16. září 2011

Matthew: Povzbuzení na září 2011, 2. část

První část překladu zde.

12. Podle zákonů fyziky, které vládnou životu v tomto světě, nízké vibrace vytvářejí více nízkých vibrací: vymrštěny do vesmírné polévky vám vrátí zpátky více vibrací stejného druhu. Stejné zákony platí na vysoké vibrace soucitu a lásky, samozřejmě, a to v daleko větším měřítku, protože světlo v těchto emocích je mnohem mocnější než negativita v nízkých vibracích.

13. Představte si elektrický větrák, o co efektivněji pracuje, když je nastaven na nejvyšší stupeň. Emocionální vibrace pracují také tak, s tím rozdílem, že větrák musí být spuštěn, a emoce jsou okamžité reakce na myšlenky. Myšlenky také vydávají vibrace, a proto změna myšlení z negativního na pozitivní automaticky pozvedne vašeho ducha – začnete vibrovat „na nejvyšší stupeň“.

14.To není jenom cvičná myšlenka, která vám může pomoci, abyste se cítili lépe, je to věda. Všechno přichází z – a je – energie, která je neutrální, nestranná a nemá schopnost uvažování. Bez schopnosti rozlišovat „dobro“ od „zla“, energie prostě plní instrukce, které jí dáváte prostřednictvím svých myšlenek a pocitů, a právě tady působí fyzikální zákon přitahování, čili podobné přitahuje podobné. Vyšlete energii vysokých vibrací lásky a exaktně sklidíte velkou sklizeň toho, co jste zaseli.

15.I když modlitba za sebe nebo jiného člověka nebo za mnoho lidí či za Zemi samotnou je asi nejběžnější způsob, jak vyjadřujete svůj zájem a starostlivost, modlitba není správně chápána. Je to pro vás jakási formální petice, jako je Otčenáš, nebo zvláštní žádost, aby se stalo něco dobrého pro vás nebo ostatní, nebo slovní děkování, jako žehnání při jídle. To vše jsou samozřejmě aspekty modlitby, protože každá vaše myšlenka, pocit, motiv a konáni jsou modlitbou – váš celý život je modlitbou.

16.Jako vše ostatní, co existuje, je modlitba energií a směřuje tam, kam ji vyšlete; avšak nevyvolá nutně výsledky, které chcete. I když je život každé duše intenzívně osobně Bohu cenný, přesto je každý ovládán universálními zákony.

17.Řekněme, že se modlíte za uzdravení někoho milovaného, a protože nemoc je vážná, obáváte se, že zemře, a naléhavě prosíte, aby nezemřel. Vstupují do toho dva faktory, a tím důležitějším je osobní smlouva duše, která má vždy přednost. Protože nevíte, co si ta osoba zvolila ve své smlouvě, nejprospěšnější je modlit se za její nejvyšší dobro. Vy neznáte ničí smlouvu, ani tu svou, a tak je vždy nejprospěšnější taková modlitba, která nemá omezení. Druhým faktorem je to, že naléhavost ve vaší modlitbě láme vaši energii. To snižuje vaši vibrační úroveň, a protože vaše myšlenky a pocity jsou namířeny na osobu, kterou milujete, posíláte jí také nízké vibrace, což je přesně opak toho, co chcete.

18.Vibrace lásky a světla jsou identické, protože je to stejná energie, jen jinak vyjádřená, a jen pro zjednodušení v řeči obyčejně říkáme světlo neboli láska. Jako čistá esence Stvořitele-Zdroje je tato energie nejmocnější silou – nejvyššími vibracemi - v kosmu, a přirozeně i v našem vesmíru. Když myslíte na někoho, koho milujete, vaše myšlenky jsou „adresou“, na niž je posílána energie lásky, a dosahuje nejen k oné osobě, ale plyne dál do světa a dotýká se životů, kdekoli je potřeba vysokých vibrací lásky. Vesmír je automaticky používá v nepřetržitém aktu vyrovnávání, tak, aby hojivá síla lásky byla dostupná všem přístupným duším.

19.Láska je klíčem ke všemu! Prosím, mějte to na paměti především tehdy, až budou identifikováni ti, kteří jsou dosud skryti za svými temnými činy. Netlumte své světlo tím, že se soustředíte na jejich potrestání, ale raději na ně myslete tak, že jsou nejslabšími články v řetězu Jednoty, a posílejte jim léčivou energii, kterou potřebují, aby se pozvedli a posílili řetěz pro všechny duše.

20.Nyní dejme tyto univerzální zákony do kontextu kolektivního vědomí, kde je jejich síla nevypočitatelná. Zejména v těchto posledních stádiích vzestupu Země, kdy rychlost změny od starého k novému bude pro mnohé zneklidňující, můžete zvýšit jejich vibrace stálými myšlenkami na svět, jaký si přejete pro své děti a jejich děti, a tak přispějete významně ke světlu, které vede do Zlatého věku Země.

21.Vynořila se různá „startovní data“ tohoto Zlatého věku, a každý tvrdí, že to jeho je správné. Vzestup Země z hluboké třetí hustoty je jedinečným vesmírným podnikem, nemajícím obdoby v míře a rychlosti, a na její cestě jsou některá stádia, která jsou příznivější pro prudké zvýšení energie než jiná. Parametry nebeského okna mezi třetí a čtvrtou hustotou mají flexibilitu, a vstup planety do čtvrté hustoty nemusí být spojen s nějakým specifickým datem ve vašem kalendáři.

22.Jsou také různé názory na to, v které hustotě jste právě teď, a není divu. Podle našeho číslování hustot vyjadřujícího postup to zní, jako by nějaká hustota náhle skončila a v tom bodě začala jiná. Tak to není. Mezi hustotami není konečná dělící linie – proudění energie nemůže být ostře odděleno nebo rozděleno na části. Protože Země stoupá v „posledním“ závanu energetických proudů třetí hustoty, které se mísí s „prvními“ proudy čtvrté hustoty, nezaznamenáte dynamický rozdíl ze dne na den. Dá se říci, žádná ceremonie „stříhání pásky“ nebude.


23. Nejasnosti kolem hustoty se zvyšují tím, že to slovo má dvě definice. Jedna je „hmota“ neboli vyjádření hmoty jako opaku nehmotnosti – bez těla či formy – jako uvažujete o duších v duchu. Nemůžete nás vidět, i když stojíme vedle vás, protože naše éterická těla vibrují ve frekvencích, které třetí hustota nemůže odhalit, tak jako nemůžete vidět lopatky větráku, když se točí plnou rychlostí. Ale i éterická těla mají svůj stupeň hmoty, který snižuje svou hustotu, když duše pokračují v duchovním vývoji.

24. A to nás přivádí k druhému významu hustoty, který znamená stav duchovního vývoje duše. Zemská planetární hmota začala svůj spirálový sestup ze své roviny vzniku v páté hustotě kvůli negativitě nahromaděné v kolektivním vědomí svých starých civilizací. Sestup planety pokračoval ve shodě se sníženým stupněm vývoje obyvatel, protože v jejich myšlenkách, motivech a činech narůstala temnota, a tak planeta skutečně dosáhla hluboké hustoty ve hmotě a její populace se snížila na tuto hustotu v duchovní úrovni.

25.Avšak po ona tisíciletí, kdy tělo Země a kolektivní vědomí jejích lidí byly v bahně této nízké hustoty, Gaia, duše Země, zůstávala v mnohem vyšší energetické rovině, kde bylo stvořeno její planetární tělo. I některé duše, které se inkarnovaly na Zemi během těchto tisíciletí – Boží poslové a někteří vizionářští filozofové, vědci a umělci – byli duchovně a intelektuálně vysoce vyvinutými dušemi.

26.V tomto kritickém bodě ve vzestupu Země dosáhlo její planetární tělo ve své galaxii vysokého postavení ve třetí hustotě. Protože těla mnohých jejích obyvatel jsou také, co se týče hmoty, v této hustotě, těla osob, která přijala světlo, jsou měněna na buněčné úrovni na čtvrtou hustotu.

27.V duchovním vývoji se obyvatelé řadí od druhé hustoty po sedmou, a někteří se v tomto životě snížili až k první hustotě kvůli temnotě jejich svobodných voleb a kvůli vytrvalému odmítání světla, které je k nim nepřetržitě vyzařováno. Téměř všichni pracovníci světla, kteří se inkarnovali, aby naplnili karmicky zkušenosti třetí hustoty, tak úspěšně učinili a duchovně dosáhli čtvrté hustoty. Většina duší, které opustily svůj domov v pokročilých civilizacích, aby pomohly méně vyvinutým pozemským duším, si uchovala svou duchovní a intelektuální úroveň páté, šesté nebo sedmé hustoty.

28.Proč se Země zastaví v páté hustotě, místo aby pokračovala do vyšších úrovní? Až dosáhne páté, odkud pochází její planetární tělo, bude zpět v rovnováze a spokojeně bude obíhat tímto prostorem.

29.Je třeba říci ještě něco více o vibracích. Vibrační úrovně zvuku ovlivňují pozitivně či negativně mentální, emocionální, fyzická a duchovní těla. Hluk otřásá celým naším energetickým systémem. Hluk výstřelu, auta nebo hromu například mají vliv krátkodobý; hluk z večera chraptivé disonanční hudby nebo den práce s hlučícími stroji má exponenciálně delší a nepříznivější účinky.

30.Když je takový hluk nevyhnutelný, jeho účinky mohou být poněkud zmírněny, když dotyčná osoba bude setrvávat v samotě a klidu, jak jen může. Jemné tóny melodické hudby, zvuk tekoucí vody a energetické vyzařování stromů jsou extrémně účinné na regeneraci a pomáhají znovu obnovit rovnováhu světla.

31.To se týká i zvuku slov: i slova mají své vibrace. Když rodiče láskyplně promlouvají  něžnými slovy ke svým dětem, pomáhá jim to dosáhnout rovnováhy.  Naopak, řvaní hrubých slov na děti – i na kohokoliv jiného! – ničí jejich rovnováhu i rovnováhu těch, kteří řvou, a když se vzpomínky na tyto okamžiky vybaví v paměti, vrátí se i nízké vibrace. Psaná slova také vydávají vibrace, i když nižší intenzity, takže vybírejte slova pečlivě, aby prospěla tomu, komu píšete, i vám samým, a ke čtení si vybírejte materiál, který osvítí vaše srdce i mysl.

32.Právě vysoké vibrace způsobují, že se spojujete se spřízněnými dušemi, a způsobují neochotu trávit čas s některými jedinci, jejichž vibrace jsou nízké. Pokud se nelze vyhnout setkáním s těmito jedinci, udržujte si pozitivní myšlenky, které vám pomohou zůstat v rovnováze, a světlo v rovnováze pomůže zvednout vibrace všeho kolem.

33.Doufáme, že naše poselství odpovídá na mnohé vaše otázky, vyjasňuje zmatky a opravuje nesprávná chápání, ale pokud jsme něco přehlédli, dejte nám prosím vědět a my se k tomu vyjádříme v příštím poselství. Vaše porozumění toho, co umožňuje vývoj duše, je pro vývoj nedocenitelné!


34. Naši milovaní bratři a sestry, vaše odvaha, moudrost a duchovní síla z mnoha předchozích životů daleko přesahuje vaše vědomé uvědomění, a částečně je tento nedostatek poznání  pokorou, která je esencí všech pracovníků světla. Tento aspekt sama sebe si udržíte i tehdy, až uvidíte sami sebe tak, jak vás stále vidíme my, a až to nastane, všichni se budeme společně radovat v rodinném spojení.

S láskou a mírem Suzanne Ward31 komentářů:

 1. 19.Láska je klíčem ke všemu! Prosím, mějte to na paměti především tehdy, až budou identifikováni ti, kteří jsou dosud skryti za svými temnými činy. Netlumte své světlo tím, že se soustředíte na jejich potrestání,
  Účastnil jsem se akcí proti rudému režimu od prosince 1987. V roce 1989 jsem slyšel to pověstné "Njsme jako oni" ve smyslu netrestejme komouše a estébáky za to co provedli mým prarodičům, rodičům i mně. A výsledek? Pomocí peněz z privatizačních zlodějen nás tyhle rodiny ovládají dosud - výsledek vidíte kolem sebe sami každý den.
  A teď přijde jakýsi "Metjů" a říká v bodě 19.Láska je klíčem ke všemu! ... až budou identifikováni ti, kteří jsou dosud skryti za svými temnými činy. Netlumte své světlo tím, že se soustředíte na jejich potrestání...
  - jasně, určitě s tím počítejte, láskou je můžu sežrat, za všechen ten tisk bezcených peněz, pokuty za každou hloupost, školné, důchody za celoživotní práci takové, že nestačí na nájem a energie...........otroctví nám přinesli.
  Hele Mates, alias Matthew, to chceš po mně moc. Před 20 lety jsme udělali chybu a nechci ji v životě udělat dvakrát.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 2. Dobré pripomenutie - Modliť sa za najvyššie dobro !
  Tu mi znejú slová môjho lekára-učiteľa :
  "Dobrého nie je nikdy dosť".

  Keby sme mohli zhora len raz vidieť ako blikajú svetielka našich svetielok. Viem, že by sme svietili viac.

  Slová od Mathewa mi pomáhajú žiť.
  Ďakujem za ne.
  Bo

  OdpovědětVymazat
 3. r.m.: Já s tebou nemůžu v tomhle souhlasit, ale vítám Tvůj názor jako možnost poslat světlo na konkrétní adresu (tvou, i těch, co se na ně zlobíš)...

  OdpovědětVymazat
 4. R.M., keď niekoho milujeme neznamená to, že mu dovolíme robiť si čo sa mu zachce. Naopak. Inak by sme totiž nemali radi sami seba, a od tejto lásky sa odvíja aj láska k blížnemu. ("Miluj svojho blížneho, ako seba samého.")

  Chyba po revolúcii nenastala v tom, že zodpovední neboli potrestaní. Chyba nastala, že im bolo dovolené v tom pokračovať. Spýtajme sa sami seba, či je našim zámerom zabrániť v ďalšom zneužívaní moci a na základe toho prijať patričné opatrenia, alebo sa len chceme pomstiť za krivdy, ktoré nám boli spôsobené, ale ktoré sme svojou nevedomosťou a ignoranciou všetci do jedného dovolili.

  OdpovědětVymazat
 5. Ahoj r.m.! Možná máš občas zajímavé postřehy a názory, ale nesouhlasím tady s Tebou. Myslím, že jsi to nepochopil. To co říká Matthew je velice moudré. Motali jsme se doposud v bludném kruhu. Pokud z něho chceme vystoupit, radí nám dobře. To není naše starost, kdo je dobrý a kdo zlý. Pokud budeme honit viníky, skončíme u gulagů a koncentračních táborů a odnesou to mnozí nevinní. Jde o nás, o nás každého jednotlivě. Změna začíná v tvém nitru, v mém nitru, každý musí začít od sebe a uvnitř sebe. Mnohé snahy o nápravu vnějších faktorů skončily špatně a zvrhli se. Pokud budu útočit na chyby a zločiny druhých ve své zlosti, pak se opravdu může stát, že má duše se nechá strhnout do nízkých vibrací a sám si tím ublížím, Jen vyšší energie lásky mění svět, protože je silnější - životaschopnější. Opravdu nejde o to vzít spravedlnost do svých rukou, ale učinit změnu v sobě. Tuhle sílu si mnozí ještě neuvědomují, ale je to víc, než veškerý vojenský arzenál na Zemi. Omlouvám se, pokud jsem Tě svým názorem ještě víc naštval, ale chápu Tě, cítím s Tebou, rozumím, ale tohle je přesně stav, kam nás chtěli dostat - nízká energie zlosti, nenávisti, hněvu, která zablokuje změnu a posun do vyšší harmonické dimenze mnoha bytostí, abychom nadále byli otroky systému a zůstali slepí a nevědomí. Mattew ví co říká a není to myšleno k ochraně "zlých", ale pro náš úspěšný posun do vyšších dimenzí existence!
  Ota

  OdpovědětVymazat
 6. r.m. na koho sa hneváš ? ako si si naplánoval , tak máš....
  Mohol si sa narodiť aj do Somálska ....
  Hi

  OdpovědětVymazat
 7. r.m. tím není myšleno, že jim koupíš LCD TV a pošleš dárkový koš, ale je to o ladění se na stejnou úroveň jako jsou temňouši. Ksšodsvv tu budou pořád, prostě je budeme mít rádi i když je zavřem tam, kam patří. Oni jsou oproti nám jako hloupé zlobivé děti. Zlo se má izolovat (vězení) a ne podporovat jak je to dnes běžné. Právě pro to je dnes víc než kdy nutné aby se lidé dobré vůle spojili (přesně jak o tom mluví MUDr. Jan Hnízdil) a zabránili několika psychopatům vládnout.
  Napsal bych to takto : Moudrost je klíčem ke všemu.

  Civilcourage TV: Videointerview s MUDr. Janem Hnízdilem (Praha, 26.4.2011)
  http://www.youtube.com/watch?v=veYdS9zxSPg
  (3. díly)

  OdpovědětVymazat
 8. milý r.m.

  "Bojem mír nezískáš " .-)

  s láskou
  sv.

  OdpovědětVymazat
 9. Z rozhovoru s kamenem : "Ale hra končí a tajemství bude odhaleno. Když to řekl (kamen) už podruhé, osmělil jsem se zeptat, jak tedy zní to tajemství. A on řekl: Nepřátelé neexistují. A to je tak silné tajemství, že ho dodneška spousta lidí nechápe. Možná to souvisí s předpokládaným koncem mayského kalendáře v roce 2012. Možná že tehdy skončí hra na dualitu a nepřátelství."
  Jaroslav Dušek v rozhovoru s Lucií Jandovou
  http://www.novinky.cz/zena/styl/243182-jaroslav-dusek-pravda-netkvi-ve-slovech-je-to-ten-proud-ktery-vytvari-zivot.html

  OdpovědětVymazat
 10. Myslím, že r.m. nevolá po krvavé pomstě, jde mu o spravedlnost. Byla bych ráda, kdyby láska a světlo, posílané dotyčným osobám, na ně zapůsobily a ony kajícně předstoupily před občany a přiznaly svá pochybení a omluvily se za to. Obávám se ale, že se to nikdy nestane. Zůstávám v nižších dimenzích existence? Všechny zdravím. Nibiru - B.

  OdpovědětVymazat
 11. "Již ve starých spisech je nabádáno, miluj svého nepřítele, jenže lidstvo nedozrálo, aby si tento fakt uvědomilo a poznalo jej jen pár jedinců. Kdyby se lidstvo sjednotilo a přálo vědomě takzvaně „Elitě“ (Rockefellerům a jim podobným) bohatství, štěstí a zdraví, těmto jedincům by tyto vlastnosti začaly ubývat a svou moc by začali ztrácet. Oni právě potřebují Vaši energii závisti, zloby a jiných negativních myšlenek, protože jim to zpětně přináší do jejich života klady. Jde napravit vše jinou a poklidnou formou, ztratí svou moc nad námi, jen si ji uvědomit a kolektivně praktikovat, již ve starých spisech nás na to naši předci upozorňovali."
  http://energieupramene.blogspot.com/2011/06/pravda-o-zivote-trochu-jinak.html
  http://energieupramene.blogspot.com/2011/09/pravda-o-zivote-trochu-jinak-iii.html

  OdpovědětVymazat
 12. at jsou stastny vsechny bytosti.om

  OdpovědětVymazat
 13. Děkuji za překlad. Velmi si toho vážím.
  Pavel

  OdpovědětVymazat
 14. jedno malé přirovnání když kohokoliv z vás budou kamenovat tak jim za to budete děkovat a ještě o to víc je milovat a posílat lásku než vás ukamenují ??? což není žádný extrém viz z nedávné doby Norský střelec v této situaci nikomu nepomůže ještě víc milovat a posílat lásku ale adekvátně jednat a takovému člověku v tom zabránit ...žijeme v realitě takového dění tak se máme naučit i realisticky jednat to milování s láskou pak přijde samo sebou lidé si myslí že tuto realitu přeskočí nebo že ji někdo za nás vyřeší ...tak to je velký omyl!

  OdpovědětVymazat
 15. ještě připomenu současnou situaci ve Varnsdorfu taky vysíláte lásku nepřízpusobivým občanům ??? jestli ano tak jak to že jsou stále stejní nebo spíš naopak si ještě více dovolují tak si myslím že něco není v pořádku s tím milováním s láskou že to není to pravé ořechové

  OdpovědětVymazat
 16. Vážení a milí, chápu vaše rozhořčení a pochybnosti, když uvažujete, kam až může jít láska a kde je ta hranice, kdy druhého ještě milovat. Ale láska je skutečně absolutní. Mnozí z vás vědí, že spousta věcí není vpořádku. Na druhou stranu jsou mnozí z nás, kteří špatný stav společnosti vnímají, stále v systémovém zajetí Matrixu, jelikož sice vidí zlo, ale myšlenkově jsou na Matrix beznadějně napojeni a tudíž nevědomí vůči "vyšší" realitě. Matrixu tolik nevadí, že jsme naštvaní, rozhořčení, zoufalí - to je jen součást jeho programu a počítá s tím a velice se mu to hodí do jeho manipulace, protože nás tím odděluje od skutečné reality. Myslíme si jak svými protesty, nenávistí, mstou jsme proti systému, ale ve skutečnosti je program Matrixu na tomto postaven a využívá nás a žije z našich obav, strachu a nespokojenosti.

  Jsou tu zmíněny Hovory s Bohem. Pěkné knížky, které jsem přímo hltal v letech, kdy u nás vyšly 1998-1999. Dočkal jsem se v nich i pasáží o mimozemských civilizacích, kde autor (vlastně Bůh) říká, že vyspělá bytost z jiné civilizace, když ji někdo z nižších (nevědomých) bytostí chce okrást, tak mu "svůj" majetek odevzdá, protože ví, že si může cokoliv vytvořit znovu, že všeho je dostatek, že nemá smysl se s nevědomým hádat a přít. A když chce tato "nižší a nevědomá" bytost připravit vědomou bytost o život, tak tato bytost s napojením na vyšší dimenze a na Zdroj ( Boha ) raději odevzdá svůj život nevědomému útočníkovi, než by sama v sebeobraně zabila, protože ví, že její tělo je jen krátkodobá, pomíjivá schránka nekonečného bytí a že zase dostane novou a nemá smysl si zhoršovat karmu zabitím.

  Asi si myslíte, že takový postoj k životu je na Zemi nereálný, ale my opravdu, díky Matrixu, nežijeme v realitě, ale v iluzi. Pokud tuto iluzi odmítneme, napojení na Matrix přestane fungovat! Bohužel to nelze jinak, než přes absolutní lásku.
  Ota

  OdpovědětVymazat
 17. To 23.56 :
  Nesledovala som ako to "prebiehalo" vo Varnsdorfe, k tomu nevravím nič ale toto poviem :

  Pracovala som 3 roky na obecnom úrade. Mali sme v dedine 11 percent Rómov. Keď začali chodiť s prosbami napr.
  ... napísali by ste mi žiadosť o rozvod,
  ....muža chytili bez občianky, zavolajte mi tam a vysvetlite,
  ... chlapec sa nevrátil po opušťáku k útvaru a prišli pre neho policajti,
  robila som čo som mohla.
  Založila som charitnú zberňu, usporiadala akcie pre decká. Na prvom Mikuláši sme dávali darčeky, dav ma zatlačil k múru, a ktosi Mikulášovi nasprejoval do očí. Nie v prvej línii neboli rómske deti...

  Už dávno tam nepracujem, no dodnes ma naši bratri Rómovia zdravia.

  Tak ja poviem, že Láska je to pravé orechové.

  Bo

  OdpovědětVymazat
 18. opravdu moc hezky napsané a hlavně poučné !

  OdpovědětVymazat
 19. Mne by jen zajímalo, jak poznat "přizpůsobivé" od "nepřizpůsobivých". Jsme "přizpůsobiví" ? Vůči čemu? Pokud jsme v Matrixu, chci patřit mezi "nepřizpůsobivé":-))

  Zdravím, Bo. Nibiru-N.

  OdpovědětVymazat
 20. A co je podle vás nemoc...úraz.....nehoda ...???

  OdpovědětVymazat
 21. Fajn, je sice krásné posílat lásku,ale například když máte dítě a pečujete o něj,vychováváte, ale ono se vám začne vztekat a tlouct do vás, něco si vymáhat, tak mu také dáte přes zadek, dáte mu hranice, co se smí a co ne. Nevím, jestli by jsme něčeho dosáhli, kdyby jsme si nechali všechno líbit. Máme něco udělat - jako v tomhle případě. Ten kdo stále promíjí a čeká, až se samo uklidní,až z toho vyroste dopadne tak jak je to dnes kolem nás. Hrubá mládež- i starší lidé- kteří neví co je správné a co ne a dovolují si všechno, protože jim to bylo umožněno když byly jako děti. A tohle rodič dělá s láskou a to je ta pravá láska.

  OdpovědětVymazat
 22. Píše se tu stále, že nám pomáhají všelijací plejáďané a další světelné skupiny, a vypadá to, že vše za nás udělají. Mám z toho takový pocit. Ale to tak není, to my jsme ti, co je volají, co žádají, my to máme v myslích a je na nás jak se rozvíjíme a co proto děláme. Naše schopnosti můžeme získat jen svým rozvojem a oni nám jen pomáhají. Žádáme o informace oni nám jen ukáží cestu, ale je na nás co s tím uděláme. Já to takhle dělám, pracuji každý den, vlastně tak žiji, stále přeprogramovávám. A stále se přesvědčuji, že to tak funguje.

  OdpovědětVymazat
 23. Vážení, mám pocit, že tu dochádza k vážnemu neporozumeniu problematike.

  Ak mám dieťa, ktoré sa nevie vpratať do kože, tak mu dám na zadok, ako tu už bolo napísané. Znamená to, že ho nemám rád? Nie. Robím to pre jeho aj pre svoje dobro, pretože keby som ho nechal robiť si čo sa mu zachce, tak by mi naozaj začalo skákať po hlave, a nielen mne.

  Čo sa tzv. samozvaných "elít" týka, je nutné im dať poriadne po prstoch a zabrániť im v robení toho, čo robia. Toto bezpochyby. Rozdiel nastáva nie v tom, čo urobíme, ale v tom, čo nás k tomu bude viesť. Môžeme to urobiť z lásky k nim a z lásky k nám, alebo to môžeme urobiť z pomsty za všetky tie veci, ktoré urobili. Čiže navonok rovnaké veci môžu byť v konečnom dôsledku úplne odlišné. Toto si, prosím vás, uvedomme.

  A ak niekto hovorí, že by sme im mali odpustiť a nechať ich tak, tak nie. Tým by sme sa nepoučili ani my, ani oni. Tým by sme nemali radi ani seba, ani ich. Oni nevedia, že sú nespratní, rovnako ako to nevedia malé deti. Takže im to musíme ukázať, dať im po prstoch, ako som povedal, a vymedziť im jasne mantinely. Napríklad im odobrať všetky výhody a výsady, ktoré teraz majú a zavrieť ich do väzenia, v ktorom sa budú musieť starať sami o seba. Nie že zase budeme na nich doplácať. Žiadne drastické tresty, to nie. Zamedzenie im v tom, čo robia a ukázanie im na ich vlastnej koži čo ich postihne, keď sa nebudú vedieť vpratať do kože.

  OdpovědětVymazat
 24. Ešte dodatok k môjmu predchádzajúcemu komentáru. Bordel na Zemi si budeme musieť upratať sami. To za nás nikto neurobí. ;-)

  OdpovědětVymazat
 25. S navýšením lásky v nás, v každom jednotlivcovi, s navýšením vibrácií môže ZEM a my s ňou urobiť ten "kvantový", ktorý preskočí aj nepreskočiteľné, nech sa nám to zdá akokoľvek nemožné !

  BO :-) "Lúbim, teda som."
  / prepáčte mi prosím p. Descartes/

  OdpovědětVymazat
 26. 19.září 10:24 ano odebrat jim veškeré výhody a výsady aby se začali starat sami o sebe to je řešení .... BO a dítě když se narodí také neudělá skok do dospělosti ,,navýšením vibrací" nemůžeme nic přeskakovat

  OdpovědětVymazat
 27. To 10.24 :
  Ony tie deti "vibračne navýšené" sa už dlhodobo rodia. Čo myslíš, majú či nemajú vplyv na ostatné decká ?
  Skok do dospelosti ? jasné že udělá.
  Nie telesne, ale máme okolo seba mrňousy, čo sú múdrejšie ako my dospeláci. Nehovoriac o explózíi géniov, talentov čo tu prichádzajú.
  Bo

  OdpovědětVymazat
 28. všechny děti které se rodily i dřív byly na navýšené vibraci ale postupem růstu v pozemských podmínkách se tato vibrace potlačovala až skoro zakrněla je to vliv doby dnešní doba se těmto věcem začíná víc věnovat proto to i tak vnímáme toto všechno co je v dnešních dětech bylo i v nás jen se na to nebral zřetel naopak se takové vlastnosti vlohy potlačovali a bralo se to jako ty si vymýšlíš nic takového není a jsi hloupé dítě když tomu věříš tak co se stalo s takovýmy dětmy dnes dospělýmy že to v sobě potlačily a umlčely a teď to znova vytahují na světlo v dospělosti ...a vím že každý začátečník v čemkoliv to má vždycky náročnější už protože na to má a ti další co se rodí mají svým způsobem cestu již přichystanou takto je třeba tomu rozumět ...děti které se teď rodí v tom jen již pokračují ony to nezačaly a také se tento proces nevytvořil sám od sebe začaly ho dospělí kteří žijí tak k tomu přistupuji já a nechávám to na zvážení jedinců a může si to každý přebrat jak chce

  OdpovědětVymazat
 29. 12:13 :-) páni to je dlhá veta ! Nemáš obavu, že ti nebude porozumené ?
  Čiarka a bodka patria ku jazyku.
  Bo

  OdpovědětVymazat
 30. Bez čárek, ale má to hlavu a patu. Bo, mám pocit, že se něčeho bojíte nebo nemáte dobře zpracované a proto chcete přeskakovat. Znám, to taky bych nepříjemné věci chtěla vyřešit jinak nebo přeskočit, či aby to za mě udělal někdo jiný, ale bohužel, provázejí člověka tak dlouho, dokud nezmění postoj nebo pohled na danou situaci. Tím se duševně rozvíjí, ale to víte.

  OdpovědětVymazat
 31. Anonymnej 26. září 20:03 :

  Preskok - www.Penta Blue.

  Bo

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.