26. března 2013

Aolian: O Nebeské klenbě a nových poznáních


Ahoj Orgonete,
zdravím Tě po návratu z ciziny, nám bylo pro změnu dopřáno podívat se s jedním milým kolegou na nádherné skalní výtvory v Adršpachu (:-))))) Na cestu jsem si vytiskl některé zajímavůstky z Tvého webu, třeba článek od Vlasty, aktualizované příspěvky od Snowmana nebo velepříspěvek od vědce Daniela (čtu ho už poněkolikáté, ale vždycky v něm objevím něco nového, přínosného pro naši práci :-).
Dneska ráno mi zčistajasna přišla síla sepsat nový článek. Slyšel jsem k tomu hlášku:
"Tak už tam konečně taky napiš o té Nebeské klenbě." Je fakt, že o tomhle tématu jsem chtěl psát už dřív, ale vždycky to nějak vyhnilo. Dneska mi ale bylo jasné, že kapitolky o Nebeské klenbě budou tutovka, i kdyby kolem mne trakary padaly (:-))))))))))))))))))))))

Ke kapitolce 1 posílám i jednu čerstvou fotku, kterou jsme pořídili ve skalním městě Adršpašských skal. Sice jsme byli původně natěšení na jarní probouzení přírody, ale tahle zimní kouzla přírody na skalním vodopádu taky nejsou k zahození (:-)

Předem velké díky za zveřejnění článku a taky dodatečně díkes za uveřejnění mého předchozího příspěvku.
Měj se prímově navzdory ruskému prudiklimateroru (oj, to je zloby na nezdárný Kypr :-)))))))) a už se moc těším, až se začnu postupně prokousávat novými příspěvky na Tvém webu.
Zdraví
A.Klimateror pokračuje, nová poznání na obzoru


1. Březnové výmrazy přesvědčují i Nevěřící Tomáše

Jedním z cílů extrémních březnových výmrazů prováděných klimatickými zbraněmi je zajisté psychické vydeptání mnoha osob, které toužebně čekají na přílivy teplého jarního vzduchu a doteky probouzející se přírody. Nedávno jsem si toho povšimnul v jedné městské čtvrti a hned jsem k tomu zaslechnul průrazný komentář od svých astrálních průvodců:

„Nesmíš se na ten klimateror naštvat ve zlém, ať se děje, co se děje. Jinak si na tebe ti paraziti udělají silný energetický kanál a budeš se ploužit po světě jak vyschlá můmie!“
Přislíbil jsem jim, že si to budu pečlivě hlídat. Přitom mne napadlo, že bych si k tomu mohl požádat o speciální pomocníky. Sotva jsem na to pomyslel, hned se u mě shlukla parta rozdováděných přírodních bytůstek všeho možného druhu na rozveselování. Večer po usnutí jsem začal pravidelně odcházet do nádherných krajin s rozkvetlými loukami a jezírky s průzračnou vodou a bohatou vodní květenou. Courám se bosky mělkými tůňkami, k tomu slyším vyhrávat líbeznou hudbu a nad sebou mám hluboce modré nebe. Užívám si to, ale nevyzvídám, zda jsou to nějaké paralelní přírodní světy, které se tu po zhroucení iluze zhmotní. Nač předbíhat, když máme před sebou ještě spoustu práce a učení?

Spíš mě napadlo, že letošní hysterické březnové výmrazy by mohly být ideální didaktickou pomůckou v tolik potřebné osvětě k umělým úpravám počasí. A výsledek? Je to ještě lepší, než jsem si myslel. Začínají o tom totiž vážně přemýšlet i osoby, které předtím jasně spadaly do skupiny doslova skalních Nevěřících Tomášů, včetně některých našich příbuzných (:-))))))))))))))

A to nelze přehlédnout, kterak se zvýšil pohyb klimateroristických mediálních entit v různých diskusních fórech na téma „počasí“. Jejich úkolem je psaní útočných komentářů, jimiž se pokoušejí zesměšňovat a shazovat aktivity odpůrců umělé modulace počasí. Někteří z nich se dokonce bez jakýchkoliv zábran sníží k tomu, že nabádají čtenáře k podpisu různých petic proti ničení životního prostředí a potom jdou prolustrovat jména podepsaných „spřízněnců“.


2. Paralyzace Života rtutí

Je sobota 23. března 2013. Večerní čas zasvěcuji poklidnému odpočinku a s úsměvem si přitom prohlížím nádherné astrální světy plné radostného Života a panenské přírody. Vtom pocítím velmi silné vibrace provázené slunečním světlem. Pomalu ale jistě mne někdo zavádí do astrálních úrovní řídících center nerostů a jejich sloučenin umístěných v Univerzální předloze přírody. Za malou chvilku se ocitám v řídícím středisku rtuti. Pod sebou mám veliké skalní jezero naplněné až po okraj kapalnou rtutí. Na první pohled to vypadá, že je vše v pořádku. Cosi mne však přimělo, abych se na rtuťové jezero podíval také zboku. Následuje markatní šok. V břehu jezera totiž tkví velká trhlina a dochází k nekontrolovaným výlevům rtuti do některých sousedních úrovní Života! Následuje astrální pohled na pradávnou pozemskou říši ISRA se zajímavým skalním městem. Tady přichází další neblahé poznání. Před očima se mi odehrávají historické scény pádu této říše provázené cílenou destrukcí skrze speciální technické zařízení pracující na principu rozkmitávání zemských krystalů. Z hroutící se říše Isra vychází několik světelných komunikačních paprsků napojených přímo na Univerzální předlohu přírody. Po ničivých technických zásazích je skalní město roztrháno na kusy, zároveň s tím však dochází také k tvorbě nepěkných časoprostorových trhlin v Univerzální předloze přírody. A jedna z takovýchto šokujících trhlin právě rozevírá břeh Velkého rtuťového jezera!

O rtuti je známo, že pro hmotný život představuje velmi silný jed s paralyzačními účinky na nervovou soustavu. Před vánoci jsem na Orgonetu četl zajímavý článek o snahách temnářů poškodit s pomocí rtuťových svítidel a zrcadel důležité transformační pochody na naší planetě. Následoval neméně zajímavý film o negativním vlivu úsporných rtuťových zářivek na naše životní prostředí. Bylo z něj zřejmé, že politicko-ekologická (nebo spíš ekologicko-politická?) organizace Greenpeace udělala v případě prosazení výroby toxických rtuťových svítidel příslušným průmyslovým lobby užitečné idioty. (Mimochodem, na osobní dotaz mého kamaráda ohledně umělých úprav počasí přišla od českých zástupců Greenpeace lakonická odpověď, že konspiračními teoriemi se nezabývají).

Teď však zpátky k problému s nekontrolovaným rozlivem rtuti z Velkého jezera. Astrální vize pokračují a za malý okamžik ke mně přichází poznání, že rtuť dokáže nadělat podobnou paseku také v jemnohmotných úrovních života! Před očima vidím celý kruh zparalyzovaných bytostí ze Sluneční fontány, které se mají podílet na transformačních pochodech naší sluneční soustavy. Pak se mi ukáže zdegenerovaná astrální civilizace rovněž zparalyzovaná rtutí. Její vědomosti a kódy na práci jsou zcela vykradeny jednou temnářskou elitkou sídlící v časoprostorové trhlině holografického nebeského znamení Ryb. A poslední vhled se týká naší planety. V jejím ochranném obalu bez oddechu pracuje veliká parta láskyplných bytostí života na tom, aby byly zdejší astrální prostory ochráněny od paralyzujícího zamoření rtutí (:-)

Srdečně jsem jim poděkoval a hned mi bylo jasné, že jsou to ti Praví Pomocníci z rozlehlé všudypřítomné říše Životní síly VITALIO. Což samozřejmě nemá vůbec nic společného s nějakými těmi Plejáďany nebo tzv. Galaktickou radou. To jsou ve své podstatě virtuální entity účelově programované astrálními počítači pro uspávání důvěřivých osob, že všechny potřebné změny v naší sluneční soustavě se „udělají samy“.

Bez meškání jsem se svým mentálním vědomím vrátil k časoprostorové trhlině u Velkého rtuťového jezera a zkusil ji s partou svých astrálních průvodců uzavřít. Po chvilce podivného napnelismu a jakéhosi vnějšího odporu se trhlina přece jen zacelila a mohli jsme se věnovat uzavírání dalších časoprostorových trhlin v Univerzální předloze přírody. Pak jsme také zkusili uzavřít celou historii říše Isra, což se neobešlo bez osvobozování připoutaných duší různých druhů bytostí. Následně jsme se pokusili o radikální průmet temnářských entit v hvězdném prostoru nebeského znamení Ryb. Na závěr akce jsme odeslali všechny bytosti zparalyzované rtutí k důkladné astrální očistě a poté se dostavila příjemná úleva provázená míruplnou náladou.


3. S Nebeskou klenbou nad hlavou

K mým nejhezčím zážitkům jednoznačně patří poznání o elegantní kráse a jedinečnosti „Nebeské klenby“. Nebeská klenba sama o sobě zosobňuje zcela fenomenální systém života mající podobu nádherně vyzdobeného klenutého chrámového stropu. V nepřeberném množství variant tvoří pevný ochranný štít nad všemi úrovněmi života a rovněž chrání i všechny skupinové duše. Zjednodušenou Nebeskou klenbu vídávám také jako duchovní ochranu u rozličných pracovních skupin.

Nebeská klenba je nevyčerpatelnou zásobárnou všech důležitých Kódů života a zároveň podstatnou hybnou silou pro různé transformační procesy. Pravzor Nebeské klenby leží v nadvesmírné Univerzální předloze přírody a neustále z něj vycházejí jemné stříbrné nitky prosycené světelným nábojem motivující celý svět k radostné práci a nadšené tvořivosti. Myslím, že je to v podstatě totéž, co bývá nazýváno pránou.

Nebeská klenba nese v univerzální řeči bytostí života jméno SILVIO. Dříve se o tom i zde na naší planetě běžně vědělo a vzdušná parta domorodců z Nebeské klenby si díky tomu vysloužila přezdívku „Sylfové“. Spolehlivě se vědělo také o stříbrném vyzařování Nebeské klenby a postačil k tomu jediný pohled do oblak odhalující kvanta stříbřitých nitek jemně se snášejících dolů z atmosféry, z mateřské Nebeské klenby naší planety. (Ne náhodou je „stříbro“ po anglicku „silver“).

Když jsem jednou líčil krásy a unikátnost Nebeské klenby svým známým, byl jsem přerušen zvídavou námitkou:

„A nesouvisí to spíš s lesem než se vzduchem? Vždyť přece „silva“ je latinsky les.“

Zaradoval jsem se, že moji posluchači to berou přes logické myšlení a s ochotou přidal doplňující informace. Nebeská klenba totiž souvisí jak s živlem vzduchu, tak s lesy, lépe řečeno s pralesy. Měli jsme k dispozici počítač s internetem, proto jsem na něm bez váhání vyhledal fotografii s leteckým pohledem na panenský tropický prales.

„Vidíte ty pospolité koruny vzrostlých stromů?“ vybídnul jsem své přátele k dalšímu přemýšlení. „Nepřipomíná vám to zelenou chrámovou klenbu?“ Pak jsem vyhledal několik fotografií důmyslně zachycujících interiér tropického pralesa. „Tady je krásně vidět, jak veškerý život pralesa roste a bují pod ochranou souvislé klenby budované korunami stromů – velikánů. Nejen atmosféra, také lesní společenstva mají ochrannou klenbu ze Silvia,“ doplnil jsem svůj výklad. Pak jsem sáhnul do šuplíku pro pohlednici s panoramatem Šumavy a ukázal na obrys horských kopců.

„Když se zadíváte na souvislé pásy lesa, můžete nad nimi spatřit pulzující stříbrný oblak. To je aura éterického těla lesů.“

Tak jako není žádná náhoda, že stříbro je anglicky silver, není žádná náhoda ani povzbuzující skutečnost, že se mezi námi pohybuje celá řada bytostí z pracovních skupin Nebeské klenby SILVIO. Jejich hlavním cílem je přinášet na naši planetu důležité kódy pro pokrokové transformace. Radši si ani nejpřejte slyšet jejich přímočaré komentáře na umělé úpravy počasí (:-))))))))))))


4. Kočičí stříbro v oblacích
Naše atmosféra, pozemská Nebeská klenba, má tedy plnit roli duchovního i fyzického ochránce života na planetě a zároveň má naplňovat „misionářské“ poslání v podobě zprostředkovatele význačných transformačních kódů. Často se zamýšlím nad tím, jakou čáru přes rozpočet jí v tom asi způsobuje výstavba umělého „hliníkového štítu“...

Dnes ani nemusíme být jasnozřiví a zřetelně vidíme, jak se na nás z oblak sypou stříbřité nitky. Víc nežli částice se světelným nábojem jsou to ovšem letecky rozprašované sloučeniny hliníku s dalšími podobnými sajrajtíky. Tuplované kočičí stříbro! A také falešné kódy na podporu světa s iluzivní dualitou Dobra vs. Zla. Na podporu světa, v němž vládne autoritativní ego-rozumový a náboženský patriarchát dusící pravé projevy života všude kolem sebe. Ona to nebude náhoda, že přibývá jedinců trpících psychickým astmatem. Jsou to v podstatě zhmotnělé negativní emoce pramenící z pocitů nedostatku své osobní vnitřní svobody. V takovýchto případech se vyplatí požádat naše astrální průvodce, aby nám pomohli s přesunem naší duše do jiných energetických časoprostorů, kde dosud fungují klíčové základy života.

Není stříbro jako stříbro; jak si tak dávám do souvislostí své poznatky o Nebeské klenbě a pokračujícím umrtvováním naší atmosféry „stříbrnými“ částicemi hliníku, říkám si: „Páni, to byl ale fakticky rafinovaný tah proti transformační očistě naší planety!“ Následují vize dlouhodobých skrytých příprav astrálními temnářskými elitkami v časoprostorových trhlinách naší sluneční soustavy. Fyzické provádění celé klimateroristické akce má oproti tomu spíš povahu loutkohry.

Pracovní skupiny z Nebeské klenby dobře vědí o problému hliníkového štítu a ucpávání komunikačních center atmosféry toxickými kovovými nanočásticemi. S destruktivními zásahy techniky do atmosféry celé řady planet měly příležitost se obeznámit již v jiných vesmírech či vesmírných soustavách. Ve své podstatě by se dalo říci, že jsou „nad věcí“, pracují ovšem se vší vážností a v plném nasazení na improvizovaném předávání klíčových transformačních kódů zdejším pozemským bytostem. Měl jsem již několikrát příležitost se obeznámit s jejich pašeráckými aktivitami ohledně doručení klíčových kódů a musím se přiznat, že některé z těchto počinů jsou opravdu pěkně „vyčůrané“ (:-)))))))))) Časy, kdy poselství od Nebeské klenby přicházely hlavně přírodním národům žijícím v hlubokých pralesích, jsou již delší dobu minulostí. Odvážná bytost ze Silvia dokáže dneska díky novým paralelním úrovním předat důležité kódy i uprostřed rušného města.

Někdy si říkám, že bytosti ze Silvia by si zasloužily metál za svou práci. Opravdu není jednoduché souběžně pracovat na duchovní ochraně naší planety a na zprostředkovávání klíčových informačních kódů ve stávajícím nepřátelském prostředí ničivého klimateroru. V současných polních podmínkách, kdy navíc stále ubývá význačných „ukotvovacích“ bodů Nebeské klenby na pozemských základnách panenských pralesů v důsledku jejich bezohledné likvidace.

Milí přátelé ze Silvia, držím vám obě pěstičky ve vaší nelehké práci a gratuluju vám ke všem skvělým akcím, které se uskutečňují díky vaší odvaze a nezdolnému optimismu!


Dodatek o 2 dny později:

Ahoj Orgonete,

naskytlo se mi teďka trochu času věnovat se novinkám na Tvém webu. Také jsem zabrouzdal do komentářů k různým článkům a připadá mi, že spousta čtenářů začíná propadat jakési skepsi ze současného vývoje. To samé zažívám při svých výpravách za známými apod.

Proto jsem Tě chtěl poprosit, až se v tom frmoulu prokoušeš v mejlících k mému novému článku o Nebeské klenbě, zda bys tam mohl vložit tento dodatek (díky moc):


Dodatek na závěr

Při pročítání různých diskusních fór i během setkávání s různými osobami mám poslední dobou pocit, jakoby se začala část naší společnosti propadat do jakési skepse ohledně dalšího vývoje na naší planetě. Tyto energie tu skutečně jsou a opravdu mohou budit dojem, jakoby temnota nyní doslova zaplavovala všechny kouty naší planety. Po důkladném astrálním zkouknutí si však nemyslím, že bychom z toho museli nutně mít strach nebo propadat beznaději. Víte, co je příčinou těchto nepříjemných pocitů? Je to ztemnalá a po celé věky zneužívaná Hadí Síla ZIZIO, která je nyní vyplavována z nitra naší planety na povrch za účelem kompletního oddémonizování a zpětného návratu na energetickou pozici, kam patří. Hadí síla je mocná energie nezbytná pro průběh celé řady životních pochodů, v dávné minulosti však došlo k tomu, že nepřirozeně překročila práh maximální časové rychlosti v našem vesmíru. Stalo se tak při jedné řetězové reakci za účasti vadně nasměrované radioaktivní energie a tento akt vedl k přebujelé a nekontrolované výstavbě. Nyní jde o to snížit rychlost Hadí síly její postupnou očistou a kompletním oddémonizováním tak, aby se mohla opět harmonicky zařadit do přírodního řádu. Všude tam, kde tyto očistné procesy probíhají, je cítit příjemná úleva a nová chuť do života. A kdyby přece jen hrozilo zhroucení naší planety, je tu vícero klíčových pojistek, které tomu dokáží zabránit (:-)

Do budoucnosti nevidím, ale vypadá to, že v letošním roce jsme zajímavými způsoby konfrontováni s tím, abychom se snažili vyrovnat s rozladěnou Hadí sílou a nereálnými prognózami od falešných proroků. Hadí síla udávala hlavní takt evolučnímu vývoji v Druhohorách, její pracovní cyklus byl však násilně přerušen destruktivními technickými zásahy cíleně nasměrovanými k rozpadu Jednotného kontinentu. Spousta zajímavých bytostí pracujících s Hadí sílou byla odsunuta z Centra dění a tím, že jim byl násilně vzat jejich osobní prostor k evoluci a klíčovým transformacím, došlo k vybuzení obrovské agrese a nepřirozené polarizaci Hadí síly do onoho takzvaného zla. Když si astrálním zrakem podrobně prohlížím průběh této neblahé historie a na jaké průšvihy se tím postupně zadělalo, vůbec bych se nedivil, kdyby se po zhroucení iluze dění na naší planetě vrátilo rovnou na počátek problémů: do Druhohor - před onen moment destruktivního rozpadu Jednotného kontinentu. Spousta z nás tam musela prožít docela zajímavé životy (:-) Totiž... Jak se ta Hadí síla vyplavuje z nitra naší planety na povrch, stále častěji setkávám s tím, že v různých osobách jsou patrné historické astrální obaly připomínající siluety dinosaurů, draků, hadů a ptakoještěrů (:))))))))))))))) Při astrálním cestování průřezem své vlastní minulosti jsem na sobě našel snad všechny tyhle varianty a jako bonus navíc jeden život v podobě pěkně zbarveného mořského červa (:-))))))))))))) Invazním temnářům se ovšem zajídalo, že druhorní plazí DNA je prakticky nezmodifikovatelná k tomu, aby v sobě tolerovala pokřivené kódy života a technické implantáty. A protože se jim podařilo proniknout až do centra evolučního dění, tak to tady dneska vypadá tak, jak to vypadá. Do Kolektivního vědomí Celku se ovšem podařilo nasbírat cenná data, která se rozhodně neztratí (:-)

57 komentářů:

 1. K bodu 1. Zrovna dnes mě napadlo to samé. Během dopoledne se několik lidí v mém okolí podivovalo nad nepřirozeným počasím. Využijme toho, možn nad tím konečně začnou přemýšlet

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nepřirozené? nevím kolik vám je ale dříve byla zima i v dubnu a sněžilo i na prvního máje !:-))

   Vymazat
  2. Veru, nehovorite pravdu, na prvniho maje sme isli v podkolienkach do sprievodu. Pocasie je teda poriadne manipulovane. Zima bola zimou a leto letom, dnes uz nie.

   Vymazat
  3. Jasně, ale nemyslím jen zimo, to zakrývání slunce, divné mraky, výkyvy teplot

   Vymazat
  4. Áno, stalo sa že snežilo, alebo bývali prízemné mrazy - aj v polovici mája, veď preto sa hovorilo o 3 zamrznutých - Pankrác, Servác, Bonifác. Ale o tomto čase už nebývali celodenné mrazy a snehové kalamity a víchrice. Takže - je to jednoznačne neprirodzené.

   Vymazat
  5. ty anomalie byly například 31.4.1970,kdy jsme na trampu v Lužických horách spali pod skalním převisem a napadlo deset cm mokrého sněhu...ještě ne chemického hnoje..Další radustka byla Sivestr 1978,kdy bylo odpoledne plus třináct a ráno minus třináct.....

   Vymazat
  6. no ja mám dosť, ale určite v priebehu troch mesiacov nebolo slnko viditeľné menej než 100 hodín. Tento rok v čechách v januári len 10 hodín. aj na také roky sa pamätáme?

   Vymazat
  7. Jo, ale na v kuse 4 měsíce... vždy to bylo na pár dní a pak teplo, dokonce i v zimě - před pár lety teplý začátek ledna - a jasně oficiální zdroje hlásaly, že naprosto běžné lednové teploty kolem 10 stupňů.... a bývalo to tak - pokračování vánoční oblevy a přituhlo až tak v půlce ledna - běžné zimní počasí... to letos nějak nebylo a v klimatologickém(1.3.), astronomickém jaře(20.3.) ještě klimatické nenastalo, jak nedávno řešili na ČT - průměrné teploty nad 5 stupňů....

   Vymazat
  8. No, možná by ty informační letáčky mohly být k snadnějšímu dohledání... pro kohokoliv, kdykoliv - klikne a je na něm.....?

   Vymazat
  9. Země se vrací do své původní polohy, ještě k tomu vzestupuje/ nebo vzestoupila, to se někde projeví ..., mění se energetická mřížka, atd atd takže klimateroristi na tom mají podíl , ale ne tak velký jak si myslíte !

   Vymazat
  10. Taky mě napadlo, že občas zapomeneme jaké bývalo počasí dříve a někdy podlehneme momentálnímu stavu a náladě. Zde je několik příkladů z minulosti - na Silvestr 1978 si také vzpomínám. Odpoledne na kole skoro v tričku a na 1. ledna 1979 při Novoroční vyjížďce - 20 C. Březen 1978 nebo 79 jsem přijel z cyklistického soustředění z Jižní Moravy opálený jako od moře. Konec dubna 1984 šílená metelice s padajícími kusy ledu při závodech ve Zlíně. Zima 1996/97 jezdil jsem do konce dubna na běžkách do sousední vesnice do dílny (cca 20 km západně od Brna). Těch příkladů by bylo ještě víc - člověk si to snadněji zapamatuje, když je v kontaktu s "povětřím" tzv. na přímo (na kole) a pociťuje chlad či horko a může si pak snadněji vybavit jak v tu danou roční dobu bylo v průběhu více let. Takže vím, že různé výkyvy v počasí bývaly i minulosti. Co však vnímám nyní je jistý rozdíl v typu vzduchu a povětří - buněčná (pocitová) paměť těla tyto současné podmínky v tomto ročním období "nezná". Vítr, který teď několik dnu fouká jde od severovýchodu a je nepřirozeně vlhký a mrazivý na to, přesto že teploměr ukazuje něco kolem -2 až -5 C. Když na chvilku vysvitne slunce cítím jeho hodně příjemné teplo a sílu. Vzápětí přichází vítr, který mi připadá jako z mrazáku, z klimatizace - je cítit jakousi "umělotinou". A další rozdíl oproti minulosti, který vidím, je už delší dobu nepřirozená obloha, zakalená, rozplizlá mračna, jako když vám někdo rozmaže po okně bílek, zmrzlinu nebo jogurt a ono to pak uschne. Takže ty výkyvy počasí jsou s ohledem na minulá období podle mě "normální" - pouze je zde oproti minulosti doplněna jakási "přidaná hodnota", která mi připadá jako umělá. A cítím i jistý psychický a energetický tlak v prostoru - ten tam dřív nebyl. Luděk

   Vymazat
  11. Velmi dobrá analýza ! Já ještě přidám do mlýna toto : tento zatím poslední sníh v tomto týdnu se mi jeví jako naprosto nepřirozený. Obvykle znám čerstvě napadaný sníh jako takový kyprý,se zhrublým matným povrchem,a se znatelně velkými vločkami,které lámou světlo, čímž budí dojem, že jakoby po jeho povrchu bylo hustě rozsypáno diamantové drtě. Tento sníh budí jednolitým až jakoby plastovým (hladkým, bezporézním) dojmem a netřpytí se. Lepil se mi na boty skutečně jak lepidlo, a těžce jsem se ho z povrchu bot zbavoval. Navíc mě udivilo i to, že když jsem zkusil z něj umačkat hroudu,kouli, šlo to do určitého stlačení, a pak dál ne, poněvadž ta koule začala všemi směry pružit,mírně se vydouvat, jakobych měl v ruce gumový míček.To se mi ještě se sněhem nestalo, a to už pamatuju hodně na tomto světě !

   Vymazat
 2. Díky za krásné čtení a naději na závěr.
  Nemáš nějaké vysvětlení z "pozadí" proč se spousta mladých "40" rozhodne zkončit život dobrovolně nebo nastanou náhle zdravotní smrtelné komplikace? Díky D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano to můžu potvrdit, jinak na parte nekoukam, ale cosi mi nedalo a podívala sem se min. týden, asi 3 lidi okolo 40, bud po dlouhé nomoci nebo náhle..., dalsi umrti asi 2, mam z doslechu...

   Vymazat
  2. Vysvětlení toho nemám,ale loni v prosinci se mi oběsil kamarád. Když jsem to řešil s jeho bráchou tak říkal(a to má od policie)že ten den je to už pátý. Dřív prý dělali na vraždách,ale ted mají na starost jen sebevraždy. Měsíčně přez 200. Nevím jesli je to pravda,ale asi musí být nějaké statistiky,co to muhou potvrdit. Tohle téma mi moc nesedí,tak jsem se vtom neštoural.O

   Vymazat
  3. Není to divné, spousta lidí odsud odejde, žít jinam...

   Vymazat
  4. Není to divne, jen že se jedná hodně o věkovou skupinu okolo 40let.

   Vymazat
  5. Povím vám jednu zcela zásadní věc : kdysi jsem měl kamaráda v práci, se kterým jsem často rozmlouval o podobných věcech, jako tady na OrgoNetu (až na chemtrails, který jsme tehdy ještě neznali, nebo si jej ještě nevšímali - 80.léta 20.stol.). Ostatní kolegové a kolegyně nás považovali za podivíny,ale nám to nevadilo. Měl přístup k různým pro mě tehdy neuvěřitelným informacím a také ke knihám, které byly do češtiny přeloženy z němčiny a francouzštiny na poč.20.stol. asi až do pol.30.let 20.stol.Měl je po svém dědovi, legendárním legionáři. Některé mi půjčil, abych se také vzdělal. Byly to knihy, které byly zakazovány už i za T.G.Masaryka (!), a věřím, že by nebylo úřady dovoleno ani dnes vydat jejich reprint a šířit ho mezi obyvatelstvo ! Proč to všechno píši ? Už tehdy jsme rozmlouvali o tom, co později vešlo ve známost jako globalismus, terorismus, geoinženýrství, depopulace, demokratizace světa, bankokracie, korporátní kapitalismus nebo NWO. Prvotní impuls daly totiž ke všemu Protokoly sionských mudrců a další málo známé spisy různých evropských ezoteriků a hermetiků 19. a 20.stol.
   Pak přišel rok 1989 a tzv.sametová. Hned po tom mě vyhledal, a sdělil mi, že už TO přišlo, je TO TU, o čem mi tolik vypravoval, o čem jsme tolik diskutovali, a z čeho měl celou dobu velkou obavu.Prohlásil, že JIM nebude (sionistům, illuminátům a další podobné verbeži) sloužit, platit daně, ani s nimi žít.Tehdy mi to snad úplně nedošlo, co tím chtěl říci. Ale druhý den jsem v tom měl zcela jasno : kolegové jej našli časně ráno pověšeného na traverze dílenského jeřábu v hale. On se tam totiž po práci zřejmě schoval, a někdy večer nebo v noci se beze svědků pověsil. Od té doby pozoruji stále zřetelněji, že jsme se ve všem, o čem jsme diskutovali, co se kolem nás doma i ve světě děje, vůbec nemýlili, a že to jede podle skutečného utajeného značně variabilního, podmínkám přizpůsobivého plánu, na který nemá nikdo a nic z vnějšku pražádný vliv ! My můžeme pouze doufat, ale to je tak si všechno ! Prostě, ti co to všechno běsnění, represi a teror přežijí, budou žít očipováni pod trvalým dohledem ve vykázané dluhové zóně. To je osud lidstva v NWO ! Podívejte se na film Equilibrium, ať víte, do čeho jdete !

   Vymazat
  6. pro anonym 27.3.13, 6:48

   Někteří odchází žít jinam, někteří odchází NEŽÍT ! Pro ty první příjemné překvapení, pro ty druhé ohromující šok ! Každý si vybírá sám za sebe kam půjde, do Světla či do tmy !

   Vymazat
  7. Sice nevím JAK...., ale doufám v jaké si oddělení realit,hodne se o tom svýho času psalo, mezi lidma je hodne velká propast, ti co jsou probuzeni a ti co nejsou, ta propast se zvetšuje, nevim jak dlouho by to takhle pospolu mohlo fungovat....

   Vymazat
  8. Až to dojde do bodu zvratu, bude to tobogánová rychlá dvoukolejná jízda - jedněch do nebe, druhých do pekel

   Vymazat
 3. Díky za článek :)

  OdpovědětVymazat
 4. K dodatku o dinosauroch.
  Darwin vraj svoju teóriu o evolúcii pred smrťou odvolal. Ale to už nikoho nezaujímalo a nikto o tom neinformoval. A je zaujímavé, že sa nachádzajú artefakty, ktoré dokazujú, že človek je na Zemi dlhšie, než opica.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se divíte, když Curiosity z Marsu poslal zcela nedávno snímky kostry nějakého vyhynulého ještěra nebo dokonce draka ! A podotýkám, že to nevypadalo jako zkamenělina, takže relativně "čerstvá" záležitost !

   Vymazat
 5. Moc díky za tento hezký příspěveček, přibližující pohled z jiné roviny vědomí spojený s příjemným uvědomění si opět některých věcí na které nevědomky neustále zapomínáme.:-)Díky za toto oživování uvědomění. Laira

  OdpovědětVymazat
 6. Zima v březnu není nic podivného. Sám jsem jich zažil za svůj padesátiletý život hodně. A např. v roce 1929 posledního března byl takový mráz, že praskaly kmeny stromů. Takže udržujte paniku...:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jaký byl snílh? Určitě normální krásné sněhové vločky. Teď většinou sněží krupice. Umělá. Kdo si všímá, vidí....

   Vymazat
  2. Vážně? A taky to kdysi bylo tak, že u nás v Opavě jsme měli přes den okolo nuly v noci -5, ale o 30 km dále v Bruntále ve stejný den naměřili přes den -10 a v noci -21?

   Vymazat
  3. Jojo ta krupice sedí ! takové mrňouskovité bílé kuličky skoro jak od polystyrénu :-)))

   Vymazat
  4. Jo, je technický, bylo by zajímavé se podívat pod mikroskopem na vločky, jejich strukturu, zda jsou to ty krásné, co známe z "kdysi" nebo nějak zpitvořené chemií. Bosky chodím po sněhu, a letos je z toho na ploskách ekzém, není to divný?
   Ale jinak nepanikařím :-D

   Vymazat
 7. dnes jsem byla po delší době v lese, sice bylo kolem nuly, ale já měla pocit jakoby bylo mínus deset. Příroda byla bez života, suchá a bez jarní vůně a vůně lesa. Vůbec to nebylo jako dřív když v dubnu třeba sněžilo. Ve vzduchu prostě není cítit jaro a vůbec příroda a je mi z toho dost smutno(spíš mám depku ze všeho).
  Tak aspoň slunce v duši když není na obloze. Al

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je tím, že ten nízký mráz BYL VLHKÝ,MOKRÝ ! Pamatuji, že když jsem byl v roce 1984 na vojenském cvičení na Libavě na Moravě, tak tam byl suchý mráz -22°C. Vojáci tehdy nepociťovali potřebu nosit šály a rukavice nebo dokonce nosit svrchní plášť tzv.kongo. Ale pak jsme přijeli do Mikulova, kde bylo jen -5°C, zato vlhko a mlhavo, a s pocitem šíleného mrazu jsme si prsty na rukou vydýchávali, aby nám neomrzly. Já jsem podobně chrlil ze sebe teplý vzduch do dlaně před nosem, aby mi též neomrzl. Ona neni zima jako zima, ale na to přijdete až když to zažijete na vlastní kůži !

   Vymazat
  2. hmm....ten mrazivý chlad,jakoby není pozemským...je mrtvý...asi z kosmu? Nediv se, že umrtvil přírodu :-(

   Vymazat
  3. zase takový mráz nebyl, ze Sibiře sem proudil mrazivý vzduch i před sprejováním...,

   Vymazat
  4. Ne, to byl jen umělý přesun vymražených arktických mas vzduchu k nám do Střední Evropy ! Asi Haarpem a jinými technickými hejblátky, přičemž není vyloučená ani účast satelitů a kosmických bojových plošin známé pod názvem Kosmosféry.

   Vymazat
 8. Dakujem :) presne toto som potrebovala pocut... stale som presadzovala názor ze svet konecne mení, ale v poslednom case som zacala byt ohladom osudu nasej planety aj ja dost skepticka a nikde ziadne dobre spravy, skor naopak... Tak snád to teda nie je také zlé, ale bohuzial, ludia potrebuju vidiet aj nejake fyzicke zmeny, ktoré sú stale v nedohladne:/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevěřící Tomáš je taky potřeboval, aby uvěřil, jinak by se to zřejmě nestalo.

   Vymazat
  2. V Treblince lidem také říkali, že budou transformovat,a přitom jim byly ukazovány dýmající komíny. Tak mě připadá i současný průběh transformace.

   Vymazat
  3. jenže smrtí to nekončí..a vybrali si to před narozením :-)

   Vymazat
 9. Díky za článek :-) Můžeme bytůstkám nějak pomoci i my, kteří se s nimi nedokážeme spojit? Např. pomáhá jim v práci výroba orgonitu, nebo octování?

  OdpovědětVymazat
 10. Slunce je zastíněné, stříbrné, je jasně vidět poklop nad námi, jaro začalo před 3 týdny, už byly vidět sněženky, na keřích pupeny a jaro bylo ve vzduchu a havrani již odlétli, pak náhle na nebi jen šedivá deka a zima a od té doby ještě větěí umělá zima, depka, lidé zachmuření, plni strachu, je to strašné. Že by toto měla být transformace? To určitě ne, vím, že hodně lidí uvažuje o ukončení svého života, nedivím se, chápu to, také uvažuji, nic už nemá smysl. Není klid, pohoda, hodně lidských bestií hodlá vydělat na těch tzv. slabých, tj. slušných, nekonfliktních, je tu snaha právě tyto lidi připravit o střechu nad hlavou, vystěhovat na ulici a zařídit tak jejich předčasné úmrtí. Bestie 666 a její přisluhovačí a že je jich tu víc než dost ,doslova ěílí v očekávání krvavých hodů. V této situaci myslet pozitivně může jen zcela nevědomý mimoň. Aoilan píše pěkně, věřím, že pro někoho to může být onen spásný záchranný kruh, ovšem pro ty, které tato doba připravila o vše, proč sem přišli jako duchovní bytosti a nemají šanci tuto svou neblahou situaci změnit, to bohužel nestačí. PS: je mnoho falešných proroků a někteří se nestydí sem vkládat odkazy na stránky, které jsou jasně podvodné, které slibují naprosto nesmyslné věci, pokud se člověk stane více duchovním a ještě se nestydí ty, kteří již tyto podvodníky prohlédli, označovat za placené diskutéry. Škoda, že tu není zvracející smajlík jako na Zvědavci. DeV

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Môžeš uviesť konkrétne, ktoré stránky považuješ za podvodné ? IvH

   Vymazat
  2. Těch černejch velkejch ptáků jsem si taky všiml, že zmizeli jak pára nad hrncem

   Vymazat
  3. Nezapomínejte, že globalisté (nwo) použijí všechny dostupné prostředky (i rozsáhlé případy sebevražd) na provedení jimi naplánovné depopulace (snížení počtu)lidstva ze 7 miliard na pouhých 500 milionů. Takže ten plán jede na plné obrátky. Oni nás vidí jak "červené mravence", a proto nás 24 hodin denně práškují,sprejují jako škodnou !

   Vymazat
  4. Rád vidím a čtu dalšího člověka, který nepodlehl brainwashingu (manipulování, vymývání mozku) apokalyptické bestie, která obchází světem, a hledá koho by umořila,sežrala ! Proto říkám všem - bestii,systému svůj život neodevzdávejte, je přeci váš, tak ho před ní,ním chraňte !

   Vymazat
  5. Pššššššššššš...zklidni v sobě....Anonymní26. března 2013 22:50
   Nepodléhej marnosti a zmaru,který je sem uměle implantován všemi způsoby..na všech rovinách..tj. materie a duchovní současně. Je a bude to tu těžké, ale záleží na každém z nás, odolat. Přeci dobrovolně nenecháš za sebe udělat manu pro ty černé:-)) Přehodnoť a přesmykni v sobě...nezachraňuj co nejde, co není v tvých silách, zachraň sebe.Až se tak stane, můžeš pomoci dalším a dalším;-)
   Jo někdy mi je taky ouzko, když vidím jak to semílá lidi:-( Hele, snaž se házet do klidu, harmonizovat se v přírodě ( i když tam to jde teď hůře,ale jsou krásná místa stále) řekni si a to je pravda, neděje se nic, co nemá... a věř, že "oni" na druhé straně,proti nám stojící, nic nesvedou:-) Zkouší to ale pokud nepřistoupíš na "jejich" hru...nemají šanci;-) Nerkm je svým strachem,vztekem, negací,a beznadějí. Ty různé netové "hrátky" oněch falešných proroků- zasměj se jim,nečti je, nejlepší kniha pro tebe je v tvém srdci. Přeju odvahu a sílu....postavit se pevně. Krásné dny přeju ☼

   Vymazat
  6. Možná, že podvodné je přece jen silné slovo, snad je lepší říci, že se jedná o stránky, které slibují nerealizovatelné změny, kde se stále slibuje transformace, vzestup do 5.D a uveřejňují channelingy. Po 21.12. mi to připadá už spíše jako výsměch nebo jde o lidi, kteří se stále zoufale drží vizí o transformaci planety. A konkrétně jde podle mě např. o blog Armorica, web Amezdas - země nová, Inner light, transformace.info, andelebezhranic.estranky.cz. A pak také ty, které také i když trochu jinak šíří bludy, příp. negativitu, např. placené stránky osud.cz či matrix-2001. Momentálně tu není nikdo, kdo by byl schopen podat informace, které by nám osvětlily všechno to zlo, které vypuklo po 21.12.2012 a hlavně nikde nevidím reálnou naději na zlepšení života v kolonii, eufemisticky zvané Česká republika. Snažím se už dlouho šířit informace mezi lidi, kteří jsou ochotni alespoň trochu naslouchat, ale marnost nad marnost, nevěří na chemtrails, haarp a úpravy počasí, nevěří ve světovládu, ani v to, že většina lidstva by měla z vůle sio-iluminátů násilně zemřít, naopak věří televizi, novinám, doktorům, lékům, očkování a v dobrou budoucnost, jen co překonáme tu krizi. Možná mé přesvědčovací schopnosti nejsou příliš velké, ale stejně je to zklamání a depka, že s tím nelze nic udělat, jen se dívat na svou postupnou likvidaci, protože většina lidí jsou prostě naprogramovaní bioroboti. DeV

   Vymazat
  7. Pro Anonymní 27. března 2013 15:46
   "Momentálně tu není nikdo, kdo by byl schopen podat informace, které by nám osvětlily všechno to zlo, které vypuklo po 21.12.2012 "
   Znáš tzv. Stadionový efekt?
   To guru vyzve množství lidí přítomných, pod nějakou záminkou, aby se otevřeli a vypouštěli energii. Tuto on shromáždí astrálně, a použije jí sám na své zázraky :-))) Kdy chorý chodí a slepý vidí- chvíli, jak na ně prskne tu nashromážděnou energii. Jak vyprchá, chromí jsou zase chromí a slepí slepími- ve stručnosti.
   Na tohoto 21.12.2012 bylo podobně políčeno na lidi. Otevřeli se, a pouštěli energii do prostoru, vesmíru, byli celou dobu klamáni, a neustále vybízeni k většímu a většímu energetickému úsilí. A nikdo z těch lidí (milionů po světě) nepoznal, kdo jejich energii shromažďuje, kdo se pase, koho tím krmí.(Tedy z těch důvěřivých) Byly dávány různé iluze...a iluze lidi přeci milují :-) Bohužel nakrmili jsme negativní dimenze.A hezky, spíše překmili.
   Ihned po 21.12. lidé pociťovali únavu, deprese, zvýšení chandry. A to je dosud, jakoby. Hodně lidí umírá, buď oslabením (autonehody,nemoce), nebo programově-samovraždy a vraždy- zvýšený výskyt, ekonomické zhoršení, mezilidských vztahů, zdraví, mysli....
   Nemyslím si, že jsme tím posílili "vzestup" slibovaný přes různá media, ale trochu jsme ho přibrzdili, dle mě. Lidem se život stal těžší na všech úrovních. Takže i hůře se budou z toho vyvazovat- a to byl jistě účel oněch "temnářů" jak o nich píše Aolian. Je tady boj o energie. Proto buďte uvážliví, komu jí dáváte a kam jí směřujete. Chtělo by to Slunce, aby se vyjasnilo i v lidech trochu, a nedat se! Nepřijímat negace z prostoru a prostor čistit..Udržovat si sílu a víru ve Světlo v nás, Světa.
   Vše zlé je pro něco dobré:-) A možná takto tvrdě se naučíme na sobě pracovat ve snaze k lepšímu. Já VĚŘÍM, nebo vím? že to dokážeme...Slunce v duši a úsměv na rty ☼

   Vymazat
  8. Ať si na jiných webech blijí(smajlík), ale já bych to na OrgoNetu nezaváděl

   Vymazat
  9. Ďakujem za odpoveď DeV. Zaujímalo ma to, lebo občas tu aj ja dám odkaz na nejakú stránku, keď ma nejaký článok zaujme - v dobrej viere (alebo naivite?).
   A s tými biorobotmi to 100%-ne sedí - v poslednej dobe mám skúsenosť, že ľudia už ani nereagujú na to, keď nadhodím niečo z oblasti mimo bežného konzumu - napr.chemtrais. Žiaden údiv, alebo protiargument, len akoby sa tá informácia od nich odrazila.
   IvH

   Vymazat
 11. no tak to se podívejte jak media to bravurně umí vysvětlit...je to v seznamu ve zprávách...

  http://www.novinky.cz/veda-skoly/297205-studene-jaro-zpusobil-rekordni-ubytek-ledu-v-arktide-tvrdi-klimatologove.html
  ...když si vemu, že za takové pitominy jsou klimoši placeni, je mě ne zvracení při pomyšlení jak krmí lidi svejma kecama a oni jim to žerou...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buďte rád, že jste z toho stádního dobytka prozatím vyňat. Ale i na nás přijde řada,až se s ním dostatečně vypořádají ! I Kristus věděl dopředu, co se s ním stane, a přesto tomu vědomě nezabránil, i když mohl, bylo to v Jeho moci ! Tak se na to dobře připravte !

   Vymazat
  2. Ne nadarmo se říká, že blbost lidská a vesmír jsou nekonečné !

   Vymazat
 12. Vždycky si v takových momentech vzpomenu na citát Gándího: "Staň se tou změnou, kterou chceš okolo sebe". Já mám pocit, že kolem Vánoc bylo tolik očekávání příjemého, že svět byl opravdu příjemnější a pak přišlo "zklamání" kolektivu, že nic ohromného se vlastně nestalo a ejhle, hned celý svět jako by zšedl. Komu se tohle hodilo do scénáře? Mocipáni prošpikovali oblohu temnými energiemi a jeduplnými sajrajty a lidé začali bědovat, že žádná transformace neproběhla, neprobíhá a asi taky nikdy neproběhne. Skepse. Stalo se tak i mému bohatému rodinnému příslušníkovi, čtyřicátníkovi. Upadl do velikých depresí. Přepadla ho chuť nebýt a ukončit to tady. Jenže...vše zlé je k něčemu...Nakonec začal sám uvažoval o věcech, které jsem mu naznačovala snad před deseti lety a on se mi tenkrát vysmál. Já vím, že je zima, že venku má opravdu člověk pocit, že je mínus deset, ale budu raději patřit k těm, co přestože ví,co se děje nekalého, neupadnou do neustálého nadávání. Jak můžu osobně přispět? Informuju. Dělám s dětmi, takže se koukáme na nebe a já povídám bajky a pohádky o znečištěné obloze...a jak to bývá v pohádkách naší duality, Dobro stejně nakonec zvítězí a Zlo si své zbraně namíří nakonec stejně jen samo proti sobě. Pěkný den přeju, ať potkáte dnes aspoň jediného člověka, jehož pohled nebo slova vás příjemně zahřejí :-D JaJi

  OdpovědětVymazat
 13. Ve výše uvedeném článku mě zaujala tato věta : „Nesmíš se na ten klimateror naštvat ve zlém, ať se děje, co se děje." Silně mi to připomíná pohádky,kde aktéři bažící po spravedlnosti a záchraně druhých jsou konfrontováni s temnotou,zlem, a je jim dávána od moudrých starců a stařen rada, aby se nebáli, a šli stále dál, avšak aby se za nic na světě neohlíželi ani vpravo ni vlevo nebo za sebe, ani kdyby slyšeli hluk sebehřmotnější, a viděli vize sebešílenější, jinak že propadnou zlé moci bez pomoci. Takže znovu předkládám, čtěme dětem a mládeži jako takové pohádky, legendy a pověsti, neb moudra a rady v nich ukryté mohou být jednou záchranou v hodině dvanácté pro mladou nastupující generaci !

  OdpovědětVymazat
 14. Díky Aolianovi za jeho příspěvky s nadějí, že nejsme v tom sami, že celá planeta pracuje na tom, aby bylo zde líp ☼

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.