4. března 2016

Svobodozednářské síly vedené Donaldem Trumpem zahájily „rychle smrtící“ převrat v Americe


Svobodozednářské síly vedené Donaldem Trumpem zahájily „rychle smrtící“ převrat v Americe

Zdroj: http://www.whatdoesitmean.com/index2006.htm
February 28, 2016
Freemasonic Forces Led By Donald Trump Launch “Soon To Be Deadly” American Coup d'état
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
Překlad: Orgonet
Šokující a skutečně děsivá 500stránková zpráva připravená pro Bezpečnostní radu Ruska (SC) výzvědnými službami GRU, SVR a FSB dnes varuje, že USA nyní lze zařadit mezi státy s probíhajícím státním převratem, kde síly Svobodných zednářů (poprvé po 188 letech) vedené americkým miliardářem Donaldem Trumpem za pomoci tajných elementů ze sicilské i americké mafie nyní pracují na „rychle smrtícím“ všeobecném boji proti centrálnímu americkému bankovnímu systému Federální rezervy podporovanému v současnosti vládnoucí „stínovou vládou“, na jejíž straně stojí CIA a Svatá stolice/Vatikán.Podle této zprávy po globálním finančním kolapsu v roce 2008, způsobeném systematickou korupcí vycházející ze systému americké Federální rezervy, která infikovala celý západní bankovní systém ve prospěch americké „stínové vlády“, povstala americkobritská svobodozednářská kabala vedená Donaldem Trumpem, aby znovunastolila „zdravý rozum“ do tohoto systému, aby v podstatě „zachránila svět před sebou samým“.

Donald Trump zahájil v roce 2010 obrovské nákupy pozemků ve Skotsku a shromáždil kolem sebe nejmocnější svobodozednářské síly existující v moderních dobách ve snaze zejména zachránit bankovní systém Spojeného království, a plánoval, že Skotsko se brzy odtrhne a stane se nezávislým státem, což umožní, aby celá světová ekonomika byla zachráněna z nyní neproniknutelných svobodozednářských držav ve Skotsku.V červnu 2010 dle zprávy Donald Trump a jeho zednářská kabala tajně představili svůj plán v Korporaci City of London, a ta určila za vyslance zednářů ve Sněmovně lordů barona Jamese of Blackheath.

Pro pochopení plných implikací jednání Zednářů s korporací City of London je třeba dle zprávy vědět, že vedení Svobodných zednářů komunikuje pouze s osobami, které mají mezinárodní bezpečnostní rating, což je pouhých 6 osob, a že jejich vlastnictví zlatých cihel je odhadováno na hodnotu vyšší než veškeré zlato, které kdy bylo na světě vytěženo.

Ze svého pohledu, že „kontrolu“ americké Federální rezervy nad Korporací City of London nelze prolomit, představil baron James v listopadu 2010 veřejně svým kolegům ve Sněmovně lordů nabídku učiněnou Svobodnými zednáři (nazval je „Nadace X“) pro záchranu nejprve Británie a pak celého světa – ale nepodařilo se mu získat je na svou stranu, a tato historická nabídka tak zůstala zcela bez odezvy, kromě našeho článku ze 7. listopadu 2010: Tajní templářští rytíři učinili šokující nabídku k záchraně světa.

https://youtu.be/BxEPEhLfxA0
 

https://youtu.be/1aWTsxSOTDA


Americké veřejnosti je málo známo to, o čem již dříve informovala ruská GRU, že matka Donalda Trumpa, Mary Anne McLoadová, se narodila na ostrově Lewis ve Skotsku, kde ona a její galsky hovořící předkové byli „strážci/správci“ megalitických kamenných struktur Callanish Stones, o nichž se mnozí domnívají, že byly vztyčeny jako geografická označení mapující cesty Rytířů Templářů z Evropy do Ameriky, kde byly uchovány jejich rozsáhlé poklady a dokumenty před objevením severoamerického kontinentu Evropany koncem 15. století.


Kabala Donalda Trumpa byla ještě posílena tím, že se k ní přidala v minulém týdnu další mocná frakce Svobodných zednářů, kterou vede guvernér státu New Jersey, Chris Christie.

Guvernér Christie, jak vysvětluje SVR ve své zprávě, byl již dlouho pokládán ruskými výzvědnými zdroji za 6. bratrance Donalda Trumpa skrze otcovskou linii jeho skotského pradědečka Jamese H. Christie – jehož rod, podobně jako rod MacLeodů, z něhož pochází Trumpova matka, byl mezi správci Callanišských kamenů na ostrově Lewis, a jehož otec Wilbur James „Bill“ Christie řídil „obrovské“ zednářské fondy během své kariéry v Bank of New York, která byla ustanovena v roce 1784 americkým Otcem zakladatelem a svobodným zednářem Alexandrem Hamiltonem, a zkrachovala v letech 2007-2008 při globální bankovní krizi.


Jak uvádí zpráva, frakce svobodných zednářů vedená guvernérem Christiem je „extrémně smrtící a mocná“ díky svému dlouhodobému spojení s americkou Mafií, protože jeho teta z matčiny strany byla provdána dle rodinné dohody za kapitána Janovské rodiny zločinu (Genovese Crime Family) v New Jersey jménem Tino „Řek“ Fiumara.

I když to v moderní americké kultuře zůstává záměrně skryto, SVR vysvětluje, je ve skutečnosti to byli Svobodní zednáři (v roce 1860, těsně před Americkou občanskou válkou), kdo vytvořil Sicilskou mafii (jejíž odnoží je Americká mafie), když horlivý antikomunista a revoluční svobodozednářský vůdce Itálie Guseppi (Giuseppe) Mazzini bojoval proti Vatikánu, aby sjednotil Itálii.


A od doby svého vytvoření svobodozednářským vůdcem Mazzinim funguje Sicilská mafie (a její americká odnož) v „hluboké tajnosti“ a chrání globální zájmy Svobodných zednářů proti stejně bezohlednému a zločinnému americkému Systému federální rezervy a proti jeho hlavnímu ochránci – CIA; Mafie vydělává vydělává miliardy na globálním obchodu s drogami, a právě tak CIA.


Jaký byl hlavní cíl toho, že Svobodní zednáři vytvořili tuto globální strukturu mafie ke své vlastní ochraně? FSB ve zprávě upřesňuje, že důvod se soustřeďuje kolem dopisu, který 15. srpna 1871 napsal nejvyšší svobodný zednář Ameriky, Albert Pike, Mazzinimu, a varoval ho před apokalyptickým osudem, před nímž stojí svět. Tento dopis je znám jako „dopis o třech světových válkách“, a Pike v něm varuje Mazziniho před tím, co je plánováno proti lidstvu, a popisuje tam příchod těchto konfliktů:První světová válka musí být vytvořena proto, aby Illumináti mohli svrhnout moc carů v Rusku a aby z něj učinili ateistický komunistický stát. K vyvolání této války budou použity rozpory způsobené „agenty“ Illuminátů mezi Německou a Britskou říší. Na konci války bude vytvořen komunismus a použit k tomu, aby zničil ostatní vlády a oslabil veškerá náboženství.

Druhá světová válka musí být vyvolána tím, že se využije rozporů mezi fašisty a politickými sionisty. Válka musí být dokončena tak, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný, aby vytvořil suverénní stát Izrael v Palestině. Během druhé světové války se mezinárodní komunismus musí stát dostatečně silným, aby vyvážil křesťanství, které pak bude omezeno a drženo pod kontrolou až do doby, než ho bude potřeba pro závěrečné sociální kataklysma.

Třetí světová válka musí být vyvolána tak, že se využije rozporů způsobených „agenty“ Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válka musí být vedena takovým způsobem, ab se islám a politický sionismus navzájem zničily. Mezitím se budou vzájemně ničit i ostatní státy, z důvodu rozporů v této otázce, a budou bojovat do úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání....

Pustíme z řetězu jak nihilisty, tak ateisty, a vyprovokujeme strašlivé sociální kataklysma, které s veškerou hrůzou ukáže státům účinky absolutního ateismu, který je původem barbarství a nejkrvavějšího chaosu.

Pak všude občané donuceni se bránit proti světové menšině revolucionářů zničí tyto ničitele civilizace, a většina lidí, po ztrátě iluzí z křesťanství, jehož božská duchovnost bude v té chvíli bez kompasu či směru, bude toužit po nějakém ideálu, ale nebudou vědět, kam zaměřit své modlitby. A tak dostanou pravé světlo univerzálním projevením se čisté doktríny Luciferovy, která bude konečně vynesena na veřejnost před zraky lidí.


Toto projevení bude výsledkem všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, které budou obě zničeny a vyhlazeny ve stejnou dobu.“

I když tento „Dopis o třech válkách“ od amerického svobodného zednářského vůdce Alberta Pike italskému vůdci zednářů a zakladateli mafie Giuseppi Mazzinimu byl označen jako hoax, na základě toho, že obsahuje slova „sionismus“ a „fašismus“, která v době napsání dopisu v roce 1871 nebyla známa, velmi zajímavý dodatek FSB ke zprávě uvádí, že svobodní zednáři jsou odvždy známi svými „prediktivními varováními“ před budoucími událostmi, která „trousili“ před veřejností, jako například:


1. Román z roku 1898 „Futility, or the Wreck of the Titan“ popisuje potopení nepotopitelné lodi po nárazu do ledovce, což se o 14 let později, 15. dubna 1915, skutečně stalo při potopení lodi RMS Titanic; na její palubě zemřeli i tři vrcholní američtí bankéři, kteří byli v opozici proti vytvoření centrální banky; ta byla tajně vytvořena již 23. září 1913 jako Americká federální rezerva.2. V březnu 2001 americký televizní program „Osamělý střelec“ ve své pilotní epizodě uvedl detaily nárazu unesených letadel do mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku – což se o 6 měsíců později, 11. září, skutečně stalo.

Stejně tak zajímavý dodatek FBS k této zprávě poznamenává, že právě probíhající převrat Donalda Trumpa proti Americké státní rezervě podporované „stínovou vládou“ USA není první, ale druhý v americké historii, kdy svobodní zednáři vybojovali zpět kontrolu nad zlem těchto centrálních bankéřů, a to před 188 lety, v roce 1828, když byli vedeni zednářským presidentem Andrewem Jacksonem.


V roce 1824 byly Spojené státy, jak vysvětluje FSB, pod vládou „virginské presidentské dynastie“, která ovládala Ameriku od jejího založení v roce 1776, a po válce v roce 1812. Aby splatili své dluhy, ustanovili centrální banku, která sloužila pouze ve prospěch bohaté elitní třídy, zatímco zbytek státu uvrhla do chudoby. Andrew Jackson vystupoval proti „papírovým penězům“, které to způsobily.


I když v roce 1824 Andrew Jackson vyhrál volby ve většině amerických států (99 ku 84), v počtu států i v lidovém hlasování (41,4% pro, 30,9% proti), presidentský úřad mu byl Sněmovnou zástupců ukraden.


O čtyři roky později, v roce 1828 Jackson „mobilizoval hněv“ amerického lidu proti těmto elitním „měničům peněz“, a za pomoci svých kolegů svobodných zednářů se opět ujal kontroly nad americkou vládou ve prospěch občanů, a zrušil centrální banku, kterou tato monstra vytvořila tisknuním „papírových peněz“. Svým přemoženým nepřátelům řekl:


„Pánové, mám lidi, kteří vás pozorují již dlouhou dobu, a jsem přesvědčen, že používáte bankovní fondy, abyste spekulovali se zdroji této země. Když jste vydělali, rozdělili jste si výtěžky mezi sebou, a když jste prodělali, bylo to na účet banky. Říkáte mi, že když vyberu uložené peníze z banky a anuluji jejich výnos, zruinuji tisíce rodin. To může být pravda, pánové, ale to je vaše vina. Kdybych vás nechal pokračovat, zničíte padesát tisíc rodin, a to by byla moje vina! Jste hnízdo zmijí a zlodějů.“ Podobně jako svobodný zednář Andrew Jackon byl nazýván příliš hrubým a jednoduchým, aby byl presidentem, a byl označen svými nepřáteli ze „stínové vlády“ za „zárodek tyrana podle vzoru Caesara nebo Napoleona“, který se snaží „je vykouřit z pozic“, podobně je dle zprávy i dnes obviňován svobodný zednář Donald Trump, který se stal „nástrojem třídní msty“ ve svém státě; je označován jako „podobný Hitlerovi“, a elitní třída varuje, že pokud získá presidentský úřad, bude to znamenat drtivou porážku pro instituční Republikánskou stranu.

„Stínová vláda“ dosud již utratila více než 220 miliónů dolarů ve snaze porazit Donalda Trumpa a jeho zednářskou kabalu, a od dárců kampaně byly vydány další stovky miliónů na jeho porážku. „Nejvíce smrtící“ událost v této historické bitvě proběhla 24. února, kdy novinář New York Times (oficiální tiskový orgán „stínové vlády“) Ross Douthat vypustil ke svým čtenářům „mistrovský plán“ na jeho porážku, která je šifrovaně označena jako videoupoutávka na film „Smrtící zóna“, kde jde o vraždu muže ucházejícího se o úřad amerického presidenta.Méně než 24 hodin poté, co „stínová vláda“ vydala toto nepříliš subtilní varování Donaldu Trumpovi, 25. února tomuto svobodnému zednáři stál již v Texasu po boku vysoce obávaný mafiánský svobodný zednář Chris Christie ¨- a oba dva jsou nyní plně odhodláni zničit Washington D.C. a jeho „penězoměniče“ (na jejichž straně nyní stojí Vatikán). To jasně naznačuje, že tato bitva bude vedena „na život a na smrt“, jelikož známky tohoto převratu již dosáhly úrovně nevídané v moderní historii – což bylo nejlépe vyjádřeno baronem Jamesem of Blackheat, kterému se před dvěma lety na půdě Sněmovny lordů nepodařilo pomoci svobodným zednářům, a 16. února 2012 varoval svět před obrovskou aférou praní špinavých peněz americké Federální rezervy ve jménu „Yohannes Riyadi“ … z Indonézie … odkud pochází i president Obama.


February 28, 2016 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content licensed under CC-BY and GFDL.

18 komentářů:

 1. Ok tak tedy věcně k tématu: Tenhle článek je snůžka nesmyslů, překroucených lží a hovadin, které tak maximálně uvedou čtenáře ve zmatek. Pokud se chcete něco dozvědět o původu a smyslu tajných společností, doporučuji přednášky prof. Veitha, který vlastní i originál knihy Morals and Dogma od Roberta Pike. Tohle sci-fi je dobré na román, ale podávat to snad jako nějaký seriózní článek je opravdu velmi úsměvné, pro člověka, který se jen trošku orientuje v této problematice..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan prof. Veith je asi chytrý člověk.Je věřící.Měl by následov Ježíše Krista.Proto se maskýtá otáska.Věnoval by Ježíš čas těmto věcem?

   Vymazat
  2. Celkovo je Sorcha Faaal veľmi otázny zdroj.
   Občas hodia perlu, ale inak som veľmi skeptický ku informáciam, ktoré ponúkajú.

   Vymazat
 2. Jako sranda dovrý, ale pro ty, kteří neví co je zdroj zač, je to špatný vtip!

  OdpovědětVymazat
 3. Hodně zajímavé počtení

  OdpovědětVymazat
 4. Když někdo cekne o nějakých letadlech strefujících se do Dvojčat...U MNĚ JEHO NÁZORY KONČÍ https://www.youtube.com/watch?v=DQ-1P305d68

  OdpovědětVymazat
 5. Ať Trump velmi rychle vyháže a vyčistí vládu USA co organizuje již několik 10 let vraždy po celém světě ničí a rabuje země jak pijavice pomoci CIA ! Nejsou o nic lepší organizují války bombarduje neviné civilisti Bush vedl organizovaný drogových gang ! Trump nemá ruce od krve nechce žádné války po světě ! Ať konečně ukáže USA že se dá vládnout bez válek a v míru !!

  OdpovědětVymazat
 6. Tramp sa oženil s Ivanou, ktorá pochádza z Čiech na základe dohody, aby spojil opäť prastaré korene. Ich dcéra je zárukou funkčného prepojenie, pretože určite aspekty sa delia len v ženskej línii!
  Určite bude zaujímavé sledovať Trampovu politiku ak sa stane prezidentom.
  Predovšetkým smerom k východnej Európe.....

  OdpovědětVymazat
 7. Snad není někdo na tolik naivní, aby věřil, že se Donald bude snažit změnit kurs !Pohlédnu do tváře tohoto pána a vskutku mě iluze přecházejí. Tak především..je to stále ten z "vyvolených" a je s nimi velmi dlouho. Ač nám, veřejnému publiku, to tak nepřijde. Takže zednář. A zednářství má pouze jeden kmen, jednoho nejvyššího kněze. Dále...zendářství není jen šílená sekta. Je to společentví, které svými pravidelnými rituály vyvolává duchy mrtvých a to především nejvyššího Satana. Od něho přejímají rady, velení. Takže ano..všichni jsou šílení, zlí a zvrácení ve všem, co si usmyslí. Stejně jako jejich Bůh Satan. Protože on je za poslušnost odměňuje mocí, zlatem, blahobytem. Všichni zednáři jsou proto pod vlivem temných sil. A to není pohádka ani sci-fi. Jsme vskutku v časech, kdy se bojuje o lidské duše. Zoufalé je, že tomu lidé nevěří.
  A proto..Donald Trump není a nebude jiný. Bude pokračovat v načatém díle. Ten člověk však bude možná ještě horší. Já osobně si troufnu říci, že pokud za Obamy byly po celé Evropě pořádány ty "pochody hrdosti" , neboť pán je gay. Pak se dá očekávat, že za Trumpa (když bude zvolený) počet zmizelých a zabitých dětí může excelovat. Ještě tolik můžeme očekávat...tisíciletý plán zednářů bude za následujícího ussa prezidenta dokončený !!

  dan.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dane Nevíte co říkáte. Já osobně jsem se setkal se Satanem a můžu říci, že je to ten nejhezčí archanděl pod Sluncem :-) Pracuje pro Stvořitele a jeho role ve Stvoření je obrovská, Satan totiž vůbec není zlý, chamtivý, nenávistný jak nás učí církev a duchovní dogmata vč. Bible. Satan naopak je největší učitel, který nás proškoluje zkouškami, a na cestě do 5.dimenze nám dává velké a těžké lekce. Satan nás ovládá skrze Ego a Strach a háže to na nás abychom mohli procházet jeho zkouškami, a pokud jeho zkoušky ustojíme a obrousíme svá Ega a svůj Egoismus, pak ztratí nad námi moc a pustí nás skrze bránu do 5.dimenze. Jinak Satan je krásný nádherný anděl, vůbec to není žádná ošklivá nestvůra nebo tak něco podobného. Bohužel Satan do vyšších dimenzí nepustí ty, když bude u lidí vyhrávat těmito zkouškami a lidé díky EGU a Strachu zůstanou v 3D. Satana se nemusíme bát, on funguje jako lektor duchovního vývoje. Buď to dáš nebo to nedáš, a nebo to dáš příště, v dalších životech.

   Vymazat
  2. Unknown jen potvrdil, jak málo je pravdivě informovaný...

   Vymazat
  3. Ač se tomu příčím, docházím ke stejnému závěru naprosto logickým uvažováním.. Co ale pozoruju už prostě o tom nepochybuji ! ČÁST POPULACE JE OBÁVÁM SE NEZVRATNĚ CHYCENÁ V JAKÉSI PSYCHOLOGICKÉ PASTI, ZKRÁTKA NĚKTERÝM LIDEM NĚKDO, NEBO NĚCO ZABRÁNILO V MOŽNOSTI NASLOUCHAT A POCHOPIT VYSVĚTLENÍ.. JE TO MŮJ OTEC I MŮJ BRATR, OPROTI TOMU NA MATCE POZORUJI JISTOU OBOUSTRANOST, ŽIJE JAK V TOM KLASICKÉM POJETÍ NORMÁLNÍHO SVĚTA, ALE ZÁROVEŇ SE NEBRÁNÍ A VĚŘÍ TÉ REALITĚ VE KTERÉ ŽIJEME. To o čem píšu doslova řídí a používá bratra i otce podle svého... Včera když tu byl bracha, vysvětloval jsem mu a snažil mu vysvětlit různé věci... A přitom jsem pozoroval jak doslova, použili tatu k tomu zabránit mi v tom vysvětlování, vím že to opět musí znít blbě, ale já to píši proto aby mi sem někdo odpověďěl že pozoruje to samé, nevěřím tomu že to je jen u mě, není ! Všimnul jsem si toho i u lidí v televizi.. a má to široký záběr, když to působí tak to způsobuje neschopnost vyjadřovat se, soustředit se, myslet. Zapomínáte slova, zakoktáváte se, a nesoustředíte se.. viděl jsem to už u mnoha lidí kteří se snažili mluvit v televizi o něčem citlivém.. nadruhou stranu ale viděl jsem i ty lidi, kteří plynule dokonale odříkají cokoli a nedělá jim to žádné problémy. Tak nevím co si myslet.. není to nějaká moje představa, ani dojem nebo už vůbec ne halucinace. Já to vidím né z důvodu že to chci vidět, ale protože to nejde přehlédnout. Taky jsem si všimnul že vidím "víc" než brácha, matka i otec nebo kdokoli jiný, nevím jestli to je způsobeno tou dlouhou dobou kdy jsem intenzivně pozoroval a hledal.. ale prostě vidím na lidech úmysl.. nemyslím si že by mě někdo nemohl oblafnout. Ale př. když vidím ty videa s uprchlíky tak vidím a dal bych za to ruku do ohně, kdo je terorista a migruje s úmyslem a jasným cílem. Další vidím naprosto neškodné, těmto bychom měli opravdu pomoci jsou to lidé jako my chtějí klid a bezpečí a budou za to vděční ovvšem kdo je má probírat, to je obrovský problém, kdyby tam někde postavili mě šlo by to jak na běžícím páse. Jenže tomu by musela předcházet defenestrace, jelikož dokud je u moci organizovaný zločin, tak je stát můj nepřítel. Každopádně jestli někdo pozorujete něco podobného tak zareagujte je to pro mě důležité..

   Vymazat
  4. Umíte si člověka takzvaně "přečíst". Toto se mi několikrát přihodilo. Jasně pak vím, že ten člověk lže, nebo že je třeba dobrý, nebo naopak zlý (špatné úmysly), nebo že ho něco trápí. Někdy to řeknou oči, výraz tváře, chování, jindy to z celého člověka jakoby vyzařuje. V mém případě je intenzita různá, někdy je to slabé a nejde mi to "vyhodnotit" a jindy je to do očí bijící a prostě "vím". U Vás je to podle toho co píšete velice silné/vyvinuté. Také to neřídím, nejde to ovládat, spouští se to samo. Nevím jestli věříte v Boha (nemyslím náboženství)... považuji to za dar boží, stejně jako někteří lidé mají dar léčení, jasnozřivosti... a kdoví co ještě .. a i je možné, že se tyto dary ještě postupem času dále vyvíjí/sílí :)
   S úctou Angel

   Vymazat
 8. Trumpovi odpůrci se radili, co dělat?
  http://www.nwoo.org/2016/03/09/vudci-republikanu-s-rediteli-technickych-firem-piklili-proti-trumpovi-na-tajne-schuzce-na-ostrove-neoconu/
  http://www.zerohedge.com/news/2016-03-08/gop-leaders-tech-execs-plot-against-trump-secret-neocon-island-meeting
  Je zajímavé, že referendum o setrvání V. Británie v unii je naplánováno snad na 24.6.a říká se, že kdyby vystoupila, tak vystoupí Anglie, ale Skotsko prý v unii bude chtít zůstat...http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/ottawsky-profesor-majdan-nebyl-boj-o-svobodu-ale-o-moc/
  Tady to někdo pořád stále více rozkládá a rozkládá, aby to bylo v jeho prospěch. Ale už to není nic platné. Přichází někdo a něco a nelze to zastavit. Co zbývá? Elity i elitky nám pomalu přecházejí do paniky...

  OdpovědětVymazat
 9. Není to náhodou jen divadélko??? podívejte se, co naplánovali svobodní zednáři v roce 1870...tento dopis je dokonce v muzeu...dvě světové již proběhly. http://www.nwoo.org/2013/01/04/jak-byly-naplanovany-tri-svetove-valky-aby-pomohly-nastoleni-noveho-svetoveho-radu/

  OdpovědětVymazat
 10. ako moze niekto vlastnit tehly zlata v hodnote vyssej ako hodnota vsetkeho vytazeneho zlata? bud teda vlastni bane a vacsinu nevytazeneho zlata co nie su tehly ale tazobne prava a pozemky alebo mu ufonci doviezli viac tehal ako sme stihli na zemi vytazit.

  OdpovědětVymazat
 11. Takze s odstupom casu konstatujeme, ze "veci sa dali do pohybu" :)

  OdpovědětVymazat
 12. Stačí že vlastnia kameň mudrcov. Alchymisti to vraj dávno vedia - meniť hmotu na zlato.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.