17. března 2013

Aolian: Zážitky z distribuce letáků a mnoho jiného


Ahojky,
od noci cítím hodně silné energie, tak jsem toho využil k sesmolení dalšího příspěvku. Posílám Ti ho s prosbou o příležitostné zveřejnění. Ke kapitolce 4 posílám i jeden ilustrační obrázek (nechť si každý procvičí svou angličtinu :-)))))))))
Konečně se mi tam taky podařilo zapasovat i ten můj netradiční sen, je zajímavé, že od té doby prakticky vůbec necítím strach z globalistů a jejich pseudovlády.
Až nám nastanou jarní práce v lese, tak už to s tou mojí grafománskou produkcí bude slabší.
Těším se na Tvůj antiCHT leták, budu ho s chutí distribuovat na infostánku (:-)
Srdečně zdraví
A.

Orgonet: Díky za skvělý nový příspěvek!

Zítra odjíždím, a teď večer po celkem hektické rodinné neděli (včetně vysmahnutí dvou pekáčů octa, a zrovna se mi to připálilo :-(, ale zato je jasno ) se snažím vyvěsit nějaké články "do zásoby", a koukám, že mi od vás přišlo plno novinek, které už dnes určitě nestihnu zpracovat. Díky Aolianovi však máte už skoro dost čtení na celý týden (:-))))

Leták bohužel musí taky počkat, až za týden ... ledaže by se do toho pustil někdo z vás, nechci ukazovat, ale myslím, že Vlasta, odborník na fyzikální a chemické skutečnosti, by byl ideální, a zrovna dnes se tu taky krásně rozepsal (:-))) Jak ukazuje Aolianova zkušenost, čím více letáků, tím lépe!


Zážitky s distribucí letáků a jiné skutečnosti


1. Další typy letáků? Jsem jednoznačně PRO

Mám radost, že postupně přibývají zkušenosti s distribucí antichemtrailsových letáků (:-) Díky moc všem aktivním distributorům letáků za práci a sběr dat, která budou rozhodující k tomu, jak postupovat dále, aby to mělo praktický efekt. Jakákoliv reprodukce letáků je samozřejmě úplně v pohodě, třeba i jako potisk na tričko. (Ty věčné žabomyší tahanice o tzv. „autorská práva“ mi nic neříkají a s chutí na ně házím bobek. Přeji si, aby se k veřejnosti dostalo co nejvíce informací o chemtrailsech a geoinženýrských pavědeckých pokusech).


V pátek 15.3. jsem se dostal na celé půldne do Klatov a distribuce letáků proběhla vcelku hladce. Ještě se mi přitom podařilo dát příjemný potlach s některými svými známými. Pouze na jednom místě, u větší panelákové čtvrti, jsem byl svým astrálním vedením odrazen od vylepení letáků. Před očima se mi objevil obraz, jak by to s nimi dopadlo. Docela brzy by byly počmárány různými vulgárními slovy či paznaky a později by se z nich stala košíková záležitost.

Díky samozřejmě také za všecky připomínky a Orgonetovi za nabídku tvorby dalšího letáku (:-). Jsem jednoznačně PRO, aby se vytvořil ještě další leták nebo letáky s přímou argumentací směrovanou na zhoubné vlivy umělých úprav počasí (rozbory usazeného prachu, zamořené půdy a vody, odkazy na důležité dokumenty – šlechtitelská stanice Monsato, zjištění od Rosalind Petersonové apod.). Také by určitě stálo za zmínku doplnit informace o škodlivosti mikrovln vycházejících z vysílačů. Zrovna během uplynulého sobotního odpoledne jsem se na chvíli posadil na výhřevné místo u lesíka a nevěřil svým očím, jak se přede mnou neskutečně tetelil vzduch. Jakoby to bylo někdy uprostřed horkého léta. A jak rychle, za necelé tři hodiny, vyschla půda na louce, předtím lehce zbahnělá od roztátého sněhového poprašku!

Leták „Stop chemtrails“ z webové stránky http://mp3h.mypage.cz/menu/foto jsem si s díky stáhnul a přidám ho na plánovaný infostánek nebo ho příležitostně vylepím na nějaké hodně navštěvované místo.

Ke spáchání letáku, který se zabývá octováním, jsem dospěl po konzultaci s některými členy našeho místního zahrádkářského klubu. Jsou to vesměs nadšení pěstitelé květin, zeleniny či ovoce, a také aktivní pozorovatelé přírody v každém ročním období. Nebylo tedy nikterak těžké je přesvědčit o umělých úpravách počasí. Podobnou situaci zažívám také u celé řady chalupářů věnujících se tvořivé práci na svých zahrádkách. Vypadá to tedy, že „octovací“ leták by nejspíš mohl oslovit hlavně různé podnikavé koumáky.

2. Rozumové ego bude vždycky proti

Mezitím se mi také podařilo odpozorovat, že můžeme mít letáky třeba ze zlata, pokud však někdo tvrdě „jede“ na rozumové ego, vždycky se tomu bude vysmívat a označovat nás za blázny. Za tím vším skrytě stojí záhrobní temnářské elitky, které účelově „programují“ rozumové ego tak, aby odmítalo jakékoliv informace o umělých úpravách počasí. Má to svou logiku: vždyť právě rozumové ego představuje pro temnáře účinný nástroj, kterak ovládat dění ve zdejším hmotném světě. A že je chudinka, stejně jako všechny ostatní technické viry, tak náchylné k výpalu slunečními paprsky, jakož i k radikálnímu výmazu své počítačové paměti skrze ultrafialové záření, je přece potřeba zuby nehty strkat sluníčko za „hliníkový štít“.

Při své práci s letáky jsem proto požádal své astrální vedení, aby to pomohlo vyprovokovat a vytáhnout na světlo další nekalé ego-rozumové záhrobní úrovně k likvidaci. Souběžně s tím jsem se obrátil na řídící partu Univerzální předlohy přírody s touto žádostí:

„Antichemtrailsové kampaně mě baví a chci v nich pokračovat. Chci se aktivně věnovat šíření informací o šíleném pokusnictví klimoušů. Vám to pomůže sesbírat potřebná data o vývoji situace a já bych od vás na oplátku potřeboval výpomoc v těchto věcech: potřebuji, abyste mi k tomu přihrávali praktické příležitosti a posílali mi do cesty osoby, které to má oslovit. Zároveň potřebuji, aby mi tyto kampaně aspoň zčásti pomohly k vypořádání se s mou vlastní temnou minulostí. Je to možné?“

Na svou žádost jsem obdržel kladnou odpověď a posílám mnoho díků Strážkyni Univerzální předlohy přírody (:-)

3. Lepší je servírovat data než vést polemiky

Při své práci s praktickou ochranou přírody jsem dospěl k závěru, že v rámci antichemtrailsových kampaní je pro mne přijatelnější cesta servírovat zájemcům data na infostáncích než o tom vést polemiky v různých diskusích za účasti médií či politických stran. Zjistil jsem totiž, že všechny mediální agentury jsou pečlivě vyškolené tak, aby napřed nechaly vykecat příznivce ochrany přírody a potom proti nim nasadily tvrdou a zcela zdrcující protiargumentaci. A debatovat o chemtrails s politiky? Na to nemám vůbec talent, ale jsem ochoten všem případným aktérům vypomoci s likvidací nežádoucích temnářských entit ze záhrobí či dalších úrovní.

4. Naštvi se a chraň

Osobně nejsem zastáncem pouze pasivních přístupů k ochraně života na naší planetě. Srdečná meditace pro přírodu, proč ne, ale když už jsem vlezl do hmoty, mám přece mnohem širší pole působnosti pro svou práci a byla by škoda toho nevyužít. Za mnoho důležitých poznatků, jak postupovat v praktické ochraně přírody, vděčím hlavním aktérům ze slovenského lesoochranářského sdružení VLK. Naučili mě, že vlastně není vůbec nic špatného na tom se „zdravě naštvat“, když se stanu svědkem bezohledné likvidace přírody. Hned mi k tomu dali praktický případ. V 90. letech minulého století, po sametové revoluci, předložila lobbistická organizace zvaná Mezinárodní měnový fond slovenské vládě lákavou nabídku finanční podpory vázanou na odtěžení a výnosný prodej dřeva z lesních porostů na Polaně. Mělo dojít k radikálnímu výrubu starých porostů s vysokou kvalitou dřeva, po nichž by zůstaly hektary holin zdevastovaných těžkou lesní technikou. Zkrátka takový holocaust lesa v praxi... Lesoochranářské sdružení VLK narychlo svolalo blokádu a díky iniciativě mnoha osob „zdravě naštvaných“ na toto nehorázné rozhodnutí vlády se podařilo překrásné pralesovité porosty na Polaně zachránit (:-)Obrázek: 
"Nechápu, proč když zničíme něco vytvořeného člověkem, nazýváme to vandalismus, a když zničíme něco vytvořeného přírodou, říkáme tomu pokrok." - Ed Begley ml.
5. Proč má naše planeta problémy přejít na vyšší vibrační úroveň

V loňském roce jsem přečetl spoustu článků o duchovním vzestupu naší planety a vyvodil si z toho závěry, že tzv. „vysoké duchovní úrovně“, odkud údajně přichází většina těchto poselství, poskytují sice kvanta dat, ale už jaksi neřeší jejich aplikaci v praxi. Není problém sehnat celé série prognostických příspěvků o tom, co všechno bude, co všechno se stane – někdy, později, potom... Je však téměř nadlidský výkon sehnat příspěvek, kde by byla praktickým a srozumitelným způsobem VYHODNOCENA DATA a udělána bilance toho, co se povedlo zrealizovat a co nikoliv. O absenci vysvětlení příčin, proč to či ono nedospělo ke kýženému závěru, už ani nemluvě.

Není to dávno, co jsem si sednul na svou oblíbenou skálu v bukovém lese a přemýšlel o tom, kde mám hledat příznaky vyšších vibrací na naší planetě. Vtom zaslechnu, jak Strážce skály, veliký zavalitý gnóm povídá:

„Můžu k tomu taky něco říct?“

„No jasně!“ vykřiknul jsem s nadšením.

Strážce skály se zhluboka nadechnul a prohlásil:

„Bodejť by naše planeta neměla problémy přejít do vyšších vibrací, když jsou ucpané všechny hlavní převodní kanály!“ Vzápětí dodal:

„Temnáři nás všechny zastrašujou, abychom o tom nikde nemluvili, ale my to stejně říkáme.“

Tak on je tedy nakonec problém v převodních kanálech. No vida, tomuhle říkám praktická informace, se kterou se dá reálně pracovat. Od té doby patří k mým každodenním aktivitám výmet balastu z převodních kanálů naší planety.

6. Ušlapávání transformačního ohně a rozkladných sil

Jak jsem již naznačil ve své kapitole o rozumovém egu, temnáři se skutečně třesou strachy před pořádným nášupem sluneční síly, neboť dobře vědí, že úvéčko jim spolehlivě a nekompromisně přemaže všechny jejich počítačové paměti nezbytné k programování světa iluze. Snaží se tedy transformační sluneční oheň ušlapávat, seč to jde a stimulovat stávající civilizaci k vytváření umělých barikádních štítů proti slunci. Tyto vehementní snahy jsou společnosti nenápadně podsouvány jako „pokrok ve vývoji“. Podobné je to i s hysterickým ušlapáváním dalších očistných sil Univerzálního Rozkladu.

Z různých duchovních vzkazů jsou patrné jisté stesky na vysokou hladinu tzv. psychického smogu v našem světě, která je prý příčinou zpomaleného duchovního vzestupu společnosti. Zní to dojemně, avšak co je to vlastně onen psychický smog? To přece není nic jiného než zhuštěná reziduální energie, ať již má podobu temných chuchvalců, hustých zamotaných vláken, zhmotňujících se fantómů či tučných červů lezoucích v celých hejnech po městských ulicích nebo na skládkách komunálního odpadu. Copak snad neexistují páky, jak tenhle reziduální balast jednoduše převést zpátky na základní energii? To se ví, že existují! To by však musely temnářské kastičky ze záhrobí napřed milostivě pustit ke slovu základní úrovně Ohňového a Vodního rozkladu. Pak by byl všechen tenhle nechutný balast vymetený natošup. Ovšem i s těmi temnáři (:-))))))))) Proto se jim samozřejmě stonásobně vyplatí programovat si ve svých doupátcích dvourozměrné počítačové anděly, kteří sladce chlácholí společnost, že někdy přece jen ten kýžený ráj na zemi nastane.

Běda však opovážlivcům všem, co se pokoušejí uvolnit cestu Pramenům Smrti, aby se vypořádaly s psychosmogem dle regulérních pravidel Univerzálního Rozkladu. Jakmile se otevřou příslušné kanály a na naši planetu začne proudit síla Pramenů Smrti, v místě činu se okamžitě objeví celé zástupy bílých fantómických bytostí, přiloží na kanály umrlčí kříže a očistnou sílu vyzkratují. Je to neblahé dědictví po středověkých dobách dogmatického náboženského patriarchátu, s nímž se nyní musíme vypořádat.

Při pečlivé obhlídce astrálních úrovní naší zbídačené a energeticky rozladěné atmosféry mi ale hned bylo jasné, že její narušení technikou a škodlivými látkami je natolik markatní, že již není schopná přirozeným způsobem regulovat klima na naší planetě. S atmosférou planety Země to vlastně dopadlo prakticky stejně jako s umělou inženýrskou „péčí“ o lesní biotopy. Výsledek je v obou případech tentýž: churavý druhově ochuzený produkt propastně náchylný ke kolapsu. Ubohý paskvil závislý na neustálém dodávání energie zvnějšku. Dalo by se tedy vlastně říci, že provoz naší „moderní“ civilizace funguje na kabelech zastrčných do zásuvky s elektrikou. Což je opravdu riskantní podnik :-))))))), ale řídící parta Univerzální předlohy přírody (NATURIO) k tomu zaujímá shovívavý přístup. Vždyť ty zásadní věci, na kterých opravdu záleží, se nakonec daří realizovat, byť pod umělým nebem plným chemikálií.

7. Chemtrailsy a histamin

Lze se tedy nadít, že pokud by nyní naráz přestala být naše atmosféra uměle upravována, její kompletní revitalizaci by předcházel radikální kolaps celého starého systému, o něž by se aktivně a a v souladu s přírodními pravidly postarali ti praví pečovatelé z řad přírodních bytostí (podobně jako je praktikován třeba přirozený kolaps vyžilých smrkových monokultur úderem masových kůrovcových kalamit apod.). Tipuji si, že by to tady celé kompletně prošlo očistným ohněm, což ovšem pro planetu jako takovou není žádná tragédie. (Bylo mi umožněno omrknout astrálním zrakem obnovu života na jedné vybydlené planetě v nějaké jiné vesmírné soustavě. Spatřil jsem sečtělou Vědmu, kterak roztáhla dlaň a vhodila na planetu malé semínko. Z tohoto semínka se pak jakoby mávnutím kouzelného proutku rozvinuly překrásné soustavy pralesů, močálů, jezer a oceánů překypujících bujarým životem. Vnitřně s tím ohromně souzním a myslím si, že tady na Zemi to jednou dopadne podobným způsobem (:-)

Každopádně při svých antichemtrailsových kampaních jsem zvolil cestu aktivního šíření informací o problematice manipulovaného počasí s cílem přenastavit si naše osobní transformace na jiné schůdné způsoby. K tomu patří i zjišťování a vyhledávání pomocných prostředků, jak se v téhle době jedové udržet aspoň rámcově fit.

Poslední dobou se s kamarádem Nemem zaměřujeme na udržení vyrovnané hladiny histaminu v našich tělech. Postupně totiž zjišťujeme, že některé z těch chemických sraček sypaných do nebe (včetně arzénu a radioaktivních látek) provokují zvýšenou tvorbu histaminu v tkáních s následnými nepříjemnými alergickými reakcemi. Nejčastěji se to projevuje dusivým kašláním, při spolupůsobení haarpových ladiček občas také přecitlivělými nervy. Proto používáme různá bylinná antihistaminika včetně tinktury z pupenů ořešáku královského. Také se nám osvědčuje tlumení tvorby histaminu přes vlastní myšlenky. Programujeme si do mysli, že naše hladina histaminu je ok a při tom si třeba i vizualizujeme jednoduchý graf, kde dochází k poklesu křivky z 500% na 100% (:-))))))))))))))) Zní to humorně, ale vcelku to funguje. K tomu si dám s chutí ještě šálek himalájského ajurvédského čaje KARAVI a pak jdu „naložit do octa“ naši zahrádku.

8. Svět iluze kompletně udržovaný superpočítačem

V noci z 21. na 22. února jsem prožil netradiční živý sen, o který se s vámi rád podělím. Ocitnul jsem se ve zvláštní místnosti, která byla téměř celá vyplněná obrovským superpočítačem.

Náhle jsem zaslechnul, jak někdo pravil velice klidným hlubokým hlasem:

„Čas na likvidaci iluze po hodině dvanácté.“

Najednou se kolem mne začalo stmívat a ta tma se postupně šířila do celého okolí, snad po celé planetě...

Pak jsem ve zbytku šera zahlédnul, jak k tomu obřímu superpočítači přistoupila nějaká štíhlá vytáhlá postava, vzala za páčku a zvedla ji zezhora nahoru. Přitom prohlásila:

„Teď se to znovu nahodilo do chodu.“

V okamžiku zvednutí páčky se kolem mne opět rozjasnilo a byl jsem vrácen do svého starého známého světa.

O svém zvláštním zážitku jsem přemýšlel celý nastávající den. Tak ona je vlastně celá ta překryvná holografická úroveň iluzivního světa udržována velkým superpočítačem a pravidelně se musí provádět její restart mechanickým zdvihnutím páčky, jinak by to přestalo existovat. Že by to vážně bylo tak jednoduché? Jeden den tady ta iluze je, další den už tady být nemusí...

Ale Univerzální Strom Života ještě nekvete, to znamená, že doposud nebyl sebrán dostatek dat ke zpracování a vyhodnocení celkového stavu. Ono asi není umění nechat tu páčku dole a tím zrušit restart iluze. Ono je spíš potřeba pochopit podstatu té iluze až k jejímu samotnému základu. Vypnout iluzi bez pečlivé očisty systémů Života od starých temných vrstev je nejspíš příliš riskantní. Hrozí tu obrovské riziko, že do těchto systémů postupně znovu prosáknou paměťové informace z dob, kdy byly tyto systémy „zavirovány“ invazní nákazou představující nechtěný katalyzátor k rozjezdu přebujelé výstavby s následnou tvorbou široké škály iluzivních holografických úrovní. Z vlastní zkušenosti vím, že negativní události z minulosti lze uzavřít teprve po úplném pochopení konkrétních problémů i s jejich příčinami. Do toho ovšem musíme vložit své vlastní úsilí. Přišli jsme to sem doprožít a až to bude hotové, uplyne ona dvanáctá hodina a přijde pravý čas na likvidaci iluze? 3 komentáře:

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.