18. září 2011

Jak souvisí opalování, vitamín D, cholesterol a síra? Nový objev!

Následující informace podle mě dávají ve světle toho, co už víme, velmi dobrý smysl !!!


Mohlo by TOTO (nedostatek síry) být faktorem skrytým za obezitou, srdečními chorobami a chronickou únavou?
Dr. Mercola, 17. 9. 2011
Překlad: OrgoNet

Dr. Stephanie Seneffová je výzkumnicí v oblasti biologie, stravy a výživy z Massachusettskéhu institutu technologií. Zabývá se oblastí, o niž se mnoho neví, a to je význam siry.

Říká, že deficience síry u lidí je všudypřítomná, a může být faktorem přispívajícím ke vzniku:
obezity
 • srdečních chorob
 • Alzheimerovy choroby
 • chronické únavy
 • a dalších

Také se domnívá, že konvenční medicína má vážné neznalosti v oblasti cholesterolu, který je těsně spjat se sírou. Navíc zdravé úrovně cholesterolu a síly jsou také vysoce závislé na vaší úrovni vitamínu D! V našem interview (viz video http://www.youtube.com/watch?v=5QUChSlUEH0 ) hovoří o významu a spletitých vztazích mezi těmito třemi faktory.

Srdeční choroba může být způsobena nedostatkem cholesterolu

Konvenční medicína nám říká, že srdeční choroby jsou způsobeny zvýšeným cholesterolem a doporučuje snížení jeho úrovně na nejnižší možnou míru. To, co říká dr. Seneffová, nám může připadat jako naprostý šok:

„Srdeční choroby, jak se domnívám, jsou způsobeny nedostatkem cholesterolu, a zejména nedostatkem nedostatku cholesterol sulfátu.“

Poukazuje na to, že tato informace je ve vědecké literatuře dostupná, ale je třeba si složit všechny součásti dohromady, aby bylo vidět celkový obraz. Skrze svůj výzkum se domnívá, že mechanismus, který nazýváme „kardiovaskulární choroby“, jejichž charakteristickým znakem je arteriální povlak, je v podstatě způsob, jak se tělo snaží kompenzovat nedostatek sulfátu cholesterolu.

Vysvětluje:
„V povlaku jsou makrofágy, které pohlcují  LDL (low densinty lipoprotein – „zlý“ cholesterol),  malé husté částice LDL, které jsou poškozeny cukrem... Játra jej nemohou přijmout, protože je nemůže přijmout receptor, který se cukrem zalepuje. Takže LDL zůstane plavat v našem těle ... Tyto makrofágy v povlaku konají heroickou práci tím, že pohlcují  LDL z našeho krevního oběhu a vybírají z něj cholesterol, aby ho uchovaly – cholesterol je důležitý – a pak jej exportují do HDL (high destinty cholesterol – „hodný“ cholesterol), zejména do HDL A1. HDL je ten hodný hoch.

Krevní destičky v povlaku přijímají HDL A1 a nic jiného nemohou přijímat... Přijímají sulfát, a produkují cholesterol sulfát v povlaku.

Sulfát vlastně pochází z homocysteinu. Zvýšený homocystein je dalším rizikovým faktorem pro srdeční choroby. Homocystein je zdrojem sulfátu. Také obsahuje hemoglobin. K výrobě sulfátu z homocysteinu je třeba energie, a červené krvinky poskytují povlaku ATP (adenosintrifosfát).

Takže vše funguje za účelem výroby cholesterol sulfátu a probíhá to v arteriích vyživujících srdce, protože právě srdce potřebuje cholesterol sulfát. Pokud není produkován, dojde nakonec k selhání srdce.“

Stručně řečeno, ukazuje se, že vysoký LDL je příznakem nedostatku cholesterol sulfátu. Je to způsob, jakým se vaše tělo snaží udržet správnou rovnováhu tím, že přijímá poškozený LDL a přeměňuje jej na povlak, v němž krevní destičky produkují cholesterol sulfát, který potřebují vaše srdce a mozek k optimální funkci... To také znamená, že když uměle snižujete svůj cholesterol statinovým lékem, který účinně snižuje tento povlak, ale neřeší hlavní problém, vaše tělo není dále schopno kompenzovat nedostatek cholesterolu sulfátu, což může skončit selháním srdce.

Důležité upřesnění: Jak slunce ovlivňuje váš stav siry

Podle konvenčního názoru je vysoký cholesterol LDL spjat se srdečními chorobami, takže myšlenka, že budete brát statinové léky na jeho umělé snížení, se vám může zdát dobrá. Avšak jak vysvětluje dr. Seneffová, když máte vysoký cholesterol LDL, je to proto, že vaše tělo pravděpodobně potřebuje vyrábět cholesterol sulfát, který potřebuje vaše srdce pro optimální funkci. Když pouze odstraníte LDL, tím také odstraníte „záchranný“ mechanismus vašeho těl, který se snaží udržet vaše srdce tak zdravé, jak je možno, a výsledkem může být srdeční selhání.

Ale vysoký LDL je spojen s kardiovaskulární chorobou (prosím, uvědomte si, že tato kardiovaskulární choroba je úplně jiná kategorie chorob než selhání srdce, což vysvětluje spoustu nejasností v tomto tématu), takže jak může vaše tělo produkovat cholesterol sulfát bez škodlivého LDL?

Jak se vyrábí za normálních, zdravých podmínek?

Zde vstupuje do hry slunění. Když vystavujete své tělo slunečním paprskům, vaše kůže syntetizuje vitamín D3 sulfát. Tato forma vitamínu D je rozpustná ve vodě, na rozdíl od orálních vitamínových přípravků s D3, které nejsou sulfáty. Forma rozpustná ve vodě může volně putovat vaším krevním řečištěm, zatímco nesulfátové formy potřebují LDL (tzv. „zlý“ cholesterol) jako dopravní prostředek.

Dr. Seneffová se domnívá, že pouhá orální nesulfátová forma vitamínu D pravděpodobně neposkytuje stejné blahodárné účinky jako vitamín D vytvořený v kůži při vystavení slunci, protože nemůže být konvertován ve vitamín D sulfát. To je další důvod, proč bychom se měli skutečně snažit získat veškerý potřebný vitamín D sluněním!

„Sulfát vlastně inaktivuje vitamín D,“ říká dr. Seneffová. „Sulfátová forma vitamínu D nefunguje pro transport kalcia, což shledávám velmi překvapujícím. A domnívám se, že je to sulfátová forma vitamínu D, která poskytuje ochranu před rakovinou. Posiluje váš imunitní systém. Chrání vás před kardiovaskulární chorobou. Je dobrá pro váš mozek. Pomáhá proti depresi. Domnívám se, že všechny tyto účinky vitamínu D jsou účinky vitamínu D sulfátu.
Pro ty, kteří jsou dosud pod mylným dojmeme, že slunění je prvotní příčinou rakoviny kůže, může být dobrou pomocí vysvětlení z tohoto článku o síře:

Dr. Seneffová říká, že:
“Cholesterol a síra umožňují ochranu kůže před poškozením buněk DNA slunečním zářením, což je poškození, které může vést k rakovině kůže. Cholesterol a síra se při slunění oxidují na vysokou frekvenci slunečními paprsky, a tak působí jako antioxidanty, „pohlcují horko“, dá se říci. Oxidace cholesterolu je prvním krokem procesu, v němž se  cholesterol přeměňuje na vitamín D.“

Cholesterol sulfát – spoj mezi obezitou a nedostatkem slunění?

Dále vaše kůže produkuje také obrovské množství cholesterol sulfátu, který je také vodou rozpustný a poskytuje zdravou bariéru proti baktériím a dalším potenciálním patogenům, které by jinak mohly vsoupit do vašeho těla přes kůži. A kvůli své polaritě může také lehce vstupovat do tukových a svalových buněk. Dr. Seneffová se domnívá, že právě proto může být cholesterol sulfát schopen chránit tukové a svalové buňky před poškozením glukózou a kyslíkem.

Také argumentuje, že když máte nedostatech cholesterolu sulfátu, vaše svalové a tukové buńky jsou náchylnější k poškození, což v důsledku může vést k intoleranci glukózy: to je stav, kdy vaše svalové buňky nemohou zpracováat glukózu jako palivo. V důsledku toho vaše tukové buňky musejí ukládat více tuku, aby mohly poskytovat palivo svalům, a s postupem poškozování se nadbytečný tuk hromadí.

Síra také hraje důležitou roli v metabolismu glugózy. Dr. Seneffová má hypotézu http://www.westonaprice.org/vitamins-and-minerals/sulfur-deficiency  , že dostatek síry působí jako léčka na glukózu, účinně ji přitahuje, aby redukovala síru, spíše než aby vytvářela glykát a způsobovala poškození. To by znamenalo prospěšný účinek při redukci zánětu, protože cukr (glukóza) je vysoce zánětlivý a působí zmatek ve vašem těle.

Síra má mnoho rolí

Všeobecně se zdá, že sulfát je vysoce podceňovaná molekula, pokud jde o vliv na zdraví. Dr. Seneffová probírá svá zjištění velmi detailně, ale nabízí i následující analogii:

„Když se rozloží  sulfát, uvolní se energie, což  znamená, že sulfát vlastně absorbuje energii ze světla ... Chápu kůži jako baterii – nebo se dá říci solární panel – přijímající energii slunce a uchovávající ji ve formě molekuly sulfátu.“

Zdá se to logické, že lidé by měli mít nějakou schopnost absorbovat energii přímo ze slunce, ale toto je poprvé, co o ní slyším na molekulární úrovni!

„Mám spoustu myšlenek o tom, co vlastně dělá sulfát,“ říká dr. Seneffová. „Jedna věc, kterou jsem si jistá, je, že cholesterol sulfát vysoce chrání proti invazi bakterií a virů. Proto vás slunění chrání před infekcí. Posiluje váš imunitní systém. Tento cholesterol sulfát je neuvěřitelně důležitý pro imunitu.“

Síra také hraje důležitou roli ve struktuře biologické aktivity jak proteinů, tak enzymů. Když nemáte dostatek síry ve svém těle, může z toho vyplynout řada zdravotních problémů, např. postižení kostí, kloubů, pojících tkání, metabolických procesu a jiné.

Další oblasti, v nichž hraje důležitou roli síra, jsou:

 • Systém přenosu elektronů ve vašem těle, jako součást železo-sírových proteinů v mitochondriích, což jsou energetické továrny vašeho těla.
 • Konverzi vitamínu B (B1) a biotinu, které jsou rovněž důležité pro přeměnu karbohydrátů v energii.
 • Syntéza důležitých metabolických prostředníků, jako glutation.
 • Správná funkce inzulínu. Inzulínová molekula se skládá ze dvou aminokyselinových řetězců, spojených sírovými můstky, bez nichž inzulín nemůže provádět svou biologickou aktivitu.
 • Detoxifikace.

Sulfát je vysoce významný pro miminka

Cholesterol sulfát je také vysoce významný pro děti v děloze. Žena má normálně v krvi asi 1,5 jednotky cholestrol sulfátu. Když otěhotní, úroveň jejího cholesterolu postupně stoupá, a také se začne hromadit v klcích placenty – právě odtud se přenáší výživné látky z placenty k dítěti. Na konci těhotenství cholesterol sulfát v klcích stupne na úroveň 24 jednotek!

Mlezivo také obsahuje vysoké množství síry, ještě více než samo mateřské mléko. Takže příroda se zřetelně snaží dodat dítěti v době narození mnoho síry i cholesterolu. Je velmi zajímavé, že když matka má vysoký sérový cholesterol, úroveň u dítěte je typicky nízká.

Proč?

Dr. Seneffová vysvětluje:

„Protože se nemůže dostat skrz. Myslím, že matka má vysoký LDL cholesterol proto, že má nízkou úroveň cholesterol sulfátu. Myslím, že to obojí je spojeno. Způsob, jak snížit svůj LDL zdravým způsobem, je vystavovat kůži slunci. Vaše kůže bude produkovat cholesterol sulfát, který bude volně proudit vaší krví – nebude zabalený uvnitř LDL – a proto vaše játra nebudou muset vyrábět tolik LDL. Takže LDL půjde dolů.“

Je zde tedy inverzní vztah mezi sluněním a kardiovaskulární chorobou – čím více slunce, tím méně kardiovaskulární choroby.“

Když se narodí dítě matce, která má vysokou hladinu LDL a nízký cholesterol sulfát, LDL dítěte bude nízký, ale dítě bude mít také tukové usazeniny ve svých tepnách ... navzdory faktu, že se předpokládá, že tyto tukové usazeniny jsou spojeny s vysokým cholesterolem.

„Usazeniny jsou tam, jak se domnívám, proto, aby mohly začít náhradní program výroby cholesterol sulfátu, pro náhradu toho, který nefunguje“, vysvětluje dr. Seneffová. „Děti, které mají adekvátní cholesterol sulfát dodaný od své matky, nemají tukové usazeniny... Je to zvláštní, ale vysoký cholesterol spojený s tukovými usazeninami u dospělých (což způsobuje srdeční choroby) je řešením, nikoliv příčinou.“

To je naprostý obrat v myšlení, ve srovnání s konvenčním paradigmatem!

A navíc:

„Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je potírat LDL ... protože tak skončíte selháním srdce,“ říká dr. Seneffová.

Zdroje síry v potravě

Síra pochází téměř výhradně z proteinů, jako ryby, vysoce kvalitní (organické a/nebo pastvou získané) hovězí a drůbež. Maso a ryby jsou pokládány za „kompletní“, protože obsahují všechny aminokyseliny obsahující síru, které potřebujete k výrobě nových proteinů. Není třeba říkat, že ti, kteří se zdržují zvířecích proteinů, se vystavují daleko většímu riziku nedostatku síry.

Kokosový a olivový olej také obsahují síru (a jsou také ideálními zdroji zdravých nasycených tuků). Další potravní zdroje, které obsahují malá množství síry, pokud tato potrava byla pěstována v půdě obsahující dostatečné množství síry:

Organická vejce
Luštěniny
Česnek
Cibule
Růžičková kapusta
Chřest
Kapusta
Pšeničné klíčky

Každá dieta spočívající především v obilovinách a průmyslově zpracovaných potravinách je pravděpodobně chudá na síru, protože jakmile je původní potravina zpracována, síra je ztracena. K tomu půda po celém světě je stále více bez síry, což znamená, že všude jsou potraviny s nízkým obsahem. Tvrdá voda také spíše obsahuje více síry než měkká voda, což podle dr. Seneffové může znamenat, že lidé pijící měkkou vodu mají větší riziko srdečních chorob. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2867%2991297-4/abstract

K zajištění dostatečného přísunu síry doporučuje dr. Seneffová koupele v síranu hořečnatém (Epsomská či Glauberova sůl), což pomůže kompenzovat nedostatek ve stravě. Používá asi ¼ šálku na vanu vody, dvakrát týdně. Je to obzvláště prospěšné, pokud máte problémy s klouby či artritidu.

Pokud jde o potravinové doplňky, jednou z možností je MSM, methylsulfonylmethan. To je organická forma síry a silný antioxidant, přirozeně se nacházející v mnoha rostlinách.


Další informace:

14 komentářů:

 1. zdálo se mi,na začátku,že jste měl na mysli stoupence MMS

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za vše, dává to celkem smysl.
  Tady se zatáhlo,zaoctovala jsem,poprosila o klid a mír.Před rokem bych byla naštvaná, že mi zkazili neděli.
  Dita

  OdpovědětVymazat
 3. Jestli si to nemylis s neuveritelne ucinnym lekem MMS?

  OdpovědětVymazat
 4. Čistý přírodní MSM (methylsulfonylmethan) není běžně k dostání, objevil jsem ho zde:
  http://www.lekarna.cz/msm-500mg-cps-120/

  OdpovědětVymazat
 5. Díky moc za článek!
  Je to superinformace!!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Nojo, máte pravdu, MSM není MMS. Promiňte mi tu blbost, mažu dedikaci.

  OdpovědětVymazat
 7. ono to zřejmě bude tak,že deficit čehokoliv(minerály,vitamíny stopové prvky)bude původcem všech onemocnění,nedávno jsem četla,že kýlu způsobuje deficit měďi,dokonce tam lidi na nějakém foru bohužel už si nepamatuju,abych dala odkaz,ale bude to snadno dohledatelný,popisovali spontánní zhojení kýly přísunem mědi,a tak to bude s každým prvkem,nedávno WM magazín zveřejnil super článek o podvodu s draslíkem a tak

  OdpovědětVymazat
 8. Takže tělo bude opravdu schopné po správném dostatku daných látek celkové regenerace a léčby, bez použití umělé chemie od farmako firem. Jen kdyby někdo přišel na něco co zabírá na odvápňování zubů a případně jejich nový růst, bohužel už třetích, to by byla krása. Po divném neodborném léčení mudra bych to fakt potřebovala.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vcelku fundovaná odpověď je uvedena v článku wm magazín 126/127.
   http://uloz.to/m/probuzen-a/dokumenty/doku/Vitamin-D


   Vymazat
 9. někde se to tu psalo(na orgonetu)už dávno,regenerace zubů pomocí kostivalu a vaječných skořápek

  OdpovědětVymazat
 10. Odvápňování i zubů, způsobuje celkové překyselení organismu. ( Všimněte si v čem všem jsou kysolotvorné složky-jako kys.citrónová apd..). U zubů jsou přesvědčený :-))), že musí být možnost jejich i třetího růstu. V některém kmeni, jsme někde četl, to tak opravdu je. Chtělo by se tam vydat a sledovat, jak to dělají.... Přichází věk, kdy to i u mě začíná být aktuální... :-))))) Milan

  OdpovědětVymazat
 11. Blahodárné účinky síry mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Před časem jsem strávil týden v termálních lázních Harkany v Maďarsku.
  Po týdnu pobytu jsem měl krásně hladkou vyčištěnou kůži jako nemluvně, uvolněné klouby, ustoupily bolesti zad a kolen. Mohu všem vřele doporučit. Zde je několik informací o účincích a působení místní termální vody: Zvláštní složkou zdejší vody je karbonylsulfid, který byl objeven v minulém století právě v této vodě. Tento dříve neznámý sulfid se nachází v plynné formě v harkáňské vodě - tato látka se absorbuje v systému 150krát rychleji než rychle se odpařující sulfát nebo síra. Obsah síry v harkáňské vodě je nejvyšší v Maďarsku a biologicky velmi aktivní karbonylsulfid se v této formě nachází pouze zde a nikde jinde na světě. Aktivní síra má mimořádně vysoké léčivé účinky.

  OdpovědětVymazat
 12. Opět ten sarkastický životní humor. Tak já mám doma DMSO už přes rok, nevím co stím, a předevčírem jsem se dočet že se tím mám napatlat, tak jsem to zkusïl na ruce, celkem rychle se to vsáklo a ihned se mi mírně zvýšila teplota a do chvíle jsem si všimnul že kompletně celá kůže na těle chytla zdravější vzhled, veškeré defekty se sklidnily, a doslova doteď cítím, no prostě už to trvá dva dny a tak zdravě jsem se cítěl jen tehdy den poté co jsem se předávkoval MMS. Prostě já včera udělal to k čemu jsem se neměl několik let. A to za hnunusna sychrava že by psa nevyhnal ale prostě já si chodil se zenovým klidem jak v létě na procházce, prostě mi příde jakobych na to konečně kápnul, únava !!!! NENÍ, to fakt vypadá nadějně... A hlavně ta aplikace je úžasná, pouze jsem to rozetřel na ruku, neředěné, no mám je trošku dopálené :D ale krom toho že jsem mírně červené a občas dost zasvědí to není žádný problém. Cítím jakoby buňky a každý kousek těla se nafouknul jakýmsi štítem, nebo jakobych promazal stroj nějaký, je to úžasné, no jestli toto je ten normál, jesi to takhle zůstane tak se asi radostí P.... :D ale to už tu bylo vícekrát.. tak uvidím..

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.