13. března 2013

Matthew 11. březen 2013, 2. část

1. část zde.

2. část:

Dalšími otázkami, kde se názory široce různí, jsou potraty, trest smrti, řízení státní ekonomiky, nezaměstnanost a bezpečné zdroje energie.

To, že tyto a mnohé další životně významné problémy na světě způsobují závažné nepokoje, neznamená, že je vyvolávají temní! Někteří z nich již odpadli z řad Illuminátů a stali se pracovníky světla. Někteří zemřeli, a ti, kteří během prosincového slunovratu absorbovali dostatek světla, aby jejich těla mohla přežít, buď budou dále přijímat světlo, nebo zemřou. Avšak ti, kteří dříve byli schopni způsobovat rozsáhlý chaos, již byli odstraněni ze svých pozic, nebo je jejich vliv nulový.

Stále zuří občanské války, protože obě strany se zarputile domnívají, že jejich věc je spravedlivá. V některých případech byla nutnost mstících útoků vštípena bojovníkům, když byli ještě malé děti. Právě tak silné city dávají sílu lidem, kteří bojují za svobodu od tyranských vládců, a ti nahlížejí na bojovníky jako zrádce destabilizující zemi. Jiní jedinci bojují, aby udrželi svou vizi náboženství, i když deformovanou, aby nebyla svržena nevěřícími. Postupně tyto halasné strany v různých situacích budou motivovány k jednání a spolupráce pro vzájemný užitek.

Ostře rozdílné názory jsou také na to, jak spravovat státy, které nedávno získaly nezávislost po dlouhé dynastické vládě, ale opět to není tak, že by v srdcích občanů byla temnota. Prostě, samovláda, či demokracie, je něco nového a lidé se snaží najít způsoby správy, které by sloužily nejlepším zájmům všech.

Ani ty nejvíce neústupné osoby na obou stranách v záležitostech, které jsme zmínili, nemají temné úmysly. Účastní lidé „lpějí na svých zbraních“ nikoli ve zlé vůli vůči těm, kteří s nimi nesouhlasí. Jako všechny ostatní mysli fungující ve vědomí třetí hustoty, i oni jsou v moci ega, spoutáni svými názory, a chtějí, aby jejich strana vyhrála za každou cenu.

Naše milovaná pozemská rodino, neříkáme, že všechny duše ve vašem světě musí mít na vše stejné názory, aby mohly skončit boje. Říkáme však, že před vyřešením konfliktů musí předcházet ochota vzájemně si naslouchat a chápat svá přesvědčení. A to přijde!

Země neustále stoupá do stále vyšších vibrací, které povedou ke světlu – osvícení! - toho, čemu říkáte „lidská přirozenost“. Postoje na obou stranách se postupně změní od vehementně bojovných až k rozumným, a nastolí základ pro harmonické diskuse, které povedou k tomu, že „součásti problému“ se stanou „součástmi řešení“, pro dobro všech.

A proto jste vy pracovníci světla potřební nyní právě tolik jako předtím! Vaše světlo, které tvoříte prostě tím, že JSTE, vyzařuje do vašeho světa a dotýká se všech ostatních životů. Tím, že se soustřeďujete pouze na to, co podpořuje život ve vašem světě, šíříte světlo do kolektivního vědomí a urychlujete projevení veškeré nádhery Zlatého věku.

Lidé na Zemi musejí opustit veškerou sebestřednost pramenící z ega i úzkoprsou perspektivu a musejí začít žít ze srdce. LÁSKA, nejmocnější síla v kosmu, je klíčem k ukončení rozdělenosti, nenávisti, chudoby, nevědomosti a násilí, které drží váš svět v nerovnováze. Láska je klíčem k míru, hojnosti, jednotě ducha a vývoji duše.

Logicky se ptáte: Země dosáhla čtvrté hustoty, tak jak to, že většina jejích obyvatel je ještě ve třetí? Vědecky vyjádřeno, jsou dva druhy hustoty. Jedna se týká hmoty a umístění hmoty – Země je na dolním okraji čtvrté hustoty a bude nadále vzestupovat, až dosáhne svého postavení v páté hustotě.

Druhá hustota se vztahuje na vývojové stádium duše – to jest, úroveň dosažené bdělosti ducha a vědomí, a tyto dva aspekty mají velmi mnoho variant. Některé civilizace, které jsou daleko pokročilé ve vědomí, čili v úrovni inteligence, nemají ani špetku duchovní uvědomělosti.

Populace Země se dnes ve vývoji duše řadí od třetí hustoty až po sedmou. Oddaní pracovníci světla jsou duchovně ve čtvrté – jsou stabilně na duchovní cestě – ale někteří vědomě zůstávají pozadu: pracují ještě na tom, aby přestali soudit, odpustili sami sobě i ostatním vnímané špatnosti, aby překonali vinu, výčitky, žárlivost a další city, které vydávají nízké vibrace. V páté hustotě a vyšších je poměrně málo duší, jsou to ty, kterým říkáte křišťálové či indigo, nebo jsou členy jiných civilizací žijících s vámi.

Nyní jsme promluvili o základních faktorech ovlivňujících tempo změn ve vašem světě, ale jsou i další. Například, veškeré právní záležitosti musí proběhnout normální cestou dle vašich zákonných a soudních systémů, a nemusíme vám říkat, že to nejde jako po másle.

Některé právní situace mají základ v ekonomice, a přechod ze starých systémů na nové je záměrně zpomalen, aby se předešlo strachu a chaosu. Tento dalekosáhlý proces neobsahuje jen zpětné získání obrovských majetků, které si nakradli Illumináti, a jejich rozdělení zbídačelým miliardám lidí, ale také jde o přechod ke globální ekonomice založené na cenných kovech, vytvoření celosvětových regulací bankovnictví a nastolení spravedlivosti v obchodě, tarifech, daních, mzdách a platech.

Ekonomických záležitostí se týká právní dokument NESARA, zkratka pro National Economic Security and Reformation Act (Zákon o státní ekonomické bezpečnosti a reformaci), ale není vždy správně chápán, a není divu. Webová stránka americké vlády, kde má NESARA označení jako National Economic Stabilization and Recovery Act (Zákon o ekonomické stabilizaci a obnově), je totální desinformací, a channelovaná poselství od temných entit, které se vydávají za úctyhodné posly světa, též obsahují nepravdy.

Nepochopení je i v tom, že Dokument nepředstavuje celou NESARU. To je úplně špatně! NESARA není nic menšího než transformace světa a duchovní obnova – je to mistrovský plán pro Zlatý věk Země.

Také jsou různé interpretace některých pojmů v poselstvích od zdrojů světla, jako například „balíčky prosperity“, nebo podobné pojmy z ekonomických aspektů NESARY. K chybným interpretacím patří to, že všem lidem na celé planetě budou rozdány velké sumy peněz, že budou rozdány obrovské sumy některým jednotlivcům na financování konkrétních projektů, a že budou vymazány veškeré dluhy jako mávnutím kouzelného proutku.

Část NESARY se vskutku týká zrušení lichvářských úroků, snížení některých půjček a zrušení jiných, zejména půjček MMF, a odebrání velkých bankovních účtů ze „správy“ Illuminátů. Ale ekonomickým podnětem Dokumentu je ukončení hanebné nerovnosti mezi těmi, kdo ve vašem světě „mají“ a „nemají“. Tato nerovnováha bude napravena, jakmile nezákonně získané majetky Illuminátů budou použity na co nejrychlejší odstranění tíživé situace ožebračených lidí, a jejich opětné „postavení na nohy“.

Opatření z NESARY, vyzývající k rezignaci celou vládu USA, již není platné. Tento zákon byl napsán před více než 12 lety, když prezident patřil mezi vrcholné Illumináty – a je nyní mezi odpadlíky, kteří se stali aktivními pracovníky světla – a téměř každý člen Kongresu byl buď členem Illuminátů nebo pod jejich kontrolou zvenku. Těšte se s námi z toho, že již tomu tak není!

Matko, pro čtenáře, kteří se chtějí dovědět více o zákonu NESARA, a možná i o tom, proč tento rozsáhlý plán transformace světa začal jako zákon USA, sem prosím přidej odkaz na poselství, které podává obšírné informace. [August 13, 2006, Special NESARA Edition;http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=61&z=2] Díky.

Opakujeme svá mnohá ujištění, že cokoli nepříznivě ovlivňuje život ve vašem světě, postupně zmizí. Zanikne otrocká práce a útisk žen; nespravedlivé zákony a politická opatření, regulace a kruté kulturní zvyky, veškeré formy znečištění z průmyslových zdrojů, chemtrails a chemikálie v potravě, pornografie i kontola mysli, včetně monstrózních obrazů jinozemců v zábavných programech, korporátní monopoly, bezdomovectví, lživá uvěznění. Cokoli je škodlivé pro vaši mysl, tělo či ducha, zanikne, protože vaše společnost bude zbavovat svět všeho neslučitelného s životem ve Zlatém věku.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás mají v nejvyšší úctě za vaši nezdolatelnou odvahu, vynalézavost, trpělivost a oddanost práci se světlem. Nikdy jste ve vašem úsilí nebyli sami – stále vám pomáhají členové vesmírné rodiny žijící mezi vámi i ti, kteří jsou na vaší obloze. Do té doby, než se posádky budou moci k vám připojit, používají technologii svých lodí, aby vám pomáhaly mnoha různými způsoby, jak již bylo řečeno v předchozích poselstvích.

Nyní s s vámi loučíme v bezpodmínečné lásce, tak jako vždy předtím i nadále.

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

16 komentářů:

 1. V anglosaské blogosféře se hodně mluvilo o zákonu NESARA, a o tom, že se mají rozdávat peníze Illuminátů lidem celého světa. Někteří bloggeři to rozesílali velice naléhavě. Mně se to však vůbec nepozdávalo, proto taky žádné informace o tom zde na blogu nebyly předány, takže jste o tom třeba ani ještě neslyšeli. To nevadí, o nic jste nepřišli.
  Prostě, stejně víme, že zadarmo nic nedostaneme, dokud se nezbavíme ega ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám jednoho klienta, který bl asi pred rokem u Melchizedeka na aktivaci Merkaby. Setkal se tam s mnoha zajímaými lidmi a tři vědmy z oblasti jižní ameriky mu tam řekly, že ohledně peněz je to celé připravené asi takhle : Je jistá část pracovníků světla,která bude fungovat jako takovej "finanční převaděč". Jsou to lidé, kteří jsou vycentrovaní - a poměrně dlouho školení- v tom, pomáhat přesně na přelomu světla a tmy. Jejich úkolem je to, že přesně vědí, kam peníze nechat přetéct. Mají už teď informace kdo k nim přijde a kolik a kam se má poslat a na jaké účely. Tohle mu bylo řečeno.
   Také mu paní léčitelka vysvětlovala, že oni tam neléčí každého za stejný peníz. Poslouchají tam své duchovní pomocníky a ty jim řeknou,kolik má ten člověk dát za léčení léčitelce a pak kam má poslat další část peněz. Ze zkušeností vím, že tohle vzdání se peněz ve prospěch něčeho "světlého" u zbohatlíků při uzdravéní z těžkých karmických nemocí funguje. Léčitelka má pak volné ruce a léčí např chude zadarmo. Peníze se dávají na smysluplné projekty např pro děti a na chudé......
   Je to sem směrem do Evropy odvážná informace :-D
   Krásný den
   Jana

   Vymazat
  2. Není to náhodou technologie LERM a BST z projektů ACIO ?

   Vymazat
 2. A tohle prosím přeložíš ?
  http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=61&z=2

  OdpovědětVymazat
 3. Pořád se tu píše že ne vše co se děje , je dílem-prací iluminátů a temných, klimatické změny ..zapříčiněné změnami ve vesmíru, jen z menší části do toho zasahují lidé, nebo jiné bytosti z okolí Země , většina zde přispívajících , má málo vědomostí znalostí a zkušeností..se životem na Zemi, proto soudí, odsuzují, kritizují podle úrovně svého vědomí, vědomí 3D, negativitu nevytlačíte negativitou, násilí nezničíte násilím, zlobu zlobou , ano můžeme poukazovat na chyby jiných, ale v první řadě a především jsme tu pro to aby jsme zdokonalili sami sebe ! I ti temní dělají jen to co umí, s čím přišli na zemi, také jsou tu kvůli vývoji stejně jako vy , až přijdete na druhou stranu poznáte že i oni pracovali pro světlo, jenže z druhé strany !

  http://martinkolar.blog.idnes.cz/c/116620/Blizi-se-konec-sveta.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I Ježíš koneckonců říkal lidem, aby milovali své nepřátele a žehnali jim. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Zkouším svým nepřátelům odpustit, ale jde to velmi ztuha jak skrze husté síto.

   Vymazat
  2. Já mám z Bible nejraději: Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMA.
   Ono to ani víc nejde, protože druhé dokážeme milovat jen tak jako sebe. A v tom má zásadní prolém každý z nás. Jinak by nedostal tělo :-D JSJ

   Vymazat
 4. http://www.novoucestou.cz/?p=28841

  http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-9-3-2013/

  OdpovědětVymazat
 5. Může mi někdo říct, který země myslel, kde získaly svobodu a ve kterých je občanská válka?

  OdpovědětVymazat
 6. Akosi mi nesedí to schvaľovanie použitia dronov na likvidáciu "teroristov". Tento pojem si vymysleli Američania pre ľudí, ktorí si nechcú nechať rozkrádať vlastnú krajinu a bránia tomu všetkými im dostupnými (väčšinou veľmi skromnými) prostriedkami. Ľudia, ktorí za okupácie bojovali proti Nemcom boli nazývaní vlastencami. Ak však niekto bojuje za svoju slobodu proti americkým okupantom je terorista a je možné ho zlikvidovať "humánnym" dronom ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ale oni většinou nebojují za svoji svobodu ..máš to nějak popletené !

   Vymazat
  2. To máte těžký, když terorista je vlastně placený americký agent nebo žoldák za dolárky tištěné FEDem, tedy žádný vlastenec ! Vlastenci se začnou objevovat až tehdy, kdy ti prvně jmenovaní začnou zabíjet ve vytipované zemi domácí obyvatelstvo, nebo je poštvou vzájemně proti sobě, případně drží jako rukojmí cizince, zvlášť brutálním způsobem, a to zcela nečekaně a zákeřně !
   Ale v jednom mají pravdu - co s těmi (agenty a žoldáky-teroristy), až jejich represivní a zastrašovací úkol skončí ? Kdo je bude hlídat, kdo je bude živit, starat se o ně ? Proto mají amíci na ně připravené ty drony, aby se jich zbavili ! On totiž jak se terorismus náhle odnikud ve světě objevil, tak zase podobně ze světa odejde i se svými oběťmi a vrahouny na obou stranách !

   Vymazat
  3. A za čo teda bojujú na svojom území ? Nemáš to popletené ty ?

   Vymazat
  4. například v afghanistánu se bojuje 100 let o to kdo bude prodávat a vyrábět opium..at ak dále

   normální lidé se Al kajdy bojí atd.

   Vymazat
 7. Keď z Afganistanu koncom 80-tych rokov odtiahli Rusi, neprodukoval skoro žiadne ópium. Po príchode amerických humanistov a piecemakerov za cca 10 ročie ich hospodárskej "pomoci" sa tento štát podieľal na celosvetovej produkcii ópia cca 80 %. Po nástupe talibanu boli makové plantáže vypálené a zredukované len na 4 %. Americkí piecemakers toto nemohli nechať len tak, lebo boli odrezaní od zdrojov do ich čiernych fondov na šírenie "démonkracie" (napríklad aj prostredníctvom farebných revolúcií). Obvinili Afganistan z podpory medzinárodného terorizmu a nahnali tam svojich neprekonateľných rangers, mariňákov a ostatnú háveď, opäť zaviedli "démonkraciu" a s ňou i skutočnosť, že po porážke talibanu sa Afganistán dostal na čelo v svetovej produkcii ópia. Afganistánci, ktorí s týmto nesúhlasili a postavili sa na ozbrojený odpor boli nazvaní teroristami (samozrejme za výdatnej prezentácie "nestranných" svetových médií), postavení mimo zákon a stala sa z nich lovná zver na ktorej si amíci testovali najmodernejšiu techniku. Napríklad zisťovanie polohy "teroristu" podľa mobil. telefónu a navedenie rakety (a neskôr drona) na takto zistený cieľ.
  Niekto si tu mýli pojmy. V Líbii boli (a teraz sú pre zmenu v Sýrii) práve tí spomínaní žoldáci celosvetovými "nestrannými" médiami prezentovaní, ako "vlastenci a bojovníci za slobodu" krajiny, ku ktorej nemajú žiadny vzťah a ktorú "milujú" úmerne výške svojho žoldu.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. prvotní byla a je pořád , touha těch lidí po svobodě ! platí to pro celý arabský svět..až potom následně do toho zasahují třeba jiné mocnosti

   za druhé , z jakého důvodu přepadlo Rusko Afghanistán ?? co myslíte ?

   ze stejného jako Usa..kdo ví jaký to byl důvod ?

   /mimo jiné Rusko tam způsobilo vetší škody než američani !/

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.