26. dubna 2011

Matthew: poselství na duben 2011- 1. část

Matthew, channeling zveřejněný 23. 4. 2011. Přijímá jeho matka. Suzanne Ward.
 
Obsah: Hatonn: Japonská jaderná elektrárna/radiace/pomoc; HAARP a podobné technologie. Matthew: Strach.
(Pokračování překladu bude následovat.)

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám mluví Matthew. Začneme tím, že vyzveme našeho přítele a kolegu Hatonna, abychom dostali odpověď na otázku, která nejvíce trápí vaši mysl: Může být situace kolem japonské jaderné elektrárny bezpečně vyřešena? Jaké bude mít dlouhodobé následky? Jak nebezpečná pro život je zvýšená úroveň radiace?

2.Zde je Hatonn, aby uklidnil vaše mysli. Ujišťuji vás, že situace může být a bude bezpečně vyřešena, a že nedojde k žádnému dlouhodobému poškození! V tuto chvíli je to všek záležitost zadržení. Naši vědci infiltrují do myslí pracovníků na jaderném zařízení i mimo ně, jakých akci je třeba, aby se zabránilo roztavení poškozených reaktorů – oni však nazvou tento infiltrační proces „svými myšlenkami“, nebo „svou inspirací“. Náš malý tým v blízkosti zařízení ve spojení s týmy mimo planetu maximálně redukují radiaci a technologie na vesmírných lodích pomáha minimalizovat aktivitu reaktorů.

3.Existuje další široce rozšířený nedostatek informací ohledně toho, co se děje. Vaši vědci nevědí, že Země obíhá na frekvencích, kde je radiace frakcionována a je méně silná než ukazují vaše měřící přístroje. Přirozeně nejsou kalibrovány na to, aby obsahovaly vám neznámé faktory. Navíc rozdíly v jejich citlivosti způsobují, že údaje se liší, a to vytváří zmatek ohledně toho, jak je radiace skutečně vysoká. Podle našich nástrojů, které berou v úvahu výše zmíněné frakcionování, jsou nejspolehlivější ty nejnižší údaje. Také většina lidí, kteří vědí, že jsme blízko, protože jsou jim často viditelné naše malé lodě, neví, že až bude na Zemi naše technologické vybavení, pak můžeme dematerializovat reaktory i jaderný odpad a vyčistit váš znečištěný vzduch, půdu i vodu. Sebeléčivé fenomenální síly Země také nejsou známy, takže nejsou zahrnuty ve vašich projekcích možných výsledků této nukleární situace.

4.Tato kolektivní nevědomost způsobuje mnoho strachu, a tento strach je jedinou skutečně znepokojující oblastí celé této záležitosti. Stejné přitahuje stejné, a negativní nátěr temných sil přitahuje přívažky temné energie vašeho strachu. Oni ho používají, aby posílili svou moc a vytrvalost, a aby nadále mohli bojovat proti silám světla, jejichž součástí jste i vy, bojovníci světla. Neupadejte do pasti tohoto strachu a rozptylujte strach ostatních, kdykoli můžete!

5.Někteří z vás jsou zbavení odvahy či zklamání, protože jsme nepřistáli, abychom vyčistili jednou provždy tuto jadernou elektrárnu. Ano, mohli bychom to udělat, kdybychom byli na Zemi, a to vědí i temné síly mezi vámi. Také vědí, že jakmile přistaneme ve velkém počtu, veškeré jejich temné aktivity náhle skončí. Proto žoldáci a jiné vojenské skupiny pod jejich kontrolou po celé planetě jsou v pohotovosti kvůli „útoku mimozemšťanů“ a jsou připraveni podniknout tvrdá odvetná opatření. My nemůžeme riskovat vaši bezpečnost či bezpečnost našich posádek tím, že bychom veřejně přistáli, dokud tu bude toto riziko. Nevíme, kdy to bude, protože je zde opět ta záležitost se strachem – dokud váš strach bude dále živit temnotu, toto riziko zde stále bude.

6.Vaše neustálé žádosti o bezpečnější zdroje energie ukončí vládu jaderné energie. Ta byla ve světech nižší hustoty vždy nebezpečná a ve vyšších hustotách není potřebná. Bezpečná a čistá technologie byla potlačena lidmi, kteří vydělávají majetky na jaderné energii a fosilních palivech – žádejte, aby tyto „nové“ zdroje energie byly uvedeny do používání.7. Kombinace vašich požadavků, našich technologií a vlastních schopností Země obnoví její zdraví v období měsíců, nikoliv staletí, v nichž počítáte „poločas rozpadu“ radioaktivních prvků. A nepodceňujte sílu svých myšlenek – nebo jim můžete říkat modlitby – za svůj svět, který je plný světla, zbavený veškeré temnoty. Velká část toho všeho musí být provedena do konce příštího roku. Proces bude daleko snadnější a radostnější, až bude energie strachu nahrazena silou světla.

8. Matthewe, rád bych využil této příležitosti a promluvil ještě o něčem jiném, na co se také hodně ptáte – proč nezastavíme umělá zemětřesení tím, že zneškodníme HAARP? I když HAARP je schopen vytvořit umělá zemětřesení, je chybné se domnívat, že pouze HAARP je odpovědný za tyto události. HAARP má mnoho funkcí v různých místech po celém světě, a jednou z nich je v kombinaci s ostatními technologiemi způsobovat zemětřesení, vulkanické erupce, silné bouře a záplavy. Tyto ostatní technologie jsou odvozeny od vynálezů Nikoly Tesly a objevů a informací dodaných Malými Šediváky. To bylo někdy před 70 lety. Veškeré tyto technologie pak převzali Illumináti a byly modifikovány k účelu dosžení jejich negativních cílů.

9. Předpokládali, že zasahujeme do jejich snah o vyvolání masívních destrukcí a smrti, ale nebyli si jisti až do doby před pár měsíci, kdy jsme zmenšili sílu hurikánového větru a obrátili bouři na sever podél východního pobřeží USA.  Poté vaši vědci a inženýřil integrovali různé systémy tak, aby vaše energetické a komunikační systémy mohly být globálně přerušeny, kdybychom se pokusili z našich lodí zneškodnit jakékoliv jejich zařízení. Učinit to znamená složitý proces a lze to provést pouze na místě, abychom se vyhnuli závažným dopadům. Jakmile Illumináti dojdou svého konce, funkce HAARPu a Teslovy technologie budou použity k prospěšným účelům namístu destrukce.

10. Děkuji Ti, Matthewe, že jsi mi dal prostor pro toto vysvětlení.

11.Hatonne, to my ti děkujeme – vysvětlil jsi to za nás!

12. Jak právě řekl Hatonn, a my jsme vám to rovněž často připomínali, strach je mocný, a ve vašem světě je spousta strachu. Je to pochopitelné, lidé v Japonsku se obávají, protože zemětřesení tam nadále pokračují a oni jsou nejblíže k radiaci z reaktorů. Mnozí, kteří žijí v oblastech častého zemětřesení, a také lidé v zemích, kde probíhají války, i ti v těžkých finančních úzkostech i lidé zbavení svých domovů. Jiní se obávají globálního oteplování, nestabilni nebo otřesené ekonomiky ve svých zemích, ztráty zaměstnání, ceny paliva, rozpadajících se infrastruktur, a rovněž 3. nukleární světové války.

13. Kolektivní strach, který posiluje temnotu v myslích a srdcích, také maří prospěšné účinky světla, i když světlo se stále zesiluje s tím, jak Země stoupá na své cestě vzestupu. I když faktor strachu nemůže zpomalit stálý postup planety, umožňuje temným silám, aby mařily pokrok jednotlivců, například bojovníků za svobodu v různých zemích, těch, kteří pracují na ekonomických a vládních reformách, a mnoha těch, kteří již byli blízko „vidění světla“. Takže je zde, dá se říci, „pauza“ v osobním postupu vpřed ke Zlatému věku Země.

14. Spěcháme však dodat, že toto nemůže trvat o moc déle! Země je blízko vibračních úrovní, kde je světlo tak intenzívní, že všichni, kdo odmítají světlo – ti, o nichž mluvíme jako o temných prostě proto, abychom vyjádřili to, že postrádají světlo- zemřou. To může znít nepřiměřeně tvrdě, ale není to otázka nějakého „božího“ soudu či trestu – je to prostě fyzikální zákon řídící živto v tomto vesmíru, že těla s nedostatkem světla nemohou přežít v těchto vyšších vibracích. Krátce, ti, kteří způsobují podmínky strachu, zmizí.

15.Abych připomněl, co jsem řekl v předchozích poselstvích, mnohé duše odejdou z tohoto života v souladu se svou smlouvou duše, a vy nebudete vědět, zda je to z důvodu volby ve smlouvě či volby odmítmout světlo, která vede ke smrti. A opět vás naléhavě žádáme, nesuďte nikoho, ale posílejte světlo všem duším na světě. Když tak budete činit, posílíte světlo uvnitř vás a budete ho vyzařovat a pozvedávat ostatní. Země ví, kde je světlo nejpotřebnější, a šíří ho do těch oblastí prostřednictvím vyrovnávacího procesu. Jako nejmocnější síla ve vesmíru má světlo-láska zázračné účinky všude, kde je přijímáno!

16.Je zde ještě jeden zdroj strachu. Ten nebrání Zemi v rychlém postupu, ale může mít závažné důsledky pro jím zasažené jedince. Na rozdíl od zdrojů výše zmíněných, které mají podklad v současných okolnostech, tento zdroj strachu je skrytý, zakořeněný v lidech, kteří věří v to, že mimozemšťané jsou jen povídačky, nebo že jsou dobyvační, a v lidech, kteří věří zprávám, že na Zemi přistanou mimozemšťané vydávající se za přátelské a zotročí obyvatelstvo Země. Tito lidé uvidí příchod bytostí podivného vzhledu, protože nemyslitelné se stane skutečností.

17.My si velice přejeme, aby naše informace dosáhly ke všem, kdo zastávají tyto názory, ale možná bychom se „spokojili“ osvícením lidí, kteří vítají pozorování lodí, ale netuší, kdo jsou jejich pasažéři a posádky, a nevědí, že po dlouhé věky Země přijímá jejich pomoc. Doufáme, že také informace dosáhnou těch nevědomých jedinců, o nichž se zmiňoval Hatonn, těch kteří si myslí: My žádnou pomoc nepotřebujeme, my si všechno vyřešíme sami.

18. To, co nabízíme, nejen svědčí o mírové motivaci a různorodosti pomoci, která je a bude poskytována ostatním civilizacím, ale seznámí vás s osobou zástupce jedné z nich. Nedávno byla moje matka požádána, aby zrevidovala jednu z knih, dříve než vydá její dotisk, a aby použila pramenů, které zaktualizují původní materiál. Matko, prosím, přidej do knihy tu část, o které jsme diskutovali, a také do ní vlož moje představení Lazara.

 (Na překladu se dále pracuje.)

1 komentář:

  1. když mi bylo 5 ségra mě přistihla náměsíčnýho sedět v postely s nataženýma rukama před sebe mávajícího a křičícího: "né já nechci do světla"

    teď je mi 23 a křičím ať jsme ve světle všichni :)

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.