21. března 2016

Chemtrailsová vlákna padající z oblohy jsou ftaláty

Chemtrailsová "pavučinová" vlákna padající z oblohy jsou ftaláty

I čeští čtenáři občas píší do komentářů, že u nich padala z oblohy podivná "pavoučí vlákna", ačkoliv nebyla "sezóna" pavouků. Následující článek o skutečném původu těchto vláken přináší významný objev a důkaz! 


Youtuber Haarp Report (autor dříve zde publikovaného objevného článku Chemtrails jsou uhelný popel) původně chtěl profesionálními měřiči změřit opravdové hodnoty škodlivého UVB dopadajícího na Zemi, jelikož se mu zdály mnohem vyšší, než se nám oficiálně říká. To však nakonec neprovedl. protože několik víkendů za sebou, kdy byla jasná obloha, z ní padalo velké množství "pavučin", které by zřejmě ovlivnily výsledky měření. (Viz článek Dane Wigingtona o extrémních úrovních UVB a UVA dopadajících na zemi http://orgo-net.blogspot.cz/2015/04/slunce-je-divne-extremni-urovne.html )

Vzhledem k tomu, že trollové tato vlákna vydávají za pavučiny a ty, kteří je vidí, za lidi "nemyslící hlavou", Haarp Report nejprve hledal intenzívně pavouky, přestože byl listopad/prosinec, ale samozřejmě nenašel. A tak se vydal hledat důkazy ke své spekulaci, že jde o optickou "clonu" mající mu zabránit v měření. A skutečně zjistil informace, dokazující, že padající vlákna nejsou od pavouků, ale jsou to polymerované ftaláty vytvářené záměrně chemtrailsovými letadly za účelem vytvoření "sluneční clony". 

Článek je přeložen na základě videa, odkud jsou převzaty printscreeny důležité pro pochopení. Existuje i verze prezentace

=Orgonet=Publikoval Haarp Report
7. 2. 2016
Překlad: Orgonet


Toto video vysvětluje, odkud pocházejí chemtrailsová „pavoučí“ vlákna, co dělají s životním prostředím a proč je letadla vytvářejí.

Od přátel chemiků jsem se dozvěděl, že jsou to ftaláty, což jsou estery kyseliny ftalové, a mají molekuly tohoto složení (obrázek níže):


Molekuly obsahují benzenové jádro, několik dlouhých uhlíkových řetězců, a po stranách kyslík. Uhlíkové řetězce jsou velmi dlouhé a jsou schopné polymerovat, čili vytvářet „pavoučí vlákna“. 
Vlákna vznikají v chladnoucích výfukových plynech tryskových letadel, do jejichž paliva je jako katalyzátor přidáván vanad. 


Proč existuje program záměrného vytváření ftalátových vláken ve vzduchu? 

Jak ukazuje studie z Norska z roku 2004, ftaláty - sloučeniny kyseliny ftalové - blokují UV záření nejlépe ze všech organických kyselin vyskytujících se v atmosféře.
Studie se názývá Optické vlastnosti organických kyselin v UV záření a záření viditelného spektra, relevantní pro troposférické aerosoly. Nad mým bydlištěm sprejovali v listopadu/prosinci 2015 tato vlákna několikrát za sebou proto, aby mi zabránili změřit UVB záření , které má nepochybně velmi vysoké hodnoty. Viz moje video, kde jsem nechal laboratorně provést měření těchto pavučin spektrometrem, a ukázalo se, že vlákna padající z nebe mají jiné optické parametry než skutečná pavoučí vlákna. (Podrobnosti ve videu a v komentáři k videu, anglicky).

https://youtu.be/8KLU2kATAvQProč dělají tato vlákna? 


Norský výzkum z roku 2004 publikovaný pod názvem Optické vlastnosti organických kyselin v UV záření a záření viditelného spektra, relevantní pro troposférické aerosoly ukazuje, že ftalátová kyselina (phtalic acid) absorbuje škodlivé UV záření lépe než jakákoli jiná kyselina.  

Níže je graf ukazující absorpci UV různými kyselinami. Většina běžných dikarboxylových kyselin (majících dvě karboxylová jádra) přítomných v troposféře UV záření neabsorbuje (žlutá část grafu označuje pásmo UVB záření). Absorbují ho pouze šťavelová (oxalic acid) a pyrohroznová (pyruvic acid) kyselina. (Kyselina ftalová není dikarboxylová, tak není na tomto grafu uvedena.)Další graf níže ukazuje, že UVB záření z orgaonických kyselin nejvíce absorbuje kyselina ftalová, a to i v jedné třetině koncentrace kyseliny šťavelové (oxalové). A proto je kyselina ftalová nejlepší volbou pro letecké sprejování, které má absorbovat škodlivé UV záření:Tento tajný program je prováděn kvůli pouze nepatrnému snížení intenzity UVB záření, kvůli oné „vlnovce“ zakroužkované na následujícím grafu , kde je vidět malá absorbce - maximálně 0,5 z indexu 10. (Pozn. Orgonet, UVB je od 2 nanometrů (zabíjí bakterie) do 3 nanometrů (úplné zničení DNA) Viz česky wikipedie zde. Takže, zopakujme pro jasnost: kyselina ftalová je nejlepší volbou k dosažení malého zvýšení absorpce škodlivého UVB záření při leteckém sprejování.


Jak se to dělá?


V palivu tryskových letadel jsou přítomny stopové nečistoty kovů.

Surová ropa typicky obsahuje malé množství vanadu, což je přirozená složka ropy. Během normální funkce tryskového motoru vzniká ve výfukovém plynu letadla oxid vanadičný (V2O5).

Tento oxid vanadičný je přesně ten samý katalyzátor, který se používá v průmyslových podnicích pro změnu naftalenu (naftalinu) na ftalanhydrid (ftalický anhydrid) (dále používaný např. pro výrobu plastů, barviv a organických rozpouštědel, viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Naftalen )

Naftalen (naftalin) je hlavní složkou paliva pro tryskové letouny, v surových ropách ho je několik procent.
 
Takže, máme tu kouřící zbraň - nezvratný důkaz dle Sherlocka Holmese (česky)!

Následující tabulka ukazuje obsah naftalenu v palivech civilních a vojenských letadel. Obsah je významný!Článek wikipedie o ftalickém anhydridu https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalic_anhydride uvádí, že ftalický anhydrid vzniká oxidací ortoxlyenu a naftalinu, za použití oxidu vanadičného jako katalyzátoru, za teploty 320 až 400°C. Přesně tyto podmínky a teploty existují v tryskovém motoru.

Požadovaným produktem, který výrobci "clony" potřebují, je kyselina ftalová , která dle wikipedie https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalic_acid vzniká přímou katalytickou oxidací naftalenu na ftalický anhydrid a následnou hydrolýzou anhydridu.

Shrnutí:
 • Reakce probíhá za přítomnosti katalyzátoru oxidu vanadičného (V2O5), při teplotě 320; - 400;C.
 • Citát z průmyslového dokumentu:„Reagující proud o-xylenu a směsi vzduchu vstupuje do reaktoru při teplotě 300-420°C, za tlaku mírně nižšího než 1 atm.“ (Ve výfuku tryskového motoru je nízký tlak.)
 • Ftalický anhydrát při chladnutí ve výfukovém plynu sublimuje (stává se pevným). 
 • Později se ftaláty zřetězí dohromady, díky slabé vodíkové vazbě, a utvoří dlouhá nanovlákna, která se podobají pavučinám. 

Jak vypadá schéma této chemická reakce uvnitř tryskového motoru a ve výfukovém proudu?

 • Tryskové palivo (naftalin) s vanadovými nečistotami  → 
 • oxid vanadičný (katalyzátor) + naftalin + kyslík  
 • ftalický anhydrát + H20 (pára) ve výfukovém plynu  
 • kyselina ftalová a další sloučeniny  během času a působením UV ionizace 
 • vodíková vazba způsobí polymeraci do dlouhých ftalátových vláken (podobných pavučinám), která padají vzduchem. 
Závěr:

Paliva tryskových letounů obsahující vysoký podíl vanadu + modifikace tryskového motoru, software, trysky apod. = tajný program na odstínění slunce, projevující se jako toxické chemikálie ve tvaru pavučin, padající z nebe.Kde to dělají?

Protože mám měřící přístroje na měření UVB a bylo pravděpodobné, že ho budu chtít změřit o nějakém slunném víkendu, byla tato „clona“ sprejována během tří jasných víkendů za sebou v listopadu a prosinci 2015 (viz moje videa o padajících pavučinách). To je z mé strany domněnka, ale shodující se s všeobecným vzorcem….Proč byste se měli mít na pozoru před ftaláty padajícími z nebe?


Vystavení těhotné ženy ftalátům může mít za následek sníženou inteligenci dítěte a různé problémy (autismus), i potrat. Jsme jim vystaveni prakticky všude (plasty). Viz studie o souvislosti těhotenství s obsahem ftalátů v těle těhotné ženy (8).Ftaláty jsou mnohem škodlivější pro vodní život než pro lidi. Koncentrují se v planktonu. A vodní tvorové se jich nemohou nijak zbavit (proto hynou?)


Koncentrace ftalátů ve vodním životě:
Například řasy obsahují více než 3000krát větší biokoncentraci ftalátů než normální.
Plankton v těchto podmínkách velmi rychle hyne (96 hodin). Bez planktonu zkolabuje celý pacifický ekosystém.


Na Aljašce došlo v lednu k největším zaznamenaným úhynům mořských ptáků alkounů. Vědci se zoufale snaží nalézt příčinu, spekulují o intenzívních bouřích, které odnesly ptáky pryč od zdrojů potravy, anebo o nedostatku drobné potravy, kterou se ptáci obvykle živí, jako olihně, krill a drobné rybky…
Závěr:

Podle mého názoru tajné ohřívače ionosféry vypalují denodenně do atmosféry ozonové díry. Pro zakrytí těchto tajných zbraní ohřívajících atmosféru jsou vysílána letadla sprejující chemtrails k vytvoření „slunečních clon“, která mimo jiné otravují zemskou atmosféru ftaláty.

Tajnost, v jaké jsou tyto programy „clonění slunce“ udržovány, svědčí o tom, jak zoufalá je globální situace s používáním těchto zbraní.

Jsou to vojenští velitelé na celém světě, kdo MUSÍ zastavit provozování všech ohřívačů ionosféry, a odhalit chemtrailsový aerosolový program.

Prosím, šiřte informace dále.Dodatek Orgonet:

Ještě jedno video s padajícími vlákny, tentokrát z Kanady. Pěkná hudba. 
https://youtu.be/8nYNzKySXzA
P. S.
Předchozí objevné video od Haarp Reprota bylo „Chemtrails jsou uhelný popel“, viz česky zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/02/tajemstvi-vyreseno-chemtrails-jsou.html
26 komentářů:

 1. Pozoruji jistou paralelu mezi morgellony a sprejováním. Ještě to nevím jistě, ale vypadá to tak že když si všimnu že opět tam nahoře lítají jak střelení.. tak krátce na to, jakoby přesně ve chvíli když to svinstvo z letadel klesne a já ho začnu vdechovat tak se rozjedou ty boláky, no jelikož už to mám celkem pod kontrolou, díky neustálé detoxikaci pitím Vilcacory, cvičením, občas kapsli MMS2, prostě je to dřina, nebyl jsem nikdy nemocný nějakou hnusnou chronickou nemocí.. ale toto je svou zátěží řekl bych na úrovni něčeho jako třeba cukrovka. Už jsem celkem klidný tak toto zjištění mě opět vytočí.. jen doufám že se jednoho dne neprobudím s bolestí a ve špitále třeba zjistím že mám v játra, ledviny, nebo cokoli jiného v tahu. Informace které jsem našel tomu napovídají. Když se tak podívám na horizont od roku 95 do 2015 tak je neuvěřitelné jak moc se lidstvo zvrátilo, jsem ale rád, že jsem měl spokojené kvalitní dětství, to jediné totiž v životě za něco stojí...potom už defakto umíráme, i bez morgellonu.. nerad bych to vzdával, ale opravdu čas na to s tím něco udělat, pokud ještě nějaký je, tak už to sou snad max. měsíce pak se to začne celé tady bortit... buďte na to připraveni a nebojte se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Michale někde jsem četla že pomáhají magnety.Stálo by za to zkusit

   Vymazat
  2. Děkuji za snahu, od té doby co jsem je na sobě otestoval jsem náramek z nohy ještě nesundal. Je tam napevno :D dokonce ani na CPZ mi ho nesundali :D mimochodem na CPZ jsem nemohl uvěřit svým očím, z jednoho rohu do druhého přes celou tu místnůstku se táhlo jedno mega vlákno, a jelikož jsem se tam celé hodiny nudil, tak jsem trochu zkoumal a zjistil jsem že tam ty vlákna byly všude, přitom ale se tam každý den uklízí. Tzn. jediné, že většina problémových lidí má v sobě morgellony a nejspíš i díky tomu jsou problémoví.. Mám prostě za to že ten kdo není otrok a neposlouchá naslovo, tak právě nepřijímá morgellony a mohou takovému i dělat problémy. Magnety pomohli velice ale postupně ten účinek klesá, prozatím nejlepší ze všeho co jsem vyzkoušel je VILCACORA tato rostlina, je naprosto úžasná a silná, okamžitě to pomáhá, jen kdyby nebyla tak odporně hořká a nemusel jí ke všemu vypít celý hrnec, ale účinek a výsledek stojí za to. Mám velké že tu léčbu zvládám financovat, jelikož práci nemám ani ji mít nehodlám, protože tady práce není a otročit za soustavné buzerace bez nějaké naděje růstu rozvoje nebo prostě ne je to nesmysl, ztráta času a hlavně mě má asi pod křídlem ten nahoře.. jinak si to nedovedu vysvětlit, všechno mi celý život procházelo a to nejde prostě nazývat štěstím, tomu nevěřím to popírá zákon nahodilosti, podle toho bych měl 5x posobě vyhrát 1.cenu ve sportce.. Prostě ten navrchu vidí co dělám, ví jaký mám úmysl a o co se snažím tak i když možná nepodporuje tak ale ochraňuje. Věřím tomu že návrat do starých kolejí by byl můj konec... Ale to nehrozí.. Díky za reakci a tu snahu, to vždy potěší.

   Vymazat
 2. Mám už dlhší čas zato, že jedine duchovný vývoj ľudí ako celku je jediná schodná cesta k riešeniu problémov. Každé iné riešenie, či už silové alebo nesilové, je bez duchovnej obrody iba náplasť, symptomatický a nie holistický prístup. Vlado

  OdpovědětVymazat
 3. S těmi opalovacími krémy - nikdy jsem neměl problém se opalovat do hněda, bez opalkrému. U moře jsem jen zpočátku používal faktor10, vloni mi nepomohl u moře ani fa 50, pozoroval jsem, jak lidé "popálení" korzovali ulicemi, plážemi.Dokonce přibývá tzv. alergií na slunce a lidé jsou nuceni používat faktor 50 i ve zdejším podnebním pásu. Takže "něco" se děje a ve videu je částečné vysvětlení. Nehledě na jiné spektrum slunečního záření. To vše se děje AŽ po mohutném chemtrailsování Evropy./a nejen/.
  Ještě jsem ale nikde nedostal odpoveď- co za tím vším je a proč - z vědeckého hlediska, né duchovního, že je bráněno jakési pozitivní energii z vesmíru. Tušíte celistvé souvislosti? Podělte se, děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podzemní království Světla - Šambala - to jsou vlastně původní obyvatelé povrchu Země, kteří po temnářském vpádu odešli žít do vnitřní země. Vyznačují se vysokou duchovní vyspělostí, vysokou inteligencí, pozivním vztahem k přírodě i vyspělými technologiemi. Vědecká a duchovní hlediska spolu souvisí. Když Zem zabrali silní temnáři a řada lidí na povrchu s nimi začala spolupracovat, tak ti s vysokou duchovní vyspělostí odešli do podzemí. Po tisíce let na ty na povrchu nezapomněli a pomáhali držet harmonii a ukotvovat světlo. Zabraňovali diktátorům uchvátit planetu úplně. To se jim do určité míry podařilo, neboť žádný diktátor nedotáhl své plány přeorganizovat život na Zemi k obrazu svému do úplného konce (ani pomýlení římští císařové nezvítězili, ani barbaři, ani hitler, ani komouši, ani n.w.o.). V tom nezůstali ti ze Šambaly i jiní osamoceni, pomáhali bytosti z nadzemských sfér. A jako úroda na poli zraje, tak i tohle zrálo až uzrálo. Tak se stane to, že světlo zezdola a zeshora se sem dostane v plné síle a všichni překročíme práh do vyššího stupně vývoje vesmíru. Vliv temnářů, ač se z posledních sil brání, skončí. To, co už je na cestě, nezastaví.

   Vymazat
  2. anonymní 13:29
   Když upustíme "duchovní význam", zůstává nám "vědecký význam slov" v tomto smyslu:
   Celý vesmír rotuje zhruba stejně, jako je např. pražský orloj. Nebo mechanický strojek hodinek. Nebo Mayský kalendář. To znamená, že planety vesmíru se netočí stále dokolečka. Nepatrně postupují vždy o nějaký ten "milimetr" dále. A tak na počátku počítání letopočtu je např. Země velmi blízko Slunci. Samozřejmně že je jiná fauna, živočichové a člověk pro takové UV záření uzpůsobený, Pak se Země od Slunce vzdaluje a věkem se na Zemi vše mění. A pak se planety jedna po druhé pomalu začínají navracet na výchozí pozici. Takže i ke Slunci bude Země blíž a blíž, UV bude zesilovat, protože letitý obal Země (ozónová vrstva) bude plyny (z většujících se aktivit na Slunci) též "tát" .Takže.. budeme pálení nesnesitelným žárem. Něco vyroste, něco zanikne (z vědeckého pohledu). Nasa a všichni ti z utajených výzkumů by museli být velmi, velmi primitivní, kdyby o této zákonitosti nevěděli ! Vědí to ! A vědí ještě více, než my "obyčejní". Vědí také velmi dobře, že ona "pozitivní energie" pulsuje celým vesmírem a mění ne jen tvář Země, ale i myšlení lidí. Z duchovního pohledu, je to Bůh a jeho zákon. Neměnný a stále platný. Z vědeckého pohledu řekněme "ucelený řád " nebo kosmický cyklus. Pokud chcete, aby úroda rostla rychleji, než přirozeně, pohnojíte ji. Pokud chcete, aby něco ještě nerostlo, uložíte to do tmy a chladu. Např. do sklepa. Ne ? No tak, takto se uvažuje i u klimateroristů. A teď zkuste jít do hloubky věci.. Srdečně zdraví

   dan.

   Vymazat
  3. Jednoduchá pomoc, piště na vi.s@seznam.cz

   Vymazat
  4. Pravda je, ze kdyz jsem byl na Sri Lance ted pres vanoce, letadla zadne stopy za sebou nenechavala, a bylo takrka porad bez mraku. Ani jsem se nak extrwme nespalil.

   Vymazat
 4. Aolian: "Zaplavily mne přívaly jemné energie, cítil jsem, že pocházejí přímo z nadvesmírného Mateřského centra slunečních energií, z Domova moudré Sluneční Paní...Radostí se mi zatočila hlava...Už chápu, proč se nás temnáři snaží neustále spoutávat v kleci nevědomého materialismu, abychom vnímali hmotný svět, jež nás obklopuje, jako jedinou realitu. Potřebují nás mít nevědomé, ustrašené a přišlápnuté, abychom se drželi při zemi zahrabáni až po uši v pomíjivých všedních starostech. Tím, že si otevíráme brány do jiných světů, kde vládne radost z tvoření, kde nás obklopuje nádherná krajina plná květin a harmonie a kde jsme zahrnuti vstřícností a přátelstvím, dokážeme se lépe povznést nad zdejší přízemní ubožárnu projektovanou odpadlíky od světla, ne Mocnými - ale NEMOCNÝMI bytostmi se zamrzlým citem. Více zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/06/aolian-rozprasovani-nanovlaken.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle je jistě krásné ;-) a v zásadě je to pravda, cituji "Potřebují nás mít nevědomé, ustrašené a přišlápnuté"... i to o té Šambale...

   ...nicméně vše je to příliš abstraktní a nepraktické... rád bych nyní doporučil s Kristovskou láskou všem přítomným, duševně dospělým, poměrně podrobné PRINCIPIÁLNÍ vysvětlení, v čem jsme namočeni (to samozřejmě většina zde přítomných tuší ;-) nicméně najdete na uvedeném odkazu hlubší příčiny tohoto stavu) a hlavně i návod jak z toho ven (ale polopaticky tak že jej chápu i já)...

   POZNEJTE SAMI-SEBE! tím je třeba začít... tohle je tak trochu návod k poznání toho, kým je bytost zvaná člověk. K poznání toho, proč tu na Zemi jsme…

   Otevřete svou mysl a nenechte se odradit nezvyklostí toho, co je před lidstvem většinově utajováno. Začínáme symbolickými, archetypálními příběhy, které vám ukážou smysl života… dozvíte se o podstatě lidské psychiky neboli duše… i o tom jak se svou psychikou můžete pracovat a nenechat se už nadále vláčet a manipulovat skrze podvědomí a emoce — jinak řečeno — jak vědomě změnit a řídit svůj život.

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   a nakonec je tu další zákon: KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT, ZMĚŇTE SAMI-SEBE!!! funguje to zjednodušeně proto, že svět vám zrcadlí co máte uvnitř ...viz výš

   Vymazat
  2. Tento jezis1skutecny např. 22. března 2016 2:24 je nejspíš hodně přeprogramovaný a píšící ve prospěch té temné strany.
   Potřebují nás mít nevědomé, ustrašené a přišlápnuté"... i to o té Šambale...Že se nestydíte za takové bláboly!

   Vymazat
  3. Řada symbolických archetypálních příběhů je za tisíce let, co je země vložena do temnářské izolace, zmanipulována archony, takže nic pravého nemohou ukázat

   Vymazat
 5. http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/03/interview-s-cobrou-essayenya-mosteenya.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za tento odkaz, určitě stojí za to přečíst. Bitva bude vyhrána! Velikou Moudrostí!
   Dotaz:..Utajená strategie temné flotily, která na Zemi udržuje stav karantény, se zdá být docela úspěšná, a lidé rezignovali, a myslí si, že neexistuje žádný způsob, jak proti této anomálii bojovat, a mají pocit, že je jejich vyšší já zradilo, když je nechalo v tomto živém vězení. Nicméně, některé zdroje říkají, že tato anomálie má řešení. Nehledě na to, že síly světla strhávají závoj, vrstvu po vrstvě, tak na osobní rovině by tato kvantová anomálie mohla být vyřešena také kvantovým způsobem, což se nazývá Tichým centrem klidu. Co to je? Souhlasíte s tím, že je to něco, za pomoci čeho by lidé mohli napomoct osvobození na osobní úrovni?
   C: To je pravda. Tiché centrum klidu je tichý svědek uvnitř nás, pozorovatel. Rozpouští části primární anomálie pouze tím, že ji pozoruje. To je jedna z nejdůležitějších věcí, jak mohou lidé napomoci osvobození...
   Dotaz: Vraťme se zpátky do doby pádu Atlantidy. Již dříve jste zmínil, že v té době lidé vítali temnotu, ale nikdy jsme se nedověděli podrobnosti. Je známo, že někteří lidé tehdy byli posedlí penězi a mocí a že se o hojnost nechtěli s nikým dělit. A pak ti lidé postupně začali pracovat s temnými, aby získali kontrolu nad celým obyvatelstvem. Ale co průměrný člověk, většina obyvatel? To tam jen tak stáli, aniž bojovali a hleděli si svého, zatímco docházelo k převzetí moci? Jak k tomu došlo?
   C: Obyčejní lidé většinou pasivně a bez odporu přijímali, že temnota postupuje - zrovna stejně jako teď...
   C: Země není marný pokus, protože ona bude transformovat ty nejhlubší a nejpokroucenější aspekty nahodilosti/primární anomálie v celém vesmíru...
   Dotaz: Protože jsou nejstarší v tomto super vesmíru, neměli by Blue Avians (duchovně nejvyspělejší bytosti v této galaxii) prožívat vše, co chtějí? Jsou na konci své cesty - neznamená to, že mohou jít přímo do Zdroje? Vše se jednoho dne vrátí do Zdroje, tak jak je možné, že ještě potřebují, aby jim někdo jiný pomohl postoupit zpátky do Zdroje?
   C: Vše ve vesmíru je propojeno. Dokud nebude vyřešena situace na Zemi, je zpomalena evoluce v celém vesmíru..
   Dotaz: Kdy začaly světelné síly zavádět mechanizmy na odstranění plazmatických strangeletových bomb?
   C: V únoru 2016.
   Dotaz: Je to pravda, že nebude prolita krev a že ta bitva bude vyhrána velkou moudrostí?
   C: Do značné míry ano.
   Dotaz: Jsou také tak světelné síly unavené, jako my teď, a také chtějí, aby k Události došlo co nejdříve?
   C: Ano.
   Dotaz: Řekl jste, že po Události bude temným silám dána možnost přijmout světlo a odčinit své minulé skutky a že ti, co odmítnou, budou posláni do Galaktického centrálního slunce, proměněni na základní prvky a začnou opět nový cyklus evoluce..
   C: Ano. Jejich individualizovaná přítomnost bude transmutována ohněm Galaktického centrálního slunce zpátky do prapůvodní elementální esence a bude muset být znovu individualizována. Krátce řečeno, ty bytosti temných sil přestanou navždy existovat jako individuální bytosti a později bude stvořena úplně nová bytost...
   Pozn: To už bylo dávno napsáno v gnosi: vesmír bude zbaven temnářské chyby a bude dál existovat tak, jako kdyby té chyby nikdy nebylo. Proto byli gnostici terčem tolika útoků a chtělo se, aby pravé učení upadlo do zapomenutí a bylo tudíž archonty zmanipulováno.

   Vymazat
 6. Podle mého názoru tajné ohřívače ionosféry vypalují denodenně do atmosféry ozonové díry. Pro zakrytí těchto tajných zbraní ohřívajících atmosféru jsou vysílána letadla sprejující chemtrails k vytvoření „slunečních clon“, která mimo jiné otravují zemskou atmosféru ftaláty. Řekl bych že toto je gro celého sprejování.vzpomeňte si na loňské léto ,létali jako zběsilí,všechno v jakési mlze a přesto byl obrovský hic.Když se ty sračky zdrcly do bouřkových mraků tak z toho stejně nepršelo a když už jo,potom ta zem vyschla neuvěřitelně rychle abyla ještě tvrdší než před deštěm,jakoby upečená.Toho si totiž všímali i lidi,kterým když řeknete o chemtrail tak si významně ťukají na čelo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tyto věžičky mají úzký vztah k chemtrailsování. Jejich počet se v poslední době dramaticky navýšil:
   http://www.zengardner.com/weaponized-cell-towers-directly-related-chemtrail-spray/

   Vymazat
  2. Souhlas, přesně tak...

   Vymazat
 7. Svetloplaché stvorenie, zaliezajúce už jasliach do kútov, pri dome do lesíka, sa podobalo na kvetinku napr. "sasanku" jarnú z prítmia vynesenú na rovnú lúku. Nefungovalo to.
  Tak naozaj som prijala Slnko až cca v 52 rokoch. Pieklo v tú nedeľu ako pec. A ja som nahodila šortky a povedala, idem s Tebou pokecať. Prešla som asi 15 km a bolo mi dobre.
  Ono žiarilo, ja tiež. - Čím hovorím, ano, každý máme svoj posun.
  Teraz ho vyčkávam, lejem ocot na strechu, posielam na výlet sprejerov hore, nevšímam si ich príliš.... ale cítim keď sa začína rozplizovanie /spájanie chemtrailsov/, akoby mi niekto rozhodil moje iontové pole, vibráciu.
  A do puntíku cítim /veľa hodín dopredu/ že sa blížiVODA, tj. nimi spôsobená zmena počasia. Mrholenie, dážďik, dážď... napätie vyvrcholí. Vtedy mi pomáha naliať vodu aj zvnútra. Piť ju.
  Inak má páli až koža od napätia. - Máte to niekto tiež také ? Be

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voda je geoinženýringem vyháněná z krajiny (např. mimořádné sucho trvající již několik let v Kalifornii) a je asi také vyháněná z nás. Řada lidí může mít např. mimořádnou suchost pokožky, a tak je zapotřebí dbát na pitný režim. Dle tradiční čínské medicíny je aktivní meridián ledvin a močového měchýře mezi 15 až 19 hodinou, v tomto rozmezí by se mělo na pití zvláště dbát (viz tradiční zvyk v Anglii - čaj o páté). Ale zvláště pro starší osoby je zapotřebí pitné dávky rozložit, pít pomalu, nikoliv hodně vody do sebe najednou nalít. Aby se voda v těle udržela, je potřeba optimální solení nejlépe himálajskou solí. Asi není v pořádku ta rada omezovat solení na nejvyšší možnou míru. Sůl je důležitá, elektrolyt potřebujeme (proto jsou vlastně nejužívanějšími látkami z homeopatik schusslerovy tkáňové soli, až na silicea jsou to všechno elektrolyty). Zde na orgo-netu byl vloni velmi zajímavý a podnětný článek včetně diskuse: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/06/chlorid-cesia-leci-rakovinu-chlorid.html
   O himalájské soli se nyní hodně píše i ve světě (lze dohledat na netu). Uvádí se, že obsahuje nízký podíl sodíku za současného výskytu přes 80-ti cenných minerálních látek (to klasická kamenná ani mořská sůl nemá). Prý nejnižší obsah sodíku má tzv. černá himalájská sůl a nejkvalitnější je bílá diamantová h. sůl). Údajně u Japonců,co používali tuto sůl, byl menší výskyt nemoci z ozáření, protože byli dobře zásobeni minerálními látkami. Řada odborníků se shodne na tom, že minerální látky jsou pro nás důležitější než vitamíny. Když pijeme špatně a málo, spějeme k dehydrataci. Dehydratace vede k přílišnému zahuštění krve. Někteří uvádějí, že k zahuštění krve vedou i chemtrails. Ale na druhé straně ani přílišné pití není vhodné - příliš vody do těla zatěžuje srdce a ledviny.

   Vymazat
 8. ahoj mohl by mi prosím někdo posat na e-mail odkazy, které jsou v těhhle komentářích já nevidím anedokážu je zkopírovat, když jsou v textu. Moc děkuju Zuzka Cvrček. p. s. jo a taky bespečně vím o každé změně počasí třeba už od ledna marodím s průduškama vždycky je to pár dní dobré a pak se kašel a rýma zase vrátí máte to taky někdo tak? Zuzka Cvrček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ráda bych vám poradila, ale nenapsala jste svoji adresu.Iva

   Vymazat
  2. zuzka.chamulova@seznam.cz

   Vymazat
  3. Dobře funguje Cordyceps, nejlepší od fi. Tiens. Mě to moc pomohlo. Zdraví Jana

   Vymazat
 9. Pořád je boj o planetu Zemi, která je stále v zóně nikoho. Boj sil temna, kterým podle smlouvy končí moc nad Zemí se silami Světla, které mají převzít moc nad Zemí a nastolit Zlatý věk. Ovšem jakou cestou a přes jaké překážky se to uskuteční to záleží také na nás, jak dovolíme temným silám nadále sužovat planetu nebo se aktivně postavit zlu, každý podle svých možností a schopností.

  OdpovědětVymazat
 10. http://www.disclose.tv/action/viewvideo/224341/morgellons_actually_explained/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.