5. listopadu 2012

Další odpovědi indigového chlapce (121 - 140)


Milý Orgonete, máte-li ještě zájem, posílám další překlady. Ráda bych však reagovala na diskuze těmito poznámkami:

1.       Text není channelingem, ale jsou to otázky kladené a zodpovídané na internetovém fóru.
2.       Země byla v průběhu věků osídlena celou řadou humanoidních civilizací, které se navíc mezi sebou křížily. Pokud Saša mluví o původu lidstva, odpovídá zcela v intencích tázajícího – tedy zmiňuje-li výsadek lidí dnešního typu (ra sa Adam Kadmon) před 12 tisíci lety, je to patrně výsadek uskutečněný po kataklyzmatu spojeném se zánikem Atlantidy, kdy bylo třeba posílit zdecimované osídlení Země; zní-li dotaz na  „древние люди“, hovoří o „starověkých lidech“; mluví-li se o Sumerech, pak říká, že to jsou „ti, kteří pomáhali Tvůrcům studovat vývoj lidstva“, to logicky znamená, že Sumerové nebyli lidmi naší rasy. Na těchto příkladech chci vyvrátit pocit některých diskutujících, že ten „hošík“ říká pokaždé něco jiného - on pokaždé mluví o jiné rase.  (Bližší informace o historii osídlení Země podávají např. Védy nebo Kniha Dhyanů, uložená v tibetských klášterech Bonn-po; velmi podrobně o tom pak píše ve svých knihách Ivo Wiesner)
3.       Nabyla jsem dojmu, že celý rozhovor byl dodatečně upraven tak, že jednotlivé otázky jsou uspořádány do tématických celků, a tak se stalo, že někde byla narušena jejich logická návaznost. Proto ten pocit chaotičnosti, který mnozí zaznamenali.
4.       Text je podán velmi jednoduchou až lakonickou dětskou mluvou, což je silný protiklad k dnes bujícímu ezokrasořečnění, které čtenářům vše řádně „předžvejká“ a pak to do něj opakovaně nahustí. Nad každou Sašovou větou je tedy nutné přemýšlet vlastní hlavou, možná pak rozkryjete daleko víc, než tušíte…
Vlabi


Pozn. Orgonet:
Vlabi má úplnou pravdu.
Pokud vím z vlastního hledání na netu, rozhovor byl sbírán po nějakou dobu (asi od r. 2006) a snad i z různých fór, na ruském netu je několik verzí a tahle je zřejmě souhrnná.
A neberte si tolik ty odpovědi k srdci. Je to jako se všemi informacemi: některé vám projdou do hloubky, některým nerozumíte a některé odložíte, protože je nepotřebujete. Tady to není jako ve škole, kde jste se museli na dobrou známku nadrtit všechno, i co vás nezajímalo a čemu jste nerozuměli (:-)))


121. Jak se chránit před nechtěným kontaktem, ať už je to s mimozemskou civilizací nebo astrální bytostí?
Nelze souhlasit s komunikací, pokud jí nerozumíte. Každému rozhovoru je třeba rozumět. Rozhovor by neměl být bolestivý nebo nepříjemný. Ti, kdo s vámi komunikují, vědí víc než vy, a tak mají odpovědnost vůči vám. Není možné dělat něco, čemu nerozumíte. Pokud budete vyzváni dát energii něčemu, čemu nerozumíte, nedávejte ji. Musí vám říct pouze pravdu. K tomu stačí se zeptat.

122. Ukládá Bůh (obraz, k napodobení něhož byly vytvořeny jeho „dětmi“ světy, duchové i všechny „věci“) jakákoliv ohraničení života ve světě jím vytvořeném? Pokud si myslíš, že ano, jaká a proč?
Neexistují žádná omezení a nikdy nebyla. Všechna zpodobení toho, co nás vytvořilo, jsme my sami. Všechno, co dělají lidé, představuje myšlenky těch, kteří je vytvořili. Tak Tvůrci mohou vidět chyby i dobré stránky ve svých myšlenkách. Pokud ponecháte jen dobré myšlenky, rychle ztrácejí sílu a zanikají. Žádná myšlenka nikomu nepatří a může zmizet. Dobré i špatné myšlenky jsou silné. Ale takové jsou jen pro lidi. Myšlenky nelze rozdělit na dobré a špatné. V myšlenkách těch, kdo vytvořili lidi, nikdy nebylo nic špatného. Jen ne vše, co je vytvořeno, se lidem líbí. Ne všechno taky chápou. To také vede k rozdílu v myšlení.

123. Významem vtělení je projít některá „poučení" a aktualizovat zkušenosti podstaty (Ducha). Je oprávněn sám Duch-žák si určit lekci, nebo ho mohou opravit jen jeho „učitelé"? Je možná situace, že učitel hodnotí neobjektivně a neposkytuje poučení, která vyučováný potřebuje? Schválně, proti vůli jeho nebo někoho jiného.
Pokud učitel udělá chybu, neměl by už učit. Bude převeden mezi studenty. Každý omyl učitele narušuje pořádek ve světě. Člověk si může vybrat jen to, jak využije čas učení. Na lekci být musí. Pokud dotyčný bude chodit za školu, bude muset žít znova. Učitel pomáhá člověku život studovat, ale nikdy nedělá nic za něj. Učitel dává pouze ty lekce, které se dát musí. Všechno ostatní nabízejí duchové, kteří jsou ve vaší blízkosti. Jejich úkolem není učit, ale použít vaše znalosti, protože oni sami znalosti získat nechtějí.

124. Je pravdou, že nyní všichni (indigo i křišťálové děti) čekají na nějaký signál z kterékoliv strany, aby se aktivizovali k nejdůležitějšímu cíli na planetě...?
Ano. Takový signál přijde, ale ne teď. Všimnete si, co se změní. Nepřinese to lidem újmu.

125. Podle některých zpráv je zřejmé, že po všech těch změnách na planetě Zemi prostě nebude možné žít, a lidi, kteří zůstanou naživu, vyzvednou mimozemské lodě vyšších vědomí.... Teprve po nějaké době lidi pošlou zpátky na planetu, samozřejmě podle jejich vlastní volby. Je to pravda?
O všech změnách na Zemi všichni ti, kteří žijí v blízkosti, vědí. Oni nemusí létat po událostech a zachrňovat přeživší. Mohou to udělat dřív. Přijedou ti, kteří žijí za předělem. Neznají přesný čas a opozdí se. Lidé v jejich světě žít nemohou, ale mohou jim být poskytnuty umělé sféry. Budou malé a rychle se stanou nudnými. Budou-li se lidé chtít vrátit, budou muset změnit organizmus.

126. Kde ty budeš žít v příštích 5ti letech? Máš přátele, kamarády v jiných zemích?
Budu žít v Rusku. Je to dobrá země, i když se v ní někdy lidem žije těžko. Ale potíže existují i v jiných zemích. Já můžu mluvit s přáteli na všech kontinentech Země. Telefon ani internet k tomu nepotřebujeme. Slyšíme prostě hlasy. Tady na fóru mluvím jen já, protože tato zkouška se provádí poprvé.

127. Co je to lidská podstata, mohou mít některé fragmenty podstaty žijící v jiných světech vliv na ostatní části? Je možné se chránit před tímto vlivem, a pokud je to možné, pak jakým způsobem? Jak je energie podstaty přerozdělena mezi fragmenty a jaké problémy mohou nastat v tomto ohledu? Může jeden fragment podstaty nést následky způsobené činností jiného a co dělat v takových případech?
Lidská podstata je seskupení jednoho nebo více fragmentů projekce myšlenky vytvářejícího. Lidská podstata je podmíněna. To, co vidíte každý den jako člověka, nejeví se jím v plném rozsahu. Člověk žije najednou v několika světech. Tyto světy se mohou od sebe navzájem lišit. Ve všech případech však existuje spojení. Toto spojení je odlišné od ostatních signálů. Tak se člověk může o sobě dozvídat v různých světech. Pokud se někdo chce seznámit, odešle svůj fragment do druhého. Tyto fragmenty se spojí. V této souvislosti je důležité vědět, že ty a on jeden jste. Taková seznámení jsou nutná pro rychlejší poznání života, ale nejen jeho. Pokud se nechcete seznámit, pak stačí nic nedělat. Vaše přání je prvořadé. Jestliže projevíte zájem, seznámení se uskuteční. Pro mnohé je velmi zajímavé, co se stane, takže se seznamují s těmi, kteří jim často brání porozumět světu. Důvodem je, že takováto seznámení jsou velmi snadná. Můžete kolem projít slovy, skutky, pocity – je to jedno a totéž. Energie podstaty se rozděluje na fragmenty různými způsoby, ale existují společné hodnoty: 1 - 13 fragmentů 15 %, 14 - 18 19 %, 19 - 24 11 %, 25 - 26 1 %, od 27 do 34 30 %, 35 - 76 19 %, 76 až 1014 5 %. S 1014 po 1100 1 % i méně. Pak začíná devastace podstaty. Všechny uvedené hodnoty by neměly být nižší. Pokud jdou dolů, pak člověk zemře. Jsou-li vyšší, pak nebude schopen pochopit a bude se muset znovu narodit.
Tyto fragmenty na sebe mohou působit ne více než 1,5 %. Vyšší expozice člověka zabije. Osoba může při expozici použít pouze 10 % své energie. Zároveň může být ovlivněna 10 % energie jiných. K dispozici bude 100 akcí. Toto číslo se používá v matematice. Pokud na vás působí silněji, chtějí vám ublížit. Aby k tomu nedošlo, podělte se o energii s druhými fragmenty. Lidé umírají rychleji, když se neumí podělit. Pokud nevíte, jak sdílet, můžete požádat o radu. V otázce oslovte ty fragmenty, které se staly příliš velké. Stane-li se, že onemocníte, pak v žádném případě nesdílejte. V takovém okamžiku to, co sdílíte, je příliš slabé a může to oslabit ostatní.

128. Co představuje anděl strážný, ​​jak funguje?
Anděl strážný je váš učitel. Důvěřujte mu. On o vás ví všechno. Je to pomocník Tvůrců. Pokud ho nepotřebujete, zmizí a nebude se připomínat, ale pomoc bude pokračovat. Nikdy se vám nemísí do života, proto ho neproste, aby udělal něco za vás. Odpovědi anděla strážného jsou vždy pravdivé.

129. Jaké mimozemské civilizace znáš, jaké jsou jejich cíle, pokud jde o Zemi, před kterými je třeba být opatrný, které z nich pomáhají lidem?
Znám mnoho přátel, ale nikdo lidem nepomáhá. Proto je nelze rozdělit na nebezpečné a bezpečné. Vždy zadávejte přesné a správné otázky a poslouchejte odpovědi v hlavě. Nebezpeční jsou ti, se kterými se budete cítit špatně. V tomto případě odmítejte komunikovat. Cíle mají různé, stejně jako vy. Každý z nich se nachází v blízkosti nebo daleko od vás. Sousedé - Mars (strach), Venuše, Saturn. Špatně se k lidem chovají na Marsu a Neptunu.

130. A jak se kontaktovat se svými učiteli?
Jste s nimi v kontaktu neustále. Lidé si toho nejsou vždy vědomi a věří, že kontakt je přerušen. Mnohé z otázek, které pokládáte, mohou zodpovědět samotní lidé, protože vaši učitelé vás obrací k nim. Jejich odpověď je rovná odpovědi učitele. Učitel také neví všechno. Pokud neví, přeposílá váš dotaz druhým. Odpověď od nich přichází přes něj. Chcete-li komunikovat, je třeba klást přesné a správné otázky. Nebude vám odpovídat na otázky o tom, jak je třeba žít.

131. Odkud znáš odpovědi na všechny otázky a kdo ti může zakázat odpovědět na ty choulostivé nebo „nesprávné“?
Znám odpovědi proto, že vy znáte otázky. Některé z těchto odpovědí nepotřebuji, a jsou převedeny na vás. Znát odpověď je jednoduché, protože odpověď je vždy k dispozici. Ale moje odpověď je pro vás vždy neúplná, protože ji budete muset plně pochopit sami. Pokud otázka je pro mě příliš těžká, jsem varován, a odmítnu odpovědět. Jestliže to za mě dělají jiní, svědčí to o tom, že špatně chápu, co dělat. Dostat odpovědi pak není dovoleno. Zadržují je do té chvíle, kdy je bude možno pochopit. Nemůžete jen čekat na odpověď. Musíte na ni dávat pozor. Přitom je možné změnit otázku.

132. Jaká hudba se ti líbí?
Líbí se mi různá hudbu. Je taková, o níž můžu mluvit s dětmi, a je i takové, které nerozumí. Hovořím s nimi o takové hudbě, která se líbí většině z nich. Mně se líbí krásná instrumentální hudba a hudba, kterou hrají na syntezátor.

133. Jaké máš sny? Létáš často?
Létám někdy. Je to skvělé! Moc se mi to líbí! To by bylo – létat ve skutečnosti! Přál bych si, abychom nezapomněli létat.

134. Jaké máš další schopnosti? Pocity? Existují různé možnosti? Na rozdíl od ostatních? A jak se to můžeme naučit? No, alespoň zkusit... je nějaká možnost?
Když mluvíme o schopnostech, nevím, co na to říct. Existuje jich mnoho. Pocity mám také různé. Zvláštních schopností není mnoho, ale nějaké jsou. Hovořit o všech by trvalo dlouho. Všechny schopnosti by měly být použity pouze tehdy, když jsou zapotřebí a nepředstavují nebezpečí pro lidi. Nemůžete jimi lidi strašit a udivovat je. Bylo by to jako v cirkuse, když vystupují krotitelé se zvířaty. Ale při tom víte, že je nepravděpodobné, aby vyšli z klece. Pokud chcete například mluvit s ostatními na dálku, pak potřebujete pochopit, jak se posílá otázka a jak se přijímá odpověď. Pomocí barev a tvarů. Přemýšlíte o nich sami. Pak následují slova a čísla. Rozdělíte je na otázky a odpovědi. Je to jako v počítači. Měli byste pochopit, že tyto otázky a odpovědi nejsou jen pro vás, jsou spojeny se světem, ve kterém žijete. Pokud vám neodpovídají, pak žádáte příliš mnoho. Jestli vám to předají a vy nebudete vědět, co s tím dělat, prostě to zmizí.

135. Jak se ti líbí na tomto fóru a na internetu obecně?
Mám zájem o komunikaci s lidmi, kteří jsou starší než já. Jen tak se s nimi bavit o životě. Ale obvykle se najednou začnou nějak dívat stranou a snaží se rychle zmlknout. A někdy začnou mluvit o nějakém nesmyslu, aby změnili rozhovor. Internet byl vámi vytvořen jako zemské pole informací. Ale zemské pole je schopené se držet v pořádku, internet však ne. Vše, co je na internetu, je odraz mysli lidí, který se připravuje stát skutečností. Internet může učit různým věcem, ale záleží na vás, jak tyto poznatky aplikujete. Můžete jimi ublížit, stejně jako být ostatním přínosem. Internet je třeba rozvíjet a dát jej k dispozici všem zdarma. Nelze vyměňovat nápady za peníze. Internet vás dovede k poznání, jak si vyměňovat myšlenky bez něj. Kvůli tomu byl také vytvořen.

136. Mnoho-li lidí na Zemi přišlo na konec lekce a kde je takových lidí nejvíce?
To není jasné. Každý člověk končí svou lekci v určenou dobu. Pokud máte na mysli narození na Zemi, tak takových je mnoho.

137. Jaké to jsou 4 směry, které mohou nastat?
To nebude sděleno.

138. Kolik typů lidí bylo vytvořeno? Jaké?
Typy lidí:
egregory - 2,5 %,
kurátoři 5,4 – 8 %
provádějící 92 – 94,6 %.
Na Zemi existuje typ vztahů, který není nikde jinde. Lidé zde žijí nesprávně. Tak to musí být podle plánu těch, kteří vytvořili život. Klam je v tom, že provádějící důvěřují egregorům a umožňují jim spravovat provádějící. Nemělo by to tak být, ale lidé s tím souhlasí. První dva typy se mají změnit a zmizí, pak bude úkol Země řešen na 2,7 %. Lidé nejsou první. Existovaly i jiné druhy života. Lidé nejsou na Zemi dlouho.

139. Země se přesune na oběžnou dráhu blíže k Slunci a gravitace a záření se zvýší?
Ano. Poměr orbitálních stupňů pohybu bude 1: 4. Intenzita protonů: 2,8 z existujícího. Cirkulace gravitace - 5,4 od 100 zemského magnetického pole. Přísluní - 1,4 AU, aphelion - 0,7 AU. Protonový útok - ne méně než přes 2 periody poloviny Slunce = 16 standardních období.

140. Tehdy Mercur spadne do Slunce? To může způsobit vážný pulz!
Blesk bude zanedbatelný. Protonový útok se zvýší jen 2,1 krát. Měli byste si dělat větší starosti o Saturn. Jeho pole je silně oslabené. Nebude-li Saturnu, planetární pohyb, ve kterém je zapojen, bude porušen.
30 komentářů:

 1. Ať se snažím sebevíc....nejde mi to..intuice mi říká "manipulace"...bohužel již zase !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nenariekaj, ššš, ďakuj, že máš intuíciu. Nečítam už tieto odpovede. Vo štvrtok po prečítaní Hoaxu z Ruska, veď viete toho o tme, som v noci po zaľahnutí dostala takú triašku, že hrôza. Keďže verím "našepkávaniu" z môjho vnútra, okamžite som prijala info, že v texte je čosi zlé. /Darmo bol na mnou oceňovanej stránke/.
   Následné dni sa vyvalilo, že je to klamsto.
   Fakt drahí, neberte, čo vám robí zle, tu už neide o informáciu, tu sa bojuje o naše duše.
   Bed

   Vymazat
  2. Bed - myslím si to stejné. A odmítám se bát předem (naši otcové na to měli jadrnější výraz: předpos....t se). Prostě nemám ve zvyku stahovat gatě, když brod je ještě daleko, problémy řeším průběžně až když nastanou. A jak už jsem tu psala: před Vánoci toho 21.12. budu nejspíš dělat úlky (někdo tomu říká i vosí hnízda) - v naší rodině velmi oblíbené cukroví a nebudu se tu třepat jako huspenina jen proto, že je zrovna jakési datum. Stejně tak programově neslavím Silvestra, je mi proti mysli se veselit jen proto, že udeřilo jakési datum. Veselím se, když mi je do vesela, a ne proto, že zrovna padl poslední den v roce. Jak to kdysi asi jako 14letá řekla moudře moje dcera, když jsme se o Silvestru po půlnoci na balkoně dívaly, jak lidi pouští rachejtle: "Stejně si myslím, že na Silvestra lidi tak děsně chlastají jen proto, aby nemysleli na to, co za ten rok všechno prošvihli..." Takže ať si Mayové spočítali co chtěli, já budu chystat Vánoce. A pokud mám jít k rohatým, tak to stejně ničím neovlivním, proč se tedy děsit předem? ;-)
   PS: Už to vidím v živých barvách, jak Merkur padá do Slunce - to mě fakt rozsemálo.

   Vymazat
  3. Ano Bed, to je velmi trefné a já to cítím úplně stejně..., boj o naše duše.
   Lvice

   Vymazat
  4. Bed má pravdu. Současný boj ve světě se skutečně děje o naše duše. Těl (klony, roboty apod.) si mocipáni světa mohou vyrobit dle libosti, ale duši ANI JEDNU ! Proto mají eminentní zájem zpacifikovat a do svých obskurních trhů zapojit i naše duše. Protože v tom vidí obrovský ziskový potenciál ! Vždyť si to přeberte, farmaří už na našich tělech (potraviny, léky,vakcíny apod.), tak proč by nemohli i na našich duších ?!

   Vymazat
 2. Díky moc za překlad!!! :-) Prosím pokračujte dále v překladu... :-) Jsou to opravdu důležité informace...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano ano, len prosim prekladajte :)))
   Kazdy prijimac si dekoduje prijatu informaciu vlastnym dekoderom viery v koncepty, presvedceniami, nemoze inak a tak je to v poriadku.. Niekto bojuje, niekto sa tesi, niekto sa boji.. castokrat z kazdeho troska..
   Nikto Vam nepreda ak nekupite.. Je len na Vas aky tovar obzerate.. Ak sa Vam tovar nepaci, je lepsie kritizovat obchodnika a tak do celej situacie nalievat energiu pozornosti, alebo sa odvratit a uplne zabudnut na jeho obchod a jeho tovar, ako by ani neexistoval? Jediny zmysluplny a najlacnejsi sposob ako nieco odstranit z nasho sveta je nevenovat tomu pozornost. Negacia nefunguje.. Napokon, je to velmi dobre zname z reklamy a nlp.. uputat pozornost.. o to ide. za tu sa plati.. televizia uz davno neexistuje koli ludom, ludia teda presnejsie pozornost je komodita ktora sa predava.., media ponukaju firmam aby si platili reklamu, ale hlavne sa musi na nu niekto pozerat.. a to je ten tovar.. pritahuju divakov ako muchy medom.. nezmyslami.. unreality show.. lebo s realitou to nema nic.. a divak zapina telku zas a znova a dava do placu to najcennejsie co ma a este za to plati.. ale spat k tomu preco to pisem.. Tymto indigo clankom je tu venovana naozaj znacna pozornost, ale ak by sa vyselektovali ti ktori sa na to tesia, a ja k nim tiez patrim ak to mozno tak povedat.., tak by nas bolo asi dost malo a vsetcia ostatni bz si usetrili kopu nedobrych pocitov ktore to v nich vyvolava.. a zostal by priestor na nejaku prijemnejsiu aktivitu ktora prinesie pozitivne myslienky a dobru naladu, ktoru si zamerne vyberiete. Ja zasa z tohoto dovodu 2 roky nepozeram televizor, mal som pocit ze mi robi zle a napokon som zisti ze ho vobec nepotrebujem.. ak sa stane nejaka podstatne udalost aj tak mi to niekto povie.. a tak je to s vela vecami.. teda myslienkami..
   Viem ze ste to poculi v roznych formach aspon tisic krat ale ved potom uz je jedno ci tisici alebo tisici prvy :)))

   Vymazat
 3. Tiež sa mi to zdá byť divné ale predsa 6 ročné decko si toto všetko vymyslelo a tie čísla atď ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. tělo je jenom schránka... záleží jenom na tom, kdo ovládá schránku toho dítěte a promlouvá skrze ní a za jakým účelem?

   Vymazat
  2. Sice odpovídá, ale nic konkrétního neříká. Trochu mi to připomíná článek, který vyšel ksysi. To odpovídal indigový chlapec Borisek. Podle jeho předpovědí by už dnes musela být zničena velká část Země.
   Nic se nestane, alespoň ne v nejbližší době. Může být nějaká válka atp, ale ty tu byly vždy.

   Vymazat
  3. Přesně tak ! Nejdůležitější ze všeho je, KDO promlouvá skrze ústa Saši : on sám, nebo je to dálkově ovládaná manipulace (PSI). Koneckonců zvláště Rusové byli s projekty ohledně manipulace s lidskou myslí daleko vpředu před ostatními státy vč.USA. Na to by se také nemělo zapomínat při případných rozborech, jak to vlastně skutečně je s takovými jak předvádí Saša.

   Vymazat
 4. Je to místy velmi promyšlené,zdánlivě i logické, ale ať se snažím sebevíc, nedaří se mi dát Sašův výklad do nějakého rozumného "řádu".I kdybych připustila myšlenku, že člověk je jen nějakých tvůrců výtvor a zároveň pokusný králík (podařilo se mi dílo nebo ne ?), tak se z toho celek neutvoří, ani kdybych se rozkrájela.
  Díky elfům máme život až 100 let, díky tvůrcům můžeme něco tvořit a díky nim i trpíme, protože oni se na nás učí !
  Díky dětem indigo máme na Zemi i učitele.Nepochopila jsem zároveň, co nás mají učit, když tvořivost v myšlenkách jde k nám od tvůrců. Na Zemi však nezůstane živý skoro nikdo, ostatní propadnou lhostejnosti..
  Jaké máš schopnosti,hochu? Odpověď: "Existuje jich mnoho.!"..No, zkrátka a dobře, zcela se v tom ztrácím.Je to, jako sci-fi. Vesmírné lodě, tvůrci,planety a různá stvoření všech možných paralelních světů, jen to postrádá to hlavní: Logiku.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 5. ... ani mne sa to nejako nezdá...

  OdpovědětVymazat
 6. Tiez dakujem Vlabi za preklad, dufam ze ho zdarne dokonci. Ved tí, co maju z toho zly pocit a hlavne strach to citat nemusia. :)

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.novoucestou.cz/?p=25887#more-25887

  OdpovědětVymazat
 8. Hahahah....jeste chvili a budeme vsichni pomatenci :-)
  Sysel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No u některých komentátorů bude třeba brzy upustit z kotle páru, aby nevybuchla jejich chtivá, hltavá vášeň po pseudopravdách. :)))))))))

   Vymazat
 9. je to o eng mam taky pocit že BED ma pravdu osobne citim
  pri čítaní tyxto ,,tiež právd" mierny úbytok eng a niečo
  ako cielený programový blok teda formou určitých menej
  znamych metod alebo kodovanej zostavy pomnožných progra-
  mov netreba zabudat na jednu tiež dôležitú vec druhá str-
  ana brehu je na tom s IQ omnoho lepšie ako my takže sa vyzná (:-)) skuste sledovat liniu Sašovych odpovedí kto vie čítať MEDZI ríadkami určite pochopil(.-))

  OdpovědětVymazat
 10. BED je normalni, a spravne rika at se nenechate manipulovat a vystrasovat. Jsem rad, ze nekto premysli racionalne.

  Optik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Optiku Bed nemyslí racionálně (fuj hnusné slovo) nýbrž INTUITIVNĚ ! A to je podstatný rozdíl !

   Vymazat
 11. Nereaguji příliš často na články, o to více ale sleduji různé dění na různých serverech a názory různých lidí. Ke stránkám Orgo-net.blogspot.cz jsem se dostal díky informacím o chemtrails a postupem času jsem si je velmi oblíbil, protože se zde objevují pestré informace, různé názory a je zde také "demokratické prostředí", které je dnes velmi vzácné.

  Jeden z výše uvedených komentářů (slovensky psaný) popisuje ztrátu důvěry v informace, které se objevují v televizi. Také jsem TV ve svém životě velmi významně omezil. Důvodem je právě nevyváženost a nedemokratičnost informací, které se v ní objevují. Ale protože prahnu po informacích, přešel jsem na internet, který je oproti TV mnohem zmatenější a složitější, protože se na něm objevují informace od obrovského počtu lidí a jak se říká sto lidí - sto názorů, je pak velmi složité se v tom orientovat. Proto je TV pro lidi tak přitažlivá, je tam prostě jasně předložená informace bez složité diskuze, a tak je pro konzumenta vlastně příjemná. Nemusí přemýšlet, vše je mu okamžitě a jasně předloženo a má to hodnověrnost, protože v TV by přece nelhali.

  Osobně jsem mnohem šťastnější za internetový zmatek a cením si toho, že si mohu přečíst a nastudovat obrovské množství informací, má to totiž jednu výhodu, mohu si z té velké hromady dat vytvořit svůj vlastní názor. Mnohokrát se mi stalo, že jsem musel díky novým informacím svůj názor přehodnotit a poupravit, ale to je dobře, je to totiž demokratické/lidské.

  Nemá smysl zahazovat žádnou informaci, schopnost se správně rozhodovat je založena na dostatku informací či zkušeností. V hlavě mi v této souvislosti uvízl citát od spisovatele Jima Trelease: „Národ který málo čte, málo ví. A národ, který málo ví, se často dopouští špatných rozhodnutí……..“. Je to sice citát orientovaný na národ, ale myslím, že je použitelný i pro jednotlivce.

  Proto jsou pro mne informace od Saši především přínosné. Vím z předchozích zkušeností, že jim není možné uvěřit hned, stejně jako je nemohu ani okamžitě zavrhnout. Je jen třeba je vzít v potaz a vyvolat v případě potřeby, tedy když se odehraje něco, co se s těmito informacemi bude nějak pojit.

  Přeji pevné nervy! : -)
  Ash

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ash jde na to "od lesa"jako naši staří moudří předkové, a to se cení !

   Vymazat
  2. S tímto názorem zcela souhlasím, lépe bych to neřekl. Díky !!!

   Vymazat
 12. Hm, jedni ma sprdli, jedni uznali.
  Orgonet urobil moc skvelej roboty. To že napíšem, že prináša článkami rozpory je predsa pravda. Infromácie sú tak rôznorodé. Tým neznižujem jeho vklad, nabádam ku kľudu. Ku odpočinku, ako vraví Tolle .
  Veď sa hovorí "Práce kvapná, málo platná"
  :-) Be

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/nazor-na-nazory-ohledne-konce-roku-2012.html ...
   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4100-hvezdy-na-horizontu-konce-veku-1/ ...

   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4110-hvezdy-na-horizontu-konce-veku-2/ ...

   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4109-hvezdy-na-horizontu-konce-veku-3/ ...

   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4142-hvezdy-na-horizontu-konce-veku-4/ ...
   http://www.national-geographic.cz/detail-special/special-maysky-kalendar-rok-2012-8275/ ...hodně článků ...
   Magnetické poly se již posouvají směrem k Rusku === vědecký dokázano !!!. Přejí všem krásný zbytek týdne se světlem v srdíčku.
   Anna

   Vymazat
  2. Na to si lidi budou muset zase zvykat, že trvalý stále se zrychlující "kvapík" v práci a v životě není možný bez újmy na těle, na duchu a na kvalitě života !

   Vymazat
 13. Překládejte prosím dál... Ať si z toho každý vezme to, co chce...
  Mě ty informace připadají pravdivé... :-)

  OdpovědětVymazat
 14. Ano,v jednom paralelním časoprostoru i Merkur spálí Slunce,naštěstí v jiný čas a v jiné době.........

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to se bude dít, až slunci bude docházet palivo, a začne se zvětšovat do rudého obra až někam k blízkosti Marsu. Tzn. že rudý obr pohltí Merkur, Venuši a Zemi s Měsícem (ten možná včas odletí stranou jako uměle řízený objekt). Pak se nafoukne v dalším nádechu až za Saturn, a pak dojde k prudkému smrštění zpět ke svému původnímu slunečnímu středu do nulového bodu, a vzápětí dojde ke gigavýbuchu, gammazáblesku, zbytek Sluneční soustavy se rozprskne jeho vlivem do všech stran, a zůstanou z ní jen útvary prachu a plynů jako takové zářivé halo kolem se zrodící neutronové bílomodře svítící mrňavé hvězdy.

   Vymazat
 15. :-) Díky za překlad. :-)

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.