9. března 2011

Výzva Odborového svazu policie


Výzva zaslepenému lidu !!

 
Převzato ze stránek NOS PČR (Nezávislý odborový svaz Policie ČR)

Lide Český!

Vážení spoluobčané. po volbách v roce 2010 jsme se všichni svou vlastní nerozvážností a neodpovědností dostali do situace, která je zásadním mezníkem v utváření tohoto státu.
 
Nacházíme se v době kdy se k moci dostali lidé, kterým je cizí slušnost, solidarita, lidskost. Z větší části jsou u moci stále lidé, kteří se 21 let podílejí, větší či menší měrou, na rozkrádání státu a kteří po rozkradení - převedení majetku v podobě pozemků, bank, podniků, nyní připravují půdu pro vyvedení miliard z průběžného důchodového systému do rukou soukromých penzijních fondů.
 
Zástěrkou pro tuto demontáž sociálního a solidárního systému je údajná reforma veřejných financí a obrovský dluh státu.
 
Občané, mnozí z Vás volili tyto staronové tváře, protože jste chtěli být odpovědní a zabránit „řecké cestě“.
Tím, že jste zvolili tyto reprezentanty arogance moci jste právě posunuli náš stát blíže propasti.
Ano, mnozí namítnete, že stát nemá peníze, proto je nutné škrtat, a reformovat. To je neustále dokola opakovaná věta našich politiků. Mnoho z Vás jsou uvědomělí příznivci vlády odpovědnosti, jak o sobě tato vláda ráda prohlašuje. Mnoho z Vás v této vládě vidí spasitele a jste natolik důvěřiví, že Vás nelze přesvědčit o opaku, tedy o tom, že této vládě nejde tolik o naplnění státního rozpočtu, ale naopak, jde jim o vyvedení miliardových částek ze státního rozpočtu do nově vznikajících penzijních fondů!!!
 
Jde jim o celkovou přeměnu sociálního státu ve stát, kde bude minimální sociální systém.
 
Pro banky jsou penzijní fondy obrovským bussinesem. Starobní penze jsou pro ně jistým a bez rizikovým podnikem s miliardovými zisky.
 
Pojištění bude povinné, ale pokud plátce zemře, nebude jeho naspořená částka předmětem dědictví, ta propadne fondu.
 
Jak výhodné, že. Ten kdo bude spořit na důchod, bude muset spořit alespoň 3000 až 4000 měsíčně, aby měl ve stáří dostatečně vysokou částku na vyplácení penze. Systém nebude průběžný, proto je na místě otázka, proč by naspořená částka měla zůstat fondu? Kolik nyní přispívá každý z Vás do průběžného důchodového fondu? Jakou částku měsíčně má strženu? Zamyslel se někdo nad tím jaké by byly penze, pokud i do tohoto průběžného důchodového systému bychom měsíčně vkládali 3000 až 4000,-Kč?
 
Občané, ve své naivitě, tak jako již mnohokrát v minulosti, podporujete tunel pod vládní taktovkou.
 
V minulosti Vás pan Klaus lehce zmanipuloval a přesvědčil, jak je dobré privatizovat a hlavně rychle privatizovat. Privatizovalo se rychle bez zákonů a norem. Přesvědčil Vás jak je soukromník lepší hospodář než stát a proto je potřeba co nejvíce majetku převést do soukromých rukou. Sami jste se přesvědčili, že měl pravdu, pan Klaus.
Soukromník je lepší hospodář pro sebe, pro sebe co největší zisk a za každou cenu a daně státu, ty počkají.
 
Pan Klaus Vám před 20 lety naordinoval utahování opasků. Položil jste si někdo otázku, proč my, když jsme si utahovali opasky, jsme před prázdnou kasou jako Řekové, kteří doslova a do písmene hýřili.
 
Kde jsou ty peníze, které jsme my prostí lidé spořili? Ano spořili. My prostí lidé jsme spořili. Nevěříte? Tak pro názornost podávám několik příkladů. V SRN jsou zavedeny poplatky u lékaře, ale podle příjmů. U nás jsou také poplatky za lékaře pro všechny i pro miliardáře 30 Kč – jasný princip solidarity chudých s bohatým, přece nebudeme trestat schopného člověka, že umí vydělat, oblíbený slogan našich asociálů. V SRN jsou poplatky dány procentuálně 1,5 procenta z příjmu.. Tedy, kdo má vysoký plat dá více, kdo má malý plat dá méně princip solidarity bohatých s chudými. V Kanadě pokud potřebuje podnikatel půjčku,auto na leasing, dostane půjčku jakou potřebuje, ale. Ale pokud doloží příjem po zdanění, tedy dobrozdání od daňového úřadu, že odvedl daně z toho a toho příjmu. V ĆR jsou podnikatelé našimi politiky předkládáni div ne za chudáky, oni mají malé příjmy, nikomu z těch našich zachránců rozpočtu není divné, že z platu 20 000 i 30 000,-Kč asi není možné mít dvě tři auta , každé v hodnotě přes milión a dům za několik miliónů .Tito lidé nás potom nabádají jak se musí šetřit, jak musíme makat.
 
V ČR je dodnes minimální mzda okolo 8000,- Kč a většina lidí, zejména v dělnických profesích pracuje za tuto mzdu, maximálně 15 000,-Kč. V SRN se mzda pohybuje okolo 2000 Euro.
Český policista ve výkonu, na ulici, má plat cca 20 000,-Kč hrubého až 30 000,-Kč, podle délky odsloužených let a zařazení. Policista v SRN má plat 27000,-Euro i více, rovněž podle délky služby a zařazení. V SRN má německý policista po 7 letech služby udělenu definitivu a pokud by byl třeba o holi, tak bude sloužit třeba ve skladu a za plat, který dovršil. Plat mu není snížen z důvodu přeřazení. Policista v SRN platí daně pouze z ¼ platu a je pod penzí (rentou).
Český policista platí daně z celého platu jako každý jiný poctivý občan. Pokud se mu stane nějaký úraz, pro který nemůže vykonávat nadále profesi ve svém zařazení je možná přeřazen, ale není na to nárok na jiné zařazení, třeba vrátného, ovšem plat mu nezůstane a pobírá plat dle nového platového zařazení . Pokud má odslouženo alespoň 15 let má nárok na rentu ve výši 20 procent, to mohou být také i celé 4000,-Kč.
V SRN se po žádných volbách do policistů nikdo nenaváží. V České republice běžně. V SRN udělali po sjednocení Německa důkladné prověrky na příslušnost u STASI a zejména na aktivitu u STASI. Po těchto prověrkách byla udělána tečka. Kdo byl převzat do sboru je plnohodnotným příslušníkem policie. V České republice jsou policisté politickou garniturou neustále politizováni a zneužíváni k politickým hrám.
 
V minulosti byla policie paralyzována do doby, než byly vytunelovány podniky a banky. Neustále zde byla policie občanům předhazována jako organizace plná estébáků. Nyní byla chemikem Kalouskem policie paralyzována , tak, že Kalousek policii snížil drasticky rozpočet a John může jít se svým bojem proti korupci k ledu.
 
Ministr vnitra John a vládní garnitura občanům tohoto státu neustále předhazují nadhodnocené platy policistů a obrovské renty policistů.
Policisté jsou v očích občanů nepotřební vyžírkové s obrovskými a záviděni hodnými platy a rentami. Účel světí prostředky. Viník obrovského státního dluhu byl občanům dán.
Jsou to policisté, státní zaměstnanci a lékaři. Vše je připraveno a tunel se může začít realizovat. Za několik let se potom sdělí, že policie měla konat ale nekonala, nikdo nebude vědět, co kdo podepsal a kdo byl odpovědný. Prostě stejná slova a věty jaké padaly po zlodějské privatizaci. Nikdo nic neví, policie měla konat a všichni jsou pro, aby se postupovalo podle zásady padni komu padni.
 
Jenže vážení, to již bude pozdě, Ti hoši, Kalousek a spol., budou za vodou a na stáří budou rozhodně zajištění. Pan Kalousek, pokud Vám to vážení uvědomělí občané, spořílci, byl ministrem financí již ve vládě lidumila a dobře vychovaného chlapce Topolánka.
 
Již tehdy pan Kalousek nějakou část peněz z důchodového systému vyvedl, aby zakryl průšvih, který vznikl jeho úžasným rovným daněním a stanovením stropu plateb pro hodně bohaté.
 
Zase to zaplatili ti chudší. tak by se dalo pokračovat, ale stále bych opakoval to co bylo již mnohokrát vysloveno a dokázáno. Proto raději, vážení spoluobčané, dále se pouštějte do ostré kritiky těch vyžírků policistů, lékařů a státních zaměstnanců, protože oni si to zaslouží. Oni, na rozdíl od Vás, se berou za své platy a poukazují na pravé viníky státního dluhu (Kalouska, Nečase, Drobila,Topolánka a jiných) zatímco vy uvědoměle souhlasíte. Ne my Vám, ale Vy nám předhazujete, jaké máte malé platy.
 
Jenže vážení, my nemůžeme za to, koho jste si zvolili, a to i přes zkušenosti s vládnutím Klause Topolánka, Kalouska.
Máte co jste chtěli. To, že my nechceme být okrádáni, není příčinou Vašeho neštěstí a toho, že jste okrádáni Vy. My Vás neokrádáme.
 
Pokud se chcete opravdu zamyslet nad příčinami Vašeho a našeho neštěstí, zamyslete se jestli ti lidé, které jste navolili, hájí opravdu Vaše zájmy a zájmy státu. V případě pana Kalouska, Nečase, Drábka a Johna o tom vážně pochybuji.
Přeji všem hezký den a trochu toho zamyšlení jestli již náhodou nenastal čas pro výlet do matičky Prahy vykopat ty vrahy státního rozpočtu, svobody a demokracie. Ono by se také mohlo stát, že se za pár let budou někteří hodně rýpaví občané dotazovat, co dělala policie, když se tunelovalo.
 
 Pro ty občany jedna důležitá informace – nyní, my policisté, poukazujeme na nezákonnosti a na ty kteří je páchají, sdělujeme Vám naše poznatky a informace k čemu poslouží reforma veřejných financí a kdo Vás okrádá.
 
To, že jste lhostejní, věříte nepravdám a raději jdete proti své vlastní polici, je již jen Váš problém a je to otázka vašeho svědomí.

10 komentářů:

 1. Vláda se nechová moc moudře, když si rozzlobila i policisty. Zajímavé- všichni vědí, že všechno, co je napsané ve výzvě NOS PČR, je pravdivé. Vláda ale setrvává v klidu a pokračuje ve svém destruktivním jednání, přes protesty občanů , odborů, nezávislých sdružení, levicových intelektuálů. Pod ochranu kterého mocného se uchýlí, až začne jít do tuhého?

  OdpovědětVymazat
 2. proč si všichni myslí že za to můžou politici... je to jenom divadlo. všichni význační politici jsou loutky "mafie". a náhodou klaus sice udělal dříve náký chyby ale např. v názorech ke světovému dění se mi zdá klausovo postoj snad nejlepší ze všech prezidentů .dan

  OdpovědětVymazat
 3. Je pozdě. Z téhle rybí polévky už nikdo nedokáže udělat zase rybu. Po první vlně bytové přivatizaci si Klaus s Kočárníkem a Ježkem zajistili voliče pravice na věky. Geniálním tahem se zbavili gigantického břemene kterým byl dosluhující bytový fond a jeho údržba a opravy. Jako bonus získali miliony kapitalistů tzv majitele realit. (bytů). A ti přece nemohu volit levici. Co kdyby jim ten majetek na který se tak nadřeli zase ta levice znárodnila. Tak co chcete. Kdo měl rozum, naučil se jazyk a zdrhnul dokud měl kam. Každý krok vlády zaplní dílek skládačky. Ještě jednu zbraňovou amnestii aby nás lůza nepostřílela, Klíčové sčítání ovcí je na spadnutí a zrušení peněžního oběživa bude zaklapnutím zámku. Ani smrt už nebude zadarmo a bez povolení.

  OdpovědětVymazat
 4. Možná by se mohli tito zamyslet taky při našem kárání, proč tomuto systému proti nám pomáhají. Policie tu především je proto aby nás chránila před zločinci a ne chránila zločince před námi.

  OdpovědětVymazat
 5. .....jen doufám, že jsem se příliš nenechal unést a "přizdisráči" nebude považováno za příliš vulgární slovo..)

  OdpovědětVymazat
 6. Nezbývá než souhlasit. Přesto, že jsem příznivcem pana Klause (jsem toho názoru, že lepšího prezidenta od dob Masaryka češi neměli) pod tento článek bych se podepsal. Ale jak z toho ven? Myslíte, že český člověk, tradičně vyčkávající, jak to dopadne, by byl schopen cokoliv činit, třeba na základě internetové diskuze, která přeroste v národní odpor, jako tomu bylo v Egyptě? Většina lidí ve své sociální bídě a nejistotě nechce přijít o to málo, co má (mizerně placenou práci) a tak by se muselo stát nevím co, aby se lidé vyburcovali. Dnes si nejsem jistý, že tím spouštěčem byla v roce 1989 smrt (fingovaná) studenta. Spíš byl celý proces převratu naplánován a řízen lidmi, kteří dělají manipuci se společností na profi úrovni. Takže v dnešní době by to muselo být něco fakt velkého.

  OdpovědětVymazat
 7. Sebeagresivnější smečka vlků neuloví velkou kořist bez vůdce,sebelépe vycvičená armáda je k ničemu bez dobrého velitele.Chybí tady "Žižka"!Zatím....

  OdpovědětVymazat
 8. Přidávám se ke komentáři č.6. Všechno přesně zapadá do sebe . Václav č. 1 zajistil právní kontinuitu a propustil zločince aby to zamaskoval. Na pokyn od východu a za vedení Čalfíka ho komunistický parlament jednohlasně schválil. Václav č. 2 zajistil spuštění privatizace po tmě. Pak se sešla skupina pachatelů, kteří upatlali pamflet zvaný "ústava". Pamatuji si, že mezi nimi byl osvědčený tvůrce totalitních ústav od Jičína. Ti zajistiliposlancům a senátorům beztrestnost až do smrti. Ti, kteří przní zákony jim nepodléhají. Ve státní správě nikdo není hmotně odpovědný za utrácení peněz. Na ministerstvu obrany nikdo o ničem neví. Státní rozpočet už nestačí oligarchům. Ten už mají rozdělený. Nyní vymisleli tunel na důchodovou reformu. To je nádherný a neustále se zvyšující zdroj financí. Strana VV, která se nečekaně a spíš omylem dostala do parlamentu a následně si nasadila chomout vládní strany si neuvědomila, že se dala do party nejzprofanovanějších slouhů oligarchie. Taká to odnesou. Všechna i ta nejmenovaná špína se může u nás provozovat, protože občané berou volby jako fotbal. 99% občanů je ve vleku sdělovacích prostředků, které slouží té chátře.
  Ahojky

  OdpovědětVymazat
 9. Mám dojem,že dnes již spousta lidí podlehla naprosté apatii protože začínají mít opět dosti problémů sami se sebou aby tak nějak s odřenýma ušima přežili.Já osobně bych mohl dělat práci policie "od štědrýho dne do vánoc".Protože když vidím jak jsou ty naši politici provázaný s těma největšíma lumpama,tak při nejbližším setkání bych je všechny postřílel.Nadávali jsme na komunisty,ale nikdy se tady nedělo to,co teď Co se týká kriminality.Aby se bál člověk i zdatný vyjít na ulici za bílého dne,že ho někdo zapíchne.Ale podle názoru našich zákonodárců nemůže být trest smrti,protože"i ten vrah má právo na život". Ale jeho oběť asi už ne.Nemám tolik času,abych vypisoval vše,co mě na dnešní době s...,a taky za svých 66let jsem cosi zažil.Ale takovou snůšku grázlů a šizuňků co máme ve vládě,to tady ještě nebylo.Komunisti by se museli stydět.To by bylo trestů smrti za rozkrádání národního majetku.Kati by měli asi moc přezčasů aby to všechno stačili.

  OdpovědětVymazat
 10. Ano, situace je neutěšená. Proto, obdělávejte svá políčka,své sady a starejte se, vyrábějte orgonit a nenechte se ovládat.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.