11. března 2011

David Wilcock rozmlouvá s Benjaminem Fulfordem: Blíží se restrukturace finančního systému

Díky panu Kopeckému za následující článek. (Na můj vkus je tam "příliš mnoho informací", ale poselství vyznívá velmi nadějně ... to velice potřebujeme.)

Fulford rozmlouvá s Wilcockem (1.): Zuří válka, čeká se na prohlášení
11.03.2011

Dobrý den, jmenuji se David Wilcock. Posloucháte další Divine Cosmos audio blog. Mám velkou radost, že dnes uslyšíte tento rozhovor, který jsem připravil s Benjaminem Fulfordem. Nacházíme se nyní v bodě v historii, kdy jedna z hlavních vůdcovských skupin je konečně na pokraji zhroucení.

Jde o skupinu Rockefellerů, kteří, jak už jsem dříve psal, původně pochází z Ameriky jakožto výsledek evropské skupiny nebo-li skupiny Rothschildů, kteří byli obohaceni o schopnost produkce ropy a souvisejícího profitu.

Rothschildové si nikdy nedokázali představit rozsah profitů, které z ropného průmyslu budou získávat a ani fakt, že jejich vlastní „spojenci“ by se proti nim obrátili a stali se oddělenou skupinou, která proti nim bude dosti zlomyslně bojovat, jen aby získali moc a nadvládu.

Velice bych doporučoval jakožto podklad k tomu, co se tu dozvíte od Fulforda, přečíst si moji knihu, kterou jsem zveřejnil zadarmo online a jejíž název je „Disclosure Endgame“. Mám na programu spoustu věcí a moc se omlouvám, že jsem ještě nebyl schopen dodělat úplný závěr této knihy.

Nyní se v neuvěřitelné rychlosti odkrývá ohromné množství událostí.

Benjamin Fulford je bývalý redaktor časopisu Forbes. Již před několika lety se dal slyšet, že byl kontaktován členy Iluminátů.

Krátce poté ho zkontaktovali i členové asijského tajného společenství, které bylo obnoveno po dlouhé době nečinnosti, aby pomohlo bojovat proti „metle světa“, která se nyní stala tak očividnou i pro ty nejneutrálnější z ostatních států světa.

Tato Asijská tajná společnost si říká „The Red and The Green“, a po rozhovoru s Fulfordem je jasné, že od té doby se mu opravdu rozšířilo množství kontaktů a nespolupracoval už jen s členy The Red and The Green, ale vytvořil velké společenství, které nyní nazývá „The Black Dragon Society“ („Společenství černého draka“).

Pokud si pročtete jeho webové stránky, jako jsem to udělal já, určitě budete mít spoustu otázek. A před tímto rozhovorem mi Benjamin většinu těchto otázek zodpověděl.

Tento rozhovor se odehrál jen asi den či dva před zemětřesením na Haiti. Hned jak se to stalo, bylo nejasné, co to zemětřesení bylo zač, když mělo tak ohromnou sílu a bylo tak ničivé.

Pamatuji si, jak jsem četl článek od Christophera Storyho, že probíhalo několik transakcí mezi Haiti a oblastí Jižní Ameriky. A ono se nakonec zdá, že to souvisí s tím, co se stalo.

Jen ve zkratce: zdá se, že to, s čím se tady potýkáme jsou podle prohlášení několika informátorů malá zápalná zařízení – jaderná zařízení, která tam byla ve skutečnosti poslána a zavrtána do Země, aby se docílilo zemětřesení v seismických zlomech kolem Haiti.

Díkybohu, to co bylo plánované mělo být mnohem, mnohem horší, než co se ve skutečnosti stalo. Spousta z nich totiž nedetonovala. Toto pochází ze zdrojů Benjamina Fulforda, jak mi po rozhovoru řekl.

Proč by vlastně někdo chtěl toto udělat? Zní to naprosto děsivě a příšerně a nedává to žádný smysl.

Jde o velice nepříjemné téma, ale rozhodující je, pokud si vezmete takovéto společenství – jediné co znají je světová moc, nadvláda a ovládání.

Už jsou na posledním tažení; jsou postřelení a na útěku, krvácí. Snaží se nyní o zachování své vlastní existence. Takže způsobením něčeho takového se snaží všem ostatním na světě říct:
„Pokud se nás bude snažit zničit, vezmeme sebou velké množství lidí. Uděláme to velmi, velmi bolestivé.“

Fulford už v minulosti řekl, vlastně to říká asi i v našem rozhovoru, že se odehraje zase něco podobného 9/11.
Odehrály se nejrůznější události a Benjamin a já o nich budeme diskutovat v tomto rozhovoru. Tyto události jsou ve svém významu hluboké a opravdu to podtrhuje fakt, že už těchto lidí mají všichni plné zuby. Mají plné zuby jejich her a lží. Mezinárodní společnost zasahuje rázně proti , aby k tomu docházelo.

Další velkou část, kterou potřebujete znát než začneme se samým rozhovorem je práce Christophera Storyho. Fulford ho zmínil v jednom ze svých nedávných spisů. Konkrétně jde o článek, který Story napsal 7.ledna ohledně „Operace Stillpoint“. O co jde?

„Operace Stillpoint“ byla něco, co Story odhalil při svém investigativním novinářském výzkumu a při práci s Leo Wantou.

Věděl jsem o Leo Wantovi už když o něm mluvil Sherman Skolnick. Myslím, že to bylo na konci 90.let. Zmiňoval jsem to dokonce ve svém článku „The Changing of the Guard: Corporate Media Whistleblower Speaks.“ („Výměna stráže: promluva informátora korporačních médií“)

To, že jsme začali počítat s Wantou, opravdu změnilo celá pravidla hry. Vystoupil před lidi a snažil se je nalomit na myšlenku, aby se oddělil Federální rezervní systém (dále jen Fed) tím, že se všichni ocitnou na amerických státních pokladních poukázkách vytisknutých Státní finanční správou US v souladu s Ústavou.
Ale řekl, že opravdovým řešením je eliminování bankovního systému.

Musíte si uvědomit, že je to „zabalené“ jako úžasná věc, ale mohlo by se stát, že by společenství Rokefellerů získalo totální kontrolu nad ekonomikou.

Připomínám tedy, že je toho hodně, o čem budeme s Benjaminem hovořit a velmi zajímavá je část, kdy nám Christopher Story odhalil informace, že konkrétně tento plán existoval.

Součástí tohoto plánu bylo samozřejmě zničit veškerou konkurenci a nakonec absolutní moc společenství Rockefellerů nad ekonomikou a to vše zabalené do něčeho na co bychom jen řekli: „Hmm, to se mi opravdu líbí!“

Podíl na tom, proč by toto chtěli udělat, má fakt, že mezi členy řídícího orgánu Fedu jsou jak Rockefellerové tak Rothschildi. Pokud ji tedy řídí vaši nepřátelé, nemůžete ji ovládat tak, jak byste potřebovali. Zákonitě byste se ji tedy snažili sesadit.

To je zřejmě jeden z důvodů, proč vidíme Fox News čím dál častěji vystupovat s různými typy propagandy proti Fedu.

Já si myslím, že by měl být Fed sesazen. A jedna z věcí, kterou z našeho rozhovoru uslyšíte je to, jak moc je důležité, aby k tomu došlo.

Vyjasněme si však fakt, že cokoli by ji mělo nahradit by nemělo vytlačit existující bankovní systém do té míry, kde by peníze lidí pořád měly mít právo na konkurenční prostředí, tzn.vyberete si, jakou banku chcete a některé banky budou řízeny odlišnými způsoby. Nejde o situaci, kdy bychom chtěli, aby za nás banky řídila vláda.

Možná bude potřeba určitá stabilizace, ale rozhodně nemusí jít o dlouhodobou záležitost. Nepodporoval bych myšlenku, kdy by banku úplně převzala vláda – to je myslím strašné.

Nicméně, stalo se to, že Obama podepsal v druhé polovině minulého roku „Výkonný Řád“ z čehož se všechny konspirační webové stránky mohly zbláznit.

Podle Christophera Storyho byl jediný důvod, proč k podepsání došlo to, že INTERPOL (Mezinárodní Kriminální Policejní Organizace) by vlastně mohl fungovat v USA, aniž by na něj platily soudní pravomoci USA – tady jde o suspenzi Habeas Corpus. To je velice významná událost, která se naposledy odehrála v období Civilní války.

Způsobilo to, že INTERPOL mohl přijít do této země a fakticky zatknout spiklence spolku Rockefellerů, kteří byli ve velké míře zapleteni do, jak to INTERPOL nazývá, „ekonomického terorismu“.

To je také výsledkem 47-bilión-dolarové záruky, která byla vystavena proti Státní finanční správě US a Fedu, mezinárodním společenstvím, konkrétně pod vedením Číny.

Uslyšíte nás mluvit o tom, že se o mnohých centrálních bankách zjistilo, že spíše než zlato vlastní wolfram. Jde o to, že wolfram je uvnitř a zvenku je galvanicky pozlacený. Wolfram stojí jen okolo 20 dolarů za kilogram. Jde tedy o způsob, jak vytvořit spoustu falešných peněz naprosto z ničeho.

Nejedná se o situaci, která jen tak zmizí. Vlastně jediný zdroj, který do tohoto opravdu mohl nahlédnout a ještě o tom nemluvil byl „The Voice of the White House“ („Hlas Bílého Domu“) na www.TBRNews.org . Po naší konverzaci s Benjaminem jsem na tyto stránky šel a opravdu tam byl celý článek věnovaný jenom tomuto tématu.

„The Voice of the White House“ měl potvrzeno od vlastního zdroje, že spousta zlata ve světových centrálních bankách je ve skutečnosti pozlacený wolfram. On si myslí, že to udělala Čína a že USA za těmito padělky nestojí.

Jde jen o jeho názor a já s ním nesouhlasím. Existuje spousta dalších důkazů, že to bylo provedeno lidmi v USA. To mi potvrdili i informátoři, se kterými jsem osobně mluvil.

Musíte tedy chápat, že tu máme několik zdrojů, včetně „The Voice of the White House“ – ti všichni, říkají to samé. Všichni tvrdí, že tato záležitost wolframu a zlata je pravda.

Rozebíráme s Benjamin téma UFO jen na konci. Jednou z významných věcí, které se staly, bylo, že jsme navázali kontakt s novým svědkem, který si zvolil jméno „Hans Solo“ a tento člověk dokonce pracoval pro Air Force Space Command (Velitelství Amerických vzdušných sil).

Jde prý o skupinu v USA, která pracuje se stargate technologií, kterou také nazývají „portálová technologie“. Odtud pak cestují do nejrůznějších lodí, které jsou daleko mimo Sluneční soustavu. Tam pak provádí různé aktivity.

Tento konkrétní svědek se podílel na těžbě specifické sloučeniny s názvem „Element 115“. Během interview nám řekl, že má Galaxie na vzdálených koncích odlišné typy energetických polí, která jsou mnohem silnější než ta, kolem kterých jsme nyní v naší Sluneční soustavě.

Díky těmto opravdu silným energetickým polím, na planetách v těch oblastech budou ložiska minerálů. Především na hvězdě Equuleus v konstelaci Herkula, které jsou energeticky velmi nabité a které obsahují Element 115, který se dá těžit.

Nevíme, jestli je to pravda. Nemáme žádné důkazy, jelikož Element 115 je technicky stabilní prvek, což znamená, že by se mohl vyskytovat ve volné přírodě. Ne však u nás na Zemi. Nejsme schopni ho vytvořit ani ve vysokonapěťových urychlovačích částic, protože se jedná o ohromnou hustotu.

Pokud bychom však měli planetu, která spadá pod úplně jiné energetické podmínky než jaké jsou u nás na Zemi, pak by to možná bylo možné. Nevíme, zda-li je to pravda, ale to nám řekl.

Tato informace se velmi pěkně shodovala v určitých věcech s tím, co Fulford vystavil na svém blogu, že jedna ze skupin, která ho nyní zkontaktovala v tomto větším Společenství Černého Draka, byl představitel velitelství Amerických vzdušných sil, který jel do Japonska a řekl mu, že jsou připraveni spolupracovat.

Myslí si, že k pádu Rockefellerů dojde brzy. Nechtějí s tím mít nic společného;chtějí být samostatné společenství a pomáhat světu.

Tvrdí, že mají různé vesmírné lodi a portálovou technologii a až nastane ten pravý čas, jsou připraveni vše odhalit.

„Hans Solo“ také řekl, že bychom někdy během letošního roku měli být svědky odhalení, jelikož jde o plán, nad kterým ti na Zemi nemají kontrolu.

Je to velice fascinující interview, nemůžeme však ohrozit jeho pravou identitu.

Snažil jsem se od Benjamina dostat více informací o tom, co mu řeklo Velitelství vzdušných sil. A budete si moci všimnout, že je velice vyhýbavý. Nesnažím se ho tady však nijak napadat. Je docela možné, že o věcech, které mu byly sděleny, přísahal mlčet, což by vysvětlovalo, proč byl tak zdráhavý o čemkoli se mnou mluvit.

Ale upřímně věřím tomu, že všechny věci, o kterých budeme s Fulfordem diskutovat povedou k odhalení. Rockefellerové jsou očividně tou hlavní skupinou proti odhalení pravdy o přítomnosti mimozemských bytostí.
To tedy znamená, že pokud budou poraženi, což se zdá, že se děje, když teď Obama podepsal Výkonný Řád…

V USA operuje INTERPOL, který zároveň zadržuje transakce Fedu, dalo by se říct doslova se zbraní u hlavy na obou stranách, aby zajistili, že všechny transakce projdou. Toto svržení je mnohem více sofistikované, než jaké jste mohli pozorovat kdykoli před tím.

Haiti mělo být hlavní zastávkou ohromného množství peněz, které měly být poslány do kapes Rockefellerů v Jižní Americe a než se odehrála tato transakce, došlo k zemětřesení. A mám teď na mysli, že se to stalo opravdu těsně před tím.

Podle posledních Fulfordových příspěvků, o kterých v rozhovoru nemluvíme, je tímto mezinárodní společenství velice rozhořčeno. Jsou velmi naštvaní a můžeme očekávat, že se situace rozhodně ještě víc rozostří.

Připomínám tedy, že tady jde o válku. Je to tak trochu jako fotbalová hra, po které má být uděláno velké prohlášení. Nevím, kdy k tomuto prohlášení dojde. Nikdo to nedokáže s určitostí říct. Je to válka.

Budeme také asi moci pozorovat ekonomické nepokoje jakmile budou tito lidé sesazeni. Dojde k rozvratům. O tom jsme s Fulfordem také diskutovali.

Mám ještě jeden zdroj o kterém jsem při rozhovoru nemluvil, a který mi řekl předběžné datum, kdy by se věci měly opravdu začít rozpadat. Jde o březen. My ale s jistotou nevíme.

Takové odhalení není jen tak něco, co se dá zapsat do kalendáře a říct: „Udělejme to v ten a ten den.“ Vím, že jsou provokatéři, kteří se snažili tvrdit: „No, řekli jste, že se to má stát tehdy a tehdy a nic se nedělo. Řekli jste, že se to mělo stát ke konci roku a nestalo.“

Doposud jsem pouze předával informace, které jsem slyšel od spolehlivých informátorů. Dostává se mi také intuitivních informací, které mi však nedávají žádný přesný časový rozvrh, ale jasně mi naznačily, že se to stane a to spíš dříve než-li později.

Zvu vás tedy, abyste si užili tuto diskuzi s Benjaminem Fulfordem. Pojednává to opravdu o fotbalové hře finanční a světové moci, která se odehrává v zákulisí, projdeme hru po hře a budeme se snažit vyřešit, kdy se celá tato věc pravděpodobně rozpadne.

Výsledkem pak bude lepší, prosperující svět.

Finanční systém bude restrukturalizován tak, aby to bylo výhodné pro lidstvo. Budete pak svědky odhalení mnoha úžasných pravd, které nám byly tak dlouho zamlčovány. Blíží se k nám opravdu ohromná událost!

3 komentáře:

 1. Jen pro upřesnění, na zmíněném zdroji (novadoba) je uvedeno datum leden 2010. Takže ten zmíněný březen měl být asi březen 2010.

  OdpovědětVymazat
 2. Potrvzuji, jedná se o přes rok starý článek...
  pro kontrolu si sami můžete najít archiv na novadoba.estranky.cz z 29. 1. 2010

  OdpovědětVymazat
 3. Registruji v posledních několika letech nebývalou angažovanost Norska ve záležitostech NWO. Téměř nikde se o tom nepíše, ale připadá mi, že hraje jakéhosi "Trojského koně". Vždyť se vehemntně podílí i na chystaném napadení Lybie. Bylo by docela přínosné, kdyby někdo o aktivitách Norska v plánech NWO věděl více, a dal sem na OrgoNet něco zajímavého.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.