nedávno v Egyptě při demonstracích na videu byl jasným signálem, co bude v nejbližších měsících a letech následovat !!! Ano, je čas k povstání, ale ne bojem, násilím nebo válkou, ale Duchem !!! Modlitbou, meditací, pozitivními myšlenkami, odpuštěním byť i nepřátelům, vysíláním pozitivních vybrací a myšlenek do míst konfliktů, katastrof apod. To je úkol nás všech, kteří chceme mír, svobodu a jednotu poznání všeho, co jest...

  OdpovědětVymazat
 14. Náhodou
  ma zatiahlo do knižnice
  ma pritiahlo k beletrii, čo dávno nečítam
  mi ruka vystrela k útlej čiernej knihe
  to bola HIROŠIMA, John Hersey
  je tu Fukušima
  Čo spáchal japonský národ, že má takú karmu ?
  Napokon nedozviem sa, ale myslím na nich, modlím sa za nich, za vodu, vzduch, zem, vesmír, i za Teba,
  Bo

  OdpovědětVymazat
 15. Co spáchal japonský národ ? Nic. Jen jeho političtí představitelé odmítli poslouchat globalisty a přestali naplňovat plány NWO. A to se trestá smrtí stejně, jako když zednář, iluminát nebo sionista, ve kterém se hnulo svědomí, již neche dál spolupracovat na svinstvech, kterých se zástupci NWO po celém světě dopouštějí.Proto Japonsko musí zemřít. Na jeho dokonání smrti dál globalisté NWO intenzivně pracují. Je to exemplární příklad pro jakýkoli další stát, který NWO vypoví poslušnost a vazalství. Proto je velmi cenné vysílat do postižené oblasti projevy soucitu, podpory, pomoci a lásky bez jakýchkoli předsudků.

  OdpovědětVymazat
 16. Bratia Česi vy tiež moc nepočúvate, Klaus je prosto Klaus, a teraz vám vybuchujú fabriky jedna za druhou..

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.