11. března 2013

Matthew 11. březen 2013, 1. část

Poznámka pro nové čtenáře: Dlouhodobější čtenáři už vědí, že kritiku Matthewa (a Obamy) zde netisknu, neboť k Matthewovi mám úzký osobní vztah a vnímám věci z jeho perspektivy. Takže myslete si co chcete, ale  od počátku mých překladů Matthewa sdílím jeho pohled, že Obama je vyspělá duše. Opačný názor nikomu neberu, ale zde ho propagovat nebudu. K tomu máte více než dost místa na jiných webech. Pro mě by to bylo jako nechat nepravdivě pomlouvat blízkého přítele. Kdo z vás by to dělal? Orgonet

Matthew 11. března 2013
Překlad: OrgoNet
(Kdo je Matthew? Viz http://matthewcesky.blogspot.cz/p/matthewuv-pribeh.html)

Obsah:
Tempo společenského pokroku; zákon přitažlivosti; ego, vědomí; Barack Obama; Hugo Chavez, "strany" ve sporných otázkách; pracovníci světla; hustoty; právní a ekonomické záležitosti; NESARA


S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Jak velice si přejeme, abyste mohli vidět Zemi z naší perspektivy, abyste mohli spatřit, že její bouřlivá cesta je u konce a Země je v klidných vodách. Ale vy byste asi o vašem světě nepoužili výraz „klidný“, a spíše se ptáte: „A kdy už přijdou všechny ty zázraky Zlatého věku?“

Mnoho civilizací dostalo svolení od Boha, aby pomohly Zemi dosáhnout klidného přístavu v tomto bodě vašeho lineárního času, ale v průběhu procesu Vzestupu měli její obyvatelé provést sociální změny. To nemůže za vás udělat žádná jiná civilizace, protože Země je váš svět a je to takový svět, jaký vy kolektivně chcete.

Pracovníci světla, včetně duší, které to o sobě nevědí, ale žijí takovým způsobem, si vedli během extrémně obtížných desetiletí procesu vzestupu velice dobře. Vy všichni máte náš nejhlubší obdiv a respekt všech světelných bytostí v celém vesmíru.

Víme, jak dychtíte po tom, aby se projevily slíbené zázraky Zlatého věku, a že jste velmi sklíčeni, protože je o tom zatím jen málo důkazů. V podstatě mnoho věcí se děje v oblastech, které jsou ukryty za scénou, a mainstreamová média už dokonce oznamují zprávy, které naznačují povzbudivý trend kupředu. Ale obrovské změny nepřijdou tak brzy, jak byste chtěli.

Víte, že vše je energie vibrující na určité frekvenci, a protože energie je neutrální a nemá schopnost uvažovat, neumí rozlišit mezi tím, co je chtěné a co ne. Následkem toho, protože myšlenky a pocity lidí jsou vystřelovány do versmíru, vesmír poskytuje jednotlivcům okolnosti, které se energeticky shodují s energií toho, na co se soustřeďují – zákon přitažlivosti je v neustálém pohybu.

Ale většina duší vašeho světa neví, že energie a její vnitřní procesy spolutvoření takhle fungují. Soustřeďují se na situace, které nechtějí, aby pokračovaly, a tím jich vytvářejí více. Tak mnoho lidí vysílá energii smutných, zlostných a zoufalých myšlenek a pocitů ohledně situace ve světě, že vaše společnost jako celek je zasažena výsledkem: pomalým postupem změn.

Dalším důvodem, že věci se zdánlivě pohybují hlemýždím tempem, je také nedostatek znalostí. Protože většina lidí ve vašem světě je stále ještě v omezeném vědomí třetí hustoty, neumějí se tázat sami sebe uvnitř, kde jsou známy všechny pravdy. Bez těchto znalostí na úrovni duše vědomí zpracovává informace na úrovni ega, a protože ego podporuje osobní ideje a vnímání, které jsou často nastaveny zkostnatěle, proto je ego schopno jen vzácně uvidět situaci z jiných perspektiv, či rozlišit mezi pravdou a lží.

Můžeme vám dát příklad. My a mnozí další poslové světla jsme vám řekli pravdu o Baracku Obamovi, který je vysoce vyvinutou duší z civilizace daleko pokročilé v duchovnosti, inteligenci a starodávném vědění. Nejvyšší vesmírná rada ho požádala, aby opustil svou vlast a přijal poslání vést Spojené státy a váš svět do éry míru, prosperity a jednoty.

Vysvětlili jsme vám, že při tomto poslání, které celosvětově překračuje politiku, je opatřením Mistrovského plánu Zlatého věku, který je spjat s vizí, že obyvatelé Země budou žít v harmonii vzájemně i s přírodou. Pak bude planetární tělo Gaii a všechny její životní formy v rovnováze, v níž vše bude světlem. Požádali jsme vás, abyste posílali prezidentu Obamovi světlo, protože to uspíší den, kdy bude této rovnováhy dosaženo.

Rovněž jsme v předešlých vzkazech zmínili, že vytrvalost temných způsobila asi desetileté zpoždění ve vašem pokroku jako společnosti. Odklad ani o špetku neohrozil vzestup Země – její načasování bylo předem dáno – ale těžce omezil Obamovy možnosti naplnit své poslání, protože mocní jednotlivci mezi Illumináty stále měli moc, aby odvraceli, překrucovali a deformovali jeho snahy.

Velká část jejich úspěšnosti spočívala v tom, že lidé s třídimenzním vnímáním posílali a posílají energie „antiobamovských“ myšlenek a pocitů. Tyto energie živí temné jedince a umožňují jim silně bránit prezidentovým snahám pohonout světěm směrem ke Gaiině vizi.

Je přirozené se ptát, proč by jeho snahy měly obsahovat zabíjení, a mnozí to cítí tak, že Obamovo schvalování používání dronů ukazuje, že nepatří k silám světla. Tato perspektiva pomíjí jeden důležitý prvek: že cílem dronů je zabít co možná nejméně lidí, aby bylo současně možno co nejrychleji ukončit válčení.

Vojenské síly pozemských civilizací vždy operovaly na základě mentality třetí hustoty, která říká, že zničení nepřítele je vlasteneckou povinností, a musíte v něm pokračovat, dokud nezvítězíte. A tak po tisíciletí se obě strany vzájemně ve válkách ničily za použití běžných dobových zbraní. Nyní mezi ně patří drony, které jsou zacíleny na jednotlivce pokládané za hlavy terorismu a způsobují méně zranění, než by způsobily protahované pozemní bitvy.

Je vskutku politováníhodné, že tyto zbraně si vyžádaly životy žen, mužů i dětí, kteří nikomu neublížili. Je brutální skutečností války, že je zabito a zraněno mnoho civilistů společně s bojovými jednotkami – a to nepočítáme nezměrné psychické škody způsobené duším ve válečných zónách. Kéž vás pozvedne vědomí, že s tím, jak se budou dále otvírat srdce a mysli a lidí, žádná duše již dále nebude chtít zabít jinou, žádným způsobem a za žádným účelem.

Také se chceme zmínit o Hugo Chavezovi, nedávno zesnulém prezidentu Venezuely, kterého mainstreamová média v USA vykreslila jako zlého hocha, který pracoval proti zájmům jejich státu. Proti čemu pracoval Chavez, byl temný vliv Illuminátů v USA, v jeho zemi a ostatních zemích Latinské Ameriky, a podařilo se mu dosti úspěšně je vyhnat z Venezuely.

Chavez se nemýlil, když se domníval, že rakovinu nedostal přirozeným způsobem. Média pod kontrolou Illuminátů ho označila jako „konspiračního teoretika“, protože již bylo dosaženo stavu, že vše, co označí touto nálepkou, budou lidé brát jako nesmysl. Chavezova odhodlanost zbavit svou zemi pout Illuminátů a zlepšit život lidí se nehodila programu temných. Cítili, že veřejné zavraždění by mohlo vyvolat bouři, a znemožnit jim znovuzískání kontroly nad hojným přírodním bohatstvím Venezuely, a protože mají prostředky, jak vyvolat rakovinu, použili jich. A jeho tělo to nevzdalo tak rychle, jak očekávali.

My známe pravdu o těchto dvou mužích, které třídimenzionální mysli vnímají přinejlepším jako kontroverzní postavy, a řadí se mezi jejich politické a ideologické příznivce či oponenty. Ale toto „stranictví“ se nikterak neomezuje na vůdce států – týká se všech problémů, které rozdělují váš svět! Pravicové a levicové vnímání každé situace stále poskytuje živné látky oběma stranám – horké city jsou zesilovány a nerovnováha slepých uliček se prodlužuje.

Uvažte toto: Vlády se zásobou nukleárních zbraní říkají ostatním vládám: my je můžeme mít, ale vy ne, protože my vám nevěříme. Vlády, kterým se říká Vy je nesmíte mít, musí tedy věřit motivům vlád, které mají tyto zbraně?

Kdyby se nejhlasitější mluvčí ve státech „majících zbraně“ setkali se stejně tvrdošíjnými státními vůdci, kteří je chtějí vyvíjet, mohli by začít racionálně diskutovat své „nenapadntelné“ perspektivy. Pouze tímto způsobem by se obě strany mohly pohnout kupředu ze svých zastávaných pozic a dostáhout společného závěru, že celkové jaderné odzbrojení je jedinou cestou, jak zajistit, že těchto zbraní nebude nikdy použito.

Zejména v USA je horkým tématem násilí s použitím zbraní. Strana, která chce zakázat zbraně a munici, je stejně neústupně zakořeněna ve svých názorech, jako ti, kteří papouškují „právo druhého odstavce ústavy“ o tom, že každý může mít tolik zbraní a kulek, kolik chce. Obě dvě strany potřebují diskutovat o svých odlišných názorech, aby mohly postoupit od společného přání ke skutečnému snížení úmrtí způsobených střelbou.

Ani jeden z těchto dvou problémů nebude vyřešen přes noc, ale dojde zde k počátečnímu bodu, od něhož se nakonec dospěje k zákazu zbraní všeho druhu. Pamatujte, že svět, který stále spolutvoříte v lineárním čase, již v kontinuu existuje, přesně tak, jak ho chcete mít, a jak uvidíte, vaší volbou je, že ve Zlatém věku Země zbraně nemají žádné místo.