1. března 2011

Kdo je Kiesha Crowther, Little Grandmother?

Dneska mi přišel krásný příspěvek k otázce identity Little Grandmother, která stále některým nedá spát a stále dokola posílají  (nebo jedna osoba?) odkaz na pomlouvačný článek, který ignoruju. Využívám tedy této příležitosti, aby tato záležitost zde zazněla pokud možno naposledy. Řeknu svůj názor a pak už to nehodlám rozebírat.
Kiesha Crowther, Little Grandmother, která začala veřejně vystupovat v dubnu r. 2010, si získala srdce mnoha lidí. I moje. Její prosté vystupování působí tak mocné, že by zřejmě mohlo opravdu pohnout světem, a tak možná začala být vládcům světa nepohodlná. Proto proti ní rozpoutali pomlouvačnou kampaň stavěnou na faktu, že  ve svých začátcích o sobě hovořila jako o šamance Siouxů a Salishů. LG ve svém prohlášení z 26. 12. 2010 vše uvádí na pravou míru. Toto prohlášení , kterému nemám důvod nevěřit, si můžete přečíst česky zde: http://orgo-net.blogspot.com/2011/01/little-grandmother-oficialni-prohlaseni.htmlV současné době již Kiesha na svém webu i všech videích uvádí, že vystupuje pouze za sebe a za svůj Kmen mnoha barev a nezastupuje žádné domorodé kmeny. 

Podívejme se však blíže na vůdce kampaně, kterým je dr. Alvin Carroll, údajně zástupce "rozhořčených" indiánských kmenů.
Na jeho (mnou náhodně objeveném) anglickém fóru se nacházejí hlasy rozčilující se  nad Kieshou, ale i hlasy odhalující osobnost vůdce kampaně. Toto fórum najdete zde: http://www.indybay.org/newsitems/2011/01/11/18668858.php
A tam najdeme i odkaz na blog zabývající se podvody tohoto Al Carrolla, který byl před několika málo lety odhalen jako podvodník, falešný Indián a lhář vydávající se za zástupce Indiánů.  http://newagefraud.blogspot.com/2007/10/is-al-carroll-apache-or-fraud.html Vyplývá odtud, že jeho osoba je leccos, jen ne důvěryhodná.
Napsal prý například knihu o prodeji indiánských tradic, která však byla stažena z knihkupectví Amazon, protože tam přišli na to, že si na ni sám napsal a poslal všechny kladné recenze. 
Jeden z příspěvků fóra:
"I don't know anything about the woman mentioned in his articles but Al Carroll is not native. He is a fraud. He is Mexican and Irish. He is a self appointed in whatever he is doing. Only a real medicine man can decide who is a native fraud or not. Be careful of this person. Do a search for "Al Carroll fraud" and you will see many websites about this fraud."
Údajné reakce a prohlášení indiánských kmenů a zástupců různých rad si prý také píše sám. 
Jak víme, na Internetu je velice snadné zajistit si potřebné "názory lidí" na cokoli. Stačí si  příslušný názor poslat pod různými přezdívkami na své fórum, na mnohá fóra ... Takhle pracuje spousta desinformantů.
Věřím, že většina jím publikovaných "prohlášení Indiánů" vznikla právě takhle. Věřím, že tuto kampaň rozjel z podnětu a s podporou NWO, kterému Kiesha nutně musí být trnem v oku. 

V Česku je asi poměrně značná hustota příznivců Little Grandmother, sledovanost jejích videí je více než 10 tisíc, což je na tak malou jazykovou oblast hodně. Takže zřejmě stojí za to, aby diskreditační a desinformační kampaň prosákla až k nám. 
Pokud ti, co nemohou vnímat srdcem Kieshino poselství, raději živí svou mysl pomluvami, je to jejich volba a přeju jim vše dobré.
Indiáni jsou mi blízcí. V dětství byli mojí nejoblíbenější knížkou i návodem k žití Setonovi Dva divoši, a pořád jsou. I Indiánům přeju vše dobré.
Je málo věcí, které se tak dotkly mého srdce, jako slova Little Grandmother, a budu je nadále šířit.
Howgh.

Krásný příspěvek od čtenáře na toto téma:

Ahoj Orgo-nete!

Děkuji za další překlad Malé Babičky, který jsi dnes večer umístil.
Nedá mi to a sleduji i kritiky Keishy - naši Indiánskou stezku, kde se objevil také nový příspěvek s titulkem ZAMYŠLENÍ.
Nedalo mi to a také jsem se zamyslel a neuvědomil jsem si, že tak dlouhé komentáře nelze přidávat, tak jsem ho rozdělil
na dva. Uvidíme, zda je zveřejní. Ani nevím, zda mé myšlenky a zkušenosti mají nějakou cenu v tomto sporu a zda mu
věnovat čas a úsilí, ale stalo se :-). Boji s odpůrci Keishy však nechci věnovat moc času.

Dobrý večer, Indiánská stezko!  (Zamyšlení 1 a 2)

Vaše argumenty se zdají být sofistikované. Přesto nesouhlasím s vaším hlavním argumentem, že lze vykrádat indiánskou spiritualitu, stejně jako nelze vykrádat křesťanskou spiritualitu, či budhistickou spiritualitu. To, co je skutečně z božského principu, co je provázáno s podstatou světa a života, tak to je prostě v NÁS a nemůžeme si to ukrást a je to mimo materiální bohatství a mimo pomíjivosti života.

Takto by indiáni mohli zažalovat i studio Walt Disney za Pocahontas, Karla Maye za Vinnetoua, film Kevina Costnera - Tanec s vlky a mnohá další díla, že vykradli a zneužili indiánskou kulturu a její duchovní odkaz. Většina těchto děl však sloužila k pochopení a k přiblížení indiánské kultury, i když ledacos bylo zkresleno, většinou byly sympatie diváka na straně indiánů a podařilo se tím něco pozitivního o této civilizaci v širokém povědomí zachovat.

Osobně nepovažuji Keishu Crowther za svého duchovního vůdce, není pro mne kultem, který by měl být uctíván. Je pro mne jen hlasem mého vlastního srdce. Keisha říká to co cítím, co si přeji vyslovit a používá obyčejná, prostá slova a podporuje to mou domněnku, že základní pravdy a principy jsou jednoduché a srozumitelné každé bytosti.

Nemyslím si, že Keisha je jediná a vyvolená. Sám nevím, proč tolik lidí čekalo na její slova. Třeba až vysloví vše podstatné, odejde z veřejnosti někam do ústrání a bude se na ni pomalu zapomínat.

Když lidé hovoří, že je důležité její poselství a ne to, co se o ni říká, pak to neznamená zůstat ve lži. Člověk prostě cítí pravdu ve svém nitru a neví, co si má o kritice myslet a kolik je na té kritice pravdy, tak nechce poslouchat špatná slova o osobě, která ho oslovila dobrým poselstvím,
protože nemá možnost si ověřit pravdivost kritických slov.

Ježíš byl taky nepohodlný, protože se lidem snažil otevřít oči, aby lépe pochopili sebe i svět i své vlastní možnosti, ale ohrožovalo to lidi, kteří vládli a  těžili z nevědomosti lidí ve svůj prospěch. I Ježíši bylo vytýkáno, že nemá právo mluvit za Boha, že je to rouhání, že vede své učedníky do záhuby a slepé uličky. Spousta jeho slov a podobenství byla mnohdy nesrozumitelná, i když byla prostá a dodnes jsou zástupy profesionálních vykladačů jeho slov, kteří je stále vysvětlují...

Mám jednu silnou životní zkušenost. Kdysi, krátce po své maturitě, v roce 1984 jsem si chtěl udělat portrét Václava Havla. Podařilo se mi to. Nebyl to tak velký problém. Jediné s čím se člověk musel vypořádat, byl strach z moci a Státní bezpečnosti, z následků vstoupit na zakázaný terén. Havel byl pro mne člověk, který psal texty, myšlenky, které mne jaksi oslovovaly. Byly pro mne poselstvím člověka, u kterého ještě promlouvá svědomí a schopnost vidět věci takové jaké skutečně jsou.
Havel byl teprve necelý rok zpátky ze svého nejdelšího uvěznění. Lidé se mu vyhýbali a když ho uviděli přecházeli i na druhou stranu ulice, aby ho nemuseli pozdravit a aby si jich nevšimla StB, která Havla velice často sledovala. Moc tehdy dokázala Havla dokonale izolovat strachem a když na některé nefungoval strach, vytáhly se lži a pomluvy.

Asi po roce, co jsem navštílil Václava Havla, ke mně na udání agenta, který se pohyboval v Chartě 77 jako její člen, vtrhla StB a zabavili mi obrázky Havla. Asi 12 specialistů z StB na Chartu 77 mne zahrnulo těmito argumenty proti Václavu Havlovi :
1/ To co říká, nejsou jeho myšlenky, ale krade je jiným, kteří je vyslovili již mnohem dříve.
2/ Jde mu jen o peníze a osobní zisk.
3/ Mnohokrát v životě se zachoval neeticky a nemorálně.
4/ S ohledem na předchozí nemá morální právo mluvit o pravdě a spravedlnosti, či svobodě, protože jeho skutečné úmysly jsou špatné a zlé a ohrožují celou společnost.

Odolávat tlaku totalitní moci a jejich argumentům nebylo vůbec jednoduché a těžko se bránilo pomluvám, zvláště, když moc disponovala kontrolou nad všemi sdělovacími prostředky.
Havel však nebyl jediným nositelem nezávislých myšlenek, i když je dokázal dobře formulovat. Myšlenky nabývaly na síle, protože lidé je potřebovali a čekali na ně, i když společnost byla držena ve strachu. Lidé se ještě nějakou dobu cítili osobou Václava Havla ohroženi a bylo pro ně nebezpečné se kamarádit i s lidmi, kteří byli s Havlem v kontaktu. Touha po ideálech a myšlenkách však byla nakonec silnější než všechny pomluvy a všechny prostředky moci, které byly nakonec přemoženy kolektivním vědomím, že takhle už to dál nejde.

Pokud myšlenky a slova Malé Babičky nejdou od srdce a od Boha, jistě se rozplynou v zapomnění. Pokud však jdou od srdce a od Boha, mohou se stát nebezpečné pro mocné tohoto světa, kteří z bídy a korupce společnosti žijí a budou tím ohroženy jejich zisky a moc. Lidi, kteří se zastávají Keishy Crowther cítí, že tu nejde tolik o ni, ale o myšlenky, které přijímají za své vlastní. Signál byl vyslán. Pokud je to "boží" plán, pak není nic, co by mohlo věci zastavit. Pokud je to jen rozmar "zprofanovaného" New Age, pak děkuji za osvětu a za udržení "nadheldu" nad věcí. 

Pro mne je však současný stav neudržitelný a sebevražedný i vůči planetě Zemi a vůči zachování života na jejím povrchu. Očekávám, že každý může v této věci vyslovit svůj názor a vyslat svou modlitbu. Nemyslím si, že by nás měl vést jeden "vůdce", ale hlas naší duše a hlas našeho srdce. To je to, co dnes posloucháme, protože všechno ostatní už selhalo a jen se to motá v začarovaném a bezvýchodném kruhu, který nám činí bolest a utrpení.

Věřím, že příroda a Vesmír je moudřejší než My a že nám ukáže správnou cestu. Věřím v sílu, moudrost a svobodu lidského ducha.
Věřím, že všechno špatné se sesype v niveč a že se naplní prorocká slova Nosterdama : 

"Proměna bude velice složitá. Život a civilizace však bude mít z této změny užitek. Srdce lidí se pozvednou. 
Moudrost se nastolí. Prohnaní budou vyloučeni. Moře i Země se vzkřísí a lidská harmonie se probudí."

Možná to zavání "sektářstvím" a blouzněním, ale je v tom naděje :-)

Zkušenost z totalitního systému mi říká, že i v té největší beznaději člověk nesmí zradit vlastní svědomí a pak přežije.

Přeju každému jeho vlastní cestu i jeho vlastní pravdu, ale ať je v souladu se zákony přírody a Vesmíru a umožní nám rozvoj a život na této krásné planetě.

Ota

P.S. Orgonete,

všiml jsem si, že na blogu Indiánská stezka se objevuje americký čas!

Vládnou sice poměrně slušnou češtinou, ale "redakce" je pravděpodobně někde v USA...
Přesně 9-ti hodinový rozdíl. Příspěvek jsem vložil po 22 h a čas vloženého
příspěvku do diskuse byl o 9 hodin méně po 13 h. Nebo, že by jen špatně nastavený
čas v počítači...? Jinak to vypadá na západní pobřeží USA a Kanady.

Jejich identitu jsem se už před pár dny pokusil nenápadně zjistit, ale odpověděli mi, že ji nehodlají
prozradit, že pouze brání práva indiánů :-) a snaží se upozorňovat na podvod.

Ota

17 komentářů:

 1. Zesměšňování, ponižování a hanění pochází většinou ze strachu, ne z faktů.

  OdpovědětVymazat
 2. Ahoj Orgonete.

  Pokud za zdroj k diskreditaci Carrolla používáš fórum nafps, měl bys tušit, že zrovna tohle fórum označuješ už pár měsíců za "snůšku lží od pomlouvačů"... tohle je totiž fórum, kde je na 68 stránkách zdiskreditovaná Babička. Teď to vypadá, že si bereš, co se ti hodí, i když je zdroj úplně stejný. A zdroj je to dobrý, pokud si pročteš vlákno o LG s otevřenou myslí, uvidíš sám... je to tam samej indián, maj do toho co mluvit :)

  S pozdravem
  Mu

  OdpovědětVymazat
 3. K tomu Havlovi - myslím, že specialisti z STB tehdy říkali o Havlovi čistou pravdu:))

  OdpovědětVymazat
 4. Dobře napsáno až na zmínku o Havlovi. Tento pán je totiž vše jiné, než za co se vydává. A pokud autor hodnotí přístup k LG s jeho přístupem k Havlovi, tak, promiňte, jeho článek je skrytě namířem proti poselství LG. Pan Ota by si měl uvědomit, že poselství LG je v přímém protikladu k činnosti vykonané Havlem.
  Předpokládám, že to co jsem napsal se vám moc líbit nebude.

  OdpovědětVymazat
 5. Ako priaznivec Kieshy, respektíve toho čo hovorí, si myslím, že by sme si nemali zakrývať oči pred jej kritikou. Zjavne totiž nebude taká dokonalá, ako sa nám zo začiatku zdalo. Pravdepodobne v niektorých veciach o svojom pôvode a iniciácii klamala, a taktiež má z týchto vecí pekný biznis :-(. Na druhej strane si myslím, že to nie je zas také tragické.

  Na jej slová som sa tak či onak nedíval ako na posolstvo indiánov, ale ako na posolstvo univerzálne. Kiesha len hovorila a hovorí veci, ktoré si sám myslím, alebo ktoré mám už dávno naštudované z iných zdrojov. K niektorým som dokonca kritický (napríklad rok 2012).

  Kiesha by podľa mňa mala priznať svoju chybu a verejne sa ospravedlniť za to, že ľudí zavádzala vo veciach svojho pôvodu a vo veciach svojej iniciácie. Paradoxne by tým v mojich očiach stúpla.

  Týmto ďakujem ľuďom z Indiánskej stezky za to, že nám kritiku Kieshy sprístupnili v českom jazyku. Ono ak prestaneme pochybovať a klásť si otázky, o všetkom a o každom (vrátane seba a svojich postojov), veľmi rýchlo môžeme stratiť nadhľad a objektivitu. Aj keď nebýva ľahké priznať chybu, precitnutie z ilúzií, ktoré si sami vytvárame tým, že sme sa na niekoho alebo na niečo upíname, býva oveľa ťažšie. Tým nechcem povedať, aby sme neverili nikomu a ničomu. Nie.

  Chcem tým povedať, aby sme nelipli na ľuďoch a myšlienkach, pretože tým vznikajú závislosti. Aby sme si nemysleli že človek, ktorého obdivujeme alebo milujeme, sa nemôže mýliť alebo že je dokonalý. Aby sme si nemysleli že to, čomu veríme, nemôže byť nakoniec inak. Len takto sa vyhneme sklamaniam. Len takto dokážeme s príchodom nového opustiť to staré (myšlienky, viery, ale aj nádeje (nebojte sa, prídu nové;-))).

  OdpovědětVymazat
 6. Václav Havel se zpronevěřil svému poslání, zradil český a slovenský národ a doufám, že pravdu o něm se lidé dozví ještě za jeho života.

  OdpovědětVymazat
 7. To Anonymní 8:12

  Souhlasím. Havel totálně zklamal.

  OdpovědětVymazat
 8. tuto: http://betaverze.wz.cz/
  bola pôvodne česká stránka "Tribe of Many Colors"
  s tým, že po prešetrení nejasností okolo Kieshy bude obnovená, alebo zrušená... keďže je zrušená, predpokladám že to s ňou nie je až také čisté ako sa to v Orgonetovom príspevku píše... alebo, že by sponzorovala aj jeho blog?...

  OdpovědětVymazat
 9. O Havla tu vůbec nejde. Článek je psán z tehdejší přespektivy, kdy Havel byl pro mou generaci symbolem odboje. Za to, jak se pak projevil, nemůžeme a nějak jsme to museli zkousnout. Jde o to, že všechny režimy pro diskreditaci nepohodlných lidí používají stále stejné primitivní metody pomluv.
  Ad 23.34: Nevím jak na to pomlouvačné fórum prosákly i informace o Carrollovi. Nicméně mě přivedly k zájmu o jeho osobu a dalším informacím na webu, a ty mluví jasně, o koho se jedná :-)))
  Kiesha sama o sobě říká, že dělá chyby a má za sebou těžký život, kdy udělala plno chyb ..., nikde se netváří jako někdo bezchybný, stačí dobře poslouchat.
  A mimochodem, za nejzajímavější zjištění tu pokládám, že Ota objevil (viz závěr příspěvku), že za Indiánskou stezkou zřejmě opravdu stojí nějaké oficiální desinformační snahy z druhé strany oceánu, a nikoliv malý český človíček bezmezně milující Indiány. Pokud přesto existuje, tak bychom byli rádi, kdyby se ozval, ačkoli ozvat se může kdokoli ...

  OdpovědětVymazat
 10. Pravdepodobne v niektorých veciach o svojom pôvode a iniciácii klamala, a taktiež má z týchto vecí pekný biznis :-(. Na druhej strane si myslím, že to nie je zas také tragické.

  To vidím jako ten zásadní problém: prolínání esoteriky s businessem. Jinak ať si každý káže co chce, když je někdo další ochotný to poslouchat,ale ať si za to nebere peníze ani dárky.

  OdpovědětVymazat
 11. jednou jsem řešil před mnoha lety existenci Boha a na zastávce tramvaje se potácel opilec,který cosi brebentil....najednou se připotácel blíže a sdělil mi odpověd srozumitelně a jasně...pak upadl dále do svého karmického scénáře...Kdokoliv je informátor,jen se naladit a nezbožnovat jeho figuru,je ve trojce,čili chybující...

  OdpovědětVymazat
 12. Vážení, děkuji za vaše reakce. Původně jsem to psal jen Orgonetovi, ale potěšilo mne, že to měl chuť zveřejnit. Negativní reakce na pana Havla jsem očekával. Myslím si, že bychom ho tu teď neměli řešit! Opravdu tu jde už o něco jiného! S Havlem jsem osobně víc jak 20 let nemluvil. Z tehdejší doby má mou úctu. Choval se lidsky, měl určitý nadhled a pochopení pro chyby druhých a byl otevřený rozhovoru s druhými. Zkuste se také zamyslet sami nad sebou, co by z vás každého bylo po tolika letech v politice, zda byste vždycky a všude rozhodli správně a nejlíp. Nechme to teď být a mysleme spíše na to co můžeme udělat dobrého pro sebe a naši planetu! Moc Vás prosím o pozitivní myšlení! Děkuji. Ota

  OdpovědětVymazat
 13. Keď niekto hovorí o druhých, je to nie tak o druhých ako o ňom.
  bo

  OdpovědětVymazat
 14. Zdravím všechny, to že LG není nikoumu kdo viděl její poselství lhostejná, je patrné z těchto diskusí. Pro mne jsou myšlenky, které nám sděluje pohlazením na duši. Pokud někdo nechce slyšet, tak neslyší. LG možná udělala nějakou chybu, ale kdo z nás v životě žádnou neudělal. Uvědomte si, že pokud kohokoliv budou ONI chtít zdiskreditovat, vždycky si něco najdou.
  Ti co píšou o tom ,že je její činnost pouze byznys, ji hodnotí ze svého úhlu pohledu na svět , kdy jim především jde pouze o peníze. Uvědomte si, aby mohla cestovat po světě a promlouvat k nám, musí také zaplatit všechny náklady s tím spojené, a taky stejně jako my všichni musí platit bydlení, jídlo apod. Zatím tento svět takhle funguje.
  Orgonete, ty se odradit nenecháš, z toho nemám strach. Díky za tvoje překlady LG. Luděk

  PS: dnes jsem si vyrobil svou první sadu orgonitů

  OdpovědětVymazat
 15. J A C Í A S I J S M E ? (Ale nejde tu o Havla :-)))

  Ještě v červnu 1988 za mnou chodili studenti, že jim bylo řečeno, že se stýkám s Havlem a že jdou za mnou naposledy, aby mi řekli, že se se mnou již nesmí stýkat, jinak je vyhodí ze školy ( u dělníků, že je vyhodí z práce ). Chtěli dostudovat a "normálně" žít a svým dětem zajistit "budoucnost". Měl jsem v paměti slova, kdy mi Václav říkal, jak jeho bývalí kolegové z práce přecházejí na druhou stranu ulice, aby si jich StB nevšimla. Věděl jsem do čeho jdu, tak jsem svůj osud přijal s pokorou a raději jsem se odstěhoval, abych lidi kolem sebe neohrožoval.

  Ale neuplynul ani rok a půl a Havel se stal presidentem. Krátce po svém zvolení do funkce přijel do našeho města. Přestože ještě před pár měsíci měli lidé strach i z člověka, který se s ním setkal, nyní na jeho příjezd zaplnili město a každý chtěl být co nejblíž jeho osobě. Najednou se lidé málem ušlapali, aby ho viděli zblízka. Provolávali mu slávu a chtěli se s ním osobně pozdravit a zvětšovali tu neúnosnou tlačenici u míst kudy měl procházet a promlouvat. Bylo mi z toho úzko. Nebyl to dobrý pocit. Najednou všichni očekávali, že za nás vyřeší všechny problémy, které se za ty roky nahromadili. Havel se snažil tomu nepodlehnout.

  Myslím, že náš problém je v tom, že se naše vlastní selhání snažíme přenést na někoho jiného. V podvědomí cítíme, že jsme sami nejednali vždy správně a nejlíp a že jsme s tím vším nějak záhadně propojeni. Každá zásadní chyba ve společnosti je také kolektivní vina. Každý z nás se podílí na vytváření prostředí, ve kterém žijeme, i když si myslíme, že máme na věci malý vliv a myslíme si, že ti co mají velký vliv jsou víc zopovědní.

  Ale nejde o to si jen zanadávat a ulevit si od traumatu. Jde o každodenní a pozitivní přístup každého z nás! O cílevědomou práci a o cílevědomé konání ve svůj prospěch! Tak jak nám tu Orgonet každý den přináší nové informace a nové překlady, tak stejně usilovně můžeme přispívat aspoň každodenní dobrou myšlenkou či modlitbou. Pravidelně konat myšlením i jednáním v souladu s tím, co je nám blízké a co považujeme za dobré!

  Když jsem přijel za začátku osmdesátých let poprvé na hippies pouť do Polska, velmi mne tam oslovila slova, která se zrovna zpívala :
  "Slyště lidé, slyšte! Nová milost přichází!
  Slyšte lidé, slyšte! TO OD SEBE SE ZAČÍNÁ !"
  Možná na vás tyto slova nedoláhají tak silně, ale po příjezdu z života v komunistickém Československu to bylo něco velice osvobozujícího a nadějeplného a myslím, že platí i teď.

  Ooravdu nemusíme nic velkého činit, ale můžeme začít od sebe a změnit aspoň trošku své myšlení i každodenní přístup k mnoha věcem a hlavně jednat s láskou a s vírou, že je to pro naše dobro a být vlídní, trpěliví a vnímaví k ostatním i ke světu a aspoň se pokusit zvýšit své vibrace :-) !!

  Ota

  OdpovědětVymazat
 16. (Ospravedlňujem sa, predchádzajúci komentár som odoslal nedokončený. Tu je pokračovanie.)

  ...Dôvod hnevať sa by sme mali vtedy, keď by nás zosmiešňoval, čo sa v prípade Kieshy nedeje, alebo v prípade, že by sme mali ťažké srdce na Američanov.

  Taktiež som poukázal na to, že majorita by sa mala indiánom ospravedlniť a pokiaľ možno, snažiť sa odčiniť napáchané krivdy. Lenže ako, keď aj mnoho černochov a belochov žije v podobných podmienkach, aké nám popisuje Indiánska stezka?

  V neposlednom rade som poukázal na príklad černochov, ktorí si v 70. rokoch vybojovali práva, ktoré boli veľmi dlho potláčané a že bolo nutné, aby tak urobili. A že v súčasnosti často zneužívajú pojem rasizmus na to, aby si vydobili výhody pre seba. Že či tak budú činiť aj indiáni, ak sú voči majorite plní zášte.

  Na záver som vyslovil myšlienku, že tí, ktorí krivdy napáchali by sa mali ospravedlniť a snažiť sa ich odčiniť, a tí, na ktorých boli krivdy spáchané, by mali odpustiť. Že nestačí, keď má záujem o zmier len jedna strana, musia to byť obe.

  Tak teraz neviem, či sa takéto myšlienky na Indiánskej stezce neuverejňujú, alebo len náhodou administrátor nebol odvtedy za počítačom. Ak niekomu z Indiánskej stezky krivdím, tak sa ospravedlňujem. Každopádne je to zaujímavé.

  OdpovědětVymazat
 17. Ospravedlňujem sa za fabulovanie, môj komentár na Indiánskej stezce už bol schválený.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.